HiOA har blitt OsloMet – storbyuniversitetet. Les mer om hva det har å si for deg.

meny
søk
English

Publikasjoner og forskningsresultater

Vitenskapelige publikasjoner (8) Fagbøker⁄lærebøker (35) Formidling (35)
Børresen, Beate (2016). Samtalen i klasserommet - samtale og læring. Kverndokken, Kåre (Red.), 101 måter å fremme muntlige ferdigheter på - om muntlig kompetanse og muntlighetsdidaktikk. Kapittel 5. s. 89-101. Fagbokforlaget.
Børresen, Beate (2015). Den filosofiske samtalen i klasserommet.. Religion og livssyn : Tidsskrift for religionslærerforeningen i Norge.
Børresen, Beate (2015). En egen form for samtale. Christensen, Hanne Stokke, Ruth Seierstad (Red.), Samtalens didaktiske muligheter. Kapittel 1. s. 18-34. Gyldendal Akademisk.
Børresen, Beate (2009). "Å kunne uttrykke seg muntlig" med filosofi som utgangspunkt. Traavik, Hilde Hallås, Oddrun Ørvig, Anne (Red.), Grunnleggende ferdigheter i alle fag. Bokkapittel. s. 49-64. Universitetsforlaget.
Børresen, Beate;Selnes, Kjartan;Afdal, Geir (2008). Å se det felles i det forskjellige. Prismet. Vol. 59.
Børresen, Beate (2007). Filosofiaa norjalaisissa kouluissa. Niin & nain. Vol. 55.
Børresen, Beate (2004). Når barns perspektiv dominerer samtalen Filosofisk samtale i forberedelsene til 1. søndag i advent. Baden, Olav (Red.), Barn og gudstjeneste. Artikkel.
Børresen, Beate (2002). Virksomhet knyttet til "filosofi med barn" i Norden. Barn.
Børresen, Beate;Hammer, Aina;Skrefsrud, Thor Andre (2017). KRLE 5-7 Elevnettsted. ISBN: 9788202573379. 100 s. Cappelen Damm AS.
Børresen, Beate;Hammer, Aina;Skrefsrud, Thor Andre (2017). KRLE 5-7 Digital (lærerlisens). ISBN: 9788202545772. 150 s. Cappelen Damm AS.
Børresen, Beate;Hammer, Aina;Skrefsrud, Thor Andre (2017). KRLE-boka 5-7. ISBN: 9788202545741. 312 s. Cappelen Damm AS.
Børresen, Beate;Hammer, Aina;Skrefsrud, Thor Andre (2017). KRLE-boka 5-7. ISBN: 9788202494957. 314 s. Cappelen Damm AS.
Børresen, Beate (2016). God forklaring!. ISBN: 9788202423933. 50 s. Cappelen Damm AS.
Børresen, Beate (2016). Filosofiske samtaler med barn. ISBN: 9788202524661. 100 s. Cappelen Damm AS.
Børresen, Beate;Grimnes, Lise;Svenkerud, Sigrun (2012). Muntlig kompetanse. ISBN: 9788245011302. 272 s. Fagbokforlaget.
Børresen, Beate (2011). Ajatellaan yhdessä! Käytännönläheistä filosofointia. ISBN: 9789525503456. 96 s. Niin & Näin.
Børresen, Beate (2009). Vi i verden 7 Lærerens bok. ISBN: 9788202269647. 180 s. Cappelen Damm AS.
Børresen, Beate;Larsen, Tove;Nustad, Peder (2008). Vi i verden 4. ISBN: 9788202265519. 158 s. Cappelen Damm AS.
Se alle publikasjoner
Børresen, Beate;Berg, Mari Ann;Nustad, Peder (2008). Vi i verden 7. ISBN: 9788202265496. 206 s. Cappelen Damm AS.
Børresen, Beate;Moum, Tommy;Granmo, Arnfinn;Rørvik, Thor Inge;Pettersen, Tove;Sævareid, Atle (2008). Historie og filosofi 1. ISBN: 9788202276874. 470 s. Cappelen Damm AS.
Børresen, Beate (2008). Historie og filosofi 2. ISBN: 9788202276898. 514 s. Cappelen Damm AS.
Børresen, Beate;Malmhester, Bo (2008). Filosofere i barnehagen. ISBN: 9788245006834. 111 s. Fagbokforlaget.
Børresen, Beate (2007). Vi i verden 3. ISBN: 9788202265489. 160 s. J.W. Cappelens Forlag AS.
Børresen, Beate (2007). Vi i verden 6 Lærerens bok. ISBN: 9788202251260. 180 s. J.W. Cappelens Forlag AS.
Børresen, Beate (2007). Vi i verda 3. ISBN: 9788202240257. 160 s. J.W. Cappelens Forlag AS.
Børresen, Beate (2006). Tenke sammen: Å arbeide med filosofi. ISBN: 978-82-03-31491-9. 70 s. Aschehoug & Co.
Børresen, Beate (2006). Vi i verden 1. ISBN: 8202220246. 71 s. J.W. Cappelens Forlag AS.
Børresen, Beate (2006). Vi i verden 2. ISBN: 8202220270. 93 s. J.W. Cappelens Forlag AS.
Børresen, Beate (2006). Vi i verden 2 Arbeidsbok. ISBN: 8202220297. 47 s. J.W. Cappelens Forlag AS.
Børresen, Beate (2006). Vi i verden 5. ISBN: 8202237300. 180 s. J.W. Cappelens Forlag AS.
Børresen, Beate (2006). Vi i verden 6. ISBN: 8202251044. 190 s. J.W. Cappelens Forlag AS.
Børresen, Beate (2006). Vi i verden 1 Lærerens bok. ISBN: 9788202220266. 276 s. J.W. Cappelens Forlag AS.
Børresen, Beate (2006). Vi i verden 2 Lærerens bok. ISBN: 9788202220327. 180 s. J.W. Cappelens Forlag AS.
Børresen, Beate (2006). Vi i verden 5 Lærerens bok. ISBN: 9788202251116. 180 s. J.W. Cappelens Forlag AS.
Børresen, Beate (2006). Vi i verda 5. ISBN: 9788202251079. 180 s. J.W. Cappelens Forlag AS.
Børresen, Beate (2006). Vi i verda 6. ISBN: 9788202251222. J.W. Cappelens Forlag AS.
Børresen, Beate (2006). Vi i verda 1. ISBN: 9788202251406. 71 s. J.W. Cappelens Forlag AS.
Børresen, Beate (2006). Vi i verda 2. ISBN: 9788202220280. 93 s. J.W. Cappelens Forlag AS.
Børresen, Beate (2006). Vi i verda 2 Arbeidsbok. ISBN: 9788202220303. 47 s. J.W. Cappelens Forlag AS.
Børresen, Beate (2004). Låt barnen filosofera. ISBN: 9147052430. 272 s. Liber.
Børresen, Beate (2003). La barna filosofere. ISBN: 8276344828. 270 s. Cappelen Damm Høyskoleforlaget.
Børresen, Beate (1999). Filosofi i skolen. ISBN: 9788251838597. 200 s. Aschehoug & Co.
Børresen, Beate (1997). Høytider og høytidsfeiring. ISBN: 8251835534. 166 s. Aschehoug & Co.
Børresen, Beate (2018). Filosofiske og lærende samtaler. Etterutdanning. Brånås skole.
Børresen, Beate (2018). Vurdering av muntlige ferdigheter. Etterutdanning. Breidablikk skolekrets.
Børresen, Beate (2018). Muntlighet i klasserommet. Etterutdanning. Breidablikk skolekrets.
Børresen, Beate (2017). Filosofisk samtale og kunstformidling. Skolering av ansatte. Nasjonalmuseet.
Børresen, Beate (2017). Filosofiske samtaler som metodikk i kunstformidling. Seminar for museumsansatte og kunstformidlere. Nasjonalmuseet.
Børresen, Beate (2017). Lærende samtaler. Etterutdanning. Stange videregående skole.
Børresen, Beate (2017). Philosophy in School. Seminar for filosofistudenter. Rostock Universität.
Børresen, Beate (2017). Working With Philosophy. Seminar for ansatte. University of South Bohemia.
Børresen, Beate (2017). Lærende samtaler. Open dør. Bø videregående skole.
Børresen, Beate (2017). Filosofiske og lærende samtaler.. Slik kan det også gjøres!. Lesesenteret.
Se alle publikasjoner
Børresen, Beate (2016). Arbeid med religion, livssyn og etikk. Morsmålskonferanse. NAFO.
Børresen, Beate (2016). Samtale i klasserommet. Morsmålskonferanse. NAFO.
Børresen, Beate (2016). Å bruke stemmen i klasserommet. Videreutdanningskurs. Thor Heyerdahl videregående skole.
Børresen, Beate (2016). Muntlighet i klasserommet. Videreutdanningskurs. Lesesenteret.
Børresen, Beate (2016). Lærende samtaler. Forelesning. Høgskolen i Vestfold.
Børresen, Beate (2016). Å arbeide med filosofi. Kunnskapsteori.. Videreutdanningskurs. Svenska filosofilærerforeningen..
Børresen, Beate (2016). Muntlige ferdigheter i undervisningen.. Videreutdanningskurs. Ålesunde voksenopplæringssenter.
Børresen, Beate (2016). Working with philosophy. Theme: Time.. Forelesningsrekke. Rostock Universitet.
Kverndokken, Kåre;Børresen, Beate;Lindstøl, Fride;Bakke, Jannike Ohrem;Lognvik, Eldbjørg (2016). 101 måter å fremme muntlige ferdigheter på. Kverndokken, Kåre (Red.), 101 måter å fremme muntlige ferdigheter på - om muntlig kompetanse og muntlighetsdidaktikk. Del II. s. 137-356. Fagbokforlaget.
Børresen, Beate (2013). How do we know that the students are doing philosophy?. 22nd Days of Frane Petric. Perspectives of Philosophy.. Universitetet i Zagreb.
Børresen, Beate (2013). Foreword. Glina, Monica B. (Red.), Philosophy For, With, and Of Children. Forord. s. vii-xii. Cambridge Scholars Publishing.
Børresen, Beate (2013). Filosofi er et langsigtet arbejde. Thøgersen, Ulla (Red.), Filosoffen på arbeijde. Kapittel. s. 257-262.
Børresen, Beate (2013). Philosophy in the classroom. Seminar for lærere. Universitetet i Zadar.
Børresen, Beate (2013). Philosophy didactics. Forelesningsrekke for ansatte ved Filosofisk institutt, Universitet i Split. Universitetet i Zadar.
Børresen, Beate (2013). Philosophy in School. Kurs for lærerutdannere, skoleadministratorer og lærere. Universitetet i Ceske Budejovice, Institutt for pedagogikk.
Børresen, Beate (2013). Philosophy in school. Poenggivende kurs for filosofistudenter over fire dager. Universitetet i Rostock, Institutt for filosofi.
Børresen, Beate (2008). Filosofisk samtale som arbeidsmåte. Religion og livssyn : Tidsskrift for religionslærerforeningen i Norge.
Børresen, Beate (2008). Filosofiske samtaler om kjønn og kjønnsroller. Religion og livssyn : Tidsskrift for religionslærerforeningen i Norge.
Børresen, Beate (2008). Å se det felles i det forskjellige. Prismet.
.

(Publikasjonslisten er hentet fra Cristin. Listen kan være ufullstendig)

Kontakt

Telefon (kontor): +47 67 23 73 07
Besøksadresse: Falbes gate 5, Oslo, FG260

Samarbeidsrelasjoner

Universitetet i Rostock (Tyskland) Universitetet i Ljubljana (Slovenia) Universitetet i Ceske Budejoviche (Tsjekkia) Universitetet i Oslo, ILS Universitetet i Athen (Hellas)