HiOA har blitt OsloMet – storbyuniversitetet. Les mer om hva det har å si for deg.

meny
søk
English

Publikasjoner og forskningsresultater

Vitenskapelige publikasjoner (1) Fagbøker⁄lærebøker (1) Forskningsrapporter (1) Formidling (11)
Olkowska, Alicja (2013). Fortsettelsen av jakten på X-Files – Familieterapeuters refleksjoner omkring bruk av personlige historier og erfaringer i familieterapi. Fokus på familien : Tidsskrift for familiebehandling. Vol. 2.
Olkowska, Alicja;Landmark, Berit (2016). Miljøterapi. Prinsipper, perspektiver og praksis. ISBN: 978-82-450-1868-4. 192 s. Fagbokforlaget.
Grønningsæter, Arne Backer;Ellingsen, Karl Elling;Olkowska, Alicja;Oterholm, Inger;Harby, Helene (2018). Utdanningspolitikk- utfordringer og muligheter. 40 s. FO.
Olkowska, Alicja (2017). Hva gjør miljøterapi til terapi- dilemmaer ved behandling og utredning.. Foredrag, Aline Familiehjem. Oslo kommune.
Olkowska, Alicja (2017). Hva gjør miljøterapi til terapi?. Foredrag på BUP Døgn, Enhet for barn og familie. BUP Døgn, Enhet for barn og familie, Gjøvik.
Olkowska, Alicja (2017). Sosialpedagogikk og miljøterapi: Hva er forholdet mellom sosialpedagogikk og miljøterapi? Refleksjoner over begreper og praksis med utgangspunkt i norsk praksiskontekst. NUFS konteransen 2017. NUFS Finland.
Olkowska, Alicja (2016). «Pressen kritiserer barnevernet. Igjen». Hva kritiseres egentlig?. Aftenposten.
Olkowska, Alicja;Landmark, Berit (2016). Forandringsfabrikken: Hva er viktig og riktig for miljøterapi?. Olkowska, Alicja Landmark, Berit (Red.), Miljøterapi. Prinsipper, perspektiver og praksis. kapittel 7. Fagbokforlaget.
Olkowska, Alicja (2016). Miljøterapi og det systemiske perspektiv. Olkowska, Alicja Landmark, Berit (Red.), Miljøterapi. Prinsipper, perspektiver og praksis. kapittel 3. s. 47-62. Fagbokforlaget.
Olkowska, Alicja;Landmark, Berit (2016). Hva gjør miljøterapi til terapi?. Olkowska, Alicja Landmark, Berit (Red.), Miljøterapi. Prinsipper, perspektiver og praksis. kapittel 1. s. 23-34. Fagbokforlaget.
Olkowska, Alicja;Ness, Ottar;Landmark, Berit (2016). Vitenskapsteori og miljøterapi. Olkowska, Alicja Landmark, Berit (Red.), Miljøterapi. Prinsipper, perspektiver og praksis. kapittel 2. Fagbokforlaget.
Olkowska, Alicja (2016). Innledning. Olkowska, Alicja Landmark, Berit (Red.), Miljøterapi. Prinsipper, perspektiver og praksis. Innledning. Fagbokforlaget.
Olkowska, Alicja (2012). Familieterapeutens personlige historier og erfaringer i familieterapi : på jakten etter X-files. 72 s. Høgskolen i Oslo og Akershus.
Se alle publikasjoner

(Publikasjonslisten er hentet fra Cristin. Listen kan være ufullstendig)

Kontakt

Telefon (kontor): +47 67 23 84 23
Besøksadresse: Stensberggata 26, Oslo, X573