HiOA har blitt OsloMet – storbyuniversitetet. Les mer om hva det har å si for deg.

meny
søk
English

Publikasjoner og forskningsresultater

Vitenskapelige publikasjoner (1) Formidling (9)
Arntzen, Erik;Steingrimsdottir, Hanna Steinunn;Antonsen, Anette B. (2013). Atferdsmessige studier av demens: Effekten av ulike varianter av matching-to-sample prosedyrer. Norsk Tidsskrift for Atferdsanalyse. Vol. 40.
Steingrimsdottir, Hanna Steinunn;Antonsen, Anette Brogård;Mensah, Justice;Dunvoll, Guro;Eilertsen, Jon Magnus;Aires, Vanessa;Høgnason, Felix;Arntzen, Erik (2017). Various Experiments Focusing on Stimulus Control at the Experimental Studies of Complex Human Behavior Laboratory at Oslo and Akershus University College. The Annual Conference of the Norwegian Association for Behavior Analysis. The Norwegian Association for Behaviro Analysis.
Antonsen, Anette Brogård;Arntzen, Erik (2017). Establishing Conditional Discrimination and the us of Different Matching-to-Sample Procedures when Training and Testing for Stimulus Equivalence in Elderly People. Experimental Analysis of Behavior Group Conference. Experimental Analysis of Behavior Group UK.
Boye-Hansen, Silje;Steingrimsdottir, Hanna Steinunn;Antonsen, Anette Brogård;Arntzen, Erik (2017). Bruk av Simultan og Enkel-til-Kompleks Treningsprotokoller ved Etablering av Ansiktsgjenkjenning i en Pasient med Demens. The Annual Conference of the Norwegian Association for Behavior Analysis. The Norwegian Association for Behavior Analysis.
Antonsen, Anette Brogård;Arntzen, Erik (2016). Different Matching to Sample Procedures and Formation of Stimulus Equivalence in Elderly People. 8th Conference of the European Association for Behaviour Analysis. European Association for Behaviour Analysis.
Pereira, Vanessa Ayres;Mensah, Justice;Antonsen, Anette Brogård;Dunvoll, Guro Granerud;Arntzen, Erik (2016). Studies of different aspects of complex stimulus controll. Norsk Atferdsanalytisk Forening. Norsk Atferdsanalytisk Forening.
Berge, Siri Hegna;Antonsen, Anette Brogård;Arntzen, Erik (2016). Treningsstrukturer og respondering i henhold til ekvivalens. Norsk Atferdsanalytisk Forening. Norsk Atferdsanalytisk Forening.
Antonsen, Anette Brogård;Arntzen, Erik (2016). Training Structures and Different Matching-to-Sample Procedures in the Formation of Equivalence Classes in Elderly People. Annual Conference of the Norwegian Association for Behavior Analysis.
Antonsen, Anette B.;Steingrimsdottir, Hanna Steinunn;Arntzen, Erik (2012). Fixed and titrating delayed matching-to-sample procedures in a patient with dementia. 6th Conference of the European Association for Behaviour Analysis. European association for behaviour analysis.
Antonsen, Anette B.;Arntzen, Erik (2012). Bruk av atferdsanalytiske prosedyrer i studiet av korttidshukommelse. Atferdsanalyse og demens. Norsk atferdsanalytisk forening.

(Publikasjonslisten er hentet fra Cristin. Listen kan være ufullstendig)

Kontakt

Telefon (kontor): +47 67 23 64 62
Telefon (mobil): +47 958 43 814
Besøksadresse: Stensberggata 26, Oslo, X131