HiOA har blitt OsloMet – storbyuniversitetet. Les mer om hva det har å si for deg.

meny
søk
English

Anne Grete Tøge

Forsker II

Kort om

Forskningsgrupper

Velferdsstatens organisering

Publikasjoner og forskningsresultater

Vitenskapelige publikasjoner (17) Forskningsrapporter (6) Formidling (46) HiOA-publikasjoner (1)
Saltkjel, Therese;Tøge, Anne Grete;Malmberg-Heimonen, Ira;Borg, Elin;Lyng, Selma Therese;Wittrock, Christian;Pålshaugen, Øyvind;Fossestøl, Knut;Christensen, Hanne;Lund, Torbjørn (2018). Research protocol: A cluster-randomised study evaluating the effects of a model for improving interprofessional collaboration in Norwegian primary schools. International Journal of Educational Research.
Nieuwenhuis, Rense;Tøge, Anne Grete;Palme, Joakim (2018). The health penalty of single parents in institutional context. Nieuwenhuis, Rense Maldonado, Laurie C. (Red.), The triple bind of single-parent families: Resources, employment and policies to improve well-being. 14. s. 311-334. Policy Press.
Baumberg Geiger, Ben;van der Wel, Kjetil A.;Tøge, Anne Grete (2017). Success and failure in narrowing the disability employment gap: comparing levels and trends across Europe 2002–2014. BMC Public Health. Vol. 17. 7 s. doi: 10.1186/s12889-017-4938-8
Malmberg-Heimonen, Ira;Sletten, Mira Åboen;Tøge, Anne Grete;Gyüre, Krisztina;Borg, Elin (2017). Research protocol: Systematic follow-up in order to reduce dropout in upper secondary schools. A cluster-randomised evaluation of the IKO model. International Journal of Educational Research. Vol. 89. doi: 10.1016/j.ijer.2017.11.001
Malmberg-Heimonen, Ira;Tøge, Anne Grete;Gyüre, Krisztina;Rugkåsa, Marianne;Fossestøl, Knut;Bergheim, Berit;Liodden, Tone (2017). Research protocol: A cluster-randomised study evaluating the effectiveness of a skill-training programme for social work professionals for improving the follow-up of low-income families within Norwegian welfare services. International Journal of Educational Research. Vol. 86. doi: /10.1016/j.ijer.2017.08.005
Kenneth, Nelson;Tøge, Anne Grete (2017). Health trends in the wake of the financial crisis—increasing inequalities?. Scandinavian Journal of Public Health. Vol. 45. doi: 10.1177/1403494817707088
Halvorsen, Knut;Geirdal, Amy Østertun;Tøge, Anne Grete (2017). A Critical Perspective on Child Care and Social Investment in Norway: Whats in Children’s Best Interest?. Midgley, James Dahl, Espen Wright, Amy Conley (Red.), Social Investment and Social Welfare. International and Critical Perspectives. 10. s. 177-195. Edward Elgar Publishing.
Tøge, Anne Grete;Bell, Ruth (2016). Material deprivation and health: A longitudinal study. BMC Public Health. Vol. 16. 8 s. doi: 10.1186/s12889-016-3327-z
Tøge, Anne Grete (2016). Health effects of unemployment in Europe during the Great Recession: The impact of unemployment generosity. International Journal of Health Services. Vol. 46. doi: 10.1177/0020731416664688
Se alle publikasjoner
Tøge, Anne Grete (2016). Health effects of unemployment in Europe (2008–2011): a longitudinal analysis of income and financial strain as mediating factors. International Journal for Equity in Health. Vol. 15. doi: 10.1186/s12939-016-0360-6
Abebe, Dawit Shawel;Tøge, Anne Grete;Dahl, Espen (2016). Individual-level changes in self-rated health before and during the economic crisis in Europe. International Journal for Equity in Health. Vol. 15. doi: 10.1186/s12939-015-0290-8
Malmberg-Heimonen, Ira;Natland, Sidsel;Tøge, Anne Grete;Hansen, Helle Cathrine (2016). The Effects of Skill Training on Social Workers’ Professional Competences in Norway: Results of a Cluster-Randomised Study. British Journal of Social Work. Vol. 46. doi: 10.1093/bjsw/bcv073
Malmberg-Heimonen, Ira;Tøge, Anne Grete (2016). Effects of individualised follow-up on activation programme participants' self-sufficiency: A cluster-randomised study. International Journal of Social Welfare. Vol. 25. doi: 10.1111/ijsw.12179
Tøge, Anne Grete;Blekesaune, Morten (2015). Unemployment transitions and self-rated health in Europe: A longitudinal analysis of EU-SILC from 2008 to 2011. Social Science and Medicine. Vol. 143. doi: 10.1016/j.socscimed.2015.08.040
Tøge, Anne Grete (2013). Rom for fagutvikling - en kartlegging. Døhlie, Elsa Støkken, Anne Marie (Red.), Fagutvikling i velferdstjenester. 4. s. 59-75. Universitetsforlaget.
Malmberg-Heimonen, Ira;Sletten, Mira Aaboen;Tøge, Anne Grete;Gyüre, Krisztina;Borg, Elin;Alves, Daniele Evelin (2017). Systematisk frafallsforebygging i videregående skole – en evaluering med klyngerandomisert design: Andre underveisrapport. 129 s. Høgskolen i Oslo og Akershus.
Tøge, Anne Grete (2017). The Great Recession and unemployment in Europe: The impact on health and health inequalities. ISBN: 978-82-8364-048-9. 85 s. Høgskolen i Oslo og Akershus.
Malmberg-Heimonen, Ira;Sletten, Mira Åboen;Pålshaugen, Øyvind;Borg, Elin;Tøge, Anne Grete;Gyüre, Krisztina (2016). Systematisk frafallsforebygging i videregående skole – en evaluering med klyngerandomisert design: Første underveisrapport. 90 s. Høgskolen i Oslo og Akershus.
Malmberg-Heimonen, Ira;Natland, Sidsel;Tøge, Anne Grete;Hansen, Helle Cathrine;Innvær, Simon (2014). Helhetlig oppfølging av deltakere i Kvalifiseringsprogrammet. Evaluering av "Helhetlig, prinsippstyrt, metodisk tilnærming" (HPMT). En klynge-randomisert studie. 116 s. Høgskolen i Oslo og Akershus, Fakultet for samfunnsfag/Sosialforsk..
Innvær, Simon;Malmberg-Heimonen, Ira;Tøge, Anne Grete;Hansen, Helle Cathrine;Natland, Sidsel (2012). Helhetlig oppfølging av brukere med behov for tettere oppfølging i Kvalifiaseringsprogrammet. Midtveisrapport. 103 s. Høgskolen i Oslo og Akershus.
Tøge, Anne Grete;Malmberg-Heimonen, Ira;Rugkåsa, Marianne;Liodden, Tone;Bergheim, Berit;Fossestøl, Knut;Gyüre, Krisztina (2018). HOLF: Formidling fra andre underveisrapport. Foredrag hos Riksrevisjonen. Riksrevisjonen.
Malmberg-Heimonen, Ira;Rugkåsa, Marianne;Liodden, Tone;Bergheim, Berit;Tøge, Anne Grete;Gyüre, Krisztina;Fossestøl, Knut (2018). HOLF-seminar: Formidling fra andre underveisrapport. HOLF-samling. Arbeids og velferdsdirektoratet.
Malmberg-Heimonen, Ira;Tøge, Anne Grete;Hynek, Kamila Angelika (2018). Hvordan få til et lag rundt eleven?. Kompetansehevingsarbeid i skolen. Integrering og Mangfoldsdirektoratet.
Tøge, Anne Grete;Malmberg-Heimonen, Ira;Rugkåsa, Marianne (2018). Implementing a new model for Follow-up of Low Income Families in Norway. What is new and what is already regular practice?. 8th European Conference for Social Work Research. The University of Edinburgh.
Malmberg-Heimonen, Ira;Tøge, Anne Grete (2018). Et lag rundt eleven: En klyngerandomisert effektevaluering av LOG-modellen. Presentasjon av OsloMet for Stortingets utdannings- og forskningskomité. OsloMet.
Malmberg-Heimonen, Ira;Tøge, Anne Grete (2018). Helhetlig Oppfølging av Lavinntektsfamilier (HOLF): en klynge-randomisert evaluering (av nye metoder). SAMSVAR seminar OsloMet. OsloMet.
Malmberg-Heimonen, Ira;Tøge, Anne Grete (2018). RCT innen samfunnsforskning. Forskningsrådets seminar om effektforskning i samfunnsvitenskaper. Forskningsrådet.
Sletten, Mira Aaboen;Malmberg-Heimonen, Ira;Tøge, Anne Grete (2018). IKO: Smakebiter fra evalueringen. IKO-samling.
Tøge, Anne Grete (2017). Arbeidslediges helse er bedre enn fryktet. forskning.no.
Malmberg-Heimonen, Ira;Tøge, Anne Grete (2017). Cluster-Randomized Controlled Trials in the Evaluation of Complex Interventions. Flett, Bronia (Red.), SAGE Research Methods Cases Part 2. Case.
Se alle publikasjoner
Malmberg-Heimonen, Ira;Tøge, Anne Grete (2017). Helhetlig oppfølging av lavinntektsfamilier. Sosialt arbeid nå og i fremtiden-Norsk Forsa-konferanse ved HiOA 2017. Høgskolen i Oslo og Akershus.
Tøge, Anne Grete;Malmberg-Heimonen, Ira (2017). HOLF: familiene i prosjektet. Storbynettverket. KS.
Tøge, Anne Grete;Sletten, Mira Åboen;Malmberg-Heimonen, Ira (2017). Can early warning systems increase student attendance? Preliminary results from a cluster randomised trial. Faglig Forum. Arbeidsforskningsinstituttet, Høgskolen i Oslo og Akershus.
Tøge, Anne Grete (2017). Helsa til arbeidsledige er bedre enn ventet. NRK Østlandssendingen.
Malmberg-Heimonen, Ira;Tøge, Anne Grete (2017). Hvem deltar i HOLF?. Samling 3 i prosjekt «Helhetlig oppfølging av lavinntektsfamilier». Arbeids- og velferdsdirektoratet.
Malmberg-Heimonen, Ira;Sletten, Mira Åboen;Tøge, Anne Grete;Borg, Elin (2017). Oppfølgingsmøte IKO-prosjektet. Status og foreløpige funn. Oppfølgingsmøte. Kunnskapsdepartementet.
Malmberg-Heimonen, Ira;Tøge, Anne Grete;Sletten, Mira Åboen (2017). Systematic Follow-up in Order to Reduce Drop-out in Upper Secondary Schools. A Cluster-Randomized Evaluation of the IKO-model. RCTs in the Social Sciences: Twelfth Annual Conference. University of York.
Tøge, Anne Grete;Malmberg-Heimonen, Ira (2017). Comprehensive Follow-up of Low Income Families - A Cluster-randomized Study. RCTs in the Social Sciences: Twelfth Annual Conference. University of York.
Malmberg-Heimonen, Ira;Tøge, Anne Grete (2017). Theory of change within policy-initiated evaluations: the case of the Norwegian low-income family intervention study. 4th International Conference on Practice Research. The Hong Kong Polytechnic University.
Fossestøl, Knut;Malmberg-Heimonen, Ira;Tøge, Anne Grete (2017). Helhetlig oppfølging av lavinntektsfamilier. En klynge-randomisert evaluering av et policy-tiltak. Faglig Forum. HIOA-SVA.
Malmberg-Heimonen, Ira;Tøge, Anne Grete;Fossestøl, Knut (2016). Betydningen av programteori i randomiserte kontrollerte studier. Trygdeforskningskonferanse.
Tøge, Anne Grete (2016). Health effects of unemployment in Europe during the Great Recession: The impact of unemployment generosity. 2016 Annual ESPAnet Conference. Erasmus University.
Tøge, Anne Grete (2016). Health effects of unemployment in Europe (2008-2011): A longitudinal analysis of income and financial strain as mediating factors. 2016 Annual ESPAnet Conference. Erasmus University.
Tøge, Anne Grete (2016). Unemployment transitions and decreased self-rated health: The mediating role of income and financial strain. 16th biennale congress - ESHMS European Society for Health and Medical Sociology.
Tøge, Anne Grete (2016). Health effects of unemployment in Europe during the Great Recession: The impact of unemployment generosity. 16th biennale congress - ESHMS European Society for Health and Medical Sociology. ESHMS European Society for Health and Medical Sociology.
Tøge, Anne Grete (2016). Health trends in Europe in the wake of the financial crisis. Socpol Friday. Swedish Institute for Social Research (SOFI).
Tøge, Anne Grete;Nelson, Kenneth (2016). Financial crisis in Europe: Unemployment and health inequalities. Velferdsstat og ulikhet i helse i økonomiske krisetider. Oslo and Akershus University College of Applied Sciences.
Tøge, Anne Grete (2016). Health effects of unemployment in Europe during the Great Recession: The impact of unemployment generosity. The Nordic Doctoral Conference and Networking Event (NODE). Centre for Health Equity Studies (CHESS).
Tøge, Anne Grete (2015). Er det inntektsreduksjon som kan forklare hvorfor helsen svekkes når folk mister jobben?. Organisasjon og profesjon i arbeidet med arbeidsinkludering. HOV.
Tøge, Anne Grete;Malmberg-Heimonen, Ira (2015). Kan trekk ved NAV-kontor og –veileder forklare hvorfor HPMT har positiv effekt på brukernes økonomiske selvberging (arbeidsdeltakelse uten å motta ytelser fra Nav)?. Organisasjon og profesjon i arbeidet med arbeidsinkludering. HOV.
Tøge, Anne Grete (2015). Health effects of unemployment in Europe: The impact of unemployment generosity. ESPAnet doctoral workshop on ’Health Impacts of Social Policy’. Swedish Institute for Social Research, Stockholm University.
Tøge, Anne Grete (2015). Health effects of unemployment in Europe during the Great Recession: The impact of generous benefits and services. ESHMS 3rd Special Interest Meeting: Europe in a Global Perspective. ESHMS,the European Society for Health and Medical Sociology.
Tøge, Anne Grete (2015). Health effects of unemployment in Europe during the 2008 economic crisis: can crisis and responses explain country variation?. Workshop on Economic crisis and population health. Oslo and Akershus University College of Applied Sciences.
Tøge, Anne Grete (2015). Health Effects of Unemployment in Europe. Investigating Social Inequality and Country Variation Using EU-SILC (2008-2011). 22nd International Conference of Europeanists. Council for European Studies.
Tøge, Anne Grete (2014). PhD-project: Patterns of health related worklessness in Europe. Health related worklessness and social inequality in European welfare states during the financial crisis. Workshop with Professor Maurizio Ferrara (University of Milan). ESPAnet.
Tøge, Anne Grete;Blekesaune, Morten (2014). Unemployment and self-rated health - investigating temporal order during the 2008 economic crisis. 12th Annual ESPAnet conference "Beyond the Crisis in Europe - New Opportunities for reconciling sustainability, equality and economic robustness". ESPAnet.
Dahl, Espen;Elstad, Jon Ivar;Tøge, Anne Grete;Halvorsen, Knut;Heggebø, Kristian (2014). Do economic downturns make us sick? Economic developments as contexts of changes in health. DGMP/DGMS - Political and economic contexts of health and health care. The German Association for Medical Sociology.
Dahl, Espen;Elstad, Jon Ivar;Heggebø, Kristian;Tøge, Anne Grete;Halvorsen, Knut (2014). The Economic Crisis, Health and Inequalities. Gjesteforelesning for de nye masterstudentene på SAM. HiOA, fakultet SAM.
Dahl, Espen;Tøge, Anne Grete;Heggebø, Kristian;Halvorsen, Knut;Elstad, Jon Ivar (2014). Economic crisis, social policy and health inequalities: a review of the research literature. International Sociological Association (ISA) World Congress. (ISA).
Dahl, Espen;Elstad, Jon Ivar;Heggebø, Kristian;Tøge, Anne Grete;Halvorsen, Knut (2014). Economic crisis, social policy and health inequalities: a systematic review of the research literature. European Society for Health and Medical Sociology (ESHMS). (ESHMS).
Malmberg-Heimonen, Ira;Natland, Sidsel;Tøge, Anne Grete (2014). EVALUERING AV «HELHETLIG, PRINSIPPSTYRT, METODISK TILNÆRMING» (HPMT) En klynge-randomisert studie. Arbeid og Velferd.
Malmberg-Heimonen, Ira;Natland, Sidsel;Tøge, Anne Grete;Hansen, Helle Cathrine (2013). Opp om morran-til hva?. Dagens næringsliv.
Innvær, Simon;Malmberg-Heimonen, Ira;Tøge, Anne Grete;Hansen, Helle Cathrine (2012). Helhetlig oppfølging av brukere i Kvalifiseringsprogrammet: Foreløpige funn. Boostersamling i regi av Arbeids- og Velferdsdirektoratet. Arbeids- og Velferdsdirektoratet.
Tøge, Anne Grete (2011). Geographical variation in men's use of parental leave in Norway. Power and Participation: The 25th Conference of the Nordic Sociological Association. University of Oslo.
Tøge, Anne Grete;Blekesaune, Morten (2011). Geografisk variasjon i fedres bruk av foreldrepermisjon. 95 s. Universitetet i Agder.
.

(Publikasjonslisten er hentet fra Cristin. Listen kan være ufullstendig)

Kontakt

Telefon (kontor): +47 67 23 81 58
Telefon (mobil): +47 936 51 644
Besøksadresse: Stensberggata 26, Oslo, X425

Nettside(r)