HiOA har blitt OsloMet – storbyuniversitetet. Les mer om hva det har å si for deg.

meny
søk
English

Forskningsgrupper

Lærerkvalifisering

Publikasjoner og forskningsresultater

Vitenskapelige publikasjoner (8) Fagbøker⁄lærebøker (14) Forskningsrapporter (2) Formidling (15)
Eriksen, Elisabeta;Smestad, Bjørn;Bjerke, Annette Hessen;Rodal, Camilla;Solomon, Yvette (2017). From emergency sirens to birdsong - Narratives of becoming a mathematics teacher. Dooley, Thérèse Gueudet, Ghislaine (Red.), Proceedings of the Tenth Congress of the European Society for Research in Mathematics Education (CERME10). TWG18: Mathematics teacher education and professional development. s. 2836-2843. European Society for Research in Mathematics Education.
Bjerke, Annette Hessen (2017). The development of pre-service teachers' self-efficacy in teaching mathematics. Nordisk matematikkdidaktikk. Vol. 22.
Bjerke, Annette Hessen;Eriksen, Elisabeta (2016). Measuring pre-service teachers' self-efficacy in tutoring children in primary mathematics: an instrument. Research in Mathematics Education. Vol. 18. doi: 10.1080/14794802.2016.1141312
Bjerke, Annette Hessen (2014). Self-efficacy in mathematics and teaching mathematics in novice elementary pre-service teachers. Østern, Anna-Lena (Red.), Nafol Årbok 2014 NAFOL Year Book 2014 En gang lærer – alltid lærer? Once a Teacher – Always a Teacher?. Part 3, chap 11. s. 195-215. Fagbokforlaget.
Bjerke, Annette Hessen;Eriksen, Elisabeta;Rodal, Camilla;Ånestad, Gerd (2013). Når brøk ikke er tall – Eksempler på misoppfatninger knyttet til brøk som tallstørrelse. Pareliussen, Ingar Moen, Bente Bolme Reinertsen, Anne Beate Solhaug, Trond (Red.), Proceedings of FoU i praksis 2012 : conference proceedings. Trondheim, 23. og 24. april 2012. Kapittel 3. s. 20-27. Akademika forlag.
Bjerke, Annette Hessen;Eriksen, Elisabeta;Rodal, Camilla;Smestad, Bjørn;Solomon, Yvette (2013). Theorising mathematics teaching: pre-service teachers’ perceptions before and during school placement. Pareliussen, Ingar Moen, Bente Bolme Reinertsen, Anne Beate Solhaug, Trond (Red.), Proceedings of FoU i praksis 2012 : conference proceedings. Trondheim, 23. og 24. april 2012. artikkel. s. 20-27. Akademika forlag.
Bjerke, Annette Hessen;Eriksen, Elisabeta;Rodal, Camilla;Smestad, Bjørn;Solomon, Yvette (2013). A Tripartite Cooperation? The Challenges of School-University Collaboration in Mathematics Teacher Education in Norway. Proceedings of the International Groups for the Psychology of Mathematics Education. Vol. 2.
Bjerke, Annette Hessen;Kroknes, Tom-Erik;Svingen, Olaug Ellen Lona (2018). Matemagisk 7A Parallell grunnbok. ISBN: 9788203404603. Aschehoug & Co.
Bjerke, Annette Hessen;Kroknes, Tom-Erik;Svingen, Olaug Ellen Lona (2017). Matemagisk 7B Parallell grunnbok. ISBN: 9788203404627. 160 s. Aschehoug & Co.
Bjerke, Annette Hessen;Kroknes, Tom-Erik;Svingen, Olaug Ellen Lona (2017). Matemagisk 6A Parallell grunnbok. ISBN: 9788203403439. 160 s. Aschehoug & Co.
Bjerke, Annette Hessen;Kroknes, Tom-Erik;Svingen, Olaug Ellen Lona (2017). Matemagisk 5B Parallell grunnbok. ISBN: 9788203404344. 160 s. Aschehoug & Co.
Bjerke, Annette Hessen;Kroknes, Tom-Erik;Svingen, Olaug Ellen Lona (2017). Matemagisk 5A Parallell grunnbok. ISBN: 9788203403422. 160 s. Aschehoug & Co.
Bjerke, Annette Hessen;Kroknes, Tom-Erik;Svingen, Olaug Ellen Lona (2017). Matemagisk 6B Parallell grunnbok. ISBN: 978-82-03-40437-5. 160 s. Aschehoug & Co.
Bjerke, Annette Hessen;Eriksen, Elisabeta;Svingen, Olaug Ellen Lona;Kroknes, Tom-Erik;Anker-Nilssen, Merethe (2016). Matemagisk 6B Oppgavebok. ISBN: 978-82-03-34449-7. 96 s. Aschehoug & Co.
Bjerke, Annette Hessen;Kroknes, Tom-Erik;Svingen, Olaug Ellen Lona (2015). Matemagisk 5B Lærerveiledning. ISBN: 9788203344541. 176 s. Aschehoug & Co.
Bjerke, Annette Hessen;Kroknes, Tom-Erik;Svingen, Olaug Ellen Lona (2015). Matemagisk 5B Oppgavebok. ISBN: 9788203344473. 96 s. Aschehoug & Co.
Bjerke, Annette Hessen;Kroknes, Tom-Erik;Svingen, Olaug Ellen Lona;Anker-Nilssen, Merethe (2015). Matemagisk 6B Lærerveiledning. ISBN: 9788203344565. 196 s. Aschehoug & Co.
Se alle publikasjoner
Bjerke, Annette Hessen;Kroknes, Tom-Erik;Svingen, Olaug Ellen Lona;Anker-Nilssen, Merethe (2015). Matemagisk 6A Lærerveiledning. ISBN: 9788203344558. 200 s. Aschehoug & Co.
Bjerke, Annette Hessen;Kroknes, Tom-Erik;Svingen, Olaug Ellen Lona;Anker-Nilssen, Merethe (2015). Matemagisk 6A Oppgavebok. ISBN: 9788203344480. 96 s. Aschehoug & Co.
Bjerke, Annette Hessen;Kroknes, Tom-Erik;Svingen, Olaug Ellen Lona;Anker-Nilssen, Merethe (2015). Matemagisk 6A Grunnbok. ISBN: 9788203344428. 160 s. Aschehoug & Co.
Bjerke, Annette Hessen;Kroknes, Tom-Erik;Svingen, Olaug Ellen Lona;Anker-Nilssen, Merethe (2015). Matemagisk 6B Grunnbok. ISBN: 9788203344435. 160 s. Aschehoug & Co.
Bjerke, Annette Hessen;Eriksen, Elisabeta;Solomon, Yvette (2017). The growth of self-efficacy in teaching mathematics in pre-service teachers: developing educational purpose. ISBN: 978-82-8364-054-0. 205 s. Høgskolen i Oslo og Akershus.
Bjerke, Annette Hessen;Rodal, Camilla (2011). En 5-årings tall og telling. 11 s. Høgskolen i Oslo og Akershus.
Bjerke, Annette Hessen;Aamli, Kari (2017). Lærerstudenter må være trygge på egne matteferdigheter. forskning.no.
Eriksen, Elisabeta;Smestad, Bjørn;Bjerke, Annette Hessen;Rodal, Camilla;Solomon, Yvette (2017). From emergency sirens to birdsong. CERME10 - 10th Congress of European Research in Mathematics Education. Institute of Education, Dublin City University.
Eriksen, Elisabeta;Solomon, Yvette;Rodal, Camilla;Smestad, Bjørn;Bjerke, Annette Hessen (2016). "The day will come when I will think this is fun" - First-year pre-service teachers' reflections on becoming mathematics teachers. ICME13 - International Congress on Mathematics Education. ICMI.
Bjerke, Annette Hessen;Eriksen, Elisabeta;Rodal, Camilla;Smestad, Bjørn;Solomon, Yvette (2013). A Tripartite Cooperation? Exploring School-University Collaboration in Mathematics Teacher Education in Norway. ECER 2013. EERA.
Ånestad, Gerd;Eriksen, Elisabeta;Rodal, Camilla;Bjerke, Annette Hessen (2013). Et innblikk i lærerstudenters forforståelse om brøk. FoU i praksis. Dronning Mauds Minne Høgskole.
Bjerke, Annette Hessen;Bjarnø, Vibeke (2012). "Studentene øver for lite" (Tittel endra av Aftenposten, orginaltittel: "Hva er matematikk i grunnskolelærerutdanninga for 1.-7. trinn?". Aftenposten (morgenutg. : trykt utg.).
Rodal, Camilla;Smestad, Bjørn;Bjerke, Annette Hessen;Eriksen, Elisabeta;Solomon, Yvette (2012). Å bli matematikklærer i praksis - studentenes og praksislærernes oppfatning av spenningen mellom høyskole og praksisfelt. Undervisningskunnskap i matematikk. Universitetet i Tromsø.
Rodal, Camilla;Bjerke, Annette Hessen;Eriksen, Elisabeta Iuliana;Ånestad, Gerd (2012). Brøkforståelse og brøkregning - eksempler på misoppfatninger hos elever på 7. trinn. FoU i praksis. Dronning Mauds Minne Høgskole.
Se alle publikasjoner
Bjerke, Annette Hessen;Eriksen, Elisabeta Iuliana;Rodal, Camilla;Smestad, Bjørn;Solomon, Yvette (2012). Theorizing mathematics teaching.Pre-service teachers' perceptions before and during school practice. FoU i praksis. Dronning Mauds Minne Høgskole.
Bjerke, Annette Hessen;Rodal, Camilla (2011). Tall og telling i overgangen barnehage - skole. Konferanse for lærerutdannere i matematikk. Høgskolen i Volda.
Thorsen, Kirsten Elisabeth;Bjerke, Annette Hessen (2011). Hvordan skape sammenheng mellom yrkesnære fagkunnskaper og praksiserfaringer?. Fagseminar, Fakultet for lærerutdanning 10. august 2011. Fakultet for lærerutdanning, HiOA.
Bjerke, Annette Hessen;Rodal, Camilla (2010). Tall og tallforståelse Overgangen barnehage - skole. Etterutdanningskonferanse for lærerutdannere i matematikk. Høgskolen i Oslo.
Hovik, Ellen Konstanse;Bjerke, Annette Hessen (2010). Fagplan for matematikk (60 studiepoeng), trinn 5-10.

(Publikasjonslisten er hentet fra Cristin. Listen kan være ufullstendig)

Kontakt

Telefon (kontor): +47 67 23 74 36
Besøksadresse: Pilestredet 52, Oslo, B518