HiOA har blitt OsloMet – storbyuniversitetet. Les mer om hva det har å si for deg.

meny
søk
English

Publikasjoner og forskningsresultater

Vitenskapelige publikasjoner (5) Forskningsrapporter (1) Formidling (17)
Eriksen, Andreas (2015). Beyond Professional Duty: Does Supererogation Belong to the Morality of Roles?. International Journal of Applied Philosophy. Vol. 29. 17 s. doi: 10.5840/ijap201561842
Eriksen, Andreas (2015). Should Eudaimonia Structure Professional Virtue?. Journal of Philosophy of Education. doi: 10.1111/1467-9752.12162
Eriksen, Andreas (2011). Hva er moralsk forpliktelse? En drøfting av tre forslag. Næss, Hans Erik Eriksen, Thomas Hylland (Red.), Kulturell kompleksitet i det nye Norge. Kapittel 15. s. 235-247. Unipub forlag.
Eriksen, Andreas (2016). Taking Roles Seriously. On Professional Duty and Virtue.. 140 s. Høgskolen i Oslo og Akershus.
Eriksen, Andreas (2017). Legitimate Agency Reasoning. REFLEX workshop: The legitimacy of depoliticized decision-making. ARENA Centre for European Studies, University of Oslo.
Eriksen, Andreas (2017). Detaljstyring av moralfilosofien?. Morgenbladet.
Eriksen, Andreas (2017). Bokanmeldelse: New Contractualism in European Welfare State Policies. Tidsskrift for samfunnsforskning. Vol. 58. doi: 10.18261/issn.1504-291X-2017-03-08
Eriksen, Andreas (2017). Conflicting Professional Duties and Blameworthiness. Profession, Professionalization and Codes of Ethics. Profesjonsetisk nettverk.
Eriksen, Andreas (2017). Reclaiming Responsibility. Practical Philosophy Working Group Annual Workshop. Practical Philosophy Working Group / UiO.
Eriksen, Andreas (2016). Lykkelig som engasjert i jobben. Seminar for Fakultet for samfunnsvitenskaps administrasjon.
Eriksen, Andreas (2016). Profesjonsroller og lykke. Avishuset Budstikka.
Eriksen, Andreas (2016). Lærerens dedikasjon og rolleforståelse. Bedre Skole.
Se alle publikasjoner
Eriksen, Andreas (2014). Tvilsom begrunnelse for reservasjonsmulighet. Tidsskrift for Den norske legeforening. doi: 10.4045/tidsskr.13.1512
Eriksen, Andreas (2013). Vi taper offentlig begrunnelse. Vårt land.
Eriksen, Andreas (2013). Om reservasjonsrett. NRK P1 Norgesglasset.
Eriksen, Andreas (2013). Profesjonsroller og moralsk divergens. Profesjonsroller og allmennmoral. Profesjonsetisk nettverk.
Eriksen, Andreas (2012). The Force of Professional Obligations. Framing Expertise: Scientific Knowledge and Systems of Professions.

(Publikasjonslisten er hentet fra Cristin. Listen kan være ufullstendig)

Kontakt

Telefon (kontor): +47 67 23 53 45
Besøksadresse: Pilestredet 40, Oslo, T313