HiOA har blitt OsloMet – storbyuniversitetet. Les mer om hva det har å si for deg.

meny
søk
English

Publikasjoner og forskningsresultater

Vitenskapelige publikasjoner (6) Forskningsrapporter (2) Formidling (20)
Eriksen, Andreas (2015). Should eudaimonia structure professional virtue?. Journal of Philosophy of Education. Vol. 50. doi: 10.1111/1467-9752.12162
Eriksen, Andreas (2015). Beyond Professional Duty: Does Supererogation Belong to the Morality of Roles?. International Journal of Applied Philosophy. Vol. 29. 17 s. doi: 10.5840/ijap201561842
Eriksen, Andreas (2011). Hva er moralsk forpliktelse? En drøfting av tre forslag. Næss, Hans Erik Eriksen, Thomas Hylland (Red.), Kulturell kompleksitet i det nye Norge. Kapittel 15. s. 235-247. Unipub forlag.
Eriksen, Andreas (2018). Legitimate Agency Reasoning. 21 s. ARENA Centre for Europan Studies Oslo.
Eriksen, Andreas (2016). Taking Roles Seriously. On Professional Duty and Virtue.. 140 s. Høgskolen i Oslo og Akershus.
Eriksen, Andreas (2018). Political literacy. The concept and its application to the unelected.. EUREX workshop: the role of expertise in policy. ARENA/EUREX.
Eriksen, Andreas (2018). The Facts of Agency Accountability. EU Agencies: Problem-solving, performance & the accountability overload. TARN.
Eriksen, Andreas (2017). Conflicting Professional Duties and Blameworthiness. Profession, Professionalization and Codes of Ethics. Profesjonsetisk nettverk.
Eriksen, Andreas (2017). Reclaiming Responsibility. Practical Philosophy Working Group Annual Workshop. Practical Philosophy Working Group / UiO.
Eriksen, Andreas (2017). Legitimate Agency Reasoning. REFLEX workshop: The legitimacy of depoliticized decision-making. ARENA Centre for European Studies, University of Oslo.
Eriksen, Andreas (2017). Bokanmeldelse: New Contractualism in European Welfare State Policies. Tidsskrift for samfunnsforskning. Vol. 58. doi: 10.18261/issn.1504-291X-2017-03-08
Eriksen, Andreas (2017). Detaljstyring av moralfilosofien?. Morgenbladet.
Se alle publikasjoner
Eriksen, Andreas (2016). Lykkelig som engasjert i jobben. Seminar for Fakultet for samfunnsvitenskaps administrasjon.
Eriksen, Andreas (2016). Profesjonsroller og lykke. Avishuset Budstikka.
Eriksen, Andreas (2016). Lærerens dedikasjon og rolleforståelse. Bedre Skole.
Eriksen, Andreas (2014). Tvilsom begrunnelse for reservasjonsmulighet. Tidsskrift for Den norske legeforening. doi: 10.4045/tidsskr.13.1512
Eriksen, Andreas (2013). Om reservasjonsrett. NRK P1 Norgesglasset.
Eriksen, Andreas (2013). Vi taper offentlig begrunnelse. Vårt land.
Eriksen, Andreas (2013). Profesjonsroller og moralsk divergens. Profesjonsroller og allmennmoral. Profesjonsetisk nettverk.
Eriksen, Andreas (2012). The Force of Professional Obligations. Framing Expertise: Scientific Knowledge and Systems of Professions.

(Publikasjonslisten er hentet fra Cristin. Listen kan være ufullstendig)

Kontakt

Telefon (kontor): +47 67 23 53 45
Besøksadresse: Pilestredet 40, Oslo, T313