HiOA har blitt OsloMet – storbyuniversitetet. Les mer om hva det har å si for deg.

meny
søk
English

Publikasjoner og forskningsresultater

Vitenskapelige publikasjoner (6) Forskningsrapporter (18) Formidling (70) OsloMet-publikasjoner (13)
Brattbakk, Ingar;Wessel, Terje (2017). Nabolagets effekt: hva er problematisk med geografisk ulikhet?. Ljunggren, Jørn (Red.), Oslo - ulikhetenes by. 16. s. 339-358. Cappelen Damm Akademisk.
Andersen, Bengt;Brattbakk, Ingar;Dalseide, Astri Margareta (2017). Vinderenliv og Tøyenliv. Ro og uro i en segregert by. Ljunggren, Jørn (Red.), Oslo - ulikhetenes by. 9. s. 189-208. Cappelen Damm Akademisk.
Andersson, Roger;Brattbakk, Ingar;Vaattovaara, Mari (2016). Native's opinions on ethnic Residential segregation and neighbourhood diversity in Helsinki, Oslo and Stockholm. Housing Studies. Vol. 32. doi: 10.1080/02673037.2016.1219332
Brattbakk, Ingar (2014). Block, neighbourhood or district? The importance of geographical scale for area effects on educational attainment. Geografiska Annaler. Series B. Human Geography. Vol. 96. doi: 10.1111/geob.12040
Brattbakk, Ingar;Wessel, Terje (2013). Long-term Neighbourhood Effects on Education, Income and Employment among Adolescents in Oslo. Urban Studies. Vol. 50. doi: 10.1177/0042098012448548
Brattbakk, Ingar;Hansen, Thorbjørn (2004). Post-war large housing estates in Norway – Well-kept residential areas still stigmatised?. Journal of Housing and the Built Environment. Vol. 19.
Andersen, Bengt;Nygaard, Marit Owren;Dalseide, Astri Margareta;Mæhle, Yngvild Margrete;Breistrand, Hanna;Ruud, Marit Ekne;Brattbakk, Ingar (2018). Fellesskapets utfordringer på Bjørnerud. Sosiokulturell stedsanalyse av Bjørnerud i Bydel Søndre Nordstrand.. ISBN: 978-82-7609-402-2. 215 s. Arbeidsforskningsinstituttet AFI.
Ekne Ruud, Marit;Andersen, Bengt;Brattbakk, Ingar;Breistrand, Hanna;Nygaard, Marit Owren;Vestby, Guri Mette (2018). Utfordringer og mulighetsrom Oppstartsanalyse for områdeløft på Romsås og Grorud. 187 s. By- og regionforskningsinstituttet NIBR.
Andersen, Bengt;Brattbakk, Ingar;Dalseide, Astri Margareta;Mæhle, Yngvild Margrete;Ruud, Marit Ekne (2018). Hverdagsstedet Vestli. Sosiokulturell stedsanalyse av Vestli i Bydel Stovner. ISBN: 9788276093971. 115 s. Arbeidsforskningsinstituttet ved OsloMet.
Brattbakk, Ingar;Andersen, Bengt (2017). Oppvekststedets betydning for barn og unge. Nabolaget som ressurs og utfordring.. ISBN: 978-82-7609-388-9. 67 s. Arbeidsforskningsinstituttet.
Vestby, Guri Mette;Brattbakk, Ingar;Norvoll, Reidun (2017). Lytt til seniorene! Utprøving av medvirkningsmodell for aldersvennlige lokalsamfunn. ISBN: 978-82-8309-219-6. 122 s. By- og regionforskningsinstituttet NIBR, Høgskolen i Oslo og Akershus.
Brattbakk, Ingar;Andersen, Bengt;Hagen, Aina Landsverk;Ruud, Marit Ekne;Ander, Hannah Eline;Breistrand, Hanna;Skajaa, Joakim;Dalseide, Astri Margareta (2017). På sporet av det nye Grønland. Sosiokulturell stedsanalyse av Grønland i Bydel Gamle Oslo. ISBN: 9788276093926. 180 s. Arbeidsforskningsinstituttet, HiOA.
Dahlgren, Kenneth;Ese, Anders;Brattbakk, Ingar;Wergeland, Even Smith;Andersen, Bengt;Ese, Jo (2016). Steds- og mulighetsstudie for Sarpsborg sentrum. En sammenstilling av analyser og anbefalinger.. Rodeo arkitekter.
Brattbakk, Ingar;Andersen, Bengt (2016). Steds- og mulighetsstudie for Sarpsborg sentrum. Sosiokulturell stedsanalyse.. Rodeo arkitekter / AFI.
Brattbakk, Ingar;Nyhus, Ole Henning;Andersen, Bengt;Reichborn-Kjennerud, Kristin;Iversen, Jon Marius Vaag (2016). Storbyfaktoren. Storbyenes særlige sosiale og økonomiske utfordringer. ISBN: 978-82-7609-385-8. 151 s. Arbeidsforskningsinstituttet.
Ruud, Marit Ekne;Vestby, Guri Mette;Brattbakk, Ingar;Andersen, Bengt (2016). Områdeløft Ammerud – Trivsel og trygghet på spill. ISBN: 978-82-8309-138-0. 96 s. By- og regionforskningsinstituttet NIBR.
Se alle publikasjoner
Hagen, Aina Landsverk;Andersen, Bengt;Brattbakk, Ingar;Dahlgren, Kenneth;Ascher, Barbara Elisabeth;Kolle, Elin (2016). Ung & ute. En studie av ungdom og unge voksnes bruk av uterom. ISBN: 978-82-7609-374-2. 215 s. Arbeidsforskningsinstituttet.
Brattbakk, Ingar;Ruud, Marit Ekne;Tolstad, Ingrid M. (2016). Et sted å være, noe å gjøre. Unges fremtidsvisjoner for Selbak torv. 44 s. Arbeidsforskningsinstituttet.
Hagen, Aina Landsverk;Andersen, Bengt;Brattbakk, Ingar;Ascher, Barbara Elisabeth;Dahlgren, Kenneth (2016). Ungdomstråkk. Ungdoms bruk av uterom, parker og plasser - forprosjekt. 49 s. Arbeidsforskningsinstituttet & Rodeo.
Brattbakk, Ingar;Bergene, Ann Cecilie;Egeland, Cathrine;STEEN, Arild Henrik (2015). YS Arbeidslivsbarometer. Norsk Arbeidsliv 2015. Det nye arbeidslivet: hvem, hva, hvor?. 79 s. AFI.
Brevik, Ivar;Guttu, Jon;Schmidt, Lene;Brattbakk, Ingar;Ruud, Marit Ekne (2006). Utvikling av drabantbyer – Annotert bibliografi. ISBN: 82-7071-638-3. 97 s. Norsk Institutt for by- og regionforskning.
Dyb, Evelyn;Brattbakk, Ingar;Bergander, Klaus;Helgesen, Janne Henriette Ingarsdotter (2006). Løslatt og hjemløs – Bolig og bostedsløshet etter fengselsopphold. ISBN: 82-7071-624-3. 215 s. NIBR/KRUS/Byggforsk.
Helgesen, Janne;Dyb, Evelyn;Brattbakk, Ingar;Bergander, Klaus (2006). Bolig og bostedsløshet etter fengselsopphold. ISBN: 82-7071-624-3. 215 s. NIBR/ KRUS.
Brattbakk, Ingar;Dyb, Evelyn (2001). Byfornyelsen i Oslo 1998 - 2000: Evaluering av nye virkemidler. ISBN: 82-536-0740-7. 200 s. Norges byggforskningsinstitutt.
Brattbakk, Ingar;Hagen, Aina Landsverk;Andersen, Bengt (2018). Gentrification and Social Mix in an inner City Area - the Role of Local Resident-Organizations. AAG Annual Meeting 2018. AAG.
Andersen, Bengt;Brattbakk, Ingar;Ese, Jo (2018). Områderettet arbeid: Hva vet vi?. Konferanse om områderettet arbeid. Fredrikstad kommune.
Brattbakk, Ingar;Andersen, Bengt (2017). We are Oslo. T-bane og webutstilling: We are Oslo.
Hagen, Aina Landsverk;Brattbakk, Ingar (2017). Fra skuldertrekk til fullt trøkk. Kommunal rapport.
Brattbakk, Ingar (2017). Om nabolag og barnefattigdom i Oslo. Frokostmøte om barnefattigdom. Batteriet.
Brattbakk, Ingar (2017). Ungdom og nabolagseffekter i Oslo: frivillighetens potensiale. Frokostmøte om frivillighet. Røde kors.
Brattbakk, Ingar (2017). Tøyen - boligutvikling og gentrifisering i et nasjonalt perspektiv. Tøyen Boligkonferanse.
Brattbakk, Ingar (2017). Oppvekststedets betydning for barn og unges livssjanser. Storbykonferansen. Barne-, ungdoms- og familiedirektoratet.
Brattbakk, Ingar (2017). Oppvekststedets betydning for barn og unge i Oslo. BUFF-seminar for ungdomsarbeidere i Oslo og Akershus.
Se alle publikasjoner
Brattbakk, Ingar (2017). Bomiljø, nabolagseffekter og boligsosiale forhold i Oslo. Boligsosial konferanse. Fylkesmannen i Oslo.
Brattbakk, Ingar (2017). Lansering av Grønlandsrapport. Lansering av Grønlandsrapport.
Brattbakk, Ingar;Hagen, Aina Landsverk (2017). Hvem er byens uterom for?. Samsvar SVA/ HiOA. SVA / HIOA.
Brattbakk, Ingar (2017). Hva betyr geografisk ulikhet?. Folkehelse og byutviklingskonferanse i Fredrikstad. Kommunenes Sentralforbund og Østfold fylkeskommune.
Brattbakk, Ingar (2017). Forskerkommentar om Tøyen og Brennpunkt. NRK P1 Morgensending Nyheter.
Brattbakk, Ingar;Landsverk Hagen, Aina (2017). De glemte storbybarna? Fattigdom og nabolagseffekter blant barn og unge på Tøyen i Oslo.. Bolig- og bykonferansen til SVA, HiOA. HiOA, SVA.
Brattbakk, Ingar (2017). Hvordan kan vi skape synergier og samhandling mellom Grønland og Bjørvika?. Bjørvikakonferansen 2017. Bjørvika Utvikling.
Brattbakk, Ingar (2017). Intervju i P2s Ekko-sending om nabolagseffekter. NRK P2 Ekko.
Brattbakk, Ingar (2017). Storbyenes skyggesider Norges største byer har noen særskilte utfordringer: Kommunale boliger. Aftenposten.
Brattbakk, Ingar (2017). Oslos nabolag: Illevarslende forskjeller i barnefattigdom. Aftenposten.
Brattbakk, Ingar (2017). Fersk rapport om Grønland: Her lever 60 prosent av barna i fattigdom. Aftenposten.
Hagen, Aina Landsverk;Brattbakk, Ingar;Andersen, Bengt (2017). Who's paying the price? Social bonding and geographies of spatial inequalities in Tøyen, Oslo. AAG Annual Meeting. AAG.
Brattbakk, Ingar (2017). Ungdom på Tøyen føler seg jaget av naboer og politi i eget nabolag.. NRK P1 Østlandssendingen.
Brattbakk, Ingar (2016). Tøyen Områdeløft - seen from the researcher: From participation to Co-Creation. Oslo Urban Arena: Tøyen Områdeløft - From Participation to Co-Creation. Oslo Urban Arena / Massive Small.
Brattbakk, Ingar;Hagen, Aina Landsverk;Vestby, Guri Mette (2016). Dagsseminar om sosiokulturelle stedsanalyser for Fredrikstad kommune.. Dagsseminar om sosiokulturelle stedsanalyser for Fredrikstad kommune.. AFI, NIBR og Fredrikstad kommune.
Brattbakk, Ingar;Ruud, Marit Ekne;Andersen, Bengt;Vestby, Guri Mette (2016). Områdeløft Ammerud. Trivsel og trygghet på spill.. Forskningsformidling til Bydel Grorud. Bydel Grorud.
Brattbakk, Ingar (2016). Medvirkning – hvordan og hva er passelig dose? Erfaringer fra Tøyen.. Seminar i regi av Rodeo arkitekter for Plan- og bygningsetaten (PBE), Oslo kommune. Rodeo arkitekter.
Brattbakk, Ingar (2016). Social housing in Norway - some reflections and challenges.. Research exchange seminar, Husbanken: Social housing.. Australian Housing & Urban Research In. (AHURI) & Husbanken.
Brattbakk, Ingar;Nyhus, Ole Henning (2016). Storbyfaktoren - storbyenes særlige sosiale og økonomiske utfordringer. Samling for Programstyret for Storbyrettet forskning, KS. Program for Storbyrettet forskning Kommunenes Sentralforbund.
Brattbakk, Ingar;Andersen, Bengt;Hagen, Aina Landsverk (2016). Urban Spaces in the segregated city - Oslo. The role of (social) housing and local organizations. Forskningsseminar: Urban public space and the politics of social inclusion and exclusion in the attractive city. NIBR, AFI og Goetheinstituttet.
Brattbakk, Ingar (2016). Drabantbyen: Populær igjen. OBOS-bladet.
Brattbakk, Ingar;Andersen, Bengt (2016). Hva mener du om Ammerud?. Akers Avis Groruddalen.
Brattbakk, Ingar (2016). Kvantitativ modellering. Metodeforelesning på masterkurset SGO4011 i Samfunnsgeografi. Institutt for sosiologi og samfunnsgeografi (ISS), UiO.
Brattbakk, Ingar (2016). Gentrifisering på Tøyen? Flere og flere unge etnisk norske flytter til Tøyen.. NRK P1 Østlandssendingen.
Brattbakk, Ingar (2016). Oslodebatten: Hva skjer på Tøyen?. NRK Østlandssendingen.
Brattbakk, Ingar (2016). En enestående mulighet. Budstikka.
Brattbakk, Ingar (2016). Vi vil ikkje ha eit badeland!. Klassekampen.
Brattbakk, Ingar (2016). Tanker om Sarpsborg - Rodeo arkitekter ville høre sarpingers meninger om egen by. Sarpsborg Arbeiderblad.
Brattbakk, Ingar (2016). Tøyenløftet, kan man oppnå gentrifisering i passelige doser?. Konferansen Oppgrader for fremtiden. Husbanken.
Brattbakk, Ingar;Hagen, Aina Landsverk (2016). Sosiokulturell stedsanalyse: Hvordan kartlegge med et medvirkningsaspekt?. Metodeseminar for kommunene i Helsedirektoratets nærmiljøprosjekt: "Nærmiljø og lokalsamfunn som fremmer folkehelse". Helsedirektoratet.
Hagen, Aina Landsverk;Andersen, Bengt;Brattbakk, Ingar (2016). The Consequences of Social Mix in an Inner City Area; the Role of Local Resident-Organizations. AAG Annual Meeting 2016. AAG.
Brattbakk, Ingar (2015). Foredrag om nabolagseffekter. Foredrag om nabolagseffekter. BUFdir/BUFETAT.
Hagen, Aina Landsverk;Brattbakk, Ingar (2015). Rapportlansering ”Hva nå, Tøyen? Sosiokulturell stedsanalyse for Tøyen i Bydel Gamle Oslo”. Rapportlansering. Oslo Kommune.
Brattbakk, Ingar (2015). Flyttestrømmer i byen. "Housing in the city" Bachelorkurs. HIOA.
Brattbakk, Ingar (2015). Hva betyr nabolaget?. "Housing in the city" Bachelorkurs. HIOA.
Brattbakk, Ingar (2015). Boligsegregasjon. "Housing in the city" Bachelorkurs. HIOA.
Brattbakk, Ingar (2015). Segregasjon, oppvekst og livssjanser - hva betyr nabolaget?. Internt faglig seminar. Barne-, ungdoms- og familiedirektoratet (BUFdir).
Brattbakk, Ingar (2015). Kommunale boliger på Tøyen. Brukerperspektiv – erfaringer fra Tøyenløftet.. Fagdag om boligsosiale virkemidler. Kommunerevisjonen, Oslo kommune.
Brattbakk, Ingar (2015). Hva nå, Tøyen? Sosiokulturell stedsanalyse av Tøyen.. Internt faglig seminar. Oslo kommune, Plan- og bygningsetaten (PBE).
Brattbakk, Ingar (2015). Hva nå, Tøyen? Sosiokulturell stedsanalyse av Tøyen.. Internt faglig seminar. Boligbygg Oslo KF.
Brattbakk, Ingar (2015). Skolernes betydning for den etniske segregation. Konference om indvandrernes bosætning - årsager og konsekvenser. Aalborg Universitet København, Statens Byggeforskningsinst..
Egeland, Cathrine;Brattbakk, Ingar;STEEN, Arild Henrik;Bergene, Ann Cecilie (2015). Finnes det nye arbeidslivet?. YS-konferansen 2015: Hvordan ser arbeidslivet ut om 15 år?. YS.
Brattbakk, Ingar (2015). Dårlige odds for å komme investorer i forkjøpet. VEST24.
Brattbakk, Ingar (2015). Linje 5: T-banelinjen som deler Oslo. OSLOBY PLUSS.
Brattbakk, Ingar (2015). Dette trenger Tøyen. Dagsavisen.
Brattbakk, Ingar (2015). - Tøyen er en smeltedigel med alt det beste Oslo har å by på. Aftenosten.
Brattbakk, Ingar;Hagen, Aina Landsverk (2015). Vår alles blinde flekk. Aftenposten.
Brattbakk, Ingar (2015). Inkluderer med idrett på Tøyen. Utrop.no.
Brattbakk, Ingar (2015). Tema: Är bilden av det nya arbetslivet sann?. Arbeidsliv i Norden.
Brattbakk, Ingar (2015). Innlegg på Husbankens Oslofrokost 10.11.2015: Tøyen, et transittområde. Stedsanalyse av befolkningssammensetning, nærmiljøkvaliteter, flyttemønster og levekår. http://www.husbanken.no/boligsosialt-arbeid/oslofrokost-toyen-gjennom-hundre-aar/. Husbankens Oslofrokost. Husbanken.
Brattbakk, Ingar (2015). Bokanmeldelse i Sosiologi i dag: «Fellesskap og forskjellighet – Integrasjon og nettverksbygging i flerkulturelle lokalsamfunn».. Sosiologi i dag.
Egeland, Cathrine;Bergene, Ann Cecilie;Brattbakk, Ingar;STEEN, Arild Henrik (2015). Presentasjon av Arbeidslivsbarometeret del 2. YS-konferansen. YS.
Thorstensen, Erik;Hagen, Aina Landsverk;Brattbakk, Ingar (2015). Religion, values and community in Norwegian urban renewal. Contending Religions, Identities and Space Living together in contemporary Africa and Europe. The University of Macerata.
STEEN, Arild Henrik;Brattbakk, Ingar (2015). Comprehensive employment outlooks and surveys: useful instruments or simple polls? To what purpose?. Work2015. Turku Centre for Labour Studies, University of Turku.
Brattbakk, Ingar (2014). Majoritetens syn på minoriteter i nabolaget: ønsket mangfold eller flukt og unnvikelse?. Etnisk Boligsegregrering på norsk. Hva skjer og hvorfor?. Norsk institutt for by- og regionsforskning.
Brattbakk, Ingar (2014). Her er Oslos høyest utdannende nabolag.. Aftenposten.
Brattbakk, Ingar (2014). Foredrag programsamling Områdeløft Tøyen. Programsamling Områdeløft Tøyen. Husbanken.
YS Arbeidslivsbarometer: Norsk arbeidsliv 2015. (2015) Andre FoU-resultater 2015
Hva nå, Tøyen?. (2015) AFI Rapport 2015:8
Et sted å være, noe å gjøre. (2016) Andre FoU-resultater 2016:04
Ungdomstråkk. (2016) Andre FoU-resultater 2016:01
Ung og ute. (2016) AFI Rapport 2016:06
Storbyfaktoren. (2016) Rapport 2016:13
Områdeløft Ammerud. (2016) NIBR-rapport 2016:21
Hverdagsstedet Vestli. (2018) AFI Rapport 2018:01
Lytt til seniorene!. (2017) Samarbeidsrapport NIBR/AFI 2017
Utfordringer og mulighetsrom. (2018) NIBR-rapport 2018:4
Se alle publikasjoner
På sporet av det nye Grønland. (2017) AFI Rapport 2017:04

(Publikasjonslisten er hentet fra Cristin. Listen kan være ufullstendig)

Kontakt

Telefon (mobil): +47 916 01 129
Besøksadresse: Stensberggata 26, Oslo, X469