HiOA har blitt OsloMet – Storbyuniversitetet. Les mer om hva det har å si for deg.

meny
søk
English

Åge Johnsen

Professor

Kort om

Publikasjoner og forskningsresultater

Vitenskapelige publikasjoner (57) Forskningsrapporter (4) Formidling (200)
Johnsen, Åge (2017). Nye styringsverktøy og modeller – redskap eller legitimering? Strategisk planlegging og styring i kommunene. Praktisk økonomi og finans. Vol. 33 [i.e. 34]. doi: 10.18261/issn.1504-2871-2017-01-03
Knutsson, Hans;Mattisson, Ola;Ramberg, Ulf;Johnsen, Åge (2017). Modernizing the Public Sector: The Scandinavian Way. Lapsley, Irvine Knutsson, Hans (Red.), Modernizing the Public Sector: Scandinavian Perspectives. 16. Routledge.
Johnsen, Åge;Reichborn-Kjennerud, Kristin;Carrington, Thomas;Jeppesen, Kim Klarskov (2017). Audit in a trusting climate. Lapsley, Irvine Knutsson, Hans (Red.), Modernizing the Public Sector: Scandinavian Perspectives. 8. Routledge.
Jeppesen, Kim Klarskov;Carrington, Thomas;Catasús, Bino;Johnsen, Åge;Reichborn-Kjennerud, Kristin;Vakkuri, Jarmo (2017). The strategic options of supreme audit institutions: The case of four Nordic countries. Financial Accountability and Management. Vol. 33. doi: 10.1111/faam.12118
Johnsen, Åge (2017). Impacts of strategic planning and management in municipal government: An analysis of subjective survey and objective production and efficiency measures in Norway. Public Management Review. doi: 10.1080/14719037.2017.1285115
Johnsen, Åge;Reichborn-Kjennerud, Kristin (2017). Forskning om den statliga revisionen i Norge. Bringselius, Louise (Red.), Den statliga revisionen i Norden: Forskning, praktik och politik. 8. s. 99-109. Studentlitteratur AB.
Johnsen, Åge;Carrington, Thomas;Jeppesen, Kim Klarskov;Reichborn-Kjennerud, Kristin;Vakkuri, Jarmo (2017). Forvaltningsrevisjonens virkninger: En sammenligning av fire nordiske land. Bringselius, Louise (Red.), Den statliga revisionen i Norden: Forskning, praktik och politik. 18. s. 209-222. Studentlitteratur AB.
Johnsen, Åge (2016). Strategic planning and management in local government in Norway: Status after three decades. Scandinavian Political Studies. Vol. 39. doi: 10.1111/1467-9477.12077
Johnsen, Åge (2015). Strategic management thinking and practice in the public sector: A strategic planning for all seasons?. Financial Accountability and Management. Vol. 31. doi: 10.1111/faam.12056
Reichborn-Kjennerud, Kristin;Johnsen, Åge (2015). Performance Audits and Supreme Audit Institutions’ Impact on Public Administration: The Case of the Office of the Auditor General in Norway. Administration & Society. doi: 10.1177/0095399715623315
Se alle publikasjoner
Johnsen, Åge;Larsen, Anna Charlotte (2015). Mål- og resultatstyring i kommunene: Virkninger for produktivitet og effektivitet?. Nordiske organisasjonsstudier. Vol. 17.
Ezzamel, Mahmoud;Hyndman, Noel;Johnsen, Åge;Lapsley, Irvine (2014). Reforming central government: An evaluation of an accounting innovation. Critical Perspectives on Accounting. Vol. 25. doi: 10.1016/j.cpa.2013.05.006
Johnsen, Åge (2014). Strategi i offentlig sektor. Johnsen, Åge (Red.), En strategisk offentlig sektor. Kapittel 10. s. 269-291. Fagbokforlaget.
Hallan, Espen;Johnsen, Åge (2014). Prosesstyring som strategiiverksetting. Johnsen, Åge (Red.), En strategisk offentlig sektor. Kapittel 9. s. 237-268. Fagbokforlaget.
Johnsen, Åge (2014). Strategisk tenkning i offentlig sektor. Johnsen, Åge (Red.), En strategisk offentlig sektor. Kapittel 2. s. 63-85. Fagbokforlaget.
Johnsen, Åge (2014). Er målstyring i staten målstyring? En analyse av styringspraksis i den norske statsforvaltningen. Kristiansen, Mads Bøge (Red.), Resultatstyring i den offentlige sektor. Kapittel 13. s. 317-331. Jurist- og Økonomforbundets Forlag.
Johnsen, Åge (2014). En strategisk offentlig sektor. ISBN: 978-82-450-1556-0. 302 s. Fagbokforlaget.
Johnsen, Åge (2014). Strategic management schools of thought and practices in the public sector in Norway. Joyce, Paul Drumaux, Anne (Red.), Strategic Management in Public Organizations: European Practices and Perspectives. Kapittel 3. s. 24-40. Routledge.
Askim, Jostein;Døving, Erik;Johnsen, Åge (2013). Evalueringspraksis i den norske statsforvaltningen 2005-2011. Halvorsen, Anne Madsen, Einar Lier Jentoft, Nina (Red.), Evaluering. Tradisjoner, praksis, mangfold. Kapittel 5. s. 72-88. Fagbokforlaget.
Johnsen, Åge (2013). Performance management and evaluation in Norwegian local government: Complementary or competing tools of management?. New directions for evaluation.
Helden, G. Jan van;Johnsen, Åge;Vakkuri, Jarmo (2012). The life cycle approach to performance management: Implications for public management and evaluation. Evaluation: International Journal of Theory, Research and Practice. Vol. 18. doi: 10.1177/1356389012442978
Johnsen, Åge (2012). Why does poor performance get so much attention in public policy?. Financial Accountability and Management. Vol. 28. doi: 10.1111/j.1468-0408.2012.00539.x
Johnsen, Åge;Lunde, Stig (2011). Ledelsesidealer i Forsvaret. Magma - Tidsskrift for økonomi og ledelse. Vol. 14.
Johnsen, Hans Christian Garmann;Johnsen, Åge (2011). Forvaltningspolitikk fra reform til innovasjon - behov for et utvidet innovasjonsbegrep. Johnsen, Hans Christian Garmann PÅLSHAUGEN, Øyvind (Red.), Hva er innovasjon? Perspektiver i norsk innovasjonsforskning. Bind 1: system og institusjon. 9. s. 244-269. Cappelen Damm Høyskoleforlaget.
Reichborn-Kjennerud, Kristin;Johnsen, Åge (2011). Auditors' understanding of evidence: A performance audit of an urban development programme. Evaluation: International Journal of Theory, Research and Practice. Vol. 17. doi: 10.1177/1356389011410523
Johnsen, Åge;Døving, Erik (2010). Ledelse og styring i organisasjonsteoriens klassikere. Ladegård, Gro Vabo, Signy Irene (Red.), Ledelse og styring. Kapittel 3. s. 53-69. Fagbokforlaget.
Johnsen, Åge (2010). Hard og myk styring i offentlig sektor. Ladegård, Gro Vabo, Signy Irene (Red.), Ledelse og styring. Kapittel 10. s. 175-190. Fagbokforlaget.
Ezzamel, Mahmoud;Hyndman, Noel;Johnsen, Åge;Lapsley, Irvine (2010). Accounting in Politics: Devolution and Democratic Accountability. ISBN: 978-4-502-22960-2. 257 s. Chuokeizai-Sya.
Johnsen, Åge (2010). Resultatstyringens mytologi hvorfor bruker forvaltningen mål- og resultatstyring når dette er så omstridt?. Nordiske organisasjonsstudier. Vol. 12.
Johnsen, Åge (2008). Performance information and educational policy making. Dooren, Wouter van Walle, Steven Van de (Red.), Performance Information in the Public Sector: How It Is Used. 10. s. 157-173. Palgrave Macmillan.
Ezzamel, Mahmoud;Hyndman, Noel;Johnsen, Åge;Lapsley, Irvine (2008). Accounting in Politics: Devolution and Democratic Accountability. ISBN: 9780415425902. 180 s. Routledge.
Askim, Jostein;Johnsen, A;Johnsen, Åge;Christophersen, Knut-Andreas (2008). Factors behind organizational learning from benchmarking: Experiences from Norwegian municipal benchmarking networks. Journal of public administration research and theory. Vol. 18. doi: 10.1093/jopart/mum012
Helden, G. Jan van;Johnsen, Åge;Vakkuri, Jarmo (2008). Distinctive research patterns on public sector performance measurement of public administration and accounting disciplines. Public Management Review. Vol. 10. doi: 10.1080/14719030802264366
Ezzamel, Mahmoud;Hyndman, Noel;Johnsen, Åge;Lapsley, Irvine;Pallot, June (2007). Experiencing institutionalization: The development of new budgets in the UK devolved bodies. Accounting, Auditing & Accountability Journal. Vol. 20.
Johnsen, Åge (2007). Resultatstyring i offentlig sektor: Konkurranse uten marked. ISBN: 978-82-450-0395-6. 380 s. Fagbokforlaget.
Johnsen, Åge;Klausen, Jan Erling (2006). Kommunesammenslåingers politiske økonomi en analyse av velgeratferd i rådgivende folkeavstemninger. Norsk Statsvitenskapelig Tidsskrift. Vol. 22.
Johnsen, Åge;Vakkuri, Jarmo (2006). Is there a Nordic perspective on public sector performance measurement?. Financial Accountability and Management. Vol. 22.
Døving, Erik;Johnsen, Åge (2005). Organisasjonsteori på norsk: Fra organisasjonsfag til organisasjonsvitenskap?. Døving, Erik Johnsen, Åge (Red.), Organisasjonsteori på norsk. Kapittel 1. s. 15-65.
Ezzamel, Mahmoud;Hyndman, Noel;Johnsen, Åge;Lapsley, Irvine;Pallot, June (2005). Accounting, accountability, and devolution: A study of the use of accounting information by politicians in the Northern Ireland Assembly’s first term. Irish Accounting Review. Vol. 12.
Johnsen, Åge (2005). Resultatstyring i norsk offentlig sektor. Magma - Tidsskrift for økonomi og ledelse.
Johnsen, Åge (2005). What does 25 years of experience tell us about the state of performance measurement in public policy and management?. Public Money & Management. Vol. 25.
Johnsen, Åge (2005). Økonomisk organisasjonsteori og ny offentlig styring. Døving, Erik Johnsen, Åge (Red.), Organisasjonsteori på norsk. Kapittel 8. s. 263-286.
Johnsen, Åge;Sletnes, Ingun;Vabo, Signy Irene (2004). Konkurranseutsetting i teori og praksis. Johnsen, Åge Sletnes, Ingun Vabo, Signy Irene (Red.), Konkurranseutsetting i kommunene. Kapittel 1. s. 20-51. Abstrakt forlag.
Johnsen, Åge (2004). Styringsutfordringer ved konkurranseutsetting av kommunal revisjon. Johnsen, Åge Sletnes, Ingun Vabo, Signy Irene (Red.), Konkurranseutsetting i kommunene. Kapittel 7. s. 220-243. Abstrakt forlag.
Johnsen, Åge;Sletnes, Ingun;Vabo, Signy Irene (2004). Konkurranseutsetting i kommunene. ISBN: 82-7935-181-7. 384 s. Abstrakt forlag.
Johnsen, Åge;Robertsen, Karl;Åsland, Dag Yngvar (2004). Contracting out municipal auditing: Conceptual framework and assessment. Evaluation: International Journal of Theory, Research and Practice. Vol. 10.
Johnsen, Åge;Meklin, Pentti;Oulasvirta, Lasse;Vakkuri, Jarmo (2004). Governance structures and contracting out municipal auditing in Finland and Norway. Financial Accountability and Management. Vol. 20.
Johnsen, Åge;Hyndman, NS;Johnsen, A;Lapsley, I;Pallot, J;Ezzamel, Mahmoud (2004). Has devolution increased democratic accountability?. Public Money & Management. Vol. 24.
Johnsen, Åge;Robertsen, Karl;Åsland, Dag Yngvar (2000). Konkurransutsetting av kommunal revisjon: begreper og problemstillinger?. ?.
Sødal, Sigbjørn;Johnsen, Åge;Loe, Lars;Vabo, Signy Irene (2000). Sentralisert eller desentralisert skole?. Styring og medvirkning i lokalforvaltningen. s. 20-. Cappelen Damm Akademisk.
Åsland, Dag Yngvar;Johnsen, Åge;Loe, Lars A.;Vabo, Signy Irene (2000). Offentlige innkjøp og kommunal næringsutvikling - To sider av samme sak?. Styring og medvirkning i lokalforvaltningen. s. 171-194. Cappelen Damm Akademisk.
Johnsen, Åge (1999). Implementation mode and local government performance measurement: A Norwegian experience. Financial Accountability and Management. Vol. 15.
Christensen, Carl C.;Døving, Erik;Elvekrok, Ingunn;Jakobsen, Erik W.;Johnsen, Åge;Schei, Vidar;Tobiassen, Anita (1998). Organisasjonsteori på norsk. En sammenliknende bokanmeldelse av syv nyere lærebøker. Tidsskrift for samfunnsforskning. Vol. 39.
Johnsen, Åge (1998). Institusjonalisering av resultatmåling i lokalforvaltningen (Institutionalization of performance measurement in Norwegian local government). Norsk Statsvitenskapelig Tidsskrift. Vol. 14.
Johnsen, Åge;Nordhaug, Odd (1997). Implementering av resultatmåling: En analyse av empiriske forsøk i norske kommuner (Implementation of Performance Measurement: A Study of Empirical Efforts in Norwegian Local Government). ?. Vol. 11.
Johnsen, Åge (2013). Målstyring, medvirkning og muligheter. 38 s. Unio.
Døving, Erik;Johnsen, Åge (2005). Åge Johnsen og Erik Døving (eds.) Organisasjonsteori på norsk? Oversikt og fremtidsmuligheter. ISBN: 82-450-0381-6. 355 s. Fagbokforlaget.
Ezzamel, Mahmoud;Hyndman, Noel;Johnsen, Åge;Lapsley, Irvine;Pallot, June;Scarparo, Simona (2005). Management Accounting, Devolution and Democratic Accountability. ISBN: 1-85971-573-7. 46 s. Chartered Institute of Management Accountants (CIMA).
Jenssen, Jan Inge;Johnsen, Åge;Åsland, Dag Y. (1989). Resultatvurderinger i teknisk etat. Forslag til årsrapport med resultatvurderinger for vei, vann og avløp. FOU-rapp. nr. 60. Agderforskning.
Johnsen, Åge (2017). Gode og dårlige strategier i offentlig sektor: Mål og strategier for videregående opplæring i Sogn og Fjordane fylkeskommune. Nytt mål og strategidokument. Sogn og Fjordane fylkeskommune, Opplæringsavdelinga.
Johnsen, Åge (2017). Tillitsreformer i offentlig sektor: Tankekors om tillit og kontroll i mål- og resultatstyringen. Avdelingsseminar for Forvaltningsrevisjonsavdeling I. Riksrevisjonen.
Johnsen, Åge (2017). Evalueringens historie og møte med endringer. Evalueringskonferansen 2017. Evalueringsforeningen.
Johnsen, Åge (2017). Performance auditing. Farazmand, Ali (Red.), Global Encyclopedia of Public Administration, Public Policy, and Governance. P. Springer.
Johnsen, Åge (2016). Resultatstyring i offentlig sektor: Fører målstyring i skolen til gode resultater?. Foredrag Oslo kommune, Utdanningsetaten. Oslo kommune, Utdanningsetaten.
Johnsen, Åge (2016). Effektivisering i offentlig sektor: Har offentlige tjenester faktisk blitt mer effektive og brukerorienterte de siste årene?. OU-programmets sluttseminar. Høgskolen i Oslo og Akershus.
Johnsen, Åge (2016). Målstyring som produktivitetsverktøy. Norsk rådmannsforums lederkonferanse 2016. Norsk rådmannsforum.
Reichborn-Kjennerud, Kristin;Johnsen, Åge (2016). Civil servants’ assessment of SAIs’ legitimacy: A comparison between the Nordic countries and Estonia. SCANCOR presentation. SCANCOR.
Johnsen, Åge (2016). Kritikken av kontrollen. Dagens næringsliv.
Reichborn-Kjennerud, Kristin;Johnsen, Åge (2016). Civil servants’ assessment of SAIs’ legitimacy. A comparison between the Nordic countries and Estonia. EGPA. Utrecht university.
Se alle publikasjoner
Reichborn-Kjennerud, Kristin;Johnsen, Åge (2016). Civil servants’ assessment of SAIs’ legitimacy. A comparison between the Nordic countries and Estonia. 12 Trans Athlantic Dialogue Gent. Ghent University + EGPA and ASPA.
Johnsen, Åge;Reichborn-Kjennerud, Kristin;Carrington, Thomas;Jeppesen, Kim Klarskov;Taro, Külli;Vakkuri, Jarmo (2016). Civil servants’ assessment of Supreme Audit Institutions’ legitimacy: A comparison of the Nordic countries and Estonia. The New Public Sector Seminar ‘Transparency and Trust in Public Services’. The University of Edinburgh Business School.
Johnsen, Åge;Carrington, Thomas;Jeppesen, Kim Klarskov;Reichborn-Kjennerud, Kristin;Taro, Külli;Vakkuri, Jarmo (2016). Impacts of Supreme Audit Institutions’ Performance Audits on Public Administration: A Comparative Analysis of Denmark, Estonia, Finland, Norway and Sweden. 9th International EIASM Public Sector Conference. European Institute of Advanced Studies in Management (EIASM).
Johnsen, Åge;Reichborn-Kjennerud, Kristin;Carrington, Thomas;Jeppesen, Kim Klarskov;Taro, Külli;Vakkuri, Jarmo (2016). Impacts of Supreme Audit Institutions’ Performance Audits on Public Administration: A Comparative Analysis of Denmark, Estonia, Finland, Norway and Sweden. 1st Nordic State Audit Conference. Lunds universitet.
Johnsen, Åge (2016). Strategic Planning and Impacts in Municipal Government: An Analysis of Subjective Survey and Objective Production and Efficiency Measures in Norway. 12th Trans Atlantic Dialogue (12TAD). European Group of Public Administration (EGPA)/ASPA.
Johnsen, Åge (2016). Strategisk styring for fornying. Nettverkssamling i Program for bedre gjennomføring i videregående opplæring (PBG). Kunnskapsdepartementet.
Johnsen, Åge (2016). Mål- og resultatstyring i staten: Cocktail-effekten og styringsrus?. Samling for saksbehandlere og mellomledere i etatsstyring/virksomhetsstyring i Bufdir og Bufetat. Barne-, ungdoms- og familieetaten (Bufetat).
Johnsen, Åge (2016). Er en tillitsreform løsningen eller er det fortsatt behov for mål- og resultatstyring i kommunal sektor?. KS Kommuneøkonomikonferanse 2016. KS.
Johnsen, Åge (2016). Hvordan jobbe godt og systematisk med strategiarbeid på overordnet nivå. Møte for bydelsutvalget og bydelsadministrasjonen. Bydel Nordstrand, Oslo kommune.
Johnsen, Åge (2016). Strategisk tenkning som innfallsvinkel til vanskelige problemer: Strategisk arbeid, strategisk planlegging og strategisk ledelse i offentlig forvaltning tilpasset tverrsektorielt samarbeid. Nettverksamling "NAV-veileder i videregående skole". Velferdsdirektoratet (NAV).
Johnsen, Åge (2016). Kvalitet i høyere utdanning. Drøftingsseminar om innspill til stortingsmelding om kvalitet i høyere utdanning. Kunnskapsdepartementet.
Johnsen, Åge (2016). Perspectives on performance based budgeting. Seminar on performance based budgeting. European Commission DG Joint Research Centre.
Johnsen, Åge (2015). Reaching the stakeholders of Supreme Audit Institutions: Experiences from Denmark, Estonia, Finland, Norway and Sweden. 13th EUROSAI WGEA Annual Meeting and Training Seminar on Auditing Environmental Impacts of Agriculture. European Organisation of Supreme Audit Institutions (EUROSA).
Johnsen, Åge (2015). Strategic management, strategy content and outcomes in municipal government in Norway: An analysis of subjective impact and objective efficiency measures. 37th Annual Conference of the European Group of Public Administration (EGPA). European Group of Public Administration (EGPA).
Johnsen, Åge;Reichborn-Kjennerud, Kristin;Carrington, Thomas;Jeppesen, Kim Klarskov;Külli, Taro;Vakkuri, Jarmo (2015). The impact of Supreme Audit Institutions’ performance audits on public administration: A comparative analysis of Denmark, Estonia, Finland, Norway and Sweden. 37th Annual Conference of the European Group of Public Administration (EGPA). European Group of Public Administration (EGPA).
Johnsen, Åge (2015). Hybrider, kompetanse eller samstyring. Stat og styring.
Johnsen, Åge (2015). Virker forvaltningsrevisjonen? Sammenlignende analyse av Danmark, Estland, Finland, Norge og Sverige. Fagkonferansen i styring og ledelse. Høgskolen i Oslo og Akershus.
Johnsen, Åge (2015). Styring og ledelse i offentlig sektor. Storbykonferansen 2015 Med blikk på barnehagesektoren. Storbynettverket/Oslo kommune.
Johnsen, Åge (2015). Bruk av strategi som styringsverktøy i offentlig sektor. Avdelingsseminar. Politidirektoratet, Politifagavdelingen.
Johnsen, Åge (2015). Ulike typer styring i staten. Seksjonsmøte. Arbeids- og velferdsdirektoratet, Styringsstaben.
Johnsen, Åge (2015). Ulike typer styring i staten: Cocktail-effekten og styringsrus?. Seminar. Barne-, likestillings- og inkluderingsdepartementet.
Johnsen, Åge (2015). Rasjonalitet, byråkrati og offentlig styring. Partnerforums Vårkonferanse 2015 Gjennomføring forbudt? Om beslutninger, investeringer og rasjonalitet. Partnerforum.
Johnsen, Åge (2015). New Public Management – Hva er det egentlig?. Lederkonferansen 2015. Akademikerforbundet.
Johnsen, Åge (2015). Verdiskaping i offentlig sektor. Menneskelige ressurser - ledelse og økonomi. Fagforbundet.
Reichborn-Kjennerud, Kristin;Johnsen, Åge (2015). Performance audit and Supreme Audit Institutions’ impact on public administration: The case of the Office of the Auditor General in Norway. Spring Workshop. European Group of Public Administration (EGPA) XII PSG.
Johnsen, Åge (2015). Mål- og resultatstyring i staten: Har tildelingsbrevene for mye detaljstyring og for lite målstyring?. Stat og styring. Vol. 25.
Johnsen, Åge (2015). Strategisk styring i offentlig sektor. Knudsen, Harald Flåten, Bjørn-Tore (Red.), Strategisk ledelse. Kapittel 18. s. 501-519. Cappelen Damm Akademisk.
Johnsen, Åge (2014). New Public Management - hva er det egentlig?. Unio-konferansen 2014: Fornye og forenkle - hvordan forbedre?. Unio.
Johnsen, Åge (2014). Gode strategier. Dagens næringsliv.
Johnsen, Åge (2014). En strategisk offentlig sektor. Johnsen, Åge (Red.), En strategisk offentlig sektor. Innledning. s. 13-35. Fagbokforlaget.
Johnsen, Åge (2014). Forskerblikk på mål- og resultatstyring i staten. Styre og bli styrt - hvordan praktisere god etatsstyring?. Finansdepartementet, MOD og DFØ.
Johnsen, Åge (2014). Hvordan gir strategifaget mening i staten?. DFØ Styringskonferansen 2014. Direktoratet for økonomistyring.
Myklemyr, Anita;Johnsen, Åge (2014). Målstyring - utskjelt men utbredt. Ukeavisen ledelse.
Johnsen, Åge (2014). Hva er god kommunal organisering?. Ledersamling. Bamble kommune.
Johnsen, Åge (2014). Er målstyring i utdanningssektoren virkelig målstyring?. Kritisk literacy. NOLES - literacy i lærarutdanninga.
Johnsen, Åge (2014). Målstyring og medvirkning. Personalsjef-/tillitsvalgtsamling. Oslo kommune.
Johnsen, Åge (2014). Skuffelser og fornøyelser i forvaltningspolitikken. Stat og styring.
Klausen, Jan Erling;Johnsen, Åge (2014). Tvang må til. Dagens næringsliv.
Johnsen, Åge (2014). Strategic Management and Strategy Content in Municipal Government in Norway: Status after Three Decades. 36th Annual Conference of the European Group of Public Administration (EGPA). European Group of Public Administration (EGPA).
Johnsen, Åge (2013). Status og trender for målstyring i offentlig sektor. Seminar. Agenda Kaupang.
Johnsen, Åge (2013). Utfordringer for forvaltningsrevisjonen. Seminar. Oslo kommunerevisjon.
Johnsen, Åge (2013). Mål- og resultatstyring i offentlig sektor. Tillitsvalgtkonferanse. NTL.
Johnsen, Åge (2013). Er målstyring i staten målstyring. Seminar om styring i staten. Econa.
Johnsen, Åge (2013). Offentlig styring og ledelse: hva fungerer. Tillitsvalgtkonferanse. Juristforbundet.
Johnsen, Åge (2013). Resultatstyring, målstyring eller mål- og resultatstyring: Hva er forskjellen. Seminar. Kunnskapsdepartementet.
Johnsen, Åge (2013). Målstyring, medvirkning og muligheter. Seminar for tillitsvalgte. Akademikerne.
Johnsen, Åge (2013). Er målstyring i offentlig sektor virkelig målstyring. Frokostseminar om ledelse i offentlig sektor. Akademikerne.
Johnsen, Åge (2013). Målstyring og resultatledelse: Hvorfor får dårlige resultater «all» oppmerksomheten i utdanningspolitikken?. Seminar. Akademikerne.
Johnsen, Åge (2013). Ny offentlig styring, målstyring og verdier. Seminar om verdibasert ledelse og NPM. YS-Stat.
Johnsen, Åge (2013). Strategic management schools of thought and public sector practice. 35th Conference of the European Group of Public Administration (EGPA), Permanent Study Group XI Strategic Management in Government. European Group of Public Administration (EGPA).
Johnsen, Åge;Larsen, Anna Charlotte (2013). Mål- og resultatstyring i norske kommuner: Virkninger for produktivitet og effektivitet?. Nettverk for organisasjonsforskning i Norge (NEON). NHH/UiB.
Johnsen, Åge (2013). Mål- og resultatstyring i staten – til hvilket resultat? Kommentar til Sverre Diesens foredrag. Årskonferansen 2013. Direktoratet for økonomistyring.
Johnsen, Åge (2012). Målstyringens alternativer. Klassekampen.
Johnsen, Åge (2012). Er målstyring i staten målstyring?. Bakli, Oddbjørg Sundby, Inger Johanne Botheim, Ingunn (Red.), Ute av kontroll? En artikkelsamling om kontroll og rapportering i staten. Kapittel 6. s. 50-57.
Johnsen, Åge (2012). Medietilsynets roller i statsforvaltningen: Ny offentlig samstyring og mulige konsekvenser for Medietilsynet. Virksomhetsseminar. Medietilsynet.
Johnsen, Åge (2012). Helhetlig? Virksomhetsstyring? I staten?. Seminar om helhetlig virksomhetsstyring i staten. Direktoratet for økonomistyring.
Johnsen, Åge (2012). Hva sier forskningen om mål- og resultatstyring i offentlig sektor?. Ledermøte. Høgskolen i Oslo og Akershus.
Johnsen, Åge (2012). Hva sier forskningen om strategi i offentlig sektor?. Oppstartsseminar om strategi. Kartverket.
Johnsen, Åge (2012). Målstyring og resultatledelse i offentlig sektor. Ledermøte. Oslo politidistrikt, Kriminalavdelingen.
Johnsen, Åge (2012). Målstyring og resultatledelse i offentlig sektor. Ledermøte. Oslo politidistrikt, Stovner.
Johnsen, Åge (2012). Mål- og og resultatstyring i offentlig sektor: Hva er dette, og hvilke alternativer har det?. Seminar om målstyring i offentlig sektor. Norsk arbeidslivsforum.
Johnsen, Åge (2012). Exploring the contingency fit of Henry Mintzberg’s 10 strategic management schools of thought in a public sector context. The 34th Annual EGPA Conference. European Group of Public Administration.
Askim, Jostein;Døving, Erik;Johnsen, Åge (2012). Evaluation in the Norwegian government 2005-2011. 10th EES Biennial Conference. European Evaluation Society.
Johnsen, Åge (2012). Performance management and evaluation: Complementary or competing tools of management?. 10th EES Biennial Conference. European Evaluation Society.
Johnsen, Åge (2012). Strategic management thinking in the public sector: A strategic planning for all seasons?. New public sector seminar - Strategising public services. The University of Edinburgh Business School.
Johnsen, Åge (2012). Strategisk tenkning og strategisk styring i offentlig sektor: Overlever planleggingen i den strategiske styringen i staten?. En strategisk offentlig sektor? Fagkonferanse om strategisk styring og ledelse i statlig og kommunal forvaltning. Høgskolen i Oslo og Akershus.
Johnsen, Åge (2012). Hva sier forskningen om strategi i offentlig sektor?. En strategisk offentlig sektor? Fagkonferanse om strategisk styring og ledelse i statlig og kommunal forvaltning. Høgskolen i Oslo og Akershus.
Askim, Jostein R.;Døving, Erik;Johnsen, Åge (2012). Evalueringspraksis i den norske statsforvaltningen 2005–2011. Den Nordiske Evalueringeringskonferanse. Aalborg Universitet.
Johnsen, Åge (2012). Altfor mye detaljstyring. Dagens næringsliv.
Reichborn-Kjennerud, Kristin;Johnsen, Åge;Lægreid, Per (2012). Er Riksrevisjonen Nyttig?. Klassekampen.
Reichborn-Kjennerud, Kristin;Lægreid, Per;Johnsen, Åge (2012). Detaljkontroll bremser nyskapning. Dagens næringsliv.
Johnsen, Åge (2011). Strategic management schools of thought in practice: An analysis of public sector organizations in Norway. 33rd Conference of the European Group of Public Administration (EGPA), Permanent Study Group XI Strategic Management in Government. European Group of Public Administration (EGPA).
Johnsen, Åge (2011). Strategic management schools of thought in government and public sector organisations: A strategic planning for all seasons?. 7th Transatlantic Dialogue (7TAD), “Strategic Management of Public Organizations”. ASPA/EGPA.
Johnsen, Åge;Johnsen, Hans Christian Garmann (2011). Fra endringsledelse til innovasjonsledelse i offentlig sektor. Busch, Tor Johnsen, Erik Klausen, Kurt Klaudi Vanebo, Jan Ole (Red.), Modernisering av offentlig sektor : trender, ideer og praksiser. 15. s. 226-242. Universitetsforlaget.
Askim, Jostein;Døving, Erik;Johnsen, Åge (2011). Evalueringspraksis i statsforvaltningen 2005–2010. Tendenser i norsk evaluering. Norsk evalueringsforening.
Johnsen, Åge (2011). Etatsstyring, målhierarkier, styringsparametre og løst koplede systemer. Seminar om etatsstyring - skandinaviske erfaringer. Finansdepartementet.
Johnsen, Åge (2011). Hvordan stå sammen for å forbedre statsforvaltningen?. Stat og styring.
Johnsen, Åge (2010). Hva må offentlig forvaltning gjøre for å bli mer effektiv?. Seminar for FAD og DIFI. Fornyings- og administrasjonsdertementet.
Johnsen, Åge (2010). Bokanmeldelse: Rune J. Sørensen, En effektiv offentlig sektor: Organisering, styring og ledelse i stat og kommune. Tidsskrift for samfunnsforskning. Vol. 51.
Johnsen, Åge (2010). Hard og myk styring. Klassekampen.
Johnsen, Åge (2010). Revisors uavhengighet i offentlig sektor. Kommunerevisoren. Vol. 65.
Johnsen, Åge;Vakkuri, Jarmo (2010). Public sector performance management in the Nordic countries. Met het oog op de publieke zaak: Liber Amicorum voor Prof. dr. Jan van Helden. Kapittel 19. s. 181-191.
Johnsen, Åge (2010). Revisors uavhengighet i offentlig sektor. Fagkonferanse. Norges kommunerevisorforbunds (NKRF).
Johnsen, Åge (2010). Performance measurement and monitoring: Why do bad results get all attention?. 4th European Common Assessment Framework (CAF) Users Event. European Institute of Public Administration (EIPA).
Johnsen, Åge (2010). Fra reform til innovasjon: følger for styring og ledelse?. Fagkonferansen i styring og ledelse. Høgskolen i Oslo, Avdeling for samfunnsfag.
Johnsen, Åge;Vakkuri, Jarmo (2010). Exploring performance management in the public sector: Political and cultural explanations revisited. Conference of the European Group of Public Administration (EGPA) , Study Group II Performance in the public sector. European Group of Public Administration (EGPA).
Johnsen, Åge (2010). Mål- og resultatstyring i offentlig sektor i praksis. Seminar for fylkestingsutvalget og fylkesrådmannens ledergruppe. Vestfold fylkeskommune.
Johnsen, Åge (2010). Resultatstyring i offentlig sektor - hvordan øke effektiviteten?. Kommuneøkonomikonferansen. KS, Norges kemner- og kommuneøkonomers forbund, Kommunalbank.
Johnsen, Åge (2010). Utfordringer for mål- og resultatstyring i staten: Vurdering av styring, måloppnåelse og resultater. Seminar. Riksrevisjonen.
Johnsen, Åge (2009). Mål- og resultatstyring i staten. Miniseminar om mål- og resultatstyring i staten. Riksrevisjonen.
Johnsen, Åge (2009). Resultatstyring i offentlig sektor som rasjonell teknikk og diskursiv mekanisme: Kommentar til Svein Hammer. Tidsskrift for samfunnsforskning. Vol. 50.
Johnsen, Åge (2009). Bokrecension: Leif Anjou: Politisk styrning av kommunal tjänesteproduktion i egen regi. Kommunal ekonomi och politik. Vol. 13.
Johnsen, Åge (2009). Kommuneregnskapet: Den stygge andungen?. Stat og styring.
Johnsen, Åge (2009). NOS-spøkelset. Stat og styring.
Johnsen, Åge (2009). Halvparten bor utenfor kommunen. Asker og Bærum Budstikke.
Johnsen, Åge (2009). Performance information and public policy: Why do bad results get all attention?. Conference of the European Group of Public Administration. European Group of Public Administration (EGPA).
Johnsen, Åge (2009). Målstyring i politiske organisasjoner. Organisasjonsteoriseminar. Universitetet i Oslo, Institutt for statvitenskap.
Johnsen, Åge (2009). Intern kontroll, risikostyring og mål- og resultatstyring. Seminar. Statens senter for økonomistyring (SSØ).
Johnsen, Åge (2009). Den ideelle forvaltningsrevisjonen: Hvordan forbedre formidlingen og effektiviteten av forvaltningsrevisjonen?. Avdelingsseminar. Riksrevisjonen, Avd. F1.
Johnsen, Åge (2009). Målstyring i politiske organisasjoner. Avdelingsmøte. Riksrevisjonen, Avd. IV.
Johnsen, Åge (2009). Mål- og resultatstyring i offentlig sektor i praksis. Seminar i kommunalt sammenligningsnettverk. Tanum, Strömstad, Lysekil, Sotenäs og Munkedal kommune.
Johnsen, Åge (2009). Hvorfor dårlige resultater får «all» oppmerksomhet i media og i offentlig politikk, og hvorfor dette kan være etisk og økonomisk fornuftig. Etikkseminar. Kommunal- og regionaldepartementet.
Johnsen, Åge (2008). Bruk av sentrale og lokale prøver og tester i en lærende skole – et lederansvar. Områdemøte. Oslo kommune, Utdanningsetaten.
Johnsen, Åge (2008). Litt svart­ma­ling er bra når det er grunn­lag for det. Morgenbladet.
Johnsen, Åge (2008). Omstilling uten marked. Dagsavisen.
Johnsen, Åge (2008). Makt og avmakt i kommunene. Fædrelandsvennen.
Johnsen, Åge (2008). Jernhånd eller silkehanske?. Aftenposten (morgenutg. : trykt utg.).
Johnsen, Åge (2008). Resultatet teller mest. Ukeavisen ledelse.
Johnsen, Åge (2008). Kampen mellom gran og furu fortsetter i offentlig sektor - ingen enkel løsning. Ukeavisen Ledelse.
Johnsen, Åge (2008). Resultatstyring i offentlig sektor. Seminar. Utdanningsdirektoratet.
Johnsen, Åge (2008). Hard og myk styring: Hva slags styring gir best resultater i norsk offentlig sektor?. Fagkonferanse i styring og ledelse. Avdeling for samfunnsfag.
Johnsen, Åge (2008). Hvordan påvirker fokuset på dårlige resultater styring i offentlig sektor?. Fagkonferanse i styring og ledelse. Avdeling for samfunnsfag.
Johnsen, Åge (2008). Åtte myter om resultatstyring i norsk offentlig sektor. Nettverksmøte: Nordlys over norsk organisasjonsforskning. Nettverk for organisasjonsforskning i Norge (NEON).
Johnsen, Åge (2008). Performance information and public policy: Why do bad results get all attention?. Northern Scholars Lecture 2008. The University of Edinburgh.
Johnsen, Åge (2008). Performance Management in Norwegian City Municipalities: Decoupled Implementation for Tightly Coupled Use?. New Public Sector Seminar. The University of Edinburgh.
Johnsen, Åge (2008). Resultatstyring i offentlig sektor. Fagseminar. Senter for statlig økonomistyring (SSØ), region Sør.
Johnsen, Åge (2008). Resultatmåling av profesjonsutøvelse. Fagseminar. Senter for profesjonsstudier (SPS).
Johnsen, Åge (2008). Resultatstyring i offentlig sektor. Metodeseminar. Rikdsrevisjonen.
Johnsen, Åge (2008). Resultatstyring i offentlig sektor. Seminar for ledergruppa. Trondheim kommune.
Johnsen, Åge (2008). Resultatstyring og målekriterier i offentlig sektor. Seminar for Hedmark fylkesting. Hedmark fylkeskommune.
Johnsen, Åge (2008). Resultatstyring i offentlig sektor. Seminar for ledergruppa og fylkesutvalget. Hedmark fylkeskommune.
Johnsen, Åge (2008). Resultatstyring i offentlig sektor. Seminar for brukerforum. Senter for statlig økonomistyring (SSØ), region Sør.
Johnsen, Åge (2007). Resultatstyring. Østerud, Øyvind (Red.), Statsvitenskapelig leksikon. R. Universitetsforlaget.
Helden, G. Jan van;Johnsen, Åge;Vakkuri, Jarmo (2007). Understanding public sector performance management: the life cycle approach. Conference of the European Group of Public Administration (EGPA). Spanish National Institute of Public Administration.
Johnsen, Åge (2007). Mangler evne og verktøy. Dagens IT, Tema: IT i det offentlige.
Johnsen, Åge (2007). Parlamentsvalget i Skottland 3. mai 2007. NRK P2 Dagsnytt 18.
Johnsen, Åge (2007). Parlamentsvalget i Skottland. NRK P2 Kulturnytt.
Johnsen, Åge (2007). Alternative perspektiver på strategiiverksetting i offentlig sektor. God styring i staten – Partnerforums høstkonferanse. Universitetet i Oslo/Handelshøyskolen BI.
Johnsen, Åge (2007). Resultatstyring i offentlig sektor: Konkurranse uten marked?. Styring og ledelse i den nordiske modellen. Høgskolen i Oslo.
Johnsen, Åge (2007). Resultatstyring i offentlig sektor: Konkurranse uten marked?. Dialog mellom akademikere og praktikere. Bærum kommune og Høgskolen i Oslo.
Johnsen, Åge (2007). Målstyring og resultatmåling: utfordringer i offentlig sektor. Nettverk i virksomhetsstyring i staten. Senter for statlig økonomistyring (SSØ).
Johnsen, Åge (2007). Målstyring og målutvikling. Seminar om målstyring og målutvikling. Kommunal- og regionaldepartementet.
Johnsen, Åge (2007). Evidensbasert politikk. Østerud, Øyvind (Red.), Statsvitenskapelig leksikon. E. Universitetsforlaget.
Johnsen, Åge (2007). Forvaltningsrevisjon. Østerud, Øyvind (Red.), Statsvitenskapelig leksikon. F. Universitetsforlaget.
Johnsen, Åge (2006). Hvorfor løst koplet mål- og resultatstyring kan lykkes bedre enn tett koplede systemer. Refereansegruppemøte i prosjekt om mål- og resultatstyring i staten. Senter for statlig økonomistyring.
Johnsen, Åge;Nørreklit, Hanne;Vakkuri, Jarmo (2006). Introducing a Nordic perspective on public sector performance measurement. Financial Accountability and Management. Vol. 22.
Johnsen, Åge;Veiden, Pål (2006). Innledning: Temanummer om Ibn Khaldun. Sosiologi i dag. Vol. 36.
Ezzamel, Mahmoud;Hyndman, Noel;Johnsen, Åge;Lapsley, Irvine (2006). Devolution, accounting and democratic accountability in the UK. Instituttseminar. Queen's University Belfast.
Askim, Jostein;Christophersen, Knut A.;Johnsen, Åge (2006). The politics of organizational learning from performance measurement: Experiences from municipal benchmarking networks in Norway. Public Sector Efficiency as an Ambiguous Problem. University of Vaasa, Faculty of Public Administration.
Johnsen, Åge (2006). Bokanmeldelse av Tom Christensen, Per Lægreid, Paul G. Roness og Kjell Arne Røvik: Organisasjonsteori for offentlig sektor. Tidsskrift for samfunnsforskning. Vol. 47.
Ezzamel, Mahmoud;Hyndman, Noel;Johnsen, Åge;Lapsley, Irvine (2006). Devolution, accounting and democratic accountability in the UK. 4th International Conference on Accounting, Auditing and Management in Public Sector Reforms. European Institute for Advanced Studies in Management, EIASM.
Helden, G. Jan van;Johnsen, Åge;Vakkuri, Jarmo (2006). Exploring similarities and differences in public sector performance measurement research between the public administration and accounting discipline. 4th International Conference on Accounting, Auditing and Management in Public Sector Reforms. European Institute for Advanced Studies in Management, EIASM.
Johnsen, Åge (2006). The development of performance measurement and management before and after NPM implementation in Norway. Seminar on Forerunners in New Public Management. Vrije Universiteit Amsterdam.
Helden, G. Jan van;Johnsen, Åge;Vakkuri, Jarmo (2006). Exploring the USA-Europe divide in public sector performance measurement research. 2nd Transatlantic dialogue: A performing public sector. Katolieke Universiteit Leuven.
Askim, Jostein;Christophersen, Knut-Andreas;Johnsen, Åge (2006). Explaining organizational learning from benchmarking in networks: Experiences from Norwegian local government. EGPA and ASPA 2nd Transatlantic Dialogue: A performing public sector. Public Management Institute of the Katholieke Universiteit.
Johnsen, Åge (2006). Regnskapsinformasjon i mål- og resultatstyringen: Overordnede tilnærminger og erfaringer, iverksettingsformer og utfordringer. Seminar i periodiseringsprosjektet. Senter for statlig økonomistyring (SSØ).
Johnsen, Åge;Lapsley, Irvine (2005). Reinventing public sector accounting. Financial Accountability and Management. Vol. 21.
Johnsen, Åge (2005). En ledelsesguru. Morgenbladet.
Johnsen, Åge (2005). Har konkurranseutsettingen stanset opp?. Fædrelandsvennen.
Døving, Erik;Johnsen, Åge (2005). Opprop for organisasjonsfaget i Norge. Morgenbladet.
Johnsen, Åge (2005). Gir konkurranseutsetting mer byråkrati?. Klassekampen.
Johnsen, Åge (2005). Determinants of non-mandatory performance measurement in Norwegian local government: A comparison of political, economic and sociological explanations. Study Group of Productivity and Quality in the Public Sector. European Group of Public Administration (EGPA).
Johnsen, Åge;Vakkuri, Jarmo (2005). Is there a Scandinavian perspective on performance measurement?. 18th Biannual Conference on Business Studies. Nordic Academy of Management.
Johnsen, Åge (2005). Strategies for competitiveness in the public sector. Research – An engine of innovation in public sector? Research Programme Conference for FIFOS – Research for Innovation and Modernisation of Public Sector 2002–2006. Norges forskningsråd.
Johnsen, Åge (2005). Challenges for performance measurement in the Norwegian public sector. Norwegian–Latvian Academic Conference 2005 Twenty First Century Perspectives on Policy, Research and Education. Høgskolen i Oslo.
Johnsen, Åge (2005). Organisasjonsteori på norsk. Stabsseminar. Handelshøyskolen BI, Institutt for offentlige styringssystem.
Johnsen, Åge (2005). The politics of performance measurement for public administration. Training Seminar on Legal framework for public administration performance indicators and performance management. European (Venice) Commission for Democracy through Law.
Johnsen, Åge (2005). Utfordringer knyttet til måling av resultater i forvaltningen. Seminar om mål- og resultatstyring. Riksrevisjonen.
Johnsen, Åge (2005). Konkurranseutsetting i kommunene. Temadag om konkurranseutsetting. Egersund kommune.
Johnsen, Åge (2005). Konkurranse, organisering og omstilling. Alumnidag for kommunalkandidater og bachelor i offentlig styring. Alumniforeningen for kommunalkandidater og bachelor i offent.
Johnsen, Åge (2005). Konkurranseutsetting i offentlig sektor. Internseminar. Kommunalansattes Fellesorganisasjon (KFO).
Johnsen, Åge (2005). Har konkurranseutsettingen stanset opp?. Temadag «Omstilling i offentlig sektor: Mot høyre, venstre eller på stedet hvil?. Kommunalstudentenes Forening.
Johnsen, Åge (2004). Sammenligninger i et overordnet perspektiv: nye styringsrelasjoner for kommunesektoren?. Sammen kan vi flytte fjell: Erfaringskonferanse for Effektiviseringsnettverkene. Kommunenes Sentralforbund.
Johnsen, Åge (2004). Konkurranseutsetting i kommunene. Faglig foredrag. Norges kommunerevisorforbunds lokallag i Hordaland.
Johnsen, Åge;Klausen, Jan Erling (2004). Kommunesammenslåingers politiske økonomi: En analyse av velgeratferd i rådgivende folkeavstemminger. 13. Nordiske kommunalforskerkonferanse. Universitetet i Oslo.
Johnsen, Åge (2004). Determinants of municipal audit fees in Norway. International Conference on Accounting, Auditing and Management in Public Sector Reforms. European Institute for Advanced Studies in Management (EIASM.
Johnsen, Åge (2004). The politics of performance measurement: What does 25 years of experience tell us about performance measurement in public management reform?. Study Group of Productivity and Quality in the Public Sector. European Group of Public Administration (EGPA).
Johnsen, Åge (2004). Det offentlige på anbud?. Dagens næringsliv.
Johnsen, Åge (2004). Rethinking performance measurement: Beyond the balanced scorecard. Scandinavian Journal of Management. Vol. 20.
Johnsen, Åge (2004). Reformer og lederskap: Omstilling i den utøvende makt. Norsk Statsvitenskapelig Tidsskrift. Vol. 20.
Augedal, Egil;Hammarqvist, Sten-Erik;Johnsen, Åge;Koht, Harald;Hanssen, Gro Sandkjær;Vabo, Signy Irene (2004). Offentlig administrasjon på pensum: En sammenligning av seks nyere statsvitenskapelige lærebøker. Tidsskrift for samfunnsforskning. Vol. 45.
Johnsen, Åge;Robertsen, Karl;Åsland, Dag Yngvar (1999). Konkurranseutsetting av kommunal revisjon. 16. Fagkonferanse i bedriftsøkonomiske fag (FIBE)..
Johnsen, Åge (1999). Iverksettingsstruktur og kontroll i organisasjoner: En studie av resultatmåling i lokalforvaltningen (Implementation structure and organisational control: The case of performance measurement in local government). 14th colloquium of European Group for Organizational Studies (EGOS): Stretching the boundaries of organisation studies into the next millenium.
Johnsen, Åge;Marcon, Guiseppe;Miller, Peter (1999). Finansiell analyse som kommunal resultatmåling: Effekter for organisasjonslæring? (Financial analysis as local government performance measurement: Effects for organizational learning?). Accounting for the New Public Management.
Johnsen, Åge;Robertsen, Karl;Åsland, Dag Yngvar (1999). Contracting out Municipal Auditing: A Literature Review. 15th Nordic Conference on Business Studies..
Johnsen, Åge (1998). Kommentar til Børre Nylehn's "Strategi i lokalforvaltningen" (Comment on Børre Nylehn’s "Strategy in Local Government"). Scandinavian Political Studies. Vol. 21.
Johnsen, Åge (1998). Implementering av resultatmåling i norske kommuner (Implementation of Performance Measurement in Local Government). Fagkonferanse i bedriftsøkonomiske emner - FIBE XIV.
Johnsen, Åge (1998). Institusjonalisering av resultatmåling i lokalforvaltningen (Institutionalization of Performance Measurement in Local Government). Kvalitet i kommuner, landsting och stat 97.
Johnsen, Åge (1998). Institusjonalisering av resultatmåling i lokalforvaltningen (Institutionalization of performance measurement in local government). Kvalitet i kommuner, landsting och stat 97.
Johnsen, Åge (1998). Resultatmåling i en politisk kontekst: En empirisk studie av kommunal årsrapportering i Norge (The Politics of Performance Measurement: An Empirical Study of Annual Reporting of Local Goverment Statistics in Norway). 14th Nordic Conference on Business Studies, Ph.D..
Johnsen, Åge (1998). Bokanmeldelse av Robert S. Kaplan og David P. Norton: "The Balanced Scorecard" (Book review of Robert S. Kaplan and David P. Norton: "The Balanced Scorecard"). ?. Vol. 12.
Johnsen, Åge (1997). Forvaltningsrevisjon, målstyring og regnskapsprinsipper og organiseringen av kommunerevisjonen. Revisjon og Regnskap. Vol. 67.
Johnsen, Åge;Nordhaug, Odd (1997). Accounting and performance measurement: Issues in the private and public sectors, Irvine Lapsley og Falconer Mitchell. ?. Vol. 11.
.
.

(Publikasjonslisten er hentet fra Cristin. Listen kan være ufullstendig)

Kontakt

Telefon (kontor): +47 67 23 82 27
Telefon (mobil): +47 481 06 940
Besøksadresse: Pilestredet 35, Oslo, PI645

Nettside(r)

Andre kanaler

Aktuelt

En strategisk offentlig sektor? Offentlig sektor er et stort og viktig anvendelsesområde for strategifaget. Strategisk styring og ledelse har vært viktig i mange reformer i offentlig sektor siden slutten av 1970-tallet. Strategibegrepet brukes nå av alle, i en rekke forskjellige sammenhenger og gjerne for å fremheve at noe er særlig viktig. Det er likevel ofte uklart hva som menes med strategi og strategisk styring, særlig i offentlig sektor. http://fagbokforlaget.no/?isbn=9788245015560

Samarbeidsrelasjoner

Universitetet i Agder Universitetet i Oslo, Institutt for statsvitenskap Handelshøjskolen i København Universitetet i Edinburgh, School of Management, Institute of Public Sector Accounting Research (IPSAR) Universitetet i Tampere Universitetet i Gent Erasmus Universitetet i Rotterdam