HiOA har blitt OsloMet – storbyuniversitetet. Les mer om hva det har å si for deg.

meny
søk
English

Publikasjoner og forskningsresultater

Vitenskapelige publikasjoner (7) Forskningsrapporter (1) Formidling (7)
Fossestøl, Bjørg (2017). Metode og praktisk kunnskap. Halås, Catrine Torbjørnsen Kymre, Ingjerd Gåre Steinsvik, Kari (Red.), Humanistiske forskningstilnærminger til profesjonspraksis. kapittel 3. s. 53-68. Gyldendal Akademisk.
Fossestøl, Bjørg (2016). Moralsk ansvar - den profesjonelles private dilemma?. Kroken, Randi Madsen, Ole Jacob (Red.), Forvaltning av makt og moral i velferdsstaten: Fra sosialt arbeid til "arbeid med deg selv"?. kapittel 3. s. 42-63. Gyldendal Akademisk.
Fossestøl, Bjørg (2013). Evidens og praktisk kunnskap. Fontene forskning. Vol. 13.
Fossestøl, Bjørg (2006). "Hvorfor er det vanskelig å artikulere praktisk kunnskap". Røysum, Anita (Red.), Sosialt arbeid. Refleksjoner om kunnskap og praksis. Kapittel 2. s. 25-36.
Jensen, Karen;Fossestøl, Bjørg (2005). Et sprÃ¥k for de gode gjerninger? om sosialarbeiderstudenter og deres motivasjon. Nordisk sosialt arbeid.
Jensen, Karen;Tveit, Bodil;Fossestøl, Bjørg;Karseth, Berit (2002). "Nye motivasjons- og meningsformer blant sykepleierstudenter". Johannessen, Kai Ingolf Schmidt, Ulla (Red.), Verdier - flerfaglige perspektiver. kapittel. s. 73-90. Tapir Akademisk Forlag.
Fossestøl, Bjørg (1997). Hva er profesjonell handling i sosialt arbeid. Nordisk sosialt arbeid. Vol. 17.
Fossestøl, Bjørg (2012). "Kunnskapsbasert praksis i sosialtjenesten. Om profesjonalitet og dømmekraft i sosialt arbeid" PhD-avh.UiO. 356 s. Unipub forlag.
Fossestøl, Bjørg (2004). "Faglig artikulasjon av praktisk kunnskap i sosialt arbeid". På sporet af kundskabens veje i socialt arbejde. kapittel. s. 67-80.
Fossestøl, Bjørg (2002). "Hva er det du kan da, sånn egentlig?". Lundstøl, John (Red.), I dannelsens tegn: profesjonell selvforståelse i arbeid med mennesker. kapittel. s. 93-109. Gyldendal Akademisk.
Fossestøl, Bjørg;Nyhus, Anne Karine (2001). "Er sosialt arbeid et fag?". Embla.
Fossestøl, Bjørg (1999). Innledning. Kunnskapens hemmeligheter. innledning. s. 9-13.
Fossestøl, Bjørg (1998). "Sosialarbeider i velferdsstaten - om betydningen av en praktisk orientert handlingsforståelse". Eikeland, Olav Fossestøl, Knut (Red.), Kunnskapsproduksjon i endring. Nye erfarings- og organisjonsformer. kapittel. s. 187-200.
Fossestøl, Bjørg (1997). Profesjonell handling i sosialt arbeid. ISBN: 8257901229. 133 s. Høgskolen i Oslo.
.

(Publikasjonslisten er hentet fra Cristin. Listen kan være ufullstendig)

Kontakt

Telefon (kontor): +47 67 23 84 62
Besøksadresse: Stensberggata 26, Oslo, X518

Samarbeidsrelasjoner

Nord Universitet, Senter for praktisk kunnskap.