HiOA har blitt OsloMet – storbyuniversitetet. Les mer om hva det har å si for deg.

meny
søk
English

Anne Jansen

førsteamanuensis

Kort om

Publikasjoner og forskningsresultater

Vitenskapelige publikasjoner (8) Fagbøker⁄lærebøker (1) Formidling (24)
Jansen, Anne (2017). ‘It’s So Complex!’: Understanding the Challenges of Child Protection Work as Experienced by Newly Graduated Professionals. British Journal of Social Work. doi: https://doi.org/10.1093/bjsw/bcx127
Saur, Randi;Hansen, Marianne;Jansen, Anne;Heir, Trond (2017). Visually impaired individuals, safety perceptions and traumatic events: a qualitative study of hazards, reactions and coping. Disability and Rehabilitation. Vol. 39. doi: 10.3109/09638288.2016.1161836
Jansen, Anne;Olsen, Bjørn;Stenseng, Terje;Ugelstad, Hanne (2015). «Dette ville jeg aldri snakket med en student om ellers». Ungdom som medveiledere for barnevernstudenter i praksis.. Fontene forskning.
Jansen, Anne (2015). Positioning and subjectivation in research interviews: why bother talking to a researcher?. International Journal of Social Research Methodology. Vol. 18. doi: 10.1080/13645579.2013.845711
Jansen, Anne;Andenæs, Agnes (2013). 'Heading for Japan': Prospective narratives and development among young people living in residential care. Qualitative Social Work. Vol. 12. doi: 10.1177/1473325011423588
Jansen, Anne;Haavind, Hanne (2011). "If only" and "despite all" Narrative configuration among young people living in residential care. Narrative Inquiry. Vol. 21. doi: 10.1075/ni.21.1.04jan
Jansen, Anne (2010). Victim or troublemaker? Young people in residential care. Journal of Youth Studies. Vol. 13. doi: 10.1080/13676261003801770
Jansen, Anne (2007). Om å skape seg selv og en fremtid - Betydningen av å fortelle historier. Tidsskriftet Norges Barnevern. Vol. 84.
Jansen, Anne (2013). Narrative kraftfelt.Psykologisk utvikling hos barn og unge i et narrativt perspektiv. ISBN: 9788215022253. 168 s. Universitetsforlaget.
Jansen, Anne (2018). Utviklingsprosjekt utdanning-praksis: Gruppepraksis i barneverntjenesten. Nasjonal praksiskonferanse. OsloMet.
Jansen, Anne (2018). Hospitering for utdanningenes lærere i praksisfeltet. Nasjonal praksiskonferanse. OsloMet.
Saur, Randi;Hansen, Marianne Bang;Jansen, Anne;Heir, Trond (2016). En studie av opplevelser og mestring av risikofylte hendelser blant synshemmede. Presentasjon på frokostseminar. NKVTS.
Jansen, Anne (2016). Hospiteringsprosjektet - erfaringer med lærerhospitering. Kvalitet i praksisstudiene i helse- og sosialfag. HiOA.
Jansen, Anne (2014). Identity formation in an institutional setting. Institutions for children and young people as arenas of care. NOVA.
Jansen, Anne;Klages, Wiebke;Lundestad, Magritt;Sund, Annette (2014). Nyutdannede politi, barnehagelærere og barnevernpedagoger - profesjonskvalifisering etter endt utdanning. NORDPRO-konferanse. HiOA.
Jansen, Anne (2014). Young people in residential care as tutors for students – changing the developmental context. ISCAR2014. International Society for Cultural and Activity Research.
Jansen, Anne;Ugelstad, Hanne;Olsen, Bjørn;Stenseng, Terje (2014). Når ungdom veileder studenter: Erfaringer fra prosjektet Ungdom som medveileder. Norsk barnevernkongress. Barnevernsambandet.
Jansen, Anne;Ugelstad, Hanne (2013). Ungdom som medveileder. Erfaringer fra et utviklings- og forskningsprosjekt. Barnevernpedagogutdanningen 50 år - Jubileumskonferanse. HiOA og FO.
Se alle publikasjoner
Jansen, Anne (2013). The representation of Child Protection Services in the narratives of young people living in residential care. Psychology and the Conduct of Everyday Life. Roskilde Universitet.
Jansen, Anne (2012). Loss and trauma in a narrative perspective. Forelesning. Hogeschool van Amsterdam.
Jansen, Anne;Andenæs, Agnes;Sundnæs, Anita;Bradbury, Jill;Haley, Jeanne (2012). Exploring everyday life. Human development within a cultural psychology perspective. 30th International Congress of Psychology. ICP.
Jansen, Anne (2012). Narrative engagement and subjectivation among young people in residential care. 30th International Congress of Åsychology. ICP.
Jansen, Anne (2012). Studying development among young people within a narrative psychology perspective. Why adopting a longitudinal design. Research Seminar on Qualitative Longitudinal Studies. HiOA.
Jansen, Anne (2011). Narratives and development. Narrative engagement among young people in residential care. 15th European Conference in Developmental Psychology. ESDP.
Jansen, Anne (2010). Interviews, ethnography, real life and ethics. Kvalitative metoder: Utfordringer, muligheter og dilemmaer. NKVTS.
Jansen, Anne (2010). When the future is part of the present - Prospective narratives of young people living in residential homes. Narrative Matters. CIRN, St. Thomas University.
Jansen, Anne (2009). Who can I be and who am I? Prospective narratives of young people living in residential homes. 11th European Congress of Psychology. The Norwegian Psychological Assosiation.
Jansen, Anne (2009). ’If only’- and ’Despite all’ – narrative configuration and subjectivation among youths living in residential care. Forskningsseminar Kultur og Samfunn. Psykologisk institutt UiO.
Jansen, Anne (2008). Narratives and the constitution of selves - Developmental moves and identity negotiations among youths. NYRIS. Nordic Youth Research Conference.
Jansen, Anne (2007). Narrative kraftfelt. Norsk Psykologikongress 2007. Norsk Psykologforening.
Hauge, Mona-Iren;Jansen, Anne (2007). Narrativer og diskurser som kvalitative analysestrategier. Nordisk nettverk for barnelivsforskning. Nordisk nettverk for barnelivsforskning.
Jansen, Anne (2002). Fokus på ansettelsesintervjuet. En kvalitativ studie av intervjuet som metode i rekrutteringsprosessen. 120 s. NTNU.

(Publikasjonslisten er hentet fra Cristin. Listen kan være ufullstendig)

Kontakt

Telefon (kontor): +47 67 23 81 55
Telefon (mobil): +47 920 64 310
Besøksadresse: Stensberggata 26, Oslo, X571