HiOA har blitt OsloMet – Storbyuniversitetet. Les mer om hva det har å si for deg.

meny
søk
English

Publikasjoner og forskningsresultater

Vitenskapelige publikasjoner (20) Fagbøker⁄lærebøker (2) Forskningsrapporter (2) Formidling (187)
Ytterstad, Andreas (2017). Kan medieforskningen bidra til å løse den globale klimakrisen? Forskere som motkrefter til ”alternative fakta”. Nordicom Information. Vol. 39.
Ytterstad, Andreas (2016). Vinn, vind eller forsvinn? Klima, miljø og økonomijournalistikk. Bjerke, Paul Fonn, Birgitte Kjos Strømme, Espen Sørmo (Red.), Økonomijournalistikk. Perspektiver og metoder. kapittel 7. s. 139-163. Fagbokforlaget.
Ytterstad, Andreas (2015). Chapter on Norway with Asbjørn Wahl and Conclusion. Ytterstad, Andreas (Red.), Global Climate Jobs. Norwa and Conclusion.
Ytterstad, Andreas (2015). Climate jobs as tipping point: Norwegian grassroots challenging the oil and climate change hegemony. Borgnäs, Kajsa Eskelinen, Teppo Perkiö, Johanna Warlenius, Rikard (Red.), The Politics of Ecosocialism - Transforming Welfare. chapter 10. s. 163-180. Routledge.
Ytterstad, Andreas (2015). Hva er Broen til framtiden?. Ytterstad, Andreas (Red.), Broen til framtiden. Kap 1. s. 11-24. Gyldendal Akademisk.
Ytterstad, Andreas (2015). Seieren følger våre faner? Hvordan gjøre klimakampen til fagbevegelsens jobb nummer én?. Vardøger. Vol. 35.
Ytterstad, Andreas (2015). Framing global warming: Is that really the question? A realist, gramscian critique of the framing paradigm in media and communication research. Environmental Communication: A Journal of Nature and Culture. Vol. 9. doi: 10.1080/17524032.2014.919332
Ytterstad, Andreas (2014). Vite, men ikke røre? Profesjonelle grenser for klimahandling hos norske forskere og journalister. Eide, Elisabeth Elgesem, Dag Gloppen, Siri Rakner, Lise (Red.), Klima, medier og politikk. Kapittel 5. s. 83-101. Abstrakt forlag.
Ytterstad, Andreas;Høiby, Marte Havikbotn (2014). Journalistenes klimavalg - Mens vi venter på folket?. Eide, Elisabeth Elgesem, Dag Gloppen, Siri Rakner, Lise (Red.), Klima, medier og politikk. Kapittel 4. s. 65-83. Abstrakt forlag.
Se alle publikasjoner
Orgeret, Kristin;Krøvel, Roy Gunnar;Ytterstad, Andreas (2012). Objectivity and Advocacy in Global Warming Journalism. Scientific Knowledge, Local Experiences and Concern Among Students in Nicaragua, Nepal and Bangladesh. Asia Pacific Media Educator. Vol. 22. doi: 10.1177/1326365X1202200103
Ytterstad, Andreas;Russell, Adrienne (2012). Pessimism of the intellect and optimism of the will. A Gramscian analysis of climate justice in summit coverage. Eide, Elisabeth Kunelius, Risto (Red.), Media meets climate : the global challenge for journalism. Chapter 13. s. 246-261. Nordicom.
Ytterstad, Andreas (2012). Football Nationalism in the Blogosphere. Carew, Riise and the Frames of Common Sense. Krøvel, Roy Gunnar Roksvold, Thore Aksel (Red.), We Love to Hate Each Other. Mediated Football Fan Culture. 11. s. 229-249. Nordicom.
Oltedal, Audgunn;Ytterstad, Andreas (2012). Journalistrollen og etikk. Om spenninger i forståelsen av journalistrollen. Orgeret, Kristin (Red.), Norske medier – journalistikk, politikk og kultur. 2. s. 57-87. Cappelen Damm Høyskoleforlaget.
Eide, Elisabeth;Ytterstad, Andreas (2011). The Tainted Hero: Frames of Domestication in Norwegian Press Representation of the Bali Climate Summit. The International Journal of Press/Politics. Vol. 16. doi: 10.1177/1940161210383420
Ytterstad, Andreas (2011). Klimakrisen utfordrer objektivitetsidealet i norsk journalistikk. Norsk Medietidsskrift. Vol. 18.
Ytterstad, Andreas (2010). Alle i samme båt?. Orgeret, Kristin Simonsen, Anne Hege (Red.), Elisabeth Eide - det utålmodige mennesket. 4. s. 49-71. Unipub forlag.
Eide, Elisabeth;Ytterstad, Andreas (2010). Norway: Small country, large ambitions. Eide, Elisabeth Kunelius, Risto Kumpu, Ville (Red.), Global Climate - Local Journalisms. A Transnational Study of How Media Make Sense of Climate Summits. Chapter 14. Projekt Verlag - Verlag für Wissenschaft und Kultur.
Ytterstad, Andreas (2008). “It is we – you and me, who possess real power”: Blogging protests against official Norwegian policy on climate change". Intercultural Communication Studies. Vol. xxvii.
Ytterstad, Andreas (2008). God forstand i klimakampen? En analyse av det kritiske potensialet hos norske bloggere. Norsk Medietidsskrift. Vol. 15.
Ytterstad, Andreas (2015). Broen til framtiden. ISBN: 978-82-05-48777-2. 202 s. Gyldendal Akademisk.
Ytterstad, Andreas (2013). 100 000 klimajobber og grønne arbeidsplasser nå! For en klimaløsning nedenfra. ISBN: 978-82-05-45500-9. 64 s. Gyldendal Akademisk.
Ytterstad, Andreas (2015). Global Climate Jobs. 60 s. Bridge to the Future, Norway Campaign against Climate Change, UK Climate Works for All, New York Green Economy Network, Canada One Million Climate Jobs, South Africa Sentro ng mga Nagkakaisa at Progre.
Ytterstad, Andreas (2012). Norwegian Climate Change Policy in the Media: Between Hegemony and Good Sense. 285 s. University of Oslo - Faculty of Humanities.
Ytterstad, Andreas (2017). Leder av panelsamtale og lansering av rapporten "100 000 klimajobber". HiOA TV.
Ytterstad, Andreas (2017). LoVeSe - Verdiskapning uten olje? Leder av samtale med Silje Lundberg og Berit Kristoffersen. Folkefest for Lofoten. Natur og Ungdom.
Ytterstad, Andreas (2017). Systemendring, ikke klimaendring. Sommerleir. Rød Ungdom.
Ytterstad, Andreas (2017). Kan framtida bli grønn? Miljøvalg i en skjebnetid. Samtale med Randers, Berntsen, Bastholm og Haltbrekken. http://www.ustream.tv/channel/naturvernforbundet.
Ytterstad, Andreas (2017). Climate jobs in Europe: Strategy Workshop. Attac Summer University. Attac France.
Ytterstad, Andreas (2017). Utspørring av Rolf Røtnes, Jan Olav Andersen og Christopher Beckham, i panelsamtale om Arbeid, velferd og prioriteringer, Arendalsuka. NTL streaming.
Ytterstad, Andreas (2017). Marin forsøpling - Global problem: Internasjonale tiltak og lokale løsninger Debattledelse, politikerdebatt i Arendalsuka. Grid Arendal streaming.
Ytterstad, Andreas (2017). Veien videre for Vendepunkt. appell som del av jobben som konferansier på markering mot oljeboring i LOVESE.. Vendepunkt. Vendepunkts tilsluttede organisasjoner, inkludert CSN.
Se alle publikasjoner
Ytterstad, Andreas (2017). Leder av panelsamtale etter rapport om 100 000 klimajobber fra Samfunnsøkonomisk analyse. Hioa.
Ytterstad, Andreas (2017). NTNU-rektor holder appell på March for Science. Khrono.
Ytterstad, Andreas (2017). Bunnlinjer i natur og økonomi. Innspill til Omstilling. Utenfor Allfarvei forlag.
Ytterstad, Andreas (2017). Grønne arbeidsplasser og klimajobber - Debatt og skolering for Grønn Ungdom. Skoleringsseminar. Grønn Ungdom.
Ytterstad, Andreas (2017). Hvorfor deltar vi March for Science, samtale med prorektor Nina Waaler. HiOA Face book.
Ytterstad, Andreas (2017). Making Norway Great Again? An In Medias Res Analysis of the work of the Bridge to the Future Alliance, and its unifying potential in the struggle for Climate and Jobs. Confronting the Supply Side of Fossil Fuels: Politics and Economics. CICERO, UiT, Stockholm Environmental Institute.
Ytterstad, Andreas (2017). Klimavalg etter Stortingsvalget: Hva nå BKA?. Landsmøte besteforeldreaksjonen. Besteforeldrenes klimaaksjon.
Ytterstad, Andreas (2017). Omstillingen er i gang. Klassekampen.
Ytterstad, Andreas (2017). 100 000 klimajobber for å holde karbonbudsjettet. Røtnes, Rolf (Red.), Samfunnsøkonomisk Analyse 100 000 klimajobber - Rapport nr 63 2017. Forord.
Ytterstad, Andreas (2017). 100 000 klimajobber: Er det mulig?. Rogalandskonferansen. LO i Stavanger og Omegn.
Ytterstad, Andreas (2017). „Die Natur achtet nicht darauf, wie langsam die Klima-Bürokratie ist“. Grüner journalismus.
Ytterstad, Andreas (2017). Klimajobber og klimajournalistikk. Klimax. Ingeniører uten grenser.
Ytterstad, Andreas (2017). Hva trenger vi av kunnskap for å løse klimaproblemet?. Møt FNs klimapanel - 10 år etter fredsprisen. IPCC, Nobels Fredssenter, Miljødirektoratet, UiO, HiOA.
Ytterstad, Andreas (2017). Panel discussion: Targeted for your thoughts – how to restore academic freedom and institutional autonomy in times of populism?. Academic Freedom for All?. SAIH and Scholars At Risk Norway.
Ytterstad, Andreas (2017). Kampen om ressursene - deltagelse i panelsamtale. LAGs jubileeumskonferanse. Latinamerikangruppen i Norge.
Ytterstad, Andreas (2017). «Kjenn dine fiender, finn dine venner» bidrag til ny forestilling av teaterstykket «Jeg vil høre havet».. «Jeg vil høre havet». Nationaltheatret.
Ytterstad, Andreas (2017). «Lett å le av Trump» deltakelse som gjest på premiere på teaterstykket «Jeg vil høre havet». Jeg vil høre havet. Nationaltheatret.
Ytterstad, Andreas (2017). EL og IT arbeidere og Broen til framtiden. Forbundsstyremøte. EL og IT forbundet.
Ytterstad, Andreas (2017). The way to climate justice - Challenges and opportunities. Climate perspectives. Concerned Students Bergen.
Ytterstad, Andreas (2017). Klimakrisen og objektivitetet i journalistikken. Climate perspectives. Concerned Students Bergen.
Ytterstad, Andreas (2017). Broen til framtiden og planer for 2017. Miljø og næringspolitisk utvalgsmøte. Rødt.
Ytterstad, Andreas (2017). 100 000 klimajobber Viten + Snakkis podcast. HiOA Viten + Snakkis.
Ytterstad, Andreas;Midttømme, Ingeborg;Nord, Mette;Lundberg, Silje (2017). Vi er i ferd med å gjøre oss evig avhengig av en ressurs som ikke kan vare evig. Dagbladet.no. doi: http://www.dagbladet.no/kultur/vi-er-i-ferd-med-a-gjore-oss-evig-avhengig-av-en-ressurs-som-ikke-kan-vare-evig/67039165
Ytterstad, Andreas (2016). Klimajournalistikk - sak eller dimensjon?. Redaksjonsmøte. Putsj.
Ytterstad, Andreas (2016). Forskeren er objektiv. Fleip eller fakta?. Klima - et magasin om klimaforskning.
Ytterstad, Andreas (2016). Ring oss - vi ringer ikke deg. Klima - et magasing om klimaforskning.
Ytterstad, Andreas (2016). Grønt skifte: Hva innebærer det?. Åpent seminar. Besteforeldrenes klimaaksjon.
Ytterstad, Andreas (2016). Må bli meir fart i det grøne skiftet. besteforeldrenes klimaaksjon.
Ytterstad, Andreas (2016). Utvikler journalistutdanningen med SIU midler. HiOAs internasjonaliseringsblogg.
Ytterstad, Andreas (2016). Kan oljeboring i Lofoten redde næringslivet? Debatt. Debatt med Industri og Energi. Folkeaksjonen for Lofoten, Vesterålen og Senja.
Ytterstad, Andreas (2016). Hva innebærer det grønne skiftet - egentlig?. Raumakonferansen - nye arbeidsplasser. Nordveggen A/S.
Ytterstad, Andreas (2016). Klimajobber som vippepunkt: Hvordan klimakrisen kan løses nedenfra. Get inspired - Omstillinger i klimakrisens tid. Naturviterne og Naturvernforbundet, Ås.
Ytterstad, Andreas (2016). Nye klimajobber er broen til framtiden. besteforeldrenes klimaaksjon.
Ytterstad, Andreas (2016). Vendepunkt Arktis - ledelse av panel på Broen til framtiden 2016. HiOA nett tv.
Ytterstad, Andreas (2016). Klimajournalismus auf Spitzbergen – Eindrücke einer Austauschstudentin. Grüner Journalismus.
Ytterstad, Andreas (2016). Arbeidsplasser og det grønne skiftet. Innspill til AUFS programkomite. AUF.
Ytterstad, Andreas (2016). The Green Shift and the Labor Market. Transition of Ethics, Law, and Rhetoric at the Arctic Frontier. Concerned Scientists Norway/Arctic Frontiers.
Ytterstad, Andreas (2016). The Bridge to the Future Alliance: Jobs and Climate Justice with, without or in between institutions. Institutions and Environmental Justice. Noragric.
Ytterstad, Andreas (2016). Broen til framtiden - skolering for AUF. AUF Sør og Østlandet. AUF.
Ytterstad, Andreas (2016). Klimaendringer og arktis. Forfatternes klimaaksjon. Forfatternes klimaaksjon.
Ytterstad, Andreas (2016). Klima og media - paneldebatt med forskere og journalister. Tekna Klima. Tekna.
Ytterstad, Andreas (2016). Du kan gjøre en klimaforskjell!. Dagsavisen - Nye Meninger. doi: http://www.dagsavisen.no/nyemeninger/du-kan-gj%C3%B8re-en-klimaforskjell-1.775927
Ytterstad, Andreas (2016). Klima i journalistikken. Radio Nova.
Ytterstad, Andreas (2016). Hvordan skape klimajobber. Naturviterforum 2016: Innovasjon og konkurransekraft i en klimatruet framtid. Naturviterne.
Ytterstad, Andreas (2016). Grønt skifte - fra ord til handling. AUFs sommerleir. AUF.
Ytterstad, Andreas (2016). Closing plenary: Activism and Academia Globaliseringskonferansen. Globaliseringskonferansen. Norges Sosiale Forum.
Ytterstad, Andreas (2016). Framtidens arbeidsplasser i et klimaperspektiv. Landskonferansen LO stat. LO stat.
Ytterstad, Andreas (2016). Miljøkamp og folkelig motmakt - panelsamtale. Popvenstre - festival. Rødt.
Ytterstad, Andreas;Steinsholt, Gunnar (2016). A Green Shift for Oil and Gas Workers?. The Just Transition and the Role of Labour: Our Ecological, Social, and Economic Future”. Global Labour University.
Ytterstad, Andreas (2016). Hilsningtale fra Broen til framtiden. Landsmøte. Natur og ungdom.
Ytterstad, Andreas (2015). Kampanjevideo for "Klimakunnskapsminister" Torbjørn Grønn Isaksen, laget av LNU Norges barne og ungdomsorganisasjoner. Episode 1: Klimajobber. http://www.politiskvilje.no/.
Ytterstad, Andreas (2015). COP 21: Unions sow the seeds of labor to yield green jobs. Peoples World.
Ytterstad, Andreas (2015). Journalistikk og klima. Nrk kulturnytt.
Ytterstad, Andreas (2015). Det grønne skiftet - hva skifter vi til? Og hva skjer i Paris?. Bok i parken vitensenter UMB. Bok i Parken, Vitensenteret.
Ytterstad, Andreas (2015). Q and A on the Bridge to the Future. Tutorial on intersections between labor and the environment. Cornell institute.
Ytterstad, Andreas (2015). Tar fagbevegelsen klima på alvor?. Debatt med Industri og Energi og Naturvernforbundet. LO Hordaland og NTL UNG.
Ytterstad, Andreas (2015). Bli med på grønn omstilling. Harstad Tidende.
Ytterstad, Andreas (2015). Momentum mot momentum før Paris. På vei mot Paris. Forfatternes klimaaksjon.
McNeish, John-Andrew;Ytterstad, Andreas (2015). A Geography of the Idea of Society After Oil. Beyond Oil: Geographies of Climate and Energy Transformation. Department of Geography, University of Bergen.
Ytterstad, Andreas (2015). Climate jobs as tipping point: the Norwegian experience. Left politics and Climate change. Left Forum.
Ytterstad, Andreas (2015). Vi krever handling - felles uttalelse med kirke, miljø, fagbevegelse. Vårt land.
Ytterstad, Andreas (2015). Broen til framtiden lokalt - tøft og modig. Nærmiljøkonferansen 2015: Hvordan kan vi redde klimaet. Ellingsrud kirke med flere.
Ytterstad, Andreas (2015). Skyggebokserne på Løvebakken. VG : Verdens gang.
Ytterstad, Andreas (2015). Vi krever en nasjonal klimasatsing Felles kronikk med biskop Ingeborg Midttømme, Roy Pedersen LO i Oslo og Truls Gulowsen Greenpeace. Klassekampen.
Ytterstad, Andreas (2015). Skolering om klimajobber. Skoleringsdag. Miljøutvalget til AUF i Oslo.
Ytterstad, Andreas (2015). Hva er Broen til framtiden?. Broen til framtiden. Fagforbundet, Skaperverk og bærekraft, Greenpeace mfl.
Ytterstad, Andreas;Leirvaag, John;Wirgenes, Paul Erik;Nord, Mette;Ellingvåg, Tale;Felix, Hans (2015). Leteaksjonen begynner nå. Klassekampen.
Ytterstad, Andreas (2015). Fagbevegelsen og offentlig sektor i klimakampen. Ntl Ung tema. NTL Ung.
Ytterstad, Andreas (2015). 100 000 klimajobber - innspill til underskriftskampanje. styremøte. Changemaker.
Ytterstad, Andreas (2015). Vil bygge løsning på klimakrisen nedenfra. Khrono.
Ytterstad, Andreas (2015). Krever 100 000 klimajobber. NRK nyhetsmorgen.
Ytterstad, Andreas (2015). Klimajobber i et nord-sør perspektiv. styremøte. LNU.
Ytterstad, Andreas (2015). Hva er de grønne jobbene?. Natur og miljø.
Ytterstad, Andreas (2015). Broen til framtiden blir bok. Besteforeldrenes klimaaksjon.
Ytterstad, Andreas (2015). Hvorfor klimajournalistikk?. Ekkos hovedsending P2.
Ytterstad, Andreas (2015). Karbon eller kapitalisme? Klimaløsning nedenfra og Naomi Kleins This changes everything. Åpent møte. Framtiden i våre hender,.
Ytterstad, Andreas (2014). Realisme og klimarettferdighet. SAMORA. Vol. 36.
Ytterstad, Andreas (2014). New York, New York! Om Manhatten og Eidsvolls plass som ladestasjon for klimabevegelsen. Klassekampen.
Ytterstad, Andreas (2014). Det grønne skiftet. LO-aktuelt : organ for Landsorganisasjonen i Norge.
Ytterstad, Andreas (2014). Klimafest på Oslo S. Besteforeldrenes klimaaksjon.
Ytterstad, Andreas (2014). Tellefsen og Gimse kommer på banen. klimafonen.
Ytterstad, Andreas (2014). Om den 23. konsesjonsrunden fra regjeringen. TV 2 nyhetene.
Ytterstad, Andreas (2014). Direktesending av klimafestivalen 112. Om underskriftskampanjen 100 000 klimajobber. TV2 nyhetskanalen.
Ytterstad, Andreas (2014). Appeller for klimajobber start på klimafestivalen 112 med musikk av Arve Tellefsen, Håvard Gimse m.flere. Åpning av klimafestivalen 112. Norsk klimanettverk med flere.
Ytterstad, Andreas (2014). Den viktigste fornybare energien. Peoples Climate March Oslo. Avaaz, 350.org.
Ytterstad, Andreas (2014). 100 000 underskrifter for 100 000 klimajobber - lanseringsforedrag. Lansering av konferanse og underskriftsaksjon. Broen til framtiden (broentilframtiden.com).
Ytterstad, Andreas (2014). Hva peoples climate march handlet om. NRK Dagsnytt 1630 hovedsending.
Ytterstad, Andreas (2014). Energiforskningen ved en skillevei: Hvem tar ansvar?. Forum for vitenskap og demokrati. Universitetet i Bergen.
Ytterstad, Andreas (2014). Brems norsk oljeutvinning - 100 000 klimajobber nå!. Besteforeldrenes klimaaksjon.
Ytterstad, Andreas (2014). Klimajobber og karbonavgift til fordeling. Økososialistisk samling. Økososialistisk nettverk.
Ytterstad, Andreas (2014). Når skal vi kutte olja?. Ny debatt. Spire.
Ytterstad, Andreas (2014). Orientering om klimavalgalliansen og Broen til framtiden. Nettverkssamling. Skaperverk og bærekraft.
Ytterstad, Andreas (2014). Brems oljeutvinning - klimajobber som løsningen. Natur og ungdoms lansering av ti ting om Statoil. Natur og ungdom.
Ytterstad, Andreas;Ryggvik, Helge (2014). Strategies for climate jobs in fossil based economies: the case of Norway. 11th Annual Historical Materialism Conference. Historical Materialism.
Ytterstad, Andreas (2014). Teknologi, forbruk og folkelige veier ut av klimakrisen: Hvordan kan mediene bidra?. Lost in the supermarket. Framtidens byer.
Ytterstad, Andreas (2014). Avslutning Energiseminaret. Energiseminaret 2014. Energiseminaret NMBU.
Ytterstad, Andreas (2014). Den store generasjonen for klimahandling. Uforglemmelig helgekurs. AUF Tromsø.
Ytterstad, Andreas (2014). Klimavalg 2013 blir klimavalgallianse. Concerned Scientists Norway nettside.
Ytterstad, Andreas (2014). Fra oljeavhengighet til fornybar-samfunn. Besteforeldre mot global oppvarming.
Ytterstad, Andreas (2014). 100 000 klimajobber - begynnelsen på en kampanje?. AUFs miljøkonferanse. AUF Østlandet.
Ytterstad, Andreas (2014). Avslutning - hvor går veien videre?. Broen til framtiden - En klimaløsning nedenfra. Fagforbundet, NTL, CSN, Naturvernforbundet, FIVH m.fl.
Ytterstad, Andreas (2014). Brød, jobb og klima. MRbloggen. doi: http://mrbloggen.com/2014/02/13/brod-jobb-og-klima/
Ytterstad, Andreas (2014). Modige klimaløsninger. RadikalPortal.
Ytterstad, Andreas (2014). Nedgang i det blå. Ny tid.
Ytterstad, Andreas (2014). Et bærekraftig Norge. Samfunnsviter'n nr 2 2014.
Ytterstad, Andreas (2014). Etter oljen. Agderposten.
Ytterstad, Andreas (2013). Går til felles kamp mot oljen. Klassekampen.
Ytterstad, Andreas (2013). Klimaforkjemper med vind i seilene. Harstad Tidende.
Ytterstad, Andreas (2013). Om klimavalg 2013. NRK Troms og Finnmark.
Ytterstad, Andreas (2013). Tale for dagen klimavalg 2013. Torgmøte. Klimavenner, Harstad.
Ytterstad, Andreas (2013). Fra klimaforventninger til klimabevegelse. RadikalPortal. doi: http://radikalportal.no/2013/07/04/fra-klimaforventninger-til-klimabevegelse/
Ytterstad, Andreas (2013). Grønn kraft nedenfra. Ny Tid.
Ytterstad, Andreas (2013). Inspirasjonsforedrag til oppstartsmøte. Oppstartsmøte høgskolen i Oslo og Akershus CSNS. Concerned Scientists Students Norway.
Ytterstad, Andreas (2013). Panel response to Dr. James Hansens talk "Itinerant Farming to White House Arrests: A Scientist's View of the Climate Crisis". Klimavalg 2013 inspirasjonsmøte med James Hansen. Klimavalg 2013 og Den norske kirke.
Ytterstad, Andreas (2013). Klimatjobb och rättvis omställning. Sommerleir. Socialistiska Partiet.
Ytterstad, Andreas (2013). Norge kan gå fra oljenasjon til miljønasjon - hvis vi vil. ABC nyheter.
Ytterstad, Andreas (2013). Etter oljen. Romerikes blad.
Ytterstad, Andreas (2013). Etter oljen. Rogalands avis.
Ytterstad, Andreas (2013). Utstilling på forskningsdagene. Hioa Nett TV.
Ytterstad, Andreas;Kroglund, Andrew P.;Des Bouvrie, Bjørghild (2013). Årets valg er et klimavalg. Bergens Tidende. doi: http://www.bt.no/meninger/debatt/Arets-valg-er-et-klimavalg-2910108.html#.Uj_jKRCcL5w
Ytterstad, Andreas (2013). Norge trenger grønnere arbeidsplasser. DinSide.
Ytterstad, Andreas (2013). Kampanjen for klimajobber og grønne arbeidsplasser etter Stortingsvalget. Møte i NTL sentralforvaltningens miljøutvalg. Miljøutvalget, Norsk Tjenestemannslag, Sentraltforvaltningen.
Ytterstad, Andreas (2013). 100 000 klimajobber i sikte. Energiteknikk.
Ytterstad, Andreas (2013). 100 000 klimajobber nå, oppspark til politikerpanel. Miljøfestivalen Studio Blindern. Framtiden i våre hender, Blindern.
Ytterstad, Andreas (2013). Marxisme i bevegelse Om Marxism and Social Movements (Brill 2013). RadikalPortal. 3 s. doi: http://radikalportal.no/2013/08/08/marxisme-i-bevegelse/
Ytterstad, Andreas (2013). Fighting climate change and for climate jobs, internationally & locally. Confronting the Climate Crisis. One Million Climate Jobs Campaign.
Ytterstad, Andreas (2013). Krever 100 000 nye klimajobber - Fagbevegelsen og miljøbevegelsen vil løse klimakrisa ved å tenke nytt. Putsj.
Ytterstad, Andreas (2013). Hva skal vi kalle elefanten i rommet? Hva er det egentlige klimaproblemet, globalt sett? Kjøp og salg av klimakvoter - løser det klimaproblemet?. Nettverkssamling for samfunnsfagene. Samfunnsavdelinga v/Heggen videregående skole.
Ytterstad, Andreas (2013). Olje og klimajobber. Sosialisme Nedenfra. Internasjonale Sosialister.
Ytterstad, Andreas (2013). Jobben eller klimatet?. Radikalt forum. Internationella Socialister och Socialistiska partiet.
Ytterstad, Andreas (2013). Klima og medier - en motsetningsfull introduksjon. Vinterseminar for Spire. Spire (Utviklingsfondets ungdomsorganisasjon).
Ytterstad, Andreas (2013). Mobiliserer folket til klimakamp. Frifagbevegelse.no, fagbladet.no.
Ytterstad, Andreas (2013). 100 000 Climate Jobs now, book presentation. Research cluster master seminar. Noragric, Umb, Ås.
Ytterstad, Andreas (2013). Bokpresentasjon 100 000 klimajobber og grønne arbeidsplasser nå!. Styremøte. Norges sosiale forum.
Ytterstad, Andreas (2013). Klimaløsning nedenfra: fagbevegelsens nøkkelrolle. Representantskapsmøte LO Oslo. LO Oslo.
Ytterstad, Andreas (2013). Arbeidsplasser er løsningen på klimakrisen Et svar til Odd Handegård. Klassekampen.
Ytterstad, Andreas (2013). Krever 100 000 klimajobber. LO aktuelt.
Ytterstad, Andreas (2013). Løgndetektor og alternative løsninger på klimakrisa - hva tverrfaglig kunnskap kan bidra med. Masterkurs for eksperter i team. NTNU.
Ytterstad, Andreas (2013). Krever 100 000 klimajobber. NTL-Magasinet.
Ytterstad, Andreas (2013). Mobiliserer folket til KLIMAKAMP. Fagbladet.
Ytterstad, Andreas;Davidsen, Jan;Lundberg, Silje;Leirvaag, John;Skjæggerud, Hans-Erik;Lindø, Svein Arne (2013). Det grønne arbeidet. Klassekampen.
Ytterstad, Andreas (2012). Rasjonalitet og retorikk i klimadebatten. Rørosseminaret 2012.
Ytterstad, Andreas (2012). Kommentarer til klimameldingen. TV 2 Nyhetskanalen.
Ytterstad, Andreas (2012). Å snu supertankeren - noen innspill om medier og aktivisme til Natur og Ungdoms lederseminar 27. januar 2012. Lederseminar. Natur og Ungdom.
Ytterstad, Andreas (2012). Journalister sinker miljødebatten. forskning.no.
Ytterstad, Andreas (2012). Journalister sinker miljødebatten - debatt med Kjetil Aldstadheim (DN). P2 Nyhetsmorgen.
Ytterstad, Andreas (2012). Å fange den rette debatten. Krøvel, Roy Gunnar Orgeret, Kristin Skare (Red.), Historier om verden. Fagtekster. s. 41-45. IJ-forlaget.
Ytterstad, Andreas (2012). Etterlyser klimamoral. Klassekampen.
Ytterstad, Andreas (2012). Hvis det ser ut som en and... Anmeldelse av Svein Brurås (red) Nyhetsvurderinger. På innsiden av fem redaksjoner. Norsk Medietidsskrift. Vol. 19.
Ytterstad, Andreas (2012). Presentasjon av avhandling. Medlemsmøte Concerned Scientists Norway.
Ytterstad, Andreas;Wik, Halfdan (2012). Klimaløsning nedenfra. Klassekampen.
Ytterstad, Andreas (2012). Alvoret, og Klimavalg 2013. Stiftelsesmøte Grønt Nettverk Larvik.
Ytterstad, Andreas (2011). I stedet for å vente på den 18. kuruken. Aftenposten (morgenutg. : trykt utg.). doi: 14.12.2011
Ytterstad, Andreas (2011). - Balansert journalistikk svekker klimakampen. Forskning.no.
Ytterstad, Andreas (2011). Balansert journalistikk svekker klimakampen. Kulturnytt og Nyhetsmorgen NRK.
Ytterstad, Andreas (2011). Balansenormen svekker klimajournalistikken. Dagsnytt 18.
Ytterstad, Andreas (2011). Klima og mediestrategi fram mot valget i 2013. Rådsmøte i Besteforeldrenes klimaaksjon.
Ytterstad, Andreas (2010). Mediene og norsk klimapolitikk. Lunsjforedrag. Miljøverndepartementet.
Ytterstad, Andreas (2010). Klima, forskning og aktivisme. KlimaOppmøte. Norsk klimanettverk, Concerned Scientists Norway m.fl.
Ytterstad, Andreas (2010). Researchers night: climate change and the media. "Stand up scientists" talk, given all over Europe. The Coastal Steamer (Hurtigruta).
Ytterstad, Andreas (2010). Miljøorganisasjonene og journalistene: konkurranse eller symbiose?. Styremøte i WWF Norge. WWF Norge.
Ytterstad, Andreas (2010). Om kunnskapsbehov for klimajournalister. NRK kulturnytt.
Ytterstad, Andreas;Sojtaric, Maja;Løvø, Gudmund (2008). Polarforskning i beste sendetid?. Ottar.

(Publikasjonslisten er hentet fra Cristin. Listen kan være ufullstendig)

Kontakt

Telefon (kontor): +47 67 23 83 38
Telefon (mobil): +47 906 63 316
Besøksadresse: Pilestredet 48, Oslo, S443