HiOA har blitt OsloMet – storbyuniversitetet. Les mer om hva det har å si for deg.

meny
søk
English

Prosjekter

Modell for følgeforskning av FN-Sambandets undervisningsopplegg Bærekraft Syntesestudie av sivilsamfunnsorganisasjoner Self-help or social transformation? The role of women in local governance Følgeevaluering: Forsøk med bosetting av flyktninger i kommunene Climate change and urban water governance: pathways to social transformation (CLIMWAYS Sør-Afrika) Enslige mindreårige asylsøkere som forsvinner fra asylmottak og omsorgssentre Conditions for women’s effective and inclusive political participation in India, Bhutan and Nepal Frivillighetens ressurser og bidrag i forbindelse med flyktningekrisen Bistand til resultatrammeverk Cities, conflicts, dialogue and peace building (NOREF) Felles Introprogram for økt sysselsetting og kvalifisering i Groruddalen Promoting Women´s Political Leadership and Governance in India and South Asia (UNWomen) Searching for effective HIV prevention in Sub-Saharan Africa Religious civil society networks in the Great Lakes Region (phase 2) Review of the contract between Norad and SIU regarding NUFU - Womens rights in gender equality Religious civil society networks in the Great Lakes as partners in Peace Buildingregion Tilrettelegging av HIV/AIDS-tiltak overfor innvandrere Participation seminar, NGOs in East Africa Planlegging og organisering for bedre folkehelse Møte om kjønnsdimensjonen i FNs 1000 års mål Religious Civil Society Networks in the Great Lakes Region as Partners in Peace Review of the Gender Equality Perspective in Norwegian People's Aid's work Training and capacity building in management and leadership for ethnic and female Lessons learned from Norway Referansegruppe for Trust Fund for Environmentally and Socially Sustainable Development Evaluation of Swedish/Norwegian Regional HIV/AIDS Team for Africa Gender Equality and the Multilateral Development Banks Appraisal of UNIFEM Gender and Democratic Governance in Development Program Review of the Action Plan for Women's Rights and Gender Equality in Development Cooperation Demand driven governance and community intervention Cities and sustainable development Fokus II Review of NCA in Eritrea Norsk samarbeid med vietnamesiske opplæringsinstitusjoner Environmental governance Kvinnerettet bistand Review of FOKUS Planned Contextual Politics and Development Activities at NIBR Landrettigheter og kvinner Lessons learnt from decentralisation projects Støtte til Poverty and Social Impact Analysis og utvikling av 'social policy' Kvinnedelegasjon fra Vietnam Syntese av erfaringene fra evalueringer av likestillingsrettet bistand Vietnam: styresett og budsjettstøtte Kvinner og likestilling - resultatrapportering Building capacity for development research at the Research Centre for Applied Geography, Vietnam

Publikasjoner og forskningsresultater

Vitenskapelige publikasjoner (2) Forskningsrapporter (12) Formidling (25) OsloMet-publikasjoner (24)
Williams, Glyn;Omankuttan, Umesh;Devika, J.;Aasen, Berit (2018). Enacting participatory, gender-sensitive slum redevelopment? Urban governance, power and participation in Trivandrum, Kerala. Geoforum. Vol. 96. doi: 10.1016/j.geoforum.2018.07.021
Braathen, Einar;Jordhus-Lier, David Christoffer;Aasen, Berit;Sutherland, Catherine (2016). Urban poverty and inequality in Rio de Janeiro, Durban and Cape Town. Braathen, Einar May, Julian Ulriksen, Marianne S. Wright, Gemma C. (Red.), Poverty and Inequality in Middle Income Countries. 7. s. 143-166. Zed Books.
Skålnes, Sigrid;Aasen, Berit (2017). Fylkesmannens rolle i busetting av flyktningar: Evaluering av eit forsøksprosjekt. ISBN: 978-82-8309-166-3. 124 s. By- og regionforskningsinstituttet NIBR, Høgskolen i Oslo og Akershus.
Aasen, Berit;Haug, Marit;Lynnebakke, Brit (2017). Frivillighetens ressurser langs asylsøkerkjeden: En studie av frivillige organisasjoners innsats under og i etterkant av de store ankomstene i 2015. ISBN: 978-82-8309-166-3. 114 s. By- og regionforskningsinstituttet NIBR, Høgskolen i Oslo og Akershus.
Aasen, Berit;Dyb, Evelyn;Lid, Stian (2017). Forebygging og oppfølging av enslige mindreårige asylsøkere som forsvinner fra mottak og omsorgssentre. ISBN: 978-82-8309-154-0. By- og regionforskningsinstituttet NIBR, Høgskolen i Oslo og Akershus.
Aasen, Berit;Skålnes, Sigrid (2015). Introduksjonsprogrammet i de fire bydelene i Groruddalen. ISBN: 978-82-8309-053-6. 37 s. Norsk institutt for by- og regionforskning.
Aasen, Berit;Hellevik, Siri Bjerkreim;Wiig, Henrik (2015). Norwegian Funding to Women’s Rights and Gender Equality. ISBN: 978-82-7548-688-0. 114 s. Norad.
Jordhus-Lier, David;Rosnes, Ellen Vea;Aasen, Berit (2015). Church networks, peacebuilding and women’s participation in Eastern DRC and the Great Lakes Region – a mapping study. ISBN: 978-82-8309-061-1. 123 s. Norsk institutt for by- og regionforskning (NIBR), Senter for interkulturell kommunikasjon (SIK).
Aasland, Aadne;Hellevik, Siri Bjerkreim;Aasen, Berit (2012). Mer må til: Om hivrettet arbeid overfor innvandrere. ISBN: 978-82-7071-962-4. 69 s. Norsk institutt for by- og regionforskning.
Aasen, Berit;Mosha, Aggripina (2011). Mid-term Review of the NUFU sub-programme Women’s Rights and Gender Equality. ISBN: 978-82-7071-916-7. 49 s. Norsk institutt for by- og regionforskning.
Aasen, Berit (2009). Gender Equality and Multilateral Development Banks (MDBs) – How the World Bank, the African Development Bank, the Asian Development Bank and the Inter-American Bank work on women empowerment and gender equality. ISBN: 978-82-7071-823-8. 41 s. Norwegian Institute for Urban and Regional Research.
Aasen, Berit (2009). Aid for women's empowerment and gender equality - what do we know?. ISBN: 978-82-7071-822-1. 27 s. Norwegian Institute for Urban and Regional Research.
Se alle publikasjoner
Aasen, Berit (2009). Likestilling og kvinnerettet bistand - hva vet vi?. ISBN: 978-82-7071-824-5. 28 s. Norsk institutt for by- og regionforskning.
Jones, Peris;Hellevik, Siri Bjerkreim;Aasland, Aadne;Aasen, Berit (2009). Evaluation of the Swedish/Norwegian Regional HIV/AIDS Team for Africa: Final Report. ISBN: 978-91-586-4105-1. 164 s. SIDA.
Williams, Glyn;Devika, J.;Aasen, Berit;Omankuttan, Umesh (2017). Enacting Gender-Sensitive, Particpatory Slum Upgrade? JNNURM slum redevelopment and urban governance in Trivandrum, Kerala. Development Studies Association Conference. Development Studies Association.
Williams, Glyn;Devika, J.;Aasen, Berit;Umankuttan, Umesh (2017). Enacting Gender-Sensitive, Participatory Slum Upgrade: Lessons from the implementation of BSUP and RAY in Trivandrum, Kerala. Development Studies Association Conference. Development Studies Association.
Aasen, Berit;Sigrid, Skålnes (2017). Følgeevaluering av Forsøk med busetting av flyktningar i kommunane i regi av fylkesmannsembeta i Hordaland og Østfold (2015-2016)Presentasjon på Østfold FM Kommunekonferanse 24. november 2017. Fylkesmannen i Østfold - kommunekonferanse Østfold. Fylkesmannen i Østfold.
Aasen, Berit (2017). Hva vil man med en utviklingsmelding? en kommentar til Utviklingsmeldinga 2017 - Felles ansvar for felles fremtid. Bærekraftsmålene og norsk utviklingspoltikk. St. Meld 24 m(2016-2017). åpent semianr om Utviklingsmeldinga 2017. NIBR og LUI/Internasjonale studier (IST), HIOA.
Aasen, Berit;Glyn, Williams;J., Devika;Umesh, Omankuttan (2017). Enacting Participatory, Gender-Sensitive Slum Redevelopment? Urban governance, power and participation in Trivandrum, Kerala. Development Studies Association (DSA), Annual Conference, UK. Development Studies Association (DSA), UK.
Aasen, Berit (2017). Women Empowerment in the Urban South - Intersectionality and Gender Equality. EADI GC Conference, Gender and Development Working Group, Bergen August 2018.. European Association of Development Institutes (EADI).
Vedeld, Trond;Sutherland, Catherine;Ziervogel, Gina;Taylor, Anna;Scott, Dianne;Sim, Vicky;Braathen, Einar;Aasen, Berit (2017). Climate governance in Cape Town, Durban and Oslo: Moving towards co-creation?. EADI Nordic 2017 Conference on Globalization at the Crossroads. EADI and Nordic Development Research Association.
Vedeld, Trond;Aasen, Berit;Sutherland, C (2017). Unsettling the North South binary: Research and social learning from Durban to Oslo and back again. EADI Nordic 2017 Conference on Globalization at the Crossroads. EADI and Nordic Development Research Association.
Aasen, Berit (2016). Voluntary organisations, “welcome refugees culture” and the state – the case of Norway.. Nordic Migration Research conference. Noridc Migration Research Network/University of Oslo.
Aasen, Berit (2016). Frivillighetens ressurser langs asylsøkerkjeden - med vekt på kulturområdet. Nordisk Ministerråd, Møte med de nordiske kulturministrene. Nordisk Minsiterråd.
Se alle publikasjoner
Aasen, Berit (2016). Hvilke konsekvenser har nye utviklingstrender for sivilsamfunnet som utviklingsaktør?. Atlas-Alliensens Årlige Møte. Atlasalliensen.
Borchgrevink, Axel;Aasen, Berit;McNeill, Desmond (2015). Et linjeskifte i norsk bistand. Klassekampen.
Williams, M;Aasen, Berit;Aandahl, Guro;Devika, J. (2014). Self-help or social transformation: women, economic participation and active citizenship. XVIII ISA World Congress of Sociology. International Sociological Association.
Aasen, Berit (2013). Self-help or social transformation: women, economic participation and active citizenship. Gjesteforelesning, senter for kjønnsstudier, UiO. Universitetet i Oslo.
Aasen, Berit (2013). The gendered city? Women, economic participation and active citizenship. Nordic conference for Development Research. University of Helsinki.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
Historien om Tretorget. (2005) NIBR-notat 2005:109
Likestilling og kvinnerettet bistand. (2009) NIBR-notat 2009:121
Se alle publikasjoner
Civil society under pressure. (2018) Norad Evaluation Report 9/2018

(Publikasjonslisten er hentet fra Cristin. Listen kan være ufullstendig)

Kontakt

Telefon (kontor): +47 67 23 56 67
Besøksadresse: Holbergs gate 1, Oslo, HG441