HiOA har blitt OsloMet – storbyuniversitetet. Les mer om hva det har å si for deg.

meny
søk
English

Publikasjoner og forskningsresultater

Vitenskapelige publikasjoner (13) Fagbøker⁄lærebøker (3) Forskningsrapporter (4) Formidling (42)
Røysum, Anita (2018). The job-seeking experiences of resourceful female immigrants and the impact on their self-efficacy beliefs. European Journal of Social Work. doi: 10.1080/13691457.2018.1476328
Røysum, Anita (2017). "How" we do social work, not "what" we do. Nordic Social Work Research. Vol. 7. doi: 10.1080/2156857X.2017.1284150
Røysum, Anita (2016). Arbeidsmoral forkledd som likestilling?. Søkelys på arbeidslivet. Vol. 33. doi: 10.18261/issn.1504-7989-2016-01-02-08
Røysum, Anita (2014). Ubehaget ved å forenkle det komplekse. Ohnstad, Anbjørg Rugkåsa, Marianne Ylvisaker, Signe (Red.), Ubehaget i sosialt arbeid. Kapittel 7. s. 141-159. Gyldendal Akademisk.
Røysum, Anita (2013). The reform of the welfare services in Norway: One Office - one way of thinking?. European Journal of Social Work. Vol. 16. doi: 10.1080/13691457.2012.722982
Røysum, Anita (2009). "Er NAV framtidens arena for sosionomene?", i: Sosialt arbeid. Tilbakeblikk - utfordringer - visjoner. Jubileumsskrift. Norsk sosionomforbund er 50 år. ISBN: 978-82-90858-06-8. 11 s. Fellesorganisasjonen (FO).
Røysum, Anita (2005). Temanummer (red.): Markedsorientering & privatisering. Nordisk sosialt arbeid.
Se alle publikasjoner
Røysum, Anita (2004). Privat konsulentvirksomhet og sosialt arbeid. Embla.
Røysum, Anita (2004). Privatpraktiserende sosialarbeidere - i lys av profesjonell orientering og fagforståelse. Nordisk sosialt arbeid.
Røysum, Anita (2006). Sosialt arbeid som kunnskap. I: A. Røysum (red.), Sosialt arbeid. Refleksjoner om kunnskap og praksis. ISBN: 978-82-90858-03-7. 13 s. Fellesorganisasjonen for barnevernpedagoger, sosionomer og vernepleiere (FO).
Røysum, Anita (2006). Sosialt arbeid. Refleksjoner om kunnskap og praksis. ISBN: 9788290858051. 12 s. Fellesorganisasjonen for barnevernpedagoger, sosionomer og vernepleiere.
Røysum, Anita (2006). Sosialt arbeid. Refleksjoner om kunnskap og praksis. ISBN: 978-82-90858-03-7. 203 s. Fellesorganisasjonen for barnevernpedagoger, sosionomer og vernepleiere (FO).
Røysum, Anita (2012). Sosialt arbeid i nye kontekster. En studie av sosialarbeideres erfaringer med NAV-reformen. ISBN: 978-82-93208-15-0. 289 s. Høgskolen i Oslo og Akershus,.
Woll, Heidi;Bay, Ann-Helén;Innvær, Simon;Røysum, Anita;Sletnes, Ingun;Christensen, Mette Torp (2010). Forholdet mellom sosionomutdanningen og velferdsutdanningen.Utredning og rapport. 22 s. Høgskolen i Oslo.
Røysum, Anita (1996). Brukerundersøkelse - i lys av reformen for mennesker med psykisk utviklingshemning. Delrapport om Oslo. Norsk forbund for utviklingshemmede NFPU (nå NFU).
Røysum, Anita (1996). Brukerundersøkelse - i lys av reformen for mennesker med psykisk utviklingshemming. 132 s. Norsk forbund for utviklingshemmede NFPU (nå NFU).
Røysum, Anita (2017). Samspillet mellom frivillige organisasjoner og offentlige tjenester innen integreringspolitikkens fokusområder. Minoritetskvinners erfaringer med Stella kvinnesenter og offentlige tiltak/kurs. FORSA-konferansen 2017. Forening for forskning i sosialt arbeid (FORSA).
Røysum, Anita (2017). Kvalifiseringsprogrammet (KVP) og sosialt arbeid. KVP-nettverket i Akershus. Fylkesmannen i Oslo og Akershus, Sosial- og familieavd.
Røysum, Anita;Hoel, Sigrun (2015). New Challenges and welfare state restructuring in a Norwegian context: continuity and change. The Research Team on the Activation Policies and its Governance, the case of Japan and Norway. Goishi Norimichi, Osaka City University; Anita Røysum, HIOA.
Røysum, Anita (2015). "Skjønn satt i system", bokanmeldelse: Ingar Heum: Skjønn. Perspektiver på skjønnsutøvelse i Nav. Gyldendal Akademisk, 2014. Fontene.
Røysum, Anita (2014). Jobb for alle penga?. Avisa Nordland.
Røysum, Anita (2013). Det vanskelige livet med Nav. Erlik OSLO =Oslo.
Røysum, Anita (2012). Fag og forskning: "Sosialt arbeid i nye kontekster". MEMU -internmagasin NAV.
Røysum, Anita (2012). Sosialarbeidere under press. Forskning.no.
Se alle publikasjoner
Røysum, Anita (2012). Nav har ikke klart å redusere sosialhjelp. Adresseavisa.
Røysum, Anita (2012). Forskningsnytt:"Sosialt arbeid i nye kontekster. Om sosialarbeideres erfaringer med NAV-reformen". Fontene forskning.
Røysum, Anita (2012). Fra velferdsstat til velferdsregime. Aftenposten (morgenutg. : trykt utg.).
Røysum, Anita (2012). Sosialarbeideres erfaringer med NAV. Seminar for Kunnskapsdepartementet (KD), Seksjon for utdanning og kvalitetssikring. Høgskolen i Oslo og Akershus (HiOA).
Røysum, Anita (2011). Sosialarbeideres erfaringer med NAV-reformen. FO-seminar. FO Akershus.
Røysum, Anita (2011). "Balansert om NAV", bokanmeldelse: Tone Alm Andreassen og Knut Fossestøl (red.): NAV ved et veiskille. Organisasjonsendring som velferdsreform. Gyldendal Akademisk, 2011. Fontene forskning.
Røysum, Anita (2011). Forhandlinger og reforhandlinger om kunnskap. Fra en studie om sosialarbeideres erfaringer med NAV-reformen. Fagdag: Sosialt arbeid og kunnskapsutvikling, Høgskulen i Volda. Høgskulen i Volda.
Røysum, Anita (2011). NAV-reformen: Hvilken innvirkning kan den få på sosionomers identitet og yrkesrolle?. FOU-seminar, Helse Sør-øst. FOU-nettverket for sosionomer i Helse Sør-øst.
Røysum, Anita (2011). Sosialt arbeid i NAV. Forhandlinger om faglighet. NAV-seminar. FO Vest-Agder.
Røysum, Anita (2011). Hva er å være faglig i NAV? Er det rom for profesjonskunnskap?. Arbeid og velferd 2011. Perspektiver - utfordringer - løsninger. Nasjonal kongress.. Faglig Forum for helse- og sosialtjenesten og Delta (YS).
Røysum, Anita (2010). Grenser for makt og ansvar -Institusjonelle rammebetingelser og praktisk handling i NAV. FO-kongress, yrkesfaglig konferanse. Fellesorganisasjonen.
Røysum, Anita (2010). Vil Nav ha profesjonelle sosialarbeidere?. Sosial trygd.
Røysum, Anita (2010). Forberedelse til landsomfattende tilsyn av kvalifiseringsprogrammet. Statens helsetilsyn. Seminar med arb.gruppen som utarbeider veileder for tilsyn med kvalifikasjonsprogrammet. Statens helsetilsyn.
Røysum, Anita (2010). Sosialarbeiderrollen i NAV. FORSA-konferansen 2010. Foreningen for Forskning i Sosialt Arbeid, NTNU, IHS.
Røysum, Anita (2009). - Frykter dårligere tilbud. Forskning.no.
Røysum, Anita (2009). Presentasjon av empiri fra PhD-studien: Vilkår for sosialt arbeid i NAV. Helsetilsynet: Seminar om tilsyn med sosiale tjenester i arbeids- og velferdsforvaltningen. Statens helsetilsyn.
Røysum, Anita (2009). Trenger velferdsstaten fortsatt sosialt arbeid?. Karl Evang-seminaret 2009. Statens helsetilsyn.
Røysum, Anita (2009). Drukner sosialt arbeid i NAV?. Haugen, Karin Hele (Red.), NHSF Norsk helse- og sosialforum 100 år 1909-2009. kapitel. s. 56-61.
Røysum, Anita (2007). Sosialt arbeid i nye kontekster. Nordisk forskerseminar om sosial- og velferdstjenester i endring - nye rammer for tjenesteutøvelse. Høgskolen i Agder.
Røysum, Anita (2006). En ny arbeids- og velferdsforvaltning. Nordisk sosialt arbeid.
Røysum, Anita (2006). Sosialt arbeid som kunnskap. Røysum, Anita (Red.), Sosialt arbeid. Refleksjoner om kunnskap og praksis. kapitel 1. s. 11-24.
Røysum, Anita (2005). Utekontaktarbeid med egen videreutdanning. Nordisk sosialt arbeid.
Røysum, Anita (2005). Nye forskningsprosjekter om funksjonshemming. Nordisk sosialt arbeid.
Røysum, Anita (2005). Bokanmeldelse av "Psykosens verden. En schizofren kvinnes beretning" av Pål Abrahamsen og Lise Dahl. Nordisk sosialt arbeid.
Røysum, Anita (2003). Sosialarbeidere på nye arenaer. En studie av sosialarbeidere i privat konsulentvirksomhet. ISBN: 8257942952. 175 s. Høgskolen i Oslo.
Røysum, Anita (2002). Et klosterliv i sosialt arbeid. Om studiesenteret Metochi på Lesbos. Embla. Vol. 7.

(Publikasjonslisten er hentet fra Cristin. Listen kan være ufullstendig)

Kontakt

Telefon (kontor): +47 67 23 81 60
Telefon (mobil): +47 984 38 800
Besøksadresse: Stensberggata 26, Oslo, X561