HiOA har blitt OsloMet – storbyuniversitetet. Les mer om hva det har å si for deg.

meny
søk
English

Publikasjoner og forskningsresultater

Vitenskapelige publikasjoner (12) Forskningsrapporter (14) Formidling (73) OsloMet-publikasjoner (11)
Andersen, Bengt (2018). Østkanten tar til gatene. Marginalitet og banalitet i Oslo. ISBN: 9788202598938. 20 s. Cappelen Damm Akademisk.
Tolstad, Ingrid M.;Hagen, Aina Landsverk;Andersen, Bengt (2017). The Amplifier Effect: Oslo Youth Co-creating Urban Spaces of (Be)longing. Bastien, Sheri Holmarsdottir, Halla Bjørk (Red.), Youth as Architects of Social Change: Global Efforts to Advance Youth-Driven Innovation. Part II. s. 215-242. Palgrave Macmillan.
Andersen, Bengt;Røe, Per Gunnar (2017). Arkitekturpolitikk for sosialt bærekraftig byutvikling. Askim, Jostein Kolltveit, Kristoffer Røe, Per Gunnar (Red.), En smartere stat. Veier til bedre politikk og styring. 5. s. 89-104. Universitetsforlaget.
Andersen, Bengt;Røe, Per Gunnar (2017). Arkitektur og sosial ulikhet i Oslos vannkant. Ljunggren, Jørn (Red.), Oslo - ulikhetenes by. 15. s. 325-337. Cappelen Damm Akademisk.
Andersen, Bengt;Brattbakk, Ingar;Dalseide, Astri Margareta (2017). Vinderenliv og Tøyenliv. Ro og uro i en segregert by. Ljunggren, Jørn (Red.), Oslo - ulikhetenes by. 9. s. 189-208. Cappelen Damm Akademisk.
Andersen, Bengt;Skrede, Joar (2017). Planning for a sustainable Oslo: the challenge of turning urban theory into practice. Local Environment : the International Journal of Justice and Sustainability. Vol. 22. doi: 10.1080/13549839.2016.1236783
Andersen, Bengt;Røe, Per Gunnar (2017). The social context and politics of large scale urban architecture: Investigating the design of Barcode, Oslo. European Urban and Regional Studies. Vol. 24. doi: 10.1177/0969776416643751
Andersen, Bengt;Røe, Per Gunnar;Sæter, Oddrun Kristine (2015). Trust and distrust in Oslo. Examining the relationship between the ideals of urban policy and the (re)actions of citizens. Johansson, Magnus Salonen, Taipo Righard, Erica (Red.), Social Transformation in Scandinavian Cities. Nordic Perspectives on Urban Marginalisation and Social Sustainability. Kapittel 5. s. 107-123. Nordic Academic Press.
Andersen, Bengt (2009). Evaluering av URO : et kriminalitetsforebyggende prosjekt i regi av Oslo røde kors. ISBN: 978-82-579-4688-3. Høgskolen i Oslo og Akershus.
Se alle publikasjoner
Andersen, Bengt (2008). Eksklusive fellesskap: Et kritisk blikk på nyurbanismen i lys av Kentlands, USA. FORMakademisk. Vol. 1.
Andersen, Bengt (2001). Making Territory in Urban America: New Urbanism and Kentlands. Karianne, Mørch (Red.), Hovedfagsstudentenes Årbok 2001. Sosialantropologi. Oslo. Vol. 12. Kapittel 8. s. 89-107.
Andersen, Bengt;Nygaard, Marit Owren;Dalseide, Astri Margareta;Mæhle, Yngvild Margrete;Breistrand, Hanna;Ruud, Marit Ekne;Brattbakk, Ingar (2018). Fellesskapets utfordringer på Bjørnerud. Sosiokulturell stedsanalyse av Bjørnerud i Bydel Søndre Nordstrand.. ISBN: 978-82-7609-402-2. 215 s. Arbeidsforskningsinstituttet AFI.
Ekne Ruud, Marit;Andersen, Bengt;Brattbakk, Ingar;Breistrand, Hanna;Nygaard, Marit Owren;Vestby, Guri Mette (2018). Utfordringer og mulighetsrom Oppstartsanalyse for områdeløft på Romsås og Grorud. 187 s. By- og regionforskningsinstituttet NIBR.
Andersen, Bengt;Brattbakk, Ingar;Dalseide, Astri Margareta;Mæhle, Yngvild Margrete;Ruud, Marit Ekne (2018). Hverdagsstedet Vestli. Sosiokulturell stedsanalyse av Vestli i Bydel Stovner. ISBN: 9788276093971. 115 s. Arbeidsforskningsinstituttet ved OsloMet.
Brattbakk, Ingar;Andersen, Bengt (2017). Oppvekststedets betydning for barn og unge. Nabolaget som ressurs og utfordring.. ISBN: 978-82-7609-388-9. 67 s. Arbeidsforskningsinstituttet.
Brattbakk, Ingar;Andersen, Bengt;Hagen, Aina Landsverk;Ruud, Marit Ekne;Ander, Hannah Eline;Breistrand, Hanna;Skajaa, Joakim;Dalseide, Astri Margareta (2017). På sporet av det nye Grønland. Sosiokulturell stedsanalyse av Grønland i Bydel Gamle Oslo. ISBN: 9788276093926. 180 s. Arbeidsforskningsinstituttet, HiOA.
Dahlgren, Kenneth;Ese, Anders;Brattbakk, Ingar;Wergeland, Even Smith;Andersen, Bengt;Ese, Jo (2016). Steds- og mulighetsstudie for Sarpsborg sentrum. En sammenstilling av analyser og anbefalinger.. Rodeo arkitekter.
Brattbakk, Ingar;Andersen, Bengt (2016). Steds- og mulighetsstudie for Sarpsborg sentrum. Sosiokulturell stedsanalyse.. Rodeo arkitekter / AFI.
Brattbakk, Ingar;Nyhus, Ole Henning;Andersen, Bengt;Reichborn-Kjennerud, Kristin;Iversen, Jon Marius Vaag (2016). Storbyfaktoren. Storbyenes særlige sosiale og økonomiske utfordringer. ISBN: 978-82-7609-385-8. 151 s. Arbeidsforskningsinstituttet.
Ruud, Marit Ekne;Vestby, Guri Mette;Brattbakk, Ingar;Andersen, Bengt (2016). Områdeløft Ammerud – Trivsel og trygghet på spill. ISBN: 978-82-8309-138-0. 96 s. By- og regionforskningsinstituttet NIBR.
Hagen, Aina Landsverk;Andersen, Bengt;Brattbakk, Ingar;Dahlgren, Kenneth;Ascher, Barbara Elisabeth;Kolle, Elin (2016). Ung & ute. En studie av ungdom og unge voksnes bruk av uterom. ISBN: 978-82-7609-374-2. 215 s. Arbeidsforskningsinstituttet.
Se alle publikasjoner
Hagen, Aina Landsverk;Andersen, Bengt;Brattbakk, Ingar;Ascher, Barbara Elisabeth;Dahlgren, Kenneth (2016). Ungdomstråkk. Ungdoms bruk av uterom, parker og plasser - forprosjekt. 49 s. Arbeidsforskningsinstituttet & Rodeo.
Vedeld, Trond;Bergsli, Heidi;Millstein, Marianne;Andersen, Bengt (2016). Forskning for framtidens byer. Status og utfordringer i møte med en ny global agenda. ISBN: 978-82-8309-095-6. 87 s. By- og regionforskningsinstituttet NIBR.
Hagen, Aina Landsverk;Brattbakk, Ingar;Rosten, Monica;Sæter, Oddrun Kristine;Osuldsen, Jenny B;Andersen, Bengt;Thorstensen, Erik;Bratseth, Katja (2015). Hva nå, Tøyen? Sosiokulturell stedsanalyse av Tøyen i Bydel Gamle Oslo. ISBN: 978-82-7609-359-9. 168 s. Arbeidsforskningsinstituttet.
Andersen, Bengt (2014). Westbound and Eastbound. Managing Sameness and the Making of Separations in Oslo. Department of Social Anthropology, Faculty of Social Sciences, University of Oslo.
Andersen, Bengt (2018). Sosioromlig fragmentering i Osloi fra 1624 og til i dag: Mønstre og betingelser. Flerkulturell kompetanse I. LUI, OsloMet.
Andersen, Bengt;Brattbakk, Ingar;Ese, Jo (2018). Områderettet arbeid: Hva vet vi?. Konferanse om områderettet arbeid. Fredrikstad kommune.
Røe, Per Gunnar;Andersen, Bengt (2017). Socially Splintering Smartness: Investigating Oslo’s smart city strategy. Association of American Geographers Annual Meeting. Association of American Geographers.
Brattbakk, Ingar;Andersen, Bengt (2017). We are Oslo. T-bane og webutstilling: We are Oslo.
Hagen, Aina Landsverk;Brattbakk, Ingar;Andersen, Bengt (2017). Who's paying the price? Social bonding and geographies of spatial inequalities in Tøyen, Oslo. AAG Annual Meeting. AAG.
Tolstad, Ingrid M.;Hagen, Aina Landsverk;Andersen, Bengt (2017). The amplifier effect: Youth co-creating urban spaces of belonging through art, architecture and anthropology. Bastien, Sheri Holmarsdottir, Halla Bjørk (Red.), Youth as architects of change: global efforts to advance youth-driven innovation for social change. Part II, chapter 9. s. 215-242. Palgrave Macmillan.
Andersen, Bengt;Sondre, Sommerfelt (2017). Florida på Tøyen. Arkitektnytt.
Andersen, Bengt (2017). Oslo-høring på forskudd. arkitektnytt.no.
Se alle publikasjoner
Røe, Per Gunnar;Andersen, Bengt (2017). Arkitekturpolitikk for en sosial byutvikling. Workshop om bolig- og byforskning. Senter for velferds- og arbeidslivsforskning, HiOA.
Brattbakk, Ingar;Ruud, Marit Ekne;Andersen, Bengt;Vestby, Guri Mette (2016). Områdeløft Ammerud. Trivsel og trygghet på spill.. Forskningsformidling til Bydel Grorud. Bydel Grorud.
Brattbakk, Ingar;Andersen, Bengt;Hagen, Aina Landsverk (2016). Urban Spaces in the segregated city - Oslo. The role of (social) housing and local organizations. Forskningsseminar: Urban public space and the politics of social inclusion and exclusion in the attractive city. NIBR, AFI og Goetheinstituttet.
Brattbakk, Ingar;Andersen, Bengt (2016). Hva mener du om Ammerud?. Akers Avis Groruddalen.
Hagen, Aina Landsverk;Andersen, Bengt;Brattbakk, Ingar (2016). The Consequences of Social Mix in an Inner City Area; the Role of Local Resident-Organizations. AAG Annual Meeting 2016. AAG.
Andersen, Bengt (2016). Idélab som konkurranseform. Faglig Forum. Arbeidsforskningsinstituttet.
Andersen, Bengt (2016). Områdeutvikling på Tøyen: hvordan gjøre urbanteori om til praksis. Oslofrokost. Husbanken.
Andersen, Bengt (2016). Oslo: østkanten og vestkanten. Tilknytning, verdier og identitet. Oslofrokost. Husbanken.
Andersen, Bengt (2016). Groruddalsdebatt: "Fremmed i Eget Land", ett år senere. Groruddalsdebattserien. Deichmanske bibliotek, Stovner.
Andersen, Bengt (2016). Skole i Danmark deler opp klassene etter etnisitet. Dagbladet.no.
Andersen, Bengt (2016). Angry or Bored? Understanding the Acts of the “Gaza Rioters” in Oslo, Norway. Third ISA Forum of Sociology. International Sociological Association.
Røe, Per Gunnar;Andersen, Bengt (2016). The Politics of architecture - designing for the urban public realm. AAG Annual Meeting. Association of American Geographers.
Andersen, Bengt (2016). Å bygge by i Oslo– målkonflikter mellom politikk og marked. Samsvar. Høgskolen i Oslo og Akershus.
Andersen, Bengt (2016). Folk har alltid vært flokkdyr. Samfunnsviteren.
Andersen, Bengt (2015). Vest er ikkje aust og aust blir ikkje vest (essay). Det Norske Teatret. Bakteppet.
Andersen, Bengt (2015). Uro i dalen (bokanmeldelse). Morgenbladet.
Andersen, Bengt (2015). En god samtale, med mangler (leserinnlegg). Klassekampen.
Andersen, Bengt (2015). Beredskap man ikke finner på vestkanten. Dagbladet Magasinet.
Andersen, Bengt (2015). Fosli er nøktern og unyansert. Klassekampen.
Andersen, Bengt (2015). Den delte byen. Aftenposten.
Andersen, Bengt (2015). Oslo er Norges mest delte by. Dagsavisen.
Andersen, Bengt (2015). Fargeblindt fellesskap. Aftenposten.
Klem, Cecilie;Andersen, Bengt (2014). Sentrumsideer på 1-2-3. Arkitektnytt.
Røe, Per Gunnar;Andersen, Bengt (2014). The Social Context and Politics of Large Scale Urban Architecture - investigating the case of Barcode, Oslo. 2014 Annual Meeting, THE ASSOCIATION OF AMERICAN GEOGRAPHERS. THE ASSOCIATION of AMERICAN GEOGRAPHERS.
Andersen, Bengt (2014). Oslo Vest deles mellom «Utdanningseliten og pengeeliten». Aftenposten.
Andersen, Bengt (2014). Intervjuet i "Kulturnytt" om byutviklingsengasjement. NRK P2.
Sæter, Oddrun Kristine;Røe, Per Gunnar;Andersen, Bengt (2013). Neigbourhood and neigbours matter. Internasjonal konferanse. RC21.
Andersen, Bengt (2013). Mette Andersson, Christine M. Jacobsen, Jon Rogstad og Viggo Vestel: Kritiske hendelser – nye stemmer: Politisk engasjement og transnasjonal orientering i det nye Norge. Tidsskrift for samfunnsforskning. Vol. 54.
Rosten, Monika;Andersen, Bengt (2012). Groruddølene trives. Aftenposten (morgenutg. : trykt utg.).
Andersen, Bengt (2012). Hva er feil og useriøst?. Aftenposten (morgenutg. : trykt utg.).
Andersen, Bengt (2012). Teorier og fortellinger om Oslo: Ghettoisering, segregasjon og hvit flukt. Storbylunsj. Storbyprogrammet, HiOA.
Andersen, Bengt (2012). Det etniske Oslo: Ghettoisering, segregasjon og hvit flukt?. Foredrag for Oslo Arbeiderpartis bystyregruppe. Oslo Arbeiderpartis bystyregruppe.
Andersen, Bengt (2012). Det ‘etniske’ Oslo: Fortid, nåtid og …. Seminar. Oslo Røde Kors.
Andersen, Bengt (2012). Ghettoiseres Oslo?. Pils og prat: Vertikale nabolag. Habitat Norge og Byfabrikken.
Andersen, Bengt (2012). "Oslo gettoiseres". Motgift: Akademisk respons på den nye høyreekstremismen. Kap. 12. s. 172-186. Flamme forlag.
Andersen, Bengt (2011). Segregasjon og ulikhet i by. Master i Urbansime. Arkitekthøgskolen i Oslo.
Andersen, Bengt (2010). Ekskluderte, marginaliserte og sinna? Noen kommentarer til livene til de antatt segregerte. Kveldsseminar om mediaskapt islamfrykt og norsk-muslimske ungdommer som ekstremister. Islamic Cultural Centre Norway (ICC).
Biseth, Heidi;Andersen, Bengt (2010). Ulike grupper mer like. Aftenposten (morgenutg. : trykt utg.).
Biseth, Heidi;Andersen, Bengt (2010). Ekskluderte, marginaliserte, sinna? Noen kommentarer til livene til de antatt segregerte. Storbylunsj. Storbyprogrammet.
Andersen, Bengt (2007). Regulerer vekk leken. Aftenposten (morgenutg. : trykt utg.). 1 s.
Andersen, Bengt (2007). Blokk og frihet - kollektiv og tvang. Aftenposten (morgenutg. : trykt utg.). 1 s.
Andersen, Bengt (2007). Opponent på paper. Opp av skuffen: Publiseringsseminar. Høgskolen i Oslo.
Andersen, Bengt (2007). Kommentarer/opponent til Ingar Brattbakk: "Konsekvenser av bokonsentrasjon". NSBB nordisk forskerseminar. NIBR.
Andersen, Bengt;Biseth, Heidi (2007). Læringsarenaer og læringsrom i Storbyen. Flerfaglig flerkulturelt FoU nettverk. Avdeling for lærerutdanning, Høgskolen i Oslo.
Andersen, Bengt (2007). En antropolog bryter idyllen: på feltarbeid i i Maryland, USA. OSO-seminaret høsten 2007. Sosialantropologisk institutt, Universitetet i Oslo.
Andersen, Bengt (2003). New Urbanism: Fra Ideologi til Fysisk Manifestasjon. KonturTidsskrift. Vol. 3.
Andersen, Bengt (2000). Hvordan få folk med i byplanlegging?. Aftenposten (morgenutg. : trykt utg.).
Andersen, Bengt;Sommerfelt, Sondre (2000). Den absolutte tradisjon. Dagsavisen.
Andersen, Bengt;Sommerfelt, Sondre (2000). Absolutt Stedløs. Morgenbladet.
.
.
Hva nå, Tøyen?. (2015) AFI Rapport 2015:8
Forskning for framtidens byer. (2016) NIBR-rapport 2015:26
Ungdomstråkk. (2016) Andre FoU-resultater 2016:01
Ung og ute. (2016) AFI Rapport 2016:06
Storbyfaktoren. (2016) Rapport 2016:13
Områdeløft Ammerud. (2016) NIBR-rapport 2016:21
Hverdagsstedet Vestli. (2018) AFI Rapport 2018:01
Utfordringer og mulighetsrom. (2018) NIBR-rapport 2018:4
På sporet av det nye Grønland. (2017) AFI Rapport 2017:04
Se alle publikasjoner

(Publikasjonslisten er hentet fra Cristin. Listen kan være ufullstendig)

Kontakt

Telefon (mobil): +47 997 46 839
Besøksadresse: Stensberggata 26, Oslo, X459