HiOA har blitt OsloMet – storbyuniversitetet. Les mer om hva det har å si for deg.

meny
søk
English

Åse Kristine Tveit

førsteamanuensis

Kort om

Publikasjoner og forskningsresultater

Vitenskapelige publikasjoner (17) Fagbøker⁄lærebøker (4) Forskningsrapporter (2) Formidling (64)
Tveit, Åse Kristine (2017). A Celebration of Diversity: LIS Research in the Nordic Countries as Shown by PhD Dissertations 2005–2014. Journal of education for library and information science. Vol. 58. doi: 10.12783/issn.2328-2967/58/2/2
Tveit, Åse Kristine (2015). Barnekulturens veier i politikk, estetikk, forskning og formidling. Ridderstrøm, Helge Vold, Tonje (Red.), Litteratur- og kulturformidling: Nye analyser og perspektiver. 2. s. 38-55. Pax Forlag.
Tveit, Åse Kristine;Mangen, Anne (2014). A Joker in the class: Teenage readers’ attitudes and preferences to reading on different devices. Library & Information Science Research. Vol. 36. doi: 10.1016/j.lisr.2014.08.001
Tveit, Åse Kristine (2013). Tarzan eller Frøken Tankeløs? En undersøkelse av Oslobarns litteraturpreferanser i 1930-årene. Smidt, Jofrid Karner Vold, Tonje Oterholm, Knut (Red.), Litteratursosiologiske perspektiv. Del III, kapittel 2. Resepsjon og leserstudier.. s. 246-269. Universitetsforlaget.
Tveit, Åse Kristine (2013). Barndommens forsvarere: Ulike barndomssyn i bibliotekfaglig diskurs. Frenander, Anders Nilsson, Kersti (Red.), Libraries, black metal and corporate finance: Current research in Nordic Library and Information Science. Kapittel 4. s. 46-66.
Tveit, Åse Kristine (2012). Reading Habits and Library Use Among Young Adults. New Review of Children's Literature and Librarianship. Vol. 18. doi: 10.1080/13614541.2012.714341
Tveit, Åse Kristine (2011). Chesirekatten som flyttet til Mandal: Norske oversettelser av Alice's Adventures in Wonderland. Ljung, Per Erik (Red.), Transformationer. Valda texter fran International Association of Scandinavian Studies (IASS) 28:e konferena i Lund 2010. Artikkel. s. 279-286.
Tveit, Åse Kristine (2011). Arven fra Amerika. Utdanning av norske barnebibliotekarer 1940-2010. Audunson, Ragnar Andreas (Red.), Krysspeilinger: Perspektiver på bibliotek- og informasjonsvitenskap. Kapittel. s. 91-111. ABM-media AS.
Tveit, Åse Kristine;Oterholm, Knut (2010). Verdier i bevegelse: litteraturformidlingen, bibliotekarprofesjonen og utdanningen. Dansk biblioteksforskning. Vol. 6.
Se alle publikasjoner
Tveit, Åse Kristine (2006). Words on the run: Promoting literature in Norwegian libraries. Larsen, Jonna Holmgaard (Red.), Nordic public libraries in the knowledge society. Kap. 1.7. s. 30-31.
Tveit, Åse Kristine;Naper, Cecilie (2006). Den uendelige historien. Tveit, Åse Kristine (Red.), Velge og vrake : samlingsutvikling i folkebibliotek. art.nr 4.
Tveit, Åse Kristine (2004). Gjenkjennelse og gjengangere. Kjersti Scheens Engel uten vinger. Slettan, Svein Bjorvand, Agnes-Margrethe (Red.), Barneboklesninger. Norsk samtidslitteratur for barn og unge. Artikkel. s. 180-192. Fagbokforlaget.
Tveit, Åse Kristine (2001). En trampoline for fantasien: Om Vår gamle gudelære. Møte mellom ord og bilde. Ein antologi om bildebøker. Artikkel. s. 101-119.
Tveit, Åse Kristine (2000). Sannheten om livet: Biografien og leserne. Norsk tidsskrift for bibliotekforskning. Vol. 5.
Tveit, Åse Kristine (1998). Formel eller frigjøring? En presentasjon av Kjersti Scheens ungdomsromaner. Norsklæreren.
Tveit, Åse Kristine (1996). Forundring fryder: Et blikk på Jostein Gaarders forfatterskap. Norsklæreren.
Tveit, Åse Kristine (2011). Adresse Ny-Ålesund: Fortellinger om folk på tundraen. ISBN: 9788251927314. 152 s. Tapir Akademisk Forlag.
Tveit, Åse Kristine (2006). Velge og vrake : samlingsutvikling i folkebibliotek. ISBN: 82-7022-320-4. 187 s. Biblioteksentralen.
Tveit, Åse Kristine (2004). Innganger. Om lesing og litteraturformidling. ISBN: 8245001090. 141 s. Fagbokforlaget.
Tveit, Åse Kristine (2004). Jostein Gaarder. ISBN: 8270223050. 16 s. Biblioteksentralen.
Tveit, Åse Kristine (2016). Rom for barn: Norske barnebibliotek i perioden 1914-35 og på 2000-tallet. ISBN: 9788283640083. 277 s. Høgskolen i Oslo og Akershus.
Tveit, Åse Kristine (2006). Rom for lek og læring : bibliotektilbudet til barn og ungdom. ISBN: 82-8105-033-0. 66 s. ABM-utvikling. Statens senter for arkiv, bibliotek og museum.
Tveit, Åse Kristine;Byström, Katriina (2018). Translation in transit: What changes does digital information bring into translation work?. ISIC: The information behavior conference. ISIC.
Tveit, Åse Kristine (2018). Skal det være påfyll av didaktikk? Jo, takk. Bob : Bok og bibliotek. Vol. 84.
Tveit, Åse Kristine (2018). Nasjonallitteraturens vekst og fall. Bob : Bok og bibliotek. Vol. 84.
Tveit, Åse Kristine (2018). Making sense of Matilda: Interpreting literature with LIS theory. BOBCATSSS. University of Latvia and Eötvös Lorand, Budapest.
Tveit, Åse Kristine;Nielsen, Torbjørg Selnes (2017). "...vi trenger litt ingenting": 13-åringers lesninger av to bildebøker. Bob : Bok og bibliotek. Vol. 84.
Tveit, Åse Kristine (2017). Rom for barn. Bibliotekdagane 2017. Sogn og fjordane fylkesbibliotek.
Tveit, Åse Kristine (2017). Hjelper eller tidstyv? Oversetteres bruk av digitale informasjons- og kommunikasjonskilder. Translatørdagen. Statsautoriserte translatørers forening.
Tveit, Åse Kristine (2017). Rom for barn. Barn og unges bibliotek. Vest-Agder fylkesbibliotek.
Tveit, Åse Kristine (2017). "Hunder og barn ingen adgang": Hvordan barna erobret folkebibliotekene. Møte i Norsk bok- og bibliotekshistorisk selskap. Norsk bok- og bibliotekhistorisk selskap i samarbeid med NBF.
Tveit, Åse Kristine (2017). Fra Hysj til Halloi: Barnas erobring av folkebibliotekene. Nyhetsbrev fra Kulturtanken.
Se alle publikasjoner
Tveit, Åse Kristine (2017). Deltakeraspektet i folkebibliotek. SAMBAs januarmøte. Samarbeidsgruppe for barne- og ungd.bibliotekararb. i Akersh.
Tveit, Åse Kristine (2016). Formidlingens hva hvordan og hvorfor (som om det er så enkelt). Oppstartsmøte i prosjekt formidling i folkebibliotek på Nordmøre. Møre og Romsdal fylkesbibliotek.
Tveit, Åse Kristine (2016). Deltakeraspektet i folkebibliotek: Utvikling og utfordringer. Deltakelse i kunstprosesser: Om litteraturformidling til barn. Norsk barnebokinstitutt.
Tveit, Åse Kristine (2016). Translator's information behavior: A kitchen table story. ASIS&T - SIG-USE.
Tveit, Åse Kristine (2016). Det lukkede roms problem - og det grenseløses. Det åpne bibliotek. Norsk bibliotekforening, avd. Rogaland.
Tveit, Åse Kristine (2016). Rom for barn: I bibliotekhistorien, i samtidsbiblioteket og i forskningen. Bob : Bok og bibliotek. Vol. 83.
Tveit, Åse Kristine;Nielsen, Torbjørg S. (2016). "...vi trenger litt ingenting": 13-åringers lesninger av to bildebøker. Med bilden i fokus: Nordisk forskarkonferens 2016. Svenska barnboksinstitutet.
Tveit, Åse Kristine (2016). The Sound of Wild Things. Picturebooks as audiobooks. SHARP. Society for the history of authorship,reading and publishing.
Tveit, Åse Kristine (2016). Fra stengte dører til åpne rom: Barnas erobring av folkebibliotekene. Barn og unge på tvers. Forskernettverket Barn og ungdom på tvers, HIOA.
Kraft, Amy;Tveit, Åse Kristine (2015). Books vs. e-books: The science behind the best way to read. CBS News.
Tveit, Åse Kristine;Mangen, Anne (2015). En Joker i klasserommet: Tenåringsleseres holdninger til, og opplevelser av lesing på ulike plattformer. Bob : Bok og bibliotek. Vol. Februar.
Tveit, Åse Kristine (2015). En Joker i klassen. Unge leseres opplevelser av lesing på ulike plattformer. Neptunseminaret 2015. Norsk bibliotekforening, avd. Hordaland, BF Hordaland.
Tveit, Åse Kristine (2014). Ti grunner til å satse på barne- og ungdomsbibliotek. Bibliotekmøtet 2014. Norsk bibliotekforening.
Tveit, Åse Kristine (2014). The crossroad between good and evil. Religious rhetoric in professional writings by Norwegian children’s librarians. SHARP: Religions of the Book. Society for the History of Authorship, Reading and Publishin.
Tveit, Åse Kristine (2014). Privatfinansierte folkebibliotek i Canada: Kan de inspirere?. Bob : Bok og bibliotek. Vol. 81.
Tveit, Åse Kristine (2013). Kanadisk frøken på kanalferie anno 1893. Telemarksavisa.
Tveit, Åse Kristine (2013). A Joker in the Class: Young Readers` Attitudes and Preferences to Reading on different Platforms. Fakultetssamling FIMS, University of Western ONtario. Fac. of Information and Media Studies, Univ. of Western Onta.
Bergan, Erling;Tveit, Åse Kristine (2013). Mer kontroversielle barnebibliotek!. Bibliotekaren (Oslo). Vol. 21.
Tveit, Åse Kristine (2013). Bibliotekloven, kompetansen og barna. Bibliotekaren (Oslo). Vol. 21.
Tveit, Åse Kristine (2013). Norwegian Children's Libraries: Spaces in a Transforming Childhood. Space and Childhood in History. 6th Biennial Conference. Society for the History of Children and Youth.
Tveit, Åse Kristine (2013). Barn leser like kjønnsdelt som i 1930. Dagsavisen.
Tveit, Åse Kristine (2012). Barndommens forsvarere. Jubilee Conference. Högskolan i Borås, Institutionen bibliotek og informationsve.
Tveit, Åse Kristine (2012). Opp, ned eller til siden: Om formidling med og til barn. Snakk! En konferanse om formidling. Asker bibliotek og Fylkesbiblioteket i Akershus.
Tveit, Åse Kristine (2012). Osloungdommers lesevaner og bibliotekbruk. Kulturpolitikkens betydning for barnelitteraturen. Forskningsnettverket Barnelitteraturens kunstneriske verdi.
Tveit, Åse Kristine (2012). Hettebøker med pelskant: En klassisk løype gjennom Svalbardlitteraturen. Bob : Bok og bibliotek. Vol. 79.
Tveit, Åse Kristine (2011). Scandinavian picture books: some recent trends. Children's Materials. Fac. of Inform. and Media Stud.University of Western Ontario.
Tveit, Åse Kristine (2011). Spedbarnstreff på biblioteket - opplevelser for liten og stor. Fagforum. Buskerud fylkesbibliotek.
Tveit, Åse Kristine (2010). On the education of children's librarians: in relation to Norwegian cultural policy. European public libraries today and in a historical context. Høgskolen i Oslo, Bibliotek- og informasjonsvitenskap.
Tveit, Åse Kristine (2010). Cheshirekatten som flyttet til Mandal: norske oversettelser av Alice's Adventures in Wonderland. IASS2010. International Association of Scandinavian Studies.
Tveit, Åse Kristine;Oterholm, Knut (2008). Theory and practice: a necessary correlation. Scandinavian Public Library Quarterly. Vol. 41.
Tveit, Åse Kristine (2008). Det har vært mange heftige diskusjoner. Selv om ikke alle kjente hverandre, er vi selvsagt blitt gode venner. (Intervju om lesesirklenes popularitet). VG.
Tveit, Åse Kristine (2008). Med ryggsekk og reformer: norske barn leser. Nordiska utblickar kring läsfrämjande satsningar. Regionbibliotekene i Västra Götaland, Halland og Sörmland.
Westerheim, Ingeborg;Tveit, Åse Kristine (2007). Barnas framtidsbibliotek, en konferanse i samarbeid med ABM-utvikling 22. januar 2007. IW var faglig medansvarlig og ledet konferansen.
Tveit, Åse Kristine (2007). Rom for lek og læring. Framtidas barnebibliotek. Høgskolen i Oslo og ABM-utvikling.
Tveit, Åse Kristine (2007). Medievalg i folkebibliotekene. Nord-norsk bibliotekkonferanse. Norsk bibliotekforening, Avd. Nord-Norge.
Tveit, Åse Kristine (2007). Innganger til litteraturen. Folkbibliotekens litteraturförmedlande uppdrag. Statens kulturråd.
Tveit, Åse Kristine (2006). Barnebiblioteket som eksperimentarium. Bob : Bok og bibliotek. 2 s.
Tveit, Åse Kristine;Westerheim, Ingeborg (2006). Ungdomsromanen og leserne. Kari Skjønsberg-dagene. Høgskolen i Oslo, Avd. JBI.
Westerheim, Ingeborg;Tveit, Åse Kristine;Grøtta, Marit (2005). Litteraturformidlingsseminar 29. april 2005: Fortell meg noe jeg ikke vet : om å formidle historie og litteratur.
Tveit, Åse Kristine (2004). Om å holde hodet kaldt og håpet varmt. Anmeldelse av Deborah Ellis: Parvana og Parvanas reise. Barnebokkritikk.no.
Tveit, Åse Kristine (2004). Lettlest og lettvint dramatikk. Anmeldelse av Kjetil Johnsen : Tusen biter. Barnebokkritikk.no.
Tveit, Åse Kristine (2004). Fortelling på tomgang. Anmeldelse av Charlotte Glaser Munch : Alene sammen. Barnebokkritikk.no.
Tveit, Åse Kristine (2004). Noveller om nærleik. Bokmelding av Erna Osland : Nær nok. Barnebokkritikk.no.
Tveit, Åse Kristine (2004). På safari i hjemmejungelen. Anmeldelse av Kristin A. Sandberg : Verdens ondeste stemor. Barnebokkritikk.no.
Tveit, Åse Kristine (2004). På blanke livet - en roman om angst. Anmeldelse av Kjersti Scheen : Stup. Barnebokkritikk.no.
Tveit, Åse Kristine (2004). Om gleden ved å ta på seg badedrakt. Anmeldelse av Åsa Storck : Badedrakten. Barnebokkritikk.no.
Tveit, Åse Kristine (2004). Har et tusenbein virkelig tusen bein? Anmeldelse av Aschehougs dyreleksikon. Barnebokkritikk.no.
Tveit, Åse Kristine (2004). Forsida fram : effekten av visuell litteraturformidling. Nordisk nettverk for skjønnlitteratur i bibliotekarutdanning og -forskning. Högskolan i Borås.
Tveit, Åse Kristine (2004). Forsida fram!. Personalmøte, Deichmanske bibliotek. Deichmanske bibliotek.
Tveit, Åse Kristine (2004). Litteraturformidling. Kursdag - litteraturformidling. Møre og Romsdal fylkesbibliotek.
Tveit, Åse Kristine (2004). Innganger til litteraturen. Studiedag for bibliotekarer. Västra Götalands länsbibliotek.
Westerheim, Ingeborg;Tveit, Åse Kristine (2001). 27. januar 2001. Skandinavisk bildebokseminar i samarbeid med Voksenåsen kurs- og konferansesenter. Faglig medansvar og seminarledelse.
Westerheim, Ingeborg;Tveit, Åse Kristine (2001). Seminar fredag 23. mars 2001: Kriminallitteraturen og det store påskemysteriet. Faglig medansvar og kursledelse.

(Publikasjonslisten er hentet fra Cristin. Listen kan være ufullstendig)

Kontakt

Telefon (kontor): +47 67 23 82 18
Telefon (mobil): +47 924 28 764
Besøksadresse: Pilestredet 48, Oslo, R418

Nettside(r)

Andre kanaler