HiOA har blitt OsloMet – storbyuniversitetet. Les mer om hva det har å si for deg.

meny
søk
English

Jens Petter Berg

Førsteamanuensis dr. juris

Kort om

Fagområder

Vitenskapsdisipliner Rettsvitenskap

Publikasjoner og forskningsresultater

Vitenskapelige publikasjoner (8) Forskningsrapporter (3) Formidling (23)
Berg, Jens Petter (2017). Kommentar til lov 19.6.2009 nr. 97 om dyrevelferd (hovedrevisjon per 31.12.2017). Norsk Lovkommentar. 38 s.
Berg, Jens Petter (2017). Grunnlovsforankringen av kravet på stønad til livsopphold etter Sosialtjenesteloven § 18. Hartlev, Mette Jørgensen, Stine Aune, Helga Hellum, Anne (Red.), Ketsch me if you can. Sociale rettigheder og ligestilling. Kapittel. s. 81-95.
Berg, Jens Petter;Hwang, Dag K Flater (2016). Kvalifikasjonsprinsippet ved ansettelser i det offentlige - innhold og utfordringer. Mulder, Bernhard Johan (Red.), Sui Generis. Festskrift til Stein Evju. Kapittel. s. 68-77. Universitetsforlaget.
Berg, Jens Petter (2015). Kommentar til Lov 16.7.1999 nr. 66 om Schengen informasjonssystem (SIS) [hovedrevisjon]. Norsk Lovkommentar. 29 s.
Berg, Jens Petter (2014). Kommentar til Lov 19.6.2009 nr. 97 om dyrevelferd [hovedrevisjon]. Norsk Lovkommentar. 26 s.
Berg, Jens Petter (2009). Norge har fått et lovforbud mot helsepersonells snoking i helseopplysninger. Lov & Data.
Berg, Jens Petter (2008). Rett og rimelighet i moralsk belysning - og andre grunnproblemer i norsk rettsliv. Complex. 401 s.
Berg, Jens Petter (2008). Rett og rimelighet i moralsk belysning - og andre grunnproblemer i norsk rettsliv. ISBN: 978-82-7226-117-6. 396 s. Unipub forlag.
Berg, Jens Petter (2012). Menneskeverdet synes uteglemt i Menneskerettsutvalgets forslag til nye bestemmelser om menneskerettigheter i Grunnloven. 2 s. Jens Petter Berg.
Berg, Jens Petter (2008). Vitenskapsteoretiske og moralfilosofiske grunnproblemer i en postrettsrealistisk norsk rettsvitenskap. 323 s. UiO, Juridisk fakultet.
Berg, Jens Petter (2005). Innledning til en konstitutiv kunnskapsteori om retten : og andre fragmenter til en post-eckhoffiansk juridisk argumentasjonsteori. 352 s. J.P.Berg.
Berg, Jens Petter (2017). Høringsuttalelse 20.9.2017 til Kunnskapsdepartementet om forslag om å innføre forbud mot bruk av plagg som helt eller delvis dekker ansiktet i barnehager og utdanningsinstitusjoner. Høringsuttalelse til regjeringen v/Kunnskapsdepartementet. Kunnskapsdepartementet.
Berg, Jens Petter (2017). Borgerlønn - før, nå og i framtida. Nasjonalt helse- og sosialrettsseminar. Universitetet i Bergen, Det juridiske fakultet.
Berg, Jens Petter;Ketscher, Kirsten (2016). Brev til medlemmene i Stortingets kontroll- og konstitusjonskomité med oppfordring om å fremme et tillegg til Grl. § 92 for å formulere en bestemmelse om alle menneskers iboende verdighet som startbestemmelsen i dette grunnlovskapitlet. Rettspolitisk initiativ.
Berg, Jens Petter (2016). Johaugsaken - skyldvurderingen står til stryk. Debattinnlegg i Aftenposten 24.10.2016.
Hwang, Dag Flater;Berg, Jens Petter (2016). Høringsuttalelse 29.9.2016 om Arbeids- og sosialdepartementets forslag av 20.6.2016 om endringer i Arbeidsmiljølovens regler om varsling. Høring.
Berg, Jens Petter (2015). Må ansettelse av ledere foregå over hodene på de ansatte?. Khrono.no. 4 s.
Berg, Jens Petter (2015). The Norwegian Rules governing Oversight of Intelligence Services. Intelligence Services & Law. Österreichische Computer Gesellschaft (OCG).
Berg, Jens Petter (2014). Hvorfor har tilslutningen til menneskeverdet falt ut under komitebehandlingen av ny Grl. § 92? Brev 5.9.2014 til Stortingets kontroll- og konstitusjonskomite. Grunnlovfesting av menneskeretrtigheter.
Berg, Jens Petter (2014). Uravstemning om fortsatt demokrati. Khrono.no. 3 s.
Berg, Jens Petter (2014). Regjeringens forslag til lovfesting av blindsensur som eneste tillatte sensurordning (Prop. 59 L avsnitt 5.3) styrer UH-sektoren i en retning som gir mer tilfeldighet og lavere kvalitet i sensurarbeidet. Brev til Stortingets Kirke-, utdannings- og forskningskomite.
Se alle publikasjoner
Berg, Jens Petter (2014). Rettspolitisk forening 20 år etter oppstarten (1994). Jubileumsseminar Rettspolitisk Forening 40 år. Rettspolitisk Forening.
Berg, Jens Petter (2013). 23 år med samme sivilombudsmann er nok! Brev 6.10.2013 til Stortingets presidentskap. Valg av sivilombudsmann for 2014-2017.
Berg, Jens Petter (2013). Ny uføretrygd og ny alderspensjon til uføre – ny vin på gamle krukker eller gammel vin på nye krukker?. Trygdeforskningsseminaret 2013. NAV.
Berg, Jens Petter (2013). Ny uføretrygd og ny alderspensjon til uføre – ny vin på gamle krukker eller gammel vin på nye krukker?. Helse- og sosialrettsseminaret 2013. UiB, Det juridiske fakultet.
Berg, Jens Petter (2012). En menneskerett å bli dømt tilregnelig : Breivik-dommen. VG : Verdens gang. 1 s.
Berg, Jens Petter (2012). Kardemommeloven - i rettsteoretisk og moralfilosofisk perspektiv. Seminar. Kulturutvalget ved HiOA.
Berg, Jens Petter (2011). Lov 16.7.1999 nr. 66 om Schengen informasjonssystem (SIS-loven), [e-bok], i: Norsk Lovkommentar 2011. ISBN: 978-82-05-39016-4. Gyldendal Norsk Forlag AS.
Berg, Jens Petter (2011). Rettslig uholdbart UNE-avslag. Ny tid. Vol. 59.
Sun, Hao;Berg, Jens Petter;Dale, Karl Yngvar (2011). Balansering av undervisning og egenlæring. Bjørke, Gerd Alfredsen, André Ålvik, Trond Skumsnes, Anne (Red.), Blikk inn i høgskolepedagogisk virksomhet : utdrag fra rapporter fra miniprosjekter ved "Program for pedagogisk basiskompetanse", Grunnmodulen, 2008-2010. Kapittel. s. 26-31.
Berg, Jens Petter (2010). Verdi- og argumenttransparens som forskningsideal i rettsvitenskapen. Forelesnings- og debattmøte. Norsk Forening for Rettsfilosofi.
Berg, Jens Petter (2010). Lov 19.6.2009 nr. 97 om dyrevelferd, i: Norsk Lovkommentar 2010, [e-bok],. ISBN: 978-82-05-39016-4. Gyldendal Norsk Forlag A/S.
Berg, Jens Petter (2008). Lov 16.7.1999 nr. 66 om Schengen informasjonssystem (SIS), i: Norsk Lovkommentar 2008 s. 3258-3266. ISBN: 978-82-05-39016-4. 9 s. Gyldendal Norsk Forlag A/S.
Berg, Jens Petter (2006). Bruk av DNA-registre og andre biometriske kjennetegn i et personopplysningsvernrettslig perspektiv. Høstseminaret 2006. Rettspolitisk Forening, Oslo.

(Publikasjonslisten er hentet fra Cristin. Listen kan være ufullstendig)

Kontakt

Telefon (kontor): +47 67 23 82 39
Telefon (mobil): +47 414 78 669
Besøksadresse: Pilestredet 40, Oslo, T315