meny
søk
English

Publikasjoner og forskningsresultater

Vitenskapelige publikasjoner (5) Forskningsrapporter (1) Formidling (14)
Eriksen, Andreas (2015). Beyond Professional Duty: Does Supererogation Belong to the Morality of Roles?. International Journal of Applied Philosophy. Vol. 29. 17 s. doi: 10.5840/ijap201561842
Eriksen, Andreas (2011). Hva er moralsk forpliktelse? En drøfting av tre forslag. Næss, Hans Erik Eriksen, Thomas Hylland (Red.), Kulturell kompleksitet i det nye Norge. Kapittel 15. s. 235-247. Unipub forlag.
Eriksen, Andreas (2016). Taking Roles Seriously. On Professional Duty and Virtue.. 140 s. Høgskolen i Oslo og Akershus.
Eriksen, Andreas (2017). Bokanmeldelse: New Contractualism in European Welfare State Policies. Tidsskrift for samfunnsforskning. Vol. 58. doi: 10.18261/issn.1504-291X-2017-03-08
Eriksen, Andreas (2017). Detaljstyring av moralfilosofien?. Morgenbladet.
Eriksen, Andreas (2016). Lykkelig som engasjert i jobben. Seminar for Fakultet for samfunnsvitenskaps administrasjon.
Eriksen, Andreas (2016). Profesjonsroller og lykke. Avishuset Budstikka.
Eriksen, Andreas (2016). Lærerens dedikasjon og rolleforståelse. Bedre Skole.
Eriksen, Andreas (2014). Tvilsom begrunnelse for reservasjonsmulighet. Tidsskrift for Den norske legeforening. doi: 10.4045/tidsskr.13.1512
Se alle publikasjoner
Eriksen, Andreas (2013). Vi taper offentlig begrunnelse. Vårt land.
Eriksen, Andreas (2013). Om reservasjonsrett. NRK P1 Norgesglasset.
Eriksen, Andreas (2013). Profesjonsroller og moralsk divergens. Profesjonsroller og allmennmoral. Profesjonsetisk nettverk.
Eriksen, Andreas (2012). The Force of Professional Obligations. Framing Expertise: Scientific Knowledge and Systems of Professions.

(Publikasjonslisten er hentet fra Cristin. Listen kan være ufullstendig)

Kontakt

Telefon (kontor): +47 67 23 53 45
Besøksadresse: Pilestredet 40, Oslo, T313