HiOA har blitt OsloMet – Storbyuniversitetet. Les mer om hva det har å si for deg.

meny
søk
English

Anne-Lise Arnesen

Professor Emeritus

Publikasjoner og forskningsresultater

Vitenskapelige publikasjoner (24) Fagbøker⁄lærebøker (4) Forskningsrapporter (5) Formidling (95)
Arnesen, Anne-Lise (2017). Social Class, Inclusion and Exclusion: Teacher and Student Practices in Norwegian Urban Education. Noblit, George W. Pink, William (Red.), Second international handbook of urban education. Chapter 37. s. 695-717. Springer Publishing Company.
Arnesen, Anne-Lise (2017). Inkludering. Perspektiver i barnehagefaglige praksiser.. ISBN: 978-82-15-02789-0. 302 s. Universitetsforlaget.
Arnesen, Anne-Lise;Lahelma, Elina;Lundahl, Lisbeth;Öhrn, Elisabet (2014). Fair and competitive? : critical perspectives on contemporary Nordic schooling. ISBN: 978-1-872767-14-7. Tufnell Press.
Arnesen, Anne-Lise (2012). Inkludering : perspektiver i barnehagefaglige praksiser. ISBN: 978-82-15-01927-7. 277 s. Universitetsforlaget.
Arnesen, Anne Lise (2012). The gaze in the classroom : marginalisation with a focus on objectification and reciprocity. Tolonen, Tarja Palmu, Tarja Lappalainen, Sirpa Kurki, Tuuli (Red.), Cultural practices and transitions in education. Chapter 2. s. 20-33. Tufnell Press.
Arnesen, Anne-Lise (2012). Den komplekse inkluderingen og pedagogisk nærvær. Arnesen, Anne-Lise (Red.), Inkludering : perspektiver i barnehagefaglige praksiser. Kapittel 12. s. 247-271. Universitetsforlaget.
Arnesen, Anne-Lise;Kolle, Tonje;Solli, Kjell-Arne (2012). De problematiske kategoriene i institusjonelle sammenhenger. Arnesen, Anne-Lise (Red.), Inkludering : perspektiver i barnehagefaglige praksiser. Kapittel 4. s. 79-100. Universitetsforlaget.
Arnesen, Anne-Lise (2012). Inkludering i det utdanningspolitiske barnehagelandskapet. Arnesen, Anne-Lise (Red.), Inkludering : perspektiver i barnehagefaglige praksiser. Kapittel 3. s. 56-78. Universitetsforlaget.
Arnesen, Anne-Lise (2012). Inkludering. Perspektiver i barnehagefaglige praksiser - en innledning. Arnesen, Anne-Lise (Red.), Inkludering : perspektiver i barnehagefaglige praksiser. Kapittel 1. s. 13-33. Universitetsforlaget.
Arnesen, Anne-Lise;Simonsen, Eva (2011). Spesialpedagogikk - merkevare i epistemisk drift?: refleksjoner i et barnehageperspektiv. Norsk pedagogisk tidsskrift.
Se alle publikasjoner
Arnesen, Anne-Lise (2011). Barnehage og skole: arena for inkludering og marginalisering. Seim, Sissel Larsen, Hege (Red.), Barnefattigdom i et rikt land. Kunnskapsoppsummering om fattigdom og eksklusjon blant barn i Norge. Kapittel 5. s. 119-138.
Arnesen, Anne-Lise (2011). International politics and national reforms: The dynamics between "competence" and the "inclusive school" in Norwegian education policies. Education Inquiry. Vol. 2.
Arnesen, Anne-Lise;Lahelma, Elina;Lundahl, Lisbeth;Öhrn, Elisabet (2010). Introduction. Agency in a Changing Educational Context: negotiations, collective actions and resistance. European Educational Research Journal (online). Vol. 09.feb.
Arnesen, Anne-Lise (2010). The complex of diversity ? challenges for teacher education. Policies and practices for teaching sociocultural diversity. Diversity and inclusion: the challenges for teacher training. faglig_bok_institusjon.
Arnesen, Anne-Lise;Lundahl, Lisbeth (2010). Standardized Individualisation. Text-mediated relations of governance in two Nordic welfare institutions. Kvam, Sigmund Knutsen, Karen Patrick Langemeyer, Peter (Red.), Textsorten und kulturelle Kompetenz : interdisziplinäre Beiträge zur Textwissenschaft. s. 147-171. Waxmann Verlag.
Arnesen, Anne-Lise;Lahelma, Elina;Öhrn, Elisabet (2008). Travelling discourses on gender and education : the case of boys' underachievement. Nordisk Pedagogik. Vol. 28.
Arnesen, Anne-Lise;Mietola, Reetta;Lahelma, Elina (2007). The Language of Inclusion and Diversity: Policy Discourses and Social Practices in Finnish and Norwegian Schools. International Journal of Inclusive Education. Vol. 11. doi: 10.1080/13603110600601034
Arnesen, Anne-Lise;Mietola, Reetta;Lahelma, Elina (2007). Language of inclusion and diversity: policy discourses and social practices in Finnish and Norwegian schools. International Journal of Inclusive Education. Vol. Vol. 11.
Arnesen, Anne-Lise;Lundahl, Lisbeth (2006). Still Social and Democratic? Inclusive Education Policies in the Nordic Welfare States. Scandinavian Journal of Educational Research. Vol. 50. doi: 10.1080/00313830600743316
Rhedding-Jones, Jeanette;Arnesen, Anne-Lise;Dingstad, Pål E.;Rossholt, Nina (2005). Strengthening partnerships locally and internationally: experiences and reflections from a Norwegian research project. New Zealand Research in Early Childhood Education. Vol. 7.
Arnesen, Anne-Lise (2004). Kommunikasjon - mer enn ord. Arneberg, Per Kjærre, Jan Harald Overland, Bjørn (Red.), Samtalen i skolen. Kommunikasjon - mer enn ord. s. 95-114.
Arnesen, Anne-Lise (2003). De "sårbare" barna og de "farlige" kategoriene i skolen. Befring, Edvard (Red.), Sosiale og emosjonelle vansker hos barn - problemer, utfordringer og muligheter. De "sårbare" barna og de "farlige" kategoriene i skolen. s. 51-59.
Arnesen, Anne-Lise (2003). Construction of an 'Outsider': Contradictions and Ambiguities in Institutional Practices. Beach, Dennis Gordon, Tuula Lahelma, Elina (Red.), Democratic Education: Ethnographic Challenges. 4. s. 52-65.
Arnesen, Anne-Lise (2000). Marginalisering i skolen. En tekst- og diskursanalytisk studie av beretningen om en lærer-elevkonflikt. Nordisk Pedagogik. Vol. 20.
Arnesen, Anne-Lise;Hadjitheodoulou-Loizidou, Pavlina;Allan, Julie;Trasberg, Karmen;Chavdarova-Kostova, Siika;Furch, Elisabeth;Valianatos, Angelos;Dumont, Bernard;Qiriazi, Villano (2010). Policies and practices for teaching sociocultural diversity. A framework of teacher competences for engaging with diversity. ISBN: 9789287166913. Council of Europe.
Arnesen, Anne-Lise;Allan, Julie;Hadzhitheodoulou-Loizidou, Pavlina;Essomba, Miquel Angel;Birzéa, Cézar;Simonsen, Eva (2009). Policies and practices for teaching sociocultural diversity : Concepts, principles and challenges in teacher education. ISBN: 9789287165824. 101 s. Council of Europe.
Arnesen, Anne-Lise;Birzéa, Cézar;Dumont, Bernard;Essomba, Miguel Angel;Furch, Elisabeth;Vallianatos, Angelos;Ferrer, Ferran (2008). Policies and practices for teaching sociocultural diversity : a survey report. ISBN: 9789287164407. 91 s. Council of Europe Publ..
Arnesen, Anne-Lise (2004). Det pedagogiske nærvær. Inkludering i møte med elevmangfold. ISBN: 82-7935-128-0. 318 s. Abstrakt forlag.
Arnesen, Anne-Lise;Nilsen, Sigmund Egil;Holte, Kjersti E. Lien;Dyrnes, Eva Martinsen (2013). Elevers vei mot yrkeskompetanse -tilrettelegging av opplæring (unntatt offentlighet). 195 s. Høgskolen i Østfold.
Arnesen, Anne-Lise;Lundahl, Lisbeth (2010). Metoder i forsknings- og utviklingsarbeid i utdanning og lærerutdanning: rapport fra en konferanse mellom Høgskolen i Østfold og Universitetet i Umeå. ISBN: 9788278253311. Høgskolen i Østfold.
Arnesen, Anne-Lise (2007). Pre-service Teacher Education on Socio-cultural Diversity. Report on the first phase of the project ?Policies and Peactices for Teaching Socio-cultural Diversity? Volume 1,. 75 s. Council of Europe, Division of the European Dimension of Education.
Arnesen, Anne-Lise (2002). Ulikhet og marginalisering med referanse til kjønn og sosial bakgrunn. En etnografisk studie av sosial og diskursiv praksis i skolen. 491 s. Unipub forlag.
Klemp, Torunn (red.);Arnesen, Anne-Lise;Klemp, Torunn (1998). Likt og ulikt : kjønnsdimensjonen i pedagogisk tenkning og praksis. ISBN: 8257901156. 175 s. Høgskolen i Oslo.
Arnesen, Anne-Lise;Lundahl, Lisbeth;Jónasson, Jón Torfi (2017). Social justice, choice and marketization of education in the Nordic countries. Possibilities of statistical comparisons. Symposium at European Education Research Association conference. European Education Research Association conference.
Arnesen, Anne-Lise (2016). Diversity and Inclusive Education Policies in the Nordic Countries (Key note). Scientific Conference “Pedagogy and Social work in the 21 Century: Challenges and perspectives”30th anniversary of the Faculty of Pedagogy, Sofia University “St. Kliment Ohridski. the Faculty of Pedagogy, Sofia University “St. Kliment Ohri.
Arnesen, Anne-Lise (2016). Begrepsavklaring. Inkludering og integrering. Hva taler vi om? Hva gjør vi? (Key note). Nordisk Dialogseminarium – ”Integration, inklusion, mainstreaming – Hvad snakker vi om? Hvad kan vi gøre?”. Nordisk Ministerråds, Nordisk nettverk for voksnes læring.
Arnesen, Anne-Lise (2016). Social class, inclusion and exclusion - Teacher and student practices in Norwegian urban education. Symposium at Nordic Education Research Association conference. Nordic Education Research Association.
Kooij, Kristin Skinstad van der;Arnesen, Anne-Lise;Pihl, Joron (2015). Inclusion/exclusion: Challenges and opportunities in urban education in Norway. Nordic Educational Research Association Annual Congress. Nordic Educational Research Association.
Arnesen, Anne-Lise (2015). The concept of marginaliztion and marginalization in the Nordic context. Summer school "A Nordic Model". Nordic Centre of Excellence (NordForsk): JustEd.
Arnesen, Anne-Lise (2015). How to work with gender in teacher education programs in the 21st century? Norwegian experiences.. Winter seminar. SIHT and Tallinn University.
Arnesen, Anne-Lise (2015). Gender, equality and pedagogy in teacher education: Debates and issues in research policies and practices. Winter seminar. SIHT and Tallinn University.
Arnesen, Anne-Lise (2015). Gender construction and basic concepts of gender in an equality, diversity and social justice perspective. Winter seminar. SIHT and Tallinn University.
Arnesen, Anne-Lise (2014). Pathways for Young People at Risk towards Vocational Competences. A Norwegian Case Study. Forskningsseminar. Umeå universitet, Institutionen for anvend beteendevetenskap.
Se alle publikasjoner
Arnesen, Anne-Lise (2014). Inkludering. Hva kan inkludering bety i barnehagens hverdag?. Seminar for Pedagogisk team, Bydel Grorud. Pedagogisk team, Bydel Grorud.
Arnesen, Anne-Lise (2014). Inkludering og spesialpedagogisk hjelp i barnehagen. Mangfold, deltakelse og b arnehagens rolle.. Presentasjon for Ressursenhet for førskolebarn. Ressursenhet for førskolebarn, Bydel Østensjø.
Arnesen, Anne-Lise (2014). Diversity, Inclusion and Exclusion in Education from a European and International Perspective. Lecture at research seminar. Ballarat University.
Arnesen, Anne-Lise (2014). Engaging with Diversity and Inclusion in Education. Lectures for BA and MA Ed students. Ballarat University.
Arnesen, Anne-Lise (2014). Diversity and inclusion. Norwegian and European perspectives. Research seminar. La Trobe University.
Arnesen, Anne-Lise (2014). Inclusion and exclusion in Norwegian education policies and practices in a knowledge driven society. Reforms and challenges in early childhood education and care (ECEC) in Norway as a case.. Lecture at MA Ed (ECE). La Trobe University.
Arnesen, Anne-Lise (2014). Research on diversity, inclusion and exclusion - from a Norwegian perspective. Presentation at research seminar. La Trobe University.
Arnesen, Anne-Lise (2014). Pedagogical Presence - Engaging with Diversity and Inclusion in Education. Lecture at MA Ed. La Trobe University.
Arnesen, Anne-Lise (2014). Teacher competencies for diversity education. Lecture at MA Ed. La Trobe University.
Arnesen, Anne-Lise (2014). Teacher competencies for diversity education. “Policies and Practices for Teaching Socio-cultural Diversity”.. Lecture for MA students. La Trobe university.
Arnesen, Anne-Lise (2014). Aims and contradictions in support strategies for young people ‘at risk’ in vocational schooling.. Research seminar. La Trobe University.
Arnesen, Anne-Lise (2013). Inclusion and challenges in Early Childhood Education and Care – With reference to Norwegian politics and practices. The 3rd NORDIC ECEC conference. Kunnskapsdepartementet/Utdanningsdirektoratet.
Arnesen, Anne-Lise (2013). Inkluderings- og ekskluderingsprosesser i barnehage og skole. Noen refleksjoner om utfordringer i profesjonssammenheng. Foredrag ved fagdag. Statsped sørøst, avdeling hørsel.
Arnesen, Anne-Lise (2013). Sortering og marginalisering i kunnskapssamfunnets utdanningsinstitusjoner. Seminar. Høgskolen i Oslo og Akershus,.
Arnesen, Anne-Lise;Dyrnes, Eva Martinsen;Holte, Kjersti E. Lien (2013). Special education – special risk? Troubling pathways to vocational competence for young people in upper secondary education. ATEE conference. ATEE Østfold University College.
Arnesen, Anne-Lise;Holte, Kjersti E. Lien;Dyrnes, Eva Martinsen (2013). “When One Door Shuts, Another Opens”! How Young People ‘At Risk’ Experience their Schooling towards a Vocational Career. ECER conference. ECER.
Arnesen, Anne-Lise;Dyrnes, Eva Martinsen;Holte, Kjersti E. Lien (2013). “I take one day at a time”. Aims and contradictions in support strategies for young people ‘at risk’ in vocational schooling: Symposium at ATEE conference 2013: Diversity and social justice as a challenge in future. ATEE annual conference. ATEE og HiØ.
Arnesen, Anne Lise (2012). Distriktsnyheter på NRK TV 23.8.2012: Kommentar til Os skoles praksis med å gi førsteklassinger på 5 – 6 år kryss dersom de er urolige eller ikke rekker opp hånda og utestengning fra kosetime. Halden.
Arnesen, Anne Lise (2012). Distriktsnyheter på NRK 23.8.2012: Kommentar til Os skoles praksis med å gi førsteklassinger på 5 – 6 år kryss dersom de er urolige eller ikke rekker opp hånda og utestengning fra kosetime. Halden.
Arnesen, Anne-Lise (2012). Pedagogical Presence: Reflections on Professionalism in engaging with Diversity and Inclusion in Education. Annual conference for the Association for Teacher Education in Europe. ATEE.
Arnesen, Anne Lise (2012). Forskningsperspektiver. Tilnærminger til studier av kunnskapssamfunnets institusjoner Barnehagen som eksempel. Forskningsblikk på mangfold og inkludering: Avsluttende forskningsseminar for NFR-prosjekt Barnehagens arbeid med inkludering av barn med nedsatt funksjonsevne i et profesjonsperspektiv. Høgskolen i Østfold, Lærerutdanningen.
Arnesen, Anne-Lise;Kolle, Tonje (2012). The complex of inclusion in early childhood education and care at a time of societal change. NERA conference. Nordic Educational Research Association.
Arnesen, Anne-Lise (2011). Normalization revisited 1979-2011: From normalising lives of the disabled to creating «the competent child» through normalizing judgement as part of the normal. 7th Nordic Disability History Conference , Seminar on “History of normality and normalization – a Nordic perspective”. University of Oslo, Institute of Special Education.
Arnesen, Anne-Lise;Simonsen, Eva (2011). Allmennpedagogikk for majoriteten - spesialpedagogikk for minoriteten: To atskilte kunnskapsregimer i den 'nye' barnehagen" ?. Minoritet og majoritet i perspektiv – forskning om inkludering i barnehagen. Nasjonalt senter for barneforskning, NTNU.
Arnesen, Anne-Lise (2011). Barn med nedsatt funksjonsevne i «inkluderende» barnehager. Noen kritiske refleksjoner om minoritet og majoritet i et mangfoldsperspektiv. Minoritet og majoritet i perspektiv – forskning om inkludering i barnehagen. Norsk senter for barneforskning, NTNU.
Arnesen, Anne-Lise (2011). Pedagogical Presence. An Ethics for Engaging with Diversity and Inclusion in Education. The 31st seminar of the International Society for Teacher Education (ISfTE). Agder University.
Arnesen, Anne-Lise (2011). What is at risk? Discourses of risks in education in the ”knowledge society”. Variation and comparison. The Art of Comparison in Humanistic and Social Science. Strategic project, Østfold University College.
Arnesen, Anne-Lise (2010). Inkludering og språklig mangfold. SPOKUS.
Arnesen, Anne-Lise;Solli, Kjell-Arne;Kolle, Tonje (2010). Lost in transition - Kindergarten changes in Norway - Implications for inclusion/exclusion for children with disabilities. Education and Cultural Change.
Arnesen, Anne-Lise (2010). Barnehagens arbeid for inkludering av barn med nedsatt funksjonsevne i et profesjonsperspektiv. Nasjonalt forum for utdanningsforskning.
Arnesen, Anne-Lise;Solli, Kjell-Arne (2009). Spesialpedagogisk tiltak i barnehagen skjer ofte ureflektert. Første steg. Vol. 3.
Solli, Kjell-Arne;Arnesen, Anne-Lise (2009). Spesialpedagogiske tiltak i barnehagen skjer ofte ureflektert. Første steg.
Arnesen, Anne-Lise (2009). Diversity - a complex concept in everyday use and research. The international workshop within the project 'Changes in the Norwegian day-care centre.
Arnesen, Anne-Lise;Lundahl, Lisbeth (2009). Standardized Individualisation : Investigating Text-mediated Relations of Ruling in Institutional Practices. Internasjonal samarbeidskonferanse om bokprosjekt Text i Context.
Arnesen, Anne-Lise (2009). Barnehagens arbeid for inkludering av barn med nedsatt funksjonsevne. Yrkesforum for eiere og styrere i Østfold.
Arnesen, Anne-Lise (2009). Ulike forståelser av nedsatt funksjonsevne : Mangfold og inkludering i spesialpedagogisk perspektiv. Samarbeidsmøte om spesialpedagogisk forskning.
Arnesen, Anne-Lise (2009). The Work of Kindergartens to Include Children with Special Needs, viewed from a Profession Perspective. NORDCRIT: Critical perspectives on Education and Agency.
Arnesen, Anne-Lise (2009). Klasseledelse og relasjoner i skolen. Fagdag for personale om Klasseledelse og relasjoner.
Arnesen, Anne-Lise (2009). Mangfold og inkludering i spesialpedagogisk perspektiv. utenTitteltekst. Universitetet i Umeå, Institutt BUSV.
Arnesen, Anne-Lise (2009). Socio-cultural Diversity, Participation and Belonging : Reflections on Insidedness and Outsidedness in Education. Skolverket: Utbildning och Integration.
Arnesen, Anne-Lise (2009). Barn med nedsatt funksjonsevne i prosjektet Barnehagens arbeid med inkludering. Begrepet nedsatt funksjonsevne.
Arnesen, Anne-Lise (2009). The complex of diversity : challenges for teacher education. Council of Europe: Diversity and inclusion - challenges for teacher education.
Arnesen, Anne-Lise;Kolle, Tonje;Solli, Kjell-Arne (2009). Early intervention a basis for early differentiation? : Kindergarten as a field of tension with implications for inclusion/exclusion of children with disabilities. European Educational Research Association.
Arnesen, Anne-Lise;Kolle, Tonje;Solli, Kjell-Arne (2009). Reforms in early childhood education : implications for inclusion/exclusion of children with disabilities. Association for Teacher Education in Europe.
Arnesen, Anne-Lise (2008). Current work within the Project: Policies and Practices for Teaching Sociocultural Diversity. "Language Diversity and Competencies of New Teachers", Council of Europe Project, at 1st Consultation Table.
Arnesen, Anne-Lise (2008). Diversity education: concepts, issues and principles II. Diversity and Induction of New Teachers, 4th Consultation Table within the Council of Europe Project Policies and Practices for Teaching Sociocultural Diversity (ED-DS).
Arnesen, Anne-Lise (2008). Ambiguities in politics of learning : the (in)competent child of the "inclusive" school. EERA konferansen.
Arnesen, Anne-Lise (2008). Diversity, inclusion and exclusion in a citizenship perspective. Nordisk forskerkurs. Medborgarskap och differentiering i utbildning.
Arnesen, Anne-Lise (2008). Teacher competences for diversity education. Diversity and Induction of New Teachers, 4th Consultation Table, Council of Europe Project Policies and Practices for Teaching Sociocultural Diversity (ED-DS).
Arnesen, Anne-Lise (2008). Diversity Education: Concepts, Issues and Principles I. Socio-cultural Diversity and Ethnicity¿, 3rd Consultation Table within the Council of Europe Project Policies and Practices for Teaching Sociocultural Diversity (ED-DS).
Arnesen, Anne-Lise (2008). The pedagogical Presence: A basis for the development of Teachers for Enhancing Diversity and Social Inclusion in Schools. Socio-cultural Diversity and Inclusion, 2nd Consultation Table within the Council of Europe Project Policies and Practices for Teaching Sociocultural Diversity (ED-DS)..
Arnesen, Anne-Lise (2008). Mangfold og inkludering i en flerkulturell skole - i et taterperspektiv. utenTitteltekst. Taterprosjektet, NTNU, Dronning Mauds Minde og Høgskolen i Sør-Trøndelag..
Arnesen, Anne-Lise (2008). Diversity and inclusion in a European perspective - challenges for teacher education. National conference on the European Year of Intercultural Dialogue: Challenges and Perspectives fo Diversity in Education.
Arnesen, Anne-Lise (2008). Policies and Practices in Teaching Socio-cultural Diversity - Framework of past and current work. Meeting for Steering Committee of Education Ministers, Council of Europe.
Arnesen, Anne-Lise (2007). Inkludering, mangfold og tilpasset opplæring sett i lys av Deleuzes begreper multiplicity, assemblage og becoming. Forskningforum.
Arnesen, Anne-Lise (2007). Det pedagogiske nærvær. Inkludering i møte med elevmangfold. utenTitteltekst. Prosjektet Kan - Kan ikke.
Arnesen, Anne-Lise (2007). Tilpasset opplæring og inkludering. utenTitteltekst. Nasjonalt nettverk for tilpasset opplæring.
Arnesen, Anne-Lise (2007). Det pedagogiske nærvær i lys av elevmangfold, inkludering og likeverdighet i undervisningen. utenTitteltekst. Lillegården kompetansesenter, LP-modellen.
Arnesen, Anne-Lise (2007). Det pedagogiske nærvær i lys av elevmangfold, inkludering og likeverdighet i undervisningen. utenTitteltekst. Lillegården kompetansesenter, LP-modellen.
Arnesen, Anne-Lise (2007). Multicultural Education in Norway. utenTitteltekst. Council of Europe, Pestalozzi programme.
Arnesen, Anne-Lise (2007). Mangfold og inkludering som spesialpedagogisk utfordring. utenTitteltekst. BUSV, Universitetet i Umeå.
Arnesen, Anne-Lise (2007). Inkludering med fokus på det flerkulturelle. En spesialpedagogisk utfordring. utenTitteltekst. Høgskolen i Sør-Trøndelag, Avdeling for lærer- og tolkeutdanning.
Arnesen, Anne-Lise (2007). Det komplekse mangfoldet og den problematiske inkluderingen i et nærværspedagogisk perspektiv. utenTitteltekst. Høgskolen i Østfold, Avdeling for lærerutdanning.
Arnesen, Anne-Lise (2006). Barn og unge i skolen - kritiske overganger, marginalisering, eksklusjon og inklusjon. Mellomfagsstudium ved SEFIA, Høgskolen i Oslo, 29.1.2006. SEFIA, Høgskolen i Oslo.
Arnesen, Anne-Lise (2006). Tilpasset opplæring. Personalseminar, Lærer- og tolkeutdanningen, Høgskoleni Sør-Trøndelag. Lærer- og tolkeutdanningen, Høgskoleni Sør-Trøndelag.
Arnesen, Anne-Lise (2006). Innenforskap og utenforskap i den inkluderende skolen - en (spesial)pedagogisk utfordring. Masterstudiet, Lærerutdanningen, Høgskolen i Finnmark, 14.3.2006. Lærerutdanningen, Høgskolen i Finnmark.
Arnesen, Anne-Lise (2006). Konstruksjon av "utenforskap". Motsetninger og tvetydigheter i institusjonelle relasjoner. Forskningsseminar, 1.2.06 Høgskolan i Borås. Høgskolan i Borås, Lärarutbildningsinstitutionen.
Arnesen, Anne-Lise (2006). Makt og avmakt i skolen sett fra et elev og lærerperspektiv. Kurs for øvingslærere i Osloskolen, Avdeling for lærerutdanning, Høgskolen i Oslo. Avdeling for lærerutdanning, Høgskolen i Oslo.
Arnesen, Anne-Lise (2005). Inkludering i spesialpedagogisk perspektiv. Videreutdanning. Institut for barn-, ungdomspedagogik, vägledning och special.
Arnesen, Anne-Lise (2005). Konstruksjon av utenforskap i en inkluderende skole. Forskningsseminar 29.11.05, Avdeling for lærerutdanning, Høgskolen i Oslo. Høgskolen i Oslo, Avdeling for lærerutdanning.
Arnesen, Anne-Lise (2005). Inkludering og ekskludering i skolen. Implikasjoner for profesjonsutøvelse. Personalseminar. Universitetet i Luleå, Lärarutbildningen.
Arnesen, Anne-Lise (2005). Marginalisering og marginaliserende prosesser i skolen. Forskningsseminar ved Det samhällsvetenska fakulteten, Universitetet i Luleå. Universitetet i Lule, Samhällsvetenskaliga fakulteten, Lärar.
Arnesen, Anne-Lise (2005). National imaginaries: The competent child of the 'inclusive school'. NERA conference, Symposium "Imaginaries of Inclusion and Implications for Exclusion in Educational Rhetoric and Practice". Nordisk forening for pedagogisk forskning (NFPF/NERA).
Arnesen, Anne-Lise;Mietola, Reetta;Lahelma, Elina (2005). The language of inclusion and diversity:policy discourses and social practices in finnish and norwegian schools. NERA conference, Symposium "Imaginaries of Inclusion and Implications for Exclusion in Educational Rhetoric and Practice". Oslo University.
Arnesen, Anne-Lise (2004). The Postmodern and The After in Telling the 'Truth' in Etnographic Studies: What is there to find?. Nordisk forskningskonferanse. Nordic Educational Research Association.
Arnesen, Anne-Lise;Lahelma, Elina;Öhrn, Elisabet (2004). Travelling discourses on gender and education: confusions and complexities of policies, ideas and 'facts'. Europeisk forskningskonferansen. The European Conference for Educational Research.
Arnesen, Anne-Lise (2004). The competent child and its inclusions/exclusions in times of restructuring in early childhood education. The Conference Reconceptualizing Early Childhood Education. Network: Reconceptualizing Early Childhood Education (RECE).
Arnesen, Anne-Lise (2004). En inkluderende pedagogikk med fokus på det flerkulturelle. Konferanse om kompetanseutvikling i den flerkulturelle skolen. Fylkesmannen i Troms.
Arnesen, Anne-Lise (2003). Kritisk lys på ungdomstrinnet: inkludering og grenseløst mangfold?. Annual congress (31.) Nordisk forening for pedagogisk forskning (NERA). Nordic Education Research Association.
Arnesen, Anne-Lise;Lahelma, Elina (2003). Constructions of inclusion and diversity: exploring discourses in policy and practices in Finnish and Norwegian schools. Annual congress (31.). Nordisk Forening for Pedagogisk Forskning (NERA).
Arnesen, Anne-Lise (2003). Kjønn og mangfold i skolen. Vitenskapsteoretiske og metodiske problemstillinger. Forskerverksted, Høgskolen i Oslo, Avdeling for lærerutdanning. Høgskolen i Oslo, Avdeling for lærerutdanning.
Arnesen, Anne-Lise (2003). Det vi tar for gitt...Inkludering og ekskludering i lys av profesjonsutøvelse i sosiokulturelt perspektiv. Forskningsseminar ved Høgskolen i Oslo, Avdeling for lærerutdanning. Høgskolen i Oslo, Avdeling for lærerutdanning.
Arnesen, Anne-Lise (2003). Kjønn og vitenskapsteori. Forskningsseminar. Prosjektet Gender, Complexity and Diversity.
Arnesen, Anne-Lise (2002). Sexuality and Marginalization: Construction of Sexual Identities through Teaching, Classification and Regulation of Students. Annual conference, ECER. European Education Research Association.
Arnesen, Anne-Lise (2002). Forskerblikk på blikket i klasserommet. Norsk pedagogisk tidsskrift.

(Publikasjonslisten er hentet fra Cristin. Listen kan være ufullstendig)

Kontakt

Telefon (kontor): +47 67 23 57 03
Telefon (mobil): +47 920 80 086
Besøksadresse: Falbes gate 5, Oslo, FG158