HiOA har blitt OsloMet – storbyuniversitetet. Les mer om hva det har å si for deg.

meny
søk
English

Åse Marie Ommundsen

professor

Kort om

Publikasjoner og forskningsresultater

Vitenskapelige publikasjoner (46) Fagbøker⁄lærebøker (5) Forskningsrapporter (1) Formidling (176)
Ommundsen, Åse Marie (2018). Picturebooks for adults. Kümmerling-Maibauer, Bettina (Red.), The Routledge Companion to Picturebooks. Chapter 22. s. 220-230. Routledge.
Ommundsen, Åse Marie (2018). Competent children: Childhoods in Nordic children’s literature from 1850 to 1960. Aasgaard, Reidar Bunge, Marcia J. Roos, Merethe (Red.), Nordic Childhoods 1700-1960: From Folk Beliefs to Pippi Longstocking. Chapter 18. Routledge.
Ommundsen, Åse Marie (2017). Norwegian Children’s Literature in the Aftermath of the 22nd July: Collective Memory and Trauma Relief. Cortez, Maria Teresa Ramos, Ana Margarida Mourao, Sandie (Red.), Fractures and Disruptions in Children's Literature. Chapter 5. Cambridge Scholars Publishing.
Ommundsen, Åse Marie (2017). Children's Rule in Comic Strips and Television Series. Sundmark, Björn Kelen, Christopher (Red.), Child Autonomy and Child Governance in Children's Literature. Chap. 13. s. 190-206. Routledge.
Ommundsen, Åse Marie (2017). Utfordrende bildebøker i klasserommet. Garmann, Nina Gram Ommundsen, Åse Marie (Red.), Danne og utdanne. Litteratur, språk og samtale. Kap 6. s. 119-140. Novus Forlag.
Garmann, Nina Gram;Ommundsen, Åse Marie (2017). Danne og utdanne. Litteratur, språk og samtale. ISBN: 978-82-7099-881-4. 229 s. Novus Forlag.
Ommundsen, Åse Marie (2016). Billedbøger mellem læsere. Kontroversielle billedbøger i Norge og Danmark. Passage. Vol. 75.
Ommundsen, Åse Marie (2016). Til ungdommen: Fra dikt til dokumentarfilm. Langås, Unni Sanders, Karin (Red.), Litteratur inter artes. Nordisk litteratur i samspill med andre kunstarter.. Kap 15. s. 300-319. Portal forlag.
Ommundsen, Åse Marie (2016). Barndom i nordisk barnelitteratur fra 1850 til 1950. Nedslag i tre nordiske klassikere. Ommundsen, Åse Marie Andersen, Per Thomas Bliksrud, Liv (Red.), Modernitet, barndom, historie. Festskrift til Harald Bache-Wiig. Del 2: Barndom og barn som motiv i litteratur. s. 157-178. Novus Forlag.
Ommundsen, Åse Marie;Andersen, Per Thomas;Bliksrud, Liv (2016). Modernitet, barndom, historie. Festskrift til Harald Bache-Wiig. ISBN: 978-82-7099-851-7. 335 s. Novus Forlag.
Se alle publikasjoner
Ommundsen, Åse Marie (2016). Ibsen i klasserommet En resepsjonsstudie i fem akter. Haugen, Torgeir Lindboe, Inger Marie (Red.), Ibsen og barndom. Møter mellom profesjonsfag og litteratur. II. s. 113-146. Vidarforlaget AS.
Ommundsen, Åse Marie (2015). Traumebearbeiding og multimodalt samspill i pop- og rapmusikk for barn og unge. En multimodal analyse av musikk om 22. juli i Melodi Grand Prix. Skaret, Anne (Red.), Barnelyrikk: en antologi. 7. s. 70-89. Oplandske Bokforlag.
Ommundsen, Åse Marie (2015). Who are these picturebooks for? Controversial picturebooks and the question of audience. Evans, Janet (Red.), Challenging and Controversial Picturebooks: Creative and critical responses to visual texts. Chapter 4. s. 71-93. Routledge.
Ommundsen, Åse Marie (2015). Skjønnlitteraturens modige maur. Kvamme, Torstein Wetås, Åse (Red.), Maurens kulturhistorie. Kap 5. s. 105-130. Novus Forlag.
Ommundsen, Åse Marie (2014). "Hvordan kan et menneske gjøre så mye ondt?" Traumebearbeiding i medietekster for barn og unge etter 22. juli.. Tønnessen, Elise Seip (Red.), Jakten på fortellinger : Barne- og ungdomslitteratur på tvers av medier. Kap. 10. s. 172-195. Universitetsforlaget.
Ommundsen, Åse Marie (2014). Nasjonal traumebearbeiding i sanglyrikk for barn og unge etter 22/7. Knudsen, Jan Sverre Skånland, Marie Strand Trondalen, Gro (Red.), Musikk etter 22. juli. Kapittel 8. s. 163-188. Norges musikkhøgskole.
Ommundsen, Åse Marie (2014). Picturebooks for Adults. Kümmerling-Meibauer, Bettina (Red.), Picturebooks: Representation and Narration. Chapter 1. Routledge.
Ommundsen, Åse Marie (2013). Nasjonal traumebearbeiding i sanglyrikk for barn og unge etter 22/7. Barnelitterært forskningstidsskrift. Vol. 4. doi: 10.3402/blft.v4i0.23537
Ommundsen, Åse Marie (2013). En roman for vår tid? Synnøve Solbakken i det flerkulturelle klasserommet. Bliksrud, Liv D'Amico, Giuliano Wulfsberg, Marius Åslund, Arnfinn (Red.), Den Engasjerte kosmopolitt : nye Bjørnson-studier. Kapittel. s. 235-254. Novus Forlag.
Ommundsen, Åse Marie (2013). Tales of the King: Building National Identity in Contemporary Norwegian Picturebooks about the King. Ommundsen, Åse Marie (Red.), Looking Out and Looking In: National Identity in Picturebooks of the New Millennium. Chapter 6. s. 87-103. Novus Forlag.
Ommundsen, Åse Marie (2013). Looking Out and Looking In: National Identity in Picturebooks of the New Millennium. ISBN: 978-82-7099-724-4. 201 s. Novus Forlag.
Ommundsen, Åse Marie (2012). Eventyr på nye veier. Multimodale nyskrivninger av eventyr i skandinavisk samtidslitteratur. lassén-seger, maria Österlund, Mia (Red.), Till en evakuerad igelkott. Festskrift till Maria Nikolajeva. kapittel. s. 231-242. Makadam Förlag.
Ommundsen, Åse Marie (2012). Avkolonisert barndom, koloniserende teori? Internasjonal barnelitterær teori i konflikt med kunstnerisk praksis i samtidens norske barnelitteratur. Edda. Nordisk tidsskrift for litteraturforskning.
Ommundsen, Åse Marie (2011). Fortellinger om kongen. Transformasjoner av grunnfortellingen om kongen i norske bildebøker. Holmberg, Claes-Göran Ljung, Per Erik (Red.), IASS 2010 Proceedings. Föredrag vid den 28:e studiekonferansen i International Association of Scandinavian Studies (IASS) i Lund 3 - 7 august 2010. 89. Lund University Open Access.
Ommundsen, Åse Marie (2011). "Spennende-Interessant-Lærerik!" Indremisjonsforlagets prisvinnende guttebøker fra 1937. Navigasjoner i barne- og ungdomslitteraturen : festskrift til Rolf Romøren. kapittel. s. 72-86. Portal forlag.
Ommundsen, Åse Marie (2011). Synnøve Solbakken i det flerkulturelle klasserommet. Norsklæreren.
Ommundsen, Åse Marie (2011). A World of Permanent Change Transformed into Children's Literature: The Post-Secular Age Reflected in Late Modern Norwegian Children's Literature. Weldy, Lance (Red.), Crossing Textual Boundaries in International Children's Literature. Chapter 29. s. 471-486. Cambridge Scholars Publishing.
Ommundsen, Åse Marie (2011). Childhood in a multicultural society? Globalization, childhood and cultural diversity in Norwegian children's literature. Bookbird: A Journal of International Children's Literature. Vol. 49.
Ommundsen, Åse Marie (2010). Bildeboka for voksne. Norsk Litterær Årbok.
Ommundsen, Åse Marie (2010). På vei mot barnelitteraturens grense? Erlend Loes Kurtby (2008). Barnboken. Vol. 33.
Ommundsen, Åse Marie (2008). En verden i stadig forandring. Norsk barnelitteratur i det post-sekulære samfunn. Barnboken.
Ommundsen, Åse Marie (2008). Liquid Limitlessness and Hope. Two Tendencies in Late Modern Nordic Young Adult Fiction. Bookbird: A Journal of International Children's Literature. Vol. 46.
Ommundsen, Åse Marie (2008). Barndom i et flerkulturelt samfunn? Barndom, senmodernitet og kulturmøter i barnelitteraturen. Otterstad, Ann Merete (Red.), Profesjonsutøvelse og kulturelt mangfold - fra utsikt til innsikt. Kapittel 1. s. 31-54. Universitetsforlaget.
Ommundsen, Åse Marie (2008). Fiction for all Ages? 'All-ages-literature' as a New Trend in Late Modern Norwegian Children's Literature. Atkins, Laura Dalrymple, Nolan Gill, Michele Thiel, Liz (Red.), An Invitation to Explore: New International Perspectives in Children's Literature. Chapter 8. Pied Piper Publishing.
Ommundsen, Åse Marie (2007). Grenseløshet og håp. To tendenser i senmoderne nordisk ungdomslitteratur. Årboka: Litteratur for barn og unge.
Ommundsen, Åse Marie (2006). Å reise mot et mål. Eksistensielle spørsmål og svar i nyere norsk barnelitteratur. Prismet. Vol. 57.
Ommundsen, Åse Marie (2006). Barnebokas begynnelse. Kulturkamp, identitet og nasjonsbygging i 1800-tallets Norge. Bache-Wiig, Harald (Red.), På terskelen. Artikler om nordisk barne- og ungdomslitteratur. Festskrift til Åsfrid Svensen. Artikkel. s. 27-38. Novus Forlag.
Ommundsen, Åse Marie (2006). All-alder-litteratur - litteratur for alle eller ingen?. Ewo, Jon Woxholt Sverdrup, Kari (Red.), Kartet og terrenget : linjer og dykk i barne- og ungdomslitteraturen. 3. s. 50-70. Pax Forlag.
Ommundsen, Åse Marie (2005). Mellom barken og veden. Trosopplæringslitteratur: Pådyttet belæring eller invitasjon til undring?. Prismet.
Ommundsen, Åse Marie (2004). Girl Stuck in the Wall: Narrative Changes in Norwegian Children's Literature Exemplified by the Picture Book "Snill". Bookbird: A Journal of International Children's Literature. Vol. 42.
Ommundsen, Åse Marie (2004). Kanskje det fins flere helt usynlige jenter? Bildeboka "Snill" av Gro Dahle og Svein Nyhus. Barneboklesninger. Norsk samtidslitteratur for barn og unge. Artikkel. s. 204-217. Fagbokforlaget.
Ommundsen, Åse Marie (2003). Familieliv og betingelsesløs kjærlighet i Den helt vidunderlige grisen Nøffi. Barnebokforum.
Ommundsen, Åse Marie (2002). Du å du! Jon Fosses all-alder-litteratur for barn. Bøygen : Organ for nordisk språk og litteratur.
Ommundsen, Åse Marie (2001). Litteratur for barn eller voksen? Når grensene mellom barne- og voksenlitteraturen viskes ut. Bøygen : Organ for nordisk språk og litteratur.
Ommundsen, Åse Marie (1999). "I Jesu Fodspor". På leting etter synet på barn i tre kristne barneblader fra perioden 1875-1910. Bache-Wiig, Harald (Red.), Norsk barndom i to etapper. Kapittel 5. s. 77-88.
Nilssen, Jannike Hegdal;Fostås, Anne-Grete;Johnsrud, Ellen Birgitte;Nitteberg, Maria;Ommundsen, Åse Marie;Ødegaard, Harald (2015). Fabel 10. Norsk for ungdomstrinnet. Lærerveiledning. ISBN: 9788203348471. 300 s. Aschehoug & Co.
Nilssen, Jannike Hegdal;Fostås, Anne-Grete;Johnsrud, Ellen Birgitte;Nitteberg, Maria;Ommundsen, Åse Marie;Horn, Helge;Ødegaard, Harald (2015). Fabel 10. Norsk for ungdomstrinnet. Lærebok. ISBN: 9788203342868. 453 s. Aschehoug & Co.
Ommundsen, Åse Marie;Nitteberg, Maria;Horn, Helge;Fostås, Anne-Grete;Johnsrud, Ellen Birgitte;Ødegaard, Harald (2014). Fabel 9. Norsk for ungdomsstrinnet. ISBN: 978-82-03-34284-4. 432 s. Aschehoug & Co.
Fostås, Anne-Grete;Horn, Helge;Johnsrud, Ellen Birgitte;Nilssen, Jannike Hegdal;Nitteberg, Maria;Ommundsen, Åse Marie;Ødegaard, Harald (2014). Fabel 9. Norsk for ungdomstrinnet. ISBN: 9788203342844. 432 s. Aschehoug & Co.
Ommundsen, Åse Marie (2013). Fabel. Norsk for ungdomstrinnet. ISBN: 978-82-03-34282-0. 417 s. Aschehoug & Co.
Ommundsen, Åse Marie (2010). Litterære grenseoverskridelser. Når grensene mellom barne- og voksenlitteraturen viskes ut. 230 s. PhD-avhandling 07-Gruppen AS.
Ommundsen, Åse Marie (2018). Mer selvgående barn i dag? Snarere tvert imot!. forskningsdagene.no.
Ommundsen, Åse Marie (2018). Kollektivt minne og traumebehandling. hioa.no.
Ommundsen, Åse Marie (2018). Barnebøker om 22. juli bruker sterke virkemidler. forskning.no.
Aasgaard, Reidar;Lars O., Flydal;Ommundsen, Åse Marie (2018). Inger-Johanne kom 50 år før Pippi. Vårt Land.
Ommundsen, Åse Marie (2018). Inger-Johanne kom 50 år før Pippi. Vårt Land.
Ommundsen, Åse Marie;Sem, Leiv Heming (2017). The 22nd of July exhibition in Oslo: Making a national memory. Memory Studies Association 2nd Biennial Conference. Memory Studies Association.
Ommundsen, Åse Marie (2017). Hvilken forskjell kan bildeboka gjøre i leseopplæringen?. Skriv!Les!-konferansen. Skrivesenteret og Lesesenteret.
Ommundsen, Åse Marie (2017). What Difference May the Picturebook Make in Elementary Reading Education? An empirical work on young people's engagement with picturebooks. 3rd Cambridge Symposium on Cognitive Approaches to Children’s Literature. Cambridge University.
Ommundsen, Åse Marie (2017). Når barna bestemmer. hioa.no.
Ommundsen, Åse Marie (2017). Tegneserier kan gi barn mer leselyst. Viten + Praksis.
Se alle publikasjoner
Ommundsen, Åse Marie (2017). Tegneserier kan gi barn mer leselyst. forskning.no.
Ommundsen, Åse Marie (2017). Back to the 70ies? Home and lived Spaces in Gry Moursund's Tre biler og en død katt [Three cars and a dead cat] (2016). Home and Lived Spaces in Picturebooks from the 1950s to the Present. 6th International Conference European Network of Picturebook Research. European Network of Picturebook Research.
Ommundsen, Åse Marie (2017). Små forlag kan ikke konkurrere mot de større. Periskop. Kritikk av kunst for barn og unge.
Garmann, Nina Gram;Ommundsen, Åse Marie (2017). Forord. Garmann, Nina Gram Ommundsen, Åse Marie (Red.), Danne og utdanne. Litteratur, språk og samtale. Forord. s. 7-14. Novus Forlag.
Ommundsen, Åse Marie (2016). Norske bildebøker på iransk barnebokkonferanse. hioa.no.
Ommundsen, Åse Marie (2016). The relationship between words and pictures in picturebooks. The Child, Literature and the Joys of Reading. Children's Book Council and Khaneh Ketab Institute.
Ommundsen, Åse Marie (2016). The relationship between words and pictures in picturebooks. The Book House. Khaneh Ketab Institute.
Ommundsen, Åse Marie (2016). Norwegian Picturebooks and the Joy of Reading. The Child, Literature and the Joys of Reading. Children's Book Council and Khaneh Ketab Institute.
Ommundsen, Åse Marie (2016). آماندسن: کتاب تصویری می‌تواند جهان را نجات دهد. ana.ir (Azad News Agency).
Ommundsen, Åse Marie (2016). آماندسن: کتاب تصویری می‌تواند جهان را نجات دهد (Ommundsen: Bildebok kan redde verden). ibna.ir.
Ommundsen, Åse Marie (2016). Fra dikt til dokumentarfilm. hioa.no.
Ommundsen, Åse Marie (2016). Gro Dahle-bok fikk skolebarn til å prate om skilsmisse-erfaringer. nrk.no.
Ommundsen, Åse Marie (2016). Estetikk i taktile bildebøker. Nordisk forskarkonferens 2016. Svenska barnboksinstitutet i samarbeid med NBI og CBL.
Ommundsen, Åse Marie (2016). Presentasjon av bidragene. Ommundsen, Åse Marie Andersen, Per Thomas Bliksrud, Liv (Red.), Modernitet, barndom, historie. Festskrift til Harald Bache-Wiig. Innledning. s. 11-14. Novus Forlag.
Ommundsen, Åse Marie (2016). Forord. Ommundsen, Åse Marie Andersen, Per Thomas Bliksrud, Liv (Red.), Modernitet, barndom, historie. Festskrift til Harald Bache-Wiig. Forord. s. 7-10. Novus Forlag.
Ommundsen, Åse Marie;Haaland, Gunnar (2016). Stipendiater: La Forskningsrådet hjelpe. Khrono.no.
Ommundsen, Åse Marie (2016). Virker som de går av skaftet for å få inn penger. Stavanger Aftenblad.
Ommundsen, Åse Marie (2016). Ibsen og barndom. Hioa.no.
Ommundsen, Åse Marie (2016). Utfordrende og kontroversielle bildebøker. Bildebokfestivalen 2016. Høgskolen i Sørøst-Norge.
Ommundsen, Åse Marie (2016). Tar bøkene på alvor. Gjengangeren.
Ommundsen, Åse Marie;Aanensen, Ingvild (2015). Aesthetics in Tactile Books for Visually Impaired Children. Aesthetics and children with Special Needs–an Interdisciplinary Approach. HiOA.
Ommundsen, Åse Marie (2015). Bildebok om vond skilsmisse fikk elevene til å prate. forskning.no.
Ommundsen, Åse Marie (2015). Childhood in Nordic Children’s Literature from 1850 to the present. IRSCL-conference. University of Worcester.
Ommundsen, Åse Marie (2015). Who are these picturebooks for? Controversial Picturebooks and the Question of Audience. IRSCL-conference. University of Worcester.
Ommundsen, Åse Marie;Haaland, Gunnar (2015). The depiction of Heaven in Stian Hole’s Picturebooks. Picturebooks, Democracy and Social Change. University of Gdańsk.
Ommundsen, Åse Marie (2015). Den nye boktypen ingen snakker om. blogg.deichman.
Ommundsen, Åse Marie (2015). Bildeboken for voksne. seminar om bildebøker og illustrert skjønnlitteratur for voksne. Deichmanske hovedbibliotek.
Ommundsen, Åse Marie (2015). Litteratur og samfunn. Forskning pågår. Barnelitterært forskningstidsskrift/Norsk barnebokinstitutt.
Ommundsen, Åse Marie (2015). Vil fremme likestilling i barnebøker. Vårt Land.
Ommundsen, Åse Marie (2015). Bildebok som døråpner. Hioa.no/aktuelle saker.
Ommundsen, Åse Marie (2015). Challenging and Controversial Scandinavian Crossover Picturebooks. The Bestest Children of the World (Die bestesten Kinder der Welt). Tagund der Skandinavistik der Universität Wien.
Ommundsen, Åse Marie (2015). Melodi Grand Prix mot 22. juli-traumer. Forskning.no.
Ommundsen, Åse Marie (2015). Tekster i Grand Prix mot 22. juli-traumer. Khrono.no.
Ommundsen, Åse Marie (2015). Melodi Grand Prix som traumebearbeiding. hioa.no.
Ommundsen, Åse Marie (2015). Skjønnlitteraturens modige maur. Hioa.no/aktuelle saker.
Ommundsen, Åse Marie (2015). Challenging and controversial crossover picturebooks: Fracture, disruption and a question of audience. The child and the book 2015. University of Aveiro.
Ommundsen, Åse Marie (2015). Childhood in Nordic Children’s Literature from 1850 to the present. Nordic childhoods. IFIKK, UiO.
Ommundsen, Åse Marie (2015). Juryens begrunnelse ved juryleder: Utdeling av Kari Skjønsbergs pris til fremme av forskning om barne- og ungdomslitteratur. Kari Skjønsberg-dagene 2015: På flukt, på vent, på eventyr? Om krig i barne- og ungdomslitteratur. ABI, HiOA, NBI og NB.
Ommundsen, Åse Marie (2014). Bevisst arbeid mot professorkompetanse, Profilen på arbeidet mot professorkompetanse "Kvalifiseringsprogrammet OPPRYKK.NO". blogg.hioa.no.
Ommundsen, Åse Marie (2014). Utfordrende bildebøker. Muntlig språk, skriftlig språk, tekstkompetanse og litteratur for barn. Barnespråk og barnelitteratur.
Ommundsen, Åse Marie (2014). Musikken etter 22. juli. Kulturhuset P2.
Ommundsen, Åse Marie (2014). Belønner gode prestasjoner med ny bok. Bok og bibliotek.
Ommundsen, Åse Marie (2014). Til ungdommen: Fra dikt til dokumentarfilm. IASS 2014: Litteratur inter artes. Universitetet i Agder.
Ommundsen, Åse Marie (2014). Den viktige kveldsstunden. Adresseavisen/Bergens Tidende/Stavanger Aftenblad/Fædrelands.
Ommundsen, Åse Marie (2014). Belønning: Les for barna!. Bok og bibliotek.
Ommundsen, Åse Marie;hrechaniuk, elizabeth (2014). Спочатку була бомба. Bokmål.
Ommundsen, Åse Marie (2014). Осе Марі Омундсен: Книги-картинки про травматичний досвід – можливі та важливі. Bokmål (bokmal.com.ua).
Ommundsen, Åse Marie (2014). Utfordrende bildebøker for voksne: Skandinavisk trend med avanserte bildebøker utvider bildeboksjangeren. hioa.no/aktuelle saker.
Ommundsen, Åse Marie (2014). Utfordrende bildebøker for voksne. forskning.no.
Ommundsen, Åse Marie (2014). Norwegian Children's Literature in the Aftermath of 22nd of July: Collective Memory and Traume Relief. The Child and the Book. National and Kapodistrian University of Athens.
Ommundsen, Åse Marie (2014). Barnebøker for voksne. Dagbladet.
Ommundsen, Åse Marie (2014). Sangtekster bearbeider traumer for barn. hioa.no/Aktuelle-saker/.
Ommundsen, Åse Marie (2014). Sangtekster bearbeider traumer for barn. forskning.no.
Ommundsen, Åse Marie (2013). Traumebearbeiding i tekster for barn og unge etter 22/7. Barndom, identitet og fortelling. HiOA.
Ommundsen, Åse Marie (2013). Nordiske bildebøker mest utfordrende. hioa.no/aktuelle saker.
Ommundsen, Åse Marie (2013). Nordiske bildebøker mest utfordrende. forskning.no.
Ommundsen, Åse Marie (2013). Barneboksuksess Jeff Kinney: Pinglen som ble helt. A-magasinet.
Ommundsen, Åse Marie (2013). Vragen en grenzen: Visueel verhalen vertellen in Noorse crossoverprentenboeken. De Leeswelp. Vol. 19.
Ommundsen, Åse Marie (2013). På norgestoppen i doktorgrad. Budstikka.
Ommundsen, Åse Marie (2013). Norwegian children’s literature in the aftermath of 22/7: Relief of a national trauma in children’s newspapers and TV-news. IRSCL 2013; Children’s Literature and Media Cultures. IRSCL.
Ommundsen, Åse Marie (2013). Introduction. Ommundsen, Åse Marie (Red.), Looking Out and Looking In: National Identity in Picturebooks of the New Millennium. Introduction. s. 7-14. Novus Forlag.
Ommundsen, Åse Marie (2013). Litteraturpris til Åse Marie Ommundsen. http://www.hioa.no/Aktuelle-saker/Litteraturpris-til-AAse-Ma.
Ommundsen, Åse Marie (2012). Ikonotekstbegrepet: bruk og videreutvikling siden introduksjonen i 1982. Barne- og ungdomslitteraturen i et medialisert tekstunivers. Norsk barnebokinstitutt.
Ommundsen, Åse Marie (2012). Nasjonal traumebearbeiding i musikklyrikk for barn og unge etter 22/7. Nordisk barnelitteratur - et nytt kunstforskningsspørsmål?. De nordiske barnebokinstituttene.
Ommundsen, Åse Marie (2012). Developing a career in children's literature. The child and the book 2012: Towards Common Ground: Philosophical Approaches to Children’s Literature. University of Cambridge.
Ommundsen, Åse Marie (2012). Norwegian children's literature in the aftermath of 22/7. The child and the book 2012. University of Cambridge.
Ommundsen, Åse Marie (2012). Skjønnlitteraturens modige maur. Maurens dag. UMB.
Ommundsen, Åse Marie (2012). Gullalder for barnebøker. Klassekampen.
Ommundsen, Åse Marie (2011). Monstre, pot og stædige unger. Information.
Ommundsen, Åse Marie (2011). Barnas samtid i litteraturen. Bok og samfunn.
Ommundsen, Åse Marie (2011). Picturebooks for adults. History and theory of the picturebook. Eberhard Karls Universität Tübingen.
Ommundsen, Åse Marie (2011). Radio Norden Kardemomme By I serien om forlystelsesparker der er knyttet til nordisk børnelitteratur besøger Karsten Pharao i denne uge Kristiansand i Norge, hvor den lokale dyrepark har indrettet en komplet udgave af Kardemomme By, som vi kender og elsker den fra Thorbjørns Egners bog. Han taler også med lektor Åse Marie Ommundsen fra Høgskolen i Oslo, der forsker i børnelitteratur, om Thorbjørn Egner og hans forfatterskab. www.den2radio.dk.
Ommundsen, Åse Marie (2011). Eventyr på nye veier: Multimodale nyskrivninger av eventyr i skandinavisk samtidslitteratur. Multimodalitet, sjanger og design. Universitetet i Agder.
Ommundsen, Åse Marie (2011). Fortellingen om kongen: Identitetskonstruksjoner i transformasjoner av grunnfortellingen om kongen i norske bildebøker. Identitetskonstruksjoner i moderne nordisk litteratur og kultur. Adam Mickiewicz Universitetet, Poznań, Polen.
Ommundsen, Åse Marie (2011). Tales of the King: Building National Identity in Contemporary Norwegian Picturebooks about the King. The Child and the Book. Department of Linguistics and Scandinavian Studies, UiO.
Ommundsen, Åse Marie (2011). Barnebøker for alle aldrar. Bergens Tidende.
Ommundsen, Åse Marie (2011). Savner mangfold i norske barnebøker. nrk.no.
Ommundsen, Åse Marie (2011). Bibliotek på snor. Vårt Land.
Ommundsen, Åse Marie (2011). La crossover littérature scandinave. La revue des livres pour enfants.
Ommundsen, Åse Marie (2011). Barnebok for liten, barnebok for stor. http://www.uio.no/.
Ommundsen, Åse Marie (2011). Kurtby er ikke en barnebok. Radio Nova.
Ommundsen, Åse Marie (2011). Moro mest for voksne. Stavanger Aftenblad.
Ommundsen, Åse Marie (2011). Brutal oppbyggelse. Krigsropet.
Ommundsen, Åse Marie (2011). Skiljet mellom barne- og vaksenlitteratur er vaska ut. Stavanger Aftenblad.
Ommundsen, Åse Marie (2011). Aksepterer lavere presisjon i media. http://www.hf.uio.no/for-ansatte/aktuelt/toppsak/.
Ommundsen, Åse Marie (2010). Om du er liten eller stor. Intro.
Ommundsen, Åse Marie (2010). Barnebok for liten, barnebok for stor. forskning.no.
Ommundsen, Åse Marie (2010). Barnebøker til store og små. Aftenposten.
Ommundsen, Åse Marie (2010). Doktor barnebok. Budstikka.
Ommundsen, Åse Marie (2010). Voksenbok i forkledning. Vårt Land.
Ommundsen, Åse Marie (2010). Mener barnebøker glir over i voksenlitteratur. Vårt Land.
Ommundsen, Åse Marie (2010). Barnebøker blir voksenbøker...og voksenbøker blir barnebøker. Hva skjer' a?. Adresseavisa.
Ommundsen, Åse Marie (2010). Mange barnebøker er egentlig voksenlitteratur. Samtidig begynner voksnebøker å ligne på barnebøker. NTB.
Ommundsen, Åse Marie (2010). Barnebok for liten, barnebok for stor. forskning.no.
Ommundsen, Åse Marie (2010). Barnebøker til store og små. Voksne kjøper barnebøker til seg selv - eksperimentell barnelitteratur i Norge. Aftenposten.
Ommundsen, Åse Marie (2010). Norsk barnelitteratur sett i lys av aktuell internasjonal litteraturteori innenfor det barnelitterære feltet. Prøveforelesning/Disputas. Universitetet i Oslo.
Ommundsen, Åse Marie (2010). Fortellinger om kongen: transformasjoner av grunnfortellingen om kongen i norske bildebøker. IASS XXVIII Study conference. Lund Universitet.
Ommundsen, Åse Marie (2010). Synnøve Solbakken i det flerkulturelle klasserommet. Den internasjonale Bjørnson-konferansen. Universitetet i Oslo/Nasjonalbiblioteket.
Ommundsen, Åse Marie (2010). Kaller Gro-boka hastverksarbeid. tv2.no.
Ommundsen, Åse Marie (2010). Ekspert om Gro-boka i tv2-nyhetene. tv2.
Ommundsen, Åse Marie (2010). På vei mot barnelitteraturens grense? Erlend Loes Kurtby. Nordisk forskarkonferens. Svenska barnboksinstitutet i samarbeid med NBI, CFB, SNI.
Ommundsen, Åse Marie (2009). Humpty Dumpty-debatten og norsk barnelitteratur. Radioselskapet NRK P2.
Ommundsen, Åse Marie (2009). Nesbø størst av de nye, men klassikerne dominerer fortsatt barnebokmarkedet. Dagbladet.
Ommundsen, Åse Marie (2009). Godt eller bare grenseløst?. www.barnebokinstituttet.no/forskning.
Ommundsen, Åse Marie (2009). Childhood in a multucultural society? Globalisation, childhood and cultural diversity in Norwegian children's literature. 19th Congress of International Research Society for Children's Literature. International Research Society for Children's Literature.
Ommundsen, Åse Marie (2009). Bildeboka for voksne. Kari Skjønsbergdagene 2009. Avdeling for journalistikk, bibliotek-og informasjonsfag.
Ommundsen, Åse Marie (2008). Barnebøkene som ble voksne. Vårt Land.
Ommundsen, Åse Marie (2008). Barnelitteraturens utvikling og Rune Belsviks Tjuven. Kulturnytt P2.
Ommundsen, Åse Marie (2008). Barnebøkene som ble voksne. forskning.no.
Ommundsen, Åse Marie (2008). Barnelitteraturens utvikling. NRK P1 Østlandssendingen.
Ommundsen, Åse Marie (2008). Barnebøkene blir voksne. VG7.
Ommundsen, Åse Marie (2008). Leser ikke det voksne vil. Klar tale.
Ommundsen, Åse Marie (2008). Grenseløshet og håp. To tendenser i senmoderne nordisk ungdomslitteratur. Forfatterutdanningen. Norsk barnebokinstitutt.
Ommundsen, Åse Marie (2008). "Barndom i et flerkulturelt samfunn? Senmodernitet og kulturmøter i barnelitteraturen". Barnelitterært forskningsnettverk. Norsk barnebokinstitutt.
Ommundsen, Åse Marie (2007). Andre religioner etterlyses. Debatt om flerkulturell barnelitteratur. Aftenposten (morgenutg. : trykt utg.).
Ommundsen, Åse Marie (2007). Få flerkulturelle barnebøker. Aftenposten.
Ommundsen, Åse Marie (2007). Den nye barneboka - for både barn og voksne. Bok og samfunn.
Ommundsen, Åse Marie (2007). En religiøst søkende frosk. Religion er på vei inn i barnebøkene. Vårt Land.
Ommundsen, Åse Marie (2007). Å fange tiden og tendensene. Om å skrive barnelitteraturhistorie om sin egen tid i en verden i stadig forandring. Forskning i dialog. Center for Børnelitteratur.
Ommundsen, Åse Marie (2007). Grenseløshet og håp. To tendenser i senmoderne nordisk ungdomslitteratur. Seminar om ungdomslitteratur på forfatterutdanningen. Forfatterutdanningen for barne- og ungdomslitteratur.
Ommundsen, Åse Marie (2007). Barndom i senmoderniteten. Barndom, senmodernitet og kulturmøter i barnelitteraturen. Barndommer i et flerkulturelt samfunn. Arena for flerkulturell kompetanse.
Ommundsen, Åse Marie (2007). A world of permanent change translated into children's literature. The post-secular age reflected in late modern Norwegian children's literature. The Child and the Book. Bogazici University.
Ommundsen, Åse Marie (2007). Paven, Gud og Guk. Barnelitteraturens nye religiøse problemstillinger i det globaliserte, post-sekulære samfunn. Forskning pågår! Norsk barnebokinstitutt presenterer aktuell forskning.. Norsk barnebokinstitutt.
Ommundsen, Åse Marie (2006). Litteratur for modne og umodne?. Aftenposten (morgenutg. : trykt utg.).
Ommundsen, Åse Marie (2006). Mummi for alle. Klassekampen.
Ommundsen, Åse Marie (2006). Bøker bryter aldersgrensene. Klassekampen.
Ommundsen, Åse Marie (2006). Ny barnebok om Albert Åberg vekker oppsikt: Kontroversielt om krig i bildebok for små barn. P2 Kulturnytt.
Ommundsen, Åse Marie (2006). Albert Åberg vekker oppsikt. NRK.no/nyheter/kultur.
Ommundsen, Åse Marie (2006). Er barna de nye voksne? Barnebøker om krig og grusomheter. NRK P2 Ordfront.
Ommundsen, Åse Marie (2006). Gutta inntar prinsesseborgen. Aftenposten.
Ommundsen, Åse Marie (2006). Grenseløshet og håp. To tendenser i nyere nordisk ungdomslitteratur. Temadag for lærere og bibliotekarer i Buskerud. Drammen bibliotek - Pedagogisk avdeling.
Ommundsen, Åse Marie (2006). Den grenseoverskridende barnelitteraturen. Temadag for lærere og bibliotekarer i Buskerud. Drammen bibliotek - Pedagogisk avdeling.
Ommundsen, Åse Marie (2006). Fiction for All Ages? "All-ages-literature" as a New Trend in Late Modern Norwegian Children's Literature. The Child and the Book 2006. Children's Literature: From the Past to the Future. NIASSH and Newcastle University.
Ommundsen, Åse Marie (2006). All-alder-litteratur. Litteratur for alle eller ingen?. Den 1. nasjonale konferanse for nordisk litteraturvitenskap.
Ommundsen, Åse Marie (2006). All-alder-litteratur. Litteratur for alle eller ingen?. Årsmøte i Norske barne- og ungdomsbokforfatteres forfatterforening (NBU). NBU.
Ommundsen, Åse Marie (2006). Grenseoverskridende barnelitteratur. Åpningsforelesning ved Kari Skjønsberg-dagene 2006. JBI Høgskolen i Oslo.
Ommundsen, Åse Marie (2006). Fiction for all ages? "All-ages-literature" as a new trend in late modern Norwegian children's literature. Fifth Nordic Workshop in Children's Literature Research. Nordic Network for Children's Literature Research.
Ommundsen, Åse Marie;Haaland, Gunnar (2005). Heaven in Stian Hole's Picturebooks. International Picturebook Conference: Democracy and Social Change. University of Gdansk.
Ommundsen, Åse Marie (2005). Kritiserer ikke Pippi-teater. Dagsavisen.
Ommundsen, Åse Marie (2005). Boktilsynet. Vårens barnebøker. Boktilsynet NRK P2.
Ommundsen, Åse Marie (2005). Barnebøker også for voksne. Apollon. Forskningsmagasin fra Universitetet i Oslo.
Ommundsen, Åse Marie (2005). All-alder-litteratur. NRK P1 Østlansdssendingen.
Ommundsen, Åse Marie (2005). Den flerstemmige barnelitteraturen. NRK P2 Radioselskapet.
Ommundsen, Åse Marie (2005). Barnelitteraturen før og nå. Kanal 24 Kulturmiks.
Ommundsen, Åse Marie (2005). Barnelitteratur som all-alder-litteratur. NRK P2 Sånn er livet.
Ommundsen, Åse Marie (2005). Barnebøker med voksenvri. Dagsavisen.
Ommundsen, Åse Marie (2005). Hvem er egentlig Pippi?. Dagsavisen.
Ommundsen, Åse Marie (2005). Les de nye barnebøkene!. Pedagogisk bokorm. ISSN 0800-2681. Nr 4 2005..
Ommundsen, Åse Marie (2005). The taboo-breaking tendency and the tendency of light. Tendencies in late modern Nordic children's literature. Fourth Nordic Workshop in Children's Literature. Nordic Network for Children's Literature Research.
Ommundsen, Åse Marie (2005). Late Modern Nordic Children's Literature: Symposium led by Åse Marie Ommundsen with Kaisu Rättyä, Helene Ehriander and Dagny Kristjansdottir. The 17th biennial IRSCL congress. International Research Society for Children's Literature.
Ommundsen, Åse Marie (2005). Tendencies in late modern Norwegian children's literature. The 17th biennial IRSCL congress. International Research Society for Children's Literature.
Ommundsen, Åse Marie (2005). Å juryere bøker for barn. Ibbys årsmøte. Ibby Norge..
Ommundsen, Åse Marie (2004). Ingen idyll i barneboka. Vårt Land.
Ommundsen, Åse Marie (2004). Når grensene forsvinn. Dag og Tid.
Ommundsen, Åse Marie (2004). Hva skjer i barnelitteraturen?. Seminar i anledning Norsk barnebokinstitutts 25-års jubileum. NBI og NBU.
Ommundsen, Åse Marie (2004). Hva er god trosopplæringslitteratur? Drøfting av kriterier for god litteratur generelt, og for litteratur til trosopplæring spesielt. Fagmøte. IKO - kirkelig pedagogisk senter.
Ommundsen, Åse Marie (2004). Poetikk, politikk og konstruksjon av selvidentitet. Verdens litteraturer.
Ommundsen, Åse Marie (2003). Critical Approaches to Children's Literature. Doctoral course. Nordic Network for Children's Literature Research.
Ommundsen, Åse Marie (2003). Moderne barnelitteratur i barnehagen. Kurs for barnehageansatte i Bærum.
Ommundsen, Åse Marie (2002). Literature for Child or Adult? Erasing the Borderlines Between Literature for Child and Adult. First Nordic Workshop in Children's Literature Research. Nordic Network for Children's Literature Research.
Ommundsen, Åse Marie (2002). Mysterium forsvunnet far. Familien i barnelitteraturen. Humanioradagene 2002. Universitetet i Oslo.
Ommundsen, Åse Marie (2001). Erasing Borders. Norwegian Children's Literature in a New Millenium. Conference on Children's Literature. Centre for Children's Literature, Copenhagen.
Ommundsen, Åse Marie (2001). Tendenser i 1990-tallets barnelitteratur. Lørdagsforum 2001. Institutt for nordistikk og litteraturvitenskap.
Ommundsen, Åse Marie (1998). Djevelfrø og englebarn. Synet på barn i kristne barneblader i perioden 1875 til 1910. ISBN: 82-90954-08-5. 131 s. Institutt for nordistikk og litteraturvitenskap. Universitetet i Oslo..
.
.

(Publikasjonslisten er hentet fra Cristin. Listen kan være ufullstendig)

Kontakt

Telefon (kontor): +47 67 23 74 47
Telefon (mobil): +47 476 14 726
Besøksadresse: Pilestredet 42, Oslo, Q5028

Samarbeidsrelasjoner

Barne- og ungdomslitteraturen i et medialisert tekstunivers