HiOA har blitt OsloMet – storbyuniversitetet. Les mer om hva det har å si for deg.

meny
søk
English

Forskningsgrupper

Art in Society

Publikasjoner og forskningsresultater

Vitenskapelige publikasjoner (18) Fagbøker⁄lærebøker (2) Forskningsrapporter (1) Formidling (55)
Christensen-Scheel, Boel (2015). Recognizing the Observer of Art. Aure, Venke Bergaust, Kristin (Red.), Estetikk og samfunn. Tekster mellom samtidskunst og kunstdidaktikk. Del 1, artikkel 1. s. 37-56. Fagbokforlaget.
Christensen-Scheel, Boel (2013). Application and Autonomy – The Reach and Span of Contemporary Art Didactics. InFormation - Nordic Journal of Art and Research. Vol. 2. doi: 10.7577/if.v2i2.729
Berg, Arild;Christensen-Scheel, Boel;Ingeberg, Mette Holme (2013). Forming Life: Aesthetic Awareness in Mental Health Care. InFormation - Nordic Journal of Art and Research. Vol. 2. doi: 10.7577/if.v2i2.737
Christensen-Scheel, Boel;Lindgren, Christina;Pettersen, Anette Therese (2013). Scenography in the staging / on the Stage / in the Mind of the Audience. Performance Research. Vol. 18. doi: 10.1080/13528165.2013.818323
Christensen-Scheel, Boel (2011). Proximity to the Means of Production. Methi, Hilde (Red.), Hotel Polar Capital. Kapittel 2. s. 21-29.
Christensen-Scheel, Boel (2010). 'Mobile hjem'. Peripeti. 19 s.
Christensen-Scheel, Boel (2010). Form, fluks og følelser. Kunstforum.
Se alle publikasjoner
Christensen-Scheel, Boel (2006). Mannen som ikke døde. Kunstkritikk.no. 4 s.
Christensen-Scheel, Boel (2006). A Place in Your Heart. Nordic Theatre Journal. Vol. 18.
Christensen-Scheel, Boel (2006). Der det betyr noe. Øjeblikket : tidsskrift for visuelle kulturer.
Christensen-Scheel, Boel (2006). Der det betyr noe. Kunstkritikk.no. 10 s.
Christensen-Scheel, Boel (2005). "New Yorks Grand Old Man -et intervju med Arthur C. Danto". Kunstkritikk.no.
Christensen-Scheel, Boel (2005). New Yorks Grand Old Man -et intervju med Arthur C. Danto. Kunst.
Christensen-Scheel, Boel (2005). Konsten som gåva -gåvosystem i kunsten. Artes (Stockholm).
Christensen-Scheel, Boel (2005). Den 5. statsmakt -kunstpraksiser som rom for kritikk. 3t : tidsskrift for teori og teater.
Christensen-Scheel, Boel (2017). Fughetta: For en rikere materiell kultur. ISBN: 978-91-7601-164-5. 3 s. Bilmuseet Umeå Universitet.
Christensen-Scheel, Boel (2010). Kjartan Slettemarks Nixon Visions. ISBN: 978-82-997365-9-6. 50 s. CTRL+Z Publishing / Torpedo Press.
Christensen-Scheel, Boel (2009). Mobile Homes - Perspectives on Situatedness and De-Situatedness in Contemporary Performative Practice and Theory. 275 s. Unipub AS.
Christensen-Scheel, Boel;Bergaust, Kristin;Tronstad, Ragnhild (2018). Er ikke MIT og Stanford gode nok for OsloMet?. Khrono.no.
Christensen-Scheel, Boel;Tømte, Christin Fonn (2018). Hva betyr tilgjengelighet i kunstinstitusjonen?. periskop.no. 6 s.
Christensen-Scheel, Boel (2017). Verdensscenen. Asker og Bærum Budstikke.
Christensen-Scheel, Boel (2017). Kritiske vurderinger av forskning på feltet kunst for barn og unge. Perspektiver på kunsten og kulturens plass i barn og unges liv. Norsk Kulturråd.
Christensen-Scheel, Boel (2017). Hvem sin kunst?. Kunst, deltakelse og offentlighet. Trøndelag Senter for Samtidskunst.
Christensen-Scheel, Boel;Tømte, Christin Fonn (2017). Svar en kritiker: Vi trenger et mer nyansert fagfelt innen formidling. periskop.no. 2 s.
Christensen-Scheel, Boel (2017). Diskurs, deltakelse og dannelse - formidlingsperspektiver for fremtiden. Nasjonalmuseets formidlingskonferanse. Nasjonalmuseet for Kunst, Arkitektur og Design.
Christensen-Scheel, Boel (2016). Contemporary Art Didactics. Gjesteforelesning Aalto University. Aalto University.
Christensen-Scheel, Boel (2016). Useful uselessness. Fagseminar om kunstnere i skolen. Tenthaus.
Christensen-Scheel, Boel (2016). Kunst som dannelse: Dialektikk og dialog. Nordisk seminar om Sosiale fellesskaper i kunsten. Købehavns universitet.
Se alle publikasjoner
Christensen-Scheel, Boel (2014). Innspiller til samtale med kunstner Marianne Heier i regi av Kunst i offentlige rom (KORO). Critical Issues in Public Art. Kunst i Offentlige Rom (KORO).
Christensen-Scheel, Boel (2014). Findings and Possibilities - Sørfinnset school / the nord land. Seminar tilknyttet kunstprosjektet Sørfinnset skole / the nord land. Geir Tore Holm og Søssa Jørgensen.
Christensen-Scheel, Boel (2014). Kunst i samfunnet - Nye muligheter for kunst og kunstutdanning i spennet mellom autonomi og anvendelse. FoU-seminar i samarbeid mellom HiOA og KHiO. HiOA og KHiO.
Christensen-Scheel, Boel (2014). Sosial, sanselig og kritisk: Barnelitteratur og samtidskunst. Barne- og ungdomslitteraturkonferanse. Bergen Offentlige Bibliotek.
Christensen-Scheel, Boel (2013). Bibelen i pastell - En anmeldelse av Kenneth Stevens Øyvind Torseters Historia om korleis hunden fekk vår snute'. www.barnebokkritikk.no. 3 s.
Christensen-Scheel, Boel (2013). Kritiske plattformer. Norsk Kritikerlags høstseminar. Norsk kritikerlag.
Christensen-Scheel, Boel (2013). Mennesker, situasjoner og muligheter. Larsen, Torunn (Red.), Kunst By Befolkning. 3. s. 53-56.
Christensen-Scheel, Boel (2013). Den anerkjente betrakter. Scesam - Symposium om interaktive dramaturgier i scenekunst for barn. Lisa Nagel/Dramatikkens Hus.
Christensen-Scheel, Boel;Nagel, Lisa Marie (2012). Kritikkens oppbyggende potensial. Norsk Teater- og Orkesterforening - Artikkelsamling 01:2012. Vol. 01.
Christensen-Scheel, Boel (2012). Jeg er også miljø - Om kunst og enkeltmennesket i økologien. Kunstfaglig foredrag som del. Fredrikstad Kommune / Fredrikstad Kunstforening.
Christensen-Scheel, Boel (2012). Festivaler og festivitas. Samtale/debatt på Black Box Teater. Black Box Teater / Avdeling for teatervitenskap.
Christensen-Scheel, Boel (2012). Tradisjonens fremdrift - Anmeldelse av Mikkel B. Tins 'Spilleregler og spillerom'. Kunsthåndverk. Vol. 2. 2 s.
Christensen-Scheel, Boel (2012). Ensom filosofi i fellesskap - Anmeldelse av Jostein Gaarder og Akin Düzakins 'Det spørs'. Numer. 1 s.
Christensen-Scheel, Boel (2012). Kritikk og refleksjon - Muligheter for kritikk av kunst for barn og unge. Fagdager for Den kulturelle skolesekken. Den kulturelle skolesekken / Kulturrådet.
Christensen-Scheel, Boel (2012). Publikumsinvolverende teater. Teaterseminar på Black Box Teater. Black Box Teater / Fagutvalget ved teatervitenskap, UiO.
Christensen-Scheel, Boel (2012). Kulturkollisjoner. Danseriske samtaler. Dansens hus/Danseinformasjonen.
Christensen-Scheel, Boel (2012). Piknik i det grå. Numer. Vol. 1. 1 s.
Christensen-Scheel, Boel (2011). Sanselige strategier. Kulturrådets hjemmesider - http://www.kunstloftet.no/index02.
Christensen-Scheel, Boel (2011). Hvem snakker om incest. Ikke Stikka. 2 s.
Christensen-Scheel, Boel (2011). Misantropi. Debatt/samtale. Dansens hus/Danseinformasjonen.
Christensen-Scheel, Boel (2011). Erika Fischer-Lichte, Performance, riter, meningsproduksjon og transformasjon 2. Masterseminar. NTNU.
Christensen-Scheel, Boel (2011). Erika Fischer-Lichte, Performance, riter, meningsproduksjon og transformasjon 1. Masterseminar. NTNU.
Christensen-Scheel, Boel (2011). Synestetikk. Masterseminar. Kunsthøgskolen i Oslo.
Christensen-Scheel, Boel (2011). ACTS - Unwrap, International Laboratory for Performance Practices. Caféteatret, Oslo.
Christensen-Scheel, Boel (2011). Kunst og økologi. Masterseminar. Kunsthøgskolen i Oslo.
Christensen-Scheel, Boel (2011). Rom for tomhet. Klassekampen.
Christensen-Scheel, Boel (2011). Sanselige strategier. Bilag Kunstløftet, Kulturrådet, vedlagt Morgenbladet.
Christensen-Scheel, Boel (2011). 'Varig svekket, men akk så menneskelig' - Anmeldelse av Alan Lucien Øyens 'Flawed'. Norsk Shakespeare- og teatertidsskrift. 2 s.
Christensen-Scheel, Boel (2010). 'Gentle Inter-Actions as Art'. Internasjonal konferanse/kunstprosjekt. 'Gentle Actions' - Anne Karin Jortveit og Eva Bakkeslett.
Christensen-Scheel, Boel (2010). En nesestyver - Anmeldelse av Nicolas Bourriauds 'The Radicant'. Klassekampen. 2 s.
Christensen-Scheel, Boel (2010). Økosofi i nyere kunstteori. 'Landskapsbygging og begrepsbygging - Økologi forstått gjennom landskap og naturutnyttelse'. Kunsthøgskolen i Oslo.
Christensen-Scheel, Boel (2008). Paradoksal propaganda - anmeldelse av Boris Groys' "Art Power". Klassekampen. 2 s.
Christensen-Scheel, Boel (2007). Kurt og egnetheten av å tilbringe søndager på museum. Kunstkritikk.no. 2 s.
Christensen-Scheel, Boel (2006). Like, man, I'm so tired.... Kunstkritikk.no. 3 s.
Christensen-Scheel, Boel (2006). De tre økologier. www.kunstinordland.no. 3 s.
Christensen-Scheel, Boel (2006). Fengsel og frihet -Vardeteaterets "Hjelp, jeg er fri!". Erlik OSLO =Oslo. 2 s.
Christensen-Scheel, Boel (2006). Kvadraturens iboende faenskap. Erlik OSLO =Oslo. 2 s.
Christensen-Scheel, Boel (2006). Relasjonell estetikk.
Christensen-Scheel, Boel (2006). Kokken, publikum, journalisten og hans fotograf. Morgenbladet.
Christensen-Scheel, Boel (2006). Sosialitet som performativitet -Eksempler fra dagens eksperimentelle praksiser. Richard Schechner og Sarah Kane: Det rituelle og det postdramatiske. Forum for Samtidsdramatikk.
Christensen-Scheel, Boel (2006). Landscapes of the Sensuous -Aspects of Situatedness and De-situatedness in Contemporary Experimental Practice and Theory. Foredrag. Scenekunstakadademiet.
Christensen-Scheel, Boel (2006). Nicolas Bourriauds relasjonelle estetikk. Forskerkurs. NTNU.
Christensen-Scheel, Boel (2005). Idolisering i samtidskunsten. Morgenbladet.
Christensen-Scheel, Boel (2005). Att titta på små männ. Paletten. Vol. 259.
Christensen-Scheel, Boel (2005). Kunstkritikk som kunst, kritikk av kunst, kunst som kritikk og det å være generelt kritisk. Kunstkritikk.no. 3 s.

(Publikasjonslisten er hentet fra Cristin. Listen kan være ufullstendig)

Kontakt

Telefon (kontor): +47 67 23 88 00
Telefon (mobil): +47 934 01 275
Besøksadresse: Pilestredet Park 33, Oslo, 7-023