HiOA har blitt OsloMet – storbyuniversitetet. Les mer om hva det har å si for deg.

meny
søk
English

Are Vegard Haug

forskningsleder

Kort om

Publikasjoner og forskningsresultater

Vitenskapelige publikasjoner (27) Fagbøker⁄lærebøker (3) Forskningsrapporter (9) Formidling (32) OsloMet-publikasjoner (2)
Haug, Are Vegard (2018). Innovation and network leadership: The bureaucracy strikes back?. Information Polity. Vol. 23. doi: 10.3233/IP-170052
Haug, Are Vegard;Salte, Hilde (2016). Medias dekning av tilreisende romfolk i Norge: En kamp om sannhet?. Alm, Kristian Brown, Richard Mark Røyseng, Sigrid (Red.), Kommunikasjon og ytringsfrihet i organisasjoner. 12. s. 329-360. Cappelen Damm Akademisk.
Haug, Are Vegard;Jenssen, Julie Bodd (2016). Kommune-Norge AS: Skilsmissen, oppgjøret og nye ekteskap. Anderssen, Harald B Bråthen, Tore (Red.), Moderne Forretningsjus III. Kapittel. s. 229-242. Fagbokforlaget.
Haug, Are Vegard (2014). Innovasjonsteori og framveksten av digital forvaltning – hvorfor noen kommuner går foran og andre kommer etter. Baldersheim, Harald Rose, Lawrence E (Red.), Det kommunale laboratorium: Teoretiske perspektiver på lokal politikk og organisering, 3. utgave. Kapittel 8. s. 153-175. Fagbokforlaget.
Haug, Are Vegard (2011). Informatization of Political Roles and Communication Patterns: Regional Advantages through Information and Communication Technologies?. Baldersheim, Harald Haug, Are Vegard Øgård, Morten (Red.), The rise of the networking region. The challenges of regional collaboration in a globalized world. 7. s. 77-94. Ashgate.
Baldersheim, Harald;Haug, Are Vegard;Øgård, Morten (2011). Conclusions:The policy nexus in network governance. Baldersheim, Harald Haug, Are Vegard Øgård, Morten (Red.), The rise of the networking region. The challenges of regional collaboration in a globalized world. Kapittel 12. s. 165-170. Ashgate.
Baldersheim, Harald;Haug, Are Vegard;Øgård, Morten (2011). The rise of the networking region. The challenges of regional collaboration in a globalized world. ISBN: 9781409425830. 192 s. Ashgate.
Haug, Are Vegard (2009). Lederskap: Betingelse for nettverksutvikling?. Lokaldemokratiet på nett og i nett. faglig_bok_institusjon. s. 54-. Unipub forlag.
Haug, Are Vegard (2009). Den digitale lokale nettverksforvaltningen vokser frem: Hvordan er den organisert?. Lokaldemokratiet på nett og i nett. faglig_bok_institusjon. s. 72-. Unipub forlag.
Haug, Are Vegard (2009). Diffusion of e-democracy on municipal websites: catch up or digital divides?. Lokaldemokratiet på nett og i nett. faglig_bok_institusjon. s. 38-. Unipub forlag.
Se alle publikasjoner
Haug, Are Vegard (2009). Lokaldemokratiet på nett og i nett: En introduksjon. Lokaldemokratiet på nett og i nett. faglig_bok_institusjon. s. 25-. Unipub forlag.
Haug, Are Vegard (2009). Competitive advantages through ICT: Transformations of political roles and communication patterns. The rise of the networking region: The challenges of regional collaboration in a globalized world. faglig_bok_institusjon. s. 35-. Nordisk ministerråd.
Haug, Are Vegard (2007). Demokratiets muligheter i det nyliberale samfunn. I: Nyliberalisme - ideer og politisk virkelighet. Oslo (Haug, A.V, Helland-Hansen, K, Midgaard, K, og Thorsen, D.I). Mydske, Per Kristen Claes, Dag Harald Lie, Amund (Red.), Nyliberalisme - ideer og politisk virkelighet. faglig_bok_forlag. s. 49-. Universitetsforlaget.
Haug, Are Vegard;Øgård, Morten;Baldersheim, Harald (2007). Hva er den virtuelle kommunen?. Haug, Are Vegard (Red.), Mot den virtuelle kommunen. Studier i e-demokrati og e-forvaltning. faglig_bok_forlag. s. 26-. Fagbokforlaget.
Haug, Are Vegard (2007). Gjøkungen: IKT- avdelingen som organisasjonsproblem. Rapport fra samtaler med ansatte om bruken av IKT i en norsk kommune. Haug, Are Vegard (Red.), Mot den virtuelle kommunen. Studier i e-demokrati og e-forvaltning. faglig_bok_forlag. s. 31-. Fagbokforlaget.
Haug, Are Vegard (2007). Internett som kanal for politisk kommunikasjon: Hvordan kan det gjøres? Hvem er foregangskommunene?. Haug, Are Vegard (Red.), Mot den virtuelle kommunen. Studier i e-demokrati og e-forvaltning. faglig_bok_forlag. s. 41-. Fagbokforlaget.
Haug, Are Vegard (2007). Hva slags demokrati i cyberspace? Behøver vi lenger valgte representanter?. Haug, Are Vegard (Red.), Mot den virtuelle kommunen. Studier i e-demokrati og e-forvaltning. faglig_bok_forlag. s. 18-. Fagbokforlaget.
Haug, Are Vegard (2007). Local Democracy Online: Driven by Crisis, Legitimacy, Resources, or Communication Gaps?. Journal of Information Technology & Politics. Vol. 4(2).
Haug, Are Vegard (2007). Local Democracy Online: Driven by Crisis, Legitimacy, Resources, or Communication Gaps?. Journal of Information Technology & Politics. Vol. 4.
Thorsen, Dag Einar;Helland-Hansen, Kristian;Haug, Are Vegard;Midgaard, Knut (2007). Demokratiets muligheter i det nyliberale samfunn. Mydske, Per Kristen Claes, Dag Harald Lie, Amund (Red.), Nyliberalisme - ideer og politisk virkelighet. 3. s. 49-68. Universitetsforlaget.
Baldersheim, Harald;Haug, Are Vegard;Øgård, Morten (2007). Hva er den virtuelle kommunen?. Baldersheim, Harald Haug, Are Vegard Øgård, Morten (Red.), Mot den virtuelle kommunen. Studier i e-demokrati og e-forvaltning. kapittel 1. Fagbokforlaget.
Haug, Are Vegard (2007). Hva slags demokrati i cyberspace? Behøver vi lenger valgte representanter?. Baldersheim, Harald Haug, Are Vegard Øgård, Morten (Red.), Mot den virtuelle kommunen. Studier i e-demokrati og e-forvaltning. Kapittel 3. s. 57-75. Fagbokforlaget.
Haug, Are Vegard (2007). Internett som kanal for politisk kommunikasjon: Hvordan kan det gjøres? Hvem er foregangskommunene?. Baldersheim, Harald Haug, Are Vegard Øgård, Morten (Red.), Mot den virtuelle kommunen. Studier i e-demokrati og e-forvaltning. Kapittel 4. s. 77-118. Fagbokforlaget.
Haug, Are Vegard (2007). Gjøkungen: IKT-avdelingen som organisasjonsproblem Rapport fra samtaler med ansatte om bruken av IKT i en norsk kommune. Baldersheim, Harald Haug, Are Vegard Øgård, Morten (Red.), Mot den virtuelle kommunen. Studier i e-demokrati og e-forvaltning. Kapittel 9. s. 205-231. Fagbokforlaget.
Baldersheim, Harald;Haug, Are Vegard;Øgård, Morten (2007). Mot den virtuelle kommunen. Studier i e-demokrati og e-forvaltning. ISBN: 978-82-450-0724-4. 280 s. Fagbokforlaget.
Haug, Are Vegard (2006). Rettslige reguleringer av Informasjonssikkerhet. ISBN: 8272260964. 278 s. Unipub forlag.
Haug, Are Vegard (2006). How to create trust in electronic voting over an untrusted platform (Skagestein, Gerhard, Haug, Are Vegard, Nødtvedt, Einar, Rossebø, Judith). Lecture Notes in Informatics (LNI) - Proceedings Series of the Gesellschaft für Informatik (GI). s. 10-.
Haug, Are Vegard (2007). Mot den virtuelle kommunen. Studier i e-demokrati og e-forvaltning. ISBN: 9788245007244. 279 s. Fagbokforlaget.
Baldersheim, Harald;Haug, Are Vegard;Øgård, Morten (2007). Mot den virtuelle kommunen. Studier i e-demokrati og e-forvaltning. ISBN: 9788245007244. 280 s. Fagbokforlaget.
Haug, Are Vegard (2006). Rettslige reguleringer av Informasjonssikkerhet. ISBN: 82-7226-096-4. 278 s. Unipub forlag.
Engebrigtsen, Ada I.;Haug, Are Vegard (2018). Evaluering av tilskuddsordningen for humanitære tiltak til tilreisende EØS-borgere som tigger. ISBN: 978-82-7894-655-8. 57 s. NOVA, OsloMet.
Haug, Are Vegard (2009). Lokaldemokratiet på nett og i nett. 265 s. Unipub forlag.
Haug, Are Vegard;Øgård, Morten;Baldersheim, Harald (2009). The rise of the networking region: The challenges of regional collaboration in a globalized world. 250 s. Nordisk ministerråd.
Haug, Are Vegard (2006). Elektronisk stemmegivning ? Utfordringer og muligheter (Offentlig utredning ledet av Bernt Aardal). 200 s. Kommunal- og regionaldepartementet.
Haug, Are Vegard (2006). Schartum, Dag Wiese; Eriksen, Amund; Haug, Are Vegard; Hagevik, Margrethe. Regelverk og informasjonssikkerhet, forprosjektrapport til KIS: http://www.kunnskapsnettverk.no 2005. 66 s. 66 s. Forprosjektrapport til Koordineringsutvalg for informasjonssikkerhet (KIS): http://www.kunnskapsnettverk.no 2005. 66 s..
Schartum, Dag Wiese;Eriksen, Amund;Haug, Are Vegard;Hagevik, Margrethe (2005). Regelverk og informasjonssikkerhet, forprosjektrapport til KIS. 66 s. http://www.kunnskapsnettverk.no.
Haug, Are Vegard (2004). Innsyn for ungdom med IKT - Erfaringer med et pedagogisk opplegg omkring personvern og IKT for ungdomsskolen. Avdeling for forvaltningsinformatikk (AFIN), Notatserie: Universitetet i Oslo..
Haug, Are Vegard (2004). INNSYN FOR UNGDOM MED IKT - Erfaringer med et pedagogisk opplegg omkring personvern og IKT for ungdomsskolen. 95 s. Universitetet i Oslo.
Haug, Are Vegard (2002). e-Demokrati. 20 s. Universitetet i Oslo.
Engebrigtsen, Ada I.;Haug, Are Vegard;Dyb, Halvard Naterstad (2018). Fører humanitære tiltak til mer tigging?. Forsknings.no.
Haug, Are Vegard (2017). NETWORK DYNAMICS: FROM HIERARCHY TO NETWORKS – AND BACK AGAIN?. XXVI Nordiska kommunforskarkonferensen. Islands Universitet i samarbete med Universitetet i Akureyri.
Haug, Are Vegard (2017). Short and long-term consequences of network leadership: Bureaucracy strikes back?. Annual Conference: European Group for Public Administration. EGPA.
Haug, Are Vegard (2017). Forskning i teori og praksis - om NOVA og Senter for velferd- og arbeidslivsforskning. Besøk fra elever i vederegående skole. NOVA.
Haug, Are Vegard (2017). "Nettverk og ledelse – en empirisk refleksjon etter 10 år". Foredrag for ORG934 Ledelse i nettverk. Universitetet i Agder.
Haug, Are Vegard (2017). "Kommunalt lederskap i forandring". Finlands kommundirektörer besök i Norge 27-29.9 2017. Kommunenes sentralforbund KS.
Haug, Are Vegard (2017). Avisartikkel i Avisa Nordland: "Salas foreldre ser på seg selv som gjester i Norge, det gjør ikke hun".Tekst: Trude Landstad. Foto: Tom Melby. Bodø.
Haug, Are Vegard (2016). Innlegg og paneldebatt: Fortellinger om flyktninger vs flyktningers fortellinger. Paneldebatt i "Stormen" kulturhus: Fortellinger om flyktninger vs flyktningers fortellinger. Human Rights Human Wrongs Bodø.
Haug, Are Vegard (2016). Romfolkets historie i Europa. Sterke farger i den europeiske mosaikken. Foredrag med konsert Nordnorsk Jazzsenter, Kirkens Bymisjon og Batteriet Bodø. Nordnorsk Jazzsenter, Kirkens Bymisjon og Batteriet Bodø.
Se alle publikasjoner
Haug, Are Vegard (2016). Romfolkets historie i Europa. Sterke farger i den europeiske mosaikken. Kirkens Bymisjon med konsert. Kirkens Bymisjon Trondheim.
Haug, Are Vegard (2016). Romfolkets historie i Europa. Kirkens Bymisjon med konsert. Kirkens Bymisjon.
Haug, Are Vegard (2009). E-kommune 2012 ? interaksjon med brukerne: Mot den virtuelle kommunen?. Det fjerde norske arkivmøtet.
Haug, Are Vegard (2009). Digital innovation and network leadership: is there a connection?. European Group of Public administration (EGPA).
Haug, Are Vegard (2008). Har du kontroll? Utfordringer rundt datasikkerhet i kommunal og statlig sektor. Sak- og portaldagene 2008.
Haug, Are Vegard (2008). Internett som kanal for politisk kommunikasjon. Konferanse om e-demokrati arrangert av Ressursnettverk for eForvaltning (RNeF).
Haug, Are Vegard (2008). Digital innovation and network leadership: is there a connection?. European Group on Public Administration (EGPA): Study Group on Information and Communications Technologies..
Haug, Are Vegard (2008). Elektronisk valg ? hva skjer fram til 2011? Hvilke forsøk kan være aktuelle ?. Valg- og demokratidagene 2008.
Haug, Are Vegard (2008). Mot den virtuelle kommunen. Innføring i e-demokrati og e-forvaltning. Norsk konferanse for IKT i Offentlig sektor - NOKIOS.
Haug, Are Vegard (2007). Rolleblandinger i interkommunale samarbeid?. Stat og styring. Vol. 4(17).
Haug, Are Vegard (2007). Rolleblandinger i interkommunalet samarbeid?. Stat og styring. Vol. 4.
Haug, Are Vegard;Øgård, Morten (2007). Forvaltningen på nett: Nettverksforvaltning som demokratiutfordring. 24-timersdemokratiet – demokrati, offentlighet og IKT. Institutt for samfunnsforskn og Institutt for statsvitenskap.
Haug, Are Vegard (2005). Lærepakke om personvern for grunnskolen/ungdomskoletrinnet. Undervisningspakken har som mål å lære elevene om IKT og personvern. Dette inkluderer hvilke rettigheter de har og å kreve innsyn. Lærepakken er et praktisk opplegg hvor elevene lærer gjennom arbeid.
Haug, Are Vegard (2005). Sikkerhetsregelverket - drivkraft eller motkraft?- Rettslige reguleringer av informasjonssikkerhet. Foredrag på VDI sikkerhetsforum, 2. juni 2005. Foredrag på VDI sikkerhetsforum. VDI sikkerhetsforum.
Haug, Are Vegard (2005). Rettslige reguleringer av informasjonssikkerhet Foredrag på programseminaret IKT sikkerhet og sårbarhet IKTSOS/NFR mars 2005. programseminaret "IKT sikkerhet og sårbarhet". IKTSOS/NFR.
Haug, Are Vegard (2005). Hvor virksomt er sikkerhetsregelverket? Foredrag på Risiko og sikkerhet i IKT-systemer, Tekna 9. mars 2005. Risiko og sikkerhet i IKT-systemer. Tekna.
Haug, Are Vegard (2004). • “Municipalities enter Internet - does it increase political communication? ”: Presentasjon sammen med Arild Jansen på First Scandinavian Workshop on eGovernment, Örebro University, 23. og 24.februar, 2004. First Scandinavian Workshop on eGovernment, Örebro University.
Haug, Are Vegard (2004). ”Innsyn for ungdom med IKT”, Norsk konferanse for utdanning og læring (NKUL), Trondheim, 8.mai, 2004. Norsk konferanse for utdanning og læring (NKUL), Trondheim.
Haug, Are Vegard (2004). ”Det e-demokratiske mulighetsrommet”, Innlegg på konferansen "Demokrati og rettigheter i informasjonssamfunnet" 7. september 2004. Konferansen "Demokrati og rettigheter i informasjonssamfunnet". Avdeling for forvaltningsinformatikk.
Haug, Are Vegard (2004). Det e-demokratiske mulighetsrommet. Konferansen "Demokrati og rettigheter i informasjonssamfunnet" 7. september 2004. Avdeling for forvaltningsinformatikk /\(AFIN), UIO.
Haug, Are Vegard (2003). Politisk kommunikasjon på kommunale hjemmesider. 163 s. Unipub forlag.
Haug, Are Vegard;Baldersheim, Harald (2003). Politisk kommunikasjon på kommunale hjemmesider. 163 s. Unipub forlag.

(Publikasjonslisten er hentet fra Cristin. Listen kan være ufullstendig)

Kontakt

Telefon (mobil): +47 464 10 537
Besøksadresse: Stensberggata 26, Oslo, X253