HiOA har blitt OsloMet – storbyuniversitetet. Les mer om hva det har å si for deg.

meny
søk
English

Fagområder

Vitenskapsdisipliner Sosiologi Emner Barnevern Kvalitativ metode Barndom Barns aktiviteter

Publikasjoner og forskningsresultater

Vitenskapelige publikasjoner (8) Forskningsrapporter (6) Formidling (3) OsloMet-publikasjoner (2)
Solberg, Anne (2014). Reflections on interviewing children living in difficult circumstances: courage, caution and co-production. International Journal of Social Research Methodology. Vol. 17. doi: 10.1080/13645579.2012.729788
Solberg, Anne (2008). Ulike måter å ivareta barna på - fra en studie av hvordan barnevernet håndterer saker med vold. Norges Barnevern.
Solberg, Anne (2007). "Hur forhåller sig barn til våld i hemmet?" I Maria Eriksson (red.): Barn som upplever våld. Nordisk forskning och praktik. ISBN: 978-91-7205-508-7. 271 s. Gothia Forlag.
Solberg, Anne;Mossige, Svein (2005). Hvordan håndterer barnevernet seksuelle overgrep og vold i familien. Norges Barnevern.
Solberg, Anne (2004). Hvordan forholder barn seg til vold i hjemmet. Norges Barnevern.
Solberg, Anne (2001). "Hidden Sources of Knowledge of Children's Work in Norway". In Mizen,P.,Pole,C.,and Bolton,A.(eds): Hidden Hands: International Perspectives on Children's Work and Labour in Industrialised Countries. ISBN: 0-415-24244-4. 190 s. RoutledgeFalmer.
Solberg, Anne (1997). "Negotiating Childhood: Changing Constructions of Age for Norwegian Children" in James,A.& A.Prout(eds): Constructing and Reconstructing Childhood: Contemporary Issues in the Sociological Study of Childhood. ISBN: 0-7507-0703-8. 260 s. Falmer Press.
Solberg, Anne (1996). The Challenge in Child Research:From 'Being' to 'Doing', in (Brannen. J. and M.O. Brien eds): Children in Families. Research and Policy. ISBN: 0-7507-0476-4. 224 s. Falmer Press.
Danielsen, Eirin Mo;Solberg, Anne;Grøvdal, Yngvil (2016). Kommunale helse- og omsorgstjenesters arbeid med vold i nære relasjoner: En kvalitativ intervjuundersøkelse. ISBN: 978-82-8122-109-3. 70 s. Nasjonalt kunnskapssenter om vold og traumatisk stress.
Bakketeig, Elisiv;Backe-Hansen, Elisabeth;Seeberg, Marie Louise;Solberg, Anne;Patras, Joshua (2011). Gjensidig trivsel, glede og læring. Evaluering av mentorordningen "Nattergalen". ISBN: 978-82-7894-405-9. 311 s. NOVA.
Gundersen, Tonje;Farstad, Gunhild Regland;Solberg, Anne (2011). Ansvarsfordeling til barns beste? Barn og unge med funksjonsnedsettelser i barnevernet. ISBN: 9788278943885. 141 s. NOVA - Norsk institutt for forskning om oppvekst, velferd og aldring.
Winsvold, Aina;Solberg, Anne (2009). Modeller for barns medvirkning - en eksempelsamling. ISBN: 9789289319393. 109 s. Nordisk ministerråd.
Solberg, Anne (2008). "God praksis i saker med vold" i Dahle,R. og Hennum,N.(red): Barneverntjenestens håndtering av saker med vold og seksuelle overgrep. 167 s. NOVA Rapport 5/2008.
Solberg, Anne (2003). Hjelp til barn som har foreldre med psykiske lidelser. Evaluering av prosjektet og virksomheten "Du er ikke den eneste" - et gruppetilbud med psykopedagogisk tilnærming til barn og unge som har foreldre med psykisk lidelse. 56 s. NOVA.
Danielsen, Eirin Mo;Solberg, Anne;Grøvdal, Yngvil (2016). Hva kan jordmødre og helsesøstre gjøre for barn utsatt for vold i nære relasjoner?. Den 9:e nordiska konferensen om barnmisshandel och omsorgssvikt - Gör vi skillnad för utsatta barn?. Nordisk forening mot barnemishandling og omsorgssvikt (NFBO).
Solberg, Anne (2014). How do Professionals in the Child Welfare Service in Norway maneuver in serious 'high-conflict'cases?. Workshop. Maria Ericsson.
Solberg, Anne (2012). Mediation by force. The Child Welfare Service in Norway involved in parental disputes. 6th ESFR Congress 2012. ISF og NOVA.

(Publikasjonslisten er hentet fra Cristin. Listen kan være ufullstendig)

Kontakt

Telefon (mobil): +47 930 85 415
Besøksadresse: Stensberggata 26, Oslo, X211