HiOA har blitt OsloMet – storbyuniversitetet. Les mer om hva det har å si for deg.

meny
søk
English

Publikasjoner og forskningsresultater

Vitenskapelige publikasjoner (20) Fagbøker⁄lærebøker (1) Forskningsrapporter (4) Formidling (43)
Leseth, Anne;Engelsrud, Gunn (2017). Situating cultural diversity in movement. A case study on physical education teacher education in Norway. Sport, Education and Society. 12 s. doi: 10.1080/13573322.2017.1414694
Leseth, Anne (2015). What is culturally informed psychiatry?. Psychiatric bulletin of the Royal College of Psychiatrists. Vol. 39. doi: 10.1192/pb.bp.114.047936
Leseth, Anne (2015). Etnisitet. Standal, Øyvind Førland Rugseth, Gro (Red.), Inkluderende kroppsøving. Kapittel 4. s. 58-78. Cappelen Damm Akademisk.
Leseth, Anne;Tellmann, Silje Maria (2014). Hvordan lese kvalitativ forskning?. ISBN: 9788202378387. 207 s. Cappelen Damm Akademisk.
Leseth, Anne (2013). Kulturtrøbbel i profesjonskvalifisering. Molander, Anders Smeby, Jens Christian (Red.), Profesjonsstudier 2. Kapittel 4. s. 55-66. Universitetsforlaget.
Dahl-Michelsen, Tone;Leseth, Anne Birgitte (2011). Treningskultur og profesjonsidentitet i en norsk fysioterapiutdanning. Leseth, Anne Birgitte Solbrække, Kari Nyheim (Red.), Profesjon, kjønn og etnisitet. kapittel 6. s. 121-138. Cappelen Damm Akademisk.
Leseth, Anne Birgitte (2011). Hvite person, hvor går du? : om forskerposisjon og norskhet. Sosiologi i dag. Vol. 41.
Leseth, Anne Birgitte;Solbrække, Kari Nyheim (2011). Profesjon, kjønn og etnisitet. Leseth, Anne Birgitte Solbrække, Kari Nyheim (Red.), Profesjon, kjønn og etnisitet. Kapittel 1. s. 13-28. Cappelen Damm Akademisk.
Leseth, Anne Birgitte;Solbrække, Kari Nyheim (2011). Profesjon, kjønn og etnisitet. ISBN: 978-82-02-34942-4. 258 s. Cappelen Damm Akademisk.
Se alle publikasjoner
Leseth, Anne Birgitte (2010). Michezo: Dance, Sports and Politics in Tanzania. Anthropological Notebooks. Vol. 16.
Leseth, Anne (2008). Hvordan kan vi forstå kropp?. Säfvenbom, Reidar Sookermany, Anders McD (Red.), Kropp, bevegelse og energi : i den grunnleggende soldatutdanningen. laerebok. s. 37-45. Universitetsforlaget.
Leseth, Anne Birgitte (2006). Kroppen og tiden. Kraggerud, Egil Welo, Eirik (Red.), Mennesket – det minste og det største. Utvalgte foredrag fra Humanistisk Kollegium. Kapittel X. s. 186-193.
Leseth, Anne (2004). Idrett, hekseri og det uforutsigbare spillet Sport, witchcraft and the game. ?. Vol. 1.
Leseth, Anne (2004). Kropper i bevegelse som perspektiv i idrettsforskning; metodiske utfordringer Moving bodies as a methodological approach in sport science. ?. Vol. 1.
Leseth, Anne;Dyck, Noel;Archetti, Eduardo P. (2003). Performing politics in Tanzania and Dar-es-Salaam. Sport, Dance and Embodied Identities. laerebok. s. 1-18. Berg Publishers.
Leseth, Anne;Johansen, Elise;Grønseth, Anne Sigfrid (1998). Antropologisk metode:Hva vet vi, hva kan vi og hvordan gjør vi det?. ?.
Leseth, Anne;Lagerløv, Per;Matheson, Ingrid (1998). The doctor-patient relationship and the management of asthma. ?. Vol. Vol.47.
Leseth, Anne;Armstrong, Gary;Giulianotti, Richard (1997). The use of Juju in Fototball:Sport and Witchcraft in Tanzania. Entering the Field. New Perspectives on World Football. faglig_bok_institusjon. s. 159-174. Berg Publishers.
Leseth, Anne;Loland, Sigmund (1997). Vitenskap og virkelighet-noen vitenskapsteoretiske smuler. Kunnskap om idrett. Vol. 1.
Leseth, Anne;Tellmann, Silje Maria (2018). Hvordan lese kvalitativ forskning? (2.utgave). ISBN: 9788202576974. 165 s. Cappelen Damm AS.
Abrahamsen, Bente;Hougaard, Peter Forde;Madsen, Aleksander Årnes;Leseth, Anne;Osland, Oddgeir;Zlatanovic, Tatjana (2016). Utdanningsledelse i sykepleierutdanningen. ISBN: 978-82-8364-024-3. 182 s. Høgskolen i Oslo og Akershus.
Hatlevik, Ida Katrine Riksaasen;Leseth, Anne;Osland, Oddgeir;Alecu, Andreea Ioana;Hougaard, Peter Forde;Nordberg, Tanja Haraldsdottir;Smeby, Jens-Christian (2015). Utdanningskvalitet i sykepleieutdanningene ved Høgskolen i Oslo og Akershus. 79 s. Høgskolen i Oslo og Akershus.
Bartoszko, Aleksandra;Leseth, Anne Birgitte;Ponomarew, Marcin (2010). Public Space, Information Accessibility, Technology and Diversity at Oslo University College. ISBN: 9788257947439. 38 s. Høgskolen i Oslo.
Leseth, Anne (2004). Culture of Movement Walkers, workers and fitness performers in Dar es Salaam. ISBN: 8250203747. 248 s.
Leseth, Anne;Engelsrud, Gunn (2017). Situating Cultural Diversity in Movement. Educere Network Meeting. Educere Network.
Leseth, Anne (2017). Making sense of embodiment in transcultrual psychiatry. Bodies in Transition: Power, knowledge and medical anthropology. EASA Medical Anthropology Network.
Zlatanovic, Tatjana;Mausethagen, Sølvi;Leseth, Anne;Hougaard, Peter Forde (2017). The role of nurse teachers’ academic competencies: A research review. Interim Conference of the ISA Research Committee 52, Sociology of Professional Groups. ISA Research Committee; The Research Council of Norway.
Leseth, Anne;Engelsrud, Gunn (2016). Hvilke oppfatninger om virkeligheten opererer i virkelighetsdebatten?. Morgenbladet. 1 s.
Leseth, Anne (2016). Bokanmeldelse - Julia Orupabo: Kvinnejobber, mannsjobber og innvandrerjobber. Søkelys på arbeidslivet. Vol. 33.
Leseth, Anne;Engelsrud, Gunn (2016). Medaljer for enhver pris?. Klassekampen.
Leseth, Anne (2016). Psychiatry, politics and culture - the mental bordering of Europe?. Nordic Migration Conference. Department of Sociology and Human Geography,.
Leseth, Anne (2016). The mental bordering of Europe: Psychiatrists as gatekeepers to welfare goods for refugees?. International conference. International Association for the Study of Forced Migration.
Leseth, Anne (2013). "Det finnes ikke (kultur) nøytrale praksiser i tjenesteytingen". Hovedinnlegg på seminar Bydel Alna, Oslo. bydel Alna, bydelsadministrasjonen.
Se alle publikasjoner
Leseth, Anne (2013). Diagnosis, knowledge and culture. Diagnosis, knowledge and culture - conference. Center for the Study of Professions, HIOA.
Leseth, Anne Birgitte (2012). Inkludering av jenter i idretten – et antropologisk perspektiv. Nasjonal konferanse: Fra det uorgainserte til det organiserte. Foreldreengasjement og inkludering av jenter i idretten. Norges Idrettsforbund.
Leseth, Anne Birgitte (2012). Kulturtrøbbel i profesjonskvalifisering. Nordisk profesjonskonferanse. VIA University College, Nordisk Profesjonsnettverk.
Bartoszko, Aleksandra;Leseth, Anne Birgitte (2011). Public Space, Information, Accessibility, Technology and Diversity at Oslo University College. Norsk Antropologisk Forening Årskonferanse. Norsk Antropologisk Forening.
Bartoszko, Aleksandra;Leseth, Anne Birgitte;Ponomarew, Marcin (2011). "Public Space, Information, Accessibility, Technology and Diversity at Oslo University College". Tegneserieutstilling, Høgskolen i Oslo.
Leseth, Anne Birgitte (2010). Virker våre vakre idrettsbilder? Om idrett, utvikling og kroppspolitikk. Right to Play jubileumsseminar. Right to Play.
Leseth, Anne Birgitte (2010). In search for culture within institutional borders. intercultural meetings within institutional borders. NIC.
Leseth, Anne Birgitte (2009). Hijab på Ski. Dagbladet.
Leseth, Anne Birgitte (2009). Profesjon og kulturmøter. SPS-Nytt.
Leseth, Anne Birgitte (2009). Cultural ways in perceiving movements. Nordic Congress in Physiotherapy. Norwegian Physiotherapy Association.
Leseth, Anne Birgitte;Abraham, Simone;Ween, Gro (2009). Footprints. Living Landscapes. Aberystwyth University.
Leseth, Anne Birgitte (2009). No pain, no gain - masculinities and body politics in Tanzania. Anthropology of Men, Masculinities and Health. Freie University.
Leseth, Anne Birgitte (2008). Rethinking Sport Development, Health and Gender - a view from Tanzania. Sports in africa and Asia between identity Politics, Body Cultures and Secular Ritual. Zentrum Modern Orient.
Leseth, Anne Birgitte (2008). hvordan utdanne til utøvelse i et felrkulturelt samfunn?. SPS - konferanse. Senter for Profesjonsstudier.
Leseth, Anne Birgitte (2007). våre vakre idrettsbilder av Afrika. Bistandsaktuelt.
Leseth, Anne Birgitte (2007). Snill, norsk idrett. Nytid. Vol. 55.
Leseth, Anne Birgitte (2006). "Sånn er livet". NRK.
Leseth, Anne Birgitte (2006). "The power of representation and the problem with cultural complexity in development work". "Experiencing the moving body - feminist interpretations". UiO.
Leseth, Anne (2004). Sammenhenger og bevegelser til besvær og begjær Practicing continuities and movements; challenges in anthropology. Seminar til ære for Ingrid Rudie.
Leseth, Anne (2004). Bevegelse som kontekst Bodily movements as context. Norsk Antropologisk Årskonferanse Etnografisk flyt og kontekstuell forankring: problemer og utfordringer.
Leseth, Anne (2004). Fotball, prester og hekseri Football, priests and witchcraft. Dagsavisen.
Leseth, Anne (2001). Postcolonial politics and body practices in Dar-es-Salaam. Sport, postcolonialism and the body.
Leseth, Anne (2001). Fitness, kropp og fortolkning : noen metodologiske betraktninger. Mellom det globale og det lokale. Norsk årskonferanse i sosialantropologi.
Leseth, Anne;Engelsrud, Gunn (2000). Fitnesskultur og kroppsforståelse. Morgenbladet.
Leseth, Anne;Engelsrud, Gunn (1999). Toppidrettens dilemmaer. Dagbladet.
Leseth, Anne;Aarnes, Asbjørn;Kolstad, Hans (1999). Kroppen og tiden. Kroppen i tankelivet,tankelivet i kroppen.
Leseth, Anne;Engelsrud, Gunn (1999). Hvor ble det av løperne?. ?.
Leseth, Anne;Markussen, Turid (1999). Antropologisk metode - hvor var vi og hva ble det til?. Antropolognytt.
Leseth, Anne (1998). Beauty Images and Sports; A paradox in the cultural construction of womanhood?. The Second Annual Gender Studies Conference.
.
.
.
.

(Publikasjonslisten er hentet fra Cristin. Listen kan være ufullstendig)

Kontakt

Telefon (kontor): +47 67 23 53 28
Telefon (mobil): +47 976 84 947
Besøksadresse: Pilestredet 40, Oslo, T426