HiOA har blitt OsloMet – storbyuniversitetet. Les mer om hva det har å si for deg.

meny
søk
English

Publikasjoner og forskningsresultater

Vitenskapelige publikasjoner (33) Forskningsrapporter (1) Formidling (134)
Fonn, Birgitte Kjos (2018). It’s the Economy, Stupid: Coverage of the British EU Referendum in Norway. Ridge-Newman, Anthony Leon-Solis, Fernando O'Donnell, Hugh (Red.), Reporting the Road to Brexit. International Media and the EU Referendum 2016. Kapittel 11. s. 189-205. Palgrave Macmillan.
Fonn, Birgitte Kjos (2018). “Approaching an Abyss”: Liberalist Ideology in a Norwegian Cold WarBusiness Paper. Media and Communication. Vol. 6. doi: 10.17645/mac.v6i1.1189
Fonn, Birgitte Kjos;Hornmoen, Harald;Hyde-Clarke, Nathalie;Hågvar, Yngve Benestad (2017). Putting a Face on Journalism: Introduction. Fonn, Birgitte Kjos Hornmoen, Harald Hyde-Clarke, Nathalie Hågvar, Yngve Benestad (Red.), Putting a Face on it: Individual Exposure and Subjectivity in Journalism. Kap. 1. s. 13-21. Cappelen Damm Akademisk.
Fonn, Birgitte Kjos (2017). Individual Focus and Exposure: Some Historical Tensions. Fonn, Birgitte Kjos Hornmoen, Harald Hyde-Clarke, Nathalie Hågvar, Yngve Benestad (Red.), Putting a Face on it: Individual Exposure and Subjectivity in Journalism. Kap. 15. s. 351-366. Cappelen Damm Akademisk.
Fonn, Birgitte Kjos;Gjesvik, Anders (2017). Power Profiles. Discourse as a Means to Make Profile Interviews Universal. Fonn, Birgitte Kjos Hornmoen, Harald Hyde-Clarke, Nathalie Hågvar, Yngve Benestad (Red.), Putting a Face on it: Individual Exposure and Subjectivity in Journalism. Kap. 4. s. 75-97. Cappelen Damm Akademisk.
Fonn, Birgitte Kjos;Hornmoen, Harald;Hyde-Clarke, Nathalie;Hågvar, Yngve Benestad (2017). Putting a Face on it: Individual Exposure and Subjectivity in Journalism. ISBN: 978-82-02-52214-8. 374 s. Cappelen Damm Akademisk.
Fonn, Birgitte Kjos (2017). "En mægtig folkeomveltning, et vældig vulkanutbrud" Den russiske revolusjon i ukebladene Allers og Hjemmet. Mediehistorisk tidsskrift. Vol. 14.
Fonn, Birgitte Kjos (2016). Det store i det lille: Journalisten Vilhelm Aubert. Pressehistorisk tidsskrift.
Bjerke, Paul;Fonn, Birgitte Kjos;Strømme, Espen Sørmo (2016). Økonomi og journalistikk: Et samspill. Bjerke, Paul Fonn, Birgitte Kjos Strømme, Espen Sørmo (Red.), Økonomijournalistikk. Perspektiver og metoder. Kapittel 1. s. 21-40. Fagbokforlaget.
Bjerke, Paul;Fonn, Birgitte Kjos (2016). Journalistikk i krise. Bjerke, Paul Fonn, Birgitte Kjos Strømme, Espen Sørmo (Red.), Økonomijournalistikk. Perspektiver og metoder. Kapittel 4. s. 87-104. Fagbokforlaget.
Se alle publikasjoner
Fonn, Birgitte Kjos (2016). Kildebruk og kildekritikk i økonomijournalistikken. Bjerke, Paul Fonn, Birgitte Kjos Strømme, Espen Sørmo (Red.), Økonomijournalistikk. Perspektiver og metoder. Kapittel 3. s. 65-86. Fagbokforlaget.
Bjerke, Paul;Fonn, Birgitte Kjos (2016). Nisje, mainstream, vare. Bjerke, Paul Fonn, Birgitte Kjos Strømme, Espen Sørmo (Red.), Økonomijournalistikk. Perspektiver og metoder. Kapittel 2. s. 41-64. Fagbokforlaget.
Bjerke, Paul;Fonn, Birgitte Kjos (2016). Innledning. Bjerke, Paul Fonn, Birgitte Kjos Strømme, Espen Sørmo (Red.), Økonomijournalistikk. Perspektiver og metoder. Innledning. s. 13-21. Fagbokforlaget.
Bjerke, Paul;Fonn, Birgitte Kjos;Strømme, Espen Sørmo (2016). Økonomijournalistikk. Perspektiver og metoder. ISBN: 978-82-450-1623-9. 300 s. Fagbokforlaget.
Fonn, Birgitte Kjos (2015). 50 år med journalistutdanning. En historie om akademiseringen av et yrkesfag. ISBN: 978-82-02-44785-4. 303 s. Cappelen Damm Akademisk.
Fonn, Birgitte Kjos;Lindholm, Magne (2015). Ut av det blå. Omformingen av Erna Solberg til folkets politiker.. Hornmoen, Harald Roksvold, Thore Alnæs, Jørgen (Red.), Individet i journalistikken. Kapittel 4. s. 71-90. Cappelen Damm Akademisk.
Fonn, Birgitte Kjos (2015). Du, jeg og vi to. Om maktrelasjoner i du-journalistikken. Hornmoen, Harald Roksvold, Thore Alnæs, Jørgen (Red.), Individet i journalistikken. Kapittel 13. s. 237-254. Cappelen Damm Akademisk.
Bjerke, Paul;Fonn, Birgitte Kjos (2015). A hidden theory in financial crisis journalism? The case of Norway. Nordicom Review. Vol. 36. doi: 10.1515/nor-2015-0020
Fonn, Birgitte Kjos (2015). East-West Conflict, West-West Divide? Western Self-Awareness in a Cold War Dissenter Newspaper. Werenskjold, Rolf Bastiansen, Henrik G. (Red.), The Nordic Media and the Cold War. Kapittel 6. Nordicom.
Fonn, Birgitte Kjos (2013). Ukebladene i 1913. Underholdning, opplysnng og kvinnebilder i endring. Pressehistorisk tidsskrift. 21 s.
Fonn, Birgitte Kjos;Orgeret, Kristin;Simonsen, Anne Hege (2012). Marginalisering og normalisering i norske kvinneblader. Orgeret, Kristin (Red.), Norske medier – journalistikk, politikk og kultur. kap, 11. Cappelen Damm Høyskoleforlaget.
Fonn, Birgitte Kjos (2011). Orientering. Rebellenes avis. ISBN: 978-82-530-3416-4. 349 s. Pax Forlag.
Fonn, Birgitte Kjos (2011). Da venstresiden ville lage DU-journalistikk. Pressehistoriske skrifter. 20 s.
Fonn, Birgitte Kjos (2010). En råk i isen. Hjeltnes, Guri Dahl, Hans Fredrik (Red.), Norsk presses historie : 1-4 (1660-2010) : B. 3: Imperiet vakler 1945-2010. Kapittel 3,2. s. 192-205. Universitetsforlaget.
Fonn, Birgitte Kjos (2009). "Run, but not hide" øst-vest-forholdet i Orienterings formative år. Arbeiderhistorie.
Fonn, Birgitte Kjos;Østrem, Nazneen Khan (2009). Den gode, den onde og den grusomme : norsk USA-politikk og journalistikk. Eide, Elisabeth Simonsen, Anne Hege (Red.), Dekke verden! Lærebok i utenriksjournalistikk. 14. s. 227-244. IJ-forlaget.
Fonn, Birgitte Kjos (2009). Norske bønder og bestemor på Bjerkebanen : økonomidekning fra forbrukervinkel til verdenskrise. Eide, Elisabeth Simonsen, Anne Hege (Red.), Dekke verden! Lærebok i utenriksjournalistikk. 10. s. 157-174. IJ-forlaget.
Fonn, Birgitte Kjos (2007). "Qualified and objective information - Written in a popular form" - Internasjonal politikk 70 years. Internasjonal Politikk. Vol. 65.
Fonn, Birgitte Kjos;Sending, Ole Jacob (2006). Forskningen og utenrikspolitikken. Fonn, Birgitte Kjos Neumann, Iver B. Sending, Ole Jacob (Red.), Norsk utenrikspolitisk praksis - aktører og prosesser. Kapittel nr. 8. Cappelen Damm Akademisk.
Sending, Ole Jacob;Neumann, Iver B.;Fonn, Birgitte Kjos (2006). Utenrikspolitikkens indre liv. Fonn, Birgitte Kjos Neumann, Iver B. Sending, Ole Jacob (Red.), Norsk utenrikspolitisk praksis - aktører og prosesser. Innledning. Cappelen Damm Akademisk.
Fonn, Birgitte Kjos;Neumann, Iver B.;Sending, Ole Jacob (2006). Norsk utenrikspolitisk praksis - aktører og prosesser. ISBN: 82-02-25839-1. 275 s. Cappelen Damm Akademisk.
Fonn, Birgitte Kjos (2004). John Sanness. Smith, Lucy (Red.), Norsk biografisk leksikon. John Sanness. Kunnskapsforlaget.
Fonn, Birgitte Kjos;Elvebakk, Vebjørn (2003). Med verden som bakteppe. Historien om gründertiden ved NUPi 1959-69. ISBN: 8270021873. 106 s. Norsk utenrikspolitisk institutt (NUPI).
Fonn, Birgitte Kjos (2013). Orientering - rebellenes avis. Inkl. innledning. 400 s. Universitetet i Oslo.
Fonn, Birgitte Kjos (2018). "Serfdom and misery." Free societies and free markets at the end of the Cold War.. Norsk Medieforskerlags konferanse. Norsk Medieforskerlag.
Fonn, Birgitte Kjos;Bjerke, Paul (2018). Er Helge Lurås journalist?. Norsk Medieforskerlags konferanse. Norsk Medieforskerlag.
Fonn, Birgitte Kjos (2018). Gruppeleder, gruppe for Journalistikk og politisk kommunikasjon. Norsk Medieforskerlags konferanse. Norsk Medieforskerlag.
Fonn, Birgitte Kjos (2018). Paneldeltaker, seminar om digitalisering av mediehistorien, Nasjonalbiblioteket/ Norsk mediehistorisk forening. Seminar. Nasjonalbiblioteket/ Norsk mediehistorisk forening.
Fonn, Birgitte Kjos (2018). Kulturnytt om "psykologisk" forbrukerjournalistikk. NRK Nyheter.
Fonn, Birgitte Kjos (2018). Individet vælter frem i pressen – på godt og ondt. Journalisten.dk.
Fonn, Birgitte Kjos (2018). Frihet, ytringsfrihet og ytringskultur. Mediehistorisk tidsskrift. Vol. 15.
Fonn, Birgitte Kjos (2018). The body goes public.. Index-workshop. Index.
Fonn, Birgitte Kjos (2018). Disclosing secrets or disclosing complexity? A study of the coverage of Panama Papers in Norway. Making transparency possible. PWYP/ Oslo Metropolitan University.
Fonn, Birgitte Kjos (2018). Fortsatt profesjonell, tøff og tidsriktig. Khrono.no.
Se alle publikasjoner
Fonn, Birgitte Kjos (2018). Recensioner. Jostein Gripsrud (red.): Allmenningen: historien om norsk offentlighet. Nordicom Information. Vol. 40.
Fonn, Birgitte Kjos (2018). Serfdom and Misery. Liberalist Ideology in a Norwegian Cold War Business Newspaper. Seminar. Institutt for journalistikk og mediefag.
Fonn, Birgitte Kjos (2017). The Body Goes Public. The Bodification of (Health) News. Seminar. Individual Exposure in Journalism.
Fonn, Birgitte Kjos (2017). Hvorfor studere den russiske revolusjon fra et mediehistorisk perspektiv?. Mediehistorisk tidsskrift. Vol. 14.
Fonn, Birgitte Kjos (2017). En vakker bok om "Norges vakreste magasin". Mediehistorisk tidsskrift. Vol. 14.
Fonn, Birgitte Kjos (2017). Hva snakker vi om når vi snakker om akademisering av journalistikken?. Seminar. Senter for profesjonsstudier.
Fonn, Birgitte Kjos (2017). Fremtidens idealer?. Norsk Medietidsskrift. doi: 10.18261
Fonn, Birgitte Kjos (2017). What do we talk about when we talk about the academisation of journalism?. NordMedia 2017. University of Tampere.
Fonn, Birgitte Kjos (2017). Propaganda, informasjon og PR. Mediehistorisk tidsskrift.
Fonn, Birgitte Kjos (2017). Preliminary notes to an understanding of ordinary citizens in the news. ICA 67th Annual Conference. International Communication Association.
Fonn, Birgitte Kjos (2017). Panama-plasket. Magasinet Plot.
Fonn, Birgitte Kjos (2017). Strikking og blodig revolusjon i samme ukeblad. forskning.no.
Fonn, Birgitte Kjos;Steensen, Steen;Jensen, Martin Huseby (2017). Før ble journalistikken satt i bly, i dag kan trender sette dagsorden. journalisten.no.
Fonn, Birgitte Kjos (2017). Hvordan så norske øyne på den store omveltningen i Russland?. Jacobsen, NRK.
Fonn, Birgitte Kjos (2017). 1917 i ukeblader og "høyrepressen". Seminar. Norsk Mediehistorisk Forening.
Fonn, Birgitte Kjos (2017). Hvorfor studere den russiske revolusjon fra et mediehistorisk perspektiv?. Seminar. Norsk Mediehistorisk Forening.
Fonn, Birgitte Kjos (2016). Ny kunnskap om filmavisene. Pressehistorisk tidsskrift. 3 s.
Fonn, Birgitte Kjos (2016). Moderator, Index workshop. Workshop, Index. Institutt for journalistikk og mediefag.
Fonn, Birgitte Kjos (2016). Debattleder ved lansering av forskergruppen Index sin antologi "Individet i journalistikken". Seminar. Institutt for journalistikk og mediefag.
Fonn, Birgitte Kjos (2016). NOKUT 2016: Some experiences from one Norwegian expert committee. Sakkyndig seminar. NOKUT.
Fonn, Birgitte Kjos (2016). Digital sakprosa og mediefagene. Seminar. Pressens faglitteraturfond.
Fonn, Birgitte Kjos;Gjesvik, Anders (2016). Power profiles. Nordisco. Universitetet i Oslo, HiOA m.f..
Fonn, Birgitte Kjos;Gjesvik, Anders (2016). Power profiles I. Workshop, Index. Institutt for journalistikk og mediefag.
Fonn, Birgitte Kjos (2016). The individualisation of news media: Life-writing as an aspect of journalism?. PhD Seminar. The Ego-Media Project, King's College.
Fonn, Birgitte Kjos (2016). Gruppeleder, Journalistikk og politisk kommunikasjon. Medieforskerkonferansen 2016. Norsk Medieforskerlag.
Fonn, Birgitte Kjos (2016). Hva skjedde med Panama Papers?. Medieforskerkonferansen 2016. Norsk Medieforskerlag.
Fonn, Birgitte Kjos (2016). Krigsjournalistisk pionér. Pressehistorisk tidsskrift.
Fonn, Birgitte Kjos (2016). Hva kan vi lære av å studere 50 år gammel utdanningshistorie?. FOU-seminar. Institutt for journalistikk og mediefag.
Fonn, Birgitte Kjos;Lindholm, Magne (2016). Ut av det blå.. Dagbladet. 3 s.
Fonn, Birgitte Kjos (2015). Journalistutdanningen 50 år. Journalistutdanningens 50-årsmarkering. Institutt for journalistikk og mediefag.
Fonn, Birgitte Kjos (2015). Forskningsformidling; hvem skriver vi for, og hvordan? Sjangrer og virkemidler i sakprosa. Skriveuka. HiOA.
Fonn, Birgitte Kjos (2015). 50 år med utdanning av journalister. Khrono.no.
Fonn, Birgitte Kjos (2015). The Cold War and the early Norwegian business press. NordMedia-konferansen 2015. Københavns Universitet.
Fonn, Birgitte Kjos (2015). Journalistutdanningens historie skrives. Foredrag. Norsk pressehistorisk forening.
Fonn, Birgitte Kjos (2015). Inn i sin tid. Prosa - tidsskrift for skribenter.
Fonn, Birgitte Kjos (2014). Hva slags tidsskrift var Orientering?. Res Publicas faglige råd. Res Publica.
Fonn, Birgitte Kjos (2014). Den historiske konteksten for Index. FOU-forum, Institutt for journalistikk og mediefag. Institutt for journalistikk og mediefag.
Fonn, Birgitte Kjos;Lindholm, Magne (2014). Mediebilder av Erna Solberg. Index-seminar II. Forskergruppen Index.
Fonn, Birgitte Kjos (2014). Leserrollen gjennom 50 år. Index-seminar II. Forskergruppen Index.
Fonn, Birgitte Kjos;Lindholm, Magne (2014). Bilder av Erna Solberg. Index-seminaret. Forskergruppen Index.
Fonn, Birgitte Kjos (2014). Endringer i leserrollen gjennom 50 år. Index-seminaret. Forskergruppen Index.
Fonn, Birgitte Kjos (2014). Gruppeleder, Journalistikk og politisk kommunikasjon, Medieforskerkonferansen 2015. Medieforskerkonferansen 2014. Norsk medieforskerlag.
Fonn, Birgitte Kjos;Knudsen, Anders Marius (2014). Fra brevkurs til høgskoleutdanning, journalistutdanningens og fotojournalistutdanningens historie. Seminar. Senter for profesjonsstudier.
Fonn, Birgitte Kjos;Lindholm, Magne (2014). Bilder av Erna Solberg. Medieforskerkonferansen 2014. Norsk medieforskerlag.
Fonn, Birgitte Kjos (2014). Viktig høst for HiOA-demokratiet. Khrono.no.
Fonn, Birgitte Kjos (2014). Gratulerer med ettårsdagen, Khrono!. Khrono.no.
Fonn, Birgitte Kjos (2013). Journalistutdanningens historie. Seminar. Senter for profesjonsstudier.
Fonn, Birgitte Kjos (2013). Tidssignalet Sirene. Dagsavisen - Nye Meninger.
Fonn, Birgitte Kjos (2013). Jakob Friis. En glemt journalist?. Klassekampen.
Fonn, Birgitte Kjos (2013). Khrono er et halvt år. Khrono.no.
Fonn, Birgitte Kjos (2013). Et gjennombrudd ved HiOA. Khrono.no.
Fonn, Birgitte Kjos (2013). The Rise of Economic Man in Norwegian Service Journalism. Paper, working group.
Fonn, Birgitte Kjos;Strømholm, Gøril (2013). "Vi vet at alle kvinner er undertrykte". CappelenDamm.no.
Fonn, Birgitte Kjos (2013). Economic journalism and the woman sphere. Working group. Ida Blom Conference 2013.
Fonn, Birgitte Kjos;Alnæs, Jørgen (2013). Retorical Travels. Paper. Nordmedia.
Fonn, Birgitte Kjos (2013). The third position and the New Left press in Norway during the Cold War. Paper. Nordmedia.
Fonn, Birgitte Kjos;Bjerke, Paul (2013). The Hidden Theory in Norwegian Financial Crisis Journalism. Paper. International Association of Media & Communication Research.
Fonn, Birgitte Kjos (2012). Orientering - avisen som ville forandre Norge. Foredrag. Arbeiderbevegelsens arkiv.
Fonn, Birgitte Kjos (2012). Jakob Friis - en glemt journalist?. Pressehistorisk tidsskrift. Vol. 18. 5 s.
Fonn, Birgitte Kjos (2012). Økonomisk journalistikk i krisetider. Kurs i økonomijournalistikk. Mediehøgskolen Gimlekollen.
Fonn, Birgitte Kjos (2012). Politikk, nyheter og nettkommentarer. Paper presentert på Medieforskerkonferansen i Kristiansand 2012. Medieforskerkonferanse, Kristiansand. Norsk medieforskerlag.
Skjeseth, Alf;Fonn, Birgitte Kjos (2011). Fødtes og døde i strid. Klassekampen.
Berg, Thomas;Fonn, Birgitte Kjos (2011). Historisk rebellavis. Ny Tid.
Fonn, Birgitte Kjos (2011). Historisk bokbølge. Ny Tid.
Fonn, Birgitte Kjos (2011). Rødt bokskred i 2011. Klassekampen.
Fonn, Birgitte Kjos (2010). Orientering. Flo, Idar Andre (Red.), Norsk presses historie : 1-4 (1660-2010) : B. 4: Norske aviser fra A til Å. Artikkel. s. 244-244. Universitetsforlaget.
Fonn, Birgitte Kjos (2010). En råk i isen. Utdrag fra Norsk presses historie. Ny Tid.
Fonn, Birgitte Kjos (2010). Meritterende - for allmennheten. Seminar, førstelektordagene. PUS, HiO.
Fonn, Birgitte Kjos (2010). Syn og Segn årets nordiske tidsskrift. Sigrid Undset-dagene 2010. Litteraturfestivalen i Lillehammer.
NRK, nyhetsjournalist;Fonn, Birgitte Kjos (2010). 116-åring ble årets tidsskrift. nrk.no.
Fonn, Birgitte Kjos (2010). Landets nest eldste tidsskrift ble "Årets". Pressehistoriske skrifter. Vol. 13. 1 s.
Fonn, Birgitte Kjos (2010). Ny Tid. Flo, Idar Andre (Red.), Norsk presses historie : 1-4 (1660-2010) : B. 4: Norske aviser fra A til Å. Artikkel. s. 254-254. Universitetsforlaget.
Fonn, Birgitte Kjos (2008). Påskemytteriet som splittet Ap. Ny tid.
Fonn, Birgitte Kjos (2008). "Er" og "bør" i sakprosa. Stemmer.
Fonn, Birgitte Kjos (2008). Bedre under Jeltsin?. Ny tid.
Fonn, Birgitte Kjos (2008). Orienterings historie. Ny tid. 3 s.
Fonn, Birgitte Kjos (2007). Russiske miljøpersepsjoner og norsk krigsdeltakelse. Internasjonal Politikk. Vol. 65.
Fonn, Birgitte Kjos (2007). Internasjonal politikk 70 år. Internasjonal Politikk. Vol. 65. 5 s.
Fonn, Birgitte Kjos (2007). Frontlinjer: Velgerklima. Ny tid.
Fonn, Birgitte Kjos (2007). Front mot Fittetjuven. Ny tid.
Fonn, Birgitte Kjos (2007). Doktrinert. Ny tid.
Fonn, Birgitte Kjos (2007). Blodig Blair-farvel. Ny tid.
Fonn, Birgitte Kjos (2007). Sarkozys euro-identitet. Ny tid.
Fonn, Birgitte Kjos (2007). Steinbeck-sommer. Ny tid.
Fonn, Birgitte Kjos (2007). "En bra, hvit mann". Ny tid.
Fonn, Birgitte Kjos (2007). Den nye andre verden. Ny tid.
Fonn, Birgitte Kjos (2007). Brown på frierferd. Ny tid.
Fonn, Birgitte Kjos (2007). Den hemmelige rapporten. Ny tid.
Fonn, Birgitte Kjos (2007). Salg i hodet. Ny tid.
Fonn, Birgitte Kjos (2006). Kjønn og internasjonal politikk. Internasjonal Politikk.
Fonn, Birgitte Kjos (2006). Klimaforpliktelser for u-land. Internasjonal Politikk.
Fonn, Birgitte Kjos (2006). Boring og miljø i nord. Internasjonal Politikk.
Fonn, Birgitte Kjos (2006). Utenriks- og sikkerhetspolitikk i EU fra to perspektiver. Internasjonal Politikk. Vol. 64. 3 s.
Fonn, Birgitte Kjos (2006). Frontlinjer: Fornærmelser på tyrkisk. Ny tid.
Fonn, Birgitte Kjos (2006). Frontlinjer: De normales greie Gud. Ny tid.
Fonn, Birgitte Kjos (2006). Gjengrodd sti. Ny tid.
Fonn, Birgitte Kjos (2006). Frontlinjer: Rikdom og ulykke. Ny tid. Vol. 19.
Fonn, Birgitte Kjos (2006). Frontlinjer: Amerikanerne kommer. Ny tid.
Fonn, Birgitte Kjos (2006). Frontlinjer: Solslyng og skattegnål. Ny tid.
Fonn, Birgitte Kjos (2006). Frontlinjer: Høyrebølge/midtimellombølge?. Ny tid.
Fonn, Birgitte Kjos (2006). Frontlinjer: Nye vinder i Tyrkia. Ny tid.
Fonn, Birgitte Kjos (2006). Frontlinjer: Glimt fra Kongo. Ny tid.
Fonn, Birgitte Kjos (2006). Frontlinjer: Ikke alle liker revolusjoner. Ny tid.
Fonn, Birgitte Kjos (2006). The Image War: Nato's Battle for Kosovo in the British Media. Nordisk Østforum.
Fonn, Birgitte Kjos (2006). Det underlige Amerika. Prosa - tidsskrift for skribenter.
Fonn, Birgitte Kjos (2006). Lag på lag om Sudan. Internasjonal Politikk. Vol. 64. 4 s.
Fonn, Birgitte Kjos (2006). Frontlinjer: Kapitalisme og kjøkkenbenk. Ny tid.
Fonn, Birgitte Kjos (2005). Westfalermyten i internasjonal politikk. Internasjonal Politikk. Vol. 63. 4 s.
Fonn, Birgitte Kjos (2005). Fredsnasjon og USA-alliert. Internasjonal Politikk. Vol. 63. 5 s.
Fonn, Birgitte Kjos (2005). Irak-krigen og global jihadisme. Internasjonal Politikk. Vol. 64. 4 s.
Fonn, Birgitte Kjos (2005). Det hjemsøkte Midtøsten. Internasjonal Politikk. Vol. 64. 4 s.
Fonn, Birgitte Kjos (2005). En prest, en frelser og en satan. Internasjonal Politikk. Vol. 63. 6 s.
Fonn, Birgitte Kjos (2005). Mot Europa: Fra autoritær kemalisme til demokratisk islamisme i Tyrkia. Ekko. 30 s.
Fonn, Birgitte Kjos (2005). Kulturjournalistikk.
Fonn, Birgitte Kjos (2004). En skinnende by på høyden?. Internasjonal Politikk. Vol. 62. 4 s.
Fonn, Birgitte Kjos (2004). Forord. Internasjonal Politikk. Vol. 62. 4 s.
Fonn, Birgitte Kjos (2004). Stat og konflikt i Afrika. Internasjonal Politikk. Vol. 62. 4 s.
Fonn, Birgitte Kjos (2004). Postsovjetiske ansikter. Internasjonal Politikk. Vol. 62. 4 s.
Fonn, Birgitte Kjos;Romarheim, Anders (2004). Fra radio Free Europe til Al-Hurra: Amerikanske opinionsdiplomati fra suksess til fiasko. Internasjonal Politikk. Vol. 62. 19 s.
Fonn, Birgitte Kjos (2004). Mørkt hjerte. Om hundre års vanstyre, vold og utbytting i Kongo - og et slags håp om fred. Ekko. 34 s.
Fonn, Birgitte Kjos (2004). Ny verden, gammelt hus. Om UD og offentligheten. Samtiden.
Fonn, Birgitte Kjos (2003). Den demokratiske republikken Kongo: Krigsherjet og utmattet. Hvor hender det?. 4 s.
Fonn, Birgitte Kjos (2001). Attac på globaliseringen. Hvor hender det?. 4 s.
Fonn, Birgitte Kjos (2000). Hvor fører den tredje veien?. Hvor hender det?. 4 s.

(Publikasjonslisten er hentet fra Cristin. Listen kan være ufullstendig)

Kontakt

Telefon (kontor): +47 67 23 83 37
Telefon (mobil): +47 906 62 128
Besøksadresse: Pilestredet 48, Oslo, S458