HiOA har blitt OsloMet – storbyuniversitetet. Les mer om hva det har å si for deg.

meny
søk
English

Berit Bergheim

universitetslektor

Kort om

Publikasjoner og forskningsresultater

Vitenskapelige publikasjoner (3) Formidling (17)
Malmberg-Heimonen, Ira;Tøge, Anne Grete;Gyüre, Krisztina;Rugkåsa, Marianne;Fossestøl, Knut;Bergheim, Berit;Liodden, Tone (2017). Research protocol: A cluster-randomised study evaluating the effectiveness of a skill-training programme for social work professionals for improving the follow-up of low-income families within Norwegian welfare services. International Journal of Educational Research. Vol. 86. doi: /10.1016/j.ijer.2017.08.005
Bergheim, Berit;Ylvisaker, Signe (2016). Utvikling av relasjons- og kommunikasjonskompetanse i undervisning av sosionomstudenter. Fontene forskning. Vol. 1.
Bergheim, Berit (2014). Den tause kunnskapens ubehag. Ohnstad, Anbjørg Rugkåsa, Marianne Ylvisaker, Signe (Red.), Ubehaget i sosialt arbeid. kapittel 2. s. 36-53. Gyldendal Akademisk.
Tøge, Anne Grete;Malmberg-Heimonen, Ira;Rugkåsa, Marianne;Liodden, Tone;Bergheim, Berit;Fossestøl, Knut;Gyüre, Krisztina (2018). HOLF: Formidling fra andre underveisrapport. Foredrag hos Riksrevisjonen. Riksrevisjonen.
Malmberg-Heimonen, Ira;Rugkåsa, Marianne;Liodden, Tone;Bergheim, Berit;Tøge, Anne Grete;Gyüre, Krisztina;Fossestøl, Knut (2018). HOLF-seminar: Formidling fra andre underveisrapport. HOLF-samling. Arbeids og velferdsdirektoratet.
Rugkåsa, Marianne;Bergheim, Berit (2018). Child Poverty: Including the Perspective of the Child in a for the Comprehensive Follow-up of Low-income Families in Norway. Conference on Childhood Studies: Childhood and Materiality. Finland Childhood Studies.
Bergheim, Berit (2018). Veiledningsmetoder. Fagseminar for ansatte i kommune og Oppland og Hedemark fylke. Veiledningsnettverket i Hedemark og Oppland.
Bergheim, Berit;Ylvisaker, Signe (2017). A program for developing communicative and relational competence among social work students.. EASSW-UNAFORIS 2017 EUROPEAN CONFERENCE. Europeen Association of Social Workers.
Bergheim, Berit (2015). From Practice to Theory, from Theory back to Practice.. EASSW 2015: Social Work Education in Europe. EASSW 2015.
Bergheim, Berit (2014). Hvordan forstå ferdigheter i sosialt arbeid. Fagdag. Universitetet i Tromsø.
Bergheim, Berit (2014). Sosialt arbeid sittende på huk. Boklansering. Gyldendal Akademisk.
Bergheim, Berit;Ylvisaker, Signe (2014). "I NAV trenger man gode sosionomer!" Om samarbeidet mellom sosionomutdanningens første klasse og NAV Sagene. Dalen, Hilde Ranger, Marianne Neverland Rytter, Kirsten (Red.), Sosialt arbeid i NAV. Kapittel 4. Abstrakt forlag.
Bergheim, Berit (2013). Profesjonell samhandling - hvordan lære å gjøre?. Seminar. Norsk gestalt institutt.
Se alle publikasjoner
Bergheim, Berit (2012). Fra høring til gjøring. Institutt seminar. HioA.
Bergheim, Berit;Vindegg, Jorunn;Julia, Köhler-Olsen (2012). Vil NRK barnets beste?. Aftenposten (morgenutg. : trykt utg.).
Ylvisaker, Signe;Bergheim, Berit (2010). Storbyhelse - workshop Ungdom og arbeidsløshet. Workshop. HOV. HiO.
Ylvisaker, Signe;Bergheim, Berit (2010). samarbeidsprosjekt mellom sosionomutdanningens 1. klasse og Sagene NAV. Seminar. NAV Sagene.
Bergheim, Berit (2009). Presentasjon av emneområdet profesjonell samhandling. oppstartseminar for ansatte ved avdeling Sam, Høgskolen i Oslo. Høgksolen i Oslo, avd Sam.
Bergheim, Berit (2009). Health care reform a teachable moment in history. Health, eduaction and social service delivery systems in Norway. colloquium. Long Island University - Brooklyn Campus.
Bergheim, Berit (2008). Sitting in a crouched position and performing social work: Tackeling power differences by using tacit knowledge and professional development. 34th Biannual Congress of the International Association of Schools of Social Work.. IASSW 2008.

(Publikasjonslisten er hentet fra Cristin. Listen kan være ufullstendig)

Kontakt

Telefon (kontor): +47 67 23 81 04
Telefon (mobil): +47 909 99 150
Besøksadresse: Stensberggata 26, Oslo, X516