HiOA har blitt OsloMet – Storbyuniversitetet. Les mer om hva det har å si for deg.

meny
søk
English

Prosjekter

Syntesestudie av sivilsamfunnsorganisasjoner Avsluttede prosjekter Self-help or social transformation? The role of women in local governance Følgeevaluering: Forsøk med bosetting av flyktninger i kommunene Climate change and urban water governance: pathways to social transformation (CLIMWAYS Sør-Afrika) Conditions for women’s effective and inclusive political participation in India, Bhutan and Nepal Enslige mindreårige asylsøkere som forsvinner fra asylmottak og omsorgssentre Frivillighetens ressurser og bidrag i forbindelse med flyktningekrisen Bistand til resultatrammeverk Cities, conflicts, dialogue and peace building (NOREF) Felles Introprogram for økt sysselsetting og kvalifisering i Groruddalen Promoting Women´s Political Leadership and Governance in India and South Asia (UNWomen) Religious civil society networks in the Great Lakes Region (phase 2) Searching for effective HIV prevention in Sub-Saharan Africa Review of the contract between Norad and SIU regarding NUFU - Womens rights in gender equality Religious civil society networks in the Great Lakes as partners in Peace Buildingregion Tilrettelegging av HIV/AIDS-tiltak overfor innvandrere Participation seminar, NGOs in East Africa Planlegging og organisering for bedre folkehelse Møte om kjønnsdimensjonen i FNs 1000 års mål Religious Civil Society Networks in the Great Lakes Region as Partners in Peace Review of the Gender Equality Perspective in Norwegian People's Aid's work Training and capacity building in management and leadership for ethnic and female Lessons learned from Norway Evaluation of Swedish/Norwegian Regional HIV/AIDS Team for Africa Referansegruppe for Trust Fund for Environmentally and Socially Sustainable Development Gender Equality and the Multilateral Development Banks Appraisal of UNIFEM Gender and Democratic Governance in Development Program Review of the Action Plan for Women's Rights and Gender Equality in Development Cooperation Demand driven governance and community intervention Cities and sustainable development Fokus II Review of NCA in Eritrea Norsk samarbeid med vietnamesiske opplæringsinstitusjoner Kvinnerettet bistand Review of FOKUS Environmental governance Planned Contextual Politics and Development Activities at NIBR Landrettigheter og kvinner Støtte til Poverty and Social Impact Analysis og utvikling av 'social policy' Lessons learnt from decentralisation projects Kvinnedelegasjon fra Vietnam Syntese av erfaringene fra evalueringer av likestillingsrettet bistand Vietnam: styresett og budsjettstøtte Kvinner og likestilling - resultatrapportering Building capacity for development research at the Research Centre for Applied Geography, Vietnam

Publikasjoner og forskningsresultater

Vitenskapelige publikasjoner (1) Forskningsrapporter (12) Formidling (13) HiOA-publikasjoner (19)
Braathen, Einar;Jordhus-Lier, David Christoffer;Aasen, Berit;Sutherland, Catherine (2016). Urban poverty and inequality in Rio de Janeiro, Durban and Cape Town. Braathen, Einar May, Julian Ulriksen, Marianne S. Wright, Gemma C. (Red.), Poverty and Inequality in Middle Income Countries. 7. s. 143-166. Zed Books.
Aasen, Berit;Dyb, Evelyn;Lid, Stian (2017). Forebygging og oppfølging av enslige mindreårige asylsøkere som forsvinner fra mottak og omsorgssentre. ISBN: 978-82-8309-154-0. By- og regionforskningsinstituttet NIBR, Høgskolen i Oslo og Akershus.
Skålnes, Sigrid;Aasen, Berit (2017). Fylkesmannens rolle i busetting av flyktningar: Evaluering av eit forsøksprosjekt. ISBN: 978-82-8309-166-3. 124 s. By- og regionforskningsinstituttet NIBR, Høgskolen i Oslo og Akershus.
Aasen, Berit;Haug, Marit;Lynnebakke, Brit (2017). Frivillighetens ressurser langs asylsøkerkjeden: En studie av frivillige organisasjoners innsats under og i etterkant av de store ankomstene i 2015. ISBN: 978-82-8309-166-3. 114 s. By- og regionforskningsinstituttet NIBR, Høgskolen i Oslo og Akershus.
Aasen, Berit;Skålnes, Sigrid (2015). Introduksjonsprogrammet i de fire bydelene i Groruddalen. ISBN: 978-82-8309-053-6. 37 s. Norsk institutt for by- og regionforskning.
Aasen, Berit;Hellevik, Siri Bjerkreim;Wiig, Henrik (2015). Norwegian Funding to Women’s Rights and Gender Equality. ISBN: 978-82-7548-688-0. 114 s. Norad.
Jordhus-Lier, David;Rosnes, Ellen Vea;Aasen, Berit (2015). Church networks, peacebuilding and women’s participation in Eastern DRC and the Great Lakes Region – a mapping study. ISBN: 978-82-8309-061-1. 123 s. Norsk institutt for by- og regionforskning (NIBR), Senter for interkulturell kommunikasjon (SIK).
Aasland, Aadne;Hellevik, Siri Bjerkreim;Aasen, Berit (2012). Mer må til: Om hivrettet arbeid overfor innvandrere. ISBN: 978-82-7071-962-4. 69 s. Norsk institutt for by- og regionforskning.
Aasen, Berit;Mosha, Aggripina (2011). Mid-term Review of the NUFU sub-programme Women’s Rights and Gender Equality. ISBN: 978-82-7071-916-7. 49 s. Norsk institutt for by- og regionforskning.
Aasen, Berit (2009). Likestilling og kvinnerettet bistand - hva vet vi?. ISBN: 978-82-7071-824-5. 28 s. Norsk institutt for by- og regionforskning.
Aasen, Berit (2009). Aid for women's empowerment and gender equality - what do we know?. ISBN: 978-82-7071-822-1. 27 s. Norwegian Institute for Urban and Regional Research.
Se alle publikasjoner
Aasen, Berit (2009). Gender Equality and Multilateral Development Banks (MDBs) – How the World Bank, the African Development Bank, the Asian Development Bank and the Inter-American Bank work on women empowerment and gender equality. ISBN: 978-82-7071-823-8. 41 s. Norwegian Institute for Urban and Regional Research.
Jones, Peris;Hellevik, Siri Bjerkreim;Aasland, Aadne;Aasen, Berit (2009). Evaluation of the Swedish/Norwegian Regional HIV/AIDS Team for Africa: Final Report. ISBN: 978-91-586-4105-1. 164 s. SIDA.
Aasen, Berit (2016). Frivillighetens ressurser langs asylsøkerkjeden - med vekt på kulturområdet. Nordisk Ministerråd, Møte med de nordiske kulturministrene. Nordisk Minsiterråd.
Aasen, Berit (2016). Hvilke konsekvenser har nye utviklingstrender for sivilsamfunnet som utviklingsaktør?. Atlas-Alliensens Årlige Møte. Atlasalliensen.
Aasen, Berit (2016). Voluntary organisations, “welcome refugees culture” and the state – the case of Norway.. Nordic Migration Research conference. Noridc Migration Research Network/University of Oslo.
Borchgrevink, Axel;Aasen, Berit;McNeill, Desmond (2015). Et linjeskifte i norsk bistand. Klassekampen.
.
.
.
.
.
.
Se alle publikasjoner
.
.
.
 • Berit Aasen
 • Marit Haug
 • Siri Bjerkreim Hellevik
 • Akbar Sawari
 • Carol Rakodi
 • Edwige Mutale
 • Sister Auxillia Ponga
 • Marit Sørvald
 • Evaluation of the "Strategy for Women and Gender Equality in Development Cooperation (1997-2005)" . (2005) Evaluation Report 5/2005
 • Aadne Aasland
 • Siri Bjerkreim Hellevik
 • Berit Aasen
 • Mer må til: Om hivrettet arbeid overfor innvandrere. (2012) NIBR-rapport 2012:29
  Se alle publikasjoner
 • David Jordhus-Lier
 • Ellen Vea Rosnes
 • Berit Aasen
 • Church networks, peacebuilding and women's participation in Eastern DRC and the Great Lakes Region. (2015) Samarbeidsrapport NIBR/SIK 2015
 • Siri Bjerkreim Hellevik
 • Marit Haug
 • Berit Aasen
 • Vigdis Halvorsen
 • Aggripina Mosha
 • Organisational Performance Reveiw of FOKUS. (2008) Norad Report 13/2008
 • Berit Aasen
 • Historien om Tretorget. (2005) NIBR-notat 2005:109

  (Publikasjonslisten er hentet fra Cristin. Listen kan være ufullstendig)

  Kontakt

  Telefon (kontor): +47 67 23 56 67
  Besøksadresse: Holbergs gate 1, Oslo, HG441