HiOA har blitt OsloMet – storbyuniversitetet. Les mer om hva det har å si for deg.

meny
søk
English

Asbjørn Johannessen

førstelektor

Publikasjoner og forskningsresultater

Vitenskapelige publikasjoner (14) Fagbøker⁄lærebøker (18) Forskningsrapporter (10) Formidling (10)
Austin, Michael J.;Johannessen, Asbjørn (2015). Special Issue: Enhancing the Quality of Public Social Services through the Involvement of Service Users: The Norwegian HUSK Projects. Introduction. Journal of Evidence-Informed Social Work. Vol. 12. doi: 10.1080/15433714.2014.954936
Johannessen, Asbjørn;Eide, Solveig Botnen (2015). Evidence from Social Service Enhancement Projects: Selected Cases from Norway's HUSK Project. Journal of Evidence-Informed Social Work. Vol. 12. doi: 10.1080/15433714.2014.954939
Jessen, Jorunn Theresia;Stjernø, Steinar;Johannessen, Asbjørn (2014). '50 års ubehag? Sosialt arbeid fra lov om sosial omsorg til NAV i sosialpolitisk kontekst'. Ohnstad, Anbjørg Rugkåsa, Marianne Ylvisaker, Signe (Red.), Ubehaget i sosialt arbeid. kapittel 11. s. 224-257. Gyldendal Akademisk.
Stjernø, Steinar;Jessen, Jorunn Theresia;Johannessen, Asbjørn (2014). 50 års ubehag? Sosialt arbeid fra lov om sosial omsorg til NAV. Ohnstad, Anbjørg Rugkåsa, Marianne Ylvisaker, Signe (Red.), Ubehaget i sosialt arbeid. Kapittel 11. s. 224-259. Gyldendal Akademisk.
Støkken, Anne Marie;Johannessen, Asbjørn;Natland, Sidsel (2011). Innledning. Johannessen, Asbjørn Natland, Sidsel Støkken, Anne Marie (Red.), Samarbeidsforskning i praksis. Erfaringer fra HUSK-prosjektet. Kapittel 1. s. 13-22. Universitetsforlaget.
Johannessen, Asbjørn;Natland, Sidsel (2011). Forskning, utviklingsarbeid og samarbeidsforskning. Johannessen, Asbjørn Natland, Sidsel Støkken, Anne Marie (Red.), Samarbeidsforskning i praksis. Erfaringer fra HUSK-prosjektet. kapittel 3. Universitetsforlaget.
Johannessen, Asbjørn;Natland, Sidsel;Støkken, Anne Marie (2011). Samarbeidsforskning i praksis. Erfaringer fra HUSK-prosjektet. ISBN: 978-82-15-01887-4. 243 s. Universitetsforlaget.
Fook, Jan;Johannessen, Asbjørn;Psoinos, Maria (2011). Partnership in Practice Research: a Norwegian Experience. Social Work & Society. Vol. 9.
Johannessen, Asbjørn;Lødemel, Ivar (2005). Resultater av prosjektdeltakelse. Tiltaksforsøket: mot en inkluderende arbeidslinje? Sluttrapport fra evaluering av Forsøk med kommunalt ansvar for aktive arbeidsretta tiltak for langtidsmottakere av sosialhjelp 2000-2004. Kapittel 8. s. 167-184. Høgskolen i Oslo og Akershus.
Lødemel, Ivar;Johannessen, Asbjørn (2005). Samarbeid og organisering. Tiltaksforsøket: mot en inkluderende arbeidslinje? Sluttrapport fra evaluering av Forsøk med kommunalt ansvar for aktive arbeidsretta tiltak for langtidsmottakere av sosialhjelp 2000-2004. kapittel 7. s. 129-166. Høgskolen i Oslo og Akershus.
Se alle publikasjoner
Velvin, Gry;Lødemel, Ivar;Johannessen, Asbjørn (2005). Brukermedvirkning – slik prosjektlederne og deltakerne ser det. Tiltaksforsøket: mot en inkluderende arbeidslinje? Sluttrapport fra evaluering av Forsøk med kommunalt ansvar for aktive arbeidsretta tiltak for langtidsmottakere av sosialhjelp 2000-2004. Kapittel 6. s. 103-128. Høgskolen i Oslo og Akershus.
Lødemel, Ivar;Johannessen, Asbjørn (2005). Bruk av vilkår, sanksjoner og motivasjonstilskudd. Tiltaksforsøket: mot en inkluderende arbeidslinje? Sluttrapport fra evaluering av Forsøk med kommunalt ansvar for aktive arbeidsretta tiltak for langtidsmottakere av sosialhjelp 2000-2004. Kapittel 5. s. 93-102. Høgskolen i Oslo og Akershus.
Nilsen, Kristine Lier;Lødemel, Ivar;Johannessen, Asbjørn (2005). Rekruttering og kartlegging. Tiltaksforsøket: mot en inkluderende arbeidslinje? Sluttrapport fra evaluering av Forsøk med kommunalt ansvar for aktive arbeidsretta tiltak for langtidsmottakere av sosialhjelp 2000-2004. Kapittel 4. s. 69-92. Høgskolen i Oslo og Akershus.
Lødemel, Ivar;Johannessen, Asbjørn (2005). Prosjektets mål og målgrupper. Tiltaksforsøket: mot en inkluderende arbeidslinje? Sluttrapport fra evaluering av Forsøk med kommunalt ansvar for aktive arbeidsretta tiltak for langtidsmottakere av sosialhjelp 2000-2004. Kapittel 3. s. 57-67. Høgskolen i Oslo og Akershus.
Christoffersen, Line;Johannessen, Asbjørn (2015). Forskningsmetoder for för lärarstudenter. ISBN: 978-91-44-10161-3. 203 s. Studentlitteratur AB.
Christoffersen, Line;Johannessen, Asbjørn;Tufte, Per Arne;Utne, Inger (2015). Forskningsmetode for sykepleierutdanningene. ISBN: 978-82-7935-367-6. 255 s. Abstrakt forlag.
Christoffersen, Line;Johannessen, Asbjørn (2012). Forskningsmetode for lærerutdanningene. ISBN: 978-82-7935-328-7. 180 s. Abstrakt forlag.
Johannessen, Asbjørn;Christoffersen, Line;Tufte, Per Arne (2011). Forskningsmetode for økonomisk-administrative fag. 4. utgave. ISBN: 978-82-7935-319-5. 491 s. Abstrakt forlag.
Johannessen, Asbjørn;Tufte, Per Arne;Christoffersen, Line (2010). Introduksjon til samfunnsvitenskapelig metode. 4. utgave. ISBN: 978-82-7935-298-3. 437 s. Abstrakt forlag.
Johannessen, Asbjørn;Tufte, Per Arne;Christoffersen, Line (2010). Introduksjon til samfunnvitenskapelig metode. 4. utgave. ISBN: 978-82-7935-298-3. 432 s. Abstrakt forlag.
Johannessen, Asbjørn (2009). Introduksjon til SPSS. 4. utgave. ISBN: 978-82-7935-282-2. 189 s. Abstrakt forlag.
Johannessen, Asbjørn (2007). Introduksjon til SPSS. 3. utgave. ISBN: 978-82-7935-223-5. 175 s. Abstrakt forlag.
Johannessen, Asbjørn;Tufte, Per Arne;Christoffersen, Line (2006). Introduksjon til samfunnsvitenskapelig metode. 3. utgave. ISBN: 978-82-7935-212-9. 382 s. Abstrakt forlag.
Johannessen, Asbjørn;Tufte, Per Arne;Kristoffersen, Line (2006). Introduksjon til samfunnsvitenskapelig metode. 3. utgave. ISBN: 82-7935-212-0. 382 s. Abstrakt forlag.
Se alle publikasjoner
Johannessen, Asbjørn;Tufte, Per Arne;Veiden, Pål (2006). Å forstå samfunnsforskning. ISBN: 978-82-05-35155-4. 119 s. Gyldendal Akademisk.
Johannessen, Asbjørn;Christoffersen, Line;Tufte, Per Arne (2005). Forskningsmetode for økonomisk-administrative fag. 2. utgave. ISBN: 82-7935-211-2. 430 s. Abstrakt forlag.
Johannessen, Asbjørn;Kristoffersen, Line;Tufte, Per Arne (2005). Forskningsmetode for økonomisk-administrative fag. 2. utgave. ISBN: 82-7935-211-2. 430 s. Abstrakt forlag.
Johannessen, Asbjørn;Tufte, Per Arne;Christoffersen, Line (2004). Introduksjon til samfunnsvitenskapelig metode. 2. utgave. ISBN: 82-7935-174-4. 378 s. Abstrakt forlag.
Johannessen, Asbjørn;Christoffersen, Line;Tufte, Per Arne (2004). Forskningsmetode for økonomisk-administrative fag. ISBN: 9788279351658. 424 s. Abstrakt forlag.
Johannessen, Asbjørn;Tufte, Per Arne;Kristoffersen, Line (2004). Introduksjon til samfunnsvitenskapelig metode. 378 s. Abstrakt forlag.
Johannessen, Asbjørn;Kristoffersen, Line;Tufte, Per Arne (2004). Forskningsmetode for økonomisk-administrative fag. 424 s. Abstrakt forlag.
Johannessen, Asbjørn (2004). Introduksjon til SPSS. 2. utgave. 157 s. Abstrakt forlag.
Christoffersen, Line;Johannessen, Asbjørn (2013). Sorg og sykmelding. Etterlattes erfaringer med sykmelding etter brå død. 36 s. Landsforeningen Uventet Barnedød.
Larsen, Hege;Malmberg-Heimonen, Ira;Johannessen, Asbjørn (2012). Kunnskapsoppsummering om partnerskap mellom stat og kommune i NAV kontorene. HiOA.
Johannessen, Asbjørn;Vestnes, Jan-Eirik (2011). Ung i jobb i Bærum - om prosjektet, ungdommene, resultater og suksessfaktorer. ISBN: 978-82-579-4749-1. 34 s. Høgskolen i Oslo og Akershus.
Larsen, Hege;Johannessen, Asbjørn (2011). Fylkesmennenes behandling av klagesaker etter sosialtjenesteloven kap.4 - raskere behandling når Fylkesmannen selv sluttfører saksbehandlingen. 24 s. Helsetilsynet.
Pharo, Nils;Burgess, Mark;Edvardsen, Tor-Einar;Fallet, Birte;Johannessen, Asbjørn;Ribu, Lis;Strøm, Tanja (2008). Institusjonelt arkiv ved Høgskolen i Oslo?. 29 s. Høgskolen i Oslo og Akershus.
Johannessen, Asbjørn;Kordal, Jahr Kirsten (2008). Ny sjanse - På vei til arbeidslivet. Evaluering av Ny sjanse, Bærum kommune. 14 s. Høgskolen i Oslo og Akershus.
Lødemel, Ivar;Johannessen, Asbjørn (2005). Tiltaksforsøket: mot en inkluderende arbeidslinje? Sluttrapport fra evaluering av Forsøk med kommunalt ansvar for aktive arbeidsretta tiltak for langtidsmottakere av sosialhjelp 2000-2004. ISBN: 82-579-4388-6. 215 s. Høgskolen i Oslo og Akershus.
Stjernø, Steinar;Johannessen, Asbjørn (2004). Attitudes of solidarity in Western Europe. ISBN: 82-579-4377-0. 31 s. Høgskolen i Oslo og Akershus.
Lødemel, Ivar;Johannessen, Asbjørn;Buschmann, Eva;Velvin, Gry;Lier nilsen, Kristine (2004). Samarbeid eller funkjsonsforskyvning? Erfaringer fra forsøker med kommunalt ansvar for arbeidsretta tiltak for langtidssosialhjelpsmottakere. 90 s. Sosial- og helsedirektoratet.
Lødemel, Ivar;Johannessen, Asbjørn;Buschmann, Eva;Velvin, Gry;Lier Nilsen, Kristine (2004). Nytter det? Erfaringer fra Tiltaksforsøket 2000 - 2004. Evaluering av Forsøk med kommunalt ansvar for aktive, arbeidsretta tiltak for langtidssosialhjelpsmottakere av sosialhjelp. Delrapport 3. 90 s. Sosial- og helsedirektoratet.
Se alle publikasjoner
Støkken, Anne Marie;Johannessen, Asbjørn (2011). Sats på fagutvikling i en sliten organisasjon. Velferd.
Johannessen, Asbjørn (2011). Jakten på morgendagens sosialtjeneste. HIOAMAG.
Johannessen, Asbjørn (2010). Forskning i praksis - erfaringer fra HUSK-prosjektet. HUSKs nettverkssamling. HUSK Midt-Norge.
Johannessen, Asbjørn;Bjerke, Erik (2009). Dialogkonferanser med brukere og ansatte for å evaluere en sosialtjeneste. Evalueringen er initiert av brukere, og gjennomført av brukere, forskere og praktikere. På-tverskonferansen. Programmet Helse, omsorg og velferd.
Johannessen, Asbjørn (2007). SAM + IU = sant!.
Johannessen, Asbjørn (2007). Asbjørn Johannessen er HiOs maiforfatter.
Johannessen, Asbjørn (2006). Presentasjon av HUSK Osloregionen. Sosial- og helsedirektoratets formidlingskonferanse. Sosial- og helsedirektoratet.
Slagsvold, Marit;Johannessen, Asbjørn;Dahl, Espen;Markussen, Line;Lødemel, Ivar;Halvorsen, Knut;Bø, Bente Puntervold;Kjørstad, Monica;Naper, Sille Ohrem (2005). Fattigdom i rike Norge. Forskningstorget 2005.
Lødemel, Ivar;Johannessen, Asbjørn (2004). Gjennomgang av survey. Nettverksseminar- Tiltaksforsøket. Sosial- og helsedirektoratet.
Johannessen, Asbjørn (2004). I hvilken grad har kommunene lykkes med å få flere sosialhjelpsmottakere ut i arbeidslivet gjennom å utnytte de tjenestene som arbeidsmarkedsetaten kan tilby?. Nettverkssamling Tiltaksforsøket. Sosial- og helsedirektoratet.
Se alle publikasjoner

(Publikasjonslisten er hentet fra Cristin. Listen kan være ufullstendig)

Kontakt

Telefon (kontor): +47 67 23 82 22
Telefon (mobil): +47 950 38 522
Besøksadresse: Stensberggata 26, Oslo, X658