HiOA har blitt OsloMet – Storbyuniversitetet. Les mer om hva det har å si for deg.

meny
søk
English

Forskningsgrupper

Velferdsstatens organisering

Publikasjoner og forskningsresultater

Vitenskapelige publikasjoner (5) Forskningsrapporter (1) Formidling (11)
Malmberg-Heimonen, Ira;Tøge, Anne Grete;Gyüre, Krisztina;Rugkåsa, Marianne;Fossestøl, Knut;Bergheim, Berit;Liodden, Tone (2017). Research protocol: A cluster-randomised study evaluating the effectiveness of a skill-training programme for social work professionals for improving the follow-up of low-income families within Norwegian welfare services. International Journal of Educational Research. Vol. 86. doi: /10.1016/j.ijer.2017.08.005
Damian, Rosset;Liodden, Tone Maia (2015). The Eritrea report: Symbolic uses of expert information in asylum politics. Oxford Monitor of Forced Migration. Vol. 5.
Liodden, Tone Maia (2015). Asylpolitikk. Usikkerhet og tvil i asylavgjørelser. Widerberg, Karin (Red.), I hjertet av velferdsstaten. En invitasjon til institusjonell etnografi. Kapittel 9. s. 191-215. Cappelen Damm Akademisk.
Liodden, Tone Maia (2008). Encounters with the past:The life stories of Czech emigrants in the context of historical change. Norsk tidsskrift for migrasjonsforskning. Vol. 2.
Downie, Michelle;Mageau, Genevieve;Kosetner, Richard;Liodden, Tone (2006). On the risk of being a cultural chameleon: Variations in collective self-esteem across social interactions. Cultural diversity & ethnic minority psychology. Vol. 12.
Liodden, Tone (2017). The burdens of discretion. Managing uncertainty in the asylum bureaucracy. 324 s. Universitetet av Oslo.
Knut, Fossestøl;Liodden, Tone (2017). Evidence-based faith:Transforming bureaucracy through agents of change. 2nd Conference on Street-level Research in the Employment and Social Policy Area. Aalborg Universitet.
Liodden, Tone (2017). Hvem er en flyktning? Usikkerhet, tvil og skjønnsutøvelse i vurderinger om asyl. Faglig forum, UDI. Utlendingsdirektoratet.
Liodden, Tone (2017). Hvem er en flyktning? Usikkerhet og tvil i beslutninger om asyl. Vergeforeningen Følgesvennens årsmøte. Vergeforeningen Følgesvennen.
Liodden, Tone (2017). Institusjonell etnografi - erfaringer og refleksjoner. Kvalitativt metodeforum. Senter for profesjonsstudier.
Liodden, Tone Maia (2014). Managing uncertainty: credibility, expertise and tacit knowledge in asylum decisions. Contested migration regimes. European perspectives and beyond. ESA Research Network 35 Sociology of Migration.
Liodden, Tone Maia (2013). The role of doubt in the assessment of asylum seekers’ credibility. Multiple Truths in Asylum Symposium. African Centre for Migration and Society.
Rita, Kumar;Liodden, Tone Maia (2009). Den fremmede volden. Aftenposten (morgenutg. : trykt utg.).
Liodden, Tone Maia (2009). Václav Havel: The power of the powerless. Prosa - tidsskrift for skribenter.
Liodden, Tone Maia (2006). Czech emigrants before and after the Iron Curtain. Life stories in the context of changing cultural narratives. 113 s. Universitetet i Oslo.
Se alle publikasjoner
Liodden, Tone Maia (2006). Czech emigrants before and after the Iron Curtain. Biographical research on post-socialist space. Centre for Independent Social Research.

(Publikasjonslisten er hentet fra Cristin. Listen kan være ufullstendig)

Kontakt

Telefon (mobil): +47 976 27 785
Besøksadresse: Stensberggata 26, Oslo, X413