meny
søk
English

Publikasjoner og forskningsresultater

Vitenskapelige publikasjoner (10) Forskningsrapporter (13) Formidling (19)
Hermansen, Åsmund (2015). Retaining older workers: The effect of phased retirement on delaying early retirement. Nordic Journal of Social Research. Vol. 6.
Hermansen, Åsmund;Grødem, Anne Skevik (2015). Redusert liggetid blant de eldste : reformeffekt. Sykepleien Forskning. Vol. 10. doi: 10.4220/Sykepleienf.2015.53351
Hermansen, Åsmund;Midtsundstad, Tove Irene (2015). Retaining older workers – analysis of company surveys from 2005 and 2010. International journal of manpower. Vol. 36. doi: 10.1108/IJM-07-2014-0150
Hermansen, Åsmund;Midtsundstad, Tove Irene (2015). På nett – hvor lett? Bruk av nettbaserte informasjonstjenester om pensjonsrettigheter blant ansatte i privat sektor. Søkelys på arbeidslivet. Vol. 32.
Hermansen, Åsmund (2014). Additional leave as the determinant of retirement timing—retaining older workers in Norway. Nordic Journal of Working Life Studies. Vol. 4.
Hermansen, Åsmund;Midtsundstad, Tove Irene (2013). Kjennskap til arbeidsmarkedsbaserte pensjoner i privat sektor. Søkelys på arbeidslivet.
Hermansen, Åsmund;Grødem, Anne Skevik (2013). Organisert for samhandling?. Sykepleien Forskning. doi: 10.4220/sykepleienf.2013.0141
Hermansen, Åsmund;Gautun, Heidi (2013). Yngreomsorgen i møte med eldreomsorgen – hvordan påvirkes pleie- og omsorgstilbudet til de aller eldste?. Fontene forskning.
Midtsundstad, Tove Irene;Nielsen, Roy A;Hermansen, Åsmund (2012). Tilrettelegging og seniortiltak - påvirker det kommuneansattes sykefravær og tidligpensjonering? :. Søkelys på arbeidslivet. Vol. 29.
Hermansen, Åsmund;Nielsen, Roy A;Midtsundstad, Tove Irene (2012). Effects of companies’ initiatives to reduce early retirement among older workers. Nordic Journal of Working Life Studies. Vol. 2.
Se alle publikasjoner
Midtsundstad, Tove Irene;Nielsen, Roy A.;Hermansen, Åsmund (2017). Seniorer og seniorpolitikk i statlige virksomheter. ISBN: 978-82-324-0378-3. 96 s. Fafo.
Hermansen, Åsmund (2016). Retaining Older Workers. Høgskolen i Oslo og Akershus.
Midtsundstad, Tove Irene;Bogen, Hanne Elisabeth;Hermansen, Åsmund (2016). Jobb i barnehage - passer det for seniorer?. ISBN: 978-82-324-0338-7. 59 s. Fafo.
Midtsundstad, Tove Irene;Nielsen, Roy A.;Hermansen, Åsmund (2013). Virksomhetenes seniortiltak. Har de effekt på seniorenes sykefravær og tidligpensjonering?. 26 s. Forskningsstiftelsen Fafo.
Fløtten, Tone;Hermansen, Åsmund;Strand, Anne Hege Henden;Tronstad, Kristian Rose (2013). Befolkningsendringer og de nordiske velferdsstatene. ISBN: 978-82-7422-994-5. 78 s. Fafo.
Veland, Geir;Hermansen, Åsmund (2012). Pensjonsordninger for yrkesgrupper i Europa – en kartlegging. 38 s. Fafo.
Grødem, Anne Skevik;Gautun, Heidi;Hermansen, Åsmund (2012). Hvordan fordele omsorg? Utfordringer med å prioritere mellom eldre og yngre brukere. ISBN: 978-82-7422-964-8. 158 s. Fafo.
Hermansen, Åsmund (2011). Pleie- og omsorgssektoren i de nordiske land. Fafo-notat 2011:12. 48 s. Fafo.
Gautun, Heidi;Hermansen, Åsmund (2011). Eldreomsorg under press. Kommunenes helse- og omsorgstilbud til eldre. ISBN: 978-82-7422-802-3. 126 s. Forskningsstiftelsen Fafo.
Hermansen, Åsmund (2011). Personell og yrkesfordeling innen pleie- og omsorgssektoren. Fafo-notat 2011:13. 46 s. Fafo.
Se alle publikasjoner
Hermansen, Åsmund (2011). Organisering og eierformer innen pleie- og omsorgssektoren. Fafo-notat 2011:14. 44 s. Fafo.
Hermansen, Åsmund (2011). Pensjonering før fylte 67 år. Tidligpensjonering og bruk av AFP innen KS' tariffområde 2002–2009. Fafo-rapport 2011:23. 108 s. Fafo.
Fløtten, Tone;Hermansen, Åsmund;Hippe, Jon Mathias;Lescher-Nuland, Bjørn Richard (2011). Innmeldt, utmeldt eller påmeldt? Et annet bilde av utenforskap i Norge. ISBN: 978-82-7422-804-7. 76 s. Forskningsstiftelsen Fafo.
Elstad, Jon Ivar;Hermansen, Åsmund;Brønnum-Hansen, Henrik;Martikainen, Pekka;Tarkiainen, Lasse;Östergren, Olof (2017). Social protection in the Nordic countries: Income trajectories during 15 years before dying when aged 55-69. 15th annual ESPAnet Conference 2017 Lisboa. Instituto Superios de Ciencas Sociais e Politicas.
Midtsundstad, Tove Irene;Hermansen, Åsmund (2017). The effect of retaining measures on retirement timing —depending on the companies´ economic situation. The 15th ESPAnet Conference "New Horizons of European Social Policy: Risks, Opportunities and Challenges”. The European Network for Social Policy Analysis (ESPAnet).
Midtsundstad, Tove Irene;Hermansen, Åsmund (2017). The effect of retaining measures on retirement timing —depending on company’s possibility to adjust the work environment. The 13th Conference of the European Sociological Association. The European Sociological Association (ESA).
Hermansen, Åsmund;Saltkjel, Therese (2017). Aldersnormer i norsk arbeidsliv. FOSA - konferansen. Senter for seniorpolitikk.
van der Horst, Mariska;Hermansen, Åsmund;Lain, David;Midtsundstad, Tove Irene (2016). Explaining employment patterns of older men and women in the UK and Norway. The Gerontological Society of America Annual Scientific Meeting 2016. The Gerontological Society of America.
Hermansen, Åsmund;Midtsundstad, Tove Irene (2016). The effect of retaining measures on retirement timing — depending on occupation, level of education and income group. Avslutningskonferanse - sykefravær, arbeid og helse. Norges Forskningsråd.
Hermansen, Åsmund (2016). Fastholdelse av eldre arbeidstakere – ønsker, oppfatninger og muligheter. Senter for seniorpolitikks forskningskonferanse 2016. Senter for Seniorpolitikk.
Hermansen, Åsmund (2016). Seniorpolitiske tiltak på virksomhetsnivå - en kunnskapsstatus. Frokostseminar i regi av hovedorganisasjonen Virke. Virke.
Hermansen, Åsmund;Midtsundstad, Tove Irene (2015). The effect of retaining bonuses on early retirement - retaining older Norwegian workers. Differences, inequalitises and sociological imagination, the 12th ESA Conference. ESA.
Midtsundstad, Tove Irene;Hermansen, Åsmund (2015). Tiltak for å holde på eldre arbeidstakere - har de effekt?. Helse og arbeidsdeltakelse (NFRs brukerseminar). NFR Sykefraværsprogrammet.
Se alle publikasjoner
Midtsundstad, Tove Irene;Hermansen, Åsmund (2014). Retaining Older Workers – An Analysis of Company Surveys from 2005 and 2010. Nordic Working Life Conference 2014. Universitetet i Gøteborg.
Hermansen, Åsmund (2014). Tilbud om ekstra ferie og fridager, redusert arbeidstid/delpensjonering eller bonuser/høyere lønn – har det effekt på AFP - avgangen?. SSPs fagseminar for arbeidslivssentrene. Senter for Seniorpolitikk.
Hermansen, Åsmund (2014). Tiltakseffekter - hva sier nyere internasjonal forskning?. SSPs fagseminar for arbeidslivssentrene. Senter for Seniorpolitikk.
Hermansen, Åsmund (2014). Hva kjennetegner seniorvennlige virksomheter?. SSPs fagseminar for arbeidslivssentrene. Senter for Seniorpolitikk.
Hermansen, Åsmund (2014). Senior policy for whom? The distributional consequences and effects of initiatives to promote active ageing - Foreløpige resultater fra et PhD prosjekt. Foredrag for analyseenheten i NAV. Analyseenheten i NAV.
Hermansen, Åsmund (2013). The possibility of opting for phased retirement – will it make a difference for early retirement behavior?. Sosialforsk konferanse 2013. Sosialforsk HiOA.
Midtsundstad, Tove Irene;Hermansen, Åsmund (2013). Arbeid, pensjon eller begge deler? Analyse av seniortiltaks betydning for valget mellom full AFP, og del-AFP og fortsatt arbeid. FOSA Research Conference «Aldring og arbeid»,. Senter for seniorpolitikk.
Hermansen, Åsmund;Midtsundstad, Tove Irene (2013). Norwegian employers offering phased retirement to older workers– who are they?. 50+ i arbeidslivet: MER Å LÆRE - MER Å GI. Senter for Seniorpolitikk.
Hermansen, Åsmund (2009). Hjemme eller institusjon? En studie av norske kommuners prioriteringer mellom institusjonsbasert og hjemmebasert omsorg.. 125 s. Universitetet i Oslo.

(Publikasjonslisten er hentet fra Cristin. Listen kan være ufullstendig)

Kontakt

Telefon (kontor): +47 67 23 80 35
Telefon (mobil): +47 411 46 510
Besøksadresse: Stensberggata 26, Oslo, X655