HiOA har blitt OsloMet – storbyuniversitetet. Les mer om hva det har å si for deg.

meny
søk
English

Publikasjoner og forskningsresultater

Forskningsrapporter (1) Formidling (1)
Halvorsen, Kristin;Huse, Marie;Dahl, Anne Reidun (2006). Kompetansestige for sykepleiere, hjelpepleiere og omsorgsarbeidere i kommunehelsetjenesten. Høgskolen i Akershus.
Dahl, Anne Reidun (2000). Du skal jo ikke plage andre : en studie av eldre kvinners omsorgsinnsats og samspill med det offentlige hjelpetilbudet. 124 s. Universitetet i Oslo, Institutt for sykepleievitenskap.

(Publikasjonslisten er hentet fra Cristin. Listen kan være ufullstendig)

Kontakt

Telefon (kontor): +47 67 23 65 43
Besøksadresse: Kunnskapsveien 55, Kjeller, KC216