HiOA har blitt OsloMet – storbyuniversitetet. Les mer om hva det har å si for deg.

meny
søk
English

Anders Bakken

forsker II

Kort om

Fagområder

Vitenskapsdisipliner Sosiologi Emner Sosial ulikhet Ungdom Skoleprestasjoner Skole Ungdata

Publikasjoner og forskningsresultater

Vitenskapelige publikasjoner (21) Forskningsrapporter (37) Formidling (172) OsloMet-publikasjoner (38)
Sandvik, Morten Renslo;Bakken, Anders;Loland, Sigmund (2018). Anabolic-androgenic steroid use and correlates in Norwegian adolescents. European Journal of Sport Science. Vol. 18. doi: 10.1080/17461391.2018.1459869
Andersen, Patrick Lie;Bakken, Anders (2018). Social class differences in youths’ participation in organized sports: What are the mechanisms?. International Review for the Sociology of Sport.
Strandbu, Åse;Bakken, Anders;Sletten, Mira Åboen (2017). Exploring the minority–majority gap in sport participation: different patterns for boys and girls?. Sport in Society. 19 s. doi: 10.1080/17430437.2017.1389056
Pedersen, Willy;Bakken, Anders;von Soest, Tilmann (2017). Neighborhood or School? Influences on Alcohol Consumption and Heavy Episodic Drinking Among Urban Adolescents. Journal of Youth and Adolescence. doi: 10.1007/s10964-017-0787-0
Pedersen, Willy;Vestel, Viggo Jan;Bakken, Anders (2017). At risk for radicalization and jihadism? A population-based study of Norwegian adolescents. Cooperation and Conflict. doi: 10.1177/0010836717716721
Andersen, Patrick Lie;Pedersen, Willy;Bakken, Anders (2017). Russetid i Oslo. Hvem deltar? Hvem feirer hardest?. Ljunggren, Jørn (Red.), Oslo - ulikhetenes by. Kapittel 14. s. 307-323. Cappelen Damm Akademisk.
Bakken, Anders (2016). Endringer i skoleengasjement og utdanningsplaner blant unge med og uten innvandringsbakgrunn : trender over en 18-årsperiode. Tidsskrift for ungdomsforskning. Vol. 16.
Bakken, Anders;Heggen, Kåre;Helland, Håvard (2016). Utdanning. Frønes, Ivar Kjølsrød, Lise (Red.), Det norske samfunn, bind 2. 25. s. 260-285. Gyldendal Akademisk.
Pedersen, Willy;Bakken, Anders (2016). Urban landscapes of adolescent substance use. Acta Sociologica. Vol. 59. doi: 10.1177/0001699315625448
Abebe, Dawit Shawel;Frøyland, Lars Roar;Bakken, Anders;von Soest, Tilmann (2016). Municipal-level differences in depressive symptoms among adolescents in Norway: Results from the cross-national Ungdata study. Scandinavian Journal of Public Health. Vol. 44. doi: 10.1177/1403494815604764
Se alle publikasjoner
Elstad, Jon Ivar;Bakken, Anders (2015). The effects of parental income on Norwegian adolescents' school grades: A sibling analysis. Acta Sociologica. Vol. 58. doi: 10.1177/0001699315594411
Pedersen, Willy;Bakken, Anders;von Soest, Tilmann (2015). Adolescents from affluent city districts drink more alcohol than others. Addiction. Vol. 110. doi: 10.1111/add.13005
Bakken, Anders;Elstad, Jon Ivar (2013). Kunnskapsløftet og sosioøkonomiske forskjeller i skoleresultater. Karseth, Berit Møller, Jorunn Aasen, Petter (Red.), Reformtakter: Om fornyelse og stabilitet i grunnopplæringen. Kapittel 12. s. 211-227. Universitetsforlaget.
Bakken, Anders;Elstad, Jon Ivar (2012). Sosial ulikhet og eksamensresultater i Oslo-skolen. Trender i perioden 2002-2011. Tidsskrift for ungdomsforskning. Vol. 12.
Bakken, Anders (2009). Kan skolen kompensere for elevenes sosiale bakgrunn?. Raabe, Mona (Red.), Utdanning 2009 - læringsutbytte of kompetanse. Kapittel. s. 79-100.
Bakken, Anders (2009). Tidlig skolestart og skoleprestasjoner for språklige minoritetselever. Tidsskrift for ungdomsforskning. Vol. 9.
Bakken, Anders (2009). Er mannlige lærere viktige for gutters skoleprestasjoner?. Tidsskrift for ungdomsforskning. Vol. 9.
Bakken, Anders (2007). Ungdomsskolens klasseskiller. Strandbu, Åse Øia, Tormod (Red.), Ung I Norge. Skole, fritid og ungdomskultur. Kapittel. Cappelen Damm Akademisk.
Engebrigtsen, Ada Ingrid;Bakken, Anders;Fuglerud, Øivind (2004). Somalisk og tamilsk ungdom. Fuglerud, Øivind (Red.), Andre bilder av 'de andre'. Transnasjonale liv i Norge. Kapitel. s. 142-175. Pax Forlag.
Sletten, Mira Åboen;Fløtten, Tone;Bakken, Anders (2004). Vennskapets pris – fattigdom og sosial isolasjon i ungdomstida. Tidsskrift for ungdomsforskning. Vol. 4.
Bakken, Anders (2003). Mormålsundervisning og skoleprestasjoner. Tidsskrift for ungdomsforskning. Vol. 3.
Eriksen, Ingunn Marie;Bakken, Anders (2018). Stress, press og psykiske plager blant unge – hva sier NOVA-forskningen?. 4 s. NOVA.
Bakken, Anders;Hyggen, Christer (2018). Trivsel og utdanningsdriv blant minoritetselever i videregående. Hvordan forstå karakterforskjeller mellom elever med ulik innvandrerbakgrunn?. ISBN: 978-82-7894-649-7. 127 s. NOVA, OsloMet.
Bakken, Anders (2018). Ung i Oslo 2018. ISBN: 978-82-7894-665-7. 75 s. NOVA, OsloMet.
Løvgren, Mette;Bakken, Anders (2017). Ungdata junior 2017. Asker kommune. ISBN: 978-82-7894-636-7. 65 s. NOVA.
Løvgren, Mette;Bakken, Anders (2017). Ungdata junior 2017. Bærum kommune. ISBN: 978-82-7894-635-0. 63 s. NOVA.
Eriksen, Ingunn Marie;Sletten, Mira Åboen;Bakken, Anders;von Soest, Tilmann (2017). Stress og press blant ungdom: Erfaringer, årsaker og utbredelse av psykiske helseplager. ISBN: 978-82-7894-621-3. 111 s. NOVA.
Bakken, Anders (2016). Ungdata 2016. Nasjonale resultater. ISBN: 978-82-7894-592-6. 106 s. NOVA/Høgskolen i Oslo og Akershus.
Ødegård, Guro;Bakken, Anders;Strandbu, Åse (2016). Idrettsdeltakelse og trening blant ungdom i Oslo : Barrierer, frafall og endringer over tid. ISBN: 978-82-7763-523-1. 111 s. Senter for forskning på sivilsamfunn og frivillig sektor.
Sletten, Mira Åboen;Bakken, Anders (2016). Psykiske helseplager blant ungdom – tidstrender og samfunnsmessige forklaringer. ISBN: 978-82-7894-594-0. 123 s. NOVA.
Vestel, Viggo Jan;Bakken, Anders (2016). Holdninger til ekstremisme. Resultater fra Ung i Oslo 2015. ISBN: 978-82-7894-580-3. 155 s. NOVA.
Se alle publikasjoner
Bakken, Anders;Frøyland, Lars Roar;Sletten, Mira Åboen (2016). Sosiale forskjeller i unges liv. Hva sier Ungdata-undersøkelsene. ISBN: 978-82-7894-578-0. 169 s. NOVA.
Andersen, Patrick Lie;Bakken, Anders (2015). Ung i Oslo 2015. ISBN: 978-82-7894-558-2. 112 s. Norsk institutt for forskning om oppvekst, velferd og aldring (NOVA).
Seeberg, Marie Louise;Eriksen, Ingunn Marie;Bakken, Anders (2015). Evaluering av tiltaket "Målrettet støtte og veiledning til kommuner og deres skoler som har vedvarende høye mobbetall". ISBN: 978-82-7894-542-1. 89 s. NOVA.
Sletten, Mira Åboen;Bakken, Anders;Andersen, Patrick Lie (2015). Oppfølgingsprosjektet i Ny GIV : sluttrapport fra en kartleggingsstudie. ISBN: 978-82-7894-539-1. 165 s. NOVA.
Eriksen, Ingunn Marie;Hegna, Kristinn;Bakken, Anders;Lyng, Selma Therese (2014). Felles fokus: En studie av skolemiljøprogrammer i norsk skole. ISBN: 978-82-7894-524-7. 173 s. NOVA.
Bakken, Anders (2014). Ungdata. Nasjonale resultater 2013. ISBN: 978-82-7894-514-8. 108 s. NOVA.
Backe-Hansen, Elisabeth;Bakken, Anders;Huang, Lihong (2013). Evaluering av leksehjelptilbudet 1.–4. trinn, Sluttrapport. ISBN: 978-82-7894-466-0. 145 s. NOVA.
Bakken, Anders (2013). Ungdata. Nasjonale resultater 2010-2012. ISBN: 978-82-7894-476-9. 104 s. NOVA.
Sletten, Mira Åboen;Bakken, Anders;Sandlie, Hans Christian (2013). Oppfølgingsprosjektet i Ny GIV, En kartleggingsundersøkelse. ISBN: 978-82-7894-484-4. 156 s. NOVA.
Bakken, Anders;Smette, Ingrid;Dæhlen, Marianne (2013). Forsøk med arbeidslivsfag på ungdomstrinnet. Sluttrapport fra en følgeevaluering. ISBN: 978-82-7894-478-3. 192 s. NOVA.
Bakken, Anders;Seippel, Ørnulf (2012). Framgangsrike skoler under Kunnskapsløftet. ISBN: 978-82-7894-448-6. 59 s. NOVA - Norsk institutt for forskning om oppvekst, velferd og aldring.
Bakken, Anders;Elstad, Jon Ivar (2012). For store forventninger? Kunnskapsløftet og ulikhetene i grunnskolekarakterer. ISBN: 978-82-7894-426-4. 277 s. Norsk institutt for forskning om oppvekst, velferd og aldring.
Bakken, Anders;Dæhlen, Marianne;Haakestad, Hedda;Sletten, Mira Aaboen;Smette, Ingrid (2012). Ett år med arbeidslivsfaget. Læreres og elevers erfaringer med arbeidslivsfaget på 8. trinn. ISBN: 978-82-7894-408-0. 132 s. Norsk institutt for forskning om oppvekst, velferd og aldring.
Sletten, Mira Åboen;Bakken, Anders;Haakestad, Hedda (2011). Ny start med Ny GIV? Kartlegging av intensivopplæringen i regi av Ny GIV-prosjektet skoleåret 2010/11. ISBN: 9788278944028. 126 s. NOVA - Norsk institutt for forskning om oppvekst, velferd og aldring.
Bakken, Anders;Danielsen, Kirsten (2011). Gode skoler - gode for alle? En casestudie av prestasjonsforskjeller på seks ungdomsskoler. ISBN: 9788278943816. 231 s. NOVA - Norsk institutt for forskning om oppvekst, velferd og aldring.
Bakken, Anders;Dæhlen, Marianne (2011). Valgmuligheter i ungdomsskolen. Erfaringer med de språklige fordypningsalternativene og forsøk med arbeidslivsfag. ISBN: 9788278943755. 130 s. NOVA - Norsk institutt for forskning om oppvekst, velferd og aldring.
Bakken, Anders (2010). Prestasjonsforskjeller i Kunnskapsløftets første år - kjønn, minoritetsstatus og foreldres utdanning. ISBN: 978-82-78-94349-6. 187 s. NOVA.
Bakken, Anders (2010). Prestasjonsforskjeller i Kunnskapsløftets første år. Kjønn, minoritetsstatus og foreldrenes utdanning. ISBN: 978-82-78-94349-6. Norsk institutt for forskning om oppvekst, velferd og aldring.
Bakken, Anders (2009). Ulikhet på tvers. Har foreldrenes utdanning, kjønn og minoritetsstatus like stor betydning for elevers karakterer på alle skoler?. ISBN: 978-82-7894-304-5. Norsk institutt for forskning om oppvekst, velferd og aldring.
Bakken, Anders;Borg, Elin;Hegna, Kristinn;Backe-Hansen, Elisabeth (2008). Er det skolens skyld? En kunnskapsoversikt om skolens bidrag til kjønnsforskjeller i skoleprestasjoner. ISBN: 978-82-7894-278-9. 105 s. Norsk institutt for forskning om oppvekst, velferd og aldring.
Strandbu, Åse;Bakken, Anders (2007). Aktiv Oslo-ungdom. En studie av idrett, minoritetsbakgrunn og kjønn. ISBN: 978-82-7894-252-9. 142 s. NOVA.
Bakken, Anders (2007). Virkninger av tilpasset språkopplæring for minoritetsspråklige elever. ISBN: 978-82-7894-260-4. 99 s. NOVA.
Bakken, Anders (2007). Virkninger av tilpasset språkopplæring for minoritetsspråklige elever. En kunnskapsoversikt. 99 s. Norsk institutt for forskning om oppvekst, velferd og aldring.
Bakken, Anders (2003). Minoritetsspråklig ungdom i skolen. Reproduksjon av ulikhet eller sosial mobilitet?. ISBN: 82-7894-168-8. 143 s. Norsk institutt for forskning om oppvekst, velferd og aldring.
Bakken, Anders (1998). Ungdomsstid i storbyen. ISBN: 82-7894-040-1. 335 s. NOVA.
Strandbu, Åse;Bakken, Anders;Kippersund, Britt Karin (1998). Oppvekstvilkår og rusmiddelbruk blant unge på Romsås. ISBN: 82-7894-052-5. 79 s. NOVA.
Moshuus, Geir H;Vestel, Viggo Jan;Bakken, Anders;Øia, Tormod (1997). Ungdomskulturer og narkotikabruk. 112 s. Norsk institutt for forskning om oppvekst, velferd og aldring.
Eriksen, Nina;Bakken, Anders (2018). Mindre framtidsoptimisme blant norsk ungdom. forskning.no.
Eriksen, Nina;Bakken, Anders (2018). Unge hasjbrukarar trivst dårlegare på skulen, er meir utsett for mobbing og har fleire helseplagar. forskning.no.
Hyggen, Christer;Bakken, Anders;Eriksen, Nina (2018). Somalisk ungdom satser på høyere utdanning. forskning.no.
Andersen, Patrick Lie;Pedersen, Willy;Bakken, Anders (2017). Russetid i Oslo. Vinterseminaret 2017. Sosiologforeningen.
Bakken, Anders (2017). Sosiale forskjeller i ungdomsidretten – fattigdomsproblem eller sosial gradient?. Bendiksen, Stian Carstens Helseth, Sverre Lundgren, Charlotte (Red.), Oppvekstrapporten 2017. Økte forskjeller - gjør det noe?. 8. s. 149-166.
Bakken, Anders (2017). Ungdata og ungdom anno 2017. Avslutningskonferanse SAPH-prosjektet. Helsedirektoratet.
Bakken, Anders (2017). Being a teenager today. Fagseminar. Nordens velferdssenter.
Bakken, Anders (2017). Hva sier ungdommen selv? Resultater fra Ungdata 2017. Trygdeforskningskonferansen 2018. Frish-senteret.
Bakken, Anders (2017). Hva sier Ungdata?. Ungdatakonferansen 2017. NOVA/Høgskolen i Oslo og Akershus.
Bakken, Anders (2017). «Gutter og jenter». Kjønnsforskjeller i skoleprestasjoner. Ekspertutvalgsmøte om kjønnsforskjeller i skolen. Kunnskapsdepartementet.
Se alle publikasjoner
Bakken, Anders (2017). Å være tenåring i dag - og før. Folkehøgskolesamling. Folkehøgskolene.
Bakken, Anders (2017). Ungdata 2017 - Presentasjon av årets resultater. Kunnskapskonferansen Arendalsuka. Høgsskolen i Oslo og Akershus.
Bakken, Anders (2017). Mental Health Problems in Norwegian Youth. Results from the Ungdata study. Nordisk folkehelsekonferanse. Nordisk folkehelsekonferanse.
Bakken, Anders (2017). Ungdom i dag – hva kan vi lære av Ungdata?. Fagseminar. Manglerud politistasjon.
Bakken, Anders (2017). Sosial ulikhet som faktor i ungdomshelse. Avdelingsseminar. Helsedirektoratet.
Bakken, Anders (2017). Psykisk helse i Ungdata. Fagseminar. Folkehelseinstitutt.
Bakken, Anders (2017). Yrket ditt kan påvirke hvor godt barna gjør det på skolen. Dagens Næringsliv.
Bakken, Anders (2017). Få norske studenter gjør en «utdannelsesreise»: Bare tre av ti har foreldre uten universitets- eller høyskole. Bergens Tidende.
Bakken, Anders (2017). - Vet du, jeg har ikke vært klar over at dette har vært utelatt. Altaposten.
Bakken, Anders (2017). Ny rapport: Store forskjeller mellom idrettsungdom og annen ungdom. Bergens Tidende.
Bakken, Anders (2017). Flere ungdom deltar i organisert idrett. p4.
Bakken, Anders (2017). Forberedt på ledighet. Klassekampen.
Bakken, Anders (2017). Reform 97 20 år etter: - Ikke noe som tyder på at det var en utjevnende reform. utdanningsnytt.no.
Bakken, Anders (2017). Ni av ti ungdomsskoleelever sier de aldri har vært fulle. Hvorfor er det blitt trendy ikke å drikke?. VG.
Bakken, Anders (2017). Elever sliter i Pisa-skolen. Klassekampen.
Bakken, Anders (2017). Psykiske helseplager øker. I skole.
Bakken, Anders (2017). Barn med minoritetsbakgrunn gjør det bedre på skolen etter Reform 97. Utdanning.
Bakken, Anders (2017). Unge er mye hjemme. p4.
Bakken, Anders;Løvgren, Mette (2017). Ungdata junior gjennomført for første gang blant barn i Norge. ntbinfo.no.
Bakken, Anders (2017). Økt narkobruk blant unge i Oslo vest. akerspposten.no.
Bakken, Anders;Løvgren, Mette (2017). Ett av fem barn gruer seg til å gå på skolen. abcnyheter.no.
Bakken, Anders (2017). Én elevgruppe presterer bedre enn andre på videregående. dn.no.
Bakken, Anders (2017). En av fem jenter i ungdomsskolen har et høyt nivå av depressive symptomer. nrk.no.
Eriksen, Nina;Løvgren, Mette;Bakken, Anders (2017). De fleste barna i Bærum og Asker har det bra.. forskning.no.
Dyb, Halvard Naterstad;Bakken, Anders (2017). Psykiske helseplager fortsetter å øke blant ungdom. Forskning.no.
Eriksen, Nina;Bakken, Anders (2017). Idrett fortsatt like populært blant ungdom. forskning.no.
Andersen, Patrick Lie;Bakken, Anders (2017). «Svenske tilstander» på Oslo øst?. NRK Ytring.
Vestel, Viggo Jan;Bakken, Anders;Dyb, Halvard Naterstad (2017). Why do Norwegian youths believe the West is at war with Islam?. ScienceNordic.
Bakken, Anders (2016). Ungdom og psykisk helse. NRK Ekko.
Bakken, Anders (2016). Psykiske helseplager blant ungdom. Skoleeigarforum i Rogaland. Rogaland Fylkeskommune.
Bakken, Anders (2016). Vennskap i Ungdata. Ungdatakonferansen 2016. NOVA/Høgskolen i Oslo og Akershus.
Bakken, Anders (2016). Psykiske plager blant ungdom. Tidstrender og samfunnsmessige forklaringer. Avdelingslederseminar. Helsedirektoratet.
Bakken, Anders (2016). Ungdata. Nasjonale resultater. Avdelingsseminar Helsedirektoratet. Helsedirektoratet.
Bakken, Anders (2016). Frafall i idretten. Idrettsseminar. Oslo idrettskrets.
Bakken, Anders (2016). Generasjon prestasjon. Likestillingsseminaret. BUFDIR.
Bakken, Anders (2016). Ungdataundersøkelsen. Hvordan er tilstanden i følge norsk ungdom?. Arendelskonferansen. Agder fylkeskommune.
Bakken, Anders (2016). Sosiale forskjeller i unges liv. Hva sier Ungdata-undersøkelsene?. Fagseminar. BUFDIR.
Bakken, Anders (2016). Unge i Norge i dag. Seminar om fremtidens ungdomsidrett. Norges idrettsforbund.
Bakken, Anders (2016). Hva ungdom selv forteller oss om familieliv, foreldrerelasjoner og omsorg/oppvekst. Et kvantitativt innslag med utgangspunkt i Ungdata. Avdelingsseminar. BUFDIR.
Bakken, Anders (2016). Mellom 10 og 12 prosent av jentene forteller at de ikke har nære venner. Agderposten.
Bakken, Anders (2016). - Alt ligger til rette for at jeg skal være lykkelig. Bernens Tidende.
Bakken, Anders (2016). Vinn eller forsvinn. Forskerforum.
Bakken, Anders (2016). FÅ MINORITETSJENTER I OSLO IDRETTSAKTIVE. VG.
Stefansen, Kari;Bakken, Anders;Abebe, Dawit Shawel;Mossige, Svein;Stalsberg, Linn (2016). Doing well despite obstacles. Explore HiOA.
Bakken, Anders;Eriksen, Ingunn Marie;Lavold, Hallvard (2016). Hva skal vi gjøre med mobbing?. HiOA Podcast.
Vestel, Viggo Jan;Bakken, Anders (2016). Foredrag og presentasjon av rapporten rapporten Holdninger til ekstremisme. Resultater fra Ung i Oslo 1015. Av Viggo Vestel og Anders Bakken. NOVA rapport nr.4/16. For Utdanningsdirektoratet, 27 april, Oslo.. Seksjonsmøte i Utdanningsdirektoratet. Utdanningsdirektoratet.
Bakken, Anders (2016). Frykter nasjonal mobbetabbe. Dagsavisen.
Bakken, Anders (2016). Barn av foreldre med lav utdanning gjør det dårligere i skolen. NRK Finnmark.
Bakken, Anders (2016). DERFOR BLIR GUTTER SKOLETAPERE. Dagbladet.
Bakken, Anders (2016). Her er svarene på det du spør om på nettet - om gutter, jenter og ungdom. Aftenposten Si;D.
Bakken, Anders (2016). Ungdommens psykiske status i dag. NRK 1 Debatten.
Vestel, Viggo Jan;Bakken, Anders (2016). Liten omtale i Framtida.no under tittelen "Oslo-ungdommar meiner vesten er i krig med islam" 15.06.2016. Framtida.no.
Vestel, Viggo Jan;Bakken, Anders (2016). Intervju i Agenda Magasin, under oversksriften "Snakk med ungdom om 22 juli". 14.07.2016. Agenda magasin.
Bakken, Anders;Sletten, Mira Åboen (2016). Norske unge mindre bekymret for fremtiden enn svenske. Forskning.no.
Vestel, Viggo Jan;Bakken, Anders (2016). Omtale av rapporten «Holdninger til ekstremisme. Resultater fra Ung i Oslo» i HIOAs engelske presentasjonsskrift «Explore HiOA» under tittelen «Many young Norwegians believe: The west is at war with Islam». Oktober, datert 2016.. HIOAs engelske presentasjonsskrift «Explore HiOA».
Bakken, Anders (2016). Foreldre, ungdom og livskvalitet. NRK P1 Her og nå.
Bakken, Anders (2016). Fattige barn blir outsidere. Klassekampen.
Bakken, Anders (2016). - Stiller skremmende store krav til seg selv. Sunnmørsposten.
Bakken, Anders (2016). Dagens ungdom er ubrukelige - foreldrene også.. TV2 nyhetene.
Bakken, Anders (2016). Eksperter advarer mot kompisoppdragelse. TV2.
Bakken, Anders (2016). En av fire ungdommer støtter Syria-krigere. Nettavisen.
Vestel, Viggo Jan;Bakken, Anders (2016). Svar på Dagbladets kritikk ved Anders Bakken og Viggo Vestel under tittelen «Krigen mellom Vesten og islam. De nokså få ungdommene som har holdninger vi bør bekymre oss over, er ofte ensomme». I Dagbladet på papir 28 juni s.31, og i artikkel på nett.. Dagbladet.
Bakken, Anders (2016). Stadig flere elever mangler karakterer i halvparten av fagene. Ingen vet. Aftenposten.
Vestel, Viggo Jan;Bakken, Anders (2016). Omtale: Prosjektet/spørsmålsformuleringen i Holdninger til ekstremisme. Resultater fra Ung i Oslo 1015 omtales i kritiske vendinger i Dagbladets leder 17.06.2016.. Dagbladet.
Bakken, Anders (2016). Flere og flere elever går ut av 10. klasse uten karakter i mer enn halvparten av fagene. Ingen vet hvorfor. . MSN.
Bakken, Anders (2016). Generasjon skikkelig: - Oppnår ikke suksess av fest. NRK.
Bakken, Anders (2016). Ungdommene har aldri vært streitere. NRK P1 Norgesglasset.
Bakken, Anders (2016). Unge mangler nære venner. NRK Dagsrevyen.
Bakken, Anders (2016). Generasjon skikkelig: Flere mangler nære venner. NRK.
Vestel, Viggo Jan;Bakken, Anders (2016). Førsteside og to siders oppslag i Aftenposten under overskriften: 58 av 100 unge i Oslo mener Vesten er i krig med islam. Basert på rapporten Holdninger til ekstremisme. Resultater fra Ung i Oslo 1015. Av Viggo Vestel og Anders Bakken. NOVA rapport nr.4/16 Publisert 15.06.2016. Aftenposten.
Bakken, Anders (2016). Flere jenter mellom 13 og 16 år mobbes. VG Nett.
Vestel, Viggo Jan;Bakken, Anders (2016). Kronikk i Aftenposten sammen med Anders Bakken under Kronikk med tittelen: «Vi må våge å snakke om ekstremistiske holdninger blant ungdom». Publisert 15.06. 2016 Basert på rapporten Holdninger til ekstremisme. Resultater fra Ung i Oslo 1015. Av Viggo Vestel og Anders Bakken. NOVA rapport nr.4/16. Aftenposten.
Eriksen, Ingunn Marie;Bakken, Anders (2016). Mellom 10 og 12 prosent av jentene forteller at de ikke har nære venner. Agderposten.
Bakken, Anders (2016). Ungdomskilden. Dagbladet.
Bakken, Anders (2016). Mobbarane har størst risiko. ABC Nyheter.
Bakken, Anders (2016). Slik har ungdom i Rennebu og Oppdal det. Oppdalingen.
Bakken, Anders (2016). - Skulle brukt mobilen mindre. Rix.
Bakken, Anders (2016). Mer enn «bare nerver». Rana Blad.
Bakken, Anders (2016). Minoritetsjenter uteblir fra idretten. P4.
Bakken, Anders (2016). Tre av fire unge tror på et lykkelig liv. VG Familieliv.
Bakken, Anders (2016). Sover seg ikke gjennom ungdomsskolen lenger. Adressavisen.
Bakken, Anders (2016). Nå har klasseforskjellene økt. Aftenposten.
Bakken, Anders (2016). Bruker mer tid på lekser enn før. Vestby avis.
Ødegård, Guro;Bakken, Anders (2016). Jentene idretten ikke klarer å få med. Aftenposten.
Eriksen, Nina;Bakken, Anders (2016). Store sosiale forskjeller blant unge. forskning.no.
Ødegård, Guro;Bakken, Anders (2016). Idrettsdeltakelse og trening blant ungdom i Oslo.. Lanseringsseminar. Senter for forskning på sivilsamfunn og frivillig sektor.
Eriksen, Nina;Bakken, Anders;Ødegård, Guro (2016). Dette er ungdommen nå til dags. forskning.no.
Bakken, Anders (2015). Vondt å ha sex?. nrk.no.
Bakken, Anders (2015). Sosiale forskjeller i unge liv. Ungdatakonferansen. NOVA/Høgskolen i Oslo og Akershus.
Bakken, Anders (2015). Vestkantungdom har det best. forskning.no.
Bakken, Anders (2015). Ber jenter stanse all selvmobbingen. Dagsavisen.
Bakken, Anders (2015). Best å være ung i vest. osloby.no.
Bakken, Anders (2015). Sliter med ensomhet og depresjoner. nrk.no.
Bakken, Anders (2015). Psykisk helse, rusmidler og sosial ulikhet – Ungdata og Ung i Oslo. Kontaktkonferanse høsten 2015. Actis.
Bakken, Anders (2015). Ungdoms psykiske helse. Barneombudets dag på HiOA. Barneombudet.
Bakken, Anders (2015). Mobbeprogrammer i skolen – evaluering av egenevalueringer. Evalueringskonferansen 2015. Norsk evalueringsforening/HiOA.
Bakken, Anders (2015). – Frafallet starter i førsteklasse. Dagsavisen.
Bakken, Anders (2015). Ikke de ambisiøse som sliter psykisk. NRK P1 - Her og nå.
Bakken, Anders (2015). Tre av fire tror de vil få et godt og lykkelig liv. NRK P2.
Bakken, Anders (2015). Dobbelt så mye mobbing i enkelte bydeler i Oslo. nrk.no.
Bakken, Anders (2015). Psykiske problemer har erstattet rus. nrk.no.
Bakken, Anders (2015). Trender på oppvekstfeltet. Lanseringsseminar Oppvekststatus. Barne-, ungdoms- og familiedirektoratet.
Bakken, Anders (2015). Unge mobbes like mye som før. vg.no.
Bakken, Anders (2015). - Det er ikke de flinkeste jentene som sliter mest psykisk. dagbladet.no.
Bakken, Anders (2015). Jenter i tiende klasse sliter mest med selvbildet. vg.no.
Andersen, Patrick Lie;Bakken, Anders (2015). Ung i Oslo 2015. Lansering av Ung i Oslo 2015. Oslo kommune.
Bakken, Anders (2015). Generasjon prestasjon. Er det nødvendigvis de mest ambisiøse jentene som sliter mest psykisk?. Fredagsseminar. Helsedirektoratet.
Bakken, Anders (2015). Ungdata. Hva kjennetegner ungdom som sliter med psykiske helseplager. Temamøte. Barne-, likestillings- og inkluderingsdepartementet.
Hegna, Kristinn;Bakken, Anders (2015). Mobbeprogrammene i norsk skole - et kritisk blikk på evalueringene. Bedre Skole.
Bakken, Anders (2015). Sykt flinke piker?. HiOAs kvinnedagsmarkering 2015. Høgskolen i Oslo og Akershus.
Bakken, Anders (2015). Tre ganger så mange jenter som gutter har psykiske helseplager. nrk.no.
Bakken, Anders (2015). Utbrente små voksne. Dagens næringsliv.
Hegna, Kristinn;Bakken, Anders;Andersen, Patrick Lie (2014). Forsøk på voksenopplæring. Aftenposten (morgenutg. : trykt utg.).
Bakken, Anders (2014). Flere jenter sliter med psykiske helseproblemer. NRK Dagsrevyen.
Bakken, Anders (2014). Forsker: Vi bør ikke si oss fornøyd. Klassekampen.
Bakken, Anders (2014). Dette har lille Reidun i vente. Stavanger Aftenblad.
Bakken, Anders (2014). Barn av ingeniører er flinkest. Aftenposten.
Bakken, Anders (2014). Færre unge siktes for lovbrudd. Journalen.
Bakken, Anders (2014). Stuegriser? Ikke vi nei. Oppvekst - Ungdata-undersøkelsen. Stavanger Aftenblad.
Bakken, Anders (2014). Unge vil være som foreldrene. Stavanger Aftenblad.
Bakken, Anders (2014). – Uten utdanning er du ingenting. Aftenposten.
Bakken, Anders (2014). Voksne nå til dags. Dagens Næringslic.
Bakken, Anders (2014). Sju av ti innvandrergutter dropper ut. Drammens Tidende.
Bakken, Anders (2014). De skulker ikke, de drikker ikke – men de stresser. nrk.no.
Bakken, Anders (2014). Tar et oppgjør med karakter­jaget i skolen. Bergens Tidende.
Bakken, Anders (2014). Synkende rusbruk blant de yngste. Romerikes blad.
Bakken, Anders (2014). Kidsa er blitt snillere. Aftenposten.
Bakken, Anders (2014). Flinke piker, skoletapergutter. forskning.no.
Bakken, Anders (2014). Unge jenter sliter psykisk. Dagsavisen.
Bakken, Anders (2014). Storebarna: Vi digger mamma og pappa. vg.no.
Bakken, Anders (2014). Hvorfor stresser norske jenter seg syke? Generasjon prestasjon. VG Helg.
Bakken, Anders (2014). Unge blir syke i jakten på det perfekte. NRK Nordnytt.
Bakken, Anders (2014). Debatt i kveld: Tre av ti jenter stresser seg syke. VG Nett.
Bakken, Anders (2014). Fungerer mobbeprogramma i skulen?. forskning.no.
Bakken, Anders (2014). Svarte i gledesrus. Bærum budstikke.
Bakken, Anders (2014). Bedre enn sitt rykte. Bærum budstikke.
Bakken, Anders (2014). Møte med minoritetsspråklige elever - tre perspektiver. Udir.no.
Bakken, Anders (2014). Felles fokus. En studie av skolemiljøprogrammer i norsk skole. Avdelingsseminar i Helsedirektoratet. Helsedirektoratet, Avdeling for oppvekst og aldring.
Bakken, Anders (2014). Ungdata. Nasjonale resultater 2013. Avdelingsseminar i Helsedirektoratet. Helsedirektoratet, Avdeling for oppvekst og aldring.
Bakken, Anders (2014). Ungdom i Oslo - verst i landet?. Sundvollenseminaret. Norsk samfunnsmedisinsk forening.
Bakken, Anders (2014). Ungdommen idag. Hva sier Ungdata?. Barne- og ungdomskonferansen. Barne- og familiedepartementet.
Bakken, Anders (2014). Hvor mye drikker ungdommen og hvorfor gjør de det?. Unge & Rus. Oslo kommune.
Bakken, Anders (2014). Utviklingstrekk blant ungdom i Oslo. SALTO-konferansen 2014. SALTO.
Bakken, Anders (2014). Oslo. Utfordringer og utviklingstendenser i oppveksten. Avdelingsseminar Utdanningsetaten i Oslo. Utdanningsetaten i Oslo.
Bakken, Anders (2014). Ungdata - local youth surveys. Nordisk folkehelsekonferanse. Fylkesmannen i Sør-Trøndelag.
Bakken, Anders (2014). Läxhjälp inte automatisk bra för ressurssvaga barn. SVT Nyheter.
Bakken, Anders (2014). Innføring av leksehjelp i Danmark. Danmarks Radio - TV-avisen.
Bakken, Anders (2014). Ungdom og psykisk helse. Hvordan forstår vi tallene?. SLT-samling. Det kriminailtetsforebyggende råd.
Bakken, Anders (2014). Opplæringens muligheter og utfordringer. Kompetanse for mangfold - kultur for læring. Universitetet i Tromsø.
Bakken, Anders (2014). Ungdata: dagens ungdom. Jakten på den gode oppvekst. Røde Kors.
Bakken, Anders (2014). Ungdommen i dag. Ungdata-resultater. Organisasjonsseminar KFUM. KFUM Norge.
Bakken, Anders (2014). Ungdom med innvandrerbakgrunn i skolen. Avdelingsseminar Kunnskapsdepartementet. Kunnskapsdepartementet.
Bakken, Anders (2014). Ungdommen nå til dags - Resultater fra Ungdata. Utvalgsmøte. Djupedalsutvalget.
Bakken, Anders (2014). Ungdommen nå til dags. Lunsjseminar. Barne- og likestllingsdepartementet.
Sletten, Mira Åboen;Bakken, Anders;Andersen, Patrick Lie (2014). Reintegration Programs among adolescents not in upper secondary education – a study of programs’ effects on enrolment in education. 22nd Annual Workshop Transitions In Youth (TiY). Transitions in Youth (TIY) Network.
Bakken, Anders (2014). Skole - ungdom som elev. Ungdatakonferansen 2014. NOVA, Høgskolen i Oslo og Akershus.
Bakken, Anders;Elstad, Jon Ivar (2012). Kunnskapsløftet og sosial ulikhet i karakterer. Bedre Skole.
Danielsen, Kirsten;Bakken, Anders (2011). Sosial bakgrunn og skolepraksis. Et forsøk på en forklaring. Bedre Skole.
Bakken, Anders (2009). Sosiale forskjeller på ungdomstrinnet. Bedre Skole.
Bakken, Anders (2008). Er kjønnsforskjeller i skolen avhengig av klassebakgrunn og minoritetsstatus?. Tidsskrift for ungdomsforskning. Vol. 8.
Ungdomstid i storbyen. (1998) NOVA rapport 7/1998
Ny start med Ny GIV?. (2011) NOVA Rapport 23/11
Valgmuligheter i ungdomsskolen. (2011) NOVA Rapport 6/11
Gode skoler - gode for alle?. (2011) NOVA Rapport 10/11
Se alle publikasjoner
For store forventninger?. (2012) NOVA Rapport 7/12
Oppfølgingsprosjektet i Ny GIV. (2013) NOVA Rapport 13/13
Aktiv Oslo-ungdom. (2007) NOVA Rapport 2/07
Minoritetsspråklig ungdom i skolen. (2003) NOVA Rapport 15/03
Ett år med arbeidslivsfaget. (2012) NOVA Rapport 1/12
Oppfølgingsprosjektet i Ny GIV. (2015) NOVA Rapport 1/15
Felles fokus. (2014) NOVA Rapport 15/14
Ung i Oslo 2015 . () NOVA Rapport 8/15
Sosiale forskjeller i unges liv. (2016) NOVA Rapport 3/16
Stress og press blant ungdom. (2017) NOVA Rapport 6/17
Ungdata junior 2017. Bærum kommune. (2017) NOVA Rapport 13/17
Ungdata junior 2017. Asker kommune. (2017) NOVA Rapport 14/17
Ungdata 2017. (2017) NOVA Rapport 10/17
Ung i Oslo 2018. (2018) NOVA Rapport 6/18
Ungdata 2018. Nasjonale resultater. (2018) NOVA Rapport 8/18
Holdninger til ekstremisme. (2016) NOVA Rapport 4/16
Ungdata 2016. Nasjonale resultater. (2016) NOVA Rapport 8/16

(Publikasjonslisten er hentet fra Cristin. Listen kan være ufullstendig)

Kontakt

Telefon (mobil): +47 465 02 076
Besøksadresse: Stensberggata 26, Oslo, X308

Nettside(r)