HiOA har blitt OsloMet – storbyuniversitetet. Les mer om hva det har å si for deg.

meny
søk
English

Publikasjoner og forskningsresultater

Vitenskapelige publikasjoner (20) Fagbøker⁄lærebøker (2) Forskningsrapporter (2) Formidling (224)
Ytterstad, Andreas (2017). Kan medieforskningen bidra til å løse den globale klimakrisen? Forskere som motkrefter til ”alternative fakta”. Nordicom Information. Vol. 39.
Ytterstad, Andreas (2016). Vinn, vind eller forsvinn? Klima, miljø og økonomijournalistikk. Bjerke, Paul Fonn, Birgitte Kjos Strømme, Espen Sørmo (Red.), Økonomijournalistikk. Perspektiver og metoder. kapittel 7. s. 139-163. Fagbokforlaget.
Ytterstad, Andreas (2015). Chapter on Norway with Asbjørn Wahl and Conclusion. Ytterstad, Andreas (Red.), Global Climate Jobs. Norwa and Conclusion.
Ytterstad, Andreas (2015). Climate jobs as tipping point: Norwegian grassroots challenging the oil and climate change hegemony. Borgnäs, Kajsa Eskelinen, Teppo Perkiö, Johanna Warlenius, Rikard (Red.), The Politics of Ecosocialism - Transforming Welfare. chapter 10. s. 163-180. Routledge.
Ytterstad, Andreas (2015). Hva er Broen til framtiden?. Ytterstad, Andreas (Red.), Broen til framtiden. Kap 1. s. 11-24. Gyldendal Akademisk.
Ytterstad, Andreas (2015). Seieren følger våre faner? Hvordan gjøre klimakampen til fagbevegelsens jobb nummer én?. Vardøger. Vol. 35.
Ytterstad, Andreas (2015). Framing global warming: Is that really the question? A realist, gramscian critique of the framing paradigm in media and communication research. Environmental Communication: A Journal of Nature and Culture. Vol. 9. doi: 10.1080/17524032.2014.919332
Ytterstad, Andreas (2014). Vite, men ikke røre? Profesjonelle grenser for klimahandling hos norske forskere og journalister. Eide, Elisabeth Elgesem, Dag Gloppen, Siri Rakner, Lise (Red.), Klima, medier og politikk. Kapittel 5. s. 83-101. Abstrakt forlag.
Ytterstad, Andreas;Høiby, Marte Havikbotn (2014). Journalistenes klimavalg - Mens vi venter på folket?. Eide, Elisabeth Elgesem, Dag Gloppen, Siri Rakner, Lise (Red.), Klima, medier og politikk. Kapittel 4. s. 65-83. Abstrakt forlag.
Se alle publikasjoner
Orgeret, Kristin;Krøvel, Roy Gunnar;Ytterstad, Andreas (2012). Objectivity and Advocacy in Global Warming Journalism. Scientific Knowledge, Local Experiences and Concern Among Students in Nicaragua, Nepal and Bangladesh. Asia Pacific Media Educator. Vol. 22. doi: 10.1177/1326365X1202200103
Ytterstad, Andreas;Russell, Adrienne (2012). Pessimism of the intellect and optimism of the will. A Gramscian analysis of climate justice in summit coverage. Eide, Elisabeth Kunelius, Risto (Red.), Media meets climate : the global challenge for journalism. Chapter 13. s. 246-261. Nordicom.
Oltedal, Audgunn;Ytterstad, Andreas (2012). Journalistrollen og etikk. Om spenninger i forståelsen av journalistrollen. Orgeret, Kristin (Red.), Norske medier – journalistikk, politikk og kultur. 2. s. 57-87. Cappelen Damm Høyskoleforlaget.
Ytterstad, Andreas (2012). Football Nationalism in the Blogosphere. Carew, Riise and the Frames of Common Sense. Krøvel, Roy Gunnar Roksvold, Thore Aksel (Red.), We Love to Hate Each Other. Mediated Football Fan Culture. 11. s. 229-249. Nordicom.
Ytterstad, Andreas (2011). Klimakrisen utfordrer objektivitetsidealet i norsk journalistikk. Norsk Medietidsskrift. Vol. 18.
Eide, Elisabeth;Ytterstad, Andreas (2011). The Tainted Hero: Frames of Domestication in Norwegian Press Representation of the Bali Climate Summit. The International Journal of Press/Politics. Vol. 16. doi: 10.1177/1940161210383420
Ytterstad, Andreas (2010). Alle i samme båt?. Orgeret, Kristin Simonsen, Anne Hege (Red.), Elisabeth Eide - det utålmodige mennesket. 4. s. 49-71. Unipub forlag.
Eide, Elisabeth;Ytterstad, Andreas (2010). Norway: Small country, large ambitions. Eide, Elisabeth Kunelius, Risto Kumpu, Ville (Red.), Global Climate - Local Journalisms. A Transnational Study of How Media Make Sense of Climate Summits. Chapter 14. Projekt Verlag - Verlag für Wissenschaft und Kultur.
Ytterstad, Andreas (2008). God forstand i klimakampen? En analyse av det kritiske potensialet hos norske bloggere. Norsk Medietidsskrift. Vol. 15.
Ytterstad, Andreas (2008). “It is we – you and me, who possess real power”: Blogging protests against official Norwegian policy on climate change". Intercultural Communication Studies. Vol. xxvii.
Ytterstad, Andreas (2015). Broen til framtiden. ISBN: 978-82-05-48777-2. 202 s. Gyldendal Akademisk.
Ytterstad, Andreas (2013). 100 000 klimajobber og grønne arbeidsplasser nå! For en klimaløsning nedenfra. ISBN: 978-82-05-45500-9. 64 s. Gyldendal Akademisk.
Ytterstad, Andreas (2015). Global Climate Jobs. 60 s. Bridge to the Future, Norway Campaign against Climate Change, UK Climate Works for All, New York Green Economy Network, Canada One Million Climate Jobs, South Africa Sentro ng mga Nagkakaisa at Progre.
Ytterstad, Andreas (2012). Norwegian Climate Change Policy in the Media: Between Hegemony and Good Sense. 285 s. University of Oslo - Faculty of Humanities.
Ytterstad, Andreas (2018). Some characteristics of Scandinavian slow journalism. Class discussion and interview on skype. Darmstadt University College.
Ytterstad, Andreas (2018). Hvilken rolle kan mediene spille i omstillingen til et mer bærekraftig samfunn?. Nettverksdagen 2018. Fagnettverket MOK Akershus fylkeskommune.
Ytterstad, Andreas (2018). Klimajobber rundt i verden - intervju til Climaximo Portugal. Climaximo Facebook.
Ytterstad, Andreas (2018). Climate jobs campaigns around the world. panel discussion at IV International Ecosocialist Encounters. empregos para o clima, trade unions for energy democracy.
Ytterstad, Andreas (2018). Are we winning? reflections on the climate jobs campaign in Norway. International networking meeting. Lisbon just transition gathering.
Ytterstad, Andreas (2018). Climate change journalism - the experience after 5 years. Media Climata and Datamation workshop. Media Climate and Datamation (India).
Ytterstad, Andreas (2018). Sprøytemidler, humler og storpolitikk deltagelse i paneldebatt. Panelsamtale om forskningskommunikasjon. Concerned Scientists Norway og HumSam biblioteket UIO.
Ytterstad, Andreas (2018). Framtidens arbeidsliv - OsloMet og Europa som miljøhovedstad. stabsmøte på tvers for planlegging. OsloMet.
Ytterstad, Andreas (2018). Climate Change Journalism in Practice - Escaping the Niche?. ECREA 2018. ECREA.
Ytterstad, Andreas (2018). What is Climate change journalism, and what can it become?". The Climate Conference: Concerned Students Day. Concerned Students Bergen.
Se alle publikasjoner
Ytterstad, Andreas (2018). The hegemony of oil in the media: traces of good sense from oil workers. Workshop om medier og klasse. forskningsgruppe IJM.
Ytterstad, Andreas (2018). Miljø klima og fagbevegelsen lokalt. Seminar for yrkesseksjonene. Fagforbundet Oslo.
Ytterstad, Andreas (2018). Sustainability Research at OsloMet?. Sustainability Workshop. SIFO.
Ytterstad, Andreas (2018). OsloMet satset først gult så grønt. Journalen.
Ytterstad, Andreas (2018). Norsk klimapolitikk ute og hjemme. Globaliseringskonferansen. OsloMet, Journalistutdanningen og Utviklingsstudier m.fl..
Ytterstad, Andreas (2018). What is climate change journalism, and what can it become? Panel with Alan Rusbridger, Bothild Å. Nordsletten, Anders Fjellberg and Steen Steensen. HiOA.
Ytterstad, Andreas (2018). Rettferdig omstilling på norsk? Deltagelse i panelsamtale. Panelsamtale om Broen til framtiden. Broen til framtiden/Arendalsuka.
Ytterstad, Andreas (2018). Making Norway Great Again? An Analysis of the Univfying Potential of the Bridge to the Future Alliance to Create Climate Jobs. World Congress of Sociology ISA2018. International Sociological Association.
Ytterstad, Andreas;Borgen Eide, Gøril (2018). Climate Change Consensus and Contradictions at the Core - Norwegian Trade Union Values and Climate Change. Nordic Work Life. FAFO.
Ytterstad, Andreas (2018). Vinn, Vind, eller forsvinn? Klimajournalistikken og det grønne skiftet. SAMSVAR. OsloMet Samsvar.
Ytterstad, Andreas (2018). -Jeg er svak for en plass som har fostret mange sterke damer!. Harstad Tidende.
Ytterstad, Andreas (2018). Hva skal det grønne skiftet bety på 1. mai? Hovedtale i Harstad. 1. mai i Harstad. 1. mai komiteen i Harstad.
Ytterstad, Andreas (2018). Møteledelse og foredrag om Groruddalen, grønt arbeidsliv mm.. Groruddalen fra grått til grønt. Groruddalen Miljøforum, Akers avis groruddalen m.fl..
Ytterstad, Andreas (2018). Discuissant til Sannhet til salgs, bokpresentasjon av Dag Olav Hessen. Forskergruppeledersamling. Samfunnsfaglig fakultet, OsloMet.
Ytterstad, Andreas (2018). March for Science går igjen. Forskerforum.
Ytterstad, Andreas (2018). Veiviser for en bærekraftig brobygging - ledelse av panelsamtale etter Arne Johan Vetlesens foredrag. HiOA TV.
Ytterstad, Andreas (2018). One Million Climate Jobs Workshop - the Norwegian experience. Jobs and Climate - Planning for a Future that doesnt Cost the Earth. Campaign against Climate Change Trade Union Group.
Ytterstad, Andreas (2018). Hvordan inkludere bredest mulig i klimakampen?. Klima og inkludering. Oslo Natur og Ungdom, Spire, og diverse ungdomsorg.
Ytterstad, Andreas (2018). Broen til framtiden - klimarettferdighet. Episode 4 på NRK Kunnskapskanalen. NRK Kunnskapskanalen.
Ytterstad, Andreas (2018). Broen til framtiden - oljebrems. Episode 3 på NRK Kunnskapskanalen. NRK Kunnskapskanalen.
Ytterstad, Andreas (2018). Broen til framtiden - Nedenfra. episode 2 på NRK Kunnskapskanalen. NRK Kunnskapskanalen.
Ytterstad, Andreas (2018). How to mobilize the masses?. Radio Luftballett podcast.
Ytterstad, Andreas (2018). Broen til framtiden: klimajobber Episode 1 av TV-serie på NRK Kunnskapskanalen. NRK Kunnskapskanalen.
Ytterstad, Andreas (2017). EL og IT arbeidere og Broen til framtiden. Forbundsstyremøte. EL og IT forbundet.
Ytterstad, Andreas (2017). «Kjenn dine fiender, finn dine venner» bidrag til ny forestilling av teaterstykket «Jeg vil høre havet».. «Jeg vil høre havet». Nationaltheatret.
Ytterstad, Andreas (2017). «Lett å le av Trump» deltakelse som gjest på premiere på teaterstykket «Jeg vil høre havet». Jeg vil høre havet. Nationaltheatret.
Ytterstad, Andreas (2017). „Die Natur achtet nicht darauf, wie langsam die Klima-Bürokratie ist“. Grüner journalismus.
Ytterstad, Andreas (2017). Klimajobber og klimajournalistikk. Klimax. Ingeniører uten grenser.
Ytterstad, Andreas (2017). Hva trenger vi av kunnskap for å løse klimaproblemet?. Møt FNs klimapanel - 10 år etter fredsprisen. IPCC, Nobels Fredssenter, Miljødirektoratet, UiO, HiOA.
Ytterstad, Andreas (2017). Panel discussion: Targeted for your thoughts – how to restore academic freedom and institutional autonomy in times of populism?. Academic Freedom for All?. SAIH and Scholars At Risk Norway.
Ytterstad, Andreas (2017). Kampen om ressursene - deltagelse i panelsamtale. LAGs jubileeumskonferanse. Latinamerikangruppen i Norge.
Ytterstad, Andreas (2017). 100 000 klimajobber: Er det mulig?. Rogalandskonferansen. LO i Stavanger og Omegn.
Ytterstad, Andreas (2017). Klimavalg etter Stortingsvalget: Hva nå BKA?. Landsmøte besteforeldreaksjonen. Besteforeldrenes klimaaksjon.
Ytterstad, Andreas (2017). Kan framtida bli grønn? Miljøvalg i en skjebnetid. Samtale med Randers, Berntsen, Bastholm og Haltbrekken. http://www.ustream.tv/channel/naturvernforbundet.
Ytterstad, Andreas (2017). Climate jobs in Europe: Strategy Workshop. Attac Summer University. Attac France.
Ytterstad, Andreas (2017). Utspørring av Rolf Røtnes, Jan Olav Andersen og Christopher Beckham, i panelsamtale om Arbeid, velferd og prioriteringer, Arendalsuka. NTL streaming.
Ytterstad, Andreas (2017). Marin forsøpling - Global problem: Internasjonale tiltak og lokale løsninger Debattledelse, politikerdebatt i Arendalsuka. Grid Arendal streaming.
Ytterstad, Andreas (2017). Making Norway Great Again? An In Medias Res Analysis of the work of the Bridge to the Future Alliance, and its unifying potential in the struggle for Climate and Jobs. Confronting the Supply Side of Fossil Fuels: Politics and Economics. CICERO, UiT, Stockholm Environmental Institute.
Ytterstad, Andreas (2017). Systemendring, ikke klimaendring. Sommerleir. Rød Ungdom.
Ytterstad, Andreas (2017). Leder av panelsamtale og lansering av rapporten "100 000 klimajobber". HiOA TV.
Ytterstad, Andreas (2017). Omstillingen er i gang. Klassekampen.
Ytterstad, Andreas (2017). 100 000 klimajobber for å holde karbonbudsjettet. Røtnes, Rolf (Red.), Samfunnsøkonomisk Analyse 100 000 klimajobber - Rapport nr 63 2017. Forord.
Ytterstad, Andreas (2017). Grønne arbeidsplasser og klimajobber - Debatt og skolering for Grønn Ungdom. Skoleringsseminar. Grønn Ungdom.
Ytterstad, Andreas (2017). LoVeSe - Verdiskapning uten olje? Leder av samtale med Silje Lundberg og Berit Kristoffersen. Folkefest for Lofoten. Natur og Ungdom.
Ytterstad, Andreas (2017). Hvorfor deltar vi March for Science, samtale med prorektor Nina Waaler. HiOA Face book.
Ytterstad, Andreas (2017). NTNU-rektor holder appell på March for Science. Khrono.
Ytterstad, Andreas (2017). Bunnlinjer i natur og økonomi. Innspill til Omstilling. Utenfor Allfarvei forlag.
Ytterstad, Andreas (2017). Veien videre for Vendepunkt. appell som del av jobben som konferansier på markering mot oljeboring i LOVESE.. Vendepunkt. Vendepunkts tilsluttede organisasjoner, inkludert CSN.
Ytterstad, Andreas (2017). Leder av panelsamtale etter rapport om 100 000 klimajobber fra Samfunnsøkonomisk analyse. Hioa.
Ytterstad, Andreas (2017). Broen til framtiden og planer for 2017. Miljø og næringspolitisk utvalgsmøte. Rødt.
Ytterstad, Andreas (2017). 100 000 klimajobber Viten + Snakkis podcast. HiOA Viten + Snakkis.
Ytterstad, Andreas;Midttømme, Ingeborg;Nord, Mette;Lundberg, Silje (2017). Vi er i ferd med å gjøre oss evig avhengig av en ressurs som ikke kan vare evig. Dagbladet.no. doi: http://www.dagbladet.no/kultur/vi-er-i-ferd-med-a-gjore-oss-evig-avhengig-av-en-ressurs-som-ikke-kan-vare-evig/67039165
Ytterstad, Andreas (2017). The way to climate justice - Challenges and opportunities. Climate perspectives. Concerned Students Bergen.
Ytterstad, Andreas (2017). Klimakrisen og objektivitetet i journalistikken. Climate perspectives. Concerned Students Bergen.
Ytterstad, Andreas (2016). Klimajournalistikk - sak eller dimensjon?. Redaksjonsmøte. Putsj.
Ytterstad, Andreas (2016). Klima i journalistikken. Radio Nova.
Ytterstad, Andreas (2016). Hvordan skape klimajobber. Naturviterforum 2016: Innovasjon og konkurransekraft i en klimatruet framtid. Naturviterne.
Ytterstad, Andreas (2016). Closing plenary: Activism and Academia Globaliseringskonferansen. Globaliseringskonferansen. Norges Sosiale Forum.
Ytterstad, Andreas;Steinsholt, Gunnar (2016). A Green Shift for Oil and Gas Workers?. The Just Transition and the Role of Labour: Our Ecological, Social, and Economic Future”. Global Labour University.
Ytterstad, Andreas (2016). Framtidens arbeidsplasser i et klimaperspektiv. Landskonferansen LO stat. LO stat.
Ytterstad, Andreas (2016). Du kan gjøre en klimaforskjell!. Dagsavisen - Nye Meninger. doi: http://www.dagsavisen.no/nyemeninger/du-kan-gj%C3%B8re-en-klimaforskjell-1.775927
Ytterstad, Andreas (2016). Miljøkamp og folkelig motmakt - panelsamtale. Popvenstre - festival. Rødt.
Ytterstad, Andreas (2016). Grønt skifte - fra ord til handling. AUFs sommerleir. AUF.
Ytterstad, Andreas (2016). The Bridge to the Future Alliance: Jobs and Climate Justice with, without or in between institutions. Institutions and Environmental Justice. Noragric.
Ytterstad, Andreas (2016). Broen til framtiden - skolering for AUF. AUF Sør og Østlandet. AUF.
Ytterstad, Andreas (2016). Kan oljeboring i Lofoten redde næringslivet? Debatt. Debatt med Industri og Energi. Folkeaksjonen for Lofoten, Vesterålen og Senja.
Ytterstad, Andreas (2016). Hva innebærer det grønne skiftet - egentlig?. Raumakonferansen - nye arbeidsplasser. Nordveggen A/S.
Ytterstad, Andreas (2016). Klimaendringer og arktis. Forfatternes klimaaksjon. Forfatternes klimaaksjon.
Ytterstad, Andreas (2016). Må bli meir fart i det grøne skiftet. besteforeldrenes klimaaksjon.
Ytterstad, Andreas (2016). Utvikler journalistutdanningen med SIU midler. HiOAs internasjonaliseringsblogg.
Ytterstad, Andreas (2016). Forskeren er objektiv. Fleip eller fakta?. Klima - et magasin om klimaforskning.
Ytterstad, Andreas (2016). Ring oss - vi ringer ikke deg. Klima - et magasing om klimaforskning.
Ytterstad, Andreas (2016). Grønt skifte: Hva innebærer det?. Åpent seminar. Besteforeldrenes klimaaksjon.
Ytterstad, Andreas (2016). Klima og media - paneldebatt med forskere og journalister. Tekna Klima. Tekna.
Ytterstad, Andreas (2016). Arbeidsplasser og det grønne skiftet. Innspill til AUFS programkomite. AUF.
Ytterstad, Andreas (2016). Klimajournalismus auf Spitzbergen – Eindrücke einer Austauschstudentin. Grüner Journalismus.
Ytterstad, Andreas (2016). Nye klimajobber er broen til framtiden. besteforeldrenes klimaaksjon.
Ytterstad, Andreas (2016). Vendepunkt Arktis - ledelse av panel på Broen til framtiden 2016. HiOA nett tv.
Ytterstad, Andreas (2016). Klimajobber som vippepunkt: Hvordan klimakrisen kan løses nedenfra. Get inspired - Omstillinger i klimakrisens tid. Naturviterne og Naturvernforbundet, Ås.
Ytterstad, Andreas (2016). The Green Shift and the Labor Market. Transition of Ethics, Law, and Rhetoric at the Arctic Frontier. Concerned Scientists Norway/Arctic Frontiers.
Ytterstad, Andreas (2016). Hilsningtale fra Broen til framtiden. Landsmøte. Natur og ungdom.
Ytterstad, Andreas (2015). COP 21: Unions sow the seeds of labor to yield green jobs. Peoples World.
Ytterstad, Andreas (2015). Journalistikk og klima. Nrk kulturnytt.
Ytterstad, Andreas (2015). Det grønne skiftet - hva skifter vi til? Og hva skjer i Paris?. Bok i parken vitensenter UMB. Bok i Parken, Vitensenteret.
Ytterstad, Andreas (2015). Q and A on the Bridge to the Future. Tutorial on intersections between labor and the environment. Cornell institute.
Ytterstad, Andreas (2015). Tar fagbevegelsen klima på alvor?. Debatt med Industri og Energi og Naturvernforbundet. LO Hordaland og NTL UNG.
McNeish, John-Andrew;Ytterstad, Andreas (2015). A Geography of the Idea of Society After Oil. Beyond Oil: Geographies of Climate and Energy Transformation. Department of Geography, University of Bergen.
Ytterstad, Andreas (2015). Climate jobs as tipping point: the Norwegian experience. Left politics and Climate change. Left Forum.
Ytterstad, Andreas (2015). Momentum mot momentum før Paris. På vei mot Paris. Forfatternes klimaaksjon.
Ytterstad, Andreas (2015). Kampanjevideo for "Klimakunnskapsminister" Torbjørn Grønn Isaksen, laget av LNU Norges barne og ungdomsorganisasjoner. Episode 1: Klimajobber. http://www.politiskvilje.no/.
Ytterstad, Andreas (2015). Bli med på grønn omstilling. Harstad Tidende.
Ytterstad, Andreas (2015). Broen til framtiden lokalt - tøft og modig. Nærmiljøkonferansen 2015: Hvordan kan vi redde klimaet. Ellingsrud kirke med flere.
Ytterstad, Andreas (2015). Skyggebokserne på Løvebakken. VG : Verdens gang.
Ytterstad, Andreas (2015). Vi krever handling - felles uttalelse med kirke, miljø, fagbevegelse. Vårt land.
Ytterstad, Andreas (2015). Broen til framtiden blir bok. Besteforeldrenes klimaaksjon.
Ytterstad, Andreas (2015). Hvorfor klimajournalistikk?. Ekkos hovedsending P2.
Ytterstad, Andreas (2015). Fagbevegelsen og offentlig sektor i klimakampen. Ntl Ung tema. NTL Ung.
Ytterstad, Andreas (2015). Vi krever en nasjonal klimasatsing Felles kronikk med biskop Ingeborg Midttømme, Roy Pedersen LO i Oslo og Truls Gulowsen Greenpeace. Klassekampen.
Ytterstad, Andreas (2015). Skolering om klimajobber. Skoleringsdag. Miljøutvalget til AUF i Oslo.
Ytterstad, Andreas (2015). Hva er Broen til framtiden?. Broen til framtiden. Fagforbundet, Skaperverk og bærekraft, Greenpeace mfl.
Ytterstad, Andreas (2015). Vil bygge løsning på klimakrisen nedenfra. Khrono.
Ytterstad, Andreas (2015). Krever 100 000 klimajobber. NRK nyhetsmorgen.
Ytterstad, Andreas (2015). Hva er de grønne jobbene?. Natur og miljø.
Ytterstad, Andreas (2015). Klimajobber i et nord-sør perspektiv. styremøte. LNU.
Ytterstad, Andreas;Leirvaag, John;Wirgenes, Paul Erik;Nord, Mette;Ellingvåg, Tale;Felix, Hans (2015). Leteaksjonen begynner nå. Klassekampen.
Ytterstad, Andreas (2015). Karbon eller kapitalisme? Klimaløsning nedenfra og Naomi Kleins This changes everything. Åpent møte. Framtiden i våre hender,.
Ytterstad, Andreas (2015). 100 000 klimajobber - innspill til underskriftskampanje. styremøte. Changemaker.
Ytterstad, Andreas (2014). Klimafest på Oslo S. Besteforeldrenes klimaaksjon.
Ytterstad, Andreas (2014). Tellefsen og Gimse kommer på banen. klimafonen.
Ytterstad, Andreas (2014). Om den 23. konsesjonsrunden fra regjeringen. TV 2 nyhetene.
Ytterstad, Andreas (2014). Direktesending av klimafestivalen 112. Om underskriftskampanjen 100 000 klimajobber. TV2 nyhetskanalen.
Ytterstad, Andreas (2014). Appeller for klimajobber start på klimafestivalen 112 med musikk av Arve Tellefsen, Håvard Gimse m.flere. Åpning av klimafestivalen 112. Norsk klimanettverk med flere.
Ytterstad, Andreas (2014). Energiforskningen ved en skillevei: Hvem tar ansvar?. Forum for vitenskap og demokrati. Universitetet i Bergen.
Ytterstad, Andreas (2014). Klimajobber og karbonavgift til fordeling. Økososialistisk samling. Økososialistisk nettverk.
Ytterstad, Andreas (2014). Når skal vi kutte olja?. Ny debatt. Spire.
Ytterstad, Andreas (2014). Orientering om klimavalgalliansen og Broen til framtiden. Nettverkssamling. Skaperverk og bærekraft.
Ytterstad, Andreas;Ryggvik, Helge (2014). Strategies for climate jobs in fossil based economies: the case of Norway. 11th Annual Historical Materialism Conference. Historical Materialism.
Ytterstad, Andreas (2014). Det grønne skiftet. LO-aktuelt : organ for Landsorganisasjonen i Norge.
Ytterstad, Andreas (2014). Brems norsk oljeutvinning - 100 000 klimajobber nå!. Besteforeldrenes klimaaksjon.
Ytterstad, Andreas (2014). New York, New York! Om Manhatten og Eidsvolls plass som ladestasjon for klimabevegelsen. Klassekampen.
Ytterstad, Andreas (2014). Den viktigste fornybare energien. Peoples Climate March Oslo. Avaaz, 350.org.
Ytterstad, Andreas (2014). 100 000 underskrifter for 100 000 klimajobber - lanseringsforedrag. Lansering av konferanse og underskriftsaksjon. Broen til framtiden (broentilframtiden.com).
Ytterstad, Andreas (2014). Hva peoples climate march handlet om. NRK Dagsnytt 1630 hovedsending.
Ytterstad, Andreas (2014). Brems oljeutvinning - klimajobber som løsningen. Natur og ungdoms lansering av ti ting om Statoil. Natur og ungdom.
Ytterstad, Andreas (2014). Realisme og klimarettferdighet. SAMORA. Vol. 36.
Ytterstad, Andreas (2014). Et bærekraftig Norge. Samfunnsviter'n nr 2 2014.
Ytterstad, Andreas (2014). Den store generasjonen for klimahandling. Uforglemmelig helgekurs. AUF Tromsø.
Ytterstad, Andreas (2014). Klimavalg 2013 blir klimavalgallianse. Concerned Scientists Norway nettside.
Ytterstad, Andreas (2014). Teknologi, forbruk og folkelige veier ut av klimakrisen: Hvordan kan mediene bidra?. Lost in the supermarket. Framtidens byer.
Ytterstad, Andreas (2014). Avslutning Energiseminaret. Energiseminaret 2014. Energiseminaret NMBU.
Ytterstad, Andreas (2014). 100 000 klimajobber - begynnelsen på en kampanje?. AUFs miljøkonferanse. AUF Østlandet.
Ytterstad, Andreas (2014). Avslutning - hvor går veien videre?. Broen til framtiden - En klimaløsning nedenfra. Fagforbundet, NTL, CSN, Naturvernforbundet, FIVH m.fl.
Ytterstad, Andreas (2014). Brød, jobb og klima. MRbloggen. doi: http://mrbloggen.com/2014/02/13/brod-jobb-og-klima/
Ytterstad, Andreas (2014). Modige klimaløsninger. RadikalPortal.
Ytterstad, Andreas (2014). Nedgang i det blå. Ny tid.
Ytterstad, Andreas (2014). Fra oljeavhengighet til fornybar-samfunn. Besteforeldre mot global oppvarming.
Ytterstad, Andreas (2014). Etter oljen. Agderposten.
Ytterstad, Andreas (2013). Inspirasjonsforedrag til oppstartsmøte. Oppstartsmøte høgskolen i Oslo og Akershus CSNS. Concerned Scientists Students Norway.
Ytterstad, Andreas (2013). Norge kan gå fra oljenasjon til miljønasjon - hvis vi vil. ABC nyheter.
Ytterstad, Andreas (2013). Etter oljen. Rogalands avis.
Ytterstad, Andreas (2013). Etter oljen. Romerikes blad.
Ytterstad, Andreas (2013). Utstilling på forskningsdagene. Hioa Nett TV.
Ytterstad, Andreas;Kroglund, Andrew P.;Des Bouvrie, Bjørghild (2013). Årets valg er et klimavalg. Bergens Tidende. doi: http://www.bt.no/meninger/debatt/Arets-valg-er-et-klimavalg-2910108.html#.Uj_jKRCcL5w
Ytterstad, Andreas (2013). Norge trenger grønnere arbeidsplasser. DinSide.
Ytterstad, Andreas (2013). Kampanjen for klimajobber og grønne arbeidsplasser etter Stortingsvalget. Møte i NTL sentralforvaltningens miljøutvalg. Miljøutvalget, Norsk Tjenestemannslag, Sentraltforvaltningen.
Ytterstad, Andreas (2013). 100 000 klimajobber i sikte. Energiteknikk.
Ytterstad, Andreas (2013). Klimaforkjemper med vind i seilene. Harstad Tidende.
Ytterstad, Andreas (2013). Om klimavalg 2013. NRK Troms og Finnmark.
Ytterstad, Andreas (2013). Tale for dagen klimavalg 2013. Torgmøte. Klimavenner, Harstad.
Ytterstad, Andreas (2013). 100 000 klimajobber nå, oppspark til politikerpanel. Miljøfestivalen Studio Blindern. Framtiden i våre hender, Blindern.
Ytterstad, Andreas (2013). Marxisme i bevegelse Om Marxism and Social Movements (Brill 2013). RadikalPortal. 3 s. doi: http://radikalportal.no/2013/08/08/marxisme-i-bevegelse/
Ytterstad, Andreas (2013). Panel response to Dr. James Hansens talk "Itinerant Farming to White House Arrests: A Scientist's View of the Climate Crisis". Klimavalg 2013 inspirasjonsmøte med James Hansen. Klimavalg 2013 og Den norske kirke.
Ytterstad, Andreas (2013). Klimatjobb och rättvis omställning. Sommerleir. Socialistiska Partiet.
Ytterstad, Andreas (2013). Fra klimaforventninger til klimabevegelse. RadikalPortal. doi: http://radikalportal.no/2013/07/04/fra-klimaforventninger-til-klimabevegelse/
Ytterstad, Andreas (2013). Grønn kraft nedenfra. Ny Tid.
Ytterstad, Andreas (2013). Mobiliserer folket til KLIMAKAMP. Fagbladet.
Ytterstad, Andreas (2013). Fighting climate change and for climate jobs, internationally & locally. Confronting the Climate Crisis. One Million Climate Jobs Campaign.
Ytterstad, Andreas (2013). Krever 100 000 nye klimajobber - Fagbevegelsen og miljøbevegelsen vil løse klimakrisa ved å tenke nytt. Putsj.
Ytterstad, Andreas (2013). Olje og klimajobber. Sosialisme Nedenfra. Internasjonale Sosialister.
Ytterstad, Andreas (2013). Jobben eller klimatet?. Radikalt forum. Internationella Socialister och Socialistiska partiet.
Ytterstad, Andreas (2013). Arbeidsplasser er løsningen på klimakrisen Et svar til Odd Handegård. Klassekampen.
Ytterstad, Andreas (2013). Krever 100 000 klimajobber. NTL-Magasinet.
Ytterstad, Andreas (2013). Mobiliserer folket til klimakamp. Frifagbevegelse.no, fagbladet.no.
Ytterstad, Andreas (2013). 100 000 Climate Jobs now, book presentation. Research cluster master seminar. Noragric, Umb, Ås.
Ytterstad, Andreas (2013). Bokpresentasjon 100 000 klimajobber og grønne arbeidsplasser nå!. Styremøte. Norges sosiale forum.
Ytterstad, Andreas;Davidsen, Jan;Lundberg, Silje;Leirvaag, John;Skjæggerud, Hans-Erik;Lindø, Svein Arne (2013). Det grønne arbeidet. Klassekampen.
Ytterstad, Andreas (2013). Går til felles kamp mot oljen. Klassekampen.
Ytterstad, Andreas (2013). Krever 100 000 klimajobber. LO aktuelt.
Ytterstad, Andreas (2013). Løgndetektor og alternative løsninger på klimakrisa - hva tverrfaglig kunnskap kan bidra med. Masterkurs for eksperter i team. NTNU.
Ytterstad, Andreas (2013). Klima og medier - en motsetningsfull introduksjon. Vinterseminar for Spire. Spire (Utviklingsfondets ungdomsorganisasjon).
Ytterstad, Andreas (2013). Hva skal vi kalle elefanten i rommet? Hva er det egentlige klimaproblemet, globalt sett? Kjøp og salg av klimakvoter - løser det klimaproblemet?. Nettverkssamling for samfunnsfagene. Samfunnsavdelinga v/Heggen videregående skole.
Ytterstad, Andreas (2013). Klimaløsning nedenfra: fagbevegelsens nøkkelrolle. Representantskapsmøte LO Oslo. LO Oslo.
Ytterstad, Andreas (2012). Hvis det ser ut som en and... Anmeldelse av Svein Brurås (red) Nyhetsvurderinger. På innsiden av fem redaksjoner. Norsk Medietidsskrift. Vol. 19.
Ytterstad, Andreas (2012). Alvoret, og Klimavalg 2013. Stiftelsesmøte Grønt Nettverk Larvik.
Ytterstad, Andreas;Wik, Halfdan (2012). Klimaløsning nedenfra. Klassekampen.
Ytterstad, Andreas (2012). Presentasjon av avhandling. Medlemsmøte Concerned Scientists Norway.
Ytterstad, Andreas (2012). Å fange den rette debatten. Krøvel, Roy Gunnar Orgeret, Kristin Skare (Red.), Historier om verden. Fagtekster. s. 41-45. IJ-forlaget.
Ytterstad, Andreas (2012). Journalister sinker miljødebatten - debatt med Kjetil Aldstadheim (DN). P2 Nyhetsmorgen.
Ytterstad, Andreas (2012). Journalister sinker miljødebatten. forskning.no.
Ytterstad, Andreas (2012). Etterlyser klimamoral. Klassekampen.
Ytterstad, Andreas (2012). Kommentarer til klimameldingen. TV 2 Nyhetskanalen.
Ytterstad, Andreas (2012). Rasjonalitet og retorikk i klimadebatten. Rørosseminaret 2012.
Ytterstad, Andreas (2012). Å snu supertankeren - noen innspill om medier og aktivisme til Natur og Ungdoms lederseminar 27. januar 2012. Lederseminar. Natur og Ungdom.
Ytterstad, Andreas (2011). I stedet for å vente på den 18. kuruken. Aftenposten (morgenutg. : trykt utg.). doi: 14.12.2011
Ytterstad, Andreas (2011). - Balansert journalistikk svekker klimakampen. Forskning.no.
Ytterstad, Andreas (2011). Balansert journalistikk svekker klimakampen. Kulturnytt og Nyhetsmorgen NRK.
Ytterstad, Andreas (2011). Balansenormen svekker klimajournalistikken. Dagsnytt 18.
Ytterstad, Andreas (2011). Klima og mediestrategi fram mot valget i 2013. Rådsmøte i Besteforeldrenes klimaaksjon.
Ytterstad, Andreas (2010). Klima, forskning og aktivisme. KlimaOppmøte. Norsk klimanettverk, Concerned Scientists Norway m.fl.
Ytterstad, Andreas (2010). Researchers night: climate change and the media. "Stand up scientists" talk, given all over Europe. The Coastal Steamer (Hurtigruta).
Ytterstad, Andreas (2010). Om kunnskapsbehov for klimajournalister. NRK kulturnytt.
Ytterstad, Andreas (2010). Miljøorganisasjonene og journalistene: konkurranse eller symbiose?. Styremøte i WWF Norge. WWF Norge.
Ytterstad, Andreas (2010). Mediene og norsk klimapolitikk. Lunsjforedrag. Miljøverndepartementet.
Ytterstad, Andreas;Sojtaric, Maja;Løvø, Gudmund (2008). Polarforskning i beste sendetid?. Ottar.

(Publikasjonslisten er hentet fra Cristin. Listen kan være ufullstendig)

Kontakt

Telefon (kontor): +47 67 23 83 38
Telefon (mobil): +47 906 63 316
Besøksadresse: Pilestredet 48, Oslo, S443