HiOA har blitt OsloMet – Storbyuniversitetet. Les mer om hva det har å si for deg.

meny
søk
English

Publikasjoner og forskningsresultater

Formidling (8)
Jensen, Inger Kristine;Aksland, Charlotte;Ramton, Aase Marit Sørum (2017). Kan faglæreren i naturfag erstatte allmennlæreren på småskoletrinnet?. Hell-seminaret 2017. Naturfagsenteret.
Aksland, Charlotte;Jensen, Inger Kristine;Ramton, Aase Marit Sørum (2017). Hva legger lærere vekt på i begynneropplæringen i naturfag?. NFSUN, Nordisk forskersymposium om undervisning i naturfag. NTNU, Norges teknisk-naturvitenskapelige universitet.
Aksland, Charlotte;Jensen, Inger Kristine;Ramton, Aase Marit Sørum (2017). Begrepslæring i naturfag. NOFA 6, Nordic Conference on School Subjects. Syd-dansk Universitet, SDU.
Ramton, Aase Marit Sørum (2016). Estetiske læringsprosesser. Personalseminar GFU. Høgskolen i Oslo og Akershus.
Ramton, Aase Marit Sørum (2016). Yrkesretting i den nye 5-årige lærerutdanningen. Seminar om praksis og fagovergripende temaer i den nye GLU-mastergraden. Høgskolen i Oslo og Akershus.
Ramton, Aase Marit Sørum;Eriksen, Kjersti Flugstad (2016). Fire nye grunnstoffer i det periodiske system. Aftenposten.
Ramton, Aase Marit Sørum;Jensen, Inger Kristine (2016). Stålslanger og brøkblomster – om arbeid med begreper på småtrinnet. GFU-skolen. Høgskolen i Oslo og Akershus.
Rinne, Sandra;Ramton, Aase Marit Sørum;Holm, Anders;Lundanes, Elsa;Greibrokk, Tyge (2004). Column testing for determination of polar neurotransmitters with µ-LC-ESI-TOF-MS. 16. Norske Symposium i Kromatografi.

(Publikasjonslisten er hentet fra Cristin. Listen kan være ufullstendig)

Kontakt

Telefon (kontor): +47 67 23 71 70
Besøksadresse: Falbes gate 5, Oslo, FG257