HiOA har blitt OsloMet – storbyuniversitetet. Les mer om hva det har å si for deg.

meny
søk
English

Agnete Vabø

førsteamanuensis

Publikasjoner og forskningsresultater

Vitenskapelige publikasjoner (32) Fagbøker⁄lærebøker (1) Forskningsrapporter (57) Formidling (114)
Vabø, Agnete;Wiers-Jenssen, Jannecke (2017). Europe: Different Approaches to Fees for International Students. Mihut, Georgiana Altbach, Philip G. deWit, Hans (Red.), Understanding global higher education. Insights from Key Global Publications. Kapittel 14. s. 66-69. Sense Publishers.
Michelsen, Svein;Vabø, Agnete;Kvilhaugsvik, Hanne;Kvam, Endre (2017). Higher education learning outcomes and their ambiguous relationship to disciplines and professions. European Journal of Education. Vol. 52. doi: 10.1111/ejed.12199
Vabø, Agnete;Tømte, Cathrine Edelhard;Gunnes, Hebe (2016). Forskerkarrierer og kjønn. Halrynjo, Sigtona Teigen, Mari (Red.), Ulik likestilling i arbeidslivet. Kapittel 11. s. 217-228. Gyldendal Akademisk.
Vabø, Agnete;Alvsvåg, Aina;Kyvik, Svein;Reymert, Ingvild (2016). The establishment of formal research groups in higher education institutions. Nordic Journal of Studies in Educational Policy. doi: 10.3402/nstep.v2.33896
O'Connor, Pat;Carvalho, Teresa;Vabø, Agnete;Cardoso, Sónia (2015). Gender in Higher Education: a critical review. Huisman, Jeroen De Boer, Harry Dill, David D. Souto-Otero, Manuel (Red.), The Palgrave International Handbook of Higher Education Policy and Governance. Chapter 29. Palgrave Macmillan.
Kyvik, Svein;Vabø, Agnete (2015). Forskergrupper - hvilken betydning har de for forsknings- og utdanningsvirksomheten?. Frølich, Nicoline (Red.), Hva skjer i universiteter og høgskoler? Perspektiver fra vitenskapelig ansatte og studenter. Kapittel 7. s. 94-107. Universitetsforlaget.
Michelsen, Svein;Vabø, Agnete (2014). Støtteenhet, grunnenhet eller utfører?. Frølich, Nicoline Hovdhaugen, Elisabeth Terum, Lars Inge (Red.), Kvalitet, kapasitet og relevans : Utviklingstrekk i norsk høyere utdanning. Kapittel 6. s. 95-113. Cappelen Damm Akademisk.
Vabø, Agnete;Padilla-González, Laura Elena;Waagene, Erica;Næss, Terje (2014). Gender and Faculty Internationalization. Huang, Futao Finkelstein, Martin Rostan, Michele (Red.), The Internationalization of the Academy: Changes, Realities and Prospects. Kap. 9. s. 183-205. Springer Science+Business Media B.V..
Stensaker, Bjørn;Vabø, Agnete (2013). Re-inventing Shared Governance: Implications for Organisational Culture and Institutional Leadership. Higher Education Quarterly. Vol. 67. doi: 10.1111/hequ.12019
Se alle publikasjoner
Kyvik, Svein;Vabø, Agnete (2012). La profesión académica en Noruega: tensiones entre procesos de homogeneización y diferenciación (The academic profession in Norway: tensions between homogenisation and differentiation). Lamarra, Norberto Fernández Marquina, Mónica (Red.), El futuro de la profesión académica: Desafios para los países emergentes (The future of the academic profession. Challenges for the emerging countries). Parte II: Casos Nacionales. s. 237-248.
Vabø, Agnete (2012). Personal characteristics, career trajectories and sense of identity among male and female academics in Norway and Portugal. Vukasovic, Martina Maassen, Peter Nerland, Monika Pinheiro, Romulo Stensaker, Bjørn Vabø, Agnete (Red.), Effects of Higher Education Reforms: Change Dynamics. Part 4- Academic Profession, Chapter 15. s. 279-304. Sense Publishers.
Vabø, Agnete (2012). Gender and International Research Cooperation. International Higher Education. Vol. 69.
Maassen, Peter;Nerland, Monika;Pinheiro, Romulo;Stensaker, Bjørn;Vabø, Agnete;Vukasovic, Martina (2012). Change Dynamics and Education Reforms: Effects on Education, Research, Governance and Academic Profession. Vukasovic, Martina Maassen, Peter Nerland, Monika Pinheiro, Romulo Stensaker, Bjørn Vabø, Agnete (Red.), Effects of Higher Education Reforms: Change Dynamics. Chapter 1. s. 1-20. Sense Publishers.
Vukasovic, Martina;Maassen, Peter;Nerland, Monika;Pinheiro, Romulo;Stensaker, Bjørn;Vabø, Agnete (2012). Effects of Higher Education Reforms: Change Dynamics. ISBN: 978-94-6209-015-6. 310 s. Sense Publishers.
Vabø, Agnete (2011). Between Humboldtian Values and Strategic Management. Locke, William Cummings, William K. Fisher, Donald (Red.), Changing Governance and Management in Higher Education: The Perspectives of the Academy. Kapittel 13. Springer.
Kehm, Barbara;Michelsen, Svein;Vabø, Agnete (2010). Towards the Two-cycle Degree Structure: Bologna, Reform and Path Dependency in German and Norwegian Universities. Higher Education Policy. Vol. 23. doi: 10.1057/hep.2010.7
Vabø, Agnete;Aamodt, Per Olaf (2008). Nordic Higher Education in Transition. Palfreyman, David Tapper, Ted (Red.), Structuring Mass Higher Education. The Role of Elite Institutions. Kapittel 4. s. 57-72. Routledge.
Høstaker, Roar;Vabø, Agnete (2008). Knowledge society, higher education and the society of control. Learning and Teaching: The International Journal of Higher Education in the Social Sciences. Vol. 1.
Maassen, Peter;Vabø, Agnete;Stensaker, Bjørn (2008). Translation of Globalisation and Regionalisation in Nordic Cooperation in Higher Education. Gornitzka, Åse Langfeldt, Liv (Red.), Borderless knowledge. Understanding the "New" Internationalisation of Research and Higher Education in Norway. Kapitel 8. s. 125-141. Springer Science+Business Media B.V..
Vabø, Agnete (2007). Globalisering av høyere utdanning - utdanningssosiologiske perspektiver og utfordringer. Hjellbrekke, Johannes Olsen, Ole Johnny Sakslind, Rune (Red.), Arbeid, kunnskap og sosial ulikhet. Kapittel. s. 153-168. Unipub forlag.
Vabø, Agnete (2007). The principal-agent relationship and its impact on the autonomy of the academic profession. Locke, William Teichler, Ulrich (Red.), The Changing condition for Academic work and Career in select Countries. Kapittel.
Vabø, Agnete (2007). Challenges of internationalization for the academic profession in Norway. Kogan, Maurice Teichler, Ulrich (Red.), Key Challenges to the Academic Profession. Kapittel 7. s. 99-107.
Vabø, Agnete (2007). Den norske Kvalitetsreformen og universitetene som masseutdanningsinstitusjoner. Askling, Berit Lindblad, Rita Foss Wärvik, Gun-Britt (Red.), Expansion och Kontraktion. Utmaningar för högskolesystemet och utbildningsforskare. DEN NORSKE KVALITETSREFORMEN OG UNIVERSITETENE SOM MASSEUTDANNINGSINSTITUTION. s. 37-42.
Vabø, Agnete;Henkel, Mary (2006). Academic Identities. Bleiklie, Ivar Kogan, Maurice Henkel, Mary Bauer, Marianne (Red.), Transforming Higher Education. A Comparative Study. 2nd Edition. Academics In A Context Of Policy And System Change. s. 127-159. Springer Publishing Company.
Høstaker, Roar;Vabø, Agnete (2005). Higher education and the transformation to a cognitive capitalism. Bleiklie, Ivar Henkel, Mary (Red.), Governing knowledge : a study of continuity and change in higher education - a Festschrift in honour of Maurice Kogan. s. 227-243. Springer.
Vabø, Agnete (2003). Universiteter under forandring - makt og motstand. Sosiologisk Tidsskrift. Vol. 1.
Kvålshaugen, Ragnhild;Vabø, Agnete;Larsen, Eirinn (2003). National Heterogeneity in Standardised Programmes of Business Education. Inside the business schools: The content of European business education. s. 110-130.
Bleiklie, Ivar;Høstaker, Roar;Vabø, Agnete (2000). Policy and Practice in Higher Education. Reforming Norwegian Universities. Jessica Kingsley Publishers.
Vabø, Agnete (1996). Lokal reorganisering - instituttsammenslåing som styringsredskap. Kunnskap og Makt. Kapittel. s. 93-111.
Vabø, Agnete (1996). Yrkesretting av lavere grad. Kunnskap og Makt. Chapter.
Vabø, Agnete (1995). Likestilling eller kjønnssegregering?. Lie, Suzanne Stiver Rørslett, May Birgit (Red.), Alma Maters Døtre: Et århundre med kvinner i akademisk utdanning. Chapter. Pax Forlag.
Høstaker, Roar;Vabø, Agnete;Jerdal, Else;Frølich, Nicoline;Reppen, Gro;Aarre, Marianne;Bleiklie, Ivar (1996). Kunnskap og Makt. ISBN: 82-518-3480-5. 232 s. Tano Aschehoug, Oslo.
Frølich, Nicoline;Wendt, Kaja Kathrine;Reymert, Ingvild S;Tellmann, Silje Maria;Elken, Mari;Kyvik, Svein;Vabø, Agnete;Larsen, Even Hellan (2018). Academic career structures in Europe : Perspectives from Norway, Denmark, Sweden, Finland, the Netherlands, Austria and the UK. ISBN: 978-82-327-0318-0. 170 s. Nordic Institute for Studies in Innovation, Research and Education (NIFU).
Siemieńska, Renata;Matysiak, Ilona;Domaradzka, Anna;Vabø, Agnete (2016). Expectations and satisfaction levels of Polish and Norwegian PhD graduates regarding the utility of their doctoral programmes in the labour market. ISBN: 978-82-327-0248-0. 42 s. Nordic Institute for Studies in Innovation, Research and Education (NIFU).
Maximova-Mentzoni, Tatiana;Egeland, Cathrine;Drange, Ida;Askvik, Tanja;Støren, Liv Anne;Røsdal, Trude;Vabø, Agnete (2016). 'Being a foreigner is no advantage', Career paths and barriers for immigrants in Norwegian academia.. ISBN: 978-82-7609-384-1. 88 s. Work Research Institute (AFI).
Vabø, Agnete;Næss, Terje;Hovdhaugen, Elisabeth (2016). Vekst og kvalitet i mastergradsutdanning. ISBN: 978-82-327-0249-7. 106 s. Nordisk institutt for studier av innovasjon, forskning og utdanning NIFU.
Vabø, Agnete;Melin, Göran;Aanstad, Siri;Borlaug, Siri Brorstad;Dalseng, Carmen Celine From (2016). Utviklingen av det nye NTNU: Rom for alle og rom for fornying? En underveisevaluering av fusjonen.. ISBN: 978-82-327-0204-6. 58 s. Nordisk institutt for studier av innovasjon, forskning og utdanning (NIFU).
Stensaker, Bjørn;Vabø, Agnete;Reymert, Ingvild (2016). Organisasjonsstrukturen ved Universitetet i Stavanger – synspunkter fra de ansatte. ISBN: 978-82-327-0181-0. 26 s. Nordisk institutt for studier av innovasjon, forskning og utdanning NIFU.
Maximova-Mentzoni, Tatiana;Egeland, Cathrine;Askvik, Tanja;Drange, Ida;Støren, Liv Anne;Røsdal, Trude;Vabø, Agnete (2016). "Å være utlending er ingen fordel" Karriereløp og barrierer for innvandrere i norsk akademia.. ISBN: 9788276093698. 84 s. Arbeidsforskningsinstituttet.
Stensaker, Bjørn;Vabø, Agnete;Reymert, Ingvild (2016). Evaluering av ordningen med fakultets- og instituttstyrer ved Universitetet i Stavanger. ISBN: 978-82-327-0178-0. 70 s. Nordisk institutt for studier av innovasjon, forskning og utdanning NIFU.
Frølich, Nicoline;Gulbrandsen, Magnus;Vabø, Agnete;Wiers-Jenssen, Jannecke;Aamodt, Per O (2016). Kvalitet og samspill i universitets- og høgskolesektoren. ISBN: 978-82-327-0166-7. 40 s. Nordisk institutt for studier av innovasjon, forskning og utdanning NIFU.
Damsa, Crina I.;de Lange, Thomas;Elken, Mari;Esterhazy, Rachelle;Fossland, Trine;Frølich, Nicoline;Hovdhaugen, Elisabeth;Maassen, Peter;Nerland, Monika;Nordkvelle, Yngve Troye;Stensaker, Bjørn;Tømte, Cathrine Edelhard;Vabø, Agnete;Wiers-Jenssen, Jannecke;Aamodt, Per O (2015). Quality in Norwegian Higher Education: A review of research on aspects affecting student learning. ISBN: 978-82-327-0127-8. 90 s. Nordisk institutt for studier av innovasjon, forskning og utdanning.
Se alle publikasjoner
Carlsten, Tone Cecilie;Vabø, Agnete (2015). Sentre for fremragende utdanning (SFU): I samvirke med institusjoner og fag. ISBN: 978-82-327-0118-6. 30 s. NIFU Nordisk institutt for studier av innovasjon, forskning og utdanning.
Kyvik, Svein;Reymert, Ingvild;Vabø, Agnete;Alvsvåg, Aina (2015). Forskergrupper i universitets- og høgskolesektoren. ISBN: 978-82-327-0096-7. 42 s. NIFU Nordisk institutt for studier av innovasjon, forskning og utdanning.
Langfeldt, Liv;Vabø, Agnete;Wendt, Kaja Kathrine;Solberg, Espen;Aanstad, Siri;Olsen, Bjørn Magne (2014). Satsing på matematikk, naturvitenskap og teknologi (MNT-fag): Hvordan følges de politiske føringene opp ved universiteter og høgskoler?. ISBN: 978-82-327-0028-8. 128 s. NIFU Nordisk institutt for studier av innovasjon, forskning og utdanning.
Ahola, Sakari;Hedmo, Tina;Thomsen, Jens-Peter;Vabø, Agnete (2014). Organisational features of higher education; Denmark, Finland, Norway & Sweden. ISBN: 978-82-327-0037-0. 106 s. NIFU Nordisk institutt for studier av innovasjon, forskning og utdanning.
Vabø, Agnete;Kårstein, Asbjørn (2014). Robuste fagmiljøer. En litteraturgjennomgang. ISBN: 978-82-327-0021-9. 30 s. NIFU Nordisk institutt for studier av innovasjon, forskning og utdanning.
Lekve, Kyrre;Kyvik, Svein;Stensaker, Bjørn;Vabø, Agnete;Elken, Mari;Røsdal, Trude;Gleinsvik, Audun (2014). HiOA underveis mot strategiske mål? Ekstern underveisevaluering av styring og ledelse, faglig og administrativ organisering, Høgskolen i Oslo og Akershus. ISBN: 978-82-7218-995-1. 128 s. NIFU Nordisk institutt for studier av innovasjon, forskning og utdanning.
Stensaker, Bjørn;Vabø, Agnete;Frølich, Nicoline;Bleiklie, Ivar;Kvam, Endre;Waagene, Erica (2013). Styring og strategi: Betydningen av ulike styringsmodeller for lærestedenes strategiarbeid. ISBN: 978-82-7218-961-6. 60 s. NIFU Nordisk institutt for studier av innovasjon, forskning og utdanning.
Stensaker, Bjørn;Vabø, Agnete (2013). Fakultets- og instituttstyrer ved Universitetet i Stavanger: En evaluering. ISBN: 978-82-7218-936-4. 80 s. Nordisk institutt for studier av innovasjon, forskning og utdanning.
Piro, Fredrik Niclas;Vabø, Agnete;Brofoss, Karl Erik (2013). Fysioterapiforskning i primærhelsetjenesten: En midtveis evaluering av Fond til etter- og videreutdanning av fysioterapeuters strategi for forskning i primærhelsetjenesten. ISBN: 978-82-7218-905-0. 70 s. Nordisk institutt for studier av innovasjon, forskning og utdanning.
Næss, Terje;Thune, Taran Mari;Støren, Liv Anne;Vabø, Agnete (2012). Samarbeid med arbeidslivet i studietiden: Omfang, typer og nytte av samarbeid. ISBN: 978-82-7218-885-5. 78 s. Nordisk institutt for studier av innovasjon, forskning og utdanning.
Vabø, Agnete;Ramberg, Inge;Sweetman, Rachel Louise (2012). Independent project support by Riksbankens Jubileumsfond. ISBN: 978-82-7218-856-5. 82 s. Nordisk institutt for studier av innovasjon, forskning og utdanning.
Vabø, Agnete;Brandt, Synnøve Skjersli;Aamodt, Per Olaf (2012). Nordiske masterprogram: Juridiske, finansielle, institusjonelle og praktiske barrierer. ISBN: 978-82-7218-872-5. 32 s. Nordisk institutt for studier av innovasjon, forskning og utdanning.
Thune, Taran Mari;Kyvik, Svein;Olsen, Terje Bruen;Vabø, Agnete;Tømte, Cathrine Edelhard;Sörlin, Sverker (2012). PhD education in a knowledge society: An evaluation of PhD education in Norway. ISBN: 978-82-7218-846-6. 138 s. Nordisk institutt for studier av innovasjon, forskning og utdanning.
Vabø, Agnete;Gunnes, Hebe;Tømte, Cathrine Edelhard;Bergene, Ann Cecilie;Egeland, Cathrine (2012). Kvinner og menns karriereløp i norsk forskning: En tilstandsrapport. ISBN: 978-82-7218-820-6. 84 s. Nordisk institutt for studier av innovasjon, forskning og utdanning.
Stensaker, Bjørn;Frølich, Nicoline;Thune, Taran Mari;Vabø, Agnete;Aamodt, Per Olaf;Kyvik, Svein;Gunnes, Hebe (2012). Kunnskap og kvalitet i ny kontekst: Sluttrapport fra Kunnskapsdepartementets strategiske forskningsprogram 2009-2011. 40 s. NIFU Nordisk institutt for studier av innovasjon, forskning og utdanning.
Allinson, Rebecca;Melin, Göran;Vabø, Agnete;Wiers-Jenssen, Jannecke (2011). Agencies for international cooperation in higher education; a brief comparative analysis. 24 s. NIFU Nordisk institutt for studier av innovasjon, forskning og utdanning.
Sweetman, Rachel Louise;Vabø, Agnete;Martin J., Finkelstein (2011). Review of the Partnership Programme in Higher Education with North America. ISBN: 978-82-7218-802-2. 34 s. Nordisk institutt for studier av innovasjon, forskning og utdanning NIFU.
Gunnes, Hebe;Vabø, Agnete (2011). Ressursinnsatsen innenfor utdanningsforskning 2009. ISBN: 978-82-7218-748-3. 126 s. NIFU Nordisk instituttt for studier av innovasjon, forskning og utdanning.
Vabø, Agnete;Sweetman, Rachel Louise (2011). Praksisorienterte studietilbud: Eksempler fra ingeniørutdanning, markedsføringsfag, humanistiske og samfunnsvitenskapelige fag. ISBN: 978-82-7218-731-5. 32 s. NIFU Nordisk institutt for studier av innovasjon, forskning og utdanning.
Vabø, Agnete;Tømte, Cathrine Edelhard;Stensaker, Bjørn (2010). Evaluering av styringsstrukturen ved Høgskolen i Bergen. ISBN: 978-82-7218-717-9. 50 s. NIFU STEP.
Vabø, Agnete;Larsen, Ingvild Marheim (2010). Fagspesifikke masterstudier for fysioterapeuter: En evaluering for Fond til etter- og videreutdanning av fysioterapeuter. ISBN: 978-82-7218-678-3. 30 s. NIFU STEP.
Vabø, Agnete;Allinson, Rebecca;Geschwind, Lars;Melin, Gøran;Aamodt, Per Olaf (2010). Evaluation of SIU – Norwegian Centre for International Cooperation in Higher Education. ISBN: 978-82-7218-701-8. 116 s. NIFU STEP.
Tømte, Cathrine Edelhard;Vabø, Agnete (2010). Flerfaglig forskerskole i utdanningsforskning ved NTNU. ISBN: 978-82-7218-723-0. 18 s. NIFU STEP.
Bentley, Peter;Kyvik, Svein;Vabø, Agnete;Waagene, Erica (2010). Forskningsvilkår ved norske universiteter i et internasjonalt perspektiv: en undersøkelse av 7 land. ISBN: 978-82-7218-666-0. 86 s. NIFU STEP.
Borgen, Jorunn Spord;Vabø, Agnete (2009). Forsøk med instituttløst fakultet. Psykologisk Fakultet.
Vabø, Agnete;Ramberg, Inge (2009). Arbeidsvilkår i norsk forskning. ISBN: 978-82-7218-616-5. 117 s. NIFU.
Brandt, Ellen;Dæhlen, Marianne;hagen, anna;Hertzberg, Dagfinn Morseth;Kaloudis, Aris;Seip, Åsmund Arup;Støren, Liv Anne;Thune, Taran Mari;Vabø, Agnete (2008). Effekter av samarbeid mellom høyere utdanning og arbeidsliv - en forstudie. 34 s. FAFO-NIFU STEP.
Vabø, Agnete (2007). Evaluation of the Leonardo da Vinci and SOCRATES programmes in Norway. ISBN: 82-7218-541-5. 262 s. NIFU.
Vabø, Agnete (2006). NORDPLUS - kontinuitet og endring i programvirksomheten. En evaluering. Nordisk ministerråd.
Vabø, Agnete;Nerdrum, Lars (2006). NORGINSA and ACTION NORVEGE. An evaluation of two programmes for Norwegians in French higher education. The Norwegian center for international cooperation in higher education (SIU).
Maasen, Peter;Vabø, Agnete (2006). Evaluation of UNESCO-CEPES Bucharest Romania. (With contributions from Ossi V. Lindquist). 93 s. Unesco.
Gulbrandsen, Magnus;Kallerud, Egil;Aamodt, Per Olaf;Vabø, Agnete (2006). Kunnskapsinstitusjonenes rolle i innovasjonssystemet. 52 s. TEKNA.
Vabø, Agnete;Hubak, Marit (2005). Næringslivets idéfond for NTNU: Erfaringer og vegen videre. ISBN: 8214030277. 36 s. SINTEF Teknologi og samfunn.
Borgen, Jorunn Spord;Gunnes, Hebe;Vabø, Agnete (2005). Strukturelle betingelser for forskningen innenfor nordisk språk og litteratur. 35 s. NIFU STEP.
Vabø, Agnete;Aamodt, Per Olaf (2005). Kvalitetsreformen og universitetene som masseutdanningsinstitusjon. 50 s. Nordisk institutt for studier av innovasjon, forskning og utdanning.
Lima, Ivar Andreas;Vabø, Agnete (2005). Instituttstruktur og fakultetsorganisering ved HF-fakultetet. Rokkansenteret.
Vabø, Agnete (2004). The implementation of bachelor and master programmes. Norway Report submitted to the Centre of Research on Higher Education and Work. University of Kassel.
Schwach, Vera;Vabø, Agnete;Brandt, Ellen (2004). I spennet mellom kvalitet og krav til likestilling: En pilotstudie av forskningsmiljøer med relativt høye andeler kvinner. 58 s. NIFU STEP.
Hubak, Marit;Vabø, Agnete (2004). Næringsrettet høgskolesatsing – nHS: Erfaringer og vegen videre. 57 s. Nordisk institutt for studier av innovasjon, forskning og utdanning.
Vabø, Agnete (2003). Barriers to mobility in researcher training in the Nordic countries. ISBN: 8299626420. 23 s. Nordic Academy for Advanced Study.
Kyvik, Svein;Olsen, Terje Bruen;Vabø, Agnete (2003). Postdoktorordningen. 102 s. Nordisk institutt for studier av innovasjon, forskning og utdanning.
Vabø, Agnete;Smeby, Jens Christian (2003). Evaluering av Leonardo da Vinci og Sokrates i Norge. 125 s. Nordisk institutt for studier av innovasjon, forskning og utdanning.
Vabø, Agnete (2002). Statsvitenskapelig forskning i Norge. Status og utfordringer (Som vitenskapelig sekretær forfattet jeg deler av rapporten). ISBN: 82-12-01774-5. 129 s. Norges forskningsråd.
Brandt, Ellen;Olsen, Terje Bruen;Vabø, Agnete (2002). Kjønn og forskning i Norge. 142 s. Nordisk institutt for studier av innovasjon, forskning og utdanning.
Vabø, Agnete (2002). Mytedannelser i endringsprosesser i akademiske institusjoner. ISBN: 82-8095-000-1. 309 s. Universitetet i Bergen.
Vabø, Agnete (2000). Eksamens- og evalueringsformer i høyere utdanning. En sammenlignende studie (En rapport for Mjøs-utvalget og for KUF). NIFU.
Høstaker, Roar;Vabø, Agnete;Bleiklie, Ivar (1998). Kjønn og universitet i Norden.
Elken, Mari;Maassen, Peter;Nerland, Monika;Stensaker, Bjørn;Vabø, Agnete (2018). Sentrale funn og anbefalinger fra QNHE prosjektet. Seminar Kunnskapsdepartementet. Kunnskapsdepartementet.
Isopahkala-Bouret, Ulpukka;Börjesson, Mikael;Beach, Dennis;Haltia, Nina;Jónasson, Jón Torfi;Jauhiainen, Anukka;Jauhiainen, Arto;Kosunen, Sonja;Nori, Hanna;Vabø, Agnete (2018). Access and stratification in Nordic higher education. A review of cross-cutting research themes and issues*,. Education Inquiry. Vol. 9. doi: 10.1080/20004508.2018.1429769
Vabø, Agnete (2017). Global: Gender and International Research Cooperation. Mihut, Georgiana Altbach, Phillip G. de Wit, Hans (Red.), Understanding Higher Education Internationalization. Insights from Key Global Publications. kap. 66. s. 307-309.
Vabø, Agnete (2017). The position of technical universities within changing frameworks for institutional organisation and steering: The case of the Norwegian University of Science and Technology. Technical universities - Past, present and future. KTH Royal Institute of Technology.
Vabø, Agnete (2017). Struktur og kvalitet – erfaringer fra fusjonene. UNIOs konferanse for forskning og høyere utdanning. UNIO.
Vabø, Agnete (2017). Informasjon og medvirkning i omorganiseringsprosesser. FFTA Vårseminar Trondheim. FFTA.
Vabø, Agnete;Elken, Mari (2017). Disciplinary differences in organising quality work. CHER conference. University of Jyväskylä.
Vabø, Agnete (2017). Merging institutions in higher education. Possibilities and limitations to improved strategic governance. ECPR General Conference.
Vabø, Agnete (2017). The position of technical universities within changing frameworks for institutional organisation and steering: The case of the Norwegian University of Science and Technology. NEON konferansen. Universitetet i Nord.
Vabø, Agnete (2017). En melding for større kvalitetsforskjeller i norsk høyere utdanning?. Forskningspolitikk. Vol. 40.
Se alle publikasjoner
Vabø, Agnete;Börjesson, Mikael (2016). A NordForsk network and a NordForsk. Nordic Fields of Higher Education. Blåsenhus.
Vabø, Agnete (2016). Vekst og kvalitet i masterutdanningene. Frokostseminar. Akademikerne.
Vabø, Agnete;Elken, Mari (2016). Art Education and Quality Discourses. KHiO Nordic Baltic Network Meeting. Kunsthøgskolen i Oslo.
Vabø, Agnete (2016). Viktigheten av forskergrupper. Senter for Økonomisk Analyse (SØA). Høgskolen i Buskerud Vestfold.
Vabø, Agnete (2016). Gender and Research Funding in a Norwegian Context. Gender Equality at the University. University of Warsaw.
Vabø, Agnete (2016). Ledelse i turbulente tider. Hva kreves av de som skal lede utdanningsinstitusjonene inn i fremtiden.. HiOAs Kunnskapskonferanse. Høgskolen i Oslo og Akershus.
Vabø, Agnete (2016). Forskningsbasert evaluering av kvalitet i norsk høyere utdanning. NTNU Læringsfestivalen. NTNU.
Vabø, Agnete (2016). Kvalitet i høyere utdanning – og noen dilemmaer i formingen av fremtidens lærerutdanning. Konferanse for studie og praksislære. Campus Hamar.
Vabø, Agnete (2016). Samverkan i högre utbildning - et nordisk perspektiv. Seminar. VINNOVA.
Vabø, Agnete (2016). Evaluering av fakultets- og insitituttstyrer. Seminar for universitetsstyret. Universitetet i Stavanger.
Vabø, Agnete (2016). Valgt eller ansatt rektor?. Seminar for universitetsstyret. Universitetet i Stavanger.
Vabø, Agnete (2016). Forskningsbasert evaluering av kvalitet i høyere utdanning. Utdanningsutvalget. Universitetet i Bergen.
Vabø, Agnete (2016). Hva kan Kunsthøgskolen lære av andre strategier i universitets- og høgskolesektoren for å nå sitt mål om å bli Nordens ledende?. Strategiprosess. Kunsthøgskolen i Oslo.
Vabø, Agnete (2016). Organisering av forskergrupper i den norske UH-sektoren. Fagdagen på Sam. Høgskolen i Oslo og Akershus.
Maximova-Mentzoni, Tatiana;Egeland, Cathrine;Askvik, Tanja;Drange, Ida;Støren, Liv Anne;Røsdal, Trude;Vabø, Agnete (2016). Presentasjon - Rapport om mangfold i akademia. Lanseringsseminar. KiF.
Michelsen, Svein;Vabø, Agnete;Kvam, Endre;Kvilhaugsvik, Hanne (2016). Higher Education Learning Outcomes and their ambiguous relationship to disciplines and professions. NIFU-workshop. NIFU.
Carlsten, Tone Cecilie;Aamodt, Per O;Vabø, Agnete (2015). Europe in a time of excellence: Converging trends of equity and excellence in higher education governance?. The Society for Research into Higher Education (SRHE) Conference 2015.
Carlsten, Tone Cecilie;Vabø, Agnete (2015). Sentre for fremragende utdanning (SFU): I samvirke med institusjoner og fag.. NOKUT-frokost.
Vabø, Agnete (2015). Forskning og kjønn i STEM-fagene. UiS 16. oktober 2015. Fagseminar: Barrierer for kjønnsbalanse i akademia. UiS.
Vabø, Agnete (2015). Presentasjon av rapport om forskergrupper. HF-fakultetet UiB. Fakultetslederseminar. HF-faklutetet UiB.
Vabø, Agnete;Stensaker, Bjørn (2015). Presentasjon av kunnskapsstatus om kvalitet i norsk høyere utdanning. Kunnskapsdepartementet 12. oktober 2015. Presentasjon av kunnskapsstatus. Kunnskapsdepartementet.
Vabø, Agnete (2015). Presentasjon av prosjekt om kvalitet i norsk høyere utdanning. NOKUT 6. mai 2015. Presentasjon av prosjekt. NOKUT.
Vabø, Agnete (2015). Presentasjon av prosjekt og kunnskapsstatus om kvalitet i norsk høyere utdanning. Seminar for nettverket for studiedirektører 20. oktober 2015. Seminar for nettverket for studiedirektører.
de Lange, Thomas;Stensaker, Bjørn;Vabø, Agnete (2015). Litteraturstudie: kvalitet i høyere utdanning. Kunnskapsdepartementet 10 juni 2015. Presentasjon av forskningsfunn og review. Kunnskapsdepartementet.
Vabø, Agnete (2015). Instituttet – en god ramme for faglig arbeid og kunnskapsdeling? Perspektiver og trender i høyere utdanning. Lederprogram. Høgskolen Buskerud Vestfold.
Vabø, Agnete (2015). Nasjonale og internasjonale utviklingstrekk i høyere utdanning siste 30 år. Hvilke konsekvenser har disse hatt for administrative arbeidstakeres roller og arbeidsoppgaver?. Konferansen Fra passiv referent til aktiv deltaker – Administrasjonens klassereise ved universiteter og høgskoler. Forskerforbundet Høgskolen Oslo Akershus.
Vabø, Agnete (2015). Higher education and transnational critique: Equality in society?. Seminar. Department of Education, Universitetet i Stockholm.
Vabø, Agnete (2015). Om en uppföljning av effekterna av två högskolereformer – autonomi och kvalitet. Utbildningsutskottets seminarium. Utbildningsskottet.
Vabø, Agnete;Wiers-Jenssen, Jannecke (2015). Different approaches to fees for international students. University World News.
Kyvik, Svein;Vabø, Agnete (2015). Forskergruppers betydning for forsknings- og utdanningsvirksomheten øker. Forskningspolitikk. Vol. 38.
Gunnes, Hebe;Vabø, Agnete (2014). The adjunct professor position – a strategic mean to obtain gender balance? An example from Norway. 8th European Conference on Gender Equality in Higher Education. TU Wien.
Vabø, Agnete;Scordato, Lisa;Røsdal, Trude;Aanstad, Siri (2014). The role and benefits of academic exchange programmes – tensions, contradictions and success factors. Organising Scholary Networks. Brunel University.
Vabø, Agnete (2014). A Nordic model of higher education. Nordic Fields of Higher Education. NIFU and University of Uppsala.
Vabø, Agnete (2014). On the strive for coherence in medical training. Knowledge, status and power. Elite education, training and expertise.. Sciences Po/CNRS, Department of Sociology, University of Ber.
Vabø, Agnete (2014). Styreordningen ved Universitetet i Stavanger, med fokus på fakultet og instituttnivå. Seminar. Universitetet i Stavanger og Forskerforbundet.
Vabø, Agnete (2014). Høgskolen i Volda: utfordringer og potensial i årene fremover. Seminar med institusjonsstyret. Høgskolen i Volda.
Vabø, Agnete (2014). Institusjonsstyrets funksjoner og rolle i strategiarbeidet. Seminar med institusjonsstyret. Høgskolen i Volda.
Vabø, Agnete (2014). External board members in Norwegian Higher Education. HEIK-seminar. Utdanningsvitenskapelig fakultet, Universitetet i Oslo.
Vabø, Agnete (2013). Reconstructing identities in higher education. The rise of third space professionals. Higher Education. Vol. 66. doi: 10.1007/s10734-013-9636-6
Vabø, Agnete (2013). The gender distribution among foreign academics in the Norwegian Higher Education system. Møte. Institutt for samfunnsforskning.
Vabø, Agnete (2013). The gender distribution among foreign academics in the Norwegian Higher Education system. Konferanse. Sosiety for Research into Higher Education (SRHE).
Vabø, Agnete (2013). External Board Members in Norwegian Higher Education. Annual Conference. Consortium of Higher Education Researchers (CHER).
Vabø, Agnete (2013). A Nordic Model of Higher Education?. Konferanse. European Schools for Higher Education (ESA).
Vabø, Agnete (2013). I skjæringsfeltet mellom fag og administrasjon. Vårseminar. Forskerforbundets forening for administrativt personale, FAP.
Vabø, Agnete (2013). Utbildningssociologins utmaningar. Seminar i anledning prof. Donald Broadys avgang. Universitetet i Uppsala.
Vabø, Agnete (2013). Styringsorganenes funksjoner internt og eksternt. Styreseminar. Det matematisk-naturvitenskapelige fakultet ved UiB.
Vabø, Agnete (2013). Styring og ledelse, utfordringer og forventninger. Hva sier forskningen?. Styreseminar. Det matematisk-naturvitenskapelige fakultet ved UiB.
Vabø, Agnete (2013). Fra nasjonalt til globalt fokus. Konferanse. Komité for kjønnsbalanse i forskning (Kif-komiteen).
Gunnes, Hebe;Vabø, Agnete;Tømte, Cathrine Edelhard (2013). Women and men in top academic positions and management. State of the art. Likestilling i arbeidslivet. Kjernemiljø for likestilling (CORE).
Vabø, Agnete;Gunnes, Hebe (2012). Sterk vekst i antall administrativt ansatte ved universitetene. Forskningspolitikk. Vol. 35.
Vabø, Agnete (2012). Universitetsadministrasjonen. Universitetenes økonomiseminar.
Vabø, Agnete (2012). Om endringer i relasjonen mellom høyere utdanning og arbeidsliv. Læring i arbeid og utdanning. Høgskolen i Oslo og Akershus.
Vabø, Agnete (2012). 30 år med tidsbruksundersøkelser – finner vi svarene. Tid til forskning og undervisning. Norges Forskningsråd.
Vabø, Agnete (2012). From policy to strategy: consequences of fragmented national governance. Sosiologidagene. Sociologiska institutionen därstädes.
Vabø, Agnete (2012). Changes in the Nordic Academic profession in the Global Context. 5th Expert Seminar on Education Policy: Changing the Academic and Teaching Profession. (CEP) Centre for Education Policy.
Vabø, Agnete (2012). I skjæringsfeltet mellom administrasjon og fag. (Anmeldelse av Celia Whitchurch: Reconstructing identities in higher education. The rise of third space professionals. London: Routledge.). Forskningspolitikk. Vol. 35.
Vabø, Agnete;Sweetman, Rachel Louise (2012). Overcoming The American bubble? The Norwegian Partnership programme (PPNA) for Collaboration in Higher Education with North America. IIE networker, Institute of International Education networker magazine. Vol. Spring.
Vabø, Agnete;Gunnes, Hebe;Tømte, Cathrine Edelhard (2012). Women and men in top academic positions and management. 7th European Conference on Gender Equality in Higher Education. Universitetet i Bergen.
Vabø, Agnete (2012). Norge ikke ledende på andel kvinnelige professorer. Forskningspolitikk. Vol. 35. 1 s.
Thune, Taran Mari;Vabø, Agnete (2012). Kvalitet og kritisk masse i doktorgradsutdanningen. Forskningspolitikk. Vol. 35.
Vabø, Agnete (2011). Higher education reform and changes in the academic profession. Video Conference: Doctoral Seminar on Transformation of The Academic Profession Under The Higher Education Reform. UNCa.
Vabø, Agnete (2011). Bachelorgraden mellom Akademia og marked. Undervisningsdagen. Det Psykologiske fakultet.
Vabø, Agnete (2011). The doctoral education in the Nordic region. ifQ Annual Conference.
Vabø, Agnete (2011). The response of humanities disciplines to an increasing focus on employability: curricular adaptation and new opportunities for practical experience during studies. The CHER 24th Annual conference. University of Iceland, School of Education.
Vabø, Agnete;Thune, Taran Mari;Kuznetsova, Yuliya (2011). The response of humanities disciplines to an increasing focus on employability: curricular adaptation and new opportunities for practical experience during studies. the CHER 24th Annual Conference. University of Iceland.
Vabø, Agnete (2011). Humanister i det nye arbeidslivet. Forskningspolitikk. Vol. 34.
Vabø, Agnete (2010). Internasjonale og nasjonale utviklingstrekk versus Høgskolen i Buskerud/Studiested Hønefoss. Prosjekt Kunnskapsparken Ringerike.
Vabø, Agnete (2010). Norske erfarenheter av Bolognaprocessen. Verket för högskoleservice. NUAK.
Vabø, Agnete (2010). Changes in the academic profession. PFI/Hedda Program.
Vabø, Agnete (2010). Vitenskapelig ansatte i USA er ikke hva de var. Forskningspolitikk. Vol. 33.
Vabø, Agnete (2009). Nye og annerledes tall rundt kjønnsbalansen i Akademia. KVALITET 2009 - en nordisk forskningspolitisk konferanse om sammenhenger mellom kvalitet og likestilling. Kunnskapsdepartementet, Norges forskningsråd, NordForsk, Mfl.
Vabø, Agnete (2009). Rekruttering til Akademikernes medlemsforeninger - realiteter og potensial. Akademikerne.
Vabø, Agnete (2009). Measuring results in educational cooperation. Nordplus-seminar. SIU.
Vabø, Agnete (2009). Mobility of the highly skilled (Kommentator). Konferanse vedr. OECD-Rapport. SIU.
Vabø, Agnete (2009). Intranordic dimensions of academic work. Higher Education Reform and Changing Academic Profession. University of Tampere.
Vabø, Agnete (2009). Instituttsektoren - kjønn og organisasjon. Likestilling på Instituttene. Komite for integreringstiltak og Norges forskningsråd.
Vabø, Agnete (2009). Evaluation of Baltic Study Net. Baltic Study Net. Humboldt Universitet.
Spilling, Olav R;Vabø, Agnete (2009). Gender imbalances in commercialisation of publicy funded research: the case of the FORNY Programmet. NEON-dagene.
Vabø, Agnete (2009). Academic profession in transition: The case of Norway. ASHE Vancouver. ASHE.
Kyvik, Svein;Vabø, Agnete (2009). The academic profession in Norway. Conference on the Future of the Academic Profession.
Vabø, Agnete (2009). Forskningsvilkår er mer enn tid til forskning. Forskningspolitikk. Vol. 32.
Vabø, Agnete;Stensaker, Bjørn (2009). Fusjonsiver i høyere utdanning. Forskningspolitikk. Vol. 32.
Vabø, Agnete (2008). Nye studieprogram: Med vekt på kompetanse og internasjonal profil. SIU. SIU.
Vabø, Agnete (2008). Forskningsvilkår og tid til forskning i et internasjonalt perspektiv. Tid til forskning. Universitets- og høyskolerådet.
Vabø, Agnete (2008). Arbeidsvilkår for forskere i Norge - hva vet vi?. Norges forskningsråd. Norges forskningsråd.
Vabø, Agnete (2008). Norske forskningsvilkår i et internasjonalt perspektiv. Kunnskapsdepartementet. Kunnskapsdepartementet.
Vabø, Agnete (2008). Arbeidsvilkår for forskere i et internasjonalt perspektiv. Kvinner i Forskning. Komiteen for integrering i forskning.
Vabø, Agnete (2007). On research intensive universities. Limits and possibilities. Consortium for Higher Education Researchers. CHER.
Vabø, Agnete (2007). Nyttig om sosial mobilitet. Forskningspolitikk. Vol. 30.
Vabø, Agnete (2007). 500 masterprogram. Forskningspolitikk. Vol. 30.
Vabø, Agnete (2007). Politikkens gjenkomst. Forskningspolitikk. Vol. 30.
Vabø, Agnete (2007). Fremtidens masterkandidaters plass i Akademikerne. Topplederseminar. Akademikerne.
Vabø, Agnete (2007). Nye organiseringsformer i høyere utdanning: noen internasjonale utviklingstrekk. Presentasjon i Kunnskapsdepartementet. Kunnskapsdepartementet.
Vabø, Agnete (2007). Politisk styring og naturlig utvikling, en sektor i takt med omgivelsene? Om reformer i utdannings- og forskningssektoren. Akademikerne: Frokostseminar - Livet etter Stjernø-utvalget - Revolusjon eller business as usual?.
Vabø, Agnete (2007). Organisering av høyere utdanning og forskning, erfaring og eksempler. Fusjonsseminar. Universitetet i Tromsø og Høgskolens i Tromsø.
Vabø, Agnete (2007). Fremtidens kompetanse - behov eller døgnfluer? Trender innen nye studieprogrammer på bachelor- og masternivå. Nasjonalt studieveilederseminar. UMB.
Vabø, Agnete (2007). Nye mastergradsstudier. Muligheter og utfordringer for samfunnsviterne. Samfunnsviternes landsmøte. Sammfunnsviterne.
Vabø, Agnete (2007). Kritisk masse? Fagmiljø, studieprogram og yrkesrelevans. Om utdanningsmiljøenes sammensetning og størrelse. NOKUT konferansen 2007. NOKUT.
Vabø, Agnete (2005). Academic mobility and disciplinary cultures. CHER Conference: Higher Education: The Cultural Dimension - Innovative Cultures, Norms and Values. Consortium of Higher Education Researchers (CHER).
Vabø, Agnete (2005). Likestilling i akademisk medisin?. Det nasjonale fakultetsmøtet i medisin. Universitetet i Tromsø.
Vabø, Agnete (2005). Forskerrollen ved et veiskille?. UNIO årskonferanse: Forskning for økt velferd. UNIO.
Høstaker, Roar;Vabø, Agnete (2005). Knowledge society, higher education and the society of control. 37th World Congress of the International Institute of Sociology.
Michelsen, Svein;Vabø, Agnete (2005). On the dynamics of the emerging system of quality assurance and accreditation in Norwegian higher education. The third conference on knowledge and politics.. Universitetet i Bergen.
Høstaker, Roar;Vabø, Agnete (2004). The rise and transformation of the category "scientific employee" in Norway. Comparing forms of academic organisation: cultural identities and scientific discourse across nations and disciplines.

(Publikasjonslisten er hentet fra Cristin. Listen kan være ufullstendig)

Kontakt

Telefon (kontor): +47 67 23 84 57
Besøksadresse: Pilestredet 35, Oslo, PE639