HiOA har blitt OsloMet – storbyuniversitetet. Les mer om hva det har å si for deg.

meny
søk
English

Publikasjoner og forskningsresultater

Hovedpublikasjoner (1) Vitenskapelige publikasjoner (14) Fagbøker⁄lærebøker (1) Formidling (49)
Waldrop, Anne (2011). Grandmother, mother and daughter: Changing agency of Indian middle-class women 1908-2008. Modern Asian Studies. doi: 10.1017/S0026749X11000448
Barua, Padmaja;Waldrop, Anne;Haukanes, Haldis (2017). From benevolent maternalism to the market logic: exploring discursive boundary making in domestic work relations in India. Critical Asian studies (Print). Vol. 49. doi: 10.1080/14672715.2017.1362320
Barua, Padmaja;Haukanes, Haldis;Waldrop, Anne (2016). Maid in India: negotiating and contesting the boundaries of domestic work. Forum for Development Studies. Vol. 43. doi: 10.1080/08039410.2016.1199444
Waldrop, Anne (2015). The Meaning of the Old School-Tie: Private Schools, Admission Procedures, and Class Segmentation. Thapan, Meenakshi (Red.), Education and Society: Themes, perspectives, practices. Chapter 15. s. 405-427. Oxford University Press.
Nielsen, Kenneth Bo;Waldrop, Anne (2014). Women, Gender and Everyday Social Transformation in India. ISBN: 9781783082698. Anthem Press.
Waldrop, Anne;Eriksen, Stein Sundstøl (2014). Gender and Democratization: The Politics of Two Female Grassroots Activists in New Delhi. Nielsen, Kenneth Bo Waldrop, Anne (Red.), Women, Gender and Everyday Social Transformation in India. 7. s. 105-121. Anthem Press.
Nielsen, Kenneth Bo;Waldrop, Anne (2014). Women and Gender in a Changing India. Nielsen, Kenneth Bo Waldrop, Anne (Red.), Women, Gender and Everyday Social Transformation in India. 1. s. 1-18. Anthem Press.
Waldrop, Anne (2011). Kitty-parties and middle-class femininity in New Delhi. Donner, Henrike (Red.), Being middle-class in India. A way of life. Kapittel 7. Routledge.
Waldrop, Anne (2011). Grandmother, mother and daughter: Changing agency of Indian middle-class women 1908-2008. Modern Asian Studies. doi: 10.1017/S0026749X11000448
Waldrop, Anne (2005). Bok-kronikk: Antropologiske Studier av Klasse. Tidsskrift for samfunnsforskning. Vol. 46.
Waldrop, Anne (2004). The Meaning of the Old School-tie: Private schools, admission procedures and class segmentation in New Delhi. Vaugier-Chatterjee, Anne (Red.), Education and Democracy in India. Kapittel 11. s. 203-237.
Se alle publikasjoner
Waldrop, Anne (2004). Dalit Politics and New Meaning of Caste. Forum for Development Studies. Vol. 31. 32 s.
Waldrop, Anne (2004). Kjærlighet og ekteskap i New Delhi. Norsk Antropologisk Tidsskrift. Vol. 15.
Waldrop, Anne (2004). Gating and Class Relations: the case of a New Delhi Colony. City & Society. Vol. 16.
Waldrop, Anne (1997). Fornuft og følelser i husholdet. Sosiologi i dag.
Frøystad, Hanne Kathinka;Mageli, Eldrid Ingebjørg;Ruud, Arild Engelsen;Banik, Dan;Eide, Elisabeth;Fosse, Lars Martin;Hanssen, Kristin;Hesselberg, Jan;Price, Pamela Gwynne;Ruud, Audun;Tôrnquist, Olle;Waldrop, Anne;Widmalm, Sten B. (2000). Nærbilder Av India - Samfunn, Politikk og Utvikling. ISBN: 82-456-0792-4. 347 s. Cappelen Damm Akademisk.
Waldrop, Anne (2017). Studio 2: Intervju om Indias toalettproblem i et kvinneperspektiv med utgangspunkt i filmen "Toilet: Ek Prem Katha".. NRK P2.
Waldrop, Anne (2017). Når Antropologen Reiser Tilbake. Norsk Antropologisk Forenings Årskonferanse. Norsk Antropologisk Forening.
Waldrop, Anne (2017). Women, Power and Politics in Myanmar and India. Some Preliminary Comparative Thoughts. NORASIA VII. Asianettverket.
Waldrop, Anne (2016). Exploitation and Agency: Poor women selling Herbalife in New global Delhi. Redefining Labour Roles in a Globalizing India. Institute of Economic Growth, Delhi University.
Waldrop, Anne;Nielsen, Kenneth Bo;Standal, Karina;Wilhite, Harold Langford (2016). Editor's Introduction. Special Issue on Family and Gender in Globalising India. Asia in Focus.
Waldrop, Anne (2016). Gender, Labour, Exploitation and Agency in New Global Delhi. Norsk Forening for Utviklingsforsknings Årskonferanse. NFU & SUM.
Waldrop, Anne (2015). Indiske kvinner trenger mer makt. nrk.no/ytring.
Waldrop, Anne (2015). The Durable Slum: Dharavi and the Right to Stay Put in Globalizing Mumbai, By Liza Weinstein. South Asia: Journal of South Asian Studies. Vol. 38. doi: 10.1080/00856401.2015.1057926
Waldrop, Anne (2014). Vold mot indiske kvinner, innslag TV2 Nyhetene. Nyhetskanalen TV2.
Sandnes, Heidi Elisabeth;Waldrop, Anne (2014). Nye muligheter for indiske kvinner. Kilden - Informasjonssenter for kjønnsforskning.
Se alle publikasjoner
Torjusen, Anette;Waldrop, Anne (2014). Håper på Bollywood-effekt mot gjengvoldtekter. NRK.
Waldrop, Anne (2014). Radiointervju om vold mot kvinner i India. Norgesglasset NRKP1.
Waldrop, Anne (2013). Viktig Masseprotest. Klassekampen.
Waldrop, Anne (2013). Kjønn og utvikling: Perspektiver, bevegelser og bistand. Eriksen, Tore Linné Feldberg, Karen B. (Red.), Utvikling. En innføring i utviklingsstudier. Kapittel 6. s. 135-161. Cappelen Damm Akademisk.
Waldrop, Anne (2013). Ubehaget med kulturen. Eriksen, Tore Linné Feldberg, Karen B. (Red.), Utvikling. En innføring i utviklingsstudier. Kapittel 5. s. 109-134. Cappelen Damm Akademisk.
Waldrop, Anne (2013). Her er hva som venter Carlsen under sjakk-VM i India. VG Nett.
Waldrop, Anne (2013). Indias Kvinner: Med Livet som Innsats. Dagen.
Waldrop, Anne;Eriksen, Stein Sundstøl (2013). Citizenship, state policies and informal settlements in Delhi. Nordic Association for Development Research Conference. Nordic Association for Development Research.
Waldrop, Anne (2013). Dagsnytt 18.
Waldrop, Anne (2013). Når Marginaliserte Menn Gjør Opprør. Aftenposten (morgenutg. : trykt utg.).
Waldrop, Anne (2013). The Gender Agenda: Gaining Momentum. 8. mars arrangement. HiOA International Students Union.
Waldrop, Anne (2012). Dagsnytt 18.
Waldrop, Anne (2012). The developmentality of putting people first:UNDP in India 1992-94. American Anthropological Association's Annual Conference. American Anthropological Association.
Waldrop, Anne;Eriksen, Stein Sundstøl (2012). Democracy and the politics of governed women:The cases of two female grassroot activists in New Delhi. NFU Conference 2012. Norsk Forening for Utviklingsforskning.
Waldrop, Anne;Eriksen, Stein Sundstøl (2011). "Democracy and the politics of governed women: The cases of two female grassroot activists in New Delhi". Univerity of Oslo Democracy Conference. UiO.
Waldrop, Anne Kristine (2009). Ghana. Ghanadag i forbindelse med innsamlingsaksjon. Elevrådet ved Lillestrøm Videregående Skole.
Waldrop, Anne (2009). Review of "Domestic Goddesses: Maternity, Globalization and Middle-class Identity in Contemporary India". 2008. Henrike Donner. Hampshire and Burlington VT: Ashgate, 215 pp. Figures, glossary, bibliography and index are included. $ 99.95 (Hardcover). Journal of International Women's Studies. Vol. 11.
Waldrop, Anne Kristine (2009). Gender and Politics in a New Delhi Slum. American Anthropological Association Årskonferanse. American Anthropological Association.
Waldrop, Anne Kristine (2008). Purdah, Power & Politics: Women's Political Activism in Unauthorized Settlements in New Delhi. Understanding Contemporary Urban Politics. Sosialantropologisk Institutt, UiO.
Waldrop, Anne Kristine (2007). Purdah Politikk: Sosial endring og slumkvinners politiske mobilisering. Emerging India. IKOS, UiO.
Waldrop, Anne Kristine (2007). Home, and Away in New Delhi: Exploring Female Middle-classness in New Delhi. Research Workshop: Exploring the Middle Classes in South Asia. Department of Social Anthropology, University of Sussex.
Waldrop, Anne Kristine (2007). Tre generasjoner indiske middelklasse kvinner: Handlingsrom og historiske hendelser. Norsk Antropologisk Forenings Årskonferanse. Norsk Antropologisk Forening.
Waldrop, Anne (2006). Title workshop: "The Middle Class in India". Paper title: "Kitty-parties: Exploring Female Middle-classness in New Delhi". Annual Conference of the Association.
Waldrop, Anne (2006). Title workshop: Bringing Europe Down to Earth. Paper title: "Mapping Unauthorized Citizens in New Delhi". EASA Conference.
Waldrop, Anne (2005). Kaste og fattigdom i New Delhi. Møte. Det Norske Menneskerettighetsfond.
Waldrop, Anne (2005). Mapping the political history of two illegal colonies in New Delhi. Norsk Forening for Utviklingsforsknings Årskonferanse. Norsk Forening for Utviklingsforskning og UMB.
Waldrop, Anne (2005). Stat, politisk mobilisering og kultur i en slum i New Delhi. Norsk Antropologisk Forenings Årskonferanse. Sosialantropologisk Institutt, Universitetet i Bergen.
Waldrop, Anne (2005). Etterord til filmen "Born Into Brothels". Filmframvisning for ungdomsskoleelever. Film Fra Sør.
Waldrop, Anne (2003). Kitty-parties and Upper Middle Class Women in New Delhi. American Anthropological Association's Annual Conference. American Anthropological Association.
Waldrop, Anne (2001). Hjemme/t i Verden: Elite-liv i New Delhis Sosiale Rom. Norsk Antropologisk Forenings Årskonferanse i Bergen, mai 2001..
Waldrop, Anne (2001). From Subjects to Citizens? Lower Class Mobilization and Democratic Development in Delhi. Norsk Antropologisk Forenings Årskonferanse.
Waldrop, Anne (2000). Crossing Yamuna: Social Distance, Class and Boundaries in New Delhi. American Anthropological Associations's 99th Annual Meeting.
Waldrop, Anne (2000). Klasse og Grenser i New Delhi's Offentlige Rom. Asia 2000 (Første norske Asia konferanse).
Waldrop, Anne (2000). Educating the Educated: Reproducing Inequality Through Family and Private Schools in New Delhi. 16th European Conference on Modern South Asian Studies.
Waldrop, Anne (1999). "Gud og jeg vet ikke hva". Samtiden.
Waldrop, Anne (1998). EASA(European Association of Social Anthropology.). 5.konferanse..
.
.

(Publikasjonslisten er hentet fra Cristin. Listen kan være ufullstendig)

Kontakt

Telefon (kontor): +47 67 23 72 56
Telefon (mobil): +47 919 17 520
Besøksadresse: Pilestredet 42, Oslo, Q7045a