HiOA har blitt OsloMet – storbyuniversitetet. Les mer om hva det har å si for deg.

meny
søk
English

Publikasjoner og forskningsresultater

Vitenskapelige publikasjoner (1) Forskningsrapporter (4) Formidling (16) HiOA-publikasjoner (9)
Tesli, Arne;Lund-Iversen, Martin (2014). Norsk KU-historie. Holth, Fredrik Winge, Nikolai Kristoffersen (Red.), Konsekvensutredninger - Rettsregler, praksis og samfunnsvirkninger. Kapittel 2. s. 54-84. Universitetsforlaget.
Harvold, Kjell;Stokke, Knut Bjørn;Tesli, Arne (2015). Forvaltning av strandsonen. Evaluering av Statlige planretningslinjer for differensiert forvaltning av strandsonen langs sjøen. ISBN: 978-82-8309-058-1. 81 s. Norsk institutt for by- og regionforskning.
Harvold, Kjell-Arve;Tesli, Arne (2013). Evaluering av planprosess ny E6 Ringebu – Otta. ISBN: 978-82-8309-002-4. 97 s. Norsk institutt for by- og regionforskning.
Tesli, Arne (2008). Physical Planning and Institution Building – Lessons learned and Documentation of PPIB project in Palestine. ISBN: 978-82-7071-753-8. 80 s. Norwegian Institute for Urban and Regional Research.
Thomassen, Jørn;Sørensen, Jan;Tesli, Arne (2006). Kvaliteten på norske konsekvensutredninger – Gjennomgang, kvalitetsvurdering og metodeutvikling. ISBN: 82-7071-617-0. 237 s. NIBR/Miljøalliansen.
Tesli, Arne;Harvold, Kjell Arve (2017). Mer planlegging i strandsonen - Nye tall.
Tesli, Arne (2017). Middle Income Group in Norway - Classification of household types as a basis for taxation and transfers. Expanding the Middle Class - New challenges and new engines for economic globalization. China Inst for Reform and Development (CIRD) and NIBR, HiOA.
Harvold, Kjell Arve;Tesli, Arne (2017). Planning for a Sustainable Shoreline Development Perspectives on Norwegian Coastal Planning. Spaces for Dialog for Places of Dignity. AESOP.
Harvold, Kjell Arve;Stokke, Knut Bjørn;Tesli, Arne (2017). Kyststi i storbyen Blogg i PlanCoast (for NMBU).
Tesli, Arne (2015). Increasing participation of municipalities and public in EIA process - Norwegian experience. EEA Grant seminar on Local Democracy and Citizens Participation. Ministry of Environment, ZMOS and KS.
Harvold, Kjell Arve;Tesli, Arne (2015). The relationship between overarching policy goals and implemented plans - Experiences observed in Norway. 7th PlanNord Conference. KTH and PlanNord Network.
Tesli, Arne (2014). Kvalitetssikring av konsekvensutredninger. Holth, Fredrik Winge, Nikolai Kristoffersen (Red.), Konsekvensutredninger - Rettsregler, praksis og samfunnsvirkninger. Kapittel 11. s. 255-270. Universitetsforlaget.
Tesli, Arne (2014). Preliminary results from a questionnaire survey on provision of basic Public services in China. Trends of Economic and Social Reform, Consulting Workshop. China Institute for Reform and Development and NIBR.
Se alle publikasjoner
Tesli, Arne (2014). Environmental and Social Impact Assessment (ESIA) for Kingfisher-4 Well, Lake Albert, Uganda.. Oil for Development Seminar. Norwegian Environment Agency, OfD Norad, and NEMA, Uganda.
Harvold, Kjell Arve;Tesli, Arne (2014). Overarching Strategic planning and municipal planning - Experiences observed in the assessment of two large transport Projects in Norway. AESOP Congress. AESOP.
Tesli, Arne (2013). Definition of cultural heritage values in IAs. IAIA Annual Conference 2013. IAIA and University of Calgary.
Tesli, Arne (2013). Oil and gas Developments in regions of conflict. IAIA Annual Conference 2013. IAIA and University of Calgary.
Tesli, Arne (2012). Middle Income Group in Norway - Taxation and transfers for different types of households. 8th Sino-Norwegian Social Policy Forum. China Institute for Reform and Development and NIBR.
Tesli, Arne;Kryvi, Håkon (2011). Public and private institutions in Integrated Coastal Zone Management - Examples from two Districts in Indonesia. 2nd International Symposium on Integrated Coastal Zone Management. Institute of Marine Research.
 • Kjell-Arve Harvold
 • Knut Bjørn Stokke
 • Arne Tesli
 • Forvaltning av strandsonen. (2015) Samarbeidsrapport NIBR/NMBU 2015
 • Arvid Strand
 • Bjørn Moen
 • Martin Lund-Iversen
 • Arne Tesli
 • Helsespørsmål og konsekvensutredninger. (2005) NIBR-notat 2005:115
 • Arne Tesli
 • Aktører, roller og ansvar i KU-arbeidet. (2006) Samarbeidsrapport NIBR/Miljøalliansen 2006
 • Arne Tesli
 • Kvaliteten på arbeidet med fastsetting av utredningsprogram. (2006) Samarbeidsrapport NIBR/Miljøalliansen 2006
 • Jørn Thomassen
 • Jan Sørensen
 • Arne Tesli
 • Kvaliteten på norske konsekvensutredninger. (2006) Samarbeidsrapport NIBR/Miljøalliansen 2006

  (Publikasjonslisten er hentet fra Cristin. Listen kan være ufullstendig)

  Kontakt

  Telefon (kontor): +47 67 23 56 66
  Besøksadresse: Holbergs gate 1, Oslo, HG467