HiOA har blitt OsloMet – storbyuniversitetet. Les mer om hva det har å si for deg.

meny
søk
English

Aagoth Elise Lossius Storvik

professor

Forskningsgrupper

Profesjon og ledelse (POL)

Publikasjoner og forskningsresultater

Vitenskapelige publikasjoner (15) Forskningsrapporter (8) Formidling (7)
Storvik, Aagoth Elise Lossius;Gulbrandsen, Trygve Jens (2016). Included, but still not equal? Gender segregation at quota regulated boards. Corporate Board: role, duties and composition. Vol. 12. doi: 10.22495/cbv12i2art5
Storvik, Aagoth Elise Lossius;Abrahamsen, Bente (2016). Lederutvelgelse blant profesjonsutøvere. Døving, Erik Elstad, Beate Storvik, Aagoth Elise Lossius (Red.), Profesjon og ledelse. Kapittel 14. s. 295-317. Fagbokforlaget.
Storvik, Aagoth Elise Lossius (2016). Tidligere forskning om profesjon, ledelse og organisering. Døving, Erik Elstad, Beate Storvik, Aagoth Elise Lossius (Red.), Profesjon og ledelse. Kapittel 3. s. 61-76. Fagbokforlaget.
Døving, Erik;Elstad, Beate;Storvik, Aagoth Elise Lossius (2016). Profesjon, ledelse og organisasjon - perspektiver og begreper. Døving, Erik Elstad, Beate Storvik, Aagoth Elise Lossius (Red.), Profesjon og ledelse. Kapittel 2. s. 31-59. Fagbokforlaget.
Storvik, Aagoth Elise Lossius;Døving, Erik;Elstad, Beate (2016). Profesjon og ledelse. Døving, Erik Elstad, Beate Storvik, Aagoth Elise Lossius (Red.), Profesjon og ledelse. Kapittel 1. s. 14-30. Fagbokforlaget.
Døving, Erik;Elstad, Beate;Storvik, Aagoth Elise Lossius (2016). Profesjon og ledelse. ISBN: 978-82-450-1697-0. 352 s. Fagbokforlaget.
Storvik, Aagoth Elise Lossius;Gulbrandsen, Trygve Jens (2015). Selskapsdamer og selskapsløver. Kjønnssegregering i allmennaksjeselskapenes styrer?. Alsos, Gry Agnete Bjørkhaug, Hilde Bolsø, Agnes Ljunggren, Elisabet (Red.), Kjønn og næringsliv i Norge. Kapittel 6. s. 109-131. Cappelen Damm Akademisk.
Storvik, Aagoth Elise (2012). The Norwegian quota law and the fear of incompetent women. Pedersen, Mathias L. Christoffersen, Jakob (Red.), Nordic Countries. Economic, Political and Social Issues. kapittel 3. Nova Science Publishers, Inc..
Storvik, Aagoth Elise (2012). Introducing the Feminist Management Discourse in Organizations. Review of European Studies. Vol. 4. doi: 10.5539/res.v4n1p155
Se alle publikasjoner
Storvik, Aagoth Elise (2011). Women on Boards – The Norwegian Quota Reform. CESifo DICE Report. Vol. 9.
Storvik, Aagoth Elise;Teigen, Mari (2010). The Norwegian Quota Law : The prior debate and the current situation. Raffia. Vol. 22.
Storvik, Aagoth Elise (2010). Ikke nok kompetente kvinner? : kvoteringsreformens konsekvenser for styrearbeid. Søkelys på arbeidslivet. Vol. 27.
Krogstad, Anne;Storvik, Aagoth Elise (2010). Reconsidering Politics as a Man's World : Images of Male Political Leaders in France and Norway. Historical Reflections. Vol. 36. doi: 10.3167/hrrh.2010.360303
Storvik, Aagoth Elise Lossius;Schøne, Pål (2008). In scearch of the glass ceiling: gender and recruitment to management in Norway's state bureaucracy. British Journal of Sociology. Vol. 59.
Storvik, Aagoth Elise;Teigen, Mari (2010). Das Norwegische Experiement - eine Frauenquote für Ausichtsräte. Friedrich Ebert Stiftung.
Heidenreich, Vibeke;Storvik, Aagoth Elise (2010). Rekrutteringsmønstre, erfaringer og holdninger til styrearbeid blant ASA-selskapenes styrerepresentanter. ISBN: 978-82-7763-343-5. 77 s. Institutt for samfunnsforskning.
Orupabo, Julia;Jensen, Ragnhild Steen;Storvik, Aagoth Elise Lossius (2009). Midtveisevaluering av forsøk med moderat kvotering av personer med ikke-vestlig bakgrunn. Institutt for samfunnsforskning.
Storvik, Aagoth Elise Lossius (2009). Kvinners karrieremuligheter i forskningsinstituttsektoren -. 91 s. Institutt for samfunnsforskning.
Dale-Olsen, Harald;Hardoy, Ines;Storvik, Aagoth Elise Lossius;Torp, Hege (2005). IA-avtalen og yrkesaktivitet blant personer med redusert funksjonsevne. 133 s. Institutt for samfunnsforskning.
Hardoy, Ines;Torp, Hege;Storvik, Aagoth Elise Lossius (2004). Hvem får mer og hvem får mindre? Effekter av nye beregningsregler for stønader til livsopphold under attføring og rehabilitering. ISBN: 82-7763-202-9. 126 s. Institutt for samfunnsforskning.
Storvik, Aagoth Elise Lossius (2002). Topplederrekruttering i staten : Betydningen av kvalifikasjoner, nettverk og kjønn. 127 s. Institutt for samfunnsforskning.
Storvik, Aagoth Elise Lossius (2000). Mellomledere på karrierens vei : en studie av kvinnelige og mannlige mellomledere i staten. 83 s. Institutt for samfunnsforskning.
Storvik, Aagoth Elise Lossius;Abrahamsen, Bente (2017). Gender Gap in Management: The Effect of an Anticipated Glass Ceiling. ISA-konferanse. Høgskolen i Oslo og Akershus.
Krogstad, Anne;Storvik, Aagoth Elise Lossius (2016). Picturing Politics: Female Political Leaders in France and Norway. 7th Annual Women's Leadership and Development Conference. Tomorrow people Non-Profit Oragnization.
Abrahamsen, Bente;Storvik, Aagoth Elise Lossius (2015). Lederansvar i profesjoner: Betydningen av kjønn og etnisitet. Konferansen Glasstaket: metaforen og mekanismene. NTNU.
Storvik, Aagoth Elise Lossius (2014). Included, but still not Equal. Gender segregation at quota regulated boards. ISA World Congress of Sociology, Yokohama. International Sociological Association (ISA).
Storvik, Aagoth Elise Lossius (2013). Selskapsdamer og selskapsløver. Kjønnsegregering i allmennaksjeselskapenes styrer. SOL-seminar. Høgskolen i Oslo og Akershus.
Storvik, Aagoth Elise Lossius (2012). Ledelse, politikk og estetikk. Foredrag på FoU-arrangement. Fakultet for samfunnsfag.
Storvik, Aagoth Elise (2012). The Norwegian Quota Reform seen from Boardmember's View. Zeitschrift des Deutschen Juristinnenbundes. Vol. 15.

(Publikasjonslisten er hentet fra Cristin. Listen kan være ufullstendig)

Kontakt

Telefon (kontor): +47 67 23 82 46
Telefon (mobil): +47 915 37 398
Besøksadresse: Pilestredet 35, Oslo, PE539