HiOA har blitt OsloMet – storbyuniversitetet. Les mer om hva det har å si for deg.

meny
søk
English

Beate Elstad

førsteamanuensis

Forskningsgrupper

Profesjon og ledelse (POL)

Publikasjoner og forskningsresultater

Vitenskapelige publikasjoner (14) Fagbøker⁄lærebøker (1) Forskningsrapporter (9) Formidling (19)
Elstad, Beate (2016). Når nyutdannede profesjonsutøvere får lederansvar. Døving, Erik Elstad, Beate Storvik, Aagoth Elise Lossius (Red.), Profesjon og ledelse. Kapittel 13. s. 277-294. Fagbokforlaget.
Døving, Erik;Elstad, Beate;Storvik, Aagoth Elise Lossius (2016). Profesjon, ledelse og organisasjon - perspektiver og begreper. Døving, Erik Elstad, Beate Storvik, Aagoth Elise Lossius (Red.), Profesjon og ledelse. Kapittel 2. s. 31-59. Fagbokforlaget.
Storvik, Aagoth Elise Lossius;Døving, Erik;Elstad, Beate (2016). Profesjon og ledelse. Døving, Erik Elstad, Beate Storvik, Aagoth Elise Lossius (Red.), Profesjon og ledelse. Kapittel 1. s. 14-30. Fagbokforlaget.
Døving, Erik;Elstad, Beate;Storvik, Aagoth Elise Lossius (2016). Profesjon og ledelse. ISBN: 978-82-450-1697-0. 352 s. Fagbokforlaget.
Ladegård, Gro;Elstad, Beate (2010). Women on corporate boards: Key influencers or tokens?. Journal of Management and Governance. Vol. 16. doi: 10.1007/s10997-010-9165-y
Elstad, Beate;Ladegård, Gro (2010). Er kvinneandel viktig for kvinners medvirkning og innflytelse i styrer?. Magma - Tidsskrift for økonomi og ledelse. Vol. 13.
Elstad, Beate (2010). Hvordan opplever selvsysselsatte sin egen arbeidssituasjon? :. Søkelys på arbeidslivet. Vol. 27.
Elstad, Beate (2010). Ledelse og styring av frivillig arbeidskraft. Ladegård, Gro Vabo, Signy Irene (Red.), Ledelse og styring. Kapittel 11. s. 191-203. Fagbokforlaget.
Se alle publikasjoner
Ladegård, Gro;Elstad, Beate (2009). Kvinners innflytelse i norske styrer. Beta. Scandinavian Journal of Business Research. Vol. 23.
Elstad, Beate;Ladegård, Gro (2009). Kvinners innflytelse i norske styrer. Beta. Scandinavian Journal of Business Research.
Elstad, Beate (2009). Kongsberg Jazz Festival, Norway. Motivating and Retaining Episodic and Bounce-Back Volunteers at an Annual Festival. Holmes, Kirsten Smith, Karen (Red.), Managing Volunteers in Tourism: Attractions, Destinations and Events. Chapter 15. s. 205-214. Butterworth-Heinemann.
Elstad, Beate;De Paoli, Donatella (2008). Organisering og ledelse av kunst og kultur. ISBN: 978-82-02-26955-5. 288 s. Cappelen Damm Akademisk.
Elstad, Beate;De Paoli, Donatella (2014). Organisering og ledelse av kunst og kultur. ISBN: 978-82-02-40387-4. 353 s. Cappelen Damm.
Elstad, Beate;Haugland, Sven A.;Døving, Erik (2001). Utvikling av realkompetanse pa arbeidsplassen: Uformell laring i tre norske virksomheter. ISBN: 8249101227. 94 s. Stiftelsen for samfunns- og naringslivsforskning.
Døving, Erik;Elstad, Beate;Haugland, Sven A. (1999). Utvikling av realkompetanse på arbeidsplassen: Betydningen av sosiale relasjoner, ledelse og jobbegenskaper for uformell læring. 33 s. Stiftelsen for samfunns- og næringslivsforskning, SNF.
Elstad, Beate;Thrane, Christer (1997). Festivalkvalitet : en sammenligning av de besøkendes og de frivilliges vurderinger av kvaliteten på Kongsberg Jazzfestival. 38 s. Høgskolen i Lillehammer.
Elstad, Beate (1997). Volunteer perception of learning and satisfaction in a mega-event : the case of the XVII Olympic Winter Games in Lillehammer. 8 s. Høgskolen i Lillehammer.
Elstad, Beate (1997). Organisering og ledelse av frivillige : en studie av Kongsberg Jazzfestival. 159 s. Høgskolen i Lillehammer.
Elstad, Beate (1997). Kompendium i organisasjons-og bedriftsutvikling for reiseliv 2. Høgskolen i Lillehammer.
Elstad, Beate;Hanssen, Asbjørn (1996). Kompendium i organisasjons-og bedriftsutvikling for reiseliv 3. Høgskolen i Lillehammer.
Elstad, Beate (1996). Forhandlinger i små grupper : en studie av forhandlingsprosessen ved hjelp av rollespill og videoopptak av reiselivsstudenter ved Høgskolen i Lillehammer. 68 s. Høgskolen i Lillehammer.
Elstad, Beate (1996). Kompendium i organisasjons- og bedriftsutvikling for reiseliv. Høgskolen i Lillehammer.
Fuglestad, Svein;Elstad, Beate;Skaali, Tone Margrethe Olsbu (2015). Den kjente lengselen - konsert.
Elstad, Beate (2011). Styring og ledelse av frivillig arbeidskraft: Finn balansen. Ukeavisen Ledelse.
Elstad, Beate (2011). RESPLO-modellen: Et mulig teoretisk fundament for ledelse i kulturskolen?. Årskonferanse - kulturskoledagene. Norsk kulturskoleråd.
Elstad, Beate (2011). Styring og ledelse av frivillige på festival. Fagdag Prokultura. Metier.
Elstad, Beate (2011). Om kvalitetssikring i kulturprosjekter - improvisasjon eller planlegging?. Fagseminar for Forum for kultur og næringsliv. Forum for kultur og næringsliv.
Elstad, Beate (2011). Styring og ledelse av frivillige. Fra ledelse til styring. HiO, avd. SAM.
Elstad, Beate (2010). Self-employed - cool jobs or victims of circumstances?. NEON-konferansen 2010. NEON (Nettverk for organisasjonsforskere i Norge).
Elstad, Beate;Ladegård, Gro (2009). DIVERSITY AND PERCEIVED INFLUENCE IN CORPORATE BOARDS: THE CASE OF NORWAY. EURAM-2009. European Academy of Management.
Elstad, Beate (2009). Ledelse av festivaler og kulturvirksomheter. Årskonferanse Norske Festivaler 2009. Norske Festivaler.
Ladegård, Gro;Elstad, Beate (2008). Ingen selskapsdamer. Dagens næringsliv.
Se alle publikasjoner
Elstad, Beate;Ladegård, Gro (2008). Ingen selskapsdamer. Dagens næringsliv.
Elstad, Beate;Henmo, Ingvill (2008). Inntekt, fattigdom, og levekår. Billedkunst.
Elstad, Beate (2008). Intervju i forbindelse med lansering av boken Organisering og ledelse av kunst og kultur. På Kulturnyhetene P2.
Elstad, Beate (2008). "Ingen kunst?". Ukeavisen Ledelse.
Elstad, Beate (2008). "Om ledelsen utviser leadership og skaffer seg faglig legitimitet. Ingen kunst". Ny tid.
Elstad, Beate;Ladegård, Gro (2008). Kvinner i norske styrer: Hva påvirker deres innflytelse?. Forskningskonferanse. NEON - Nettverk for organisasjonsforskning i Norge.
Elstad, Beate (2007). "Volunteer workers at a cultural festival: The generation of interpersonal skills". 9th International Conference on Arts and Cultural Management. AIMAC 2007.
Elstad, Beate (2000). Gruppeforhandlinger i reiselivsorganisasjoner : en studie av forhandlingsprosessen ved hjelp av videoopptak av rollespill. 5th Nordic Research Conference in Tourism.
Døving, Erik;Elstad, Beate;Haugland, Sven A. (1999). Vitnemål er ikke alt: Om realkompetanse og læring i arbeidslivet. Curriculum Vitae. Vol. 2.

(Publikasjonslisten er hentet fra Cristin. Listen kan være ufullstendig)

Kontakt

Telefon (kontor): +47 67 23 82 47
Besøksadresse: Pilestredet 35, Oslo, PE537