HiOA har blitt OsloMet – storbyuniversitetet. Les mer om hva det har å si for deg.

meny
søk
English

Forskningsgrupper

Velferdsstatens organisering

Publikasjoner og forskningsresultater

Vitenskapelige publikasjoner (6) Forskningsrapporter (2) Formidling (22)
Liodden, Tone (2019). Making the right decision. Justice in the asylum bureaucracy in Norway.. Gill, Nick Good, Anthony (Red.), Asylum Determination in Europe. Ethnographic Perspectives. 12. Palgrave Macmillan.
Malmberg-Heimonen, Ira;Tøge, Anne Grete;Gyüre, Krisztina;Rugkåsa, Marianne;Fossestøl, Knut;Bergheim, Berit;Liodden, Tone (2017). Research protocol: A cluster-randomised study evaluating the effectiveness of a skill-training programme for social work professionals for improving the follow-up of low-income families within Norwegian welfare services. International Journal of Educational Research. Vol. 86. doi: /10.1016/j.ijer.2017.08.005
Liodden, Tone Maia (2015). Asylpolitikk. Usikkerhet og tvil i asylavgjørelser. Widerberg, Karin (Red.), I hjertet av velferdsstaten. En invitasjon til institusjonell etnografi. Kapittel 9. s. 191-215. Cappelen Damm Akademisk.
Damian, Rosset;Liodden, Tone Maia (2015). The Eritrea report: Symbolic uses of expert information in asylum politics. Oxford Monitor of Forced Migration. Vol. 5.
Liodden, Tone Maia (2008). Encounters with the past:The life stories of Czech emigrants in the context of historical change. Norsk tidsskrift for migrasjonsforskning. Vol. 2.
Downie, Michelle;Mageau, Genevieve;Kosetner, Richard;Liodden, Tone (2006). On the risk of being a cultural chameleon: Variations in collective self-esteem across social interactions. Cultural diversity & ethnic minority psychology. Vol. 12.
Malmberg-Heimonen, Ira;Tøge, Anne Grete;Liodden, Tone;Rugkåsa, Marianne;Gyüre, Krisztina;Fossestøl, Knut;Bergheim, Berit (2018). Helhetlig oppfølging av lavinntektsfamilier. Andre underveisrapport. 141 s. OsloMet.
Liodden, Tone (2017). The burdens of discretion. Managing uncertainty in the asylum bureaucracy. 324 s. Universitetet i Oslo.
Malmberg-Heimonen, Ira;Liodden, Tone;Tøge, Anne Grete (2018). HOLF - noen foreløpige funn fra registerdata. Presentasjon for Arbeids og velferdsdirektoratet. Arbeids og velferdsdirektoratet.
Tøge, Anne Grete;Malmberg-Heimonen, Ira;Liodden, Tone;Rugkåsa, Marianne;Fossestøl, Knut;Gyüre, Krisztina;Bergheim, Berit (2018). Hvem er familiene i prosjektet «Helhetlig oppfølging av lavinntektsfamilier»?. Helhetlige tjenester i NAV på vei til arbeid. NAV.
Liodden, Tone (2018). The burdens of discretion. The role of doubt in decisions about asylum. Oslo Migration Conference. Faculty of Law, Univeristy of Oslo, Prio.
Liodden, Tone (2018). Who is a refugee? Discretion and doubt in decisions about asylum. IMISCOE annual conference. International migration, integration and social cohesion.
Fossestøl, Knut;Liodden, Tone;Pedersen, Eirin (2018). The "projectification" of welfare services: Hybridization, pure professionalism - or both?. EGOS Conference.
Tøge, Anne Grete;Malmberg-Heimonen, Ira;Rugkåsa, Marianne;Liodden, Tone;Bergheim, Berit;Fossestøl, Knut;Gyüre, Krisztina (2018). HOLF: Formidling fra andre underveisrapport. Foredrag hos Riksrevisjonen. Riksrevisjonen.
Malmberg-Heimonen, Ira;Rugkåsa, Marianne;Liodden, Tone;Bergheim, Berit;Tøge, Anne Grete;Gyüre, Krisztina;Fossestøl, Knut (2018). HOLF-seminar: Formidling fra andre underveisrapport. HOLF-samling. Arbeids og velferdsdirektoratet.
Gro, Strømsheim;Liodden, Tone (2017). Saksbehandlere som vurderer asyl må få lov til å tvile. Forskning.no.
Liodden, Tone (2017). Doktoren svarer: Skjønn avgjør skjebner. Morgenbladet.
Se alle publikasjoner
Liodden, Tone (2017). Viten+snakkis: Hvem er en flyktning?. Podcasten Viten og snakkis.
Liodden, Tone (2017). Hvem er en flyktning? Usikkerhet, tvil og skjønnsutøvelse i vurderinger om asyl. Faglig forum, UDI. Utlendingsdirektoratet.
Liodden, Tone (2017). Hvem er en flyktning? Usikkerhet og tvil i beslutninger om asyl. Vergeforeningen Følgesvennens årsmøte. Vergeforeningen Følgesvennen.
Liodden, Tone (2017). Institusjonell etnografi - erfaringer og refleksjoner. Kvalitativt metodeforum. Senter for profesjonsstudier.
Knut, Fossestøl;Liodden, Tone (2017). Evidence-based faith:Transforming bureaucracy through agents of change. 2nd Conference on Street-level Research in the Employment and Social Policy Area. Aalborg Universitet.
Liodden, Tone Maia (2015). Asylkappløp mot bunnen. Klassekampen.
Liodden, Tone Maia (2014). Managing uncertainty: credibility, expertise and tacit knowledge in asylum decisions. Contested migration regimes. European perspectives and beyond. ESA Research Network 35 Sociology of Migration.
Liodden, Tone Maia (2013). The role of doubt in the assessment of asylum seekers’ credibility. Multiple Truths in Asylum Symposium. African Centre for Migration and Society.
Liodden, Tone Maia (2009). Václav Havel: The power of the powerless. Prosa - tidsskrift for skribenter.
Liodden, Tone Maia (2006). Czech emigrants before and after the Iron Curtain. Biographical research on post-socialist space. Centre for Independent Social Research.
Liodden, Tone Maia (2006). Czech emigrants before and after the Iron Curtain. Life stories in the context of changing cultural narratives. 113 s. Universitetet i Oslo.

(Publikasjonslisten er hentet fra Cristin. Listen kan være ufullstendig)

Kontakt

Telefon (mobil): +47 976 27 785
Besøksadresse: Stensberggata 26, Oslo, X413