HiOA har blitt OsloMet – storbyuniversitetet. Les mer om hva det har å si for deg.

meny
søk
English

Publikasjoner og forskningsresultater

Hovedpublikasjoner (21) Vitenskapelige publikasjoner (26) Forskningsrapporter (3) Formidling (282)
Nilsen, Anne Birgitta (2015). Interpreted communcation with young children in public sector service. Translation & Interpreting. Vol. 7. doi: 10.12807/ti.107203.2015.a09
Nilsen, Anne B Sølvberg (2014). Shaykh Osama bin Laden - an evolving global myth. Islamic Myths and Memories: Mediators of Globalization. Kapittel 7. s. 139-162. Ashgate.
Nilsen, Anne B Sølvberg (2014). Hatprat. ISBN: 9788202453602. 112 s. Cappelen Damm Akademisk.
Se alle publikasjoner
Nilsen, Anne B Sølvberg (2012). Hatets verbale og visuelle retorikk. Østerud, Svein (Red.), 22. juli: Forstå, forklare, forebygge. I del II. s. 199-224. Abstrakt forlag.
Nilsen, Anne B Sølvberg (2012). Osama bin Laden - demonen og helten. Internasjonal Politikk.
Nilsen, Anne B Sølvberg;Hitching, Tonje Raddum (2011). Tolkemedierte samtaler - et gjensyn med lingvistikken. Sosiologisk Tidsskrift.
Nilsen, Anne B Sølvberg (2011). Interkulturell retorikk - Osama bin Ladens makt. Hitching, Tonje Raddum Nilsen, Anne B Sølvberg Veum, Aslaug (Red.), Diskursanalyse i praksis. Metode og analyse. 4.3. s. 136-160. Cappelen Damm Høyskoleforlaget.
Hitching, Tonje Raddum;Nilsen, Anne B Sølvberg;Veum, Aslaug (2011). Diskursanalyse i praksis. Metode og analyse. ISBN: 9788276349047. 262 s. Cappelen Damm Høyskoleforlaget.
Nilsen, Anne B Sølvberg (2011). Tolkemedierte samtaler - makt og avmakt i offentlig sektor. Norsk Filosofisk Tidsskrift.
Nilsen, Anne Birgitta (2009). Osama bin Ladens retorikk. Rhetorica Scandinavica. Vol. 1.
Nilsen, Anne Birgitta (2007). Osama bin Ladens skjulte slagkraft. Norsk Medietidsskrift.
Nilsen, Anne Birgitta (2005). Flerspråklig kommunikasjon i rettssalen. ISBN: 8274772245. 250 s. Unipub forlag.
Nilsen, Anne Birgitta (2001). Linguistic minorities and Communication in the Norwegian Administration of Justice. hvenekilde, anneb Nortier, Jacomine (Red.), Meetings at Crossroads. 5. s. 91-105. Novus Forlag.
Nilsen, Anne Birgitta (2015). Interpreted communcation with young children in public sector service. Translation & Interpreting. Vol. 7. doi: 10.12807/ti.107203.2015.a09
Nilsen, Anne B Sølvberg (2014). Shaykh Osama bin Laden - an evolving global myth. Islamic Myths and Memories: Mediators of Globalization. Kapittel 7. s. 139-162. Ashgate.
Nilsen, Anne B Sølvberg (2014). Hatprat. ISBN: 9788202453602. 112 s. Cappelen Damm Akademisk.
Se alle publikasjoner
Nilsen, Anne B Sølvberg (2012). Tolkens kommunikative kompetanse. Skaaden, Hanne Felberg Radanovic, Tatjana (Red.), Nordic Seminar on Interpreter Training and Testing. Tolkens kommunikative kompetanse. s. 71-75.
Nilsen, Anne B Sølvberg (2012). Hatets verbale og visuelle retorikk. Østerud, Svein (Red.), 22. juli: Forstå, forklare, forebygge. I del II. s. 199-224. Abstrakt forlag.
Nilsen, Anne B Sølvberg (2012). Osama bin Laden - demonen og helten. Internasjonal Politikk.
Nilsen, Anne B Sølvberg (2012). Retorikk, språk og kultur - når snakker vi egentlig samme språk?. Båtnes, Per Inge Egden, Sissel (Red.), Flerkulturell forståelse i praksis. kapittel 8. s. 211-218. Gyldendal Akademisk.
Nilsen, Anne B Sølvberg;Hitching, Tonje Raddum (2011). Tolkemedierte samtaler - et gjensyn med lingvistikken. Sosiologisk Tidsskrift.
Nilsen, Anne B Sølvberg (2011). Interkulturell retorikk - Osama bin Ladens makt. Hitching, Tonje Raddum Nilsen, Anne B Sølvberg Veum, Aslaug (Red.), Diskursanalyse i praksis. Metode og analyse. 4.3. s. 136-160. Cappelen Damm Høyskoleforlaget.
Hitching, Tonje Raddum;Nilsen, Anne B Sølvberg;Veum, Aslaug (2011). Diskursanalyse i praksis. Metode og analyse. ISBN: 9788276349047. 262 s. Cappelen Damm Høyskoleforlaget.
Nilsen, Anne B Sølvberg (2011). Tolkemedierte samtaler - makt og avmakt i offentlig sektor. Norsk Filosofisk Tidsskrift.
Nilsen, Anne Birgitta (2009). Osama bin Ladens retorikk. Rhetorica Scandinavica. Vol. 1.
Nilsen, Anne Birgitta (2007). Osama bin Ladens skjulte slagkraft. Norsk Medietidsskrift.
Nilsen, Anne Birgitta (2007). Osama bin Ladens makt. Norsk Militært Tidsskrift.
Nilsen, Anne Birgitta (2007). Språklig manipulasjon i rettssalen. Lov og rett: Norsk juridisk tidsskrift.
Nilsen, Anne Birgitta (2005). Flerspråklig kommunikasjon i rettssalen. ISBN: 8274772245. 250 s. Unipub forlag.
Nilsen, Anne Birgitta (2001). Linguistic minorities and Communication in the Norwegian Administration of Justice. hvenekilde, anneb Nortier, Jacomine (Red.), Meetings at Crossroads. 5. s. 91-105. Novus Forlag.
Nilsen, Anne Birgitta (2001). Språklige ytringer som bevismateriale i retten. Uri, Helene golden, anne (Red.), Andrespråk, tospråklighet og norsk: Festskrift til Anne Hvenekilde. 5. Unipub forlag.
Nilsen, Anne Birgitta (2000). Lik mulighet for å forstå og bli forstått?. Andenæs, Kristian (Red.), Kommunikasjon og rettssikkerhet. Utlendinger og språklige minoriteters møte med politi og domstoler. del 1. Unipub forlag.
Lenz, Claudia;Nilsen, Anne Birgitta;Lorentzen, Gro;Lid, Stian;Rise, Eirik;Nustad, Peder (2018). Tiltak mot hatefulle ytringer: Kunnskaps og tiltaksoversikt. ISBN: 978-82-92988-62-6. 80 s. Senter for Studier av Holocaust og livsynsminoriteter.
Nilsen, Anne B Sølvberg;Hitching, Tonje Raddum (2010). Tolking for barn - en statusrapport. ISBN: 978-82-579-4742-2. 51 s. Høgskolen i Oslo.
Andenæs, Kristian;Gotaas, Nora;Nilsen, Anne Birgitta;Papendorf, Knut-Erich (2000). Kommunikasjon og rettssikkerhet. Utlendingers og språklige minoriteters møte med politi og domstoler. ISBN: 82-7477-050-1. 266 s. Unipub forlag.
Nilsen, Anne Birgitta (2018). Hatretorikk og mobbing. Fagdag for norsklærere i Rogaland. Rogaland kommune.
Nilsen, Anne Birgitta (2018). Hatretorikk og mobbing. Anne Birgitta Nilsen. Dømmekraft i norskfaget. Landslaget for norskundervisning.
Nilsen, Anne Birgitta (2018). Kommentar til boka "Kunsten å være muslim". Boklansering Minhaj. Minhaj.
Nilsen, Anne Birgitta (2018). Hatprat. Forebygging av polarisering gjennom inkludering. RVTS vest.
Nilsen, Anne Birgitta (2018). Inspirerende ledelse i akademia. Khrono.no.
Nilsen, Anne Birgitta (2018). Språkets rolle i mobbing og hatretorikk. Fagdag for norsklærere. Møre og Romsdal fylke.
Se alle publikasjoner
Nilsen, Anne Birgitta (2018). Forebygging av ekstremisme i UH-sektoren. Temadag sikkerhet og beredskap. NTNU.
Nilsen, Anne Birgitta;Østerud, Svein (2018). Fritt skolevalg skaper tapere. Dagsavisen.
Nilsen, Anne Birgitta (2018). Forskningsformidling - myter og realiteter. Lunsjforedrag. Universitetet i Oslo, Senter for tverrfaglig kjønnsforskning.
Nilsen, Anne Birgitta (2018). Hatprat. Samtidsdager. Høyskolen på Vestlandet.
Nilsen, Anne Birgitta (2018). UH-sektoren manglar planar mot radikalisering. På Høyden ( UiBs nettavis).
Nilsen, Anne Birgitta (2018). Forebygging av ekstremisme og radikalisering ved Høgskolen i Oslo og Akershus. Beredskapsrådets konferanse 2018: Forebygging av radikalisering og voldelig ekstremisme. Universitetet i Stavanger.
Nilsen, Anne Birgitta (2017). Hatytringer er mer enn skjellsord. Aftenposten (morgenutg. : trykt utg.).
Nilsen, Anne Birgitta (2017). Hatretorikk og mobbing - to sider av samme sak. Seminar. Center for Skolutveckling.
Nilsen, Anne Birgitta (2017). Radicalisation and Equality. Journalistutdanningen. Journalistutdanningen HiOA.
Nilsen, Anne Birgitta (2017). Kritiskt tänkande kan stoppa hatprat. Pedagog Gøteborg.
Nilsen, Anne Birgitta (2017). Lärare får lektion om hatprat. Vårt Göteborg.
Nilsen, Anne Birgitta (2017). Flere ekstreme islamister har veldig liten kunnskap om islam. 4.
Nilsen, Anne Birgitta (2017). I fjor høst: – Nikab-bruk lite problem. Nå: – Hindrer læring. NRK.
Nilsen, Anne Birgitta (2017). Women at risk of radicalisation on Facebook. Risk, roots and responses. Nordic conference on research on violent extremism. Universitetet i Gøteborg.
Nilsen, Anne Birgitta (2017). Betre at ungdom lærer om islam i moskéen. NRK Sogn og Fjordane.
Fylkesnes, Sandra;Mausethagen, Sølvi;Nilsen, Anne Birgitta (2017). Teacher Educators’ Construction of Cultural Diversity: Whiteness as othering through acts of Discursive Exclusions. NERA.
Nilsen, Anne Birgitta (2017). Derfor begår Islamisk Stat terror i Europa. Videnskab.dk.
Nilsen, Anne Birgitta (2017). Hate Speech as a linguistic genre. Seminar sydddansk universitet.
Nilsen, Anne Birgitta (2017). Splittende ny-ord. Dagsavisen.
Nilsen, Anne Birgitta (2017). Er det stress å være skeiv i 2017?. nrk P3.
Nilsen, Anne Birgitta (2017). Hver syvende kommentar på DR Nyheder og TV2 Nyhedernes Facebook-side er hadefulde. Dansk radio, P1 Morgen.
Nilsen, Anne Birgitta (2017). - De kastet stein og kalte meg «jødejævel». Tobias ble mobbet gjennom barndommen. Verdens gang.
Fylkesnes, Sandra;Nilsen, Anne Birgitta;Mausethagen, Sølvi (2016). Teacher Educators’ Constructions of 'Cultural Diversity': Whiteness as Othering through acts of Discursive Exclusions. Nordic Intercultural Communication Conference. NLA University College and University of Agder.
Nilsen, Anne Birgitta (2016). Female Supporters of the Islamic State: a study of their norms, values and worldviews. Seminar. Youth Extremism.
Nilsen, Anne Birgitta (2016). Hva er hatretorikk og fungerer det?. NRK Ekko.
Nilsen, Anne Birgitta (2016). Hva sier forskning i ulike disipliner om nikab?. Khrono.no.
Nilsen, Anne Birgitta (2016). Retorikkforsker: – Sylvi Listhaug bør endre måten hun snakker på. Aftenposten.
Nilsen, Anne Birgitta (2016). Masteroppgaven som sjanger. Skriveuka. Høgskolen i Oslo og Akershus.
Nilsen, Anne Birgitta (2016). – Å bare stå på sidelinjen bidrar til mobbing. Barnevakten.
Nilsen, Anne Birgitta (2016). Hvordan analysere hatefulle ytringer. Master i norsk didaktikk. Høgskolen i Sørøst-Norge.
Nilsen, Anne Birgitta (2016). Språkets mørke sider - om mobbing og annen hatprat. Lunsjforedrag. Høgskolen i Sørøst-Norge.
Nilsen, Anne Birgitta (2016). Skremselspropaganda fra kunnskapens høyborg. Dagbladet Magasinet.
Nilsen, Anne Birgitta (2016). Cyberbullying - how does it differ from tradtitional bullying?. Cyberbullying a challenge for researchers and practitioners; prevention and intervention. City of Gothenburg.
Felberg Radanovic, Tatjana;Nilsen, Anne Birgitta (2016). Exploring multimodality in sight translation. Multimodal Analyse. Høgskolen i Oslo og Akershus.
Nilsen, Anne Birgitta (2016). Et inkluderende språk. Vi bryr oss konferansen. Nittedal kommune.
Nilsen, Anne Birgitta (2016). Prosa: Geelmuydens skrivekurs slaktet. Journalisten.
Nilsen, Anne Birgitta (2016). Typisk norsk å være ond. Dagbladet.
Nilsen, Anne Birgitta (2016). Skrivekurs med kjendissladder. Prosa - tidsskrift for skribenter.
Nilsen, Anne Birgitta (2016). Hat på nett. Foredrag på bibliotek. Røa bibliotek.
Nilsen, Anne Birgitta (2016). Situasjonsbestemt språk. Aktuelle saker, HiOA.
Nilsen, Anne Birgitta (2015). Et angrep mot de vantro. RISS.
Nilsen, Anne Birgitta (2015). Muntlig eller skriftlig veiledning. Khrono.no.
Nilsen, Anne Birgitta (2015). Utdanner flere tolker. Østlandsendingen.
Nilsen, Anne Birgitta (2015). Denne situasjonen er egnet til å fremme høyre-ekstrem propaganda. Dagblad TV.
Nilsen, Anne Birgitta (2015). Høyre-ekstremisme. Studentradioen i Bergen.
Nilsen, Anne Birgitta (2015). Targets - utstilling om fiendebilder. P2 Kulturhuset.
Nilsen, Anne Birgitta (2015). Hatprat. Undervisning lærerutdanningen.
Nilsen, Anne Birgitta (2015). Hatprat. Seminar for praksislærere. Lærerutdanningen.
Nilsen, Anne Birgitta (2015). Skjellsord blant unge. Ung aktivisme mot hat, rasisme og fordommer. Oxlo Oslo kommune.
Nilsen, Anne Birgitta (2015). Forsker om IS-kvinner. Østlandssendingen.
Nilsen, Anne B Sølvberg (2015). PST frykter disse norske kvinnene. vg.
Nilsen, Anne B Sølvberg (2015). Ola Jihadist. Morgenbladet.
Nilsen, Anne B Sølvberg (2015). Knuser myter om forskningsformidling. Khrono.no.
Nilsen, Anne B Sølvberg (2015). Ekstremisme på Facebook. Konferanse om ekstremisme og terrorisme. Norges Forskningsråd.
Nilsen, Anne B Sølvberg (2015). Radicalization on Facebook. Multimodality and cultural change. Universitet i Agder.
Nilsen, Anne B Sølvberg (2015). Terroristene har vunnet kampen om begrepet jihad. NRK P2 Verdibørsen.
Nilsen, Anne B Sølvberg (2015). Anne Birgitta Nilsen har skrevet boka Hatprat. NRK P1 Finnmarksendinga.
Nilsen, Anne B Sølvberg (2015). Hva er hatprat og kunnskap om hvorfor denne språkbruken virker. Barne- og ungdomsfaglig forum. Barne- og ungsomsfaglig forum.
Nilsen, Anne B Sølvberg (2015). Nettrollene herjer. NRK P2 Verdibørsen.
Nilsen, Anne B Sølvberg (2015). Hva sa egentlig OSama bin Laden?. NRK P2 Salongen.
Nilsen, Anne B Sølvberg (2015). Extremism and radicalisation processes. Building trust in diversity: universities and cities joining forces. Council of Europe.
Nilsen, Anne B Sølvberg (2015). Språket som krenker. Hva krenker hvem?. Nasjonalbiblioteket.
Nilsen, Anne B Sølvberg (2015). Hatprat og ondskap. Samtale om hatprat og ondskap. Læringssenteret HiOA.
Nilsen, Anne B Sølvberg (2015). Kvinner som reiser til den islamske staten. P4.
Nilsen, Anne B Sølvberg (2015). Det vanskelige ytringsansvaret. Utrop.
Nilsen, Anne B Sølvberg (2015). Familier hevder flere vil hjem fra Syria. vg.
Nilsen, Anne B Sølvberg (2015). Hatprat. Lunsjpåfyll. Læringssenteret.
Nilsen, Anne B Sølvberg (2015). Hatprat i skolegården. Aftenposten Oppvekst.
Nilsen, Anne B Sølvberg (2015). Ironi i skolen og i klasserommet. Bedre Skole.
Nilsen, Anne B Sølvberg (2015). Hatretorikk og konspirasjonsteorier. Videreutdanning Politihøgskolen. Videreutdanning Politihøgskolen.
Nilsen, Anne B Sølvberg (2015). Hva er hatprat?. Lærerutdanningen. HiOA.
Nilsen, Anne B Sølvberg (2015). Krekars retorikk: - Nå er han bare en ulv. NRK Radio Nyhetsmorgen.
Nilsen, Anne B Sølvberg (2015). Gjest på nyhetskanalen TV 2. TV 2 Nyhetskanalen.
Nilsen, Anne B Sølvberg (2015). Mobbernes støttespillere. Dagbladet.
Nilsen, Anne B Sølvberg (2015). Hatefulle ytringer i sosiale medier. Konferanse: Hatefulle ytringer. Utdanningsforbundet.
Nilsen, Anne B Sølvberg (2015). Dagens gjest i Her og nå: Kvinnelige ekstreme islamister. NRK, Her og nå.
Nilsen, Anne B Sølvberg (2015). Slik blir de ekstreme islamister. Dagbladet.
Nilsen, Anne B Sølvberg (2015). Alle disse ordene, hva gjør de med oss?. Romerikes blad.
Nilsen, Anne B Sølvberg (2015). Hatprat: fra ord til handling. Bratteliseminaret. Arbeiderpartiet.
Blaauw Hval, Andreas;Nilsen, Anne B Sølvberg (2014). Forsker på hatprat (video).
Nilsen, Anne B Sølvberg (2014). Forsker på hatprat. YouTube HiOA film.
Nilsen, Anne B Sølvberg (2014). Onsdagsgjest i Ekko P2. P2, Ekko.
Nilsen, Anne B Sølvberg (2014). Nei, "snikislamisering" er ikke et godt ord. Aftenposten (morgenutg. : trykt utg.).
Nilsen, Anne B Sølvberg (2014). - Hardt ut mot hatprat. Khrono.
Nilsen, Anne B Sølvberg (2014). Snikislamisering. Dagsnytt.
Nilsen, Anne B Sølvberg (2014). Må lære oss å motsi hatprat. http://forskning.no/sprak-samfunn-informasjonsteknologi/2014.
Nilsen, Anne B Sølvberg (2014). Vanskelig å bekjempe hatprat. P4.
Nilsen, Anne B Sølvberg (2014). Større bevissthet om hatprat. http://www.hioa.no/Aktuelle-saker/Stoerre-bevissthet-om-hatp.
Nilsen, Anne B Sølvberg (2014). Hva er hatprat?. Frokostseminar Cappelen Damm akademisk. Cappelen Damm.
Nilsen, Anne B Sølvberg (2014). The multilingual rhetoric of Islamist extremists. NOFIK- årskonferanse. Norsk forening for interkulturell kompetanse.
Nilsen, Anne B Sølvberg (2014). Nytt i forskningsfeltet. Gode samtaler med barn via tolk. Regionsenter for barne- og ungdomspsykiatri.
Nilsen, Anne B Sølvberg (2014). Barns deltakelse i tolkede samtaler. Gode samtaler med barn via tolk. Regionsenter for barne- og ungdomspsykiatri.
Nilsen, Anne B Sølvberg;Gule, Lars;Hammer, Hugo Lewi (2014). Primary drivers inspiring Islamist extremists in Norway. Violent-online-political-extremism-setting-a-research-agenda. VOX-POL.
Nilsen, Anne B Sølvberg (2014). Hatprat som motiverer til ekstremisme. Aftenposten (morgenutg. : trykt utg.).
Nilsen, Anne B Sølvberg (2014). Fornærmelser er ikke hatprat. Dagbladet.
Nilsen, Anne B Sølvberg (2014). Leseferdigheter for prima vista. Seminar i Utlendingsdirektoratet. Utlendingsdirektoratet.
Nilsen, Anne B Sølvberg (2014). Sight translation. Nordic seminar on interpreter training. TAKK.
Nilsen, Anne B Sølvberg (2014). INTERPRETING FOR NEW SPEAKERS IN PUBLIC SECTOR SERVICES: challenge and opportunity. COST meeting: New speakers in Europe. Heriott Watt University.
Aamli, Kari;Nilsen, Anne B Sølvberg (2014). Nytt flerkulturelt tidsskrift. http://www.hioa.no/Aktuelle-saker/.
Nilsen, Anne B Sølvberg;Lenz, Claudia (2014). Hatprat - ikke bare et radikaliseringsproblem. Dagsavisen - Nye Meninger.
Nilsen, Anne B Sølvberg (2014). Europeisk fellesløft mot hatretorikk. Khrono.no.
Nilsen, Anne B Sølvberg;aamli, kari (2014). Tolking lettere med bildebok. forskning.no.
Nilsen, Anne B Sølvberg (2013). Tolkeveiledernes kompetanse. Wadensjö, Cecilia (Red.), Training the Trainers: Nordic Seminar on Interpreter Education. kapittel 2.
Nilsen, Anne B Sølvberg (2013). Hva er lesing?. Tolkeseminar hos Utlendingsdirektoratet.
Nilsen, Anne B Sølvberg (2013). Den ødeleggende språkbruken: hatretorikk og mobbing. Seminar hos Motoffensiv. MotoffensivIv.
Nilsen, Anne B Sølvberg (2013). Ledelse i forskergruppene. Khrono.no.
Nilsen, Anne B Sølvberg (2013). Destructive use of language. “StopH8: tackling bullying in Europe”. Skeiv ungdom.
Nilsen, Anne B Sølvberg (2013). Interpreting for young children in public sector. Intercultural awareness in higher education. HiOA.
Nilsen, Anne B Sølvberg (2013). Bruk av tolk i helsestasjons- og skolehelsetjenesten. Helsesøster- og jordmorutdanningen. HiOA.
Nilsen, Anne B Sølvberg (2013). -Hva er hatretorikk?. Hvordan bekjempe hatprat på nett?. Skeiv ungdom.
Nilsen, Anne B Sølvberg (2013). Kommentar til "Kunnskapsgrunnlaget i lærernes profesjonsetikk". Kunnskapsteori for lærerutdanningsrelatert forskning. Høgskolen i Oslo og Akershus, lærerutdanningen.
Nilsen, Anne B Sølvberg (2013). Intervju med Østlandssendingen om tolkeutdanning. Nrk Østlandsendingen.
Nilsen, Anne B Sølvberg (2013). Hatretorikk og konspirasjonsteorier. Retorikkseminaret. Universitetet i Oslo.
Nilsen, Anne B Sølvberg (2013). RESEARCHING COMMUNITY INTERPRETING INVOLVING YOUNG CHILDREN. Critical Link, 7. Glendon College, of York University in Toronto, Ontario.
Nilsen, Anne B Sølvberg (2013). Educational measures to combat hate speech. Democracy and Diversity in Education. Høyskolen i Buskerud.
Nilsen, Anne B Sølvberg (2013). Tolkemedierte samtaleeksperimenter med små barn. TÖI:s forskningsseminarium. Universitetet i Stockholm.
Nilsen, Anne B Sølvberg (2013). Samtaleeksperimenter med små barn i et flerspråklig miljø. TÖI:s högre seminarium. Universitetet i Stockholm.
Nilsen, Anne B Sølvberg (2012). Summering av dagen. Seminarium om utbildning av tolklärare. Stockholms universitet, Tolk- och översättarinstitutet.
Nilsen, Anne B Sølvberg (2012). Interpreter-mediated dialogues with young children. 6th International Conference on Multimodality,. Institute of Education, University of London.
Nilsen, Anne B Sølvberg (2012). Hatretorikk på pensum. Dagsavisen.
Nilsen, Anne B Sølvberg (2012). Studieplan: Norsk for tolker.
Holmarsdottir, Halla;Nilsen, Anne B Sølvberg;Leer, Lars;Carm, Ellen;Christensen, Cato (2012). Migrasjon – før, nå og i fremtiden. Forskningsdagene. Forskningsrådet.
Nilsen, Anne B Sølvberg (2012). Tolkede samtaler i barnevernet. Master i barnevern. SAM.
Nilsen, Anne B Sølvberg (2012). Hatretorikk, flerkulturelle perspektiver. Fagseminar. Internasjonale studier og tolkeutdanning.
Nilsen, Anne B Sølvberg (2012). Hatretorikk. Boklansering: 22. juli forstå, forklare, forebygge. Abstrakt forlag.
Nilsen, Anne B Sølvberg (2012). Konspirasjonsteoriene om Eurabia og korstoget. NOFIKS årskonferanse. NOFIK.
Nilsen, Anne B Sølvberg (2012). Interpreting studies: Training the trainers. Education of Interpreter Trainers. Tolkeutdanningen, Universitetet i Stockholm.
Nilsen, Anne B Sølvberg (2012). Tolkede samtaler med barn. Barnevern i et minoritetsperspektiv. Barnevernsutdanningen.
Nilsen, Anne B Sølvberg (2012). Samtaler med minoritetsspråklige barn i offentlig sektor. Fagdag for folkehelsemasterstudenter. UMB og HIOA.
Nilsen, Anne B Sølvberg (2011). Tolken og kulturformidleren.
Nilsen, Anne B Sølvberg (2011). Presentasjon av boka: Diskursanalyse i praksis. Metode og analyse. Retorikkseminaret. Forskningsmiljøet norsk sakprose.
Nilsen, Anne B Sølvberg (2011). Hatretorikk: Eksempler fra Anders B. Breivik og Osama bin Laden. Årskonferanse. Norsk forening for interkulturell kompetanse.
Nilsen, Anne B Sølvberg (2011). Tolkens makt. Dagbladet.
Nilsen, Anne B Sølvberg (2011). Tolking og rettssikkerhet. Fagdag: Rettssikkerhet og tolking. Norsk Døvemueseum, Tegnspråk - og tolkeutdanning, HIST.
Nilsen, Anne B Sølvberg (2011). Retorikken i aktuelle fiendebilder: Snik-islamisering og snik-korsfaring. Å bli norsk etter 22. juli. Høgskolen i Oslo.
Nilsen, Anne B Sølvberg (2011). Tolketittelen må beskyttes. Dagbladet.
Nilsen, Anne B Sølvberg (2011). Bilder av bin Laden. Dagbladet.
Nordlund, Eva;Nilsen, Anne B Sølvberg (2011). Osama bin Ladens retorikk. Dagsnytt 18, NRK2.
Rønne, Jahn;Nilsen, Anne B Sølvberg (2011). Ordbruk og terror. Forsvarets forum.
Nilsen, Anne B Sølvberg (2011). Quality in interpreting for young children. Second International Conference on Interpreting Quality. Centro Mediterrano Universidad de Granada.
Nilsen, Anne B Sølvberg (2011). Samtaler med flerspråklige familier. Videreutdanning i flerkulturelt helsearbeid. Flerkulturell forståelse, Høgskolen i Oslo.
Nilsen, Anne B Sølvberg (2010). Studieplan: Tolkens kommunikative kompetanse.
Nilsen, Anne B Sølvberg (2010). Å tolke for barn.
Nilsen, Anne B Sølvberg (2010). Anne Birgittas tolkeblogg.
Nilsen, Anne Birgitta (2010). The discursive Osama bin Laden. Nordic Interdisciplinary Conference on Discourse and Interaction. Universitetet i Ålborg.
Nilsen, Anne Birgitta (2010). Multimodale analyser av barns deltakelse i tolkemedierte samtaler. Barn og unge på tvers. Høgskolen i Oslo.
Nilsen, Anne Birgitta (2010). Tolkemedierte samtaler - et gjensyn med lingvistikken. Fagseminar. Internasjonale studier.
Nilsen, Anne Birgitta (2010). Studying young children's participation in interpreter mediated dialogues. Researching Children's Participation. Høgskolen i Oslo, SAM.
Nilsen, Anne Birgitta (2010). Den språklige vendingen i vitenskapsteorien. Master i militære studier. Forsvarets Høgskole.
Nilsen, Anne Birgitta (2010). Diskursanalyse. Master i militære studier. Forsvarets Høgskole.
Nilsen, Anne Birgitta (2010). Lingvistiske hermeneutiske perspektiver. workshop om hermeneutikk. Høgskolen i Oslo, Universitetet i Gøteborg og Åbo.
Nilsen, Anne Birgitta (2010). Tolkede politiavhør med barn. Videreutdanning; Dommeravhør. Polithøyskolen.
Nilsen, Anne Birgitta (2010). Interkulturell retorikk: Osama bin Ladens taler. Flerkulturell forståelse. Flerkulturell forståelse.
Nilsen, Anne Birgitta (2010). Den diskursive Osama bin Laden. Flerkulturell forståelse. Flerkulturell forståelse.
Nilsen, Anne Birgitta (2010). Små barns deltakelse i tolkemedierte samtaler. Tolking for barn. Anne Birgitta Nilsen.
Nilsen, Anne Birgitta (2010). Tolkeutdanningen - nytt profesjonsfelt på Høgskolen i Oslo. Fagdag for Kunnskapsdepartementet. Høgskolen i Oslo.
Nilsen, Anne Birgitta (2009). Den diskursive Osama bin Laden. Fagseminar. Internasjonale studier.
Nilsen, Anne Birgitta (2009). Metodiske aspekter ved tolkemedierte samtaler mellom voksne og barn. Snakk med oss. SAM.
Nilsen, Anne Birgitta (2009). Osama bin Laden's rhetoric and struggle for power. Islamic Resurgence in the Age of Globalization:. NTNU, Haifa University, Aarhus University.
Nilsen, Anne Birgitta (2009). Det andre perspektivet i kampen mot terror. Master i militære studier. Forsvarets skolesenter.
Nilsen, Anne Birgitta (2009). Den språklige vendingen. Master i militære studier. Forsvarets skolesenter.
Nilsen, Anne B Sølvberg (2008). Studieplan: Tolking i retts- og nemdmøter.
Nilsen, Anne Birgitta (2008). Tolkene kan sitt fag. Aftenposten (morgenutg. : trykt utg.).
Nilsen, Anne Birgitta (2008). Nøkkelpersonen bin Laden. Forsvarets Forum.
Eliassen, ingeborg;Nilsen, Anne Birgitta (2008). God dag, mann, økseskaft - selv med tolk. Stavanger Aftenblad.
Nilsen, Anne Birgitta (2007). Budskap til verden: Osama bin Ladens brev og taler. OP Magasin. Organ for Oslo Politi..
Nilsen, Anne Birgitta (2007). Al-Qaida's War of Words. NATO Bi-Strategic Psychological Operations Conference. NATO.
Nilsen, Anne Birgitta (2006). Mangelfull tolkeutdanning. Aftenposten (morgenutg. : trykt utg.).
Nilsen, Anne Birgitta (2006). Språk og kultur redder liv. Forsvarets Forum.
Nilsen, Anne Birgitta (2006). Politiavhøret som opplæringsarena. OP Magasin. Organ for Oslo Politi..
Nilsen, Anne Birgitta (2006). Fiendebilder og språkopplæring. Nordisk språklærermøte i NATO. Forsvarets skolesenter.
Nilsen, Anne B Sølvberg (2005). Doktoren svarer. Morgenbladet.
Nilsen, Anne Birgitta (2005). Nasjonalt tolkeregister. Dagbladet.
Borøchstein, Tage;Nilsen, Anne Birgitta (2005). Fortolkninger svekker rettssikkerheten. Rett på sak: Aktualitetsmagasin for domstolene.
Amdahl, Pernille;Nilsen, Anne Birgitta (2005). Språkproblemer truer rettssikkerhet. NRK, P2.
Mikaelsen, Bjørn-Egil;Nilsen, Anne Birgitta (2005). Dårlig oversettelse svekker rettssikkerheten. Forskning.no.
Nilas, Johnsen;Nilsen, Anne Birgitta (2005). Dårlige tolker truer rettssikkerheten. Dagsavisen.
Nilsen, Anne Birgitta (2004). Interpreting in the Norwegian Courtroom. Kvalitet på tolking og rettssikkerhet. Universitetet i Oslo og Domstoladministrasjonen.
Nilsen, Anne Birgitta (2002). Interpreting and legal safeguard. Metropolis. Metropolis international.
Nilsen, Anne B Sølvberg (2000). Lik mulighet for å delta?. Kommunikasjon og rettssikkerhet - presentasjonsseminar.
Nilsen, Anne Birgitta (2000). Tospråklige hjelpere i rettsvesenet. Rett & slett : kontaktorgan for Justisdepartementet og domstolene.
Nilsen, Anne Birgitta (2000). Interpreting between Norwegian and Arabic in police interviews. LA TRADUCTION : DIVERSITE LINGUISTIQUE ET PRATIQUES COURANTES. Centre d’Etudes et de Recherches Economiques et Sociales.
Nilsen, Anne Birgitta (2000). Training of Interpreters - a necessity for securing human rights. Higher Education for Peace. University of Tromsø.
Hvenekilde, Anne;Nilsen, Anne Birgitta (2000). Training of Interpreters - A Necessity for Securing Human Rights. Higher Education for Peace.
Nilsen, Anne Birgitta;Nilsen, Hilde (1998). Å forstå hverandre krever kunnskap. Jordmorbladet.
Nilsen, Anne Birgitta;Nilsen, Hilde (1998). Når ja betyr nei. Tidsskriftet sykepleien.
Nilsen, Anne B Sølvberg (1997). Historien om hvorfor Fattum al-Ward gikk løs på naboen sin.
Nilsen, Anne B Sølvberg (1997). Vinden fra sør.
Nilsen, Anne B Sølvberg (1997). Bakom sløret.
Nilsen, Anne B Sølvberg (1997). Lille fjell.
Nilsen, Anne B Sølvberg (1997). De elendiges mor.
Nilsen, Anne Birgitta (1996). Flerkulturell kommunikasjon. OP Magasin. Organ for Oslo Politi..
Nilsen, Anne B Sølvberg (1995). En analyse av politiavhøret i et interkulturelt perspektiv. 100 s. Universitett i Oslo.
.
.
.

(Publikasjonslisten er hentet fra Cristin. Listen kan være ufullstendig)

Kontakt

Telefon (kontor): +47 67 23 72 27
Telefon (mobil): +47 911 40 448
Besøksadresse: Pilestredet 42, Oslo, Q7005

Nettside(r)

Andre kanaler

Aktuelt

Hatprat, Cappelen Damm akademisk, 2014

Samarbeidsrelasjoner