HiOA har blitt OsloMet – storbyuniversitetet. Les mer om hva det har å si for deg.

meny
søk
English

Publikasjoner og forskningsresultater

Vitenskapelige publikasjoner (33) Fagbøker⁄lærebøker (3) Forskningsrapporter (1) Formidling (168)
Simonsen, Anne Hege (2017). The Surface and the Soul: Purpose and Politics of the Terrorist Mugshot. Fonn, Birgitte Kjos Hornmoen, Harald Hyde-Clarke, Nathalie Hågvar, Yngve Benestad (Red.), Putting a Face on it: Individual Exposure and Subjectivity in Journalism. Kapittel 14. s. 329-346. Cappelen Damm Akademisk.
Simonsen, Anne Hege;Evensen, Jon Petter (2017). Crises, What Crisis? Three Nordic Photo Departments Fighting Back. Nordicom Review. Vol. 38. doi: 10.1515/nor-2017-0416
Simonsen, Anne Hege (2016). Moving Forward, Holding On. The Role of Photojournalistic Images in the Aftermath of Crisis. Orgeret, Kristin Tayeebwa, William (Red.), Journalism in conflict and post conflict conditions. Worldwide perspectives. Kapittel 10. s. 189-201. Nordicom.
Alnæs, Jørgen;Simonsen, Anne Hege (2016). Den nyttige taperen : Scotts plass i norske nyhetsmediers fortellinger om erobringen av Sørpolen. Norsk Medietidsskrift. Vol. 23. doi: 10.18261/issn.0805-9535-2016-01-02
Simonsen, Anne Hege (2015). Flower Power – Photographic Resonances in the Aftermath of the 2011 Terror Attacks in Norway. Aalto University publication series ART + DESIGN + ARCHITECTURE.
Simonsen, Anne Hege (2014). "En jaettekamp saa frygtelig" 1. verdenskrig i to norske aviser, 1914-1918. Pressehistorisk tidsskrift. Vol. 22.
Simonsen, Anne Hege (2012). Visuell kultur - bilder, blikk, betydning. Orgeret, Kristin (Red.), Norske medier – journalistikk, politikk og kultur. Kapittel 14. s. 385-405. Cappelen Damm Høyskoleforlaget.
Fonn, Birgitte Kjos;Orgeret, Kristin;Simonsen, Anne Hege (2012). Marginalisering og normalisering i norske kvinneblader. Orgeret, Kristin (Red.), Norske medier – journalistikk, politikk og kultur. kap, 11. Cappelen Damm Høyskoleforlaget.
Simonsen, Anne Hege (2011). "Just like vacuum cleaning...": Reporting the Roma Beggar Tourists in Norway. Eide, Elisabeth Nikunen, Kaarina (Red.), Media in motion : cultural complexity and migration in the Nordic region. Kapittel 6. s. 89-107. Ashgate.
Simonsen, Anne Hege (2011). "Just like vacuum cleaning " Reporting the Roma beggar tourists in Oslo. Eide, Elisabeth Nikunen, Kaarina (Red.), Media in Motion: Cultural Complexity and Migration in the Nordic Region. Kapittel 6. s. 89-105. Ashgate.
Se alle publikasjoner
Eide, Elisabeth;Simonsen, Anne Hege (2010). Verden utenfor vesten. Hjeltnes, Guri Dahl, Hans Fredrik (Red.), Norsk presses historie : 1-4 (1660-2010) : B. 3: Imperiet vakler 1945-2010. Kapittel 3 (del). s. 219-237. Universitetsforlaget.
Simonsen, Anne Hege (2010). Fantasies and Experiences The Norwegian Press Coverage of Africa 1900- 2002. Kult.
Simonsen, Anne Hege;Frey, Elsebeth (2010). Konvergens i klasserommet : en studie av flermedial nyhetsproduksjon blant journaliststudenter. Norsk Medietidsskrift. Vol. 17.
Orgeret, Kristin Skare;Simonsen, Anne Hege (2010). Introduksjon – Elisabeth Eide, det utålmodige mennesket. Orgeret, Kristin Skare Simonsen, Anne Hege Simonsen, Anne Hege (Red.), Elisabeth Eide - det utålmodige mennesket. forord. Unipub forlag.
Orgeret, Kristin Skare;Simonsen, Anne Hege (2010). Det empatiske er politisk - et rapsodisk essay om journalistikkens utfordringer i en global virkelighet. Orgeret, Kristin Skare Simonsen, Anne Hege Simonsen, Anne Hege (Red.), Elisabeth Eide - det utålmodige mennesket. Kap. 11. s. 155-172. Unipub forlag.
Simonsen, Anne Hege (2010). Utlandet i norsk presse. Ottosen, Rune Dahl, Hans Fredrik (Red.), Norsk presses historie : 1-4 (1660-2010) : B. 2: Parti, presse, publikum 1880-1945. Underkapittel. s. 305-313. Universitetsforlaget.
Simonsen, Anne Hege (2010). Fra Vestre Moland til Verdun - Første verdenskrig i norske aviser. Ottosen, Rune Dahl, Hans Fredrik (Red.), Norsk presses historie : 1-4 (1660-2010) : B. 2: Parti, presse, publikum 1880-1945. Underkapittel. s. 323-349. Universitetsforlaget.
Simonsen, Anne Hege;Evensen, Jon Petter (2010). Se! Lærebok i visuell journalistikk. ISBN: 978-82-7147-325-9. 164 s. IJ-forlaget.
Orgeret, Kristin Skare;Simonsen, Anne Hege;Simonsen, Anne Hege (2010). Elisabeth Eide - det utålmodige mennesket. ISBN: 978-82-7477-503-9. 286 s. Unipub forlag.
Orgeret, Kristin Skare;Simonsen, Anne Hege (2009). "Vår mann i verden" : NRKs korrespondentrolle i endring. Eide, Elisabeth Simonsen, Anne Hege (Red.), Dekke verden! Lærebok i utenriksjournalistikk. Kap.16. s. 261-276. IJ-forlaget.
Simonsen, Anne Hege;Eide, Elisabeth (2009). Å dekke verden. Eide, Elisabeth Simonsen, Anne Hege (Red.), Dekke verden! Lærebok i utenriksjournalistikk. Forord. s. 7-13. IJ-forlaget.
Eide, Elisabeth;Simonsen, Anne Hege (2009). Den globale journalisten. Eide, Elisabeth Simonsen, Anne Hege (Red.), Dekke verden! Lærebok i utenriksjournalistikk. Kapittel 19. s. 307-315. IJ-forlaget.
Eide, Elisabeth;Simonsen, Anne Hege (2009). Teknikk, talent og temperament. Eide, Elisabeth Simonsen, Anne Hege (Red.), Dekke verden! Lærebok i utenriksjournalistikk. Kapittel 22. s. 335-349. IJ-forlaget.
Simonsen, Anne Hege (2009). Gode gamle dager? : nostalgi og realisme i utenriksjournalistikken. Eide, Elisabeth Simonsen, Anne Hege (Red.), Dekke verden! Lærebok i utenriksjournalistikk. Kapittel 2. s. 35-53. IJ-forlaget.
Simonsen, Anne Hege (2009). Valgets kval : om når og hvorfor journalister dekker valg. Eide, Elisabeth Simonsen, Anne Hege (Red.), Dekke verden! Lærebok i utenriksjournalistikk. Kapittel 7. s. 113-124. IJ-forlaget.
Eide, Elisabeth;Simonsen, Anne Hege (2009). Fallen Angels : the end of the colourful community?. Alghasi, Sharam Eriksen, Thomas Hylland Ghorashi, Halleh (Red.), Paradoxes of cultural recognition: Perspectives from Northern Europe. 13. s. 219-242. Ashgate.
Eide, Elisabeth;Simonsen, Anne Hege (2009). Dekke verden! Lærebok i utenriksjournalistikk. ISBN: 978-82-7147-309-9. 354 s. IJ-forlaget.
Simonsen, Anne Hege (2008). Nært og fjernt. Fortellinger om verden i tre norske aviser 1880-1930. Nordicom Information. Vol. 30.
Simonsen, Anne Hege (2008). Proximity and Distance. Time and Space in Norwegian Newspaper Articles about the World 1880-1930. Nordicom Review. Vol. 29.
Simonsen, Anne Hege;Eide, Elisabeth (2008). Verden skapes hjemmefra - Pressedekningen av den ikke-vestlige verden 1902–2002. ISBN: 9788274772885. 300 s. Unipub forlag.
Simonsen, Anne Hege (2007). Ubehaget i journalistikken - verden midt iblant oss. Fuglerud, Øyvind Hylland Eriksen, Thomas (Red.), Grenser for kultur? Perspektiver fra norsk minoritetsforskning. kapittel. s. 305-323. Pax Forlag.
Simonsen, Anne Hege;Eide, Elisabeth (2007). Mistenkelige utlendinger. Minoriteter i norsk presse gjennom hundre år. ISBN: 978-82-7634-750-0. 220 s. Cappelen Damm Høyskoleforlaget.
Eide, Elisabeth;Simonsen, Anne Hege (2005). Å se verden fra et annet sted. Medier, norskhet og fremmedhet Ny utgave 2005. ISBN: 82-02-25829-4. 320 s. Cappelen Damm Akademisk.
Evensen, Jon Petter;Simonsen, Anne Hege (2017). SE! Lærebok i visuell journalistikk. 2. utgave. ISBN: 978-82-02-51251-4. 170 s. Cappelen Damm Akademisk.
Simonsen, Anne Hege (2013). Tryggve Gran. Is, luft og krig. ISBN: 978-82-02-33431-4. 327 s. Cappelen Damm AS.
Handgaard, Brynjulf;Simonsen, Anne Hege;Steensen, Steen (2013). Journalistikk. ISBN: 978-82-05-43004-4. 363 s. Gyldendal Akademisk.
Simonsen, Anne Hege (2015). Tragediens bilder – et prosessuelt perspektiv på nyhetsfotografier fra 22. juli. ISBN: 978-82-308-2721-5. University of Bergen.
Skjulhaug, Marianne;Simonsen, Anne Hege (2018). ”Home” and ”community” in peri-urban conditions, the case of Norwegian asylum reception centres.. EAUH2018, Anticipation, temporality, and change: the urban periphery from 1960 to present day. European Association for Urban History (EAUH).
Gynnild, Astrid;Nilsson, Maria;Simonsen, Anne Hege (2018). Photojournalistic research and its prerequisites in a changed media climate. Lecture night - photographic research. Pressfotografernas klubb.
Simonsen, Anne Hege (2017). Photojournalism and editorial processes: Three photodepartments fighting back. Photojournalism and editorial processes. VisMedia, Universitetet i Bergen.
Simonsen, Anne Hege (2017). Trumps mur. NRK, Dagsnytt 18.
Simonsen, Anne Hege (2017). Når informanten er et fotografi: Antropologisk bildeanalyse. Norsk antroplogisk forenings årskonferanse. Norsk antropologisk forening.
Simonsen, Anne Hege;Skjulhaug, Marianne;Selmer-Olsen, Tone;Breivik, Håvard (2017). Uklok beredskapsplan: Sylvi Listhaug vil la asylsøkere vente i varehus. Det er en dårlig idé.. NRK Ytring.
Simonsen, Anne Hege (2017). Side om side med fotolegendene (om forograf Jonas Bendiksen). NRK.
Simonsen, Anne Hege (2017). Portraying the World Accurately: Constructive Journalism. Human Rights Human Wrongs, debattledelse. Filmfestivalen HRHW, HiOA, SAIH.
Simonsen, Anne Hege (2017). Sidsel Wold synes det er vanskelig å velge rekkefølgen på plattformene hun må levere til. Journalisten.
Simonsen, Anne Hege (2017). Verden med Trump: Nye murer som følge av "America first"?. Verden med Trump. Universitetet i Oslo.
Se alle publikasjoner
Simonsen, Anne Hege (2017). Internasjonal reporter-prisen 2017. SKUP. SKUP/Internasjonal Reporter.
Simonsen, Anne Hege (2017). Medienes påvirkning på verdens tilstand. Medienes påvirkning på verdens tilstand. SAIH.
Skjulhaug, Marianne;Simonsen, Anne Hege (2017). How can experience from an acute refugee crisis gain ground for directing futures?. Symposium Reflecting histories and directing futures. The Nordic Association of Architectural Research.
Simonsen, Anne Hege (2017). Tragediens bilder, fordypningstekst, 22 juli-senteret. http://22julisenteret.no.
Gynnild, Astrid;Nilsson, Maria;Simonsen, Anne Hege;Weselius, Hanna (2017). Introduction: Photojournalism and editorial processes: Global similarities, local differences. Nordicom Review. Vol. 38. doi: 10.1515/nor-2017-0410
Simonsen, Anne Hege (2016). Aylan Kurdi and us. Et bildes kraft: Alan Kurdi og samfunnets svar på flyktningkrisa. Forskerkollektivet.
Simonsen, Anne Hege (2016). BOUNDARIES AND FRONTIERS: WHAT IS THE MEANING OF BORDERS TODAY. BOUNDARIES AND FRONTIERS: WHAT IS THE MEANING OF BORDERS TODAY. Arkitekttrienalen i Oslo/Battle of ideas.
Simonsen, Anne Hege (2016). Body and soul. Inter-text and inter-materiality in Andrea Gjestvang’s terror survivor photographs. Helsinki photo media. Aalto universitet.
Simonsen, Anne Hege (2016). Paneldeltaker. Farvel, verden? - Det globale Sør i norske medier. Verdensmagasinet X.
Simonsen, Anne Hege (2016). Afrikanere blir navnløse i omtale av bistand. Bistandsaktuelt.
Simonsen, Anne Hege (2016). Tomm Kristiansen har skjerpet seg (intervju i Morgenbladet). Morgenbladet.
Skjulhaug, Marianne;Simonsen, Anne Hege (2016). A house is not a home - Media representations of asylum shelters in Norway.. The 18th Nordic Migration Conference. The Unisversity of Oslo.
Simonsen, Anne Hege (2015). Forord. Tom Henning, Bratlie (Red.), _Årets_bilde_2014. Forord. s. 2-3.
Simonsen, Anne Hege (2015). Å arve en fordrivelse. Kjellberg, Janne (Red.), Flukt. Kapittel 9. s. 209-221. Spartacus.
Simonsen, Anne Hege (2015). Spennende og relevant om 1700-tallets offentlighet. Om Ellen Krefting, Aina Nøding og Mona Ringvej: En pokkers skrivesyge. 1700-tallets dansk-norske tidsskrifter mellom sensur og ytringsfrihet. Norsk Medietidsskrift. Vol. 3. 3 s.
Simonsen, Anne Hege (2015). Fotografi som forteller - Jens Stoltenberg fra statsminister til statsmann. Hornmoen, Harald Roksvold, Thore Alnæs, Jørgen (Red.), Individet i journalistikken. Kapittel 5. s. 91-106. Cappelen Damm Akademisk.
Simonsen, Anne Hege (2015). Skriver ny biografi om Marie Hamsun. Aftenposten.
Simonsen, Anne Hege (2015). Skriver ny biografi om Marie Hamsun. Aftenposten.
Simonsen, Anne Hege (2015). Ingen adgang. Adresseavisen.
Simonsen, Anne Hege (2015). Ingen adgang. Adresseavisen.
Simonsen, Anne Hege (2015). On media and integration; A Norwegian perspective. OSCE side event. Den latviske OSCE legasjonen.
Simonsen, Anne Hege (2015). The face of evil: Anders Behring Breivik's face in 22 July reporting. Fear Hate Terror 9. Interdisciplinary network.
Simonsen, Anne Hege (2015). Photojournalism and editorial processes: Notes on foreign reporting visuals in Norwegian newspapers. Nordmedia 15. Universitetet i København.
Simonsen, Anne Hege (2015). The images we did not see. DOK 15. Fotojournalistutdanningen og Pressefotografenes klubb.
Simonsen, Anne Hege (2015). Om glemte kriser i mediene. TV2 Nyhetskanalen.
Simonsen, Anne Hege (2015). Hvem var Tryggve Gran. Foredrag i U3A. Universitetet for den tredje alder.
Simonsen, Anne Hege (2015). Hvilke bilder så vi av 22. juli-terroren?. Forskning.no.
Simonsen, Anne Hege (2015). Kan dokumentarfoto være kunst?. NRK Kulturhuset.
Simonsen, Anne Hege (2015). Hammarstrøms Utøya-bilder fikk massiv motstand i Norge. På DOK:15 kommer debatten om det er vi som er for feige. Medier24.
Simonsen, Anne Hege (2015). Burde fotografene tatt flere bilder 22. juli?. NRK Her og Nå.
Simonsen, Anne Hege (2015). Bilder som ikke ble tatt. Khrono.
Simonsen, Anne Hege (2015). De brysomme bildene (kronikk). Fredrikstad blad.
Simonsen, Anne Hege (2015). Uten Hammarströms bilder, ville vi ikke hatt bilder av det som faktisk skjedde på Utøya. Medier24.
Simonsen, Anne Hege (2015). Dansk bilderedaktør kritiserer norske medier for ikke å ha vist viktige bilder fra Utøya. Aftenposten.
Simonsen, Anne Hege (2015). Mangler bilder fra 22 juli. Klassekampen.
Simonsen, Anne Hege (2015). Forsvarer fotodekningen. Klassekampen.
Simonsen, Anne Hege (2015). Tror det bygges flere murer i Europa. Adresseavisa.
Simonsen, Anne Hege (2015). Bilde av dødt flyktningebarn. NRK.
Simonsen, Anne Hege (2015). Intervju om Europas nye murer, i forbindelse med heldagssending om flyktningekrisen i Europa.. NRK.
Simonsen, Anne Hege (2015). Her er den nye muren i Europa. Stavanger Aftenblad.
Simonsen, Anne Hege (2014). 1. verdenskrig i to norske aviser. Aarsmoete Pressehistorisk forening. Pressehistorisk forening.
Simonsen, Anne Hege (2014). Tryggve Gran - Det startet på Bygdøy. Lions-møte. Bygdøy Lions.
Simonsen, Anne Hege (2014). Tryggve Gran. Norsk lufthistorisk forening. Norsk lufthistorisk forening.
Simonsen, Anne Hege (2014). Urix: Verdens murer. NRK.
Simonsen, Anne Hege (2014). Ikke god nok dekning av Afrika. NRK.
Simonsen, Anne Hege (2014). Murer bygges som aldri foer. Stavanger Aftenblad.
Simonsen, Anne Hege (2014). Snudde pressen. Vaart Land.
Simonsen, Anne Hege (2014). Kampen om forklaringen. Vaart Land.
Simonsen, Anne Hege (2014). Tryggve Gran. Is, luft og krig.. 100aars jubileet for Tryggve Grans Nordsjoeflyging. Norsk Teknisk Museum.
Simonsen, Anne Hege (2014). Tryggve Gran and the shaddow of Roald Amundsen. The Amundsen memorial lecture. Fram museet.
Simonsen, Anne Hege (2014). Jakten paa mennesket Tryggve Gran. Klepp kommune. Klepp kommune.
Simonsen, Anne Hege (2014). Faerre faste fotografer. Klassekampen.
Simonsen, Anne Hege (2014). En verden av murer. VG.
Simonsen, Anne Hege (2014). En verden av murer. VG.
Simonsen, Anne Hege (2014). Vil modernisere journalistutdanningen. Khrono.
Simonsen, Anne Hege (2014). Flower power - on the visual coverage of 22. July in Norwegian newspapers. PhotoMedia. Aalto University, Helsinki.
Simonsen, Anne Hege (2013). Tryggve Gran, lanseringsintervju. Morgennytt, NRK.
Simonsen, Anne Hege (2013). Intervju om Tryggve Gran. Aktuelt, NRK.
Simonsen, Anne Hege (2013). Polfararen som ikkje blei nasjonalhelt. Ekko, NRK.
Simonsen, Anne Hege (2013). Tryggve Gran-biografi. Jacobsen.
Simonsen, Anne Hege (2013). Intervju om Tryggve Gran-biografi. Nitimen.
Simonsen, Anne Hege (2013). Nordsjøflygeren Tryggve Gran. Bok & samfunn, 11/2013.
Simonsen, Anne Hege;Alnæs, Jørgen (2013). Scott som statist i mediefortellingen om Amundsen. Amundsen, polarfilmen og mediene. Nasjonalbiblioteket og Institutt for medier og kommunikasjon.
Simonsen, Anne Hege (2013). Frykter kommersialisering. Klassekampen.
Simonsen, Anne Hege (2013). – Mediene har en jobb å gjøre. Vårt Land.
Simonsen, Anne Hege (2013). "Han var fascinert av å oppholde seg på kanten av det umulige" Første biografi om Tryggve Gran. VG.
Simonsen, Anne Hege (2013). Pøbel og polarhelt. Dagbladet.
Simonsen, Anne Hege (2013). Deltakelse Kulturnytt, om innvandreres forhold til norske medier. NRK.
Simonsen, Anne Hege (2012). Nonsensjournalistikk og svada. NRK.
Simonsen, Anne Hege (2012). Det fotografiske dillemaet i terrorsaken. adressa.no.
Simonsen, Anne Hege (2012). Verden fra Norge – Forskere etterlyser flere norske journalister i utlandet. Klassekampen.
Simonsen, Anne Hege (2012). I Kens hus. Krøvel, Roy Gunnar Orgeret, Kristin (Red.), Historier om verden. Kapittel 8. s. 57-60. IJ-forlaget.
Simonsen, Anne Hege (2012). Foredrag om bistandsorganisasjonenes forhold til media. Nord/Sør-seminar. Landslaget for norske ungdomsorganisasjoner.
Simonsen, Anne Hege (2012). Innledning om utenriksjournalistikk i bokform. "Verden sett fra navlen". Norsk faglitterær forfatter og oversetterforening.
Simonsen, Anne Hege;Høeg, Elida;Kosaka, Einar (2012). Godhetsregimets revansje - I bistandsjournalistikkens skyggeland. Norsk medieforskerkonferansen. Norsk medieforskerlag, Universitetet i Agder.
Simonsen, Anne Hege (2012). The international dissemination of news photography after the 22. July terror attacks in Norway. Visual culture, visual methods. Universitetet i Aarhus.
Simonsen, Anne Hege (2012). Key Note, opening remarks conserning Development Communication, at OECD DAC meeting. OECD DAC Annual Meeting. NORAD, UD; OECD DAC.
Simonsen, Anne Hege (2012). Morderens ansikt - pressefotografiet mellom dokumentasjon og djevelskap. Grenser for medienes bildebruk. NTNU, Høgskolen i Oslo og Akershus.
Frey, Elsebeth;Oltedal, Audgunn;Steien, Solveig;Simonsen, Anne Hege;Knudsen, Anders Marius (2012). Seminar "Shared Horizons?" with lectures, discussions and working together at HiOA from 09.12.2012 untill 14.12.2012 with our partners Hamida Elbour and Taoufik Yaakob from Institut de Presse et des Sciences de l'Information, Université de la Manouba (Tunisie) and Golan Rahma and Mofizur Rhaman from Department of Mass Communication & Journalism, University of Dhaka (Bangladesh). "Shared Horizons?". Institutt for journalistikk og mediefag, HiOA.
Simonsen, Anne Hege;Alnæs, Jørgen (2012). Taperen feires - Dekningen av Robert Falcon Scott i norske aviser. Norsk medieforskerkonferanse. Norsk medieforskerlag/Universitetet i Agder.
Simonsen, Anne Hege (2012). Løpske pressebilder - om norsk presse og Breivik-bildene. Seminar. Fotogalleriet, HiOA, NISS.
Simonsen, Anne Hege (2011). Too soon, too strong, too wrong - runaway photographs from the terror attack in Oslo 22.7.2011. Workshop. Universitetet i Bern.
Simonsen, Anne Hege (2011). Om mediedekningen av sultkatastrofen på Afrikas horn. TV2.
Simonsen, Anne Hege (2011). Intervju i Ekko om afrosentrisme (debatt). NRK.
Simonsen, Anne Hege (2011). Intervju i Norgesglasset om murer. NRK.
Simonsen, Anne Hege (2011). Intervju i Søndagsavisa om dekning av innvandrere i norsk presse. NRK.
Simonsen, Anne Hege (2011). Kulturmøter - om arbeidet med bok "Mur". Møllebyen litteraturfestival. Moss bibliotek.
Simonsen, Anne Hege (2011). Gjesteforelesning på Lærerutdanningen, HiOA. Kurs i flerkulturell forståelse. LUI, HIOA.
Simonsen, Anne Hege (2011). Ordstyrer på heldagsseminar om media og bistand. Bistand og presseetikk. Asle Toje, Norsk presseforbund.
Simonsen, Anne Hege (2011). Panelsdiskusjon om journalister i krig, NRK Ekko. NRK.
Simonsen, Anne Hege (2010). Verdibørsen.
Eide, Elisabeth;Simonsen, Anne Hege (2010). Enøyd Hustad om journalistikk. Dag og Tid.
Simonsen, Anne Hege (2010). Søndagsavisen: Intervju om rasisme. NRK P2.
Simonsen, Anne Hege (2010). Verden bygger stadig flere murer. NTB.
Simonsen, Anne Hege (2010). Kulturnytt: Om seminaret Hvite perler og sorte håp. Kulturnytt, NRK P2.
Simonsen, Anne Hege (2010). National gatekeepers and transnational challenges: The Norwegian press and the Roma beggars. Decoding the Nordic Colonial Mind. Høgskolen i Oslo.
Simonsen, Anne Hege (2010). Paneldeltaker: Sorte perler og hvite håp. Fakta og fordommer foran fotball-VM. Sorte perler og hvite håp. Fakta og fordommer foran fotball-VM.. Fellesrådet for Afrika, Norsk Journalistlag, SAIH.
Simonsen, Anne Hege (2010). Den verdige trengende og den gode hjelper frå Norge: Ser vi Verden gjennom et bistandsfilter?. Tidsskriftsdagen. Norsk Tidsskriftsforening, Verdensmagasinet X.
Simonsen, Anne Hege;Sæther, Anne Karin (2010). Gammelt nytt fra Latin-Amerika. Loge, Julia (Red.), Latin-Amerikaårboka: Gull og grønne skoger: Norske interesser i Latin-Amerika. Kapittel 1. s. 14-19.
Eide, Elisabeth;Simonsen, Anne Hege (2010). De vanskelige journalistiske valgene. Kaldheim, Osmund (Red.), Innvandrere i norske medier: Medieskapt islamfrykt og usynlig hverdagsliv. Årsapport 2009 (IMDI). Kapittel 5. s. 46-54.
Simonsen, Anne Hege (2009). En samtid i ruiner - kommentar i serien Frontlinjer. Ny tid.
Simonsen, Anne Hege (2009). Her og Nå - intervju. NRK P1.
Simonsen, Anne Hege (2009). Banden - intervju. NRK P3.
Simonsen, Anne Hege (2009). RadiOrakel - intervju om nye murer. RadiOrakel.
Simonsen, Anne Hege (2009). Det langsomme uværet -intervju. NRK yr.no.
Simonsen, Anne Hege (2009). Avdeling JBI dekker verden - intervju. www.hio.no.
Simonsen, Anne Hege (2009). Mye mer avansert enn Berlinmuren. www.culcom.uio.no/nyheter/.
Simonsen, Anne Hege (2009). Radiofront - intervju. NRK P2.
Simonsen, Anne Hege;Orgeret, Kristin Skare (2009). The NRK Correspondent - Yesterday, today, tomorrow. NordMedia09. FSMK, Nordicom, Universitetet i Karlstad.
Simonsen, Anne Hege (2009). I stengslenes tid ¬nye barrierer etter Berlin-murens fall. P2-akademiforedrag. NRK P2.
Simonsen, Anne Hege (2009). Norsk petroleumspolitikk i globalt perspektiv: petromakt, utvikling og klima. Internseminar for internasjonalt utvalg i Arbeiderpartiet. Arbeiderpartiet.
Simonsen, Anne Hege (2009). Hvem eier Latin-Amerika i Norge?. Seminar. RORG-samarbeidet.
Simonsen, Anne Hege (2009). Kommentar til filmen "Enjoy poverty". Internseminar Norsk Folkehjelp. Norsk Folkehjelp.
Simonsen, Anne Hege (2009). 20 år etter Berlinmurens fall: Hva har vi lært?. CULCOMs mandagseminar. CULCOM, Universitetet i Oslo.
Simonsen, Anne Hege (2008). Kommentar: Ønskeliste 2008. Ny tid.
Simonsen, Anne Hege (2008). Det norske oljeeventyret. Samtiden.
Simonsen, Anne Hege (2008). Skriften på veggen. Samtiden. Vol. 117.
Simonsen, Anne Hege (2008). Om mediedekningen av DR Kongo. NRK Morgennytt.
Simonsen, Anne Hege (2008). Om mediedekningen av DR Kongo. NRK Alltid nyheter.
Simonsen, Anne Hege (2008). Om mediedekningen av DR Kongo. NRK Kulturnytt.
Simonsen, Anne Hege;Eide, Elisabeth (2008). Verden skapes hjemmefra. NRK P2-akademiet.
Simonsen, Anne Hege (2008). Kåring: sommerens agurknyhet. NRK Kulturnytt.
Jåsund, Birger Kolsrud;Simonsen, Anne Hege;Eide, Elisabeth (2008). Utenriksdekning i norske medier, Kulturnytt. NRK.
Hartgen, Alf;Simonsen, Anne Hege;Eide, Elisabeth (2008). Verden skapes hjemmefra. NRK Dagsnytt 18.
Lindqvist, Helene;Eide, Elisabeth;Simonsen, Anne Hege (2008). Pressens politiske geografi. Ny Tid.
Sandve, Gerd Elin Stava;Simonsen, Anne Hege;Eide, Elisabeth (2008). Verden skapes i Norge. Dagsavisen.
Simonsen, Anne Hege;Ruud, Terje (2008). "Verden skapes hjemmefra". Østlandets Blad.
Simonsen, Anne Hege;Saghir, Noshin (2008). Dekningen av muslimer i norsk presse. Utrop.
Simonsen, Anne Hege;Frey, Elsebeth (2008). Konvergens som journalistisk praksis – en studie av journaliststudenters bruk av flermediale presentasjonsformer i nyhetsjournalistikk. Paper laget av Frey og Simonsen. Frey deltok på konferansen. Medieforskerkonferansen 2008. Norsk medieforskerlag.
Frey, Elsebeth;Simonsen, Anne Hege (2008). Tverrmedialitet: Nyheter på nett. Rapport fra et nettverksted. Nordisk konferance for journalistlærere. Nordiska journalistutbildningars samarbetskomité.
Eide, Elisabeth;Simonsen, Anne Hege (2008). Verden skapes hjemmefra; om global journalistikk. Seminar. RORG.
Eide, Elisabeth;Simonsen, Anne Hege (2008). Medier og minoriteter - "Mistenkelige utlendinger". Prosalong. Tidsskriftet Prosa.
Simonsen, Anne Hege (2008). Norwegian foreign coverage. Studentersamfunnet i Bergen. Studentersamfunnet.
Simonsen, Anne Hege (2008). Åpningsforedrag Kapittel 08. Tema: Murer. Kapittel 08. Ytringsfrihetsfestival i Stavanger. Sølvberget kulturhus.
Simonsen, Anne Hege (2008). Avisreportasje for redigerere. Kurs for blivende redigerere i Dagbladet. Dagbladet og De Facto.
Simonsen, Anne Hege (2007). Oljeeventyret. Ny tid.
Simonsen, Anne Hege (2007). Svart måned. Ny tid.
Simonsen, Anne Hege (2007). Sisyfos er palestiner. Ny tid.
Simonsen, Anne Hege (2007). Stem på Timbuktu. Ny tid.
Simonsen, Anne Hege (2007). Å sivilisere andre. Ny tid.
Simonsen, Anne Hege (2007). Å møte mennesker. Ny tid.
Simonsen, Anne Hege (2007). Ali Farah - en gang til. Ny tid.
Simonsen, Anne Hege (2007). Menneskeplikter. Ny tid.
Simonsen, Anne Hege (2007). En herre med Barth. Ny tid.
Simonsen, Anne Hege (2007). Sannhetsprofeten. Ny tid.
Simonsen, Anne Hege (2007). Saving the Treasures of Timbuktu. Global Knowledge.
Simonsen, Anne Hege (2007). The Politics of Definitions. Global Knowledge.
Simonsen, Anne Hege (2007). Et valg i Afrika. Ny tid.
Simonsen, Anne Hege (2007). Redder kulturskatt. Aftenposten (morgenutg. : trykt utg.).
Hoffengh, Sissel;Eide, Elisabeth;Simonsen, Anne Hege (2007). Skriver om medierasisme. Dagsavisen.
Siebke, Marianne;Simonsen, Anne Hege;Eide, Elisabeth (2007). Intervju om "Mistenkelige utlendinger" - Minoriteter i norsk presse gjennom 100 år. NRK: Kulturnytt.
Simonsen, Anne Hege (2007). Hunting High and Low: Reporting Anti-Migrant Walls. Media and globalisation. Institutt for medier og kommunikasjon.
Simonsen, Anne Hege (2007). Fantasies and experiences The Norwegian press coverage of Africa 1900-2002. Nordic Africa Days. Nordiska Afrikainstitutet.
Simonsen, Anne Hege (2007). Erfaringer og fantasierNorsk Afrika-dekning 1902-2002. Nordisk medieforskerkonferansen. Nordisk medieforskerlag.
Eide, Elisabeth;Simonsen, Anne Hege (2007). Fallen Angels: The End of the Colourful Community?. Den 18de nordiske medieforskerkonferanse. Nordiske medieforskerlag.
Simonsen, Anne Hege (2007). New news out of Africa. New Images of Afrika/Nye bilder av Afrika. UD/Fritt ord.
Eide, Elisabeth;Simonsen, Anne Hege (2007). Medier og minoriteter. PROSAlong. Tidsskriftet PROSA.
Eide, Elisabeth;Simonsen, Anne Hege (2007). Mistenkelige utlendinger: Om minoriteter i norsk presse. Kapittel-festivalen 07. Kapittel 07, Stavanger.

(Publikasjonslisten er hentet fra Cristin. Listen kan være ufullstendig)

Kontakt

Telefon (kontor): +47 67 23 83 22
Telefon (mobil): +47 911 45 937
Besøksadresse: Pilestredet 48, Oslo, S449