HiOA har blitt OsloMet – storbyuniversitetet. Les mer om hva det har å si for deg.

meny
søk
English

Publikasjoner og forskningsresultater

Vitenskapelige publikasjoner (24) Fagbøker⁄lærebøker (1) Forskningsrapporter (16) Formidling (45) OsloMet-publikasjoner (48)
Jacobsen, Eivind;Storm-Mathisen, Ardis;Tangen, Karl-Fredrik;Helle-Valle, Jo (2018). Markedsføring - samfunnsvitenskapelige perspektiver. Storm-Mathisen, Ardis Jacobsen, Eivind Tangen, Karl-Fredrik Helle-Valle, Jo (Red.), Markedsføring og forbrukerne – samfunnsvitenskapelige blikk. 1. s. 11-22. Universitetsforlaget.
Storm-Mathisen, Ardis;Kjørstad, Ingrid (2018). Markedsføring og hverdagslivet - forbrukeres opplevelser og praksiser. Storm-Mathisen, Ardis Jacobsen, Eivind Tangen, Karl-Fredrik Helle-Valle, Jo (Red.), Markedsføring og forbrukerne – samfunnsvitenskapelige blikk. 8. s. 114-136. Universitetsforlaget.
Storm-Mathisen, Ardis;Jacobsen, Eivind;Tangen, Karl-Fredrik;Helle-Valle, Jo (2018). Markedsføring og forbrukerne – samfunnsvitenskapelige blikk. ISBN: 978-82-15-02591-9. 217 s. Universitetsforlaget.
Storm-Mathisen, Ardis (2018). Visual Methods in Ethnographic Fieldwork - On Learning from participants Through their Video-accounts. Forum for Development Studies. Vol. 45. doi: 10.1080/08039410.2018.1450287
Storm-Mathisen, Ardis (2017). Gender Representations and Identity Constructions Among Youth in Botswana. Exploring the Influence of Media. Lemish, Dafna Götz, Maya (Red.), Beyond the Stereotypes? Images of Boys and Girls, and their Consequences. Chapter 13. s. 173-181. Nordicom.
Storm-Mathisen, Ardis (2017). Grasping children’s media practices — theoretical and methodological challenges. Children, Adolescents, and Media: The future of research and action. 11. RoutledgeFalmer.
Heidenstrøm, Nina Vatvedt;Storm-Mathisen, Ardis (2017). Reconnection work. A network approach to households' dealing with ICT breakdowns. Akademisk Kvarter. Vol. 15.
Storm-Mathisen, Ardis;Slettemeås, Dag (2016). Dematerialisering gjennom digitalisering og teknologisk konvergens?. Vittersø, Gunnar Borch, Anita Laitala, Kirsi Maria Strandbakken, Pål (Red.), Forbruk og det grønne skiftet. 9. s. 159-184. Novus Forlag.
Storm-Mathisen, Ardis (2016). Grasping children’s media practices — theoretical and methodological challenges. Journal of Children and Media. Vol. 10. doi: 10.1080/17482798.2015.1121888
Storm-Mathisen, Ardis (2014). RFID in toll/ticketing – a user centric approach. Info. Vol. 16. doi: 10.1108/info-07-2014-0029
Se alle publikasjoner
Storm-Mathisen, Ardis (2013). Making sense of clothing, making sense of identity - A radical practice perspective on data form a study of Norwegian teens. Hansson, Lena Holmberg, Ulrika Brembeck, Helene (Red.), Making Sense of Consumption. Selections from the 2nd Nordic Conference on Consumer Research 2012. 3. s. 55-72. Centre for Consumer Science, School of Business, Economics and Law at University of Gothenburg.
Storm-Mathisen, Ardis (2012). Samtaleintervjuet som diskurs : eksempler fra individuelle intervjuer og smågruppeintervjuer med unge tenåringer. Backe-Hansen, Elisabeth Frønes, Ivar (Red.), Metoder og perspektiver i barne- og ungdomsforskning. Kapittel 4. s. 75-94. Gyldendal Akademisk.
Storm-Mathisen, Ardis (2011). Klær og identitet - om balanseringen av "det ytre" og "indre" i unge tenåringers selvpresentasjoner. Roos, Gun Rysst, Mari (Red.), Skjønnhet og helse : det ytre og indre. Kapittel 7. s. 55-63.
Storm-Mathisen, Ardis (2010). Identitets- og individualitetsforming sett fra et praksisperspektiv : kunnskapsforslag fra en undersøkelse om ungdom og klær. Sosiologisk Tidsskrift. Vol. 18.
Storm-Mathisen, Ardis;Brusdal, Ragnhild (2009). Fy skam deg! Betraktninger rundt kritikken av unge kvinners forbruk. Asdal, Kristin Jacobsen, Eivind (Red.), Forbrukerens ansvar. 2. s. 53-82. Cappelen Damm Akademisk.
Helle-Valle, Jo Helge;Storm-Mathisen, Ardis (2008). Playing Computer Games in the Family Context. Human IT. Vol. 9.
Storm-Mathisen, Ardis;Helle-Valle, Jo Helge (2008). Media, Identity and Methodology. Reflections on Practice and Discourse. Rydin, Ingegerd Sjöberg, Ulrika (Red.), Mediated crossroads. Identity, youth culture and ethnicity. Theoretical and methodological challenges. 3. s. 55-73. Nordicom.
Storm-Mathisen, Ardis (2006). Versjoner av kjøpepress Retoriske mønstre i hvordan avistekster og unge tenåringer beskriver "kjøpepress". Barn.
Storm-Mathisen, Ardis;Klepp, Ingun Grimstad (2006). Young Fashion and Adult Style How Teenage Girls and Grown Women Acccount for the Impact of Style and Fashion on Their Personal Clothing Practices. Ethnologia Scandinavica. Vol. 36.
Klepp, Ingun Grimstad;Storm-Mathisen, Ardis (2005). Reading Fashion as Age. Teenage Girls and Grown Womens Accounts of Clothing as Body and Social Status. Fashion Theory. Vol. 9.
Amilien, Virginie E J;Storm-Mathisen, Ardis;Bugge, Annechen Bahr (2003). De kjøper, altså er de? Et innlegg i debatten om forbrukersamfunnet. Tidsskrift for kulturforskning. Vol. 2.
Storm-Mathisen, Ardis (1995). Refleksjoner på reisen fra den 'gamle' til den 'nye' barnehagen.. Barnehagefolk.
Storm-Mathisen, Ardis (1994). Gjennom videoøyet.. Barnehagefolk.
Bugge, Annechen Bahr;Storm-Mathisen, Ardis;Jacobsen, Eivind;Tangen, Karl-Fredrik;Helle-Valle, Jo (2018). Reklame for usunn mat og drikke - møter norske barn og unge mye av det når de bruker medier?. ISBN: 978-82-15-02591-9. 217 s. Universitetsforlaget.
Slettemeås, Dag;Storm-Mathisen, Ardis;Helle-Valle, Jo (2017). RFID in Society – Preparing for the Internet of Things. Final Report & Summary. (Deliverable 4 of 4). ISBN: 82-7063-467-0. 45 s. Høgskolen i Oslo og Akershus.
Slettemeås, Dag;Storm-Mathisen, Ardis;Helle-Valle, Jo (2017). RFID in Society – Preparing for the Internet of Things. Handbook of Methods. (Deliverable 3 of 4). ISBN: 82-7063-466-2. 83 s. Høgskolen i Oslo og Akershus.
Slettemeås, Dag;Storm-Mathisen, Ardis;Helle-Valle, Jo (2017). RFID in Society – Preparing for the Internet of Things. Case Analyses & Evaluation (Deliverable 2 of 4). ISBN: 82-7063-465-4. 74 s. Høgskolen i Oslo og Akershus.
Slettemeås, Dag;Storm-Mathisen, Ardis;Helle-Valle, Jo (2017). RFID in Society - Preparing for the Internet of Things. Case Criteria & Selection. (Deliverable 1 of 4). ISBN: 82-7063-464-6. 57 s. Høgskolen i Oslo og Akershus.
Storm-Mathisen, Ardis (2016). Beredskap for IKT og -elektrisitetsbrudd i nordiske hushold. Homerisk survey resultater fra Norge, Sverige og Island.. 248 s. Forbruksforskningsinstituttet SIFO, Høgskolen i Oslo og Akershus.
Storm-Mathisen, Ardis (2016). Forbrukere og smarttelefon – nye muligheter og utfordringer, en kunnskapsgjennomgang. 84 s. Forbruksforskningsinstituttet SIFO, Høgskolen i Oslo og Akershus.
Storm-Mathisen, Ardis;Kjørstad, Ingrid;Bugge, Annechen Bahr (2015). Kommersialisering og oppvekst - barn og unge om kropp, kjøpepress og reklame. 74 s. Statens institutt for forbruksforskning.
Storm-Mathisen, Ardis;Kjørstad, Ingrid (2015). Barns bruk av mobiltelefon og nettbrett : - en kvalitativ undersøkelse av reguleringens idealer og praksiser. 208 s. Statens Institutt for forbruksforskning.
Rasmussen, Terje;Storm-Mathisen, Ardis;Frugård, Marcela;Helle-Valle, Jo Helge (2013). Forbruks- og livsstilsjournalistikk i NRK: En studie av Forbrukerinspektørene (FBI) og Puls sett i lys av NRKs allmennkringkastingsforpliktelser. ISBN: 978-82-7063-446-0. 135 s. Statens institutt for forbruksforskning.
Se alle publikasjoner
Møller, Majken Lerche;Storm-Mathisen, Ardis (2012). Local Discourses on Gender and ICT results from a strategic survey in three Scandinavian communities. 91 s. Statens institutt for forbruksforskning.
Hauge, Benedicte;Storm-Mathisen, Ardis (2009). Ungdoms samfunnsdeltakelse på internett. Resultater skolekartlegging 2008. 44 s. Statens institutt for forbruksforskning.
Bucher, Taina;Storm-Mathisen, Ardis;Helle-Valle, Jo (2009). Ungdom, Politikk og Internett. En akademisk refleksjon over norsk ungdoms samfunnsdeltakelse og politiske engasjement online. 66 s. Statens institutt for forbruksforskning.
Storm-Mathisen, Ardis (2008). Kontekstualisert mening :en diskursiv analyse av unges klær og identiteter. 393 s. Universitetet i Oslo.
Storm-Mathisen, Ardis (2003). Spending patterns among Norwegian teenagers and the impact of “locked” and “open” categories of identity. 30 s. Statens institutt for forbruksforskning.
Storm-Mathisen, Ardis (1998). Kjøpepress... hva er det for noe? Et forprosjekt om klærnes betydning blant 13-åringer. 196 s. Statens Institutt for Forbruksforskning.
Storm-Mathisen, Ardis (2018). En folkelig kriseplan. Dagens Næringsliv.
Slettemeås, Dag;Storm-Mathisen, Ardis (2018). Hvor forberedt er vi på omfattende strømbrudd?. Aftenposten Viten.
Storm-Mathisen, Ardis;Anderson, Jan Alfred (2018). Strømbrudd, er du forberedt?. Interaktiv modul. Norsk Teknisk Museum.
Storm-Mathisen, Ardis;Slettemeås, Dag;Helle-Valle, Jo (2018). Beredskap, sårbarhet og digitaliseringens paradokser - oppsummering av funn fra Homeriskprosjektet. Homerisk sluttseminar. Forsbruksinstituttet SIFO og Norsk Teknisk Museum.
Storm-Mathisen, Ardis (2018). Husholdenes risikoforståelse, beredskap og praksiser knyttet til strøm- og IKTbrudd - om Homeriskstudien. Homerisk sluttseminar. Forbruksinstituttet SIFO og Norsk Teknisk Museum.
Storm-Mathisen, Ardis;Rosenberg, Thea Grav (2018). Hva vet vi om lekene som overvåker barna våre?. Lunsjpåfyll. OsloMet læringssenter og bibliotek.
Storm-Mathisen, Ardis (2018). Women's new media practices and perspectives on economy. Researching Media in Africa at Oslo Metropolitan University. OsloMet.
Helle-Valle, Jo;Storm-Mathisen, Ardis (2018). How can new media contribute to development? A case. Researching Media in Africa. Network seminar.. OsloMet.
Se alle publikasjoner
Storm-Mathisen, Ardis (2017). Familieferie til Egoland - «Å finne en ferieform alle i familien er fornøyd med, er ikke alltid like enkelt. Det blir lett til at vi deler oss for at alle skal få noen av feriedrømmene oppfylt». VG.
Storm-Mathisen, Ardis (2017). Gender, Mobility and Economy in Botswana – is new media making ends meet in new ways?. African Studies Association 60th Annual Meeting. African Studies Association.
Schneidermann, Nanna;Storm-Mathisen, Ardis (2017). Self(ie)-fashioning and futurity – gendering new media use in two African cities. African Studies Association 60th Annual Meeting. African Studies Association.
Kjørstad, Ingrid;Storm-Mathisen, Ardis;Rosenberg, Thea Grav (2017). Children, Toys and IoT. 13th conference of ESA. (Un)Making Europe: Capitalism, Solidarities, Subjectivities. European Sociological Association.
Storm-Mathisen, Ardis (2017). Smarttelefonen og forbrukerrollen. Vår digitale hverdag. Forbruksforskningsinstituttet SIFO, HIOA.
Storm-Mathisen, Ardis (2017). Coping with modern vulnerabilities- On gender, generation and preparedness in Norway. Age, Agency, Ambiguity. Gender and generation in times of change. Sino-Nordic Women and Gender Studies Network.
Storm-Mathisen, Ardis (2017). New media in everyday life of Young Batswana – how is it used and what does it change?. NordMedia - Mediated Realities, Global Challenges. Nordic media research associations, Nordicom, Uni of Tampere.
Storm-Mathisen, Ardis (2016). Mothering in the new media era – a comparison of practices in Norway and Botswana. AAA Annual meeting. ‘Evidence, Accident, Discovery’ . Session: Family ties: Feminist inquiries into kinship, marriage and motherhood. American Anthropological Association.
Storm-Mathisen, Ardis;Helle-Valle, Jo (2016). Visuality re-acting. Visual Research Conference, Minneapolis, USA. Society for Visual Anthropology.
Storm-Mathisen, Ardis (2016). Women in the Kalahari – the meeting of gendered government schemes and memorized gender roles. Memory, Commemoration and Communication: Looking Back, Looking Forward. IAMCR 2016 annual international conference. IAMCR.
Storm-Mathisen, Ardis (2016). Methodological, Analytical and Theoretical Advantages of Visual Data in Social Science Research - Examples from Self-Documentary Photo and Video Methods in the Mediafrica Project. Visualizing Sustainability IVSA 2016 annual conference. International Visual Sociology Association.
Helle-Valle, Jo;Storm-Mathisen, Ardis (2016). Mediafrica - Premliminary findings from Botswana. Open seminar University of Botswana. Sociology department.
Borch, Anita;Kjørstad, Ingrid;Storm-Mathisen, Ardis (2015). Innspill og synspunkter på Handlingsplan mot spilleproblemer (2016-2018).
Storm-Mathisen, Ardis (2015). New media practices and social change: A comparative study in sub-Saharan Africa. Bulletine. Vol. 2.
Heidenstrøm, Nina Vatvedt;Storm-Mathisen, Ardis (2015). A network approach to households’ role in electricity and ICT breakdowns. ESA 2015 - European Sociological Association Annual Conference. ESA.
Storm-Mathisen, Ardis;Schjøll, Alexander;Slettemeås, Dag (2015). Mobil betaling. Lavik, Randi Kristine Borgeraas, Elling M (Red.), Forbrukstrender 2015 SIFO-survey. 9. s. 37-41.
Storm-Mathisen, Ardis (2015). Forbrukernes forhold til reklame. Lavik, Randi Kristine Borgeraas, Elling M (Red.), Forbrukstrender 2015 SIFO-survey. 3. s. 13-17.
Storm-Mathisen, Ardis;Kjørstad, Ingrid (2014). Bruk av mobil og nettbrett i barnefamilier - reguleringens idealer og praksiser. Dataspillkonferansen. Medietilsynet.
Storm-Mathisen, Ardis;Kjørstad, Ingrid (2014). Children’s uses of handheld Technologies - reception of expert advices and regulatory practices in families. ESA Consumption Research Network Midterm Conference. ESA.
Storm-Mathisen, Ardis;Helle-Valle, Jo (2014). Internet of Things - RFID in consumers' everyday life. ESA Consumption Research Network Midterm Conference.
Storm-Mathisen, Ardis;Helle-Valle, Jo (2014). Public/user reception of RFID enabled toll/ticketing applications experiences from the implementation of AutoPASS and Ruter in Norway. EuroCPR conference 2014 - Prospects, Challenges and Limits to User-Centric Approaches in the Digital Information Society. The Centre for European Policy Studies (CEPS).
Storm-Mathisen, Ardis (2013). What do tomorrow’s consumers need to know about marketing, advertising and media? Suggestions based on today’s research. “Using media at school - how to teach without commercial pressure”- Consumer education. The Nordic-Estonian working group for Consumer Education.
Storm-Mathisen, Ardis;Helle-Valle, Jo (2012). The gender and gendering of ICTpractices in families - preliminary results from a Nordic project. Making Sense of Consumption 2nd Nordic Conference on Consumer Research. Centre for Consumer Science University of Gothenburg.
Storm-Mathisen, Ardis (2012). A practice perspective on the formation of identity and individuality in moments of consumption - suggestions developed from a study of young teens and their clothing. Making Sense of Consumption, 2nd Nordic Conference on Consumer Research. Centre for Consumer Science University of Gothenburg.
Storm-Mathisen, Ardis (2012). Data treatment and analysis within a radical practice perspective. Design and displacement – social studies of science and technology Conference 4S/EASST. Society for Social Studies of Science/European Association.
Haldar, Marit;Storm-Mathisen, Ardis;Helle-Valle, Jo Helge;Album, Dag (2012). Grounded Theory og andre empiriskorienterte analysemetoder. Phd-kurs i kvalitative metoder. phd-kurs. HIOA.
Storm-Mathisen, Ardis;Borch, Anita (2009). Contextualizing adolescents’ egaming - the regulatory practices of adolescent’s eplaying in everyday life. Media Culture in Change. 54th annual conference of the German Communication Association. University of Bremen.
Storm-Mathisen, Ardis (2009). Gender and digital gaming - how girls, boys and their parents account of their everyday practices and logics concerning use and regulation. 9th conference of European Sociological Association. European Sociological Association.
Helle-Valle, Jo;Storm-Mathisen, Ardis;Strandbakken, Pål (2007). Ting, tegn og trender - antropologiske perspektiver på forbruk. SOSANT2350 (bachelorkurs). Sosialantropologisk institutt.
Brusdal, Ragnhild;Storm-Mathisen, Ardis (1999). Det farlige forbruket. Fontene.
Storm-Mathisen, Ardis (1995). Walkers, non-talkers. A Sociological Study on Peer Interaction Among Toddlers. 140 s. Institutt for Sosiologi.
.
.
Kontekstualisert mening. (2008) Avhandling for Ph.D-graden, Institutt for sosiologi og samfunnsgeografi, Det Samfunnsvitenskapelige fakultet, Uio
Se alle publikasjoner
Oppsummering og nye linjer. (2007) Forelesning i SOSANT2350, holdt ved Antropologisk Institutt, UIO, 27. november 2007
Oppgaveseminar 1. (2007) Seminarer holdt ved Istitutt for Sosiologi og Samfunnsgeografi, UIO, 14. sept, 12. og 26. okt og 9. nov 2007
Unge tenåringers orienteringer til klær. (1998) paper presentert på konferansen Nordisk Konsumentforskning, Lillehammer 11.- 14. november 1998
Om å ha de riktige klærne. (2004) Fremlegg på fagseminaret "Barn, unge og fattigdom" v/SIFO; BUA,BFD, 26. mai 2004
Grounded Theory og andre empirisk orienterte analysemetoder. (2012) Høgskolen i Oslo og Akershus. 23.-25. mai.
Prosumer/Prosumpsjon. (2012) Presentasjon på SIFO Styreseminar, Soria Moria, 20. september 2012
Kjønnende IKT bruk i hverdagen? . (2011) Manglerud skole, 29 nov 2011
Hvordan inngår klær i ungdoms identitetsprosjekter?. (2008) Prøveforelesning for phd. graden, Institutt for Sosiologi og samfunnsgeografi, Universitetet Oslo, 28. november
Forbrukere og smarttelefon. (2016) Oppdragsrapport nr. 15-2016
Faghistoriske perspektiver . (2007) Forelesning i SOSANT2350, holdt ved Antropologisk Institutt, UIO, 16. oktober 2007
Trender: analytiske perspektiver og metodologiske grep . (2007) Forelesning i SOSANT2350, holdt ved Antropologisk Institutt, UIO, 23. oktober 2007
Teknologi og medier som forbruk . (2007) Forelesning i SOSANT2350, holdt ved Antropologisk Institutt, UIO, 30. oktober 2007
Forbruk og kropp. (2007) Forelesning i SOSANT2350, holdt ved Antropologisk Institutt, UIO, 13. november 2007
Profiler av klesforbruk og kjøpepress blant 8.klassinger i Oslo skolen. (2002) Temainnlegg for BUA, BFD, Oslo 04. juni 2002
Bruk av mobil og nettbrett i barnefamilier. (2014) Foredrag på Medietilsynets Dataspillkonferanse, Litteraturhuset 30. oktober 2014
Unge tenåringers klesvaner. (2002) BFD, juni 2002
Konstruksjoner av kjønn og alder i unge tenåringers prat om klær. (2002) Paper presentert på forskersamling: Kjønn og generasjoner. Velferdsprogrammet, NFR, Oslo, Lysebu hotell 7-8 oktober 2002
Ungdoms klesvaner. (2000) 10. desember 2000

(Publikasjonslisten er hentet fra Cristin. Listen kan være ufullstendig)

Kontakt

Telefon (kontor): +47 67 23 56 34
Telefon (mobil): +47 922 55 498
Besøksadresse: Stensberggata 26, Oslo, X755