HiOA har blitt OsloMet – storbyuniversitetet. Les mer om hva det har å si for deg.

meny
søk
English

Publikasjoner og forskningsresultater

Vitenskapelige publikasjoner (40) Fagbøker⁄lærebøker (2) Forskningsrapporter (6) Formidling (43)
Ravik, Monika;Havnes, Anton;Bjørk, Ida Torunn (2017). Conditions affecting the performance of peripheral vein cannulation during hospital placement: a case study. Nursing Research and Practice. Vol. 2017. 10 s. doi: 10.1155/2017/9748492
Ravik, Monika;Havnes, Anton;Bjørk, Ida Torunn (2017). Defining and comparing learning actions in two simulation modalities: Students training on a latex arm and on each other's arms. Journal of Clinical Nursing. Vol. 26. doi: 10.1111/jocn.13748
Caspersen, Joakim;Havnes, Anton;Smeby, Jens-Christian (2017). Profesjonskvalifisering i arbeid og etterutdanning. Mausethagen, Sølvi Smeby, Jens-Christian (Red.), Kvalifisering til profesjonell yrkesutøvelse. Kapittel 10. s. 118-129. Universitetsforlaget.
Prøitz, Tine Sophie;Havnes, Anton;Briggs, Mary;Scott, Ian (2017). Learning outcomes in professional contexts in higher education. European Journal of Education. Vol. 52. doi: 10.1111/ejed.12207
Raaheim, Arild;Havnes, Anton (2016). Eksamen, vurdering og læring. Strømsø, Helge Ivar Lycke, Kirsten Hofgaard Lauvås, Per (Red.), Når læring er det viktigste. Undervisning i høyere utdanning.. 5. s. 83-101. Cappelen Damm Akademisk.
Zlatanovic, Tatjana;Havnes, Anton;Mausethagen, Sølvi (2016). A Research Review of Nurse Teachers’ Competencies. Vocations and Learning. doi: 10.1007/s12186-016-9169-0
Zlatanovic, Tatjana;Tveiten, Sidsel;Havnes, Anton (2016). Nurse Teachers perceived competencies in the context of students first clinical placements: a qualitative study. Journal of Nursing Education and Practice. Vol. 7. doi: 10.5430/jnep.v7n1p32
Havnes, Anton;Prøitz, Tine Sophie (2016). Why use learning outcomes in higher education? Exploring the grounds for academic resistance and reclaiming the value of unexpected learning. Educational Assessment, Evaluation and Accountability. Vol. 28. doi: 10.1007/s11092-016-9243-z
Zlatanovic, Tatjana;Havnes, Anton;Tveiten, Sidsel (2016). Nurse teachers' perceived competencies in the context of students'first clinical placements: A qualitative study. Journal of Nursing Education and Practice. Vol. 7. doi: 10.5430/jnep.v7n1p32
Havnes, Anton;Christiansen, Bjørg;Bjørk, Ida Torunn;Hessevaagbakke, Eva Elisabeth (2016). Peer learning in higher education:Patterns of talk and interaction in skills centre simulation. Learning, Culture and Social Interaction. Vol. 8. doi: 10.1016/j.lcsi.2015.12.004
Se alle publikasjoner
Bjørk, Ida Torunn;Christiansen, Bjørg;Havnes, Anton;Hessevaagbakke, Eva Elisabeth (2015). Exploring the black box of practical skill learning in the clinical skills center. Journal of Nursing Education and Practice. Vol. 5. doi: 10.5430/jnep.v5n11p131
Ravik, Monika;Havnes, Anton;Bjørk, Ida Torunn (2015). Exploring nursing students' transfer of peripheral venous cannulation from skills centre to the clinical setting. Journal of Nursing Education and Practice. Vol. 5. doi: 10.5430/jnep.v5n3p59
Christensen, Hanne;Eritsland, Alf Gunnar;Havnes, Anton (2014). Bru over gapet? En studie av grunnskolelærerstudenters erfaringer i utdanningens to læringsarenaer. Reinertsen, Anne Beate Groven, Berit Knutas, Kerstin Agneta Holm, Astri (Red.), FoU i praksis 2013. Artikkelsamling fra konferanse om praksisrettet FoU i lærerutdanning. Kapittel 6. Akademika forlag.
Havnes, Anton (2014). Læring i høyere utdanning. Om forholdet mellom identitet, kunnskap og læring. Frølich, Nicoline Hovdhaugen, Elisabeth Terum, Lars Inge (Red.), Kvalitet, kapasitet og relevans : Utviklingstrekk i norsk høyere utdanning. 11. s. 203-229. Cappelen Damm Akademisk.
Christensen, Hanne;Eritsland, Alf Gunnar;Havnes, Anton (2014). Bridging the Gap? Student Attitudes about two Learning Arenas in Teacher Education. A Study of secondary Teacher Students' Experiences in University and Practice. Arntzen, Eystein (Red.), Educating for the future : Proceedings of the ATEE 38th Annual Conference, Halden 2013. Curricula in teacher education. s. 46-61. ATEE - Association for Teacher Education in Europe.
Havnes, Anton;Smeby, Jens-Christian (2014). Professional development and the profession. Billett, Stephen Harteis, Christian Gruber, Hans (Red.), International Handbook of Research in Professional and Practice-based Learning. 34. s. 915-954. Springer.
Havnes, Anton (2013). Assessment in Higher Education: A CHAT Perspective. Wells, Gordon Edwards, Anne (Red.), Pedagogy in Higher Education. A cultural historical approach. 6. s. 89-104. Cambridge University Press.
Vågan, André;Havnes, Anton (2013). Forskningsbasert barnehagelærerutdanning?. Norsk pedagogisk tidsskrift.
Bjølseth, Gunnar;Havnes, Anton;Lauvås, Per (2011). Lavt sensorsamsvar - kan det bedres?. UNIPED (Tromsø). Vol. 34.
Christiansen, Bjørg;Bjørk, Ida Torunn;Havnes, Anton;Hessevaagbakke, Elisabeth (2011). Developing supervision skills through peer learning partnership. Nurse Education in Practice. Vol. 11. doi: 10.1016/j.nepr.2010.11.007
Havnes, Anton (2010). Cultural-historical activity theory. Peterson,, Penelope Baker, Eva McGaw,, Barry (Red.), International Encyclopedia of Education, 3rd edition, volume 7. Kapittel. s. 491-497. Elsevier.
Hessevaagbakke, Elisabeth;Christiansen, Bjørg;Aaseth, Trude;Johansen, Anne Grethe;Bjørk, Ida Torunn;Havnes, Anton (2010). Medstudentveiledning i praksisstudiene. Norsk pedagogisk tidsskrift. Vol. 94.
Havnes, Anton (2009). Talk, planning and decision-making in interdisciplinary teacher teams: a case study. Teachers and Teaching: theory and practice. Vol. 15. doi: 10.1080/13540600802661360
Havnes, Anton (2008). Peer-mediated learning beyond the curriculum. Studies in Higher Education. Vol. 33. doi: 10.1080/03075070801916344
Aamodt, Per Olaf;Havnes, Anton (2008). Factors affecting Professional Job Mastery: Quality of Study or Work Experience?. Quality in Higher Education. Vol. 14. doi: 10.1080/13538320802507539
Aamodt, Per Olaf;Havnes, Anton (2008). Factors Affecting Professional Job Mastery:Quality of Study or Work Experience?. Quality in Higher Education. Vol. 14.
Havnes, Anton;McDowell, Liz (2008). Assessment dilemmas in contemporary learning cultures. Havnes, Anton McDowell, Liz (Red.), Balancing Dilemmas in Assessment and Learning in Contemporary Education. 1. s. 3-14. RoutledgeFalmer.
Havnes, Anton (2008). Pedagogisk utviklingsarbeid: Endringsarbeid og kunnskapsutvikling. Havnes, Anton (Red.), Utviklingsarbeid i profesjonsutdanning. Erfaringer fra førstelektorprogrammet ved Høgskolen i Oslo. 1. s. 2-9. Høgskolen i Oslo og Akershus.
Havnes, Anton (2008). Utviklingsarbeid – utfordringer i samarbeid over grensene mellom forskning og yrkesutøvelse. Havnes, Anton (Red.), Utviklingsarbeid i profesjonsutdanning. Erfaringer fra førstelektorprogrammet ved Høgskolen i Oslo. 7. s. 107-113. Høgskolen i Oslo og Akershus.
Havnes, Anton;McDowell, Liz (2008). The dilemmas of assessment practice in educational institutions. Havnes, Anton McDowell, Liz (Red.), Balancing Dilemmas in Assessment and Learning in Contemporary Education. Part 3 introduction. s. 115-119. RoutledgeFalmer.
Havnes, Anton;McDowell, Liz (2008). Introduction. Balancing dilemmas in assessment and learning in contemporary education. s. S. 3-14-. Routledge.
Havnes, Anton;McDowell, Liz (2008). Balancing Dilemmas in Assessment and Learning in Contemporary Education. ISBN: 0-415-95584X. 295 s. RoutledgeFalmer.
Havnes, Anton;McDowell, Liz (2008). Balancing dilemmas in assessment and learning in contemporary education. ISBN: 0-415-95584-X. Routledge.
Havnes, Anton (2007). Assessment: A boundary object linking professional education and work. Havnes, Anton McDowell, Liz (Red.), Balancing Dilemmas in Assessment and Learning in Contemporary Education. 8. s. 101-114. Routledge.
Havnes, Anton;Stensaker, Bjørn (2006). Educational development centres: from educational to organisational development. Quality Assurance in Education. Vol. 14.
Havnes, Anton;Arild, Raaheim (2006). Vurdering og eksamen. ISBN: 82-02-24988-0. 18 s. Cappelen Damm Akademisk.
Dæhlen, Marianne;Havnes, Anton (2005). Studiestrategier i profesjonsutdanningene. Ingeniøruddannelsernes pædagogiske netværk. Vol. 16.
Havnes, Anton (2004). Examination and learning. An activity-theoretical analysis of the relationship between assessment and educational practice. Assessment & Evaluation in Higher Education. Vol. 29.
Havnes, Anton;Taasen, Inger;Jensen, Kari Toverud;Lauvås, Per (2003). Mappevurdering som lærings- og vurderingsform. Erfaringer fra sykepleierutdanning. Dysthe, Olga Engelsen, Knut Steinar (Red.), Mapper som pedagogisk redskap - Perspektiver og erfaringer. kapittel. Abstrakt forlag.
Lauvås, Per;Taasen, Inger;Havnes, Anton (2004). Mappevurdering - av og for læring. Med eksempler fra helse- og sosialfag. ISBN: 8205329443. 240 s. Gyldendal Akademisk.
Taasen, Inger;Havnes, Anton;Lauvås, Per (2004). Mappevurdering � AV og FOR læring. Med eksempler fra helse- og sosialfag. ISBN: 82-05-32944-3. 240 s. Gyldendal Akademisk.
Havnes, Anton (2011). Fra høgskole til universitet. Utfordringer knyttet til profesjonsrettet profil. ISBN: 978-82-579-4754-5. 55 s. HiO-rapport 2011 nr. 8.
Havnes, Anton (2008). Utviklingsarbeid i profesjonsutdanning. Erfaringer fra førstelektorprogrammet ved Høgskolen i Oslo. ISBN: 978-82-579-4604-3. 114 s. Høgskolen i Oslo og Akershus.
Kaarby, Karen Marie Eid;Havnes, Anton (2008). Utfordringer i reformarbeid: Hvordan kommer studentenes stemmer til uttrykk i implementeringen? I Utviklingsarbeid i profesjonsutdanninger Erfaringer fra førstelektorprogrammet ved Høgskolen i Oslo. ISBN: 978-82-579-4604-3. 22 s. Høgskolen i Oslo og Akershus.
Wittek, Line;Havnes, Anton (2005). Vurderingsformer ved Høgskolen i Oslo. Høgskolen i Oslo og Akershus.
Engelsen, Knut Steinar;Havnes, Anton (2004). Evaluering av Pedagogisk utviklingssenter ved Høgskolen i Oslo. ISBN: 8257943339. 70 s. Høgskolen i Oslo.
Terum, Lars Inge;Raaen, Finn Daniel;Havnes, Anton (2004). Profesjonskvalifisering og profesjonsutøvelse - oppslag til videre forskning. ISBN: 82-12-01927-6. 119 s. Norges forskningsråd.
Havnes, Anton (2018). Profesjonelle standarder for barnehagelærere. Faglig seminar. Utdanningsforbundet.
Havnes, Anton (2018). Om barnehage og profesjonalisering. Seminar. VIA University College, København.
Havnes, Anton (2018). Partnerskap barnehagelærerutdanning og barnehagefeltet: Styrk barnehagelærernes stemme og faglige status. Partnerskap i fremtidens lærerutdanninger. Universitetet i Agder.
Havnes, Anton (2017). Signalene vi får om karakterer er uklare. Khrono.no.
Hatlevik, Ida Katrine R;Havnes, Anton (2017). Perspektiver på læring i profesjonsutdanninger - fruktbare spenninger og meningsfulle sammenhenger. Mausethagen, Sølvi Smeby, Jens-Christian (Red.), Kvalifisering til profesjonell yrkesutøvelse. Kapittel 16. s. 191-203. Universitetsforlaget.
Havnes, Anton (2016). Learning outcomes – political rhetoric, institutional involvement and educational practise. Perspectives from UK and Norway. Academic Enhancement and Standards Committee. Pro Vice Chancellor, Oxford Brookes University.
Havnes, Anton (2015). Utdanning, forskning og yrke. Hvordan kan utdanningen bli mer profesjonsorientert og forskningsbasert samtidig?. Landskonferansen for studie- og praksisledere 2015. Universitetet i Agder.
Havnes, Anton (2015). Student, identitet og læring. Lederopplæringskurs. Høgskolen i Buskerud Vestfold.
Havnes, Anton (2015). Læreryrket - et profesjonsyrke (en profesjon). ProTed - midtveisevaluering. Universitetet i Tromsø.
Havnes, Anton (2015). Samspill mellom studieprogram og studiestøtte. Kvalitet i pedagogiske støttetilbud. HiOA.
Se alle publikasjoner
Havnes, Anton (2015). The theory practice nexus in teacher education – learning across contexts. Conference on Learning Outside the Formal Educational System. LUI, Høgskolen i Oslo og Akershus.
Havnes, Anton;Prøitz, Tine Sophie (2015). Student understandings and use of learning outcomes in higher education. Assessment in Higher Education Conference 2015. University of Cumbria.
Bjørk, Ida Torunn;Havnes, Anton;Christiansen, Bjørg;Reierson, Inger Åse;Hvidsten, Anne;Wighus, Marianne;Brungot, Solvor Kari (2014). Exploring the "Black box" of practical skill learning in the skills centre. - Abstract , Oral. International Journal of Qualitative Methods. Vol. 13.
Havnes, Anton (2014). Broer over gapet i grunnskolelærerutdanningen. SPS-konferansen 2014. Senter for profesjonsstudier.
Havnes, Anton (2014). The theory-practice relationship Student perspective in two diverse educational settings. Griffith University. Griffith Institute for Educational Research.
Prøitz, Tine Sophie;Havnes, Anton (2014). Student understandings of learning outcomes in teaching and assessment in higher education. EARLI SIG1 Assessment and Evaluation Conference. EARLI SIG 1 Assessment and Evaluation.
Bjørk, Ida Torunn;Reierson, Inger Åse;Wighus, Marianne;Hvidsten, Anne;Christiansen, Bjørg;Havnes, Anton;Hessevaagbakke, Elisabeth (2014). Exploring the "black box" of practical skill learning in the skills centre. 20 th Qualitative Health Research Conference..
Lindboe, Inger Marie;Kaarby, Karen Marie Eid;Havnes, Anton (2014). Bridging the gap? Transcontextual Learning in work-based Professional education. EARLI 2014. UiO.
Havnes, Anton;Vågan, Andre (2013). Research-based early childhood education. The 41st annual congress of the Nordic Educational Research Association (NERA). NERA.
Vågan, Andre;Havnes, Anton (2013). Research-based early childhood education. Faglig seminar. Institutt for yrkesfaglærerutdanning.
Havnes, Anton (2012). Preparing for professional practice - transformation of professional education. NORDPRO-konferansen 2012. NORDPRO.
Havnes, Anton (2012). ABF-studiet. Hvor utfordringer møtes - og strides. Noen spørsmål fra et læringsperspektiv. Sluttkonfereanse, prosjekt ABF-utdanning. Fakultet for lærerutdanning og internasjonale studier. HiOA.
Havnes, Anton (2012). The role of assessment in learning – A Cultural Historical Activity Theory perspective. EARLI SIG 1 conference 29-31 August. EARLI.
Havnes, Anton (2011). Kunnskapssammenheng og utvikling av fremragende profesjonsutdanninger. Førstelektorkonferansen 2011. Høgskolen i Oslo.
Havnes, Anton (2011). Forskningsbasert undervisning?. Oppstartseminar, Politihøgskolen. Politihøgskolen i Oslo.
Havnes, Anton;Smith, Kari;Dysthe, Olga;Ludvigsen, Kristine (2011). Making learning visible. EARLI Conference. EARLI.
Havnes, Anton (2010). Veiledning og vurdering. Rettleiingskonferansen 2010. Høgskulen i Sogn og Fjordane.
Havnes, Anton (2010). Veiledning forstått som vurdering og tilbakemelding for læring. Veilederkonferansen 2010. Høgskolen i Oslo.
Bjølseth, Gunnar;Havnes, Anton;Lauvås, Per (2008). Can inter-assessor reliability be improved by deliberation. Challenging assessment. Fourth biennial Earli/Northumbria assessment conference. Earli and Northumbria University.
Havnes, Anton (2008). Students’ talk and interaction in peer tutoring sessions: potentials for learning. ISCAR Conference 2008. ISCAR - International Society for Cultural Activity Research.
Havnes, Anton (2008). From individual agents to situated agency – and back: The role of ”Me” and “Us” in situated learning. ISCAR Conference 2008. ISCAR - International Society for Cultural Activity Research.
Havnes, Anton (2008). Course design and the “Law of Unintended Consequences”: Reflections on an assessment regime in a UK “new” University. EARLI SIG/Northumbria Assessment Conference 2008. EARLI/Northumbria University.
Havnes, Anton (2008). "There is a bigger story behind it"An analysis of mark average variation across Programmes. EARLI SIG/Northumbria Assessment Conference 2008. EARLI/Northumbria University.
Havnes, Anton;McDowell, Liz (2008). Connecting education and society through assessment. Havnes, Anton McDowell, Liz (Red.), Balancing Dilemmas in Assessment and Learning in Contemporary Education. Part 2 introduction. s. 29-32. RoutledgeFalmer.
Havnes, Anton;McDowell, Liz (2008). Assessment, learners, and teachers. Havnes, Anton McDowell, Liz (Red.), Balancing Dilemmas in Assessment and Learning in Contemporary Education. Part 3 introduction. s. 209-212. RoutledgeFalmer.
Aamodt, Per Olaf;Havnes, Anton (2007). Factors affecting Professional Job Mastery: Quality of Study or Work Experience?. Improving Student Learning Symposium 2007. Centre for Staff and Learning Development, Oxford Brookes Un.
Havnes, Anton (2006). Teacher Teams as Learning Context. A study of workplace learning. 2006 Annual American Educational Research Association Meeting. American Educational Research Association.
Havnes, Anton (2006). What is portfolio assessment, really?. Northumbria/EARLI SIG Assessment Conference 2006. Northumbria University, EARLI.
Havnes, Anton (2005). Peer-mediated learning beyond the curriculum: a search for theory. International conference on post-compulsory education and training. Griffith University.
Havnes, Anton (2004). Agency in learning. 12th annual interenational conference on post-compulsory education and training. Griffith University, Brisbane, Australia.
Havnes, Anton;Aamodt, Per Olaf (2004). Student Involvement and Learning Outcome in Professional Education in Norway. 12 ISL Symposium. Oxford Brookes University.
Havnes, Anton;Stensaker, Bjørn (2004). Educational development centres � Instruments for institutional quality improvement?. The European Higher Education Society. The European Higher Education Society.
Havnes, Anton (2004). Portfolio assessment as boundary structure. EARLI/Northumbria Assessment Conference 2004. Universitetet i Bergen.

(Publikasjonslisten er hentet fra Cristin. Listen kan være ufullstendig)

Kontakt

Telefon (kontor): +47 67 23 53 67
Besøksadresse: Pilestredet 40, Oslo, T412