HiOA har blitt OsloMet – storbyuniversitetet. Les mer om hva det har å si for deg.

meny
søk
English

Publikasjoner og forskningsresultater

Vitenskapelige publikasjoner (5) Formidling (12)
Fernandes, Ariana Guilherme (2015). (Dis)Empowering New Immigrants and Refugees Through Their Participation in Introduction Programs in Sweden, Denmark, and Norway. Journal of Immigrant & Refugee Studies. Vol. 13. doi: 10.1080/15562948.2015.1045054
Fernandes, Ariana Guilherme (2015). Introduktionsprogram för nyanlända i Sverige, Danmark och Norge. Montesino, Norma Righard, Erica (Red.), Socialt arbete och migration. Kap. 4. s. 63-85. Gleerups Utbildning AB.
Gubrium, Erika;Fernandes, Ariana Guilherme (2014). Policing Norwegian Welfare: Disciplining and Differentiating within the Bottom Rungs. Social Inclusion. Vol. 2. doi: 10.17645/si.v2i3.35
Fernandes, Ariana Guilherme (2013). Ethnification of New Social Risks: Programmes for Preparing Newly Arrived Immigrants for (Working) Life in Sweden, Denmark and Norway. Harsløf, Ivan Ulmestig, Rickard (Red.), Changing Social Risks and Social Policy Responses in the Nordic Welfare States. 9. s. 189-219. Palgrave Macmillan.
Fernandes, Ariana Guilherme (2011). En studie av to integreringstiltak og deres underliggende ideologi. Bø, Bente Puntervold (Red.), Multikulturell Teori og Flerkulturelle Praksiser. 2. s. 46-77. Abstrakt forlag.
Fernandes, Ariana Guilherme (2017). Disiplinering og normalisering av nyankomne flyktninger og innvandrere i introduksjonsprogrammet i Norge. FORSA konferanse. HiOA og FORSA.
Fernandes, Ariana Guilherme (2017). Erfaringer med introduksjonsprogrammet: Inkluderende ekskludering?. Kurs for tillitsvalgte. Utdanningsforbundet Møre og Romsdal.
Fernandes, Ariana Guilherme (2017). Ekskluderende inkludering?. Faglig seminar. Utdanningsforbundet Akershus.
Fernandes, Ariana Guilherme (2017). Hva forstår vi med inkludering i et flerkulturelt samfunn? Kan inkludering i seg selv virke ekskluderende?. Utenforskap 2017: Utenforskap i det flerkulturelle Norge - individuelle og samfunnsmessige perspektiver. Utdanningsforbundet.
Fernandes, Ariana Guilherme (2013). Ethnification of New Social Risks. Programmes for Preparing for Working Life in Sweden, Denmark and Norway. Book Release: Changing Social Risks and Policy Responses in Nordic Welfare States. HiOA.
Fernandes, Ariana Guilherme (2013). Berit Berg og Torunn A. Ask (red.): Minoritetsperspektiver i sosialt arbeid. Tidsskrift for velferdsforskning. Vol. 16.
Fernandes, Ariana Guilherme (2013). Ethnification of New Social Risks. Programmes for preparing new immigrants for (working) life in Sweden, Denmark and Norway. Workshop 18: Migration and Social Work. IMISCOE Conference. IMISCOE and Malmö University.
Fernandes, Ariana Guilherme (2013). Ethnification of New Social Risks. Programmes for preparing newly arrived immigrants for (working) life in Sweden, Denmark and Norway. Workshop 17: Integration Accompolished. IMISCOE Conference. IMISCOE and Malmö University.
.
.
Se alle publikasjoner
.
.

(Publikasjonslisten er hentet fra Cristin. Listen kan være ufullstendig)

Kontakt

Telefon (kontor): +47 67 23 80 32
Telefon (mobil): +47 930 28 179
Besøksadresse: Stensberggata 26, Oslo, X505