meny
søk
English

Publikasjoner og forskningsresultater

Vitenskapelige publikasjoner (3) Formidling (13)
Malmberg-Heimonen, Ira;Tøge, Anne Grete;Gyüre, Krisztina;Rugkåsa, Marianne;Fossestøl, Knut;Bergheim, Berit;Liodden, Tone (2017). Research protocol: A cluster-randomised study evaluating the effectiveness of a skill-training programme for social work professionals for improving the follow-up of low-income families within Norwegian welfare services. International Journal of Educational Research. Vol. 86. doi: /10.1016/j.ijer.2017.08.005
Bergheim, Berit;Ylvisaker, Signe (2016). Utvikling av relasjons- og kommunikasjonskompetanse i undervisning av sosionomstudenter. Fontene forskning. Vol. 1.
Bergheim, Berit (2014). Den tause kunnskapens ubehag. Ohnstad, Anbjørg Rugkåsa, Marianne Ylvisaker, Signe (Red.), Ubehaget i sosialt arbeid. kapittel 2. s. 36-53. Gyldendal Akademisk.
Bergheim, Berit;Ylvisaker, Signe (2017). A program for developing communicative and relational competence among social work students.. EASSW-UNAFORIS 2017 EUROPEAN CONFERENCE. Europeen Association of Social Workers.
Bergheim, Berit (2015). From Practice to Theory, from Theory back to Practice.. EASSW 2015: Social Work Education in Europe. EASSW 2015.
Bergheim, Berit (2014). Hvordan forstå ferdigheter i sosialt arbeid. Fagdag. Universitetet i Tromsø.
Bergheim, Berit (2014). Sosialt arbeid sittende på huk. Boklansering. Gyldendal Akademisk.
Bergheim, Berit;Ylvisaker, Signe (2014). "I NAV trenger man gode sosionomer!" Om samarbeidet mellom sosionomutdanningens første klasse og NAV Sagene. Dalen, Hilde Ranger, Marianne Neverland Rytter, Kirsten (Red.), Sosialt arbeid i NAV. Kapittel 4. Abstrakt forlag.
Bergheim, Berit (2013). Profesjonell samhandling - hvordan lære å gjøre?. Seminar. Norsk gestalt institutt.
Bergheim, Berit;Vindegg, Jorunn;Julia, Köhler-Olsen (2012). Vil NRK barnets beste?. Aftenposten (morgenutg. : trykt utg.).
Bergheim, Berit (2012). Fra høring til gjøring. Institutt seminar. HioA.
Ylvisaker, Signe;Bergheim, Berit (2010). Storbyhelse - workshop Ungdom og arbeidsløshet. Workshop. HOV. HiO.
Ylvisaker, Signe;Bergheim, Berit (2010). samarbeidsprosjekt mellom sosionomutdanningens 1. klasse og Sagene NAV. Seminar. NAV Sagene.
Se alle publikasjoner
Bergheim, Berit (2009). Health care reform a teachable moment in history. Health, eduaction and social service delivery systems in Norway. colloquium. Long Island University - Brooklyn Campus.
Bergheim, Berit (2009). Presentasjon av emneområdet profesjonell samhandling. oppstartseminar for ansatte ved avdeling Sam, Høgskolen i Oslo. Høgksolen i Oslo, avd Sam.
Bergheim, Berit (2008). Sitting in a crouched position and performing social work: Tackeling power differences by using tacit knowledge and professional development. 34th Biannual Congress of the International Association of Schools of Social Work.. IASSW 2008.

(Publikasjonslisten er hentet fra Cristin. Listen kan være ufullstendig)

Kontakt

Telefon (kontor): +47 67 23 81 04
Telefon (mobil): +47 909 99 150
Besøksadresse: Stensberggata 26, Oslo, X516