HiOA har blitt OsloMet – storbyuniversitetet. Les mer om hva det har å si for deg.

meny
søk
English

Åse Broman

Fhv. Førstelektor

Publikasjoner og forskningsresultater

Vitenskapelige publikasjoner (2) Forskningsrapporter (1) Formidling (12)
Broman, Åse (2014). Bruk av video i undervisning av veiledere- en samtenkende og personorientert læringsform. UNIPED. Vol. 1:2014. doi: 10.3402/uniped.v37.21072
Broman, Åse (2013). Egen arbeidsplass som læringsarena. Bjørke, Gerd Jarning, Harald Eikeland, Olav (Red.), Ny praksis - ny kunnskap: om utviklingsarbeid som sjanger. Kap. 7 Bolk II - Endring i læringstradisjonar. s. 301-309. ABM-media AS.
Broman, Åse (2011). Refleksjoner over studielederrollen fra perioden 2000- 2007l. 23 s. HIO-rapport 2011 nr. 19.
Broman, Åse (2016). Fra pønk til mor - En longitudinell studie med oppfølging av pønkermødre etter 24 år. Seminar. Velferdsetaten i Oslo kommune.
Lauritzen, Camilla;Nordstoga, Sigrid;Østby, Lene Gunhild;Broman, Åse;Haugs, Tone (2016). Videreutdanning i barnevernfaglig veiledning – hvorfor, hvordan og hva videre?. Norges Barnevern. Vol. 93. doi: 10.18261/issn.1891-1838-2016-03-04-07
Broman, Åse (2014). A longitudinal qualitative study –Life story interviews with 10 mothers in 1988 and in 2012. SLLS-Society for longitudinell and life course studie - Symposium. SLLS -Society for longitudinel and life course studie.
Broman, Åse (2013). A 25 year follow-up study of oppositional 'punk' girls Ase Broman, Oslo and Akershus University, Norway. Longitudinal and life course studies. Vol. 4.
Broman, Åse (2012). Etiske utfordringer ved innsamling av data hos sårbare grupper. Hva med tilgang til informasjon til informantene på internett, facebook, hjemmesider, blogger. Er det uetisk å gå inn og Google personene man forsker på?. Digital kultur i sosialpedagogisk arbeid. Nordiske utdanningsinstitusjoner for sosialpedagogikk,NUFS.
Broman, Åse (2012). Veiledning som reflekterende prosess. Veilederseminar. Lunds Universitet.
Broman, Åse (2012). Praksistorg. Nasjonal praksiskonferanse. Hioa og Oslo Diakonale høgskole, sosialfagene.
Broman, Åse (2012). A 25-years follow-up study of oppositional “Punk” girls. Childhood and Beyond: tracing cohorts across the lifecourse. Society for Longitudinal and Life Course Studies (SLLS).
Broman, Åse (2010). Å ikke være en A-fire mor. Framlegg på barneforskningsfonferansen ved HIO 17 juni 2010. Barneforskningskonferansen ved HIO. Høgskolen i Olso.
Broman, Åse (2010). Fieldwork practice at your own job for part-time students in the BA Child Welfare Educator program at OUC. Action Learning Seminar. HIO, ved pedagigisk utviklingssenter PUS.
Se alle publikasjoner
Broman, Åse (2009). Etiske dilemmaer i kvaitativ forskning. Arbeidssemnar Metochi. FORSA.
Broman, Åse (2009). Etiske dilemmaer i kvalitativ forskning. Fagkonferanse. Høgskolen i Oslo, Barnevern.

(Publikasjonslisten er hentet fra Cristin. Listen kan være ufullstendig)

Kontakt

Telefon (kontor): +47 67 23 81 32
Telefon (mobil): +47 415 75 620
Besøksadresse: Falbes gate 5, Oslo, FG100