HiOA har blitt OsloMet – storbyuniversitetet. Les mer om hva det har å si for deg.

meny
søk
English

Anders Molander

professor og stedfortreder for senterleder

Publikasjoner og forskningsresultater

Vitenskapelige publikasjoner (38) Fagbøker⁄lærebøker (1) Forskningsrapporter (3) Formidling (21)
Holst, Cathrine;Molander, Anders (2017). Public deliberation and the fact of expertise: making experts accountable. Social Epistemology. Vol. 31. doi: 10.1080/02691728.2017.1317865
Molander, Anders (2016). Demokrati och deliberation. Johansson, Thomas Söderman, Johan (Red.), Låt alla stenar rulla. Lärande, estetik, samhälle. kap. 5. Daidalos.
Molander, Anders (2016). Discretion in the welfare state: Social rights and professional judgment. ISBN: 978-1138212428. 90 s. Routledge.
Wallander, Lisa;Molander, Anders (2016). Learning to reason: the factorial survey as a teaching tool in social work education. Nordic Social Work Research. Vol. 6. doi: 10.1080/2156857X.2016.1192560
Molander, Anders;Torsvik, Gaute (2015). Kan tvungen aktivering forsvares?. Bay, Ann-Helén Hagelund, Anniken Hatland, Aksel (Red.), For mange på trygd? : Velferdspolitiske spenninger. Kapittel 2. s. 38-61. Cappelen Damm Akademisk.
Molander, Anders;Torsvik, Gaute (2015). Getting People into Work: What (if Anything) Can Justify Mandatory Activation of Welfare Recipients?. Journal of Applied Philosophy. Vol. 32. doi: 10.1111/japp.12132
Holst, Cathrine;Molander, Anders (2015). Jürgen Habermas on public reason and religion: Do religious citizens suffer an asymmetrical cognitive burden, and should they be compensated?. Critical Review of International Social and Political Philosophy. Vol. 18. doi: 10.1080/13698230.2015.1021596
Wallander, Lisa;Molander, Anders (2014). Disentangling Professional Discretion: A Conceptual and Methodological Approach. Professions and Professionalism. Vol. 4.
Holst, Cathrine;Molander, Anders (2014). Epistemic democracy and the accountability of experts. Holst, Cathrine (Red.), Expertise and Democracy. Chapter 1. s. 13-35.
Molander, Anders (2013). Profesjonelt skjønn i velferdsstaten: mekanismer for ansvarliggjøring. Molander, Anders Smeby, Jens Christian (Red.), Profesjonsstudier 2. kap. 4. s. 44-54. Universitetsforlaget.
Se alle publikasjoner
Molander, Anders;Smeby, Jens Christian (2013). Profesjonsstudier 2. ISBN: 978-82-15-01931-4. 183 s. Universitetsforlaget.
Molander, Anders;Grimen, Harald;Eriksen, Erik Oddvar (2012). Professional Discretion and Accountability in the Welfare State. Journal of Applied Philosophy. Vol. 29. doi: 10.1111/j.1468-5930.2012.00564.x
Molander, Anders (2011). Efter eget skön: om beslutsfattande i professionellt arbete. Socialvetenskaplig tidskrift. Vol. 18.
Torsvik, Gaute;Molander, Anders;Tjøtta, Sigve;Kobbeltvedt, Therese (2011). Anticipated discussion and cooperation in a social dilemma. Rationality and Society. Vol. 23. doi: 10.1177/1043463111404664
Gripsrud, Jostein;Moe, Hallvard;Molander, Anders;Murdock, Graham (2011). The Public Sphere: Vol I-IV. ISBN: 978-1-84860-784-2. 1672 s. Sage Publications.
Grimen, Harald;Molander, Anders (2010). Mekanismer og normer. Slagstad, Rune (Red.), Elster og sirenenes sang. -. s. 107-119. Pax Forlag.
Molander, Anders;Grimen, Harald (2010). Understanding Professional Discretion. Svensson, Lennart G. Evetts, Julia (Red.), Sociology of Professions: Continental and Anglo-Saxon Traditions. kapittel. s. 165-185. Daidalos.
Gripsrud, Jostein;Moe, Hallvard;Molander, Anders;Murdock, Graham (2010). Editors' Introduction. Gripsrud, Jostein Moe, Hallvard Molander, Anders Murdock, Graham (Red.), The idea of the public sphere : a reader. General Introduction. s. xiii-xxviii. Lexington Books.
Gripsrud, Jostein;Moe, Hallvard;Molander, Anders;Murdock, Graham (2010). The idea of the public sphere : a reader. ISBN: 978-0-7391-4197-7. 317 s. Lexington Books.
Holst, Cathrine;Molander, Anders (2009). Habermas om offentligt fornuft och religion. Retfærd. Nordisk Juridisk Tidsskrift. Vol. 32.
Molander, Anders;Holst, Cathrine (2009). Habermas om offentligt förnuft och religion. Retfærd. Nordisk Juridisk Tidsskrift. Vol. 32.
Holst, Cathrine;Molander, Anders (2009). Freedom of expression and freedom of discourse: Assessing a justificatory strategy. Kierulf, Anine Rønning, Helge (Red.), Freedom of Speech Abridged? Cultural, Legal and Philosophical Challenges. Bokkapittel. Nordicom.
Molander, Anders;Holst, Cathrine (2009). Freedom of Expression and Freedom of Discourse. Examining a justificatory strategy. Kierulf, Anine (Red.), Freedom of Speech Abridged? Cultural, Legal and Philosophical Perspectives. 3. s. 35-52. Nordicom.
Grimen, Harald;Molander, Anders (2008). Briljans og særhet. Om Jon Elsters Explaining Social Behavior. Nytt Norsk Tidsskrift. Vol. 25.
Molander, Anders;Blichner, Lars (2008). Mapping Juridification. European Law Journal. Vol. 14.
Molander, Anders;Terum, Lars Inge (2008). Profesjonsstudier - en introduksjon. Molander, Anders Terum, Lars Inge (Red.), Profesjonsstudier. Innledning. s. 13-27. Universitetsforlaget.
Grimen, Harald;Molander, Anders (2008). Profesjon og skjønn. Molander, Anders Terum, Lars Inge (Red.), Profesjonsstudier. kapittel 10. s. 179-196. Universitetsforlaget.
Eriksen, Erik Oddvar;Molander, Anders (2008). Profesjon, rett og politikk. Molander, Anders Terum, Lars Inge (Red.), Profesjonsstudier. Kapittel 9. s. 161-176. Universitetsforlaget.
Eriksen, Erik Oddvar;Molander, Anders (2008). Profesjon, rett og politikk. Molander, Anders Terum, Lars Inge (Red.), Profesjonsstudier. kap. 9. s. 161-176. Universitetsforlaget.
Molander, Anders;Terum, Lars Inge (2008). Profesjonsstudier. ISBN: 978-82-15-00859-2. 444 s. Universitetsforlaget.
Molander, Anders;Terum, Lars Inge (2008). Profesjonsstudier. ISBN: 978-82-15-00859-2. 445 s. Universitetsforlaget.
Molander, Anders (2008). Den moraliska synpunkten. Moralfilosofiska texter av Jürgen Habermas sammanställda och översatta av Anders Molander. ISBN: 978-91-7173-251-4. 283 s. Daidalos.
Molander, Anders (2008). Profesjonsstudier- en introduksjon. ISBN: 9788215008592. 444 s. Universitetsforlaget.
Holst, Cathrine;Molander, Anders (2007). Justifying freedom of expression. Gilje, Nils Grimen, Harald (Red.), Discursive modernity : Festschrift to professor Gunnar Skirbekk on the occasion of his seventieth birthday. X. s. 116-132. Universitetsforlaget.
Molander, Anders;Holst, Cathrine (2007). Justifying Freedom of Expression. Grimen, Harald Gilje, Nils Gilje, Nils (Red.), Discursive Modernity. Festschrift til Professor Gunnar Skirbekk in the Occasion of his seventieth Birthday. kapittel. s. 116-133. Universitetsforlaget.
Molander, Anders;Blichner, Lars (2006). Maktutredningens rettsliggjøringsbegrep. Tidsskrift for samfunnsforskning.
Blichner, Lars Christian;Molander, Anders (2006). "Maktutredningens rettsliggjøringsbegrep". Tidsskrift for samfunnsforskning.
Molander, Anders;Blichner, Lars (2005). What is juridification?. Working paper. 41 s.
Bertilsson, Margareta;Molander, Anders (1992). Handling, norm och rationalitet. ISBN: 82-90477-17-1. 217 s. Ariadne/Daidalos (Bergen).
Molander, Anders;Torsvik, Gaute (2013). Getting People into work: What (if anything) can justify mandatory activation of welfare recipients?. 35 s. Working papers in economics 3/2013, Department of economics, University of Bergen.
Tjøtta, Sigve;Torsvik, Gaute;Kobbeltvedt, Therese;Molander, Anders (2008). The role of anticipated discussion on cooperation in a social dilemma. 24 s. Working papers in Economics No:8/11.
Blichner, Lars Chr;Molander, Anders (2005). What is juridification?. 41 s. Arena, Working Paper No 14, 2005.
Molander, Anders;Holst, Cathrine (2017). What's wrong with epistocracy?. ARENA Workshop: Expertise, democracy and non-majoritarian bodies. ARENA. Centre for European Studies, UiO.
Molander, Anders;Andreas, Eriksen (2017). Welfare reform and public justification. Trygdeforskningsseminaret. Frischsenteret.
Molander, Anders (2017). Migrasjon, statsgrenser og global ulikhet. Gjesteforelesning. Forskningsprosjektet SCANPUP, UiB.
Molander, Anders (2016). Tvungen aktivering av stønadsmottakere - er det fair?. Gjesteforelesning. Universitetet i Stavanger.
Molander, Anders (2016). Aktiveringspolitikk - for og emot. Gjesteforelesning. Universitetet i Bergen.
Molander, Anders;Holst, Cathrine (2014). From epistemic democracy to epistocracy?. Nordic Political Science Association. NoPSA.
Molander, Anders (2014). Hvorfor deliberativt demokrati?. Foredrag på Holbergpris-seminar om "Folkestyrets forutsetninger" i forbindelse med forelesning av Jürgen Habermas. Holbergprisen, Universitetet i Stavanger.
Molander, Anders (2014). Sosiale rettigheter: status, omfang, begrunnelse. Foredrag på seminaret "Hva skylder vi hverandre? Seminar om sosiale rettigheters grunnlag, implementering og virkninger" som del av grunnlovsmarkering ved Høgskolen i Oslo. Senter for profesjonsstudier/forskningsprosjektet TREfF, ISF.
Molander, Anders;Smeby, Jens-Christian (2013). Innledning. Molander, Anders Smeby, Jens Christian (Red.), Profesjonsstudier 2. Innledning. s. 9-13. Universitetsforlaget.
Molander, Anders (2012). Professional discretion, the demand for justification and mechanisms of accountability. Framing expertise: scientific knowledge and systems of professions. InterUniversity Center.
Se alle publikasjoner
Molander, Anders;Gilje, Nils (2011). Harald Grimen 1955-2011. Nytt Norsk Tidsskrift.
Gripsrud, Jostein;Moe, Hallvard;Molander, Anders;Murdock, Graham (2011). Introduction: The Future of the Public Sphere. Gripsrud, Jostein Moe, Hallvard Molander, Anders Murdock, Graham (Red.), The Public Sphere: Vol I-IV. Introduction to vol IV. s. vii-xv. Sage Publications.
Gripsrud, Jostein;Moe, Hallvard;Molander, Anders;Murdock, Graham (2011). Introduction: The Cultural Public Sphere. Gripsrud, Jostein Moe, Hallvard Molander, Anders Murdock, Graham (Red.), The Public Sphere: Vol I-IV. Introduction to vol III. s. ix-xviii. Sage Publications.
Gripsrud, Jostein;Moe, Hallvard;Molander, Anders;Murdock, Graham (2011). Introduction: The Political Public Sphere. Gripsrud, Jostein Moe, Hallvard Molander, Anders Murdock, Graham (Red.), The Public Sphere: Vol I-IV. Introduction to vol II. s. vii-xiii. Sage Publications.
Gripsrud, Jostein;Moe, Hallvard;Molander, Anders;Murdock, Graham (2011). Introduction: Discovering the Public Sphere. Gripsrud, Jostein Moe, Hallvard Molander, Anders Murdock, Graham (Red.), The Public Sphere: Vol I-IV. Introduction to vol I. s. xxxvii-xliii. Sage Publications.
Gripsrud, Jostein;Moe, Hallvard;Molander, Anders;Murdock, Graham (2011). General Introduction. Gripsrud, Jostein Moe, Hallvard Molander, Anders Murdock, Graham (Red.), The Public Sphere: Vol I-IV. General Introduction. s. xxxi-xxxvi. Sage Publications.
Molander, Anders (2008). Jürgen Habermas, Den moraliska synpunkten. Moralfilosofiska texter sammanställda och översatta av Anders Molander.
Molander, Anders (2008). Forord. Molander, Anders (Red.), Den moraliska synpunkten. Moralfilosofiska texter av Jürgen Habermas sammanställda och översatta av Anders Molander. Forord. s. 7-11. Daidalos.
Molander, Anders (2005). John Rawls, Vad rättvisan kräver? Grunddrag i politisk liberalism.
Ørstavik, Dag;Molander, Anders (2005). Treatment of root canal infection in one sitting?. DFT symposium 2005 Endodonti.
Molander, Anders (2005). Offentlig fornuftsbruk og demokratiske dyder. Seminar i anlednig Holbergprisen til Jürgen Habermas. Høgskolen i Oslo.

(Publikasjonslisten er hentet fra Cristin. Listen kan være ufullstendig)

Kontakt

Telefon (kontor): +47 67 23 53 41
Telefon (mobil): +47 917 78 791
Besøksadresse: Stensberggata 29, Oslo, sg409