HiOA har blitt OsloMet – storbyuniversitetet. Les mer om hva det har å si for deg.

meny
søk
English

Ann Lisa Sylte

Førsteamanuensis

Kort om

Fagområder

Vitenskapsdisipliner Andre pedagogiske fag Emner Profesjonspedagogikk

Forskningsgrupper

Samarbeid skole-arbeidsliv

Publikasjoner og forskningsresultater

Vitenskapelige publikasjoner (8) Forskningsrapporter (6) Formidling (40)
Sylte, Ann Lisa (2017). Validitet i aksjonsforskning. Gjøtterud, Sigrid Hiim, Hilde Husebø, Dag Jensen, Liv Helene Steen-Olsen, Tove Herborg Stjernstrøm, Else (Red.), Aksjonsforskning i Norge : teoretisk og empirisk mangfold. Artikkel. s. 443-462. Cappelen Damm Akademisk.
Sylte, Ann Lisa;Jahanlu, David (2017). Profesjonsrettet lærerutdanning for yrkesfag - dagens undervisning og opplevelse av relevans. Skandinavisk tidsskrift for yrker og profesjoner i utvikling. Vol. 2. doi: http://dx.doi.org/10.7577/sjvd.2010
Sylte, Ann Lisa (2016). Profesjonspedagogikk - yrkesretting / profesjonsretting av pedagogikk og didaktikk (2. utg.). ISBN: 978-82-05-49450-3. 298 s. Gyldendal Akademisk.
Sylte, Ann Lisa (2015). Aksjonsforskerrollen ved bruk av Bourdieus begreper sett i forhold til erfaringslæring – en analyse.. Inglar, Tron (Red.), Erfaringslæring. Kap 6. s. 114-138. Portal forlag.
Sylte, Ann Lisa (2015). Yrkesretting av teorien og yrkesdifferensiering – en vei for å hindre frafall ved yrkesopplæringen i videregående skole. Yrkespedagogiske perspektiver. kap 7. s. 140-167. Gyldendal Akademisk.
Sylte, Ann Lisa (2013). ProfesjonspedagogikkProfesjonsretting / yrkesretting av pedagogikk og didaktikk. ISBN: 9788205447110. 296 s. Gyldendal Akademisk.
Sylte, Ann Lisa (2017). Didaktiske prinsipper for relevant yrkes- og profesjonsutdanning. ISBN: 978-82-8364-066-3. 190 s. Høgskolen i Oslo og Akershus.
Hansen, Kari;Dahlback, Jorunn;Haaland, Grete;Sylte, Ann Lisa (2011). Yrkesdidaktisk kunnskapsutvikling og implementering av nye læreplaner (KIP). ISBN: 9788248800408. 315 s. Høgskolen i Akershus.
Dahlback, Jorunn;Hansen, Kari-Mette;Sund, Grete Haaland;Sylte, Ann Lisa (2011). Yrkesdidaktisk kunnskapsutvikling og implementering av nye læreplaner (KIP). Veien til yrkesrelevant opplæring fra første dag i Vg1. ISBN: 978-82-488-0040-8. 315 s. Høgskolen i Akershus.
Dahlback, Jorunn;Sund, Grete Haaland;Sylte, Ann Lisa (2010). Relevant fag-og yrkesopplæring fra første dag i den videregående skole - en realitet eller en visjon for framtiden?. 17 s. Høgskolen i Akershus.
Dahlback, Jorunn;Hansen, Kari;Sund, Grete Haaland;Sylte, Ann Lisa (2009). Yrkesdidaktisk kunnskapsutvikling og implementering av nye læreplaner - KIP AF: delrapport 3 KIP-DH: Relevant og meningsfull opplæring fra første dag i VG1?. 141 s. Høgskolen i Akershus.
Sylte, Ann Lisa;Dahlback, Jorunn;Sund, Grete Haaland;Hansen, Kari (2007). Relevant og meningsfull opplæring fra første dag i VG1?. 57 s. Høgskolen i Akershus.
Dahlback, Jorunn;Berg Olstad, Hanne;Sylte, Ann Lisa;Wolden, Anne-Catrine (2018). Yrkesfaglærerens rolle i møtet mellom universitet og yrkesutdanningen i videregående skole. NORDYRK 2018. Oslo Met - storbyuniversitetet.
Dahlback, Jorunn;Berg Olstad, Hanne;Sylte, Ann Lisa;Wolden, Anne-Catrine (2018). Utfordringer og muligheter i møtepunktet mellom universitet, skole og arbeidsliv. NORDYRK 2018.
Dahlback, Jorunn;Berg Olstad, Hanne;Sylte, Ann Lisa;Wolden, Anne-Catrine (2017). Profesjonsrettet vurdering og helhetlig lærerkompetanse. FoU konferanse. Høgskolen i Oslo og Akershus.
Sylte, Ann Lisa (2017). Maximillian Øystå Lloyd (17) droppet skolen og følte at han ble født på ny: https://www.aftenposten.no/okonomi/i/5V6XRO/Maximillian-Oysta-Lloyd-17-droppet-skolen-og-folte-at-han-ble-fodt-pa-ny. Aftenposten.
Sylte, Ann Lisa (2017). Undervisningsplanlegging i lys av styringsdokumenter. Pedagogisk basiskompetanse kurs. Politihøgskolen.
Sylte, Ann Lisa (2017). Relevant vocational and professional education - Ph.d.-thesis. Foredrag / presentasjon med diskusjon. ATEE 2017 (Association for Teacher Education in Europe).
Sylte, Ann Lisa (2017). Didactical principles for relevant vocational and professional education. Foredrag / presentasjon med diskusjon. Canterbury Christ Church University.
Dahlback, Jorunn;Berg Olstad, Hanne;Sylte, Ann Lisa (2017). Praktisk-teoretisk vurdering av helheltig lærerkompetanse: Muligheter og utfordringer. NORDYRK 2017. Högskolan Dalarna.
Sylte, Ann Lisa (2016). Validity in Action Research. ECER conference. ECER.
Sylte, Ann Lisa (2016). Didaktiske prinsipper for relevant yrkes- og profesjonsutdanning. Forskerkonferanse Nordyrk 2016. Nordyrk 2016.
Se alle publikasjoner
Sylte, Ann Lisa (2016). PhD- Relevant vocational and professional education. Gjesteforskeropphold.
Sylte, Ann Lisa (2015). Professional pedagogy. Vocational oriented education in Norway. Studiesamling for kvotestudenter. HiOA, YLU master.
Sylte, Ann Lisa (2015). Profesjonspedagogikk og didaktisk relasjonstenkning. Forelesning. HiOA, Samfunn og ernæring.
Sylte, Ann Lisa (2015). Ph.D-project. Vocational oriented education and professional oriented education. Forskerkonferanse. Carn.
Sylte, Ann Lisa (2015). Undervisningsplanlegging knyttet til profesjonspedagogikk og kvalitet. Pedagisk basiskompetansekurs. Politihøgskolen PHS.
Sylte, Ann Lisa (2015). Ph.D-prosjekt: Pedagogiske og didaktiske fellesnevnere for relevant yrkesfagutdanning og profesjonsutdanning. FoU-dag. Høgskolen i Akershus.
Sylte, Ann Lisa (2015). Kunnskap i skolen - frafall i videregående skole. Frokostmøte. Universitetet i Oslo.
Sylte, Ann Lisa (2015). Relevant og yrkesrettet opplæring i fellesfag. FYR-Konferanse. Fremmedspråksenteret.
Sylte, Ann Lisa (2015). Profesjonsrettet lærerutdanning for yrkesfag. Nordyrk konferanse. Nordyrk.
Sylte, Ann Lisa (2015). Fagkompetanse. Høihilder, Eli Kari (Red.), Praksisboka for lærerutdanningen. Kapittel 9 Fagkompetanse. s. 146-157. Gyldendal Akademisk.
Sylte, Ann Lisa (2014). Professional pedagogy. Foredrag. Kyambogo University.
Sylte, Ann Lisa (2014). System for kvalitetsutvikling,evaluering,vurdering. Pedbasiskurs for politiutdannere. Politihøgskolen.
Sylte, Ann Lisa (2014). Økt studentaktivitet gjennom metoden Flipped classroom og prinsippene bak i profesjonsrelevant høyere utdanning. NordYrk 2014 Nordisk forskerkonferanse. Høgskolen i Oslo og Akershus.
Sylte, Ann Lisa (2013). Profesjonsfaget pedagogikk og profesjonsretting. Norsk nettverk for PPU. Høgskolen i Oslo og Akershus.
Sylte, Ann Lisa (2013). Undervisningsplanlegging i lys av profesjonspedagogisk tenkning. Styringsdokumenter, kompetansekrav, kompetansebehov og kvalitet. Pedagogisk basiskurs for politiutdannere. Politihøgskolen.
Sylte, Ann Lisa (2013). Yrkesrelevant opplæring fra Vg1 til Vg3.Aksjonsforskningsprosjekt KIP Yrkesdidaktisk kunnskapsutvikling og implementering av nye læreplaner. Landskonferanse Norges frisørlærerforbund. Norges frisørlærerforbund.
Sylte, Ann Lisa (2013). Vurdering for læring. Aksjonsforskningsprosjekt KIP yrkesdidaktisk kunnskapsutvikling og implementering av nye læreplaner. Nordyrk forskerkonferanse ved Universitetet i Karlstad, Sverige. Nordyrk Nordisk nettverk for yrkespedagogikk og didaktikk.
Sylte, Ann Lisa (2011). Vurdering av yrkeskompetanse i lys av læreplaner / kompetansemål. Fellssamling - arbeidslivsfag. Fylkesmannen i Oslo og Akershus.
Sylte, Ann Lisa (2011). Yrkesretting av teorien hindrer frafall. Utdanning.
Sylte, Ann Lisa (2011). Vurdering for læring i yrkesfag. Yrke. Vol. 55.
Sylte, Ann Lisa (2010). Vurdering for og av læring. utenTitteltekst. Møre og Romsdal fylkeskommune.
Hansen, Kari-Mette;Sund, Grete Haaland;Sylte, Ann Lisa;Dahlback, Jorunn (2010). Veier til yrkesrelevant opplæring fra første dag i videregående skole: lærerkompetanse og interessedifferensiering. KIP Konferanse 2010: Konferanse om relevant og meningsfylt fag- og yrkesopplæring.
Sylte, Ann Lisa;Hartviksen, Marit Anne (2009). Instruktørsamling NSB: vurdering. utenTitteltekst. NSB.
Dahlback, Jorunn;Hansen, Kari;Sund, Grete Haaland;Sylte, Ann Lisa (2009). Implementering av nye læreplaner i yrkesopplæringen: kunnskapsløftet. FoU i praksis.
Sylte, Ann Lisa (2008). Aksjonsforskningens validitet og forskningsmessige formidling. utenTitteltekst. Roskilde universitet.
Sylte, Ann Lisa (2008). Vurdering for læring - kjennetegn. utenTitteltekst. Hedmark fylkeskommune.
Sylte, Ann Lisa (2007). Veien videre i prosessen med mål og tiltaksplanen for Romsdal videregående skole : med fokus på "Vurdering for og av læring". utenTitteltekst. Romsdal videregående skole.
Sylte, Ann Lisa (2007). Aksjonslæring gjennom arbeid med mål og tiltaksplanen ved Romsdal videregående skole 2007-2008. utenTitteltekst. Romsdal videregående skole.
Sylte, Ann Lisa (2007). Læreplananalyse. utenTitteltekst. Høgskolen i Akershus.
Sylte, Ann Lisa (2007). Pedagogical practice : vocational education in Norway. utenTitteltekst. Kyambogo University.

(Publikasjonslisten er hentet fra Cristin. Listen kan være ufullstendig)

Kontakt

Telefon (kontor): +47 67 23 72 86
Besøksadresse: Pilestredet 40, Oslo, T217