HiOA har blitt OsloMet – storbyuniversitetet. Les mer om hva det har å si for deg.

meny
søk
English

Publikasjoner og forskningsresultater

Vitenskapelige publikasjoner (4) Fagbøker⁄lærebøker (2) Formidling (18)
Rahman, Golam;Frey, Elsebeth;El Bour, Hamida;Knudsen, Anders Graver;Rhaman, Mofizur;Steien, Solveig;Yacoub, Taoufik (2017). Core Values of Journalism among Students in Bangladesh, Norway and Tunisia: A Comparative Study. Daffodil Journal of Humanities & Social Science. Vol. 4.
Bjørnsen, Gunn;Knudsen, Anders Graver (2016). Burdens of Representation. Recruitment and Attitudes towards Journalism among Journalism Students With Ethnic Minority Backgrounds. Hovden, Jan Fredrik Nygren, Gunnar Zilliacus-Tikkanen, Henrika (Red.), Becoming a Journalist: Journalism Education in the Nordic Countries. 13. s. 205-224. Nordicom.
Eide, Elisabeth;Krøvel, Roy;Knudsen, Anders Marius (2014). Transnational orientations in a global media landscape: Youth, media, war and conflict. Conflict & Communication Online. Vol. 13.
Eide, Elisabeth;Knudsen, Anders Marius (2013). Afghansk ungdom: mediebruk, krig og konflikt. Ottosen, Rune Eide, Elisabeth (Red.), Den lengste krigen. Medidekningen av krigen i Afghanistan. Kapittel 11. s. 201-215. Abstrakt forlag.
Andersen, Cicilie;Bjørklund, Eirik;Evensen, Jon Petter;Karlsen, Dorthe;Knudsen, Anders Graver;Rosenkvist, Per Anders (2015). 20. ISBN: 000 000 000 000 0. 140 s. Høgskolen i Oslo og Akershus.
Knudsen, Anders Marius (2015). 20 - Fotojournalistutdanningen 1995 -2015. Bachelorstudiet i fotojournalistikk, institutt for journalistikk og mediefag, høgskolen i Oslo og Akershus.
Eide, Elisabeth;Knudsen, Anders Graver (2017). Journalism and Diversity. In Intercultural Understanding, Human Rights and Ethics in JOurnalism. A training manual.Available: https://www.journalism-edu.org/.
Knudsen, Anders Graver (2017). Journalisten som løsarbeidar. Ettermiddagsseminar om journalistikk, arbeidsvilkår og fagorganisering.. NordMedia conference. Forskergruppa Digital journalistikk.
Knudsen, Anders Graver (2017). Walking a tightrope, Boundaries of journalism and precarious freelance journalists. NordMedia conference. Nordic media research associations.
Knudsen, Anders Graver;Eide, Elisabeth (2017). Online manual on intercultural understanding, ethics and human rights in journalism. Session: Journalism and diversity.
Knudsen, Anders Graver (2016). Perspektiv på forsking på journalisten som arbeidstaker. Journalisten som lausarbeidar. Forskergruppa Digital journalistikk SAM/IJM.
Knudsen, Anders Graver;Krøvel, Roy (2016). En ekte supporters karbonavtrykk.Hva koster fotballentusiasmen for miljøet?. Dagsavisen - Nye Meninger.
Knudsen, Anders Graver;Krøvel, Roy (2016). Konferansepresentasjon: Greening Sports Journalism and Sports Journalism Studies. Sesjon: Linking Sports, Media and Sporting Events to Culture and Environment. IAMCR.
Knudsen, Anders Graver (2015). 20 år med fotojournalistutdanning. Foredrag i forbindelse med lansering av boken 20 - Fotojournalistutdanningen 1995 -2015. DOK-festivalen 2015. Pressefotografenes Klubb.
Frey, Elsebeth;Hamida, El Bour;Steien, Solveig;Knudsen, Anders Graver;Yacoub, Taoufik;Rahman, Golam;Rhaman, Mofizur (2015). El Bour og jeg presenterte paper på "NordMedia2015 Media Presence Mobile Modernities" i København, august 2015: "Far from Each Other: Still Similarities. A Comparative Study of Journalism Core Values among Students in Bangladesh, Norway and Tunisia". Lenke til programmet i division 2: http://nordmedia2015.ku.dk/boxes/detailedprogram/Division_2.pdf. NordMedie medieforskerkonferense. NordMedia, nordiske medieforskere.
Fonn, Birgitte Kjos;Knudsen, Anders Marius (2014). Fra brevkurs til høgskoleutdanning, journalistutdanningens og fotojournalistutdanningens historie. Seminar. Senter for profesjonsstudier.
Se alle publikasjoner
Knudsen, Anders Marius;Bjørnsen, Gunn (2014). "Burdens of representation? Recruitment to journalism studies and attitudes to the profession among journalism students with ethnic minority backgrounds". Presentasjon av kapittel til antologi om nordiske journalistutdanninger.. The Nordic Conference for Journalism Teachers.
Knudsen, Anders Marius (2013). Ikke bare til pynt. Blend - Norges flerkulturelle magasin.
Knudsen, Anders Marius (2013). Afghansk ungdom: Mediebruk, krig og konflikt. Elisabeth Eide og Anders M. Knudsen. Ottosen, Rune Eide, Elisabeth (Red.), Den lengste krigen. Medidekningen av krigen i Afghanistan. 11. s. 201-215. Abstrakt forlag.
Frey, Elsebeth;Steien, Solveig;Knudsen, Anders Marius (2013). Paper til NordMedia-konferansen august 2013: Elsebeth Frey og Solveig Steien presenterte paperet "The rig - learning about Press Freedom". NordMedia medieforskerkonferanse. Institutt for journalistikk og mediefag, HiOA.
Frey, Elsebeth;Steien, Solveig;Knudsen, Anders Marius (2013). Arbeidsseminar for å arbeide videre med spørreundersøkelsene i prosjektet "Shared Horizons?" og med vitenskaplig artikkel om pressefrihet og det flermediale rigget.Spørreundersøkelsene undersøker studenter og læreres syn på journalistiske kjerneverdier, pressefrihet og ytringsfrihet, i Tunisia, Bangladesh og Norge. Arbeidsseminar i Son om "Shared Horizons?". Elsebeth Frey.
Knudsen, Anders Marius (2012). Det vanskelige valget, studenter med minoritetsbakgrunn og deres møte med journalistutdanningen. Norsk medieforskerkonferanse. Norsk medierforskerlag.
Krøvel, Roy Gunnar;Eide, Elisabeth;Knudsen, Anders Marius (2012). Transnational orientations in a global landscape; Youth, media, war and conflict. Digital Crossroads, Media, Migration and Diaspora in a Transnational Perspective. Utrecht Univeristy.
Frey, Elsebeth;Oltedal, Audgunn;Steien, Solveig;Simonsen, Anne Hege;Knudsen, Anders Marius (2012). Seminar "Shared Horizons?" with lectures, discussions and working together at HiOA from 09.12.2012 untill 14.12.2012 with our partners Hamida Elbour and Taoufik Yaakob from Institut de Presse et des Sciences de l'Information, Université de la Manouba (Tunisie) and Golan Rahma and Mofizur Rhaman from Department of Mass Communication & Journalism, University of Dhaka (Bangladesh). "Shared Horizons?". Institutt for journalistikk og mediefag, HiOA.

(Publikasjonslisten er hentet fra Cristin. Listen kan være ufullstendig)

Kontakt

Telefon (kontor): +47 67 23 83 34
Telefon (mobil): +47 907 47 539
Besøksadresse: Pilestredet 48, Oslo, S436