HiOA har blitt OsloMet – storbyuniversitetet. Les mer om hva det har å si for deg.

meny
søk
English

Andreea Ioana Alecu

stipendiat

Publikasjoner og forskningsresultater

Vitenskapelige publikasjoner (2) Forskningsrapporter (2) Formidling (7)
Alecu, Andreea Ioana;Drange, Ida (2018). Barriers to Access? Immigrant Origin and Occupational Regulation. Nordic Journal of Migration Research. doi: 10.1515/njmr-2018-0016
Alecu, Andreea Ioana;Drange, Ida (2016). Hvilken betydning har regulering av yrker for yrkesmobilitet i Norge?. Søkelys på arbeidslivet. Vol. 33. doi: 10.18261/issn.1504-7989-2016-01-02-06
Hatlevik, Ida Katrine Riksaasen;Leseth, Anne;Osland, Oddgeir;Alecu, Andreea Ioana;Hougaard, Peter Forde;Nordberg, Tanja Haraldsdottir;Smeby, Jens-Christian (2015). Utdanningskvalitet i sykepleieutdanningene ved Høgskolen i Oslo og Akershus. 79 s. Høgskolen i Oslo og Akershus.
Alecu, Andreea Ioana (2014). Arbeidsmarkedssituasjon for høgskoleutdannede. 49 s. Høgskolen i Oslo og Akershus.
Hjellbrekke, Johannes;Alecu, Andreea Ioana;Helland, Håvard (2016). The Structure of Social Capital. Nordic Fields of Higher Education. Uppsala Universitet.
Helland, Håvard;With, Mari Lande;Mausethagen, Sølvi;Alecu, Andreea Ioana (2016). Lærernes status. Bedre Skole.
Alecu, Andreea Ioana;Drange, Ida (2016). Barriers to Access? Immigrant origin and occupational attainment. Nordic Migration Research Conference. NMR Network.
Alecu, Andreea Ioana;Drange, Ida (2016). Hvilken betydning har regulering av yrker for yrkesmobilitet i Norge?. Lansseringsseminar Søkelys på arbeidslivet. Institutt for samfunnsforskning.
Alecu, Andreea Ioana (2015). Bør ha utdanning i dagens samfunn. P5 Stavanger.
Alecu, Andreea Ioana;Osland, Oddgeir;Bringedal, Berit (2015). Management growth in higher education and health care?. 12th European Sociological Association conference 2015. ESA.
Alecu, Andreea Ioana;Lassen, Kjersti (2014). Kort vei til relevant jobb for lærere og sykepleiere. forskning.no.

(Publikasjonslisten er hentet fra Cristin. Listen kan være ufullstendig)

Kontakt

Telefon (kontor): +47 67 23 53 49
Besøksadresse: Pilestredet 40, Oslo, T431