HiOA har blitt OsloMet – storbyuniversitetet. Les mer om hva det har å si for deg.

meny
søk
English

Publikasjoner og forskningsresultater

Vitenskapelige publikasjoner (4) Forskningsrapporter (3) Formidling (13)
Sundnes, Anita;Andenæs, Agnes (2016). Parental regulation of infant sleep: Round-the-clock efforts for social synchronization. Infant Mental Health Journal. Vol. 37. doi: 10.1002/imhj.21568
Sundnes, Anita;Andenæs, Agnes (2014). Hva med foreldrene? Barnehage, sosial mobilitet og utvikling. Tidsskrift for velferdsforskning. Vol. 17.
Sundnes, Anita E.;Andenæs, Agnes (2006). Barnehage som hjelpetiltak for barn under tre år - hvorfor brukes det så sjelden?. Tidsskriftet Norges Barnevern. Vol. 83.
Sundnes, Anita (2004). Sparrer kontra fighter. Mannlighetsidealer i ungdoms fornærmelsespraksis. Tidsskrift for ungdomsforskning. Vol. 4.
Sundnes, Anita;Gulbrandsen, Lars;Andenæs, Agnes;Clausen, Sten-Erik (2004). ... og imens går tida. Barnevern, barnehage og kontantstøtte. ISBN: 82-7894-187-4. 108 s. NOVA.
Gulbrandsen, Lars;Sundnes, Anita (2004). Fra best til bedre? Kvalitetssatsing i norske barnehager. ISBN: 82-7894-190-4. 117 s. NOVA.
Sundnes, Anita E. (2004). Et prosjekt som protesjé : evaluering av mentorordningen i verdiprosjektet "Skal-Skal ikke". ISBN: 82-7894-195-5. 57 s. NOVA.
Sundnes, Anita (2014). Parenting practices in context: An analytic framework. ISCAR International Congress. ISCAR.
Sundnes, Anita (2014). Kommentar til barneombudets rapport "Helse på barns premisser", kapittel 4, om barn som er utsatt for vold og seksuelle overgrep. Barneombudets dag. Barneombudet og HiOA.
Sundnes, Anita (2013). Parents’ regulation of infants’ sleep-wake cycle: Messages from investigating practices of everyday life. Psychology and the Conduct of Everyday life. Department of Psychology and Educational Studies, RUC.
Sundnes, Anita (2012). Development of child and family as reciprocal and culturally embedded processes. The 30th International Congress of Psychology.
Sundnes, Anita (2011). Citizenship, integrering og utvikling. Nordisk nettverk for barnelivsforskning.
Sundnes, Anita (2011). “Barnehagen som utviklingsbetingelse i integreringsperspektiv”. HiO, Avslutningskonferanse for Omsorgskarriere-prosjektet. HiO.
Sundnes, Anita (2011). "The Young child as a citizen". The 13th Conference on Social and Community Psychology.
Sundnes, Anita (2011). Kindergarten as developmental support in a multicultural society. The 15th European Conference on Developmental Psychology. ECDP.
Sundnes, Anita (2004). Barnehagenes meninger om omfang av mobbing og bruk av programmer. Toårsmarkering for manifest mot mobbing. Utdanningsdirektoratet.
Se alle publikasjoner
Sundnes, Anita (2004). De sier det bare fordi det er et ord. Ungdomskultur. Norden i fokus.
Sundnes, Anita (2004). Mobbing i barnehager - forekomst og tiltak mot mobbing. Den gode barnehagen. Barne- og familiedepartementet.
Sundnes, Anita (2003). Kamp om ordet: En fortolkende studie av ungdoms bruk av seksuelle skjellsord. 128 s. Utdanningsvitenskapelig fakultet, UiO.

(Publikasjonslisten er hentet fra Cristin. Listen kan være ufullstendig)

Kontakt

Telefon (kontor): +47 67 23 80 43
Telefon (mobil): +47 992 51 668
Besøksadresse: Stensberggata 26, Oslo, X570