HiOA har blitt OsloMet – storbyuniversitetet. Les mer om hva det har å si for deg.

meny
søk
English

Ann-Helén Bay

dekan

Kort om

Publikasjoner og forskningsresultater

Vitenskapelige publikasjoner (42) Fagbøker⁄lærebøker (1) Forskningsrapporter (13) Formidling (25)
Bay, Ann-Helen;Finseraas, Henning;Pedersen, Axel West (2016). Welfare Nationalism and Popular Support for Raising the Child Allowance: Evidence from a Norwegian Survey Experiment. Scandinavian Political Studies. Vol. 39. doi: 10.1111/1467-9477.12067
Finseraas, Henning;Pedersen, Axel West;Bay, Ann-Helén (2016). When the going gets tough: The Differential Impact of National Unemployment on the Perceived Threats of Immigration. Political Studies. Vol. 64. doi: 10.1111/1467-9248.12162
Bay, Ann-Helén;Hagelund, Anniken;Pedersen, Axel West (2015). Trygdepolitiske dilemmaer: Effektivitet versus fordeling. Bay, Ann-Helén Hagelund, Anniken Hatland, Aksel (Red.), For mange på trygd? : Velferdspolitiske spenninger. Kapittel 1. s. 11-37. Cappelen Damm Akademisk.
Bay, Ann-Helén;Pedersen, Axel West (2015). En velferdsstat (bare) for middelklassen?. Bay, Ann-Helén Hagelund, Anniken Hatland, Aksel (Red.), For mange på trygd? : Velferdspolitiske spenninger. Kapittel 3. s. 61-75. Cappelen Damm Akademisk.
Hagelund, Anniken;Bay, Ann-Helén;Hatland, Aksel (2015). Epilog. Bay, Ann-Helén Hagelund, Anniken Hatland, Aksel (Red.), For mange på trygd? : Velferdspolitiske spenninger. kap 9. s. 190-194. Cappelen Damm Akademisk.
Bay, Ann-Helén;Pedersen, Axel West;Teigen, Mari (2015). En kvinnevennlig pensjonsreform? Likestillingsperspektiver i den norske pensjonsreformdebatten. Tidsskrift for velferdsforskning. Vol. 18.
Bay, Ann-Helén;Hagelund, Anniken;Hatland, Aksel (2015). For mange på trygd? : Velferdspolitiske spenninger. ISBN: 978-82-02-49470-4. 349 s. Cappelen Damm Akademisk.
Bay, Ann-Helén;Pedersen, Axel West;Finseraas, Henning (2014). Comfort in numbers? Social integration and political participation among disability benefit recipients in Norway. European Journal of Social Security. Vol. 16. doi: 10.1177/138826271401600402
Bay, Ann-Helén (2013). Valgfrihet og ansvarliggjøring. Finnes det en liberal stemme i debatten om trygdepolitiske reformer?. Gauden-Kolbeinstveit, Lars Ulserød, Torstein (Red.), Ansvar. 15 essays. Kapittel 6. s. 91-105.
Allern, Elin Haugsgjerd;Bay, Ann-Helén;Saglie, Jo (2013). The New Politics of the Welfare State? A Case Study of Extra-Parliamentary Party Politics in Norway. European Journal of Social Security. Vol. 15.
Se alle publikasjoner
Bay, Ann-Helén;Finseraas, Henning;Pedersen, Axel West (2013). Welfare Dualism in Two Scandinavian Welfare States: Public Opinion and Party Politics. West European Politics. Vol. 36. doi: 10.1080/01402382.2013.742757
Bay, Ann-Helén;Finseraas, Henning;Hatland, Aksel (2011). Svikter oppslutningen om velferdspolitikken?. Hatland, Aksel (Red.), Veivalg i velferdspolitikken. 8. s. 137-149. Fagbokforlaget.
Bay, Ann-Helén;Finseraas, Henning;Hagelund, Anniken (2010). Civil Society and Political Integration of Minorities in Norway. Bengtsson, Bo Strømblad, Per Bay, Ann-Helén (Red.), Diversity, Inclusion and Citizenship in Scandinavia. -. s. 295-343. Cambridge Scholars Publishing.
Bay, Ann-Helén;Strømblad, Per;Bengtsson, Bo (2010). An introduction to Diversity, Inclusion and Citizenship in Scandinavia. Bengtsson, Bo Strømblad, Per Bay, Ann-Helén (Red.), Diversity, Inclusion and Citizenship in Scandinavia. 1. s. 1-18. Cambridge Scholars Publishing.
Bay, Ann-Helén;Hellevik, Tale;Koren, Charlotte;Pedersen, Axel (2010). Demografi og økonomi. Bay, Ann-Helén Hatland, Aksel Hellevik, Tale Koren, Charlotte (Red.), De norske trygdene : framvekst, forvaltning og fordeling. 3. s. 55-73. Gyldendal Akademisk.
Bay, Ann-Helén;Hellevik, Tale (2010). Politisk styring. Bay, Ann-Helén Hatland, Aksel Hellevik, Tale Koren, Charlotte (Red.), De norske trygdene : framvekst, forvaltning og fordeling. 6. s. 109-126. Gyldendal Akademisk.
Bay, Ann-Helén;Hatland, Aksel;Pedersen, Axel (2010). Trygd og velferd. Bay, Ann-Helén Hatland, Aksel Hellevik, Tale Koren, Charlotte (Red.), De norske trygdene : framvekst, forvaltning og fordeling. 1. s. 15-31. Gyldendal Akademisk.
Bay, Ann-Helén;Finseraas, Henning (2010). Legitimitet og velgerholdninger. Bay, Ann-Helén Hatland, Aksel Hellevik, Tale Koren, Charlotte (Red.), De norske trygdene : framvekst, forvaltning og fordeling. 5. s. 91-104. Gyldendal Akademisk.
Bengtsson, Bo;Strømblad, Per;Bay, Ann-Helén (2010). Diversity, Inclusion and Citizenship in Scandinavia. ISBN: 9781443825740. 360 s. Cambridge Scholars Publishing.
Bay, Ann-Helén;Hatland, Aksel;Hellevik, Tale;Koren, Charlotte (2010). De norske trygdene : framvekst, forvaltning og fordeling. ISBN: 978-82-05-40390-1. 373 s. Gyldendal Akademisk.
Hatland, Aksel;Bay, Ann-Helén (2009). Forskningens rolle i velferdspolitikken: Instrumentell eller strategisk?. Christensen, Johan Nuland, Bjørn Richard Tranøy, Bent Sofus (Red.), Hjernen er alene : institusjonalisering, kvalitet og relevans i norsk velferdsforskning. Forskningens rolle i velferdspolitikken: Instrumentell eller strategisk?. s. 217-228. Universitetsforlaget.
Bay, Ann-Helén;Blomberg-Kroll, Helena;Kroll, Christian;Pedersen, Axel West (2009). En nordisk opinion? Syn på fattige i Norge og Finland. Bay, Ann-Helén Pedersen, Axel West Saglie, Jo (Red.), Når velferd blir politikk. Partier, organisasjoner og opinion. Kapittel 7. s. 202-218. Abstrakt forlag.
Bay, Ann-Helén;Pedersen, Axel West;Saglie, Jo (2009). Den nye velferdsstaten – politikkens abdikasjon?. Bay, Ann-Helén Pedersen, Axel West Saglie, Jo (Red.), Når velferd blir politikk. Partier, organisasjoner og opinion. Kapittel 9. s. 248-263. Abstrakt forlag.
Bay, Ann-Helén;Pedersen, Axel West;Saglie, Jo (2009). Politikk og velferd. Bay, Ann-Helén Pedersen, Axel West Saglie, Jo (Red.), Når velferd blir politikk. Partier, organisasjoner og opinion. Kapittel 1. s. 9-30. Abstrakt forlag.
Bay, Ann-Helén;Stang, Edda (2009). Politisk svikt eller individuelt ansvar? Pressens portrettering av fattigdom. Bay, Ann-Helén Pedersen, Axel West Saglie, Jo (Red.), Når velferd blir politikk. Partier, organisasjoner og opinion. Kapittel 6. s. 158-201. Abstrakt forlag.
Allern, Elin Haugsgjerd;Bay, Ann-Helén;Saglie, Jo (2009). Velferdspolitisk konsensus og elitesamarbeid? Partiprogrammer og politikkutforming på 2000-tallet. Bay, Ann-Helén Pedersen, Axel West Saglie, Jo (Red.), Når velferd blir politikk. Partier, organisasjoner og opinion. Kapittel 2. s. 31-64. Abstrakt forlag.
Bay, Ann-Helén;Pedersen, Axel West;Saglie, Jo (2009). Når velferd blir politikk. Partier, organisasjoner og opinion. ISBN: 978-82-7935-247-1. 296 s. Abstrakt forlag.
Bay, Ann-Helén (2008). Står eldrepolitikken pa trygg grunn?. Daatland, S. O. (Red.), Halve livet. Artikler om aldring og livsløp. Kapitel. s. 270-275. Fagbokforlaget.
Bay, Ann-Helén;Hellevik, Ottar;Hellevik, Tale (2007). Svekker innvandring oppslutningen om velferdsstaten?. Tidsskrift for samfunnsforskning. Vol. 48.
Bay, Ann-Helén;Pedersen, Axel West (2006). The limits of social solidarity: Basic income, immigration and the legitimacy of the universal welfare state. Acta Sociologica. Vol. 49. doi: 10.1177/0001699306071682
Bay, Ann-Helén;Hellevik, Tale (2005). Politisk styring. Bay, Ann-Helén Hatland, Aksel Hellevik, Tale Koren, Charlotte (Red.), De norske trygdene. Framvekst, forvaltning og fordeling. 6. s. 91-105. Gyldendal Akademisk.
Bay, Ann-Helén;Hellevik, Tale;Koren, Charlotte (2005). Demografi og økonomi. Bay, Ann-Helén Hatland, Aksel Hellevik, Tale Koren, Charlotte (Red.), De norske trygdene. Framvekst, forvaltning og fordeling. 3. s. 45-57. Gyldendal Akademisk.
Saglie, Jo;Bay, Ann-Helén (2005). Markedsreformer og medborgerskap. Saglie, Jo Bjørklund, Tor (Red.), Lokalvalg og lokalt folkestyre. Kapittel 15. s. 269-287. Gyldendal Akademisk.
Bay, Ann-Helén;Hatland, Aksel;Hellevik, Tale;Koren, Charlotte (2005). De norske trygdene. Framvekst, forvaltning og fordeling. ISBN: 978-82-05-34632-1. 270 s. Gyldendal Akademisk.
Bay, Ann-Helén;Pedersen, Axel West (2004). National pension systems and mass opinion. A case-study of confidence, satisfaction and political attitudes in Norway. International Journal of Social Welfare. Vol. 13.
Bay, Ann-Helén;Saglie, Jo (2004). Välfärdsrapportering i Landet Annorlunda. Den norska pressens bevakning av välfärdsstaten 1969–99. Blomberg, Helena Kroll, Christian Lundström, Tommy Swärd, Hans (Red.), Sociala problem och socialpolitik i massmedier. Kapittel 11. s. 323-356. Studentlitteratur AB.
Sørensen, Rune J.;Bay, Ann-Helén (2002). Competitive tendering in the welfare state: perceptions and preferences among local politicians. Scandinavian Political Studies. Vol. 25. doi: 10.1111/1467-9477.00076
Bay, Ann-Helén (2001). Tillit - et sentralt aspekt ved den velferdspolitiske opinion?. Bay, Ann-Helén Hvinden, Bjørn Koren, Charlotte (Red.), Virker velferdsstaten?. Kapittel. s. 118-129. Cappelen Damm Høyskoleforlaget.
Bay, Ann-Helén;Hvinden, Bjørn;Koren, Charlotte;Rønning, Rolf (2001). Til forsvar for velferdsbyråkratiet. Bay, Ann-Helén Hvinden, Bjørn Koren, Charlotte (Red.), Virker velferdsstaten?. kapittel. Cappelen Damm Høyskoleforlaget.
Bay, Ann-Helén;Listhaug, Ola (1999). Trygd og finansiering: Interessekonflikt mellom ytere og nytere?. Tidsskrift for velferdsforskning. Vol. 2.
Bay, Ann-Helén (1994). Pensjon eller pleie? Om å ta fra velstaende pensjonister for å gi til pleietrengende eldre. Bruusgaard, Dag Hatland, Aksel Syse, Aslak (Red.), Et nødvendig gode. Folketrygdens plass i Velferds-Norge. Kapitel. s. 147-162. Gyldendal Akademisk.
Bay, Ann-Helén (1991). Oppfatninger om eldres 0konomi. Hatland, Aksel (Red.), Trygd som fortjent?. Kapitel. s. 75-89.
Bay, Ann-Helén;Hvinden, Bjørn;Koren, Charlotte (2001). Virker velferdsstaten?. ISBN: 82-7634-340-6. 303 s. Cappelen Damm Høyskoleforlaget.
Bay, Ann-Helén;Breit, Eric;Fossestøl, Knut;Grødem, Anne Skevik;Terum, Lars Inge (2015). Nav som lærende organisasjon. ISBN: 978-82-7763-466-1. 42 s. Institutt for samfunnsforskning.
Woll, Heidi;Bay, Ann-Helén;Innvær, Simon;Røysum, Anita;Sletnes, Ingun;Christensen, Mette Torp (2010). Forholdet mellom sosionomutdanningen og velferdsutdanningen.Utredning og rapport. 22 s. Høgskolen i Oslo.
Bay, Ann-Helén (2005). Er den norske opinionen en bremsekloss mot velferdspolitiske reformer?. 26 s. NOVA.
Bay, Ann-Helén;Saglie, Jo (2003). I verdens rikeste land: Pressens dekning av velferdsstaten 1969-99. ISBN: 82-7894-179-3. 68 s. NOVA.
Bay, Ann-Helén;Hellevik, Tale (2002). Kompetanse- og utdanningsbehov innenfor trygde- og arbeidsmarkedsetaten. ISBN: 82-7894-140-8. 93 s. Norsk institutt for forskning om oppvekst, velferd og aldring.
Bay, Ann-Helén (2000). Opinionens forventninger til velferdsstaten. 26 s. Nova.
Bay, Ann-Helén;Hagen, Kåre;Riis, Christian;Sørensen, Rune (1999). Konkurranseutsetting av velferds-staten? Konsekvenser av anbudskonkurranser og fritt forbrukervalg. Handelshøyskolen BI.
Bay, Ann-Helén;Hagen, K.;Riis, Christian;Sørensen, Roar (1999). Konkurranseutsetting av velferdsstaten? Konsekvenser av anbudskonkurranser og fritt forbrukervalg. 135 s. Handelshøyskolen BI.
Bay, Ann-Helén (1998). Opinionen og eldrepolitikken. ISBN: 8278940630. 322 s. NOVA.
Bay, Ann-Helén (1993). Pensjon eller omsorg? Et eldrepolitisk dilemma. 171 s. INAS.
Se alle publikasjoner
Bay, Ann-Helén (1991). Større interessemotsetninger i familiepolitikken? En holdningsundersøkelse om familiepolitiske prioriteringer. 30 s. NOVA.
Bay, Ann-Helén (1989). Penger eller barnehageplass. Offentlige overføringer til smabarnsforeldre." I Velferdsstatens barn. En konferanserapport. 8 s. Institutt for samfunnsforskning.
Bay, Ann-Helén (1988). Penger eller barnehageplass. Offentlige overføringer til smabarnsfamilier. 98 s. NOVA.
Bay, Ann-Helén (2017). Kan alle bli med? Seminar i tilknytning til programplanarbeidet til Arbeiderpartiets programkomité.. Civitas frokostmøte. Civita.
Bay, Ann-Helén (2017). NAV-kontoret - et annerledes Norges-kart.. Paneldebatt om trygdeforbruk. Arbeids og velferdsdirektoratet.
Bay, Ann-Helén (2016). Etterlattedekninger under lupen. NHOs pensjons- og forsikringskonferanse 2016. NHO.
Bay, Ann-Helén (2016). Hva vet vi om trygd?. Frokostseminar i regi av Norges Forskningsråd. Norges Forskningsråd.
Bay, Ann-Helén (2016). Kommentar til NESHs retningslinjer. Lansering av nye retningslinjer for NENT og NESH. De nasjonale forskningsetiske komiteene.
Bay, Ann-Helén;Osland, Oddgeir (2016). Lite relevant?. Dagens næringsliv.
Bay, Ann-Helén;Osland, Oddgeir (2016). Statens utredningsetiske ansvar. Dagens næringsliv.
Bay, Ann-Helén (2015). Myndighet krever kompetanse. Dagens næringsliv. 1 s.
Bay, Ann-Helén (2014). Kommentar til Farvel Norge. Velferdssamfunnets framtidige kollaps, av Jon Hustad. Tidsskrift for velferdsforskning. Vol. 17.
Bay, Ann-Helén;Pedersen, Axel West;Teigen, Mari (2013). Et kvinnevennlig pensjonssystem? Om likestillingsperspektiver i den norske pensjonsreformen. Trygdeforskningsseminaret 2013. Arbeids- og velferdsdirektoratet.
Se alle publikasjoner
Bay, Ann-Helén (2013). Hva er samfunnsforskning?. Forskerforum. 1 s.
Bay, Ann-Helén;Pedersen, Axel West (2012). Fattigdomsdilemmaet. Dagens næringsliv.
Bay, Ann-Helén (2012). Bokanmeldelse: Vladimir Rys, Reinventing Social Security Worldwide. Back to Essentials, Bristol, Policy Press, 2010, 126 pp. European Journal of Social Security. Vol. 14.
Bay, Ann-Helén;Smith, Eivind (2012). Institutter mot undergangen?. Forskerforum.
Bay, Ann-Helén;Enjolras, Bernard (2010). Disabled and detached? Political participation and social integration among welfare recipients. Swedish Political Science Association 30th.
Bay, Ann-Helén;Hagelund, Anniken;Pedersen, Axel West (2010). ”Ingen enkle løsninger”, Aftenposten. Aftenposten (morgenutg. : trykt utg.).
Bay, Ann-Helén;Hatland, Aksel;Pedersen, Axel West (2010). Trygdereform: Noe å lære av David Cameron?. Dagens næringsliv.
Bay, Ann-Helén;Karlsen, Rune;Pedersen, Axel West;Saglie, Jo (2009). Fattigdom - et valgkamptema uten velgerappell. Dagsavisen.
Bay, Ann-Helén;Hellevik, Ottar;Hellevik, Tale (2008). Does immigration undermine welfare state support. XV NOPSA conference. Universitetet i Tromsø.
Bay, Ann-Helén;Hellevik, Ottar;Hellevik, Tale (2007). Trussel mot velferden?. Aftenposten (morgenutg. : trykt utg.).
Allern, Elin Haugsgjerd;Bay, Ann-Helén;Saglie, Jo (2007). Welfare Policy Consensus and Elite Cooperation? Party Manifestos and Policy-Making in Norway. 4th ECPR General Conference. European Consortium for Political Researc/University of Pisa.
Bay, Ann-Helén;Saglie, Jo (2006). Hvordan blir velferdspolitikken til? Om velferdspolitikk i partienes programarbeid. Trygdeforskningsseminaret. Instittutt for trygdemedisin, UiO.
Bay, Ann-Helén;Saglie, Jo (2006). Hvordan blir velferdspolitikken til? Om velferdspolitikk i partienes programarbeid. Paper presentert på konferansen Arbeid, Integrering og velferd. Norges Forskningsråd.
Bay, Ann-Helén;Hellevik, Ottar;Hellevik, Tale (2006). Immigration and welfare state support. The case of Norway. International conference on migrations and social policies in Europe. Universidad Publica de Navarra.
Bay, Ann-Helén;Hellevik, Tale (2002). Egne utdanningstilbud for arbeid i trygdeetaten?. Pensjon&Trygd.

(Publikasjonslisten er hentet fra Cristin. Listen kan være ufullstendig)

Kontakt

Telefon (kontor): +47 67 23 80 03
Telefon (mobil): +47 911 16 896
Besøksadresse: Pilestredet 35, Oslo, PI434

Aktuelt

https://blogg.hioa.no/bay/