HiOA har blitt OsloMet – storbyuniversitetet. Les mer om hva det har å si for deg.

meny
søk
English

Bjørn Smestad

Dosent

Kort om

Forskningsgrupper

Lærerkvalifisering

Publikasjoner og forskningsresultater

Vitenskapelige publikasjoner (31) Fagbøker⁄lærebøker (2) Forskningsrapporter (32) Formidling (167)
Eriksen, Elisabeta;Smestad, Bjørn;Bjerke, Annette Hessen;Rodal, Camilla;Solomon, Yvette (2017). From emergency sirens to birdsong - Narratives of becoming a mathematics teacher. Dooley, Thérèse Gueudet, Ghislaine (Red.), Proceedings of the Tenth Congress of the European Society for Research in Mathematics Education (CERME10). TWG18: Mathematics teacher education and professional development. s. 2836-2843. European Society for Research in Mathematics Education.
Smestad, Bjørn (2017). Design research with history in mathematics education. Dooley, Thérèse Gueudet, Ghislaine (Red.), Proceedings of the Tenth Congress of the European Society for Research in Mathematics Education (CERME10). Chapter. s. 1804-1811. European Society for Research in Mathematics Education.
Smestad, Bjørn (2016). Matematikkhistorie i matematikkundervisningen? Hvorfor? Og hvordan?. Hovik, Ellen Konstanse Kleve, Bodil (Red.), Undervisningskunnskap i matematikk. 7. s. 117-136. Cappelen Damm Akademisk.
Smestad, Bjørn (2015). When HPM meets MKT - exploring the place of history of mathematics in the mathematical knowledge for teaching. Barbin, Evelyne Jankvist, Uffe Thomas Kjeldsen, Tinne Hoff (Red.), History and Epistemology in Mathematics Education. Proceedings of the Seventh European Summer University. ESU7. artikkel. s. 539-549.
Smestad, Bjørn;Jankvist, Uffe Thomas;Clark, Kathleen (2014). Teachers’ mathematical knowledge for teaching in relation to the inclusion of history of mathematics in teaching. Nordisk matematikkdidaktikk. Vol. 19.
Bjerke, Annette Hessen;Eriksen, Elisabeta;Rodal, Camilla;Smestad, Bjørn;Solomon, Yvette (2013). A Tripartite Cooperation? The Challenges of School-University Collaboration in Mathematics Teacher Education in Norway. Proceedings of the International Groups for the Psychology of Mathematics Education. Vol. 2.
Bjerke, Annette Hessen;Eriksen, Elisabeta;Rodal, Camilla;Smestad, Bjørn;Solomon, Yvette (2013). Theorising mathematics teaching: pre-service teachers’ perceptions before and during school placement. Pareliussen, Ingar Moen, Bente Bolme Reinertsen, Anne Beate Solhaug, Trond (Red.), Proceedings of FoU i praksis 2012 : conference proceedings. Trondheim, 23. og 24. april 2012. artikkel. s. 20-27. Akademika forlag.
Smestad, Bjørn;Eriksen, Elisabeta Iuliana;Martinussen, Geir;Tellefsen, Helga Kufaas (2012). Lærerstudenters erfaringer med - og holdninger til - matematikkfaget. Rønning, Frode Diesen, Rolf Hoveid, Halvor Pareliussen, Ingar (Red.), FoU i Praksis 2011. Rapport fra konferanse om praksisrettet FoU i lærerutdanning. Trondheim, 26. og 27. april 2011. Kapittel. s. 421-433. Tapir Akademisk Forlag.
Martinussen, Geir;Smestad, Bjørn (2011). Allmennlærerstudentenes arbeidsinnsats - bedre enn sitt rykte?. Hoel, Torlaug Løkensgard Guldal, Tale M. Dons, Carl Fredrik Sagberg, Sturla Solhaug, Trond Wæge, Kjersti (Red.), FoU i praksis 2010. Rapport fra konferanse om praksisrettet FoU i lærerutdanning. Artikkel. s. 331-340. Tapir Akademisk Forlag.
Se alle publikasjoner
Smestad, Bjørn (2011). Kunnskapsforståelse, lærerutdanning og wikier. Jarning, Harald (Red.), Dyktighet og kyndighet. En samling essay om høgskoleutdanninger og kunnskapsforståelse. Essay. s. 126-141.
Smestad, Bjørn (2011). Teachers' Conceptions of History of Mathematics. Katz, Victor Tzanakis, Constantinos (Red.), Recent Developments on Introducing a Historical Dimension in Mathematics Education. Chapter 21. s. 231-240. The Mathematical Association of America.
Smestad, Bjørn (2011). History of Mathematics for Primary School Teacher Education Or: Can You Do Something Even if You Can't Do Much?. Katz, Victor Tzanakis, Constantinos (Red.), Recent Developments on Introducing a Historical Dimension in Mathematics Education. Chapter 18. s. 201-210. The Mathematical Association of America.
Smestad, Bjørn (2010). Sykepleierutdanningen og helsefagutdanninger. Smestad, Bjørn (Red.), Ressurspakke for undervisning om homofili i profesjonsutdanningene : versjon 2.0. s. 51-56. Høgskolen i Oslo og Akershus.
Smestad, Bjørn (2010). Grunnskolelærerutdanningene. Smestad, Bjørn (Red.), Ressurspakke for undervisning om homofili i profesjonsutdanningene : versjon 2.0. s. 29-42. Høgskolen i Oslo og Akershus.
Martinussen, Geir;Smestad, Bjørn (2010). Multiplikation och division av bråk. Nämnaren : tidskrift för matematikundervisning.
Brodahl, Cornelia;Smestad, Bjørn (2009). Uenighet og diskusjon - bruk av påstander og elektronisk avstemming i undervisningen. Bjørke, Gerd (Red.), Pedagogiske endringsprosesser : artikkelsamling fra Førstelektorprogrammet 2007-2009. artikkel. s. 36-48. Høgskolen i Oslo og Akershus.
Brodahl, Cornelia;Smestad, Bjørn (2009). A Taxonomy as a Vehicle for Learning. Interdisciplinary journal of knowledge and learning objects. Vol. 5.
Smestad, Bjørn (2004). History of mathematics in the TIMSS 1999 Video Study. Mosvold, Reidar (Red.), From the TIMSS 1999 Video Study of mathematics in seven countries. 4. s. 49-55.
Smestad, Bjørn (2001). Regneverktøy gjennom historien. ?.
van Maanen, Jan;Smestad, Bjørn (2000). Geometritimer inspirert av en middelalderkonflikt. ?.
Smestad, Bjørn (2000). Uhemmet regresjon - det er fali det. ?.
van Maanen, Jan;Smestad, Bjørn (2000). Moderne matematikk og gamle metoder. ?.
Smestad, Bjørn (2000). Leonardo Pisanos Liber abbaci. ?.
Smestad, Bjørn;Robertson, Edmund F. (2000). Roger Paman. The MacTutor History of Mathematics Archive. faglig_bok_institusjon. s. 1-4.
van Maanen, Jan;Smestad, Bjørn (2000). Moderne matematikk og gamle metoder. Tangenten: tidsskrift for matematikk i grunnskolen.
van Maanen, Jan;Smestad, Bjørn (2000). Geometritimer inspirert av en middelalderkonflikt. Tangenten: tidsskrift for matematikk i grunnskolen.
Smestad, Bjørn (1999). Leonardo Pisano. ?. Vol. 10.
Solem, Ida Heiberg;Alseth, Bjørnar;Eriksen, Elisabeta;Smestad, Bjørn (2017). Tall og tanke 2 Matematikkundervisning på 5. til 7. trinn. ISBN: 9788205462830. 424 s. Gyldendal Akademisk.
Alseth, Bjørnar;Smestad, Bjørn;Fjermedal, Gro;Jæger, Eva;Skori, Tone;Torkildsen, Svein H. (2006). Skolenes matematikkdag Idéhefte 2007. ISBN: 8291999066. 75 s. LAMIS.
Andresen, Silje;Fossum, Aina;Rogstad, Jon;Smestad, Bjørn (2017). På prøve Evaluering av matematikkeksamen på 10. trinn våren 2017. ISBN: 9788232404100. 128 s. Fafo.
Smestad, Bjørn (2016). Hvilke fag får GLU-studentene kompetanse i? En analyse av grunnskolelærerstudentenes studiepoengproduksjon 2014/15. 13 s. Høgskolen i Oslo og Akershus.
Smestad, Bjørn (2014). Hvilke fag får GLU-studentene kompetanse i? En analyse av grunnskolelærerstudentenes studiepoengproduksjon 2012/13. 11 s. Høgskolen i Oslo og Akershus.
Tellefsen, Helga Kufaas;Martinussen, Geir;Eriksen, Elisabeta;Smestad, Bjørn (2013). Holdninger til og erfaringer med matematikkfaget og valg av studieretning. ISBN: 978-82-93208-41-9. 27 s. Høgskolen i Oslo og Akershus.
Bjarnø, Vibeke;Brucker, Hans Jørgen;Christensen, Hanne;Hole, Arne;Jarning, Harald;Michelet, Simon;Ongstad, Sigmund;Schanke, Åge J.;Skjong, Synnøve;Smestad, Bjørn;Thorsen, Kirsten Elisabeth;Ulleberg, Inger;Vederhus, Inger;Aas, Per Anders (2011). Faglig samarbeid i en fagdelt lærerutdanning Utviklingsarbeid ved allmennlærerutdanningen ved Høgskolen i Oslo 2000-2010. ISBN: 978-82-579-4759-0. 89 s. Høgskolen i Oslo.
Smestad, Bjørn (2010). Ressurspakke for undervisning om homofili i profesjonsutdanningene : versjon 2.0. ISBN: 978-82-579-4719-4. 123 s. Høgskolen i Oslo og Akershus.
Gedde-Dahl, Trine;Smestad, Bjørn;Bjørkvold, Tuva;Lossius, Magni Elen Hope;Traavik, Hilde;Torkildsen, Svein H. (2010). Å kunne regne i norskMateriell til etterutdanningskurs. 50 s. Matematikksenteret.
Bjarnø, Vibeke;Breidlid, Halldis;Penne, Sylvi;Smestad, Bjørn;Ulleberg, Inger (2008). Rapport fra arbeidsgruppa for studieevaluering. ISBN: 9788257946272. 50 s. Høgskolen i Oslo og Akershus.
Kaarby, Karen Marie Eid;Smestad, Bjørn;Kasin, Olav;Nicolaisen, Tove;Lybæk, Astrid Steen (2008). Tiltak for økt studieinnsats. Rapport fra studieinnsatsutvalget ved LUI. ISBN: 9788257946227. 24 s. Høgskolen i Oslo og Akershus.
Smestad, Bjørn (2007). Matematikkens historie - en kort innføring. 33 s. Høgskolen i Oslo og Akershus.
Se alle publikasjoner
Smestad, Bjørn (2003). Jorda rundt på 81 dager - inntrykk fra ei reise. 104 s. Høgskolen i Finnmark. - HiF-Notat; 2003: 3.
Smestad, Bjørn (2003). Historisk introduksjon til sannsynlighetsregning (for lærerstudenter). 41 s. Høgskolen i Finnmark. - HiF-Undervisning; 2003: 4.
Smestad, Bjørn (2003). Statistikkundervisningen høsten 2002. 71 s. Høgskolen i Finnmark. - HiF-Notat; 2003: 2.
Smestad, Bjørn (2003). "En historie om hatter" og andre PPU-skriv. 100 s. Høgskolen i Finnmark. - HiF-notat; 2003: 1.
Smestad, Bjørn (2003). Statistikkundervisningen høsten 2002. 71 s. Høgskolen i Finnmark.
Smestad, Bjørn (2003). Jorda rundt på 81 dager - inntrykk fra ei reise. 104 s. Høgskolen i Finnmark.
Smestad, Bjørn (2003). Historisk introduksjon til sannsynlighetsregning (for lærerstudenter). 41 s. Høgskolen i Finnmark.
Smestad, Bjørn (2003). "En historie om hatter" og andre PPU-skriv. 100 s. Høgskolen i Finnmark.
Smestad, Bjørn (2002). Matematikkhistorie i grunnskolens lærebøker: en kritisk vurdering. ISBN: 8279380639. 61 s. Høgskolen i Finnmark.
Smestad, Bjørn (2002). Matematikkhistorie i grunnskolens lærebøker: en kritisk vurdering. ISBN: 82-7938-063-9. 61 s. Høgskolen i Finnmark.
Smestad, Bjørn;Anonsen, Carl (2001). M1-undervisningen 2000/2001. 42 s. Høgskolen i Finnmark.
Smestad, Bjørn (2001). Noen oppgaver til støttekurset i matematikk 1. 16 s. Høgskolen i Finnmark.
Smestad, Bjørn (2001). Matematikkdidaktiske småskriv 1999-2001. 26 s. Høgskolen i Finnmark.
Smestad, Bjørn;Anonsen, Carl;Tunheim, Tor (2001). Oppgavekommentarer til oppgaver i M1-pensum. 30 s. Høgskolen i Finnmark.
Smestad, Bjørn (2001). Matematikkdidaktiske småskriv 1999-2001. 26 s. Høgskolen i Finnmark.
Smestad, Bjørn (2001). Noen oppgaver til støttekurset i matematikk 1. 16 s. Høgskolen i Finnmark.
Smestad, Bjørn;Anonsen, Carl;Manshadi, Saeed (2001). Reiseguider i M1. 53 s. Høgskolen i Finnmark.
Anonsen, Carl;Smestad, Bjørn (2000). Reiseguider i matematikk 1: Matematikk. 8 s. Høgskolen i Finnmark.
Smestad, Bjørn;Anonsen, Carl (2000). Reiseguider i matematikk 1: Didaktikk. 13 s. Høgskolen i Finnmark.
Smestad, Bjørn;Anonsen, Carl;Manshadi, Saeed;Somby, Roald;Andersen, Peer (2000). Før eksamen - en progressiv-dialogisk oppgavesamling i M1. 131 s. Høgskolen i Finnmark.
Smestad, Bjørn;Anonsen, Carl;Manshadi, Saeed;Somby, Roald;Andersen, Peer (2000). Før eksamen - en progressiv-dialogisk oppgavesamling i M1. 101 s. Høgskolen i Finnmark.
Smestad, Bjørn;Anonsen, Carl;Manshadi, Saeed;Somby, Roald;Andersen, Peer (2000). Før eksamen - en progressiv-dialogisk oppgavesamling i M1. 101 s. Høgskolen i Finnmark.
Smestad, Bjørn (2017). Design research with history in mathematics education. CERME 10. ERME.
Skagen, Kaare;Løndal, Knut;Kleve, Bodil;Smestad, Bjørn (2017). Master Theses And Teacher Professionalism In Teacher Education. Vitenskapelig konferanse. ECER.
Eriksen, Elisabeta;Smestad, Bjørn;Bjerke, Annette Hessen;Rodal, Camilla;Solomon, Yvette (2017). From emergency sirens to birdsong. CERME10 - 10th Congress of European Research in Mathematics Education. Institute of Education, Dublin City University.
Smestad, Bjørn;Fossum, Aina (2017). Content and form of the «end of school» exams in calculation/mathematics in Norway 1946-2017. "Fra statspietisme til fellesskole". Universitetet i Oslo.
Smestad, Bjørn (2017). HiOA er stolte av sin brede kompetanse. Khrono.no.
Solem, Ida Heiberg;Smestad, Bjørn (2016). En fyrkantig boll och en brist på hål. Kreativ matematik. Divideramera.
Se alle publikasjoner
Smestad, Bjørn (2016). Geometriske begreper – i fantasi og virkelighet. LAMIS sommerkurs. LAMIS - Landslaget for matematikk i skolen.
Eriksen, Elisabeta;Solomon, Yvette;Rodal, Camilla;Smestad, Bjørn;Bjerke, Annette Hessen (2016). "The day will come when I will think this is fun" - First-year pre-service teachers' reflections on becoming mathematics teachers. ICME13 - International Congress on Mathematics Education. ICMI.
Smestad, Bjørn;Ånestad, Gerd (2016). Stasjonsundervisning om tallsystemer. Etterutdanningskonferansen i matematikk 2016. Høgskolen i Sørøst-Norge.
Smestad, Bjørn (2016). Femårig lærerutdanning. Tangenten: tidsskrift for matematikk i grunnskolen. Vol. 27.
Smestad, Bjørn (2016). Mens vi gleder oss til framleggingen av PISA. Khrono.
Smestad, Bjørn (2015). Kjønnsnormer og normkritikk ved HiOA?. Khrono.
Smestad, Bjørn (2015). Mangfold – en utfordring eller en ressurs?. Khrono.
Smestad, Bjørn (2015). Uses of History of Mathematics in School (Pupils Aged 6–13). Cho, Sung Je (Red.), The proceedings of the 12th International Congress of Mathematics Education. Chapter. s. 601-603. Springer.
Smestad, Bjørn (2015). Anerkjenn lærernes kompetanse!. Aftenposten (morgenutg. : trykt utg.).
Smestad, Bjørn (2015). Innlegg i paneldebatt: Barn og unge i (s)kjønn forening. Oslo Pride. Rosa kompetanse, LLH.
Balci, Sonja;Smestad, Bjørn (2015). – Mange lærere underviser i fag de ikke har utdanning i. Forskning.no.
Smestad, Bjørn (2015). Utnyttelse av Studiebarometeret. NOKUT-seminar om Studiebarometeret. NOKUT.
Bjarnø, Vibeke;Smestad, Bjørn;Tønnessen, Eva (2015). En av tre lærerstudenter ligger under nytt mattekrav. Khrono.
Smestad, Bjørn (2015). Hvordan håndterer vi Studiebarometeret?. Khrono.
Smestad, Bjørn (2015). LGBT issues in Norwegian textbooks - a shared responsibility or falling between the cracks?. NERA 2015.
Breen, Hege Bakken;Smestad, Bjørn (2015). Kritisk tenkning i norsk skole - stolthet eller krise?. forskning.no.
Bjarnø, Vibeke;Smestad, Bjørn (2014). Viktigste rådene til en som vil oppnå førstelektorkompetanse. opprykk.no.
Bjarnø, Vibeke;Smestad, Bjørn;Tønnessen, Eva (2014). Lanserer lærerløftet på høgskolen. Khrono.
Smestad, Bjørn (2014). Bør NOKUT arrangere eksamen?. Khrono.
Smestad, Bjørn (2014). Bedre opptakskrav i lærerutdanningene. Khrono.
Smestad, Bjørn (2014). Hvilke fag får GLU-studentene kompetanse i?En analyse av grunnskolelærerstudentenes studiepoengproduksjon 2012/13. Norsk pedagogisk tidsskrift. Vol. 98.
Smestad, Bjørn (2014). Skal vi telle?. Forskerforbundets fagråd. Forskerforbundet.
Smestad, Bjørn (2014). På tide med ny omorganisering?. Khrono.
Smestad, Bjørn (2014). Akademisk OL: Samtale med Bjørn Smestad og Bård Nylund om homolovgivning i Russland. HiOA direkte.
Smestad, Bjørn (2014). Tellekanter og perverse effekter. Khrono.
Smestad, Bjørn (2014). What does a mathematics teacher need to know?. ESU 7. Aarhus University.
Smestad, Bjørn (2014). Seksualundervisning i skolen – hva trengs, hva vet vi om hva som skjer?. Seminar Nettverk for seksualitet og folkehelse - tverrfaglig arbeid og formidling. Nettverk for seksualitet og folkehelse - tverrfaglig arbeid.
Smestad, Bjørn (2014). Mer og bedre seksualitet, takk!. Khrono.
Smestad, Bjørn (2013). Deltakelse i paneldebatt: Sex & skole - hvordan styrke seksualundervisningen i skolen?. Sex & skole - hvordan styrke seksualundervisningen i skolen?. Røde Kors Ungdom.
Smestad, Bjørn (2013). Skuffende PISA, men hva mer?. Khrono.
Bjerke, Annette Hessen;Eriksen, Elisabeta;Rodal, Camilla;Smestad, Bjørn;Solomon, Yvette (2013). A Tripartite Cooperation? Exploring School-University Collaboration in Mathematics Teacher Education in Norway. ECER 2013. EERA.
Smestad, Bjørn (2013). HiOA er klare for femårig lærerutdanning. Khrono.
Smestad, Bjørn (2013). Hva er U’en i FoU?. Khrono.
Bjerke, Annette Hessen;Eriksen, Elisabeta Iuliana;Rodal, Camilla;Smestad, Bjørn;Solomon, Yvette (2012). Theorizing mathematics teaching.Pre-service teachers' perceptions before and during school practice. FoU i praksis. Dronning Mauds Minne Høgskole.
Tellefsen, Helga Kufaas;Martinussen, Geir;Smestad, Bjørn;Eriksen, Elisabeta Iuliana (2012). Lærerstudenters personlige epistemologi. FoU i praksis-nordisk konferanse om praksisrettet FoU i utdanninga. FoU i praksis.
Smestad, Bjørn (2012). Teaching history of mathematics to teacher students. Examples from a short intervention. HPM 2012. HPM.
Smestad, Bjørn (2012). Not just "telling stories". History of mathematics for teacher students - what is it and how to teach it?. The 12th International Congress on Mathematical Education. ICMI.
Smestad, Bjørn (2012). Examples of "Good" Use of History of Mathematics in School. The 12th International Congress on Mathematical Education. ICMI.
Smestad, Bjørn (2012). Vil ha høyere krav til lærerutdanningen. NRK Østlandssendingen.
Smestad, Bjørn (2012). Misvisende om lærerutdanningene. Nationen.
Smestad, Bjørn (2012). Misvisende om lærerutdanningene. Stavanger Aftenblad.
Smestad, Bjørn (2012). REPORT DG 5 – "Uses of History of Mathematics in School (pupils aged 6 - 13)". HPM Newsletter.
Rodal, Camilla;Smestad, Bjørn;Bjerke, Annette Hessen;Eriksen, Elisabeta;Solomon, Yvette (2012). Å bli matematikklærer i praksis - studentenes og praksislærernes oppfatning av spenningen mellom høyskole og praksisfelt. Undervisningskunnskap i matematikk. Universitetet i Tromsø.
Smestad, Bjørn (2011). eleviki – en wiki for lærerutdanningsmatematikk. Rekning i fjord og fjell. Høgskulen i Volda.
Martinussen, Geir;Smestad, Bjørn (2011). Multiplikasjon og divisjon av brøk. Matematikk.org. Det nasjonale nettstedet for matematikk..
Eriksen, Elisabeta Iuliana;Smestad, Bjørn;Martinussen, Geir;Tellefsen, Helga Kufaas (2011). Lærerstudenters erfaringer med - og holdninger til - matematikkfaget. FoU i praksis.
Smestad, Bjørn (2011). Review: Robert Stein: Math for teachers. An Exploratory Approach. HPM Newsletter.
Bjørkman, Mari;Børke-Fykse, Hanne;Follestad, Tore Holte;Gjermo, Hanne;Holst, Mathias;Olsen, Gunnar Frode;Roen, Katrina;Roaas, Geir Helge;Rørtveit, Camilla;Smestad, Bjørn;Aars, Haakon (2011). Rosa Kompetanse fungerer!. Blikk.
Smestad, Bjørn (2011). Special issue of Mathematics in School. HPM Newsletter.
Smestad, Bjørn (2010). Embedding database content in different contexts. Seminar at Capital Normal University. School of Educational Technology, Capital Normal University.
Eriksen, Elisabeta Iuliana;Martinussen, Geir;Tellefsen, Helga Kufaas;Smestad, Bjørn (2010). En undersøkelse om holdninger til og erfaringer med matematikkfaget og valg av studieretning. Etterutdanningskonferanse for lærerutdannere i matematikk. Høgskolen i Oslo, LUI, Matematikkseksjonen.
Kværnes, Leif;Rodal, Camilla;Smestad, Bjørn (2010). Fagplan for matematikk (30 studiepoeng), trinn 1-7.
Martinussen, Geir;Smestad, Bjørn (2010). Ikke så late likevel. Aftenposten (morgenutg. : trykt utg.). 1 s.
Martinussen, Geir;Smestad, Bjørn (2010). Studenter ikke latere enn lærerne. Aftenposten (morgenutg. : trykt utg.). 1 s.
Smestad, Bjørn (2010). Mye forholdisme i det nye planverket. Klarspråk.
Smestad, Bjørn (2010). Homofili på pensum. Sexologi. Vol. 8.
Smestad, Bjørn (2010). Norske ressurser om matematikkhistorie. Tangenten: tidsskrift for matematikk i grunnskolen. Vol. 21.
Smestad, Bjørn (2010). Lærerutdanneren Bjørn – en blogg om matematikk, lærerutdanning og tilliggende herligheter. Førstelektordagene. Høgskolen i Oslo.
Smestad, Bjørn;Nygård, Elin (2010). Mangelfull lærerutdanning. Blikk.no.
Smestad, Bjørn (2010). History of mathematics in Norwegian for "grunnskolen". A literature review. ESU 6 European Summer University on the History and Epistemology of Mathematics. HPM.
Barbin, Evelyne;Furinghetti, Fulvia;Lawrence, Snezana;Smestad, Bjørn (2010). The role of the history and epistemology of mathematics in pre-service teacher training. ESU 6 European Summer University on the History and Epistemology of Mathematics. HPM.
Smestad, Bjørn;Nikolantonakis, Konstantinos (2010). Historical methods for multiplication. ESU 6 European Summer University on the History and Epistemology of Mathematics. HPM.
Martinussen, Geir;Smestad, Bjørn (2010). Allmennlærerstudentenes arbeidsinnsats – bedre enn sitt rykte?. FoU i praksis 2010.
Stengrundet, Susanne;Smestad, Bjørn (2009). GeoGebra på interaktiv tavle - Innføring og erfaringsutveksling. GeoGebraseminaret. Norsk GeoGebrainstitutt.
Brodahl, Cornelia;Smestad, Bjørn (2009). A Taxonomy as a Vehicle for Learning - Fostering Discussion in Class. InSite2009: Informing Science + Information Technology Education Joint Conference.
Smestad, Bjørn;Nygård, Elin (2009). Lærerutdanningen under lupen. Blikk Nett.
Brodahl, Cornelia;Smestad, Bjørn (2009). A Taxonomy as a Vehicle for Learning - Fostering Discussion in Class. InSite2009: Informing Science + Information Technology Education Joint Conference. InSite.
Brucker, Hans Jørgen;Smestad, Bjørn (2009). Integrert IKT i et ledelsesperspektiv. Digitale utfordringer - Konferanse om Norgesuniversitetets IKT-monitor. Norgesuniversitetet.
Smestad, Bjørn (2008). Matematikkhistorie i lærerutdanningen. Matematikkfaget i en lærerutdanning i endring. Høgskolen i Oslo.
Smestad, Bjørn (2008). Some impressions from TSG 23 at ICME 11. HPM Newsletter.
Smestad, Bjørn (2008). Ingen undervisning om homofili. Blikk.no.
Smestad, Bjørn (2008). Student projects on history of mathematics. International Congress on Mathematics Education. The International Commission on Mathematical Instruction.
Smestad, Bjørn (2008). Teachers' conceptions of history of mathematics. HPM 2008. HPM.
Smestad, Bjørn (2007). The Bernt Michael Holmboe Memorial Prize. HPM Newsletter.
Brodahl, Cornelia;Smestad, Bjørn (2007). The MathWiz project - Design, technologies and future perspectives (2). utenTitteltekst. Teacher Training in ICT, Beijing Institute of Education.
Brodahl, Cornelia;Smestad, Bjørn (2007). The MathWiz project - Design, technologies and future perspectives. utenTitteltekst. CONText Seminar at the School of Educational Technology, Beijing Normal University.
Smestad, Bjørn (2007). Matematikkhistorie og læreplaner. Fagdidaktikk mellom skole og lærerutdanning. Høgskolen i Oslo.
Smestad, Bjørn (2007). Visualization in mathematics education. ImageIn Terms in E-Learning. PUS, HiO.
Brodahl, Cornelia;Smestad, Bjørn (2007). The MathWiz project - Design, technologies and future perspectives. Teacher Training in ICT. Beijing Institute of Education.
Smestad, Bjørn (2007). Various materials for primary school teacher training. European Summer University on the History and Epistemology of Mathematics. Karlsuniversitetet.
Smestad, Bjørn (2007). (Digital) Visualization in Math Education. Teacher Training in ICT. Beijing Institute of Education.
Smestad, Bjørn;Brodahl, Cornelia (2007). The MathWiz project - Design, technologies and future perspectives. Context Seminar. Beijing Normal University.
Smestad, Bjørn (2006). Confronting homophobia in schools. 7th biannual LISTEN conference: Education for all. LISTEN.
Smestad, Bjørn;Askland, Leif;Gulden, Ann Torday (2006). Homo på HiO?. Homo på HiO?. FHiOHL.
Smestad, Bjørn;Jahnke, Hans Niels (2006). Conference report: Oberwolfach Mini-Workshop: Studying Original Sources in Mathematics Education. HPM Newsletter.
Smestad, Bjørn (2006). Fordomsfri læreplan. Utdanning.
Smestad, Bjørn (2006). Høgskolen i Oslo stiller ut homofile. NRK P3 Nå.
Smestad, Bjørn (2006). Ressurspakke for undervisning om homofili i profesjonsutdanningene.
Smestad, Bjørn (2006). On Norwegian schools and the history of mathematics. NTNU mathematics seminar. National Taiwan Normal University.
Smestad, Bjørn (2006). Spill i undervisningen. Etterutdanningskonferanse for lærerutdannere i matematikk. Høgskolen i Agder og Høgskolen i Telemark.
Smestad, Bjørn (2006). Curricula, textbooks and teachers – their roles in making history of mathematics part of mathematics education. Studying original sources in mathematics education. Mathematisches Forschungsinstitut Oberwolfach.
Smestad, Bjørn (2005). Sirkelen. LAMIS sommerkurs. LAMIS.
Smestad, Bjørn (2005). Homofili på timeplanen. Blikk.
Smestad, Bjørn (2005). Homofile forelsker seg også, Damm!. Morgenbladet. 1 s.
Smestad, Bjørn (2005). Fordomsfullt om homofili i lærebøkene. Morgenbladet.
Smestad, Bjørn (2005). Lærebøker fulle av fordommer. Blikk.no.
Smestad, Bjørn (2005). Gir lærebøker stryk i homofili. Aftenposten Aften.
Smestad, Bjørn (2005). Homofili i lærebøkene. Nasjonal konferanse om homofili. Nordlandssykehuset.
Smestad, Bjørn (2004). History of mathematics in the TIMSS 1999 Video Study. HPM 2004. HPM.
Smestad, Bjørn (2004). The role of history of mathematics. The 10th International Congress on Mathematical Education.. International Commission on Mathematical Instruction.
Smestad, Bjørn (2003). Niels Henrik Abel. Gjesteforelesning. Institut Universitaire de Formation des Maitres du Pacifiqu.
Smestad, Bjørn (2003). Niels Henrik Abel. utenTitteltekst. Institut Universitaire de Formation des Maitres du Pacifique.
Smestad, Bjørn (2003). The Norwegian system of education. utenTitteltekst. Institut Universitaire de Formation des Maitres du Pacifique.
Smestad, Bjørn (2003). Why make history of mathematics part of mathematics education?. utenTitteltekst. University of Witwatersrand.
Smestad, Bjørn (2003). History of mathematics in Norwegian schools.
Smestad, Bjørn (2003). History of mathematics in Norwegian schools. Gjesteseminar. University of Witwatersrand.
Smestad, Bjørn (2003). The Norwegian system of education. Gjesteforelesning. Institut Universitaire de Formation des Maitres du Pacifique.
Smestad, Bjørn (2003). Why make history of mathematics part of mathematics education?. Gjesteforelesning. University of Witwatersrand.
Smestad, Bjørn (2002). Geniet Niels Henrik Abel. Et portrett av en av verdens største matematikere. Forskningsdagene 2002. Høgskolen i Finnmark.
Smestad, Bjørn (2002). Geniet Niels Henrik Abel. Et portrett av en av verdens største matematikere. utenTitteltekst. Høgskolen i Finnmark.
Smestad, Bjørn (2002). Undervisning i sannsynlighetsregning beriket av historien. Lamis sommerkurs 2002: Motivert for matematikken.
Smestad, Bjørn (2002). Historical topics in Norwegian school books. The Abel-Fauvel conference: Study the masters.
Smestad, Bjørn (2002). Historical topics in Norwegian school books. The Abel-Fauvel conference: Study the masters.
Smestad, Bjørn (2002). Undervisning i sannsynlighetsregning beriket av historien. Lamis sommerkurs. LAMIS.
Smestad, Bjørn (2001). Matematikkens historie i L97-lærebøker: En kritisk vurdering. utenTitteltekst. Høgskolen i Agder.
Smestad, Bjørn (2001). Historier og matematikk. ?. Vol. 12.
Smestad, Bjørn;Strømskag Måsøval, Heidi;Rønning, Frode (2001). Geometrihistorie i grunnskolen. Geometri - mer enn passer, linjal og blyant.
Smestad, Bjørn;Horng, Wann-Sheng;Lin, Fou-Lai (2001). The introduction of history of mathematics in Norwegian schools. History in Mathematics Education: Challenges for a new millennium.
Smestad, Bjørn (2001). Matematikkens historie i L97-lærebøker: En kritisk vurdering. Hovedfagsseminar. Høgskolen i Agder.
Smestad, Bjørn (2001). The Man Who Loved Only Numbers by Paul Hoffman. Mathematics Teaching.
Smestad, Bjørn (2001). Historier og matematikk. Tangenten: tidsskrift for matematikk i grunnskolen. Vol. 12.
Smestad, Bjørn (2001). Matematikk og valg. Altaposten.
Smestad, Bjørn (2001). Regneverktøy gjennom historien. Tangenten: tidsskrift for matematikk i grunnskolen.
Smestad, Bjørn (2000). Den gode undervisning. Dagbladet.
Smestad, Bjørn (2000). History of mathematics in Norwegian textbooks. ICME9 (International Conference on Mathematics Education 9).
Smestad, Bjørn (2000). The introduction of history of mathematics in Norwegian schools. History in Mathematics Education: Challenges for a new millennium. HPM.
Smestad, Bjørn (2000). History of mathematics in Norwegian textbooks. ICME9 (International Conference on Mathematics Education 9). ICMI.
Smestad, Bjørn (2000). Geometrihistorie i grunnskolen. Geometri - mer enn passer, linjal og blyant. Høgskolen i Sør-Trøndelag.
Smestad, Bjørn (2000). Den gode undervisning. Dagbladet.
Smestad, Bjørn (2000). Uhemmet regresjon - det er fali det. Tangenten: tidsskrift for matematikk i grunnskolen.
Smestad, Bjørn (1999). Foundations for fluxions. 120 s. Høgskolen i Finnmark.
Smestad, Bjørn (1999). Spørsmål til Befring. Skolefokus.
Smestad, Bjørn (1999). Resultatlønn for lærere. Dagbladet.
Smestad, Bjørn (1999). Spørsmål til Befring. Skolefokus.
Smestad, Bjørn (1999). Resultatlønn for lærere. Dagbladet.
.

(Publikasjonslisten er hentet fra Cristin. Listen kan være ufullstendig)

Kontakt

Telefon (kontor): +47 67 23 74 46
Besøksadresse: Falbes gate 5, Oslo, FG341

Andre kanaler

Nyhetsstrøm

I media
  • Den mangfoldige riksavisa Publisert: Sun, 11 Feb . Nationen - Login «Bredde både materielt og kulturelt.» Det var Nationens slagord de første 70 åra. Vil du høre historien om guttungen som [...]
  • Kva skal vi med dosentar? Publisert: Wed, 07 Feb . Forskerforum Treng vi dosentar når også professorane må vise til meir og betre undervisning? Begge løp er viktige, meiner statssekretær Bjørn [...]
Se alle mediesaker

Samarbeidsrelasjoner

Medlem av advisory board i HPM.