HiOA har blitt OsloMet – storbyuniversitetet. Les mer om hva det har å si for deg.

meny
søk
English

Publikasjoner og forskningsresultater

Vitenskapelige publikasjoner (14) Forskningsrapporter (6) Formidling (48)
Opsal, Hilde;Topphol, Arne Kåre (2017). Korleis elevar forstår desimaltal. Haug, Peder (Red.), Spesialundervisning – Innhald og funksjon. Kapittel 13. s. 272-295. Det Norske Samlaget.
Topphol, Arne Kåre;Haug, Peder;Nordahl, Thomas (2017). SPEED-prosjektet, metode, datagrunnlag og prosedyrar. Haug, Peder (Red.), Spesialundervisning – Innhald og funksjon. Kapittel 2. s. 31-51. Det Norske Samlaget.
Opsal, Hilde;Topphol, Arne Kåre (2015). Matematikkoppgåver og læringspotensial. Haug, Peder (Red.), Elev- og lærarrolla : vilkår for læring. Kapittel 8. s. 149-171. Det Norske Samlaget.
Topphol, Arne Kåre (2012). «Da klokka klang ...» : om timesignaturane til matematikk og naturfag. Haug, Peder (Red.), Kvalitet i opplæringa : arbeid i grunnskulen observert og vurdert. Kapittel 6. s. 122-143. Det Norske Samlaget.
Eikrem, Bjørg Olsen;Grimstad, Birgitte Fondevik;Opsvik, Frode;Skorpen, Leif Bjørn;Topphol, Arne Kåre (2012). Åleine eller saman? : ein studie av arbeidsmåtar i norsk, matematikk og engelsk. Haug, Peder (Red.), Kvalitet i opplæringa : arbeid i grunnskulen observert og vurdert. Kapittel 4. s. 77-100. Det Norske Samlaget.
Topphol, Arne Kåre (2011). Kan vi stole på statistikkbruken i utdanningsforskinga?. Norsk pedagogisk tidsskrift. Vol. 95.
Opsal, Hilde;Topphol, Arne Kåre (2011). Kven er det som skal vurdere om matematikklæraren har matematikklærarkompetanse? Elevar og foreldre sitt syn på matematikklærarane. Norsk pedagogisk tidsskrift. Vol. 95.
Topphol, Arne Kåre (1998). Kor mange desimalar? : om rekning med usikre talverdiar (del 2). Tangenten: tidsskrift for matematikk i grunnskolen. Vol. 9.
Se alle publikasjoner
Topphol, Arne Kåre (1998). Kor mange desimalar? : om rekning med usikre talverdiar (del 1). Tangenten: tidsskrift for matematikk i grunnskolen. Vol. 9.
Topphol, Arne Kåre (1996). Kor mange tog, eller kor mange summar? : løysing av klasseoppgåve frå nr. 1 1995. Tangenten: tidsskrift for matematikk i grunnskolen. Vol. 7.
Andreassen, Roy Asle;Bele, Irene Velsvik;Berg, Grete Dalhaug;Bøe, Lidveig;Eikrem, Bjørg Olsen;Gamlem, Siv Th. Måseidvåg;Grimstad, Birgitte Fondevik;Halse, Øyvind;Haug, Peder;Opsal, Hilde;Opsvik, Frode;Myklebust, Randi;Skorpen, Leif Bjørn;Topphol, Arne Kåre (2008). Prosjektet Kvalitet i opplæringa (KiO) : tilbakemelding til skulane. Høgskulen i Volda : KiO-prosjektet.
Topphol, Arne Kåre (2003). SpesPed master: Vitskapsfilosofi, forskingsmetode, statistikk. Øvingsoppgåver med fasit/løysingsforslag i statistikk. 21 s. Høgskulen i Volda.
Topphol, Arne Kåre (2001). Friluftsliv påbygging (20 vt), statistikkdelen. Øvingsoppgåver med fasit/løysingsforslag. 21 s. Høgskulen i Volda.
Topphol, Arne Kåre (2000). Pedagogikk grunnfag, statistikkdelen. Øvingsoppgåver med fasit/løysingsforslag. 17 s. Høgskulen i Volda.
Topphol, Arne Kåre (1990). The SAT calorimeter : an analysis of its performance (Avhandling (dr. scient.), Universitetet i Bergen, 1990). 1 s. Physics Department, University of Bergen.
Topphol, Arne Kåre (1990). The SAT calorimeter : an analysis of its performance. 1 s. Physics Department, University of Bergen.
Topphol, Arne Kåre (2018). Elevar og desimaltal - Går det godt saman?. Seminar matematikkdidaktikk ved OsloMet.
Topphol, Arne Kåre (2018). Kva er det elevane strevar med i matematikk?. Samling i Midtnorsk forskerforum for spesialpedagogikk.
Opsal, Hilde;Topphol, Arne Kåre (2017). Forstår elevane desimaltal?. Novemberkonferansen 2017 - Matematikkens språk og symboler.. Matematikksenteret.
Opsal, Hilde;Topphol, Arne Kåre (2017). Korleis elevar forstår desimaltal. Fagseminar for praksislærarar. Forskingsdagane 2017.. Høgskulen i Volda.
Topphol, Arne Kåre (2017). Opplegg og gjennomføring av SPEED-prosjektet. Boklansering og dagsseminar om spesialundervisning – SPEED-prosjektet. Høgskulen i Volda.
Topphol, Arne Kåre (2017). SPEED-prosjektet - matematikksresultat: Elevar si forståing av desimaltal.. GLU-seminar Loen. Høgskulen i Volda.
Topphol, Arne Kåre (2017). A correlation study of mathematics proficiency VS reading and spelling proficiency. The Eighth Nordic Conference on Mathematics Education, NORMA 17. Nordic Society for Research in Mathematics Education.
Topphol, Arne Kåre (2016). Korleis forstår elevar desimaltal? Resultat frå SPEED-prosjektet. LAMIS sommerkurs 2016. LAMIS – Landslaget for matematikk i skolen.
Topphol, Arne Kåre (2016). Røe Isaksen, lærarutdanning, general Patton og diamantar. Khrono.no.
Topphol, Arne Kåre (2015). SPEED-prosjektet – Kva kan vi lære av det?. Fra vanske til mestring V. Statped.
Se alle publikasjoner
Topphol, Arne Kåre (2015). Sannsynsrekning og statistikk i S2 – Hypotesetesting. Realfagnettverkets fagdag 2015. Realfagsnettverket VG-skule i Møre og Romsdal.
Topphol, Arne Kåre (2014). Datakjeldene i SPEED – tilrettelegging for analyse. Lærarutdannarseminar 2014.
Aske, Jorunn;Topphol, Arne Kåre (2014). Reading and Mathematics: Students self-assessment compared to testscores and to teachers’ rating. NERA 42nd Congress: Education For Sustainable Development. NERA - Nordic Educational Research Association.
Topphol, Arne Kåre (2013). "God ettermiddag Møre og Romsdal": Lærarutdanninga om PISA-test. NRK Møre og Romsdal.
Topphol, Arne Kåre (2013). Statistikk og utdanning, det er farlig, det!. Tangenten: tidsskrift for matematikk i grunnskolen. Vol. 24.
Topphol, Arne Kåre (2012). «Da klokka klang ...» – om timesignaturar i matematikk og naturfag. FoU i praksis. DronningMaudsMinne, HiNT, HiST og NTNU.
Topphol, Arne Kåre (2012). Statistikk i utdanningsforsking, det er vanskelig det – om korleis Hattie rota seg bort. Undervisningskunnskap i matematikk. Universitetet i Tromsø.
Flø, Per Gunnar;Halse, Øyvind Roger;Lynge, Olav-Sverre;Opsal, Hilde;Opsvik, Frode;Skorpen, Leif Bjørn;Tonheim, Odd Helge Mjellem;Torkildsen, Ole Einar;Topphol, Arne Kåre (2011). Rekning i fjord og fjell. Konferanse for lærarutdannarar i UH-sektoren. Ålesund og Geiranger, 19. - 22. september 2011. Konferanse for lærarutdannarar i UH-sektoren. Intstitutt for realfag, matematikkseksjonen, ved Høgskulen i Volda.
Topphol, Arne Kåre (2011). Matematikktimar sin tidsprofil. Forskingsdagane 2011. Høgskulen i Volda.
Topphol, Arne Kåre (2011). «Slik går no dagane»–Timesignatur for matematikkfaget. Rekning i fjord og fjell.
Topphol, Arne Kåre (2011). Nyare norsk klasseromsforsking – med eit dykk i matematikk. Presentasjon av KIO-resultat. Planleggingsdag for lærarane i Hareid kommune, Sunnmøre.
Topphol, Arne Kåre (2011). Matematikkundervisninga opplevd frå bakerste benk. Presentasjon av KIO-resultat. Planleggingsdag for lærarane i Herøy kommune, Sunnmøre.
Topphol, Arne Kåre (2010). Så likt, men likevel forskjellig. Matematikkundervisninga opplevd frå bakerste benk. Lærerkompetanse og kvalitet i grunnskulen.
Topphol, Arne Kåre (2010). Så likt, men likevel forskjellig. Matematikkundervisninga opplevd frå bakerste benk. Lærerkompetanse og kvalitet i grunnskulen.
Halse, Øyvind;Opsal, Hilde;Opsvik, Frode;Skorpen, Leif Bjørn;Tonheim, Odd Helge Mjellem;Topphol, Arne Kåre;Torkildsen, Ole Einar (2009). Matematisk kompetanse gjennom FOU : etterutdanningskonferanse for lærarutdannarar i matematikk.
Topphol, Arne Kåre (2009). Kor lenge skal vi halde på, lærar? : om tidsflyten i klasserommet. Skolekonferansen 2009.
Eikrem, Bjørg Olsen;Grimstad, Birgitte Fondevik;Opsal, Hilde;Opsvik, Frode;Skorpen, Leif Bjørn;Topphol, Arne Kåre (2009). English, Mathematics and Norwegian on the timetable : a comparison of work methods, teacher competence and pupils' experience of the subjects. Literacy as Worldmaking - A Challenge to Educational Research : the 37th Annual Congress of the Nordic Educational Research Association (NERA).
Opsal, Hilde;Opsvik, Frode;Skorpen, Leif Bjørn;Topphol, Arne Kåre (2008). Nokre resultat frå klasseromsobservasjonar. Matematikkfaget i en lærerutdanning i endring : etterutdanningskonferanse for lærerutdannere i matematikk. Høgskolen i Oslo.
Opsal, Hilde;Opsvik, Frode;Skorpen, Leif Bjørn;Topphol, Arne Kåre (2008). KiO: Korleis ser lærarar, elevar, foreldre og forskarar på kvaliteten i norsk skule?. Matematikkfaget i en lærerutdanning i endring : etterutdanningskonferanse for lærerutdannere i matematikk. Høgskolen i Oslo.
Opsal, Hilde;Topphol, Arne Kåre (2006). Innføring av matematikkplanen i kunnskapsløftet i Ulstein kommune. Kunnskapsløftet i Ulstein Kommune.
Topphol, Arne Kåre (2006). Innføring av kunnskapsløftet på Aureosen skule, Malme skule, Sylte skule, Fræna ungdomsskule og Haukås skole i Fræna kommune. Læring i praksis, Kunnskapsløftet i Fræna kommune.
Topphol, Arne Kåre (2006). Innføring av kunnskapsløftet på Hustad b/u-skole, Bud b/u-skule og Tornes skule i Fræna kommune. Læring i praksis, Kunnskapsløftet i Fræna kommune.
Topphol, Arne Kåre (2006). Innføring av kunnskapsløftet på barnetrinnet i skulen i Eide kommune. Kunnskapsløftet i Eide kommune.
Topphol, Arne Kåre (2006). Innføring av kunnskapsløftet i ungdomsskulen i Eide kommune. Kunnskapsløftet i Eide kommune.
Topphol, Arne Kåre (2006). Bruk av rekneark i matematikkundervisninga. Kunnskapsløftet i Haram kommune.
Topphol, Arne Kåre (2006). Kompetanseomgrepet i kunnskapsløftet og arbeidsmåtar i matematikkfaget. Kunnskapsløftet i Haram kommune.
Topphol, Arne Kåre (2006). Slik brukar eg FoU i undervisninga : matematikk. utenTitteltekst. Forskingsdagane 2006.
Topphol, Arne Kåre (2006). Spele seg til kunnskap?. 7 stjerna "Løfte i lag", regionalt kunnskapsløft i matematikk.
Topphol, Arne Kåre (2006). Bruk av rekneark i matematikkundervisninga. 7 stjerna "Løfte i lag", regionalt kunnskapsløft i matematikk.
Topphol, Arne Kåre (2006). Bruk av spel i matematikkundervisninga. Matematikk til glede og nytte.
Topphol, Arne Kåre (2005). Spele seg til kunnskap?. 7 stjerna "Løfte i lag", regionalt kunnskapsløft i matematikk.
Topphol, Arne Kåre (2005). Den digitale terning MonteCarlo-simulering med Excel rekneark. Matematikk til glede og nytte.
Topphol, Arne Kåre (2003). Små produsentar og små lam, eller?. Nationen.
Topphol, Arne Kåre (1997). Fagdidaktisk kurs i sannsynsrekning, med hovudvekt på praktiske øvingar, for lærarane ved Hareid ungdomsskule. Konferanse.
Topphol, Arne Kåre (1997). Fag- og fagdidaktisk kurs i kombinarotikk, sannsynsrekning og statistikk for lærarar i Vg. skule / planlegging og gjennomføring: Arne Kåre Topphol ; arrangør: Ressurssentret ved Ulstein vg. skule. Konferanse.
Topphol, Arne Kåre (1997). Fag- og fagdidaktisk kurs i kombinatorikk, sannsynsrekning og statistikk for lærarar i Vg. skule / planlegging og gjennomføring: Arne Kåre Topphol ; arrangør: Ressurssentret ved Ulstein vg. skule. Konferanse.
Topphol, Arne Kåre (1996). Spelar Gud med terningar? Fysikk og verdsbilete. Loenkonferansen (tverrfagleg konferanse), nr. 5. Ulstein Vidaregåande Skule.
Topphol, Arne Kåre (1996). Monte Carlo simulering på kalkulator med grafisk vindu. Kommunikasjon og språk i matematikkundervisning. Høgskolen i Vestfold.

(Publikasjonslisten er hentet fra Cristin. Listen kan være ufullstendig)

Kontakt

Besøksadresse: Pilestredet 52, Oslo, B411a