HiOA har blitt OsloMet – Storbyuniversitetet. Les mer om hva det har å si for deg.

meny
søk
English

Publikasjoner og forskningsresultater

Vitenskapelige publikasjoner (3) Formidling (21)
Vie, Aleksander;Arntzen, Erik (2017). Talk-Aloud Protocols during Conditional Discrimination Training and Equivalence Class Formation. The Analysis of Verbal Behavior. Vol. 33. doi: 10.1007/s40616-017-0081-y
Arntzen, Erik;Vie, Aleksander (2013). The Expression of Equivalence Classes Influenced by Distractors During DMTS Test Trials. European Journal of Behavior Analysis. Vol. 14.
Eilifsen, Christoffer;Vie, Aleksander;Arntzen, Erik (2011). Eksperimentelle studier av hukommelse innen kognitiv psykologi og atferdsanalyse. Norsk Tidsskrift for Atferdsanalyse. Vol. 38.
Hegna Eknes, Ingrid Johanne;Vie, Aleksander;Arntzen, Erik (2017). Distraktorer i Delayed Matching-to-Sample Prosedyrer. NAFO-seminaret 2017. Norsk Atferdsanalytisk Forening.
Vie, Aleksander;Arntzen, Erik (2016). Dictation Tasks and Echoic Tasks as Distractors in Delayed Matching-to-Sample. Association for Behavior Analysis International 42nd Annual Convention. Association for Behavior Analysis International.
Vie, Aleksander;Arntzen, Erik (2016). Additional tasks in a Delayed Matching-to-Sample procedure. NAFO-seminaret 2016. Norsk Atferdsanalytisk Forening.
Vie, Aleksander;Arntzen, Erik (2015). Distractors and Conditional Discriminations. 40th Annual Convention. Association for Behavior Analysis International.
Vie, Aleksander;Arntzen, Erik (2014). Use of a Talk-Aloud Protocol and OTM in a Delayed Matching-to-Sample Procedure. Association for Behavior Analysis International 40th Annual Convention.. Association for Behavior Analysis International.
Vie, Aleksander;Arntzen, Erik (2014). Delayed Matching-to-Sample, distractors and Talk-aloud. 7th Conference of the European Association for Behaviour Analysis. European Association for Behaviour Analysis.
Arntzen, Erik;Vie, Aleksander (2014). On the use of distractors in delayed matching-to-sample. Third Sarasota Symposium on Behavior Analysis Sarasota.
Arntzen, Erik;Steingrimsdottir, Hanna Steinunn;Hansen, Steffen;Vie, Aleksander (2014). Experimental studies of complex human behavior. 7th Conference of the European Association for Behaviour Analysis. European Association for Behaviour Analysis.
Steingrimsdottir, Hanna Steinunn;Hansen, Steffen;Vie, Aleksander;Arntzen, Erik (2014). Experimental Studies of Complex Human Behavior Lab. NAFO seminaret 2014. Norsk Atferdsanalytisk Forening.
Vie, Aleksander;Arntzen, Erik (2013). Talk-Aloud Protocol in Delayed Matching-to-Sample. The 7th International Conference of the Association for Behavior Analysis: Merida Mexico.. Association for Behavior Analysis International.
Se alle publikasjoner
Eilertsen, Jon Magnus;Vie, Aleksander;Arntzen, Erik (2013). Diktat som Distraktor i Delayed Matching-to-Sample. The Annual Conference of the Norwegian Association for Behavior Analysis. The Norwegian Association for Behavior Analysis.
Vie, Aleksander;Arntzen, Erik (2013). Equivalence Yields in Delayed Matching-to-Sample Procedures With Distracters. 39th Annual Convention. Association for Behavior Analysis International.
Vie, Aleksander;Arntzen, Erik (2012). Reaction time and distracters in delayed matching-to-sample procedures. 6th Conference of the European Association for Behaviour Analysis. European association for behaviour analysis.
Steingrimsdottir, Hanna Steinunn;Moksness, Marie;Nartey, Richard K.;Vie, Aleksander;Arntzen, Erik (2012). Stimulusekvivalens - Presentasjon av Forskningsprosjekter. Annual Conference of the Norwegian Association for Behavior Analysis. Norwegian Association for Behavior Analysis.
Vie, Aleksander;Arntzen, Erik (2012). Sound stimuli as distracters in delayed matching-to-sample. ABAI 2012: Association for Behavior Analysis International 38th Annual Convention. Association for Behavior Analysis International.
Vie, Aleksander;Arntzen, Erik (2012). Visual distracters in delayed matching-to-sample. ABAI 2012: Association for Behavior Analysis International 38th Annual Convention. Association for Behavior Analysis International.
Vie, Aleksander;Steingrimsdottir, Hanna Steinunn;Arntzen, Erik (2011). Studier av kompleks menneskelig atferd ved Læringslab, Høgskolen i Akershus. Nafo-seminaret 2011. Norsk atferdsanalytisk forening.
Vie, Aleksander;Arntzen, Erik (2011). Distracters in delayed matching-to-sample. 37th Annual Convention of the Association for Behavior Analysis. Association for Behavior Analysis.
Vie, Aleksander;Arntzen, Erik (2011). Delays in matching to sample with distracters. Nafo-seminaret 2011. Norsk atferdsanalytisk forening.
Arntzen, Erik;Eilifsen, Christoffer;Vie, Aleksaner (2010). Distracters during testing in delayed matching to sample. the 36th Annual Convention of the Association for Behavior Analysis.
Vie, Aleksander;Steingrimsdottir, Hanna Steinunn;Arntzen, Erik (2010). Kort introduksjon til stimulusekvivalens. Annual Conference of the Norwegian Association for Behavior Analysis. Norwegian Association for Behavior Analysis.

(Publikasjonslisten er hentet fra Cristin. Listen kan være ufullstendig)

Kontakt

Besøksadresse: , ,